Kikindski kulturni vodič (mesečni informator za kulturu)
Izdaje: Kulturni centar Kikinda
Za izdavača: Srđan V. Tešin, direktor
Dizajn i kompjuterska priprema: Aleksandar Šomođi
Foto: Studio Sretenović
Štampa: MiraGraf, Kikinda
Tiraž: 2000
Maj 2013
kikindskikulturnivodi~
MAJ 2013
pozori{te knjige film izlo`be koncerti tribine clubbing
BESPLATAN
PRIMERAK
Informacije na telefone: 22-544, 26-240 (fax)
E-mail: [email protected]
www.kckikinda.rs
www.facebook.com/kulturnicentarkikinda
Podrška: Opština Kikinda
No} Muzeja
Svi na{i
ratovi
CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
008 (497.113 Kikinda) (036)
KIKINDSKI kulturni vodič : mesečni informator za kulturu
/ urednik Srđan V. Tešin. - 2013, br. 42 - Kikinda :
Kulturni centar Kikinda, 2013 - . - Ilustr. ; 16cm
Mesečno
ISSN 1821-0856
COBISS.SR-ID 237942791
NAPOMENA: Organizatori zadržavaju pravo
izmene programa i navedenih datuma.
Tekstovi i fotografije koji nisu autorski, preuze
ti su kao javna informacija iz srodnih publika
cija.
+
Sr|an Srdi}
# Sensometria
# Radivoj [ajtinac
kikindski kulturni vodi~
PETAK, 10. maj
Galerija Terra
Početak: 19 sati
Sensometria
Sanja Tomašević - Vanja Perović Biljana Popović: Skulpture
"Zajednička umetnička izložba, po prirodi posla sakupljanje na jednom
mestu, najčešće sabira odranije ispoljene energije. I pored cilja pokazivanja
u javnosti, odavanje spontanosti u takvom zajedništvu nije jedino vezivno
svojstvo skulptura Vanje Perović, Sanje
Tomašević i Biljane Popović. Zajednički
imenitelj njihovih dela u terakoti je i autorsko zaustavljeno vreme u prirodnom
materijalu raznorodnih dimenzija; sakupljen on približuje razvojnost izložbene
celine iz vlastitih prostora svojevrsnog
umetničkog stanovanja", zapisao je Nikola Šuica povodom ove izložbe.
Biljana Popović: Rođena
1978. godine u Beogradu. Diplomirala 2005. godine na
Fakultetu likovnih umetnosti u
Beogradu, odsek vajarstvo, u
klasi profesora Slavoljuba Radojčića. Član ULUSA-a od
2007. godine. Samostalne izložbe: Sensometria, Galerija
savremene Umetnosti, Smederevo (2012), Sve smo mi neveste,
Mala Galerija ULUPUDS-a, Beograd
(2008) i Zmija u nedrima, Dom omladine Beograd, Beograd (2008).
04
POZORI[TE
KNJIGE
Učestvovala na brojnim kolektivnim izložbama. Nagrade: Nagrada za najbolji
crtež u konkurenciji studenata od III do
V godine, Beograd (2003) i Otkupna
nagrada medicinskog fakulteta u okviru
izložbe vajarskih radova, Beograd
(2003).
Sanja Tomašević: Rođena 1976. godine u Beogradu. Diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti 2003.
godine na odseku vajarstva, u klasi
prof. Miluna Vidića i prof. Zorice Janković. Od 2006.godine član ULUS-a, sa
statusom samostalnog umetnika. Samostalne izložbe: Repeat: Remembering, Blok galerija, Novi
Beograd (2012), Sensometria Sanja Tomašević, Biljana
Popović, Vanja Perović skulpture, Galerija Savremene umetnosti Smederevo
(2012), Geografija nepostojećeg prostora, Mali likovni
salon, Novi Sad (2012),
Geografija nepostojećeg prostora, Galerija Beogradske
tvrđave, Beograd (2011),
Everywhere and Nowhere, Mala galerija
ULUPUDS, Beograd (2011 ), Everywhere and Nowhere, Galerija Dvorište,
Pančevo (2010), Skupljači, Galerija
FILM
[email protected]
MAJ > 2013
SULUJ, Beograd (2007) i Čigre, Galerija DKSG, Beograd (2007). Kolektivne izložbe: Srbija, Makedonija,
Slovenija.
