Četvrti kvartalni izveštaj
1. oktobar – 31. decembar, 2011.
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 1 od 38
Rezime
Kraj ovog kvartala označio je i polovinu perioda u kojem se sprovodi EU PROGRES a, obzirom
na približavanje izbora u 2012. godini, očigledno je da će se materijalizovati rizici predviđeni
programskim dokumentom. Opštinski zvaničnici su počeli da koriste infrastrukturne projekte
za sopstvenu/partijsku promociju dok je postizanje konsenzusa o određenim inicijativama
sve teže i teže.
Dobra je vest što se odnos između ugovorenih i potrošenih sredstava poboljšao: potrošeno
je 3,1 od 6,9 miliona evra koji su do sada ugovoreni, čime je udeo potrošenih sredstava
povećan na 44% sa 22% koliko je iznosio polovinom 2011.
Većina projekata finansirana posredstvom Fonda za učešće građana (CIF) sprovodi se po
planu i već daje dobre rezultate. Potpisani su ugovori za dve građanske savetodavne službe
(GSS), u Žitorađi i Prokuplju, dok projekat koji sprovodi DamaD daje dobre rezultate uprkos
nekim manjim administrativnim problemima: npr. zahvaljujući lobiranju DamaD-a, i Raška i
Sjenica su otvorile budžetske linije za aktivnosti vezane za ravnopravnost polova.
Sprovođenje aktivnosti u okviru Komponente 2 dobija na zamahu i, uz ujednačeni tempo
kojim se sprovode projekti vezani za pripremu planskih dokumenata i onih vezanih za
uspostavljanje opštinskih uslužnih centara (OUC), počinje sprovođenje aktivnosti koje će
sigurno dovesti do poboljšanja ekonomske situacije u opštinama obuhvaćenim EU PROGRESom, kao što su biznis inkubator centri (BIC) u Vranju i Prokuplju.
Najveći uspeh postignut u okviru Komponente 3 predstavljalo je potpisivanje ugovora o
uspostavljanju Zelene zone Leskovac vrednog pola miliona evra, koji će potencijalno dovesti
do otvaranja stotina radnih mesta u celoj južnoj Srbiji. Javni tender je sproveden bez ikakvih
problema i rezultirao je dodelom ugovora u okviru raspoloživih sredstava. Upravni odbor
Programa (UOP) je na svom oktobarskom sastanku odobrio finansiranje dodatnih pet malih
infrastrukturnih projekata.
Likovni konkurs za kalendar EU PROGRES-a, aktivnost sprovedena u okviru Komponente 4, je
tradicionalno doprineo vidljivosti ne samo Programa, njegovih donatora i vrednosti, već i
promovisanju ideja koje su takmičari ilustrovali. Tema ovogodišnjeg takmičenja bila je Srbija
kao raskršće različitih kultura i civilizacija. Pored toga, postignut je dodatan napredak u
kampanje o dobrom upravljanju, a u toku je i prilagođavanje Programa za realizaciju
aktivnosti koje čine dobro upravljanje unakrsnom temom, a koje finansira Švajcarska i koje
su predviđene Ugovorom iz oktobra 2011. Pripreme za rad na izradi planova za brendiranje
su odmakle, , čime je postavljena čvrsta osnova za njihovo sprovođenje od početka 2012.
Ovaj izveštaj ima za cilj da predoči ključne informacije o aktivnostima Programa kao i da
ukaže na neke činioce koji bi mogli da utiču na njegovo sprovođenje. U Poglavlju 1 dat je
pregled ciljeva, svrhe, rezultata i korisnika. U Poglavlju 2 izložene su najnovije informacije o
političkim, društvenim i ekonomskim zbivanjima u području odgovornosti (PO) Programa.
Detaljan pregled aktivnosti Programa od oktobra do decembra 2011. dat je u Poglavlju 3,
dok se Poglavlje 4 usredsređuje na administrativna pitanja vezana za rad EU PROGRES-a.
Poglavlje 5 sadrži pregled partnerstava kojima je Program doprineo. Poslednje poglavlje,
Poglavlje 6, pruža informacije o vidljivosti Programa. U Aneksima Izveštaja izložene su
detaljne informacije o konkretnim aktivnostima preduzetim u okviru Programa.
