Kikindski kulturni vodič (mesečni informator za kulturu)
Izdaje: Kulturni centar Kikinda
Za izdavača: Srđan V. Tešin, direktor
Dizajn i kompjuterska priprema: Aleksandar Šomođi
Foto: Studio Sretenović
Štampa: MiraGraf, Kikinda
Tiraž: 2000
April 2013
kikindskikulturnivodi~
APRIL 2013
pozori{te knjige film izlo`be koncerti tribine clubbing
BESPLATAN
PRIMERAK
Informacije na telefone: 22-544, 26-240 (fax)
E-mail: [email protected]
www.kckikinda.rs
www.facebook.com/kulturnicentarkikinda
Podrška: Opština Kikinda
Narodno pozori{te 15-21. april
Festival
profesionalnih
pozori{ta Vojvodine
CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
008 (497.113 Kikinda) (036)
KIKINDSKI kulturni vodič : mesečni informator za kulturu
/ urednik Srđan V. Tešin. - 2013, br. 41 - Kikinda :
Kulturni centar Kikinda, 2013 - . - Ilustr. ; 16cm
Mesečno
ISSN 1821-0856
COBISS.SR-ID 237942791
NAPOMENA: Organizatori zadržavaju pravo
izmene programa i navedenih datuma.
Tekstovi i fotografije koji nisu autorski, preuze
ti su kao javna informacija iz srodnih publika
cija.
+
Nina Romi}
# Du{an Novkovi} # Tijana Sta{evi}
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ
ДРЖАВНА, АКРЕДИТОВАНА УСТАНОВА ОД СТРАНЕ
КОМИСИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА
УПИС 2013/2014.
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА
- струковни васпитач деце предшколског узраста
- струковни васпитач за традиционалне игре
- струковни васпитач деце у јаслицама,
здравственим и социјалним установама
Пријава кандидата за упис обавиће се 26, 27. и 28. јуна 2013. године
од 8 do 14 часова.
Полагање класификационог обавиће се 2. јула 2013. године.
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Пријава кандидата од 15. јула до 1. октобра 2013. године.
ДОШКОЛОВАЊЕ СТУДЕНАТА СА ЗАВРШЕНОМ ВИШОМ ШКОЛОМ
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА
Пријава кандидата од 15. јула до 1. октобра 2013. године.
Додатне информације:
Кикинда, Светосавска 57
Тел/факс: 0230/22-423, 439-250
www.vaspitacka.edu.rs
e-mail: [email protected]
kikindski kulturni vodi~
SREADA, 3. april
Kulturni centar
Početak: 19 sati
O JAGODAMA I KRVI
Tribina "O jagodama i krvi"
posvećena je promociji
istoimene knjige
Dejana Jeremića,
dugogodišnjeg novinara i
kolumniste, i potrebe društva za istinom. Knjiga je
nastajala od Jeremićevih tekstova objavljivanih na sajtu Istinomera od maja
2010. do maja 2012. godine, a ideja
SREDA, 10. april
Kulturni centar
Početak: 19 sati
O PODUNAVSKIM
NEMCIMA
Tribina "O podunavskim Nemcima" posvećena je dijalogu
među ljudima i narodima uz
promociju knjige Nenada
Novaka Stefanovića "Dijalog Srbina i
Nemca na Dunavu".
Knjiga je nastala kao rezultat dijaloga
koji vode Stefan Barth (1937), inženjer
i književnik iz Erlangena u Nemačkoj, i
Nenad Novak Stefanović (1961), novinar i pisac iz Beograda, od 7. do 16.
maja u rezidencijalnom centru na Fru04
POZORI[TE
KNJIGE
je bila da kolumne,
koje se i dalje
objavljuju na sajtu,
predstavljaju ogledalo
društva ali bez težnje
da menjaju svet. Dejan
Jeremić je rođen u Vrnjačkoj Banji, radio je
u brojnim dnevnim novinama, nedeljnicima i
na četiri televizije s nacionalnom frekvencijom.
Bio je voditelj i urednik
emisija na nekoliko radio
stanica. Zapažena je i
njegova filmska uloga u domaćem horor
filmu "Šejtanov ratnik".
škoj Gori, iznad Dunava. Stefanović je autor romana: Darovi mrtvih (1988), Prisustvo
Boga (1990), Pijemont
(1992), Da li je neko video
moje zdravlje (2005), Doktor
sluša sving (2009).