Vanja Perović: Rođena 1976. godine
u Beogradu. Diplomirala 2006. godine na vajarskom odseku Fakulteta
likovnih umetnosti u Beogradu u klasi
profesora Mrđana Baji}a. Trenutno
na interdisciplinarnim doktorskim
studijama na Univerzitetu umetnosti
u Beogradu, smer višemedijska
umetnost. Samostalne izložbe: Galerija Beogradske tvrđave u Stambol kapiji (2012), Galerija MAS, Odžaci (2009), Galerija Elektrika,
Pančevo (2008), Savremena Galerija, Zrenjanin (2008) i Galerija Doma omladine, Beograd (2007). Grupne izložbe: Srbija,
Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Rumunija. #
93,3 FM >> www.radiokikinda.rs
MUZIČKE EMISIJE U TERMINU od 19 do 21 sat:
Ponedeljak > KOZMIC BLUES > autor: Aleksandar Šomođi Četvrtak > DOKOLICA > autor: Džeger
> www.kozmicbluesemisija.blogspot.com
> www.myspace.com/emisijadokolica
> www.twitter.com/kozmic_blues_
Subota > THE PUSHER / LP > autor: Brajan Terek
Utorak > JAZZ, BLUES I OSTALO > autor: Bojan Jović
Nedelja, 17-19h > MUZIKA JE NAJBOLJA
Sreda > INFERNAL KUNDAS > autor: Sax
> autor: Miroslav Brandić
kikindski kulturni vodi~
SREDA, 22. maj
Kulturni centar
Početak: 19 sati
O NACIONALIZMU
I NASILJU
Kolika je opasnost od aktuelnog nasilja i kakve su
mogućnosti da se ono
suzbije? O odnosu
između nacionalizma i
nasilja i kako se on
odražava na opštu klimu
u društvu - govoriće
NAJAVA
Mirko \or|evi}
Mirko \orđević, sociolog
religije, Teofil Pančić,
publicista i novinar, i
Dinko Gruhonjić,
predsednik Nezavisnog
društva novinara Vojvodine na tribini "O nacionalizmu i nasilju", koju
Savetovalište je zasnovano po principu
rada individualnih psiholoških razgovora sa klijentima svih uzrasta, različitog
nivoa patologije, sa funkcijom kriznog
centra. Realizuje se i putem interneta.
Oblasti rada: sve oblasti životnog ciklusa individue i porodice: rano detinjstvo, socijalizacija, priprema za
polazak i adaptacija deteta na vrtić i
školu, komunikacija roditelj-dete-šira
sredina, problemi adolescencije i
osamostaljivanja, partnerske veze i
odnosi, brak i bračna komunikacija,
KONCERTI
Teofil Pančić
organizuju NDNV i Kulturni centar Kikinda.
Psihološko savetovalište Kulturnog centra Kikinda
DA POMOGNETE SEBI
06
Dinko Gruhonji}
CLUBBING
višečlana porodica, prevencija
zavisničkog ponašanja (narkomanija,
alkoholizam), izbor zanimanja, problemi međuljudskih odnosa u radnoj sredini, starenje, gubitak.
Radno vreme:
Svakog radnog dana od 9 do 14 sati.
Voditelj savetovali{ta:
Nenad Adamov, psiholog
Zakazivanje na telefone:
0230/ 22-544 ili 26-240
E-mail: [email protected]
Usluge savetovali{ta su besplatne.
OSTALI DOGA\AJI
[email protected]
kikindski kulturni vodi~
REPERTOAR NARODNOG POZORI[TA
Grad sa ze~ijim u{ima
> Utorak, 7. maj
Arijel Dorfman
SMRT I DEVOJKA
Reditelj: Aleksandar Božina
> Utorak, 14. maj
Džo Orton
ŠTA JE SOBAR VIDEO?
Reditelj: Dragan Ostojić
> Sreda, 8. maj > u 18 sati
PREMIJERA PREDSTAVE ZA DECU
Stevan Pešić
GRAD SA ZEČIJIM UŠIMA
Reditelj: Aleksandar Volić
> Subota, 18. maj
Dušan Kovačević
GENERALNA PROBA SAMOUBISTVA
Reditelj: Nenad Gvozdenović
> Subota, 11. maj
Danica Nikolić Nikolić
SAVA SAVANOVIĆ
- VAMPIRSKA SIMFONIJA
Reditelj: Nikola Zavišić
> Utorak, 21. maj
Gordan Mihić
SIROTI MALI HRČKI
Reditelj: Marko \urić
Rezervacije na telefone:
(0230) 22-638 i (0230) 27-386
PREDSTAVE PO^INJU U 20 SATI.
