8thinternational
competitiondavorin
jenko
belgrade2011
piano
8th international
m
the last seven years, the International Competition
‘Davorin Jenko’ has attracted the attention of both
Serbian and foreign musical population with its
traditional, yet open attempt to reconcile the clashes between the
and flexible attitude towards music and its traditional and modern
approach with the appearance of artists of all ages, education and
interests. More than 4500 competitors from Serbia and abroad (Slovenia, Italy, Switzerland, Macedonia, Bosnia, Croatia, Austria, France,
Ukraine, Hungary, Montenegro and other countries) that took part in
the competition during the last five years, the jury of experts made up
of distinguished pedagogues and performers from Serbia and abroad
(Germany, England, China, Austria, Ukraine, Slovenia, Spain, Great
Britain…), the welcoming attitude of the hosts and the specific manner of awarding speak highly of the organisation and content of this
competition. The quality of conditions the organisers provide for the
visitors and competitors guarantee a pleasant stay in one of the most
beautiful cities in this part of Europe. It was the organisers’ intention
from the very beginning to make this competition an unforgettable
and comprehensive artistic and social experience.
in
competition davorin jenko
edJunarodno takmičenje "Davorin Jenko" je u proteklih sedam godina privuklo pažnju domaće i strane
muzičke javnosti svojim profesionalnim, ali otvorenim
i fleksibilnim stavom prema muzici, nastojeći da pomiri sukobe u
tradicionalnom i modernom pristupu takmičenju meDJu umetnicima
svih uzrasta, školske spreme i interesovanja. Više od 4500 takmičara
iz Srbije i inostranstva (Slovenije, Italije, Švajcarske, Makedonije,
Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Austrije, Francuske, Ukrajine, MaDJarske, Crne Gore...) koji su tokom prethodnih godina učestvovali na
takmičenju, stručni žiri sastavljen od vrsnih pedagoga i izvoDJača
iz zemlje i inostranstva (Nemačke, Engleske, Kine, Austrije, Ukrajine,
Slovenije, Španije, Velike Britanije…), gostoprimljivost domaćina
i specifičan način nagraDJivanja, govore u prilog organizaciji i
sadržaju takmičenja. Kvalitetni uslovi koje organizator poseduje i
pruža posetiocima i takmičarima garantuju prijatan boravak u jednom od najlepših gradova ovog dela Evrope. Ideja organizatora od
samog početka bila je da takmičenje bude nezaboravan i sadržajan
umetnički i društveni doživljaj.
piano
categories
solo
d
e
Jokut Mihailović Serbia
Nataša Veljković austria
Davide Franceschetti italy
Hinko Haas slovenia
Lidija Stanković Serbia
Vladimir Cvijić Serbia
kamerni
ansambli
chamber
ensembles
ZOrica Ćetković Serbia
LJUDMILA GROSS POPOVIĆ Serbia
zORAN DŽORLEV MACEDONIA
DANICA GAVRILOVIĆ Serbia
categories
solo
junior
a b c
IVANA KLIMEK SPAIN
SVETLANA KUKOLJ Serbia
mILICA VUKOBRAT Serbia
sUZANA NOVAKOVIĆ Serbia
piano competition davorin jenko
8th international
JOKUT MIHAILOVIĆ
Pijanistkinja iz Beograda, profesor Fakulteta muzičke
umetnosti u Beogradu, rođena je u Uzbekistanu.
Muzičke studije je završila na Moskovskom konzervatorijumu “Čajkovski” u klasi prof. Ljudmile Roščine,
a stepen magistra je stekla u klasi prof. Leonida Brumberga. Njena profesionalna umetnička i pedagoška
karijera vezana je za prostore Srbije, odnosno bivše
Jugoslavije. Nastupala je kao solista sa brojnim
simfonijskim i kamernim orkestrima, a ostvarila
je i veliki broj samostalnih solističkih koncerata.
Posebno je zapažena njena umetnička saradnja sa
poznatom violinistkinjom Marinom Jašvili sa kojom
je nastupala širom Jugoslavije i Rusije. Realizovala
je niz zapaženih tonskih i video snimaka za radio i
TV stanice u zemlji i inostranstvu. Pedagošku karijeru je započela na Akademiji umetnosti u Novom
Sadu, gde je postala redovni profesor i šef katedre
za klavir, a potom i na FMU-u Beogradu. Pored navedenih visokih škola, radila je i kao gostujući profesor
na muzičkim akademijama u Sarajevu i Skoplju. Od
2002. godine bila je šef Katedre za klavir na FMU u
Beogradu. Kao pedagog, dovela je do akademskog
zvanja veliki broj studenata, afirmišući ih pritom
na renomiranim Međunarodnim takmičenjima
pijanista i javnim nastupima u zemlji ii inostranstvu. Mnogi od njih danas uspešno deluju u zemlji
i inostranstvu (uključujući i SAD) kao nastavnici na
visokim školama, koncertni umetnici i pedagozi
(Kemal Gekić, Aleksandar Serdar, Biljana Gorunović,
Nataša Dukan, Nataša Šarčević, Marina Milić i mnogi
drugi). Pored pedagoškog rada na FMU u Beogradu
i Akademiji umetnosti u Novom Sadu, održala je veliki broj majstorskih kurseva u zemlji i inostranstvu,
a vrlo često je dobijala pozive da učestvuje u radu
žirija na međunarodnim takmičenjima pijanista u
Poljskoj, Italiji, Rumuniji, Grčkoj, Bugarskoj, zemljama
bivše Jugoslavije i Srbije. Dobitnik je ordena republike Poljske za zasluge u oblasti kulture, Zlatne plakete Univerziteta umetnosti u Beogradu, a takođe i
plakete Univerziteta u Novom Sadu.
6
Pianist from Belgrade, a professor at the Faculty of Music Arts Belgrade, was born
in Uzbekistan. She finished her studies at the Moscow conservatory “Tchaikovsky”
in the class of Professor Ljudmila Roščina, and her Master’s Degree in the class of
Professor Leonid Brumberg. Her professional artistic and teaching career is connected to Serbia and former Yugoslavia. She has performed as a soloist with numerous symphonic and chamber orchestras and she has also held a number of solo
concerts. Her collaboration with the well-known violinist Marina Jašvili is particularly
noted. The two have performed all over Yugoslavia and Russia. She made a series
of sound recordings for different radio and TV stations both in Serbia and abroad.