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 2 od 38
Sadržaj
Rezime........................................................................................................................2
Akronimi .....................................................................................................................4
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
3
Intervencija .........................................................................................................5
Opšti cilj .............................................................................................................................. 5
Svrha Programa .................................................................................................................. 5
Planirani rezultati ............................................................................................................... 5
Korisnici .............................................................................................................................. 6
Politička, društvena i ekonomska zbivanja ...........................................................6
Politička zbivanja ................................................................................................................ 6
Društveno ekonomska zbivanja ....................................................................................... 11
Aktivnosti u izveštajnom periodu ....................................................................... 17
Komponenta 1: Dobro upravljanje............................................................................................... 17
Rezultat 1: Participatorno, odgovorno i transparentno upravljanje, uz poštovanje ljudskih
prava.......................................................................................................................................... 17
Komponenta 2: Opštinsko upravljanje i planiranje razvoja .......................................................... 22
Rezultat 2: Poboljšana organizaciona delotvornost i efikasnost opština, i povećani
kapaciteti za pružanje usluga građanima i poslovnim subjektima .......................................... 22
Rezultat 3: Osnaženi kapaciteti za planiranje opštinskog i regionalnog održivog razvoja,
sačinjeni odgovarajući dokumenti o razvoju ............................................................................. 25
Komponenta 3: Fizička, ekonomska i društvena infrastruktura .................................................... 26
Rezultat 4: Pripremljeni projekti i projektna dokumentacija za ključne ekonomske,
društvene i projekte životne sredine ......................................................................................... 27
Rezultat 5: Finansiranje projekata olakšano kroz obezbeđivanje kontakata sa
ministarstvima, donatorima i drugim projektima ..................................................................... 29
Rezultat 6: Odabrani projekti, finansirani i sprovedeni kroz PROGRES ................................... 299
Komponenta 4 - Javna svest i brendiranje područja ..................................................................... 32
Rezultat 7: Svest o potrebi za promenama, logici i efektima promena preneta široj javnosti . 32
Rezultat 8: Osmišljen je i počinje sprovođenje plana razvoja imidža oblasti i njihove
samospoznaje da predstavljaju jedinstvene regione u Evropi .................................................. 34
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Menadžment i administracija ............................................................................ 35
Nabavke ................................................................................ Error! Bookmark not defined.
Ljudski resursi ................................................................................................................... 35
Finansije............................................................................................................................ 35
Bezbednost ....................................................................................................................... 36
Logistika/putovanja .......................................................................................................... 36
IKT ..................................................................................................................................... 36
5
Koordinacija i razvojna partnerstva .................................................................... 36
6
Vidljivost ........................................................................................................... 37
Aneks I
Komponenta I ........................................................................................ 38
Aneks II
Komponenta II ....................................................................................... 38
Aneks III
Komponenta IV ...................................................................................... 38
Aneks IV
Pregled realizacije Programa .................................................................. 38
Annex V
Administracija i menadžment ................................................................. 38
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 3 od 38
Akronimi
BIC
BIRN
CIF
DEU
DU
EU
GSS
JKP
KORNRP
KT
LER
LO
LPU
LSU
MF
MLJMPDULS
MoR
MŽSRPP
NSANM
NSNM
NVO
OEBS
OGD
OPZ
OUC
PDR
PGR
PO
PP
PPPP
PRO
SDC
SEDA
SJM
SKGO
SUP
TSP
UNOPS
UOP
Biznis inkubator centar
Balkanska istraživačka mreža
Fond za učešće građana
Delegacija Evropske unije u Srbiji
Dobro upravljanje
Evropska unija
Građanska savetodavna služba
Javno komunalno preduzeće
Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja
Koordinaciono telo
Lokalni ekonomski razvoj
Logički okvir
Lokalna poreska uprava
Lokalna samouprava
Ministarstvo finansija
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava,
državnu upravu i lokalnu samoupravu
Memorandum o razumevanju
Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja
Nacionalni savet albanske nacionalne manjine
Nacionalni savet nacionalne manjine
Nevladina organizacija
Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju
Organizacija građanskog društva
Opis poslova i zadataka
Opštinski uslužni centar
Plan detaljne regulacije
Plan generalne regulacije
Područje odgovornosti
Prostorni plan
Poziv za podnošenje predloga projekata
Projekat razvoja opština u jugozapadnoj Srbiji
Švajcarska agencija za razvoj i saradnju
Agencija za ekonomski razvoj Sandžaka
Sve na jednom mestu
Stalna konferencija gradova i opština
Sistem upravljanja kvalitetom
Tim za sprovođenje projekta
Kancelarija UN za projektne usluge
Upravni odbor Programa
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 4 od 38
I Intervencija
1.1
Opšti cilj
Opšti cilj Programa je doprinos jačanju stabilnosti i društveno-ekonomskog razvoja,
najsiromašnijih oblasti u kojima postoji najveća mogućnost sukoba u zemlji: južne i
jugozapadne Srbije .