08
POZORI[TE
KNJIGE
FILM
[email protected]
MAJ > 2013
NAJAVA
NOVA KNJIGA
KUĆA NA RAVNOM
BREGU
(Priredili: Gojko Božović
i Srđan V. Tešin)
(Izdavač: Arhipelag;
knjiga je objavljena uz
podršku preduzeća
Terra Panonica iz Mokrina)
Hvalisavi vojnik
> Subota, 25. maj
Kolin Sero
ZEKO ZEKO
Reditelj:
Aleksandar Božina
> Utorak, 28. maj
Studentska predstava
Akademije umetnosti u
Novom Sadu u klasi
Ljuboslava Majere
Plaut
HVALISAVI VOJNIK
MI U GOSTIMA
> Sreda, 22. maj
predstava za decu
H.K. Andersen
SLAVUJ I KINESKI CAR
Reditelj:
Miodrag Dinulović
Gostovanje u Bečeju
KONCERTI
Sedam u jedan. Zajednička knjiga proze sedam poznatih pisaca iz šest zemalja Jugoistočne Evrope: aktuelna dobitnica Evropske nagrade za književnost
Jelena Lengold, čitani hrvatski pisac Ante Tomić, čije
su pojedine knjige pretočene u poznate filmove, jedan
od najznačajnijih slovenačkih pisaca srednje generacije Dušan Čater, poznati pisci iz Bosne i Hercegovine
Nenad Veličković i Muharem Bazdulj, jedan od najzanimljivijih glasova nove mađarske književnosti \erđ
Serbhorvat i Aleksandar Prokopiev, jedan od najprevođenijih savremenih makedonskih pisaca. Boraveći u
Rezidencijalnom programu za pisce Jugoistočne
Evrope u Mokrinu (Terra Panonica), ovih sedam pisaca
napisali su uzbudljivu knjigu o kući kao prostoru intime i jedinstvenog osećanja mesta i vremena, kao
mestu događaja, nekada sasvim neočekivanih i nepredvidljivih, kao izvoru osnovnog iskustva u širem
prostoru sveta, kao stajnoj tački iz koje se može sagledati i razumeti sav okolni svet. Polazeći od zajedničke
teme, ovi pisci su se potom upustili u oživljavanje
kuće detinjstva, kuće uspomena, nekih od stvarnih
kuća iščezlih u građanskim ratovima devedesetih, i,
naravno, kuće u kojoj se, jedino i neponovljivo, oblikuju prostor intime i intima prostora. Priče sedam pisaca sasvim različitih iskustava i poetika, ličnih
temperamenata i književnih stavova. #
CLUBBING
OSTALI DOGA\AJI
TRIBINE 09
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ
ДРЖАВНА, АКРЕДИТОВАНА УСТАНОВА ОД СТРАНЕ
КОМИСИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА
УПИС 2013/2014.
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА
- струковни васпитач деце предшколског узраста
- струковни васпитач за традиционалне игре
- струковни васпитач деце у јаслицама,
здравственим и социјалним установама
- струковни педагошки асистент
Пријава кандидата за упис обавиће се 26, 27. и 28. јуна 2013. године
од 8 дo 14 часова.
Полагање класификационог обавиће се 2. јула 2013. године.
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Пријава кандидата од 15. јула до 1. октобра 2013. године.
ДОШКОЛОВАЊЕ СТУДЕНАТА СА ЗАВРШЕНОМ ВИШОМ ШКОЛОМ
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА
Пријава кандидата од 15. јула до 1. октобра 2013. године.
Додатне информације:
Кикинда, Светосавска 57
Тел/факс: 0230/22-423, 439-250
www.vaspitacka.edu.rs; e-mail: [email protected]
MAJ > 2013
PROGRAM NARODNE BIBLIOTEKE "JOVAN POPOVIĆ"
> Četvrtak, 9. maj, u 20 sati
Promocija romana Mladena Stevanovića "Ramovi za pogrešne slike"
O romanu govore: Mladen Stevanović
i Ognjen Šestić
Roman "Ramovi za pogrešne slike" je
prvi roman Mladena Stevanovića.
Roman je namenjen mladima i onima
koji nemaju nameru da ostare. Prilično duhovito poigravanje sa postmodernom i pripovednim tehnikama 20.
veka. Drugačija slika devedesetih godina. Galerija živih, živahnih, samosvojnih junaka. Protagonisti-konformisti koji
pažljivo biraju kompromise. Stilski
drsko i šarenoliko.
