Распоред наставе за школску 2010/2011 годину, у II семестру
I ГОДИНА
ПОНЕДЕЉАК
8h -9h
9h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
12h - 13h
13h - 14h
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
17h - 18h
18h – 19h
19h - 20h
20h - 21h
ЛЕГЕНДА:
Микроекономија
Микроекономија
Социологија
Социологија
Социологија
Социологија
ПРЕДАВАЊА
УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
Пословна статистика
Пословна статистика
Пословна статистика
Пословна статистика
Пословна статистика
Микроекономија
Микроекономија
Микроекономија
II страни језик I
II страни језик I
II страни језик I
Енглески језик I
Енглески језик I
ПЕТАК
ВЕЖБЕ
1; 2; 3; с.сала; пс сала - слушаонице у којима се одржава настава
ПРЕДМЕТ
Социологија
Микроекономија
Пословна статистика
Енглески језик 1
II страни језик I
ПРОФЕСОР
Александар Прњат
Сафет Куртовић
Драган Солеша
Зорица Прњат
КОНСУЛТАЦИЈЕ
E-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
АСИСТЕНТ
Адријана Вуковић
Владимир Пејић
E-mail
[email protected]
[email protected]
Распоред наставе за школску 2010/2011 годину, у II семестру
II ГОДИНА
ПОНЕДЕЉАК
8h -9h
9h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
12h - 13h
13h - 14h
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
17h - 18h
18h – 19h
19h - 20h
20h - 21h
ЛЕГЕНДА:
УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
Пословне финансије
Макроекономија
Квантитативне методе
Основи привредног права
Пословне финансије
Макроекономија
Енглески језик II
Основи привредног права
Пословне финансије
Макроекономија
Енглески језик II
Основи привредног права
Квантитативне методе
ПЕТАК
Квантитативне методе
Пословне финансије
Пословне финансије
Основи привредног права
Квантитативне методе
Макроекономија
Основи привредног права
Квантитативне методе
Макроекономија
II страни језик II
II страни језик II
II страни језик II
ПРЕДАВАЊА
ВЕЖБЕ
1; 2; 3; с.сала; пс сала - слушаонице у којима се одржава настава
ПРЕДМЕТ
Макроекономија
Основи привредног права
Пословне финансије
Квантитативне методе
Енглески језик II
II страни језик II
ПРОФЕСОР
Сафет Куртовић
Ратибор Грујић
Слободан Живковић
Дојчило Петковић
Зорица Прњат
КОНСУЛТАЦИЈЕ
Е-маил
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
АСИСТЕНТ
Адријана Вуковић
Данило Рончевић
Славена Ђорђевић
Невенка Томановић
Е-маил
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Распоред наставе за школску 2010/2011 годину, у II семестру
III ГОДИНА - ТРГОВИНА
ПОНЕДЕЉАК
8h -9h
9h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
12h - 13h
13h - 14h
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
17h-18h
18h-19h
19h-20h
20h-21h
ЛЕГЕНДА:
УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
ПЕТАК
Рачуноводство у трговини
Рачуноводство у трговини
Рачуноводство у трговини
Рачуноводство у трговини
Рачуноводство у трговини
Маркетинг у трговини
Маркетинг у трговини
Маркетинг у трговини
Маркетинг у трговини
Маркетинг у трговини
Роба и технолошки развој
Роба и технолошки развој
Роба и технолошки развој
Роба и технолошки развој
Роба и технолошки развој
Енглески језик III
Енглески језик III
Економика трговине
Економика трговине
Економика трговине
Економика трговине
Економика трговине
ПРЕДАВАЊА
ВЕЖБЕ
II страни језик
II страни језик
II страни језик
1; 2; 3; с.сала; пс сала - слушаонице у којима се одржава настава
ПРЕДМЕТ
Рачуноводство у трговини
Маркетинг у трговини
Економика трговине
Роба и технолошки развој
Енглески језик III
II страни језик III
ПРОФЕСОР
Драгана Лабовић
Лазар Цвијић
Драган Милачић
Горан Ђоковић
Зорица Прњат