1.2
Svrha Programa
Svrha EU-PROGRES–a je jačanje upravljanja, kapaciteta za upravljanje opštinskih i
međuopštinskih vlasti i društvene, ekonomske i fizičke infrastrukture na način koji
podrazumeva sveobuhvatni pristup na izabranoj teritoriji.
1.3
Planirani rezultati
Komponenta 1: Dobro upravljanje
Rezultat 1:
Participatorno, odgovorno i transparentno upravljanje, uz poštovanje
ljudskih prava
Komponenta 2: Opštinsko upravljanje i planiranje razvoja
Rezultat 2:
Poboljšana organizaciona delotvornost i efikasnost opština, i povećani
kapaciteti za pružanje usluga građanima i poslovnim subjektima
Rezultat 3:
Osnaženi kapaciteti za planiranje opštinskog i regionalnog održivog
razvoja, sačinjeni odgovarajući dokumenti o razvoju
Komponenta 3: Fizička, ekonomska i društvena infrastruktura
Rezultat 4:
Pripremljeni projekti i projektna dokumentacija za ključne ekonomske,
društvene i projekte zaštite životne sredine
Rezultat 5:
Finansiranje projekata olakšano kroz obezbeđivanje kontakata sa
ministarstvima, donatorima i drugim projektima
Rezultat 6:
Odabrani projekti finansirani i sprovedeni preko EU-PROGRES-a
Komponenta 4: Javna svest i brendiranje područja
Rezultat 7:
Svest o potrebi za promenama, logici i efektima promena preneta široj
javnosti
Rezultat 8:
Osmišljen je i počinje sprovođenje plana razvoja imidža oblasti i njihove
samospoznaje da predstavljaju jedinstvene regione u Evropi
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 5 od 38
1.4
Korisnici
Neposredni korisnici EU-PROGRES-a su institucije (skupštine, izvršna veća i opštinske uprave)
sledećih opština:
• Ivanjica, Nova Varoš, Novi Pazar, Priboj, Prijepolje, Raška, Sjenica i Tutin na
jugozapadu Srbije;
• Blace, Žitorađa, Kuršumlija, Prokuplje u Topličkom okrugu;
• Bojnik, Vlasotince, Lebane, Leskovac, Medveđa, Crna Trava, Bosilegrad, Bujanovac,
Vladičin Han, Vranje, Preševo, Surdulica i Trgovište na jugu Srbije.
Ostali korisnici mogu obuhvatiti opštinske institucije i javna komunalna preduzeća (JKP),
organizacije građanskog društva (OGD) i medije na teritorijama ovih opština.
Ipak, krajnji korisnici jesu stanovnici opština učesnica EU-PROGRES-a na jugu i jugozapadu
Srbije.
I ostale opštine mogu imati posredne koristi od programskih aktivnosti koje pokrivaju veća
područja poput okruga ili regiona, ili ukoliko državna politika predviđa angažovanje i drugih
opština u vezi sa određenim pitanjima.