> Četvrtak, 16. maj, u 20 sati
Predstavljanje knjige Gorana Ibrajtera
"Stihije"
O knjizi govore: Goran Ibrajter,
Radovan Vlahović i Marija Tanackov
Ovaj rukopis bi se mogao obeležiti i kao
Otkrivenje Goranovo, jer, bez obzira što
je zasnovan na biblijskom tekstu, u
njega je ugrađen autentičan pesnički
stih i dar pesnika Gorana Ibrajtera.
Nema sumnje da je tema Apokalipse, u
trenutku kada se ona predviđa, najavljuje ili sluti, više nego aktuelna, uvek
podsticajna za pesnička snoviđenja, za
nova čitanja i promišljanja naše egzistencije, podjednako našeg opstanka,
koliko i naše propasti. Pevanje o kraju
sveta, potpuno u duhu katastrofičkih
poetika, ipak nije do kraja beznadežno,
KONCERTI
CLUBBING
odnosno pesimističko. Ipak, postoji nada
za pesmu, za stih, za trenutak sabranosti, koji je, istovremeno, i potvrda trajanja, i blesak smisla. (Izvod iz recenzije)
> Utorak, 21. maj, u 20 sati
Svečana dodela nagrade "Dušan Vasiljev"
> Četvrtak, 23. maj, u 20 sati
Predstavljanje knjige "Želim da ti
kažem" (izbor iz poezije) Žana Portanta
Govori: Jovan Zivlak
Žan Portant je poznati francuski pesnik,
dobitnik značajnih nagrada za poeziju
Apolinerove i Malarmeove, član je francuskog PEN-a. Piše poeziju, prozu, dramske
tekstove i eseje. Ovo je njegova prva
knjiga koja je prevedena na srpski jezik.
> Četvrtak, 30. maj, u 20 sati
Predstavljanje knjige "Blagost tišine"
Aleksandre Kovrlija
O knjizi će pored autorke govoriti:
Radovan Vlahović i Marija Tanackov
OSTALI DOGA\AJI
TRIBINE 11
kikindski kulturni vodi~
NAJAVA
NOVE KNJIGE
BUNKER
(priredio Srđan V. Tešin)
Priče za odbranu i poslednje dane književnosti. Tematska antologija savremene srpske priče.
Priče 33 savremena srpska pisca na
jednom mestu, u koricama jedne uzbudljive i uskomešane knjige, drži njihova
subverzivnost. Pod literarnom subverzivnošću podrazumeva se preispitivanje,
pa čak i podrivanje književnih konvencija, važećih književnih vrednosti i postojećeg stanja (i to ne samo u
književnosti već i šire - u društvu), ali
iznutra: iz samog središta uzburkanog
teksta. U antologiji "Bunker" nalaze se
priče Jovica Aćina, Borivoja Adaševića,
Davida Albaharija, Lasla Blaškovića,
Zorana Ćirića, Filipa
Davida, Mirka
Demića, \ure
\ukanova, Ljiljane \urđić,
Aleksandra Gatalice, Saše
Ilića, Ljiljane Jokić Kaspar, Nenada Jovanovića, Marije Knežević, Jelene Lengold, Igora Marojevića, Vladana
Matijevića, Andrije Matića, Mirjane Novaković, Milana Oklopdžića, Mihajla
Pantića, Vase Pavkovića, \orđa Pisareva, Milete Prodanovića, Nemanje Rotara, Radivoja Šajtinca, Uglješe
Šajtinca, Mihajla Spasojevića, Slobodana Tišme, Dragana Velikića, Miće Vujičića, Snežane Žabić i Vuleta Žurića.
Knjigu možete kupiti u Kulturnom centru Kikinda ili je možete naručiti preko
www.arhipelag.rs.
Srđan V. Tešin:
"Antologija
najboljih naslova"
Srđan Srdić: "Satori"
U ovoj antišvejkovskoj
anabazi jedan od prepoznatljivih srdićevskih
likova, društvenom i intimnom istorijom oštećen čovek koji u
današnjici gubi tlo pod nogama, polazi
na paradoksalni put samooslobađanja,
na kojem autor ocrtava duhovit i gorak
portret savremene Srbije.
Roman u fragmentima
"Antologija najboljih
naslova" je zbirka sačinjena od majstorski
ispripovedanih priča od kojih svaka
staje u jednu jedinu rečenicu. Tu je mikroperspektiva pretvorena u jednu fantastično funkcionalnu konciznost.