She started her pedagogical career at the Academy of Arts in Novi Sad, where she
became a full professor and the head of the piano department, and later on at the
Faculty of Music Arts in Belgrade. Beside these faculties, she has also worked as
a visiting professor at the Academies of Music in Sarajevo and Skopje. Since 2002
she is the head of the piano department at the Faculty of Music Arts in Belgrade.
As a pedagogue she has helped a number of students reach their academic status
and make a name for themselves in renowned international piano competitions
and public performances both in Serbia and abroad. Many of these students are
affirmed pianists today, some of them working abroad (including the USA) as teachers in music academies, concert pianists and pedagogues (Kemal Gekić, Aleksandar
Serdar, Biljana Gorunović, Nataša Dukan, Nataša Šarčević, Marina Milić and many
others). Besides her work at the Faculty of Music Arts in Belgrade and Academy
of Music in Novi Sad, she has also held a number of master courses in Serbia and
abroad, and she was often invited to be a member of the juries in international
pianists’ competitions in Poland, Italy, Romania, Greece, Bulgaria, former Yugoslav
countries and Serbia. She is the winner of the Medal of the Republic of Poland for
her accomplishments in the field of culture, Golden Plaquette of the University of
Arts Belgrade and the Plaquette of the University of Novi Sad.
7
piano competition davorin jenko
8th international
NATAŠA VELJKOVIĆ
Rodjena je u Beogradu. Već sa četiri godine
počela je da svira klavir, a nedugo zatim
usledili su i prvi nastupi pred publikom.
Ubrzo ostvaruje i svoje prve snimke za Radio Beograd, izvodeći Koncerte za klavir J. S.
Baha i Hajdna. Nakon studija kod profesora
Arba Valdme u Beogradu, sa 14 godina biva
primljena na Bečku Akademiju za muziku i
izvodjačke umetnosti u klasi Paula BaduraŠkode, gde je i diplomirala cum laude 1987.
godine. Upravo iz tog perioda studija datira
veliko interesovanje i posvećenost Nataše
Veljković Mocartovom stvaralaštvu. Sledi
dalje usavršavanje u Njujorku na Džulijardu
(1988-1989) kod profesora Rudolfa Firkusnog (učenika legendarnog Artura Šnabela),
te na Konzervatorijumu u Ženevi (19901992), gde po drugi put dobija zvanje magistra umetnosti (Magister Artium). Tokom
karijere održava intenzivne profesionalne
kontakte sa nizom istaknutih umetnika,
izmedju ostalih, sa Nikitom Magalovim,
Normanom Setlerom, kao i mnogim drugima. Medju brojnim nagradama koje je
dobila za svoje izuzetne interpretacije,
ističu se prva nagrada na čuvenom takmicenju Prix Clara Haskil u Veviju (1985), kao
i prvo mesto na takmičenju World Music
Masters u Parizu (1990). Od 1985. započinje
svoju koncertnu aktivnost širom Evrope.
Posebno je uspešna i značajna njena saradnja sa beogradskim gudačkim orkestrom
“Dušan Skovran” i maestrom Aleksandrom
Pavlovićem, sa kojima je ostvarila izuzetno
uspešna gostovanja u Rusiji i Kini. Nastupala je na mnogim najprestižnijim festivalima u Evropi. Tokom karijere saradjivala
je sa nizom eminentnih dirigenata: Lorens
Foster, Dimitrij Kitajenko, Antoni Vit, De-
jvid Cinman, Emil Tabakov i drugi. Živi i
radi u Beču, gde na Akademiji za muziku i
izvodjačke umetnosti (Universitat fur Musik
und Darstellende Kunst) počev od 1993.
podučava sopstvenu klasu studenata.
Born in Belgrade, lives and works in Vienna,
where she holds an associate professorship
for piano at the Vienna University of Music
and Performing Arts. Ever since she was four,
her life has centred around the piano. After
her studies with Arbo Valdma in Belgrade,
at the age of 14 she was admitted, to Paul
Badura-Skoda’s class at the Vienna University
of Music, where she graduated with honours in
1987. Further studies followed, with Professor
Rudolf Firkusny at the Juilliard School in
New York (1988-1989), with Professor Harry
Datyner at the Geneva Conservatory (19901992), where she took her second master’s
degree in the art of piano. She also held
artistic consultations with Nikita Magaloff.
Before she was ten, she won her first prizes
at international youth competitions in Capua
1977 and Senigallia 1978. Among the great
number of further awards she has won for her
extraordinary achievements as a pianist are
the PRIX CLARA HASKIL at Vevey in 1985, and
the first prize at the WORLD MUSIC MASTERS
in Paris in 1990. Many other awards followed,
such as the Orlando Prize for the best concert
at the Dubrovnik Festval, the UMUS Prize
(Belgrade) for the most successful concert
of the year. The award of the PRIX CLARA
HASKIL marked the beginning of intensive
concert activities all over Europe: successful
cooperation with the BELGRADE STRINGS
“DUSAN SKOVRAN” (concert tours through
Russia and China; publication in 2001 of a
CD by the Belgrade label PGP-RTS with piano
concertos by Bach, Haydn and Mendelssohn);
with the St. GEORGES STRINGS in 2004 –
live recording by PGP-RTS of three piano
concertos by Mozart; with orchestras such as
the Orchestre de la Suisse Romande, Tonhalle
Zurich, the Zagreb Soloists, the Vienna
Chamber Orchestra, the Capella Istropolitana,
the Janacek Philharmonic Orchestra Ostrava,
Radio Katovice, the RAI orchestra, the
Slovenian Philharmonic Orchestra, Belgrade
Philharmonic Orchestra etc. Many prominent
conductors – such as David Zinman, Lawrence
Foster, Dimitrij Kitajenko, Cristian Mandeal,
Marcello Viotti, Antoni Wit, David Shalon, Emil
Tabakov and Martin Sieghart – have greatly
appreciated the collaboration with Natasa
Veljkovic. Another one of Natasa Veljkovic’s
favourites is chamber music: she is a member
of the “Anima” trio (Belgrade), and plays with
the pianist Norman Shetler as well as with her
husband, the cellist Tobias Stosiek. In addition,
she takes part in many European festivals:
Montreux, Berlin, Chopin Festival (Poland),
MIDEM classique at Cannes and JUVENTUS at
Cambrai, Toulouse (France), Algarve (Portugal);
and in Austria (Carinthian Summer, Attergau
Cultural Summer, International Chopin Festival
at Gaming and Haydn Festival at Eisenstadt);
also Dubrovnik Summer Festival (Croatia),
BEMUS Belgrade and NOMUS Novi Sad (Serbia,
Mozart Festival in Istanbul, and many others.