II Politička, društvena i ekonomska zbivanja
2.1
Politička zbivanja
Popis
Popis stanovništva RS sproveden je tokom prve tri nedelje oktobra 2011. i, po rečima nekih
zvaničnika, njegovi rezultati su bili „alarmantni“1. Rezultati su pokazali da Srbija ima 377.000
odnosno 5% manje stanovnika nego 2002. Međutim, premda bi smanjenje broja stanovnika
moglo biti prouzrokovano niskim natalitetom ili migracijama, takođe treba imati u vidu da su
etnički Albanci na jugu Srbije bojkotovali popis.
Popisom u Bujanovcu je obuhvaćeno manje od 40% građana od planiranog broja2, a većinu
njih su činili Srbi. Manje od 2.500 građana Preševa je popisano. Riza Haljimi, jedini albanski
poslanik u Skupštini RS, prokomentarisao je da neuspeh popisa predstavlja odraz situacije na
Kosovo i istakao da su Albanci na jugu Srbije u težoj situaciji nego Srbi na Kosovu. Haljimi je
izjavio da se više od 500 miliona evra godišnje troši na Srbe na Kosovu, dok stanovnik u
opštini Preševo ne dobija više od 400 evra od države 3. Premda su državni zvaničnici
1SETimes (2011) Rezultati popisa stanovništva u Srbiji “alarmantni” [Online] Dostupno na:
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/bs/features/setimes/features/2011/11/24/feature-02
(Pristupljeno 13. decembra 2011)
2Politika (2011) Homen: Država će kazniti Albance koji su bojkotovali popis [Online] Dostupno na:
http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Homen-Drzava-ce-kazniti-Albance-koji-su-bojkotovalipopis.lt.html
(Pristupljeno 13. novembra 2011)
3Danas (2011) Albancima na jugu teže nego Srbima na Kosovu [Online] Dostupno na:
http://www.danas.rs/danasrs/politika/albancima_na_jugu_teze_nego_srbima_na_kosovu.56.html?news_id=
226198(Pristupljeno 1. novembra 2011)
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 6 od 38
upozoravali da je bojkot kažnjiv zakonom, građani koji nisu bili popisani nisu još snosili
nikakve sankcije4.
Bošnjaci na jugozapadu Srbije su učestvovali u popisu uprkos stalnim pozivima na bojkot koje
su upućivali muftija Zukorlić i njegovi saradnici. Nezvanični rezultati pokazuju da Novi Pazar
ima skoro 110.000 stanovnika i da je 51% njih maloletno, usled čega je ovaj grad možda
najmlađi u Evropi. Ovi rezultati su konačno doneli pozitivan publicitet ovom gradu u nekim
nacionalnim medijima, koji su ga nazivali „svetlim primerom“. Nezvanični rezultati takođe
ukazuju i na neznatno povećanje stanovnika u Sjenici i Tutinu5, dok je broj stanovnika u
Priboju, Prijepolju i Novoj Varoši sličan onom iz popisa 2002. godine. Raška ima 1.500 a
Ivanjica oko 3.270 stanovnika manje nego 2002.
Među ostalim opštinama koje učestvuju u sprovođenju EU PROGRES-a, najviše iznenađenja
su izazvali rezultati popisa u Bosilegradu i Trgovištu u Pčinjskom okrugu, u kojima se broj
stanovnika smanjio za 20%6. Ukupni rezultati za ovaj okrug, međutim, ne odražavaju stvarnu
situaciju usled bojkota popisa od strane etničkih Albanaca.
U Jablaničkom okrugu je u Leskovcu zabeleženo 8.000 manje stanovnika7, a ukoliko se
sadašnji trend smanjenja broja stanovnika u Crnoj Travi nastavi, ovo mesto će ostati bez
ijednog stanovnika do 2050. godine8. U želji da poveća broj stanovnika, Crna Trava je
ponudila besplatan smeštaj i posao samohranim majkama iz drugih krajeva Srbije9.