PONEDELJAK, 13. maj
Kulturni centar Kikinda
Početak: 20 sati
12
POZORI[TE
Na promociji učestvuju: Ivan Radosavljević, urednik,
Vladimir Arsenić, književni kritičar i autori
KNJIGE
FILM
[email protected]
kikindski kulturni vodi~
SREDA, 15. maj
Kulturni centar
Početak: 19 sati
BANATSKE BAJKE
Veče je posvećeno promociji nove knjige Radivoja Šajtinca "Dilinkuca".
U pitanju je delo poznatog pisca, pesnika, prozaiste i dramaturga, i
njegove ćerke Ljudmile,
koja je knjigu obogatila
svojim fotografijama.
Knjiga o Banatu, sudbinama, porodicama i sećanjima na detinjstvo
pisana je arhaičnim dijalektom koji čuva dragocene uspomene od
zaborava. "Dilinkuca" je
objavljena u izdanju Biblioteke "Branko Radičević" iz Žitišta. O knjizi
govore Radivoj Šajtinac,
Ljudmila Šajtinac i
Vesna Ćuk, direktorka
Biblioteke "Branko Radičević" iz Žitišta, koja je
izdala "Dilinkucu". Tekstove iz knjige čitaće
Jovica Jašin, glumac iz
Zrenjanina.
SUBOTA, 25. maj
Narodni muzej
Početak: 19 sati
KONCERT GUDAČKOG
KVARTETA "IL BELPAESE"
Gudački kvartet "Il Belpaese" čine prijatelji koji su godinama svirali zajedno u
različitim kamernim sastavima, orkestrima, koncertirajući u zemlji i inostranstvu sa vrsnim solistima i
dirigentima:
Arpad Nađ (violina), završio osnovne i
master studije na Akademiji umetnosti
u Novom Sadu, klasa prof. Evgenija
Kravceva.
Dušan Birač (violina), završio osnovne i
master studije na Akademiji umetnosti
u Novom Sadu, klasa prof. Irine Jašvili.
14
POZORI[TE
KNJIGE
Vladimir Šaru (viola), završio osnovne i
master studije violine na Akademiji
umetnosti u Novom Sadu, klasa prof.
Nenada Vrbaškog.
Željko Ivović (violončelo), završio je
osnovne studije na fakultetu muzičke
umetnosti u Beogradu u klasi prof. Dejana Božića a magistarske studije je završio na "Universität für Musik und
darstellende Kunst Graz - Oberschützen" u Austriji u klasi prof. Tobiasa Stosieka.
Koncert organizuje Kulturni centar.
Program:
Mozart, Puccini i Mendelssohn
FILM
[email protected]
nagykikindai művelődési kalauz >> MÁJUS/13
EGYSÉG MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET – NAGYKIKINDA
> Május 11-én, 20 órakor
> Május 24-én, 19 órakor
Gyere el és ismerkedjünk,
Gyere el és szórakozz velünk,
Gyere le és táncolj velünk....
Ifjúsági bál a Regruta zenekarral
A ” Tegyük élhetőbbé
bolygónkat”
irodalmi és rajzpálzázatra
beérkezett alkotások értékelése,
eredményhirdetés és díjkiosztás
> Május 18-án, 16 órakor
> Május 26-án, 14 órakor
Pünkösdi sokadalom
Pünkösdi király és királyné választás
Jótékonysági bablevesárúsítás
Teadélután a Viola kézimunka
csoport szervezésében
A KIKINDAI RÁDIÓ MAGYAR NYELVŰ MŰSORAI
>> 93,3 FM >> www.radiokikinda.rs
Hétfőn, 18.05 órakor > HETI MOZAIK - a Kikindai Rádió magyar nyelvű
tájékoztató műsora. Közélet, önkormányzat, művelődés, oktatás, gazdaság, hitélet, hírek 55 percben. A műsor szerkesztője Szokolai Zsuzsa
(Ismétlés kedden, 17.00 órakor)
Csütörtökön, 18.05 órakor > ETNOFON - egy óra magyar népzene és
népművészet Tóth Ramóna szerkesztővel
Vasárnap, 7.05 órakor > RÓNA - a Kikindai Rádió magyar nyelvű
faluműsora. Hírek, szaktanácsok, témához kapcsolódó érdekességek,
szép magyar nótákkal körítve. Szerkeszti: Szokolai Zsuzsa
Pénteken, 17 órakor > KOKTÉL - ifjúsági műsor, fiatalokról, fiataloknak,
sok jó zenével, vendégekkel. A műsort szerkeszti és vezeti: Tóth Ramóna.
(Ismétlés vasárnap 19.00 órakor)
A NAP HÍREI > hétköznaponként 10.55 órakor és 16.55 órakor
Download

Svi na{i ratovi