Over the last few years, following two LPs in
former Yugoslavia, she has recorded seven
new CDs. Two of them (Liszt and Mozart) were
recorded with the Vienna classical-music label
ZULUS RECORDS VIENNA (world-wide sales).
These received excellent international reviews,
among them Karl Löbl (Kurier, Vienna), Peter
Schlüer (Klassik Heute, Munich), Doris Glaser
(ORF Ö1, Vienna) and Josef Manhart (BR 4,
Munich). Another five were published by the
leading Belgrade label PGP-RTS. The focus of
Natasa Veljkovic’s musical interest is works by
Wolfgang Amadeus Mozart.
9
piano competition davorin jenko
8th international
DAVIDE FRANCESCHETTI
Cenjen od strane muzičke kritike, osvojio je Srebrnu
medalju na Internacionalnom takmičenju u Lidsu
2000. godine. Njegovo izvodjenje Bramsovog klavirskog koncerta br. 15 sa Birmingenskom filharmonijom visoko je ocenio ne samo elitni žiri, već i sam dirigent maestro Sir Simon Rattle. 2001. osvaja nagradu
fondacije Steven De Groote za najboljeg kamernog
izvodjača, kao i nagradu žirija na takmičenju Van Cliburn u Fort Vortu (SAD). Kao sedamnaestogodišnjak
zauzima četvrto mesto na prestižnom takmičenju
Ferruccio Busoni u Bolcanu, da bi godinu dana kasnije bio laureat GPA medjunarodnog takmičenja u
Dablinu. Kao ljubimcu kritike i publike, uspeh u Dablinu mu je omogućio seriju koncerata i resitala širom
sveta. Nastupa u svetskim koncertnim dvoranama,
kao što su Wigmore Hall u Londonu (novembar
1995), Alice Tully Hall u Nju Jorku (mart 1996), kao i
dvoranama širom SAD, na Havajima, u Meksiku, Kini
i Japanu. Medju mnogobrojnim resitalima mogu se
pomenuti izvodjenja u SAD, Irskoj, Engleskoj, Finskoj,
zatim u Beču i širom Italije. Resital koji je održao u
2001. u Birmingemu (Symphony Hall) prenosio je
uživo BBC Radio 3. Usledila je njegova prva turneja
po Škotskoj. U tom periodu održao je značajne koncerte u Engleskoj (Brighton Festival), Briselu (Palais
des Beaux Arts) i Norfolku (Holkham Hall). Neke od
njegovih resitala prenosili su i Deutschland Radio
i RAI3 (iz palate Quirinale u Rimu). Saradjivao je sa
istaknutim umetnicima kao što su Heinrich Schiff,
Isabelle Faust, Renaud Capucon, Jean-Guihen Queyras, Natalie Clein, Christian Poltera, Priya Mitchell,
Henning Kraggerud, Jorg Widmann, Vladimir Mendelssohn and Rocco Filippini i istaknutim dirigentima. Medju koncertnim izvodjenjima treba istaći
njegov nastup u Berlinskoj filharmoniji sa Nemačkim
simfonijskim orkestrom. U više navrata nastupao je
Istambulskim orkestrom u Turskoj, kao i sa renimiranim ansamblima u Irskoj, SAD, Bugarskoj, Finskoj,
kao i sa ansamblima Opera North, Lakeland Sinfonia,
10
Sinfonica Guanajuato, Sinfonica Mexico
City, Orchestra Sinfonica Abruzzese, Orchestra Toscanini i drugim. Nedavno je
nastupio u ulozi izvodjača/dirigenta u dva
Mocartova koncerta za klavir, sa “G. Verdi
Sinfonica Orchestra” u Milanu. U dva navrata, 2007. i 2009, bio je član žirija na “Clara
Haskil International Piano Competition” u
Švajcarskoj. Kao pedagog, radi sa mladim i
talentovanim pijanistima Akademije Imola
i Medjunarodne pijanističke akademije na
jezeru Komo.
Born in 1976, critically acclaimed Italian pianist,
Davide Franceschetti won the Silver Medal at
the Leeds International Piano Competition
in 2000. His rivetting performance of the
Brahms Piano Concerto op. 15 with the City of
Birmingham Symphony Orchestra under the
direction of Sir Simon Rattle garnered high
praise from both the elite jury and Maestro
Rattle. In 2001 he received the Steven De Groote
Memorial Award for the Best Performance
in Chamber Music and a Jury Discretionary
Award at the Van Cliburn Competition in Fort
Worth, Texas. At the young age of 17, he was
awarded the fourth prize at the International
Piano Competition Ferruccio Busoni in
Bolzano. He then continued to take the Grand
prize at the GPA Dublin International Piano
Competition only one year later. His success
in Dublin then led to series of concerts and
recitals worldwide. These included his debuts
at the Wigmore Hall in London in November
1995, Alice Tully Hall in New York in March
1996, as well as numerous appearances all
throughout the USA, Hawaii, Mexico, Cina and
Japan. Highlights of some of his other recital
engagements included performances in Salt
Lake City, Kennedy Center in Washington DC,
in Vienna, the Festival de Brignoles in France,
the Festival of Great Irish Houses, the Kuhmo
Chamber Music Festival in Finland, the City
Art Gallery in Leeds, Dublin National Concert
Hall, Salle Cortot in Paris, Belfast Waterfront
Hall, Konzerthaus Berlin, Snape Maltings
Concert Hall, Piano Festival of Lille, and Italian
Theaters in Modena, Imola, Bologna, Cesena,
Ravenna, Pisa, Udine, Trieste, Monfalcone,
Verona, Trento, Roma, Auditorium Mahler
in Milano, Politeama in Palermo, Bibiena in
Mantova, sala Mozart in Bologna, and many
music societies like Società dei Concerti di
Milano, Società del Quartetto di Vicenza,
Associazione A. Scarlatti di Napoli, Società
Filarmonica di Trento, Settembre Musica
Torino, Società del Quartetto Vercelli,
Accademia Filarmonica Romana, Società
Quartetto Busto Arsizio. In 2001 he gave his
debut recital at Symphony Hall in Birmingham.