Evropske integracije
Premda je Evropska komisija u oktobru preporučila da Srbiji bude dodeljen status kandidata
za članstvo u EU10, Evropski savet je u decembru preporučio da donošenje te odluke bude
odloženoeno11 za početak 2012. godine12. Nakon toga je ostavku podneo potpredsednik
4B92 (2011) Bojkot prošao nekažnjeno [Online] Dostupno na:
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=12&dd=29&nav_category=206&nav_id=56995
6 (Pristupljeno 23. decembra 2011)
5Danas (2011) Više stanovnika za 28.630 [Online] Dostupno na:
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/vise_stanovnika_za_28630.55.html?news_id=226514 (Pristupljeno
20 . decembra 2011)
6Glas Srbije (2011) Manje stanovnika u Pčinjskom okrugu [Online] Dostupno na:
http://www.glassrbije.org/C/index.php?option=com_content&task=view&id=89928&Itemid=26
(Pristupljeno 15. decembra 2011)
7Blic (2011) Popis: U Leskovcu 8.000 stanovnika manje [Online] Dostupno na:
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/285574/Popis-U-Leskovcu-8000-stanovnika-manje (Pristupljeno 15.
decembra 2011)
8Blic (2011) Negotin i Zaječar imaće upola manje stanovnika za 20 godina [Online] Dostupno na:
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/287976/Negotin-i-Zajecar-imace-upola-manje-stanovnika-za-20-godina
(Pristupljeno 10. decembra 2011)
9RTV (2011) Crna Trava poziva samohrane majke da se dosele [Online] Dostupno na:
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/crna-trava-poziva-samohrane-majke-da-sedosele_286210.html(Pristupljeno 25. novembra 2011)
10
SEIO (2011) Dežer predstavio mišljenje EK Cvetkoviću [Online], Dostupno na:
http://www.seio.gov.rs/vesti.145.html?newsid=1038, (Pristupljeno 15. oktobra 2011)
11SETimes (2011) Odlaganje kandidature EU izazvalo duboke podele u Srbiji [Online] Dostupno na:
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/sr_Latn/features/setimes/blogreview/2011/12/17/blog
-04 (Pristupljeno 25. decembra 2011)
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 7 od 38
Vlade RS zadužen za evropske integracije. Mediji su izvestili da će njegove dužnosti biti
prenete na Kancelariju za evropske integracije Vlade RS (SEIO)13.
Nivo podrške evropskim integracijama bio je najniži u decembru 2011. u poslednjih pet
godina, moguće i usled nedobijanja statusa kandidata. Bivša direktorka SEIO Tanja Miščević,
ukazala je na to da EU ne sme da zaboravi kroz kakvu krizu prolaze i zemlje Zapadnog Balkana, a
da građani Srbije moraju da shvate da se reforme u državi moraju sprovoditi i bez Evrope14.
Korupcija
Organizacija Transparency International objavila je da je Srbija skliznula sa 78. na 86. mesto
na indeksu percepcije korupcije. Potpredsednik Vlade RS Ivica Dačić odbacio je ovaj izveštaj
rekavši da su izveštaju Evropske komisije iznete drugačije ocene15. Rezultati jednog ranijeg
istraživanja sprovedenog u okviru projekta Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (United
Nations Development Programme, UNDP) pokazuju da su državna uprava i policija
najkorumpiranije16.
Zakonodavstvo
Narodna skupština RS je u novembru donela Zakon o javno-privatnom partnerstvu i
koncesijama, koji bi mogao da se primenjuje i u pogledu lokalnih samouprava (LSU) u
oblastima kao što su infrastrukturni razvoj, komunalne usluge, zaštita životne okoline,
alternativni izvori energije i energetska efikasnost, kao i pružanje socijalnih usluga.
Narodna skupština RS je takođe izglasala i Zakon o komunalnim delatnostima 17 koji
omogućava pružanje međuopštinskih komunalnih usluga. Vredi napomenuti da je ovaj Zakon
donet ubrzo nakon usvajanja Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama čime se
zaokružuje okvir koji lokalnim samoupravama omogućava da komunalne delatnosti povere
drugom preduzeću ili preduzetniku i smanje troškove. Međutim, ostaje da se vidi da li će ova
mogućnost imati značajnih efekata u narednom periodu obzirom na činjenicu da većina
opština već ima sopstvena komunalna preduzeća od kojih se mnoga nalaze pod političkim
uticajem.