КОНСУЛТАЦИЈЕ
E-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
АСИСТЕНТ
E-mail
Соња Жарковић
sonja [email protected]
Славена Ђорђевић
slavena [email protected]
Распоред наставе за школску 2010/2011 годину, у II семестру
III ГОДИНА - БАНКАРСТВО
ПОНЕДЕЉАК
УТОРАК
СРЕДА
8h -9h
9h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
12h - 13h
II страни језик III
II страни језик III
Јавне финансије
Јавне финансије
13h - 14h
II страни језик III
Јавне финансије
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
17h - 18h
Јавне финансије
Јавне финансије
ИС у банкарству
ИС у банкарству
ИС у банкарству
ИС у банкарству
ЧЕТВРТАК
Актуарска и финансијска
математика
Актуарска и финансијска
математика
Маркетинг у финанасијама
Маркетинг у финанасијама
Маркетинг у финансијама
Маркетинг у финансијама
Маркетинг у финансијама
Енглески језик III
Актуарска и финансијска
математика
Актуарска и финансијска
математика
Актуарска и финансијска
математика
Енглески језик III
18h - 19h
ПЕТАК
19h – 20h
20h-21h
ЛЕГЕНДА:
ПРЕДАВАЊА
ВЕЖБЕ
1; 2; 3; с.сала; пс сала - слушаонице у којима се одржава настава
ПРЕДМЕТ
Актуарска и финансијска
математика
Јавне финансије
ИС у банкарству
Маркетинг у финансијама
Енглески језик III
II страни језик III
ПРОФЕСОР
КОНСУЛТАЦИЈЕ
E-mail
АСИСТЕНТ
E-mail
Дојчило Петковић
[email protected]
Невенка Томановић
[email protected]
Велибор Луковић
Гордана Ђорђевић
Миљана Барјактаровић
Зорица Прњат
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Анђелка Аничић
Немања Јевтић
Јована Марковић
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Распоред наставе за школску 2010/2011 годину, у II семестру
III ГОДИНА - РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
ПОНЕДЕЉАК
УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
8h -9h
9h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
12h - 13h
II страни језик III
II страни језик III
Управљачко рачуноводство
Управљачко рачуноводство
13h - 14h
II страни језик III
Управљачко рачуноводство
14h - 15h
Финансијско рачуноводство
Управљачко рачуноводство
Актуарска и финaнсујска
математика
Актуарска и финансијска
математика
Финансијско рачуноводство
15h - 16h
Финансијско рачуноводство
Управљачко рачуноводство
Финансијско рачуноводство
Финансијско рачуноводство
16h - 17h
17h - 18h
Финансијска тржишта
Енглески језик III
18h-19h
Финансијска тржишта
Енглески језик III
19h-20h
Финансијска тржишта
Енглески језик III
19h-20h
20h-21h
финансијска тржишта
финансијска тржишта
ЛЕГЕНДА:
ПЕТАК
ПРЕДАВАЊА
Актуарска и финансијска
математика
Актуарска и финансијска
математика
Актуарска и финансијска
математика
ВЕЖБЕ
1; 2; 3; с.сала; пс сала - слушаонице у којима се одржава настава
ПРЕДМЕТ
Финансијско рачуноводство
Управљачко рачуноводство
Актуарска и финансијска
математика
Финансијска тржишта
Енглески језик III
II страни језик III
ПРОФЕСОР
КОНСУЛТАЦИЈЕ
E-mail
АСИСТЕНТ
E-mail
Велибор Луковић
Едита Плојовић
Дојчило Петковић
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Бобан Крстић
Соња Жарковић
Невенка Томановић
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Миљана Барјактаровић
Зорица Прњат
[email protected]
[email protected]
Владимир Пејић
[email protected]
Распоред наставе за школску 2010/2011 годину, у II семестру
IV ГОДИНА - ТРГОВИНА
ПОНЕДЕЉАК
8h -9h
9h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
12h - 13h
13h - 14h
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
17h-18h
18h-19h
19h-20h
19h-20h
20h-21h
ЛЕГЕНДА:
УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
ПЕТАК
Бер.посл и ХoВ