This recital was subsequently broadcast
on BBC’s Radio3. Some other engagements
included recitals at the Brighton Festival in
England, Palais des Beaux Arts in Brussels and
the Holkham Hall in Norfolk. Some of his solo
recitals were then broadcast for Deutschland
Radio and RAI3 from Quirinale in Rome. He
has worked with such artists as Heinrich
Schiff, Isabelle Faust, Renaud Capucon, JeanGuihen Queyras, Natalie Clein, Christian
Poltera, Priya Mitchell, Henning Kraggerud,
Jorg Widmann, Vladimir Mendelssohn and
Rocco Filippini and many conductors like
Giuseppe Garbarino, Angelo Campori, Nicholas
Kraemer, David Gilbert, Ron Spigelman, Ivailo
Krinchev, Matthias Bamert, Marco Zuccarini,
Kasper De Roo, Alasdair Neale, Garry Walzer,
Paolo Olmi, Mark Stringer, Andreas Weiser,
Edward Warren, Julian Kovatchev, Juan Carlos
Lomonaco, Baldur Bronnimann, Giancarlo De
Lorenzo, Barry Wordsworth, Giuliano Silveri,
Emin Guven Yaslicam, Vassil Kazandjiev,
Howard Griffiths, Pietro Borgonovo. Some of
his concerto performances include his debut
in Berlin performing Brahms Piano Concerto
op. 83 in the Berlin Philharmonie with the
Deutsches Sinfonie-Orchester Berlin. Other
performances include repeat engagements
with the Istanbul Orchestra in Turkey, in
Ireland with The RTE National Symphony, Irish
Chamber, and Ulster Orchestras, and an Irish
tour with the San Francisco Youth Orchestra;
in the UK with the Hallè Orchestra, English
Northern Philharmonia, Lakeland Sinfonia and
the Brighton Philharmonic Orchestra; in the
USA with the Greenwich Symphony and the
Texas Chamber Orchestras; in Bulgaria in a
televised performance with the Rousse Opera
Philharmonic, and in Finland with the Tapioca
Sinfonietta as part of the Espoo International
Piano Festival in Helsinki. He played also with
Opera North, Lakeland Sinfonia, Sinfonica
Guanajuato, Sinfonica Mexico City, Orchestra
Sinfonica Abruzzese, Orchestra Toscanini,
Orchestra da Camera di Padova e del Veneto,
Orchestra di Lecce, Orchestra Filarmonica di
Udine, Orchestra ProArte Marche, Orchestra
Sinfonica Siciliana. Not content to comunicate
music solely at the piano, Mr. Franceschetti
has most recently had his debut of two Mozart
Piano Concerti as a conductor/performer with
the G. Verdi Sinfonica Orchestra of Milan. In
2007 and 2009 Mr. Franceschetti has been
invited as a jury member in the Clara Haskil
International Piano Competition in Vevey,
Switzerland. When not performing, Mr.
Franceschetti dedicates his time to sharing
and teaching music with aspiring young and
talented pianists. A student of the Imola
Piano Academy and the International Piano
Academy Lake Como, studying with Antonio
Ballista, Dmitri Bashkirov, Lazar Berman, Leon
Fleisher, Claude Frank, Alexander Lonquich,
Piernarciso Masi, William Grant Naborè, John
O’Conor, John Perry, Menahem Pressler,
Piero Rattalino, Charles Rosen, Franco Scala,
Andreas Staier and Fou Ts’ong.
11
piano competition davorin jenko
8th international
HINKO HAAS
piano competition davorin jenko
8th international
Po mišljenju stručne kritike spada među vodeće slovenačke pijaniste. Dobitnik je Prešernovih nagrada Akademije za glasbo i Univerze u Ljubljani, te Nagrade “Julija Betteta” Društva glasbenih umetnikov Slovenije (2004) za koncertnu delatnost i svestrani doprinos
slovenačkoj muzičkoj kulturi. Klavir je diplomirao na Akademiji za glasbo u Ljubljani, u klasi Dubravke Tomšić-Srebotnjak, gde je završio
i postdiplomske studije. Usavršavao se kod Rudolfa Kehrera (Weimar), Claudea Copensa (Bruxelles), te kao stipendista švajcarske vlade
kod Carla Engela, u Bernu. Kao solista i član kamernih sastava koncertirao je sa poznatim umetnicima i ansamblima (Les percusions de
Strasbourg, Taipei Chamber Orchestra, sopran Ana Pusar Jerič, violinisti Igor Ozim, Volodja Balžalorsky i Vasilij Meljnikov, violončelista
Wolfgang Panhofer, klavirski duo sa Acijem Bertonceljem, Ljubljanski klavirski trio, Trio Syringa, ansambl Pro musica nova...) u Sloveniji,
Austriji, Nemačkoj, Francuskoj, Italiji, Švajcarskoj, Belgiji, Norveškoj, Rusiji, na Taivanu, u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji,
Crnoj Gori..., te svirao sa domaćim i stranim orkestrima i dirigentima. Bio je gost više međunarodnih festivala, a dva puta je nastupio i na
Svetskim muzičkim danima. Za izdavačke kuće ZKP RTV Slovenija, Helidon i Editione Pizzicato snimio je dvadeset CD izdanja. Njegov
solistički repertoar obuhvata dela svih stilskih razdoblja, a posebnu sklonost pokazuje prema kamernoj muzici. Do danas je premijerno
izveo više od pedeset solističkih i kamernih dela slovenskih, italijanskih i austrijskih kompozitora. Od 1992. profesor je klavira na Akademiji za glasbo u Ljubljani (od 2006. u zvanju redovnog profesora).
According to the critics, Hinko Haas is considered one of the leading pianists of Slovenia. He received “Prešern Award” from the Academy of music
and the University of Ljubljana and the Award “Julia Betteta” from the Society of music artists of Slovenia (2004) for his concert performances
and his versatile commitment to the music culture of Slovenia. He graduated at the Music academy in Ljubljana with Dubravka Tomsic- Srebotnjak, where he consequently earned his Master degree. Moreover, he attended master classes of Rudolf Kehrer (in Weimar), Claude Copens
(in Bruxelles) and, after having received a scholarship from the Swiss Government, he participated at the master class of Carl Engel in Bern. He
performed both as a soloist as well as a member of a chamber orchestra with famous artists and orchestras home and abroad (Les nassions de
Strasbourg, Taipei Chamber Orchestra, together with the soprano Ana Pusar Jeric, with the violinist Igor Ozim, Volodja Balzhalorsky and Vasili
Melnikoff, with the cellist Wolfgang Panhofer, the piano duo with Aci Bertoncelj, the Ljubljana piano trio, the Trio Syringa, the ensemble Pro
Musica Nova...) in Slovenia, Austria, Germany, France, Italy, Switzerland, Belgium, Norway, Russia, Taipei, Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina,
Macedonia, Montenegro. He participated at several international festivals and played twice at the World’s days of music. His recordings include
20 CDs for recording studios “ZKP RTV Slovenia”, Helidon and Edizione Pizzicato. H. Haas’ vast repertoire includes works of all the music periods,
but his particular interest is in the chamber music. He premiered more than fifty solo and chamber pieces of Slovenian, Italian and Austrian
composers to date.