12B92 (2011) Sledeća procena Srbije 12. .februara [Online] Dostupno na:
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=12&dd=09&nav_category=1262&nav_id=5644
20 (Pristupljeno 2. januara 2012)
13Blic (2011) Vlada prosledila parlamentu ostavku Božidara Đelića [Online] Dostupno na:
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/295848/Vlada-prosledila-parlamentu-ostavku-Bozidara-Djelica
(Pristupljeno 30. decembra 2011)
14B92 (2011) Evroskepticizam u Srbiji sve veći [Online] Dostupno na:
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=12&dd=22&nav_category=11&nav_id=568043 (
Pristupljeno 25. decembra 2011)
15B92 (2011) Korupcija: Srbija nazadovala [Online] Dostupno na:
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=12&dd=01&nav_category=12&nav_id=562225
(Pristupljeno 2. januara 2012)
16Blic (2011) Infante: Najkorumpiraniji su državna uprava i policija [Online] Dostupno na:
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/289678/Infante-Najkorumpiraniji-su-drzavna-uprava-i-policija
(Pristupljeno 20. novembra 2011)
17Narodna skupština Republike Srbije (2011) Doneti zakoni [Online] Dostupno na:
http://www.parlament.gov.rs/акти/донети-закони/донети-закони.45.html (Pristupljeno 1. decembra
2011)
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 8 od 38
Zakon o budžetu za 2012. godinu usvojen je 29. decembra18. Ovogodišnji budžet je oko 160
milijardi RSD (1,6 milijardi evra) manji od budžeta za 2011. godinu. Najveći rezovi su
predviđeni u domenu subvencija, transfera sredstava za projekte i obaveznih rezervi. Pored
toga, biće zamrznut broj zaposlenih i državnim telima, dok će nivo plata morati da bude
povećan u skladu sa kolektivnim sporazumom sa socijalnim partnerima koji predstavljaju
radnike u zdravstvu, obrazovanju i socijalnim službama. U suštini, premda očekuju veće
prihode nakon nedavnih izmena Zakona o finansiranju lokalne samouprave, jedinice LSU će
zapravo verovatno tokom 2012. dobijati manje sredstava za projekte koje sufinansira
republička Vlada.
Indeks humanog razvoja
Srbija je napredovala na Indeksu humanog razvoja UNDP sa 62. na 59. mesto u odnosu na
prethodnu godinu19.
Jugozapadna Srbija
Diplomatski napori Vlade Republike Turske da posreduje u dogovoru o objedinjavanju
Islamske zakednice u Srbiji dospeli su u ćorsokak. Neki izvori tvrde da sporazum nije potpisan
jer je Srbija zahtevala da muftija Zukorlić bude sprečen da zauzme ijednu funkciju20, dok
drugi smatraju da je osnovna prepreka za postizanje dogovora nedovoljno uključivanje
zvaničnog Beograda u pregovore21. Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić odbacio je
navode bosanskih medija o neuspehu pregovora, tvrdeći da je postignut napredak ali da ima
još „spornih stvari“22. Mediji su izvestili da pregovori neće biti obnovljeni pre proleća, što bi
navodno odgovaralo muftiji, obzirom na njegove političke planove da se aktivira u
predstojećoj predizbornoj kampanji23.
Prethodno je pažnju javnosti izazvao sastanak lidera Srpske napredne stranke Tomislava
Nikolića i muftije Zukorlića, nakon kojeg su se čule spekulacije o mogućim predizbornim
koalicijama24.
Gradonačelnik Novog Pazara teško je povređen u saobraćajnoj nesreći dok se vraćao sa
službenog puta u Istanbulu25. Njegov vozač i pomoćnik su lakše povređeni.
18Ibid.
Human Development Report (2011) International Human Development Indicators [Online] Dostupno na:
http://hdrstats.undp.org/en/indicators/103106.html (pristupljeno 2. januara 2012)
19
20B92 (2011) Beograd blokirao objedinjavanje IZ [Online] Dostupno na:
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=11&dd=22&nav_category=206&nav_id=55967
5 (Pristupljeno 30. novembra 2011)
21 B92 (2011) "Sporazum IZ ne može bez Beograda" [Online] Dostupno na:
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=11&dd=01&nav_category=12&nav_id=554126
(Pristupljeno 9. januara 2011)
22B92 (2011) Ljajić: Ima napretka o IZ [Online] Dostupno na:
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=11&dd=22&nav_id=559766 (Pristupljeno 30.