Takođe, autor je hronika: Pokrštavanje petokrake (1994),
Sneg u julu (1996), Jedan
svet na Dunavu (1996), Odbrana Beograda (2000), Peti
oktobar, godina posle (2001) i putopisa: Zemlja u koferu (2007). Stefanović je autor trilogije o Podunavskim
Nemcima, njihovom doseljavanju,
odseljavanju i patnjama.
O knjizi govore Nenad Stefanović i
Mića Vujičić.
FILM
[email protected]
APRIL > 2013
UTORAK, 9. april
Narodni muzej
Početak: 19 sati
KONCERT
GITARISTE DUŠANA
NOVKOVIĆA
Dušan Novković je rođen
1983. godine u Apatinu.
Gitaru je počeo da uči sa
11 godina u klasi prof.
Aleksandra Spasojevića,
kod koga i završava nižu
i srednju muzičku skolu
"Isidor Bajić" u Novom
Sadu. Diplomirao je na
Akademiji umetnosti u
Novom Sadu u klasi prof.
Zorana Krajišnika. Osvajao je mnogobrojne nagrade na republičkim i
međunarodnim takmičenjima, među kojima su
najvažnije I i II nagrada
na međunarodnom takmičenju u Strezi, Italija,
dve prve nagrade na republičkom takmičenju u
Beogradu, II nagrada na
međunarodnom takmičenju (prva nije dodeljena)
"Petar Konjović" u Beogradu, III nagrada na Internacionalnom festivalu
gitare u Leskovcu. Bio je
član orkestra gitara Akademije umetnosti u
Novom Sadu, nastupao
je u raznim kamernim
sastavima, kao solista
nastupao je širom zemlje
i u inostranstvu, redovan
je učesnik na festivalima
za gitaru. Pohađao je
majstorske kurseve kod
eminentnih svetskih
umetnika i predavača,
kao što su Denis Azabagić, Tomaž Rajterič, Ede
Rot, \ovani Grano,
Srđan Tošić, Lars Trir i
mnogi drugi. Živi i radi u
Novom Sadu, predaje gitaru u muzičkoj školi
"Josip Slavenski" u
Novom Sadu.
Program:
J.S.Bach - "Chaconne" from
violin partita No.2, BWV 1004
H.Villa Lobos - Etude: 7, 8, 11
Leo Brouwer - El Decameron
Negro
1. El Arpha del Guerrero
2. La Huida de los Amantes
por el Valle de los Ecos
3. Ballada de la Doncella
Enamorada
Francisco Tarrega - Recuerdos de la Alhambra
Isaac Albeniz - AsturiasLeyenda
UMETNOST MARGINALIJE
U Klubu prijatelja u Narodnom muzeju Kikinda će tokom
aprila biti otvorena izložba pod nazivom "Umetnost marginalije". U pitanju su crteži nastali na marginama materijala za
sednice partijskih i državnih organa SFRJ. Crteže je prikupio
Vitomir Sudarski, pravnik, novinar i političar. Prvobitna ideja
za naziv izložbe bila je "Kultura dosade", jer, po rečima Sudarskog, političari tokom sednica crtaju iz nervoze i dosade.
KONCERTI
CLUBBING
OSTALI DOGA\AJI
TRIBINE 05
kikindski kulturni vodi~
PETAK, 12. april
Galerija Terra
Početak: 19 sati
SLIKE TIJANE STAŠEVIĆ
Otvaranje izložbe slika akademske
umetnice Tijane Stašević iz Beograda
biće upriličeno u Galeriji Terra, u
petak, 12. aprila, u 19 sati.
Izložba će biti otvorena do
30. aprila.
Tijana Stašević je rođena u Beogradu 1982. godine. Diplomirala je
slikarstvo na Akademiji umetnosti u
Novom Sadu u klasi prof. Jovana
Rakidžića. Član je ULUS-a od
2010. godine, ima status slobodnog
umetnika. Dosad je imala deset zajedničkih izložbi i tri samostalne.