Финансијска тржишта
Уговори и пословно право
Енглески језик IV
Комерцијални урбанизам
Бер.посл и ХoВ
Финансијска тржишта
Уговори и пословно право
Енглески језик IV
Комерцијални урбанизам
Бер.посл и ХoВ
Финансијска тржишта
Уговори и пословно право
Енглески језик IV
Комерцијални урбанизам
Бер.посл и ХoВ
финансијска тржишта
Уговори и пословно право
Комерцијални урбанизам
Бер.посл и ХoВ
финансијска тржишта
Уговори и пословно право
Комерцијални урбанизам
ПРЕДАВАЊА
ВЕЖБЕ
II страни језик IV
II страни језик IV
II страни језик IV
1; 2; 3; с.сала; пс сала - слушаонице у којима се одржава настава
ПРЕДМЕТ
Комерцијални урбанизам
Уговори и пословно право
Финансијска тржишта
Берзански послови и ХoВ
Енглески језик IV
II страни језик IV
ПРОФЕСОР
Александра Павићевић
Ратибор Грујић
Миљана Барјактаровић
Маријана Милуновић
Зорица Прњат
КОНСУЛТАЦИЈЕ
E-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
АСИСТЕНТ
Данило Рончевић
Владимир Пејић
E-mail
[email protected]
[email protected]
Распоред наставе за школску 2010/2011 годину, у II семестру
IV ГОДИНА - БАНКАРСТВО
ПОНЕДЕЉАК
8h -9h
9h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
12h - 13h
13h - 14h
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
17h-18h
18h-19h
19h-20h
19h-20h
20h-21h
ЛЕГЕНДА:
УТОРАК
Осигурање
Осигурање
Осигурање
Осигурање
Осигурање
II страни језик IV
II страни језик IV
II страни језик IV
Берзански послови и ХoВ
Берзански послови и ХoВ
Берзански послови и ХoВ
Берзански послови и ХoВ
Берзански послови и ХoВ
СРЕДА
Финансијска тржишта
Финансијска тржишта
Финансијска тржишта
финансијска тржишта
финансијска тржишта
ПРЕДАВАЊА
ЧЕТВРТАК
ПЕТАК
Управљање инвестицијама
Управљање инвестицијама
Управљање инвестицијама
Управљање инвестицијама
Управљање инвестицијама
Енглески језик IV
Енглески језик IV
Енглески језик IV
ВЕЖБЕ
1; 2; 3; с.сала; пс сала - слушаонице у којима се одржава настава
ПРЕДМЕТ
Осигурање
Управљање инвестицијама
Берзански послови и ХoВ
Финансијска тржишта
Енглески језик IV
II страни језик IV
ПРОФЕСОР
Ратибор Грујић
Александра Томић
Маријана Милуновић
Миљана Барјактаровић
Зорица Прњат
КОНСУЛТАЦИЈЕ
E-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
АСИСТЕНТ
E-mail
Данило Рончевић
[email protected]
Владимир Пејић
[email protected]
Распоред наставе за школску 2010/2011 годину, у II семестру
IV ГОДИНА – РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
ПОНЕДЕЉАК
8h -9h
9h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
12h - 13h
13h - 14h
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
17h - 18h
18h-19h
19h-20h
19h-20h
20hЛЕГЕНДА:
II страни језик IV
II страни језик IV
II страни језик IV
УТОРАК
СРЕДА
Ревизија и контрола
Ревизија и контрола
Ревизија и контрола
Ревизија и контрола
Ревизија и контрола
ПЕТАК
Управљање инвестицијама
Управљање инвестицијама
Управљање инвестицијама
Управљање инвестицијама
Управљање инвестицијама
Енглески језик IV
Енглески језик IV
Енглески језик IV
Берзански послови и ХoВ
Берзански послови и ХoВ
Берзански послови и ХoВ
Берзански послови и ХoВ
Берзански послови и ХoВ
ПРЕДАВАЊА
ЧЕТВРТАК
ВЕЖБЕ
1; 2; 3; с.сала; пс сала - А1(у приземљу) - слушаонице у којима се одржава настава
ПРЕДМЕТ
Ревизија и контрола
Управљаее инвестициама
Берзански послови и хов
Енглески језик IV
II страни језик IV
ПРОФЕСОР
Јозефина Т. Беке
Александра Томић
Маријана Милуновић
Зорица Прњат
КОНСУЛТАЦИЈЕ
E-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
АСИСТЕНТ
Бобан Крстић
E-mail
boban.krstic.@ftb.rs
Download

Распоред наставе за школску 2010/2011 годину, у II