13
VLADIMIR CVIJIĆ
Diplomirao i završio postdiplomske studije na Fakultetu muzičke
umetnosti u Beogradu, u klasi prof. Nevene Popović. Usavršavao se
kod istaktnutih ruskih pijanista i pedagoga: Jurija Sljesarjeva, Sergeja
Dorenskog i Aleksandra Štarkmana. Nastupao je na najznačajnijim
festivalima u zemlji i regionu (BEMUS, NIMUS, “Raške duhovne
svečanosti”, “Dani kulture” u Vrnjačkoj Banji, “Dani Vlade Miloševića”
u Banja Luci (BiH), “Grad Teatar” u Budvi (Crna Gora), “Skopsko leto” i
“Ohridsko leto” (Makedonija). Nastupao je kao solista sa orkestrom
Beogradske filharmonije, orkestrom Radio-televizije Srbije, Niškim
simfonijskim orkestrom, Kamenim orkestrom “Dušan Skovran”, Srpskim kamernim orkestrom, Gudačima “Svetog Đorđa”, kamernim
kvartetom “Bahus” iz Salcburga (Austrija) i sarađivao sa istaknutim
dirigentima: Darinka Matić Marović, Angel Šurev, Jurij Alijev (Rusija), Jordan Dafov (Bugarska), Vinsen Montej (Francuska), Anatolij
Novicki (Ukrajina). Ostvario je veliki broj trajnih snimaka za Radio i
Televiziju Srbije, kao i za autorski CD kompozitora Vladimira Tošića
u izdanju PGP RTS. Na domaćim takmičenjima učenika i studenata
muzike osvajao je prve republičke i savezne nagrade kao solista i
kao član klavirskog dua. Na međunarodnim pijanističkim konkursima u Italiji postigao je značajne rezultate u Senigaliji, Rimu, Strezi
Tortoni, Torinu (prva nagrada i apsolutni pobednik u svojoj kategoriji). Aprila 1996. godine na velikom međunarodnom konkursu
“Grand Prix Claude Kahn” u Parizu, osvaja prvu nagradu i nastupa u
poznatoj sali “Gaveau”. Fakulteta muzičke umetnosti mu dodeljuje
nagradu iz fonda “Emil Hajek” kao najperspektivnijem mladom
pijanisti, kao i nagradu “Jelena Pavlović” kao najboljem studentu
u generaciji na klavirskom odseku. Osnivanjem ogranka evropske organizacije “Mlada EPTA”, 1999. postaje njen prvi predsednik.
Učestvovao je u organizaciji više projekata iz oblasti muzike (“Koncerti za mir”, “Antologija srpske klavirske muzike”). Godine 2002. sa
grupom mladih i već afirmisanih umetnika osniva “Udruženje pijanista Srbije”. Za kratko vreme osmišljava i organizuje više projekata (“Rahmanjinov 2003”, “Rahmanjinov u Srbiji”, “Klavirski duo”, “Sen
Sans 2005”). Osnivač je i organizator bijenalnog takmičenja mladih
umetnika “Beogradski podijum mladih talenata”. Dobitnik je Oktobarske nagrade Skupštine grada Beograda za stvaralaštvo mladih
za izuzetne doprinose kulturi i umetnosti u zemlji i inostranstvu.
Trenutno predaje na katedri za klavir Fakulteta muzičke umetnosti
u Beogradu, kao i na Akademiji umjetnosti u Banja Luci.
Graduated and completed his post-graduate studies at the Faculty
of Music Art in Belgrade with Nevena Popovic. His further education included courses with prominent Russian pianists Jury Sliesarieff,
Sergey Dorensk and Alexander Starkmann. He performed as a soloist
with the Belgrade Philharmonic Orchestra, the Orchestra of Serbian
Radio-Television, the Niš Symphony Orchestra, the Chamber Orchestra
“Dušan Skovran”, the Serbian Chamber Orchestra, the String Orchestra
“St. George”, the chamber quartett “Bachus” from Salzburg... His recordings include numerous permanent recordings for the Radio Television of Serbia, as well as works by composer Vladimir Tosic on the
CD recorded for PGP RTS label. He received many awards at national
competitions for students of music, where he appeared both as a
soloist as well as a part of a piano duo, while at international pianist
competitions in Italy he has shown significant results: in Senigallia,
Rome, Stresa, Tortona, Turin (first place and absolute winner in his
category of competitors). In 1996 at a prestigious International competition “Grand Prix Claude Kahn” in Paris he won the first prize which
enabled him to perfom at the famous Gaveau Hall. The Faculty of Music
Art granted him a prize “Emil Hajek” as one of the most promising pianists and the prize “Jelena Pavlovic” as the best student of the piano
department. With the establishment of the “Young EPTA” in 1999 he
was elected its first director. He participated in organization of several
projects in the field of music (“Concert for peace”, “Antology of Serbian
piano music”). In 2002, together with a group of young and already
established artists, he founded “The Society of Serbian Pianists”. The
further projects include “Rachmaninoff 2003”, “Rachmaninoff in Serbia”, “Piano duo”, “Saint Saens 2005” for which he received support of
the leading cultural institutions. He is also a founder of a competition
for young artists called “Belgrade stage for young talents” held biannually. He was awarded a prestigious “October Award” by the City
Assembly of Belgrade for his extraordinary contributions to the culture
and art home and abroad. At present he has been teaching at the
Piano department of the Faculty for Music Art in Belgrade and at the
Academy of Art in Banja Luka (BIH).
15
piano competition davorin jenko
8th international
LIDIJA STANKOVIĆ
Studije klavira završila je na Muzičkoj akademiji u Ljubljani, a magistrirala na Fakultetu muzičke umetnosti
u Beogradu. Dobitnik je brojnih nagrada, između ostalih dve “Oktobarske nagrade”, nagrade “Emil Hajek”
i “Prešernove nagrade”. Laureat je međunarodnih
takmičenja u Senigaliji, Zemonu i Strezi. Održala
je brojne resitale i koncerte sa Beogradskom,
Zagrebačkom i Slovenačkom filharmonijom, Simfonijskim orkestrom RTV Ljubljana, Dubrovačkim festivalskim orkestrom, orkestrom RTV Brisel, Novosadskim kamernim orkestrom, Beogradskim gudačkim
orkestrom “Dušan Skovran”, sa Gudačima “Sv. Đorđa”...