"Pred nama su platna koja nas zaustavljaju i opsedaju totalizujućom podlogom i nezavisnošću obojenih površina
koje smelo upućuju na Miroa, Kaldera,
Kleea, Dibifoa,
Maljevića, Poloka i Hartunga
ne zbog toga da
bi prihvatila tradiciju posmodernizma nego
da bi modernističku avangardu učinila
06
POZORI[TE
KNJIGE
nadolazećom modernošću
novog manira posmodernog slikarstva", zapisao je
Milenko Stašević.
FILM
[email protected]
5. - 26. april
galerija muzeja
NARODNI MUZEJ KIKINDA
kikindski kulturni vodi~
PETAK, 12. april
Kulturni centar
Početak: 19 sati
DŽEZ I FILMSKA NARACIJA
Predavanje sa projekcijom
Autor: Milen Alempijević
U čemu bi bila eventualna novina ponovnog sagledavanja odnosa i veza ove
dve umetničke forme? U tome što za
svoj predmet ne uzima filmove na koje
se uobičajeno pomisli kada se ka`e
"Džez i film", kao {to su, recimo, "Ptica"
Klinta Istvuda ili "Lift za gubilište" Luja
Mala, dakle, sva ona ostvarenja koja se
bave biografijama (postojećih ili izmišljenih) d`ez muzi~ara, ili u džez dominira kao filmska muzika. Namera ovog
predavanja je da detektuje prisustvo
džeza u filmovima koji se ni po jednom
kriterijumu ne svrstavaju u grupu koju
SREDA, 17. april
Kulturni centar
Početak: 19 sati
Termin je rezervisan za
promociju po mnogo
čemu izuzetnog književnog dela: u pitanju je antologija kratke lezbejske
priče "Pristojan život".
08
POZORI[TE
uobi~ajeno
nazivamo
"filmovi o
džezu". To
prisustvo
često i
nema presudan uticaj
na tok i razvoj filmske
pri~e, ali je
dragocen
mikronarativ u njenoj strukturi, va`an
za, recimo, karakter junaka. Takvi filmovi su, na primer, "Eva" Džozefa Louzija, "Prisluškivanje" F. F. Kopole,
"Terminal" S. Spilberga, "Priča o pijanisti" na okeanu \uzepea Tornatorea,
"Kolateralna šteta" Majkla Mena i jo{
neki o kojima }e ovde biti re~i...
Autor je književnik, urednik filmskog
programa u Kulturnom centru u Čačku,
umetnički direktor međunarodnog festivala Animanima.
PRISTOJAN ŽIVOT
Zbornik čine 42 priče 21
autorke. "Pristojan život"
ispisuju:
Vesna Lemaić, Iva Hlavač, Lamija Begagić,
Lana Bastašić, Mima
Simić, Urška Sterle, Jelena Anđelovski, Jelica
Kiso, Olja Savičević
KNJIGE
FILM
Ivančević, Olga Dimitrijević, Dragoslava Barzut,
Nataša Sukič, Biljana
Staković Lori, Suzana
Tratnik, Jasmina Tešanović, Jelena Lengold, Jasna Žmak, Jelena Kerkez,
Nora Verde, Šejla Šehabović i Lejla Kalamujić.
[email protected]
APRIL > 2013
"Poslednjih godina
pojavio se regionalni
književni trend objavljivanja grupe autora/ki kratkih priča
na određenu/zadatu
temu. Tako sam videla priliku za
zbirku kratkih priča
koje tematski pokrivaju (i razotkrivaju)
emotivne, erotske i
druge relacije između dve žene u
sistemu u kojem je
on gotovo nedopustiv.
To su 42 kratke
priče koje su napisane na prostoru
SFRJ u periodu od
1992. do danas. Pri
izboru autora/ki nije
bio presudan pol,
rodni identitet, kao
ni bilo koji drugi
identitet osim spisateljskog", kaže
Dragoslava Barzut,
urednica antologije,
književnica, blogerka,
novinarka i aktivistkinja.
93,3 FM >> www.radiokikinda.rs
MUZIČKE EMISIJE U TERMINU od 19 do 21 sat:
Ponedeljak > KOZMIC BLUES > autor: Aleksandar Šomođi Četvrtak > DOKOLICA > autor: Džeger
> www.kozmicbluesemisija.blogspot.com
> www.myspace.com/emisijadokolica
> www.twitter.com/kozmic_blues_
Subota > THE PUSHER / LP > autor: Brajan Terek
Utorak > JAZZ, BLUES I OSTALO > autor: Bojan Jović
Nedelja, 17-19h > MUZIKA JE NAJBOLJA
Sreda > INFERNAL KUNDAS > autor: Sax
> autor: Miroslav Brandić
kikindski kulturni vodi~
NAJAVA
NOVE KNJIGE
BUNKER
(priredio Srđan V. Tešin)
Priče za odbranu i poslednje dane književnosti. Tematska antologija savremene srpske priče.