novembra 2011)
23Večernje novosti (2011) Izbori pre pomirenja muslimana [Online] Dostupno na:
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:358928-Izbori-pre-pomirenja-muslimana
(Pristupljeno 2. januara 2012)
24B92 (2011) Na pomolu savez SNS i Zukorlića? [Online] Dostupno na:
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=10&dd=07&nav_id=547749 (Pristupljeno 31.
oktobra 2011)
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 9 od 38
Esad Džudžević, predsednik Bošnjačkog nacionalnog veća (BNV) u tehničkom mandatu,
izjavio je da će pozvati sve Bošnjake da se povuku iz državnih organa ako se u roku od dva
meseca ne poboljša položaj te zajednice26.
Bošnjačka akademija nauka i umestnosti (BANU) usvojila je odluku o početku rada na
Bosanskoj enciklopediji i Manifestu Bošnjaka. BANU je osnovana juna 2011. i ima dvojno
sedište: u Novom Pazaru i Sarajevu27.
Priboj se i dalje bori sa ozbiljnim finansijskim problemima izazvanih velikim dugovima. Najveći
problem u ovom mestu trenutno predstavlja centralno grejanje, obzirom da grad greje
ogranak fabrike FAP, koji je prošle godine uzeo kredit na osnovu jemstva opštine da će mazut
vratiti ili platiti. Obzirom da se to nije dogodilo, FAP ove zime ne može da nabavi dodatni
mazut za grejanje.
Politička situacija u Prijepolju je i dalje napeta. Sednice Skupštine opštine se zakazuju samo
kad je to zaista neophodno – svaka tri meseca, a i te se sednice prekidaju. U pogledu
finansijskih pitanja, nastavljeno je vraćanje samodoprinosa iz 2003. godine, u iznosu od sedam
do deset miliona RSD mesečno.
U Raškoj, prethodni predsednik opštine Radenko Cvetić kao i njegov zamenik Stevan
Bakračević ponovo su izabrani na te funkcije, a izabrani su i novi članovi Opštinskog veća i
direktori JKP. Ove promene ne bi trebalo da utiču na sprovođenje Programa a mogle bi,
eventualno, da imaju pozitivnog efekta.
Južna Srbija
Predsednik bujanovačke Skupštine opštine Jonuz Musliju je početkom oktobra izjavio da bi
svi Albanci iz „preševske doline“ želeli da se pripoje Kosovu. Musliju je kritikovao rad
Koordinacionog tela28.
Dan albanske zastave je tradicionalno obeležen krajem novembra na glavnim trgovima u
Bujanovcu i Preševu. Etnički Albanci su tom prilikom protestovali protiv ’sistematske
diskriminacije’ u svim oblastima života29. Predsednik opštine Preševo je u televizijskom
intervjuu izjavio da će „dolina“ zahtevati nezavisnost ukoliko to učine Srbi na Kosovu30.
25Danas (2011) Povređen gradonačelnik Novog Pazara[Online] Dostupno na:
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/povredjen_gradonacelnik_novog_pazara.55.html?news_id=228470
(Pristupljeno 30. novembra 2011)
26Blic (2011) Bošnjaci prete izlaskom iz državnih organa [Online] Dostupno na:
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/289950/Bosnjaci-prete-izlaskom-iz-drzavnih-organa (Pristupljeno 30.
novembra 2011)
27B92 (2011) BANU piše Manifest Bošnjaka [Online] Dostupno na:
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=12&dd=11&nav_category=167&nav_id=56488
3 (Pristupljeno 30. decembra 2011)
28Blic (2011) Musliju: Svi Albanci iz preševske doline žele pripajanje Kosovu [Online] Dostupno na:
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/282293/Musliju-Svi-Albanci-iz-presevske-doline-zele-pripajanje-Kosovu
(Pristupljeno 30. oktobra 2011)
29B92 (2011) Protesti na Dan albanske zastave [Online] Dostupno na:
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=11&dd=28&nav_category=12&nav_id=561277
(Pristupljeno 2. decembra 2011)
30Preseva (2011) Mustafa: Nëseserbët e veriutshpallinpavarsinë, atëherëedhe ne nëLuginë do ta
bëjmëtënjejtëngjë [Online] Dostupno na:http://www.presheva.com/lajme/10533-mustafa-nese-serbet-e-
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 10 od 38
Riza Haljimi je pozdravio napredak postignut u tehničkim pregovorima između Prištine i
Beograda, naročito u pogledu priznavanja diploma i slobode kretanja31. On je, međutim,
krajem decembra izrazio nezadovoljstvo zbog visokih troškova osiguranja vozila koja ulaze i
izlaze sa teritorije Kosova i izjavio da će takvi potezi dovesti do ’totalne blokade’32.