Kao solista i kamerni muzičar gostovala je u Italiji, Belgiji, Austriji, Francuskoj, Holandiji, Poljskoj, Nemačkoj
i Velikoj Britaniji. Veliki deo svog repertoara snimila je
za radijske i TV kuće ovih zemalja. Pedagoškim radom
bavi se na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu
u zvanju redovnog profesora.
Lidija Stankovic received her BA degree in piano at the
Music academy in Ljubljana and her Master degree at
the Faculty of Music Art in Belgrade. Winner of numerous awards (two October Awards, “Emil Hajek Award”,
“Presern Award”) and also a winner of international competitions in Senigallia, Zemun and Stresa. She performed
numerous recitals and played with the Belgrade, the
Zagreb and the Slovenian Philharmonic, the Symphony
Orchestra of RTV Ljubljana, the Dubrovnik Festival Orchestra, the Orchestra of Brussels Television, the Chamber Orchestra of Novi Sad, the Belgrade String Orchestra
“Dusan Skovran”, the String Orchestra “Sv. George”… in
Serbia and abroad (Italy, Belgium, Austria, France, Holland, Poland, Germany, Great Britain). The major part of
her repertoire was recorded for radio and TV studios of
the abovementioned countries. She is presently working
as a piano professor at the Academy of Music Art in
Belgrade.
16
IVANA KLIMEK
Rodjena je u Beogradu. Sa šest godina upisuje
muzičku skolu “Josip Slavenski”, gde provodi narednih deset godina u klasi profesorke Dragane Trajić.
Godine 1978/79 upisuje Fakultet muzičkih umetnosti u Beogradu, u klasi profesorke Olge Jovanović,
koji zavrsava 1983. Za vreme studija učestvuje na
mnogim takmičenjima na republičkom i saveznom
nivou, gde osvaja mnogobrojne nagrade. Od 19821983. radi kao klavirski saradnik u baletskoj skoli “Lujo
Davičo”. Od 1983. počinje da radi kao profesor klavira
u muzičkoj skoli “Davorin Jenko”, gde ostaje sve do
1993. godine kada sa porodicom odlazi u Barcelonu,
gde i dalje živi i radi kao profesor klavira i pijanista pratilac operskih pevača.
Was born in Belgrade. At the age of six, she enters music school “Josip Slavenski”, where she spends the next
ten years in the class of Professor Dragana Trajić. In
1978/79 she enters the Faculty of Music Arts Belgrade
in the class of Professor Olga Jovanović, and graduates
in 1983. In the course of her studies she participates in
many state and country competitions, and wins numerous awards. Between 1982 and 1983 she works as the
piano associate in the ballet school “Lujo Davičo”. Since
1983 she starts working as a piano professor in music
school “Davorin Jenko” and stays there until 1993 when
she moves with her family to Barcelona, where she is
currently living and working as a piano professor and a
pianist accompanying opera singers.
17
piano competition davorin jenko
8th international
ZORICA ĆETKOVIĆ
Pijanista, čembalista i kamerni muzičar. Diplomirala je i magistrirala
klavir i čembalo na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Finalista je jugoslavenskog pijanističkog takmičenja u Zagrebu, kao
i međunarodnog takmičenja čembalista u Parizu, gde je osvojila i
Specijalnnu nagradu za izvođenje kompozicije XX veka. Gostovala je
u brojnim evropskim zemljama (Francuska, Češka, Belgija, Engleska,
Škotska, Grčka, Nemačka) i SAD. Nastupala je kao solista sa Beogradskom filharmonijom, kao i sa kamernim orkestrima “Gudači Sv.
Đorđa”, “Dušan Skovran” i “Pro Musica”. Održala je veliki broj koncerata
kao čembalista, klavirski saradnik i kao član klavirskog tria “Musica da
Camera”. Redovni je profesor kamerne muzike i čembala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.
A pianist, a cembalist and a chamber music player, Zorica Cetkovic graduated in piano and cembalo at the Faculty of Music Art in Belgrade,
where she also completed her post-graduate study. She was the finalist
of the Yugoslav piano competition in Zagreb, as well as the international
cembalo competition held in Paris where she received the Special prize
for performance of a 20th Century piece. She performed in many European countries (France, Czech Republic, Belgium, England, Scotland,
Greece, Germany) and the United States. As a soloist she performed
with the Belgrade Philharmonic Orchestra and the chamber orchestras
“St. George Strings”, “Dusan Skovran” and “Pro Musica”. She held a significant number of concerts in the role of a cembalist, accompanist and
a member of a piano trio “Musica da Camera”. She has a full teaching
status for chamber music and cembalo at the Faculty of Music Art in
Belgrade.
18
piano competition davorin jenko
8th international
DANICA GAVRILOVIĆ
Osnovno i srednje muzičko obrazovanje završila je u Muzičkoj školi J. Slavenski u Beogradu, u klasi Dejana Markovića. U toku školovanja,
osvojila je više nagrada na republičkim i saveznim takmičenjima i nastupala kao solista sa orkestrom škole. Uporedo sa violinom, učila
je solo pevanje u klasi Branke Kambasković. Diplomirala je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi prof. Dejana Mihajlovića.
Od 1989-1991. bila je koncertmajstor i solista Šibenskog kamernog orkestra (Hrvatska), uporedo se baveći pedagoškim radom. Dugi niz
godina je radila kao profesor violine u muzičkoj školi “D. Jenko” u Beogradu, a 2008. prelazi u Školu za muzičke talente u Ćupriji, gde i danas radi. Bila je član žirija bila je na Republičkim takmičenjima, na Festivalu muzičkih škola Srbije, na Međunarodnom takmičenju u Italiji
(Verbanja), na takmičenju mladih violinista u Lazarevcu, Mali virtuoz i Mladi virtuoz u Beogradu. Sa učenicima osvojila je brojne nagrade
na domaćim i međunarodnim takmičenjima.