Priče 33 savremena srpska pisca na
jednom mestu, u koricama jedne uzbudljive i uskomešane knjige, drži njihova
subverzivnost. Pod literarnom subverzivnošću podrazumeva se preispitivanje,
pa čak i podrivanje književnih konvencija, važećih književnih vrednosti i postojećeg stanja (i to ne samo u
književnosti već i šire - u društvu), ali
iznutra: iz samog središta uzburkanog
teksta. U antologiji "Bunker" nalaze se
priče Jovica Aćina, Borivoja Adaševića,
Davida Albaharija, Lasla Blaškovića,
Zorana Ćirića, Filipa
Srđan Srdić: "Satori"
U ovoj antišvejkovskoj
anabazi jedan od prepoznatljivih srdićevskih
likova, društvenom i intimnom istorijom oštećen čovek koji u
današnjici gubi tlo pod nogama, polazi
na paradoksalni put samooslobađanja,
na kojem autor ocrtava duhovit i gorak
portret savremene Srbije.
Cena: 500 dinara
E-knjiga: 250 dinara
Davida, Mirka
Demića, \ure
\ukanova, Ljiljane \urđić,
Aleksandra Gatalice, Saše
Ilića, Ljiljane Jokić Kaspar, Nenada Jovanovića, Marije Knežević, Jelene Lengold, Igora Marojevića, Vladana
Matijevića, Andrije Matića, Mirjane Novaković, Milana Oklopdžića, Mihajla
Pantića, Vase Pavkovića, \orđa Pisareva, Milete Prodanovića, Nemanje Rotara, Radivoja Šajtinca, Uglješe
Šajtinca, Mihajla Spasojevića, Slobodana Tišme, Dragana Velikića, Miće Vujičića, Snežane Žabić i Vuleta Žurića.
Knjigu možete kupiti u Kulturnom centru Kikinda ili je možete naručiti preko
www.arhipelag.rs.
Srđan V. Tešin:
"Antologija
najboljih naslova"
Roman u fragmentima
"Antologija najboljih
naslova" je zbirka sačinjena od majstorski
ispripovedanih priča od kojih svaka
staje u jednu jedinu rečenicu. Tu je mikroperspektiva pretvorena u jednu fantastično funkcionalnu konciznost.
Cena: 320 dinara
E-knjiga: 250 dinara
Knjige možete kupiti u Kulturnom centru Kikinda ili možete da ih naručite preko www.krr.rs
10
KONCERTI
CLUBBING
OSTALI DOGA\AJI
[email protected]
REPERTOAR NARODNOG POZORI[TA
> Utorak 2. april, u 20 sati
Saša Radonjić
TRI UKRADENA ROMANA
Reditelj: Filip Markovinović
> Subota , 6. april, u 20 sati
Mark Kamoleti
[email protected] ZA ŠESTORO
Reditelj: Olivera \orđević
> Utorak , 9. april, u 20 sati
Kolin Sero
ZEKO ZEKO
Reditelj: Aleksandar Božina
Od ponedeljka 15. aprila
do nedelje 21. aprila 2013. godine
63. FESTIVAL PROFESIONALNIH
POZORIŠTA VOJVODINE
TAKMIČARSKI PROGRAM
> Ponedeljak, 15. april, u 20 sati
OPERA ULTIMA
Autori: Bomarše/Mladenović/\armati
Režija: Kokan Mladenović
Novosadsko pozorište/Ujvideki Szinhaz
Opera ultima
> Utorak, 16. april
11 sati
Marta Gušnjovska
BAJKA O VITEZU BEZ KONJA
Režija: Jaroslav Antonjuk
Pozorište mladih Novi Sad
20 sati
GRAD DEMONA - Pass-port
Režija: Andraš Urban
Koprodukcija Pozorišta Kostolanji Deže
i Udruženja MASZK
Subotica/Szabadka
> ^etvrtak, 18. april
20 sati
Henrik Ibsen
ROSMERHOLM
Režija: Anka Bradu
Novosadsko pozorište/Ujvideki Szinhaz
> Sreda, 17. april
12 sati
Uglješa Šajtinac
RUŽNO PAČE
Režija: Irena Tot
Narodno pozorište “Toša Jovanović”
Zrenjanin
11 sati
Ina Božidarova
DAH
Režija: Veselka Kunćeva
Dečje pozorište Subotica,
igranje u Subotici
17 sati
A. P. Čehov
GALEB
Režija: Tomi Janežič
Srpsko Narodno Pozorište,
igranje u Novom Sadu
Rezervacije na telefone:
(0230) 22-638 i (0230) 27-386
> Petak, 19. april
^arobnjak
11 sati
Hana Januševska i Vereš Andraš
TIGRIĆ PETAR
Režija: Vereš Andraš
Dečije Pozorište Subotica
20 sati
Ante Tomić
ČUDO U POSKOKOVOJ DRAGI
Režija: Snežana Trišić,
Narodno pozorište /Narodno
kazalište/Nepsinhaz Subotica,
Drama na srpskom jeziku, adaptacija i
dramatizacija Maja Pelević
> Utorak, 23. april, u 20 sati
Gordan Mihić
SIROTI MALI HRČKI
Reditelj: Marko \urić
> Subota, 20. april
12 sati
Miroljub Nedović
MARKO KRALjEVIĆ
Režija: Aleksandar Božina
Narodno pozorište Sombor
20 sati
Fedor Šili
ČAROBNjAK
Režija: Boris Liješević
Narodno pozorište Sombor
> Nedelja, 21. april
20 sati
Svečana dodela nagrada i predstava
u čast nagrađenih:
Volter
SLUČAJ KANDID
Adaptacija i režija:
Anđelka Nikolić
Narodno pozorište Kikinda
> Utorak, 30. april, u 20 sati
Kolin Sero
ZEKO ZEKO
Reditelj: Aleksandar Božina
MI U GOSTIMA
Bečej > Sreda, 10. april
Po motivima bajke H.K. Andersena
SLAVUJ I KINESKI CAR
Reditelj: Miodrag Dinulović
Kula > Petak , 12. april
Miloš Milošević Šika
KAKO SU SE VOLELE DVE ŽABE
Reditelj: Aleksandar Volić
Vinkovci, Republika Hrvatska
Subota, 27. april
Mark Kamoleti
[email protected] ZA ŠESTORO
Reditelj: Olivera \orđević
APRIL > 2013
PROGRAM NARODNE BIBLIOTEKE "JOVAN POPOVIĆ"
> Četvrtak, 4. april, u 11 sati
Književni matine: Igor Kolarov i
Branko Stevanović
Igor Kolarov (1973) je autor 12 knjiga.
Najpoznatija je "Agi i Ema", roman za
koji je dobio nagradu "Politikinog zabavnika". Za roman "Dvanaesto more"
dobio je nagradu "Dositejevo pero", za
"Priče o skoro svemu" nagradu "Neven",
a za zbirku priča "Rusvaj" nagradu
"Dečja knjiga godine". Autor knjiga je i Kolarov
Stevanovi}
priređivač antologije "Najkraće srpske
priče za decu" (nagrada "Dositejevo
pero"). Dobitnik je nagrade "Mali princ"
Sekulić" za roman "\avo i Mala goza knjigu "Kuća hiljadu maski". Kolarov
spođa".
je autor knjiga "Hionijine priče", "Milica
u vrtu", "Burence", "Fiona i druge miste> Četvrtak, 18. april, u 19 sati
rije", "Džepne priče", "Rusvaj".
Predstavljanje časopisa "Putopis"
Branko Stevanović (1966) piše za decu
(urednik Vladimir Šekularac)
i odrasle. Za knjigu pesama "Avanture
Časopis donosi savremeni srpski i preKraljevića Marka" dobio je nagradu
vedeni klasični i savremeni putopis,
"Srebrno Gašino pero" za najbolju knjigu
teoriju putopisa, eseje o putopiscima i
za decu. Stevanović je do sada objavio
putopisima, kritiku značajnih novih
10 knjiga. Dobitnik je nagrada "Dečja
knjiga putopisa i knjiga o putopisu,
knjiga godine" i "Zmajev pesnički štap".
priloge iz istorije putopisa....