Completed her primary and secondary music education at the school “Josip Slavenski” in Belgrade, with Dejan Markovic. During her schooldays
she received several national awards and appeared as a soloist with the school orchestra. Next to violin, she learned singing with Professsor
Branka Kambaskovic. She graduated at the Faculty of Music Art in Belgrade with Dejan Mihajlovic.From 1989 until 1991 she was a concert maestro
and a soloist of Chamber Orchestra of Sibenik (Croatia), while she pursued her career in pedagogy. Until 2008 she worked several years as a
violin professor at the music school “Davorin Jenko” in Belgrade and ever since then she has been involved with the School for music talents in
Cuprija where she resides to date.She was a jury member at different national competitions, the Festival of music schools of Serbia International
competition in Italy (Verbania), at the Competition for young violinists in Lazarevac, the “Little virtuoso” and the “Young virtuoso” in Belgrade.
She is the recipient of numerous awards both from national and international competitions.
19
LJUDMILA GROSS POPOVIĆ
Rođena je u Kemerovu (Rusija). Školovana je na najboljim tradicijama ruske škole. Diplomirala je dirigovanje na Novosibirskom
državnom konzervatorijumu “Glinka”, u klasi prof. B. Pevznera i magistrirala solo pevanje u klasi R. Žukove. Od 1981-1987 godine bila je
solista kamernog hora Novosibirske filharmonije. Već tada se dokazuje kao dobar koncertni pevač, tumač lida i solističkih partija u
vokalno-instrumentalnim delima. Kao solista kamernog hora nastupala je u najvećim koncertnim dvoranama Rusije. Snimila je dve
LP ploče za rusku izdavačku kuću “Melodija”. Od 1988. godine živi
u Beogradu. Nastupala je kao solista sa Horom i Orkestrom RTS-a,
Beogradskom filharmonijom, kamernim orkestrima “D. Skovran” i
“Gudači Sv. Đorđa”. Bila je član i solista ansambla “Renesans”. Imala je
veoma zapažene nastupe na festivalima BEMUS, NOMUS, International Festival of Mmusic Delphi (Grčka), Internationales Festtage
Alter Musik Stuttgart (Nemačka), Inerfest (Makedonija). Repertoar
ove umetnice obuhvata vokalna-instrumentalna dela Baha, Hendla, Mozarta, Pergolezija, Vivaldija, Pulanka, R. Štrausa, Ravela, kao
i solo pesme u velikom rasponu od muzike starih majstora, preko
nemačkog lida i ruskih autora, do savremenih solo pesama. Njene
nastupi zabeleženi i kao trajni snimci u video i tonskim arhivima
RTS. Gostovala je u mnogim evropskim zemljama: Španiji, Austriji,
Grčkoj, Nemačkoj, Italiji, Mađarskoj, Bugarskoj. Sarađivala je sa istaknutim dirigentima i muzičarima (Fedosejev, Minin, Dudarova,
Sandekis, A. Kac, I. Spiller, M. Gorenstein, V. Rejmond, V. Minin, M.
Jagust, V. Kranjcevic, L. Keler, B. Sudjic, N. Trul, V. Afanasjev). Redovni
je profesor na katedri za Kamernu muziku i solo pevanje Fakulteta
muzicke umetnosti u Beogradu.
Gross-Popovic was born in Kemerovo (Russia). Her education included
the best of traditions of the Russian school. She graduated at the Novosibirsk’ State Conservatory “Glinka” at the department for orchestra
conducting with. Pevzner. She earned her Master Degree in singing
with R Zhukova.From 1981 until 1987 she performed as a soloist of
the chamber choir of the Novosibirsk Philharmonic orcherstra. Ever
since she has been showing her talents as a concert singer, lied and
solo parts interpreter in vocal-instrumental works. As a soloist of a
chamber choir she gave concerts in major concert halls of Russia. She
recorded two LP’s for the Russian recording house “Melodia”.She has
been living in Belgrade since 1988. She performed as a soloist with
the Choir and Orchestra o RTS, the Belgrade Philharmonic Orchestra,
chamber orchestras “Dusan Skovran” and “St. George Strings”. She was
a member and a soloist of the ensamble for early music “Renaissance”.
She successfully performed at festivals BEMUS, NOMUS, International
Festival of Music in Delphi (Greece), Internationale Festtage fuer Alte
Musik in Stuttgart (Germany), Inerfest (Macedonia).The repertoire of
this artist includes vocal-instrumental works of Bach, Haendl, Mozart,
Pergolesi, Vivaldi, Poulenc, R. Strauss, Ravel as well as solo songs of
every genre of music – starting from early composers, through the
German Lied and Russian authors, to the contemporary solo songs.
Her performances have been recorded as permanent video and sound
recordings in archives of RTS.Gross-Popovic performed across Europe –
in Spain, Austria, Greece, Germany, Italy, Hungary, Bulgaria. She cooperated with established orchestra directors and musicians (Fedoseiev,
M. Minin, Dudarova, Sandekis, A. Katz, I. Spiller, M. Gorenstein, V Raymond, M. Jagust, V. Kranjcevic L Keler, B. Sudjic, N. Trul, V. Afanasiev.)
She has been teaching at the Department for Chamber Music and
singing at the Faculty for Music Art in Belgrade.
21
piano competition davorin jenko
8th international
ZORAN DŽORLEV
piano competition davorin jenko
8th international
Profesor violine i direktor DMBUC “Ilija Nikolovski Luj” u Skoplje. Diplomira u 1989. na skopskom Fakultetu muzičke umetnosti. Dugi niz
godina bio je angažovan u orkestaru Makedonske opere i baleta, a poslednjih godina na mestu potpredsednika i koncert majstora.
Učestvuje u radu Orkestra mladih, pod rukovodstvom prof. Fimca Muratovskog. Član je Makedonskog kamernog orkestra pod vođstvom
maestra Vanča Čavdarskog, kao i niza drugih kamernih sastava i Makedonske filharmonije. Član je popularnog narodnog orkestara MRTV.
Kao predsednik Upravnog odbora makedonske Opere i baleta učestvuje u konačnom definisanju programa rada. Sa svojim učenicima
dobitnik je velikog broj nagrada na različitim takmičenjima, međunarodnog i državnog nivoa. Učestvovao je u izradi novog koncepta
rada za osnovne muzičko i baletsko obrazovanje, kao i u izradi planova za srednje muzičko i baletsko obrazovanje. Bio je aktivni učesnik
na seminarima M. Jašvili, V. Tretjakova, Cugaeva, Dejvida Kamhia, D. Mihajlovića, V. Dimcevskog i dr. Poslednjih nekoliko godina je vrlo
poznat po svojim obradama makedonske narodne muzike, filmske i džez muzike.