Učestvuju: Vladimir Šekularac, Milan
> Četvrtak, 11. april, u 19 sati
Todorović i Zvonimir Kostić
Predstavljanje trilogije "Jagodići"
\orđa Milosavljevića
> Četvrtak, 25. april, u 19 sati
Trilogija "Jagodići", koja žanrovski priU Galeriji zavičajnih portreta biće
pada trileru, nastala je u isto vreme
predstavljen rad Humanitarnog teatra
kada i scenario za istoimenu TV seriju
"Gusani u magli".
kojim je autor hteo da proširi svoje
polje delovanja. Milosavljević je autor
18.4 - 28.4. program svečanog
TV serija "Miris kiše na Balkanu" i "Sva
obeležavanja Svetskog dana knjige
ta ravnica", i dobitnika nagrade "Isidora
KONCERTI
CLUBBING
OSTALI DOGA\AJI
TRIBINE 15
kikindski kulturni vodi~
25-28. april
> Kulturni centar Kikinda i Institut français de Serbie predstavljaju:
FRANCUSKI FILMSKI KARAVAN - Ciklus komedije
ULAZ SLOBODAN!
> ^etvrtak, 25. april, u 20 sati
IMENA LJUDI
(Le nom des gens, 2010, 95')
Režija: Mišel Lekler
Igraju: Žak Gamblen, Sara Forestije,
Zinedin Sualem, Mišel Moreti
Ekstrovertna devojka Bahia Benmahmoud ozbiljno shvata svoj levičarski
politički angažman i odlučuje da spava
sa neprijateljima kako bi ih preobratila neprijatelja je mnogo, budući da se
okomila na čitavu desnicu. Uglavnom
ostvaruje dobre rezultate, sve dok
jednog dana ne upozna Artura Martena,
diskretnog četrdesetogodišnjaka, koji se
u životu strogo kloni rizika. Ona je uverena da je on sigurno pomalo fašista,
čim nosi takvo ime. Ali imena ne govore
sve i izgled često vara …
> Petak, 26. april, u 20 sati
LUIZA-MIŠEL
(Louise-Michel, 2008, 90')
Režija: Gistav Kervern i Benoa Delepin
Igraju: Jolanda Moro, Buli Laners,
Benoa Poelvord, Alber Dipontel
Vlasnik jedne fabrike vešalica prazni
16
POZORI[TE
KNJIGE
svoj lokal
tokom noći kako bi ga premestio. Sutradan, revoltirane radnice udružuju se i
investiraju svoje ušteđevine u cilju
"likvidacije" nepoštenog gazde od strane
profesionalnog ubice.
> Subota, 27. april, u 20 sati
POSLEDNJI SPRAT,
LEVO, PA LEVO
(Dernier étage, gauche, gauche, 2010, 85')
Režija: Anđelo Ćanki
Igraju: Ipolit Žirardo, Felag, Ejmen Sajdi
Kao i svakog jutra, Fransoa Ečeverija,
sudski izvršitelj, trebalo je da izvrši
svoju dužnost u prigradskom naselju,
da bi se potom vratio u svoj topli dom.
Međutim, sudbina je htela drugačije…
FILM
[email protected]
APRIL > 2013
Fransoa je kidnapovan od
strane oca i sina
koje je trebalo da
izbaci iz njihovog
stana.
Tri čoveka,
zatočena na sedmom spratu solitera, opkoljeni
od strane specijalnih jedinica policije koji misle da su
u pitanju teroristi, moraće da nađu
zajednički jezik kako bi se izvukli iz
veoma neprijatne situacije…
> Nedelja, 28. april, u 20 sati
LUDA LJUBAVNA PRIČA
SIMONA EŠKENAZIJA
(La Folle histoire d'amour de Simon
Eskenazy, Francuska, 2009, 90')
Režija: Žan-Žak Ziberman,
Igraju: Antoan de Kon, Mehdi Debi,
Elza Zilberštajn,
Židit Magr, Katrin
Hiegel
Urnebesna, smela
komedija u kojoj
ništa nije
"sveto"... Jevrejski
muzičar rastrzan
između posesivne
majke, bivše žene
i razmaženog deteta upoznaje travestita muslimana koji
će iz korena promeniti njegov život...