A violin Professor and Director of DMBUC Ilija Nikolovski Luj, Skopje, Macedonia. He graduated in 1989 at the Faculty of Music Art in Skopje. He
worked for the orchestra of the Macedonian opera and ballet for several years. His last 3 years with the Orchestra were at the position of vicepresident and the concert maestro. He actively cooperated at the work of the Youth Chamber Orchestra, under the direction of prof. Maestro
Fimco Muratovski. He has been a member of the Macedonian chamber orchestra under the direction of maestro Vanco Cavdarski, as well as a
number of other chamber orchestras and the Macedonian Philharmonics. Moreover he is a member of the popular folk orchestra of MRTV. His
work as the President of the Leding Committee of Macedonian Opera and Ballet enabled him to participate in decision making in regards to the
programme and work of the institutions. Zoran Dzorlev is a recipient of numerous awards in different national and international competitions. He
has participated in creating educational concepts for the work of music and ballet schools as well as creating curricula for secondary education in
music and ballet schools. He participated at seminars with M. Jashvili, V. Tretiakov, Tsugaeva, David Kamhi, D. Mihajlovic, V. Dimcevski and others.
The last couple of years made him famous for his remakes of Macedonian popular and folk compositions, movie and jazz music.
23
SVETLANA KUKOLJ
Osnovno i srednje muzičko školovanje je završila u Muzičkoj
školi “Vojislav Vučković”, u Beogradu, u klasi profesora Srđana
Dimitrijevića. Studije na FMU u Beogradu je pohađala kod
eminentne profesorke i pijanistkinje, Olge Jovanović. Tokom
dvadesetogodišnje pedagoške karijere radila je u više beogradskih muzičkih škola, a poslednjih deset godina u školi “Vojislav
Vučković”, u kojoj trenutno obavlja i poslove direktora. Njeni
učenici su nastupali u svim beogradskim koncertnim salama i
osvajali više od 60 nagrada na takmičenjima u zemlji (Memorijal “Vojislav Vučković”, Međunarodno takmičenje “Davorin Jenko,
Pijanističko takmičenje “Art klub” Šabac, Međunarodno takmičenje
mladih muzičara”Petar Konjović”, Takmičenju pijanista u Nišu,
takmičenjima u organizaciji Epte, na Festivalu i Republičkom
takmičenju muzičkih škola Srbije), i inostranstvu, među kojima
laureatska odličja u Parizu (Nikolay Rubinstein Competition), Italiji,
Češkoj...
Completed her elementary and secondary music education at Music
School “Dr Vojislav Vučković” in Belgrade, with Prof. Srdjan Dimitrijević.
She studied at the Faculty of Music in Belgrade with the eminent professor and pianist Olga Jovanović.During her twenty-year long pedagogical career, she has been teaching in a number of music schools in
Belgrade and, for the last ten years, she has been working at Music
School “Dr Vojislav Vučković” on the positions of both a teacher and
the headmaster. Her students have performed in all Belgrade concert
halls and won more than 60 prizes both at the local competitions
(“Vojislav Vučković” Memorial, “Davorin Jenko” International Competition, Šabac “Art klub” Piano Competition, International Competition of
Young Musicians “Petar Konjović”, Niš Piano Competition, competitions
organized by Epta, the Festival and Republic Competition of Music and
Ballet Schools of Serbia) and abroad, among which there are laureate awards from Paris (Nikolay Rubinstein Competition), Italy, Czech
Republic etc.
24
piano competition davorin jenko
8th international
milica vukobrat
Osnovnu muzičku školi završila je u Kruševcu, u klasi Snežane Miletić,
srednju u Beogradu, u klasi Vere Tadžić, a diplomirala na Akademiji
umetnosti u Novom Sadu, u klasi prof. Andreje Pregera. Kao profesor
klavira i klavirski saradnik, započinje svoj pedagoški u muzičkoj školi
“Isidor Bajić” u Novom Sadu (1983). Od 1986. radi u muzičkoj školi
“Josip Slavenski”, gde sa svojim učenicima osvaja veliki broj nagrada
u zemlji i inostranstvu. Trenutno je direktor Baletske škole u Novom
Sadu. Bila je član žirija na “Festivalu Bahove muzike” u Beogradu,
Republičkom takmičenju učenika muzičkih i baletskih škola Srbije,
pijanističkom takmičenju “Slavenski” u Novom Sadu (čiji je osnivač i
direktor), kao i državnog takmičenja mladih muzičara Republike Slovenije. Snimala je za nacionalnu televiziju Srbije i Televiziju Novi Sad.
Received her first music education in Krusevac and Belgrade, and graduated at the Accademy of Arts in Novi Sad with Andreja Preger. She has
started her work as a piano professor at the music school “Isidor Bajic”
in Novi Sad. Since 1986 she has been teaching at the music school “Josip
Slavenski”, where her pupils received many national and international
awards. At present she holds the position of the schoolmaster of the
Ballet school in Novi Sad. She was a jury member at several national
competitions and the pianist competition “Slavenski” in Novi Sad (of
whom she is a founder and a director), as well as the National competition of young musicians of the Republic of Slovenia. Her performances
include recordings for the national network and the Television Novi Sad.
SUZANA NOVAKOVIĆ
U Muzičkoj školi ‘’Dr Vojislav Vučković’’ u Beogradu završila
je uporedo klavir (u klasi Gordane Nikolić) i teoretski
odsek. Fakultet muzičke umetnosti završava u Skoplju, u
klasi Jasminke Čakar. Usavršavala na majstorskim kursevimaTimakina i Krpana, a kao pedagog u Muzičkoj školi
u Nišu i na mnogim drugim (Gadžijev, Valdma, Trbojević,
Bogino, Ogarkov, Serdar). Bila je u organizacionom odboru
i žiriju mnogih takmičenja i festivala. Sa svojim učenicima
osvojila je veliki broj nagrada na takmičenjima u zemlji i
inostranstvo.
Completed her primary and secondary music education in
both piano and the theory department in Belgrade. She graduated at the Music Academy of Skopje with Jasminka Cakar.
Her further education includes participation at the master
classes of Timakin and Krpan and later she participated at
courses held by Gadziev, Valdma, Trbojevic, Bogino, Ogarkov,
Serdar – to name a few. She has been a jury and committee
member of numerous competitions and festivals. Her students
are recipients of significant number of awards at national and
international competitions.
25
www.msdjenko.edu.rs
director
Sladjana Šegavčić
(+381 11) 3582.484
[email protected]
graphic design
slavko ilic
belgrade 2011
© M U S I C S C H O O L D AV O RIN JENKO, BELGRADE
Download

Untitled - muzička škola "davorin jenko"