KONCERTI
CLUBBING
Radijska emisija
SUBOTA,
20. april
Kozmic Blues i Kulturni centar
predstavljaju:
NINA ROMIĆ / Zagreb, Hrvatska
ANITA ILIČIĆ / Kikinda
Klub Terrarossa
Po~etak: 22 sata
Nina Romić je kantautorka iz Zagreba.
Svoj prvi EP snimila je 2006. u saradnji
sa dubrovačkom grupom Izae.
Godine 2010. izdaje prvi samostalni
album nazvan "Daljine", koji je po brojnim recenzijama svrstan u 5 najboljih
hrvatskih albuma te godine. Godine
2012. izlazi i drugi Ninin samostalni
album nazvan "Ptice".
U pripremi je i treći solo album koji bi
trebalo da se pojavi do kraja ove godine.
Nina na koncertima već izvodi neke od
numera sa buduće ploče (Vožnja, Bicikl,
Kraj mene).
Nina Romić će u Kikindi nastupiti u
formi trija sa pratećim muzičarima Fredericom Langeom na klavijaturama i
harmonici i Ivanom Lulić kao pratećim
vokalom.
www.soundcloud.com/ninaromic
www.facebook.com/ninaromicmusic
Kantautorka Anita Iličić živi u Kikindi i
muzikom se bavi dugo vremena. Piše i
komponuje, peva i svira na gitari. Do
sada je napisala oko trideset pesama i
tokom ove godine u planu je snimanje
albuma. Do sada je uglavnom nastupala
sama, a nedavno je započela i saradnju
sa autorskim bendom ''Bulevar vodenih
mozaika''. Sarađivala je i sa mnogim
drugim muzičarima i bendovima.
www.facebook.com/anitailicickantautor
OSTALI DOGA\AJI
TRIBINE 17
PREDSTAVLJA
O
PR
-
V
A
R
D
P0Z
LECU
PLATO ISPRED KULTURNOG CENTRA
24/04/13
početak u 10 sati
WWW.KCKIKINDA.RS WWW.FACEBOOK.COM/KULTURNICENTARKIKINDA
medijski sponzori: Kikindske, RTV VK, Radio Kikinda
KOZMIC BLUES &
PREDSTAVLJAJU
NINA ROMI]
zagreb / hrvatska
ANITA ILI^I]
kikinda
KLUB TERRAROSSA
subota 20/04/13 u 22 sata
WWW.KCKIKINDA.RS WWW.FACEBOOK.COM/KULTURNICENTARKIKINDA
medijski sponzori: Kikindske, Radio Kikinda, RTV VK
nagykikindai művelődési kalauz >> ÁPRILIS/2013
EGYSÉG MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET – NAGYKIKINDA
> Szombat, április 6-án
10 órától:
A gyermekszínjátók községi
szemléje
20 órától:
NYUSZI BÁL a Vidám fiúk
zenekarral
> Vasárnap, április 7-én, 18 órakor
Orientális táncbemutató
> Hétfőn , április 8-án, 19,30-kor
A József Attila színjátszócsoport részt vesz A Vajdasági magyar amatőr színjátszók találkozóján
László Tibor:
A windsori víg nők,
vagy amit akartok vígjátékkal
Rendező: Tóth János
> Szombaton, április 20-án
16 órakor:
A népitáncosok és a népizenekar részvétele
Törökkanizsán az Észak- Bánáti
néptáncosok V. Találkozóján
KONCERT
SZÍNHÁZ
19,30-kor:
A tóbai Petőf Sándor ME
színtársulata bemutatja
Horváth Péter:
Kilencen, mint a gonoszok
c. vígjátékot
> Vasárnap , április 21-én
18 órakor:
Mit jelent számomra a
magyar nyelv?
Műsor a magyar nyelv hete
alkalmából
A legsikeresebb pályamunkák
kihirdetése
20 órakor:
A József Attila színtársulat
bemutatja
László Tibor:
A windsori víg nők,
vagy amit akartok vígjátékot
Helyszín: a tóbai Petőfi Sándor ME
színházterme
> Vasárnap, április 28-án, 18 órakor
Néptánckoncert a
táncművészet világnapja
alkalmából
EGYÉB PROGRAMOK
KIÁLLÍTÁS 23
Download

kikindskikulturnivodi~