U Bujanovcu je početkom decembra otvorena Kancelarija Zaštitnika građana, a Vranje je u
novembru imenovalo Poverenika za informacije od javnog značaja33.
Vozilo predsednika opštine Medveđa oštećeno je ispred zgrade u kojoj stanuje jedne noći.
Komšije tvrde da su čule eksploziju kada je uništena šoferšajbna34.
Skupština opštine Trgovište je odbila zahtev predsednika SO da smeni predsednika opštine,
dok je u Vranju načelnik Gradske uprave podneo ostavku.
Leskovac je ambasadoru Ruske federacije uručio posebnu povelju za njegov doprinos razvoju
tog grada35.
2.2
Društveno-ekonomska zbivanja
Obrazovanje
Nakon trogodišnjih pregovora a uz podršku Koordinacionog tela, OEBS i ostalih partnera,
krajem oktobra 2011. je u Bujanovcu otvoreno odeljenje Ekonomskog fakulteta iz Subotice,
na koje je upisano 69 studenata koji mogu da pohađaju nastavu i na albanskom i na srpskom
jeziku. Odeljenju su ustupljene adaptirane prostorije Doma kulture36.
Etničke Albance na jugu Srbije je takođe obradovala najava da će Vlada RS usvojiti uredbu o
priznanju diploma Univerziteta u Prištini37.
veriut-shpallin-pavarsine-athere-edhe-ne-ne-lugine-do-ta-bejme-te-njejten-gje.html (pristupljeno 30.
novembra 2011)
31B92 (2011) Haljimi: Dačić je provokativan [Online] Dostupno na:
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=12&dd=17&nav_id=566525(Pristupljeno 30.
decembra 2011)
32B92 (2011) Halimi: Ovo vodi do totalne blockade [Online] Dostupno na:
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=12&dd=27&nav_category=640&nav_id=56911
6(Pristupljeno 31. decembra 2011)
33B92 (2011) Poverenik u Vranju [Online] Dostupno na:
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=11&dd=19&nav_id=558930 (Pristupljeno 30.
novembra 2011)
34
B92 (2011) Polomili auto predsedniku opštine [Online] Dostupno na:
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=12&dd=29&nav_category=16&nav_id=569685
(Pristupljeno 25. decembra 2011)
35Južne vesti (2011) Uručena priznanja grada Leskovca [Online] Dostupno na:
http://www.juznevesti.com/Drushtvo/Urucena-priznanja-Grada-Leskovca.sr.html(Pristupljeno 31. oktobra
2011)
36Jugpress (2011) Otvoren ekonomski fakultet u Bujanovcu [Online] Dostupno na:
http://www.jugpress.com/index.php/jug-srbije/10564-otvoren-ekonomski-fakultet-u-bujanovcuBalkan
(Pristupljeno 25. decembra 2011)
37B92 (2011) Zvanično priznanje diploma iz Prištine [Online] Dostupno na:
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=12&dd=12&nav_category=640&nav_id=56514
6 (Pristupljeno 25. decembra 2011)
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 11 od 38
Deset studenata se upisalo na novootvoreno istureno odeljenje Građevinskog fakulteta u
Crnoj Travi38.
Internacionalni univerzitet koji je muftija osnovao u Novom Pazaru nije dobio akreditaciju jer
ne ispunjava uslove o tri nivoa studija. Muftija je izjavio da je u pitanju politička odluka i
najavio da će se na nju žaliti39.
Mediji
Novinaru iz Vranja Vojkanu Ristiću pretio je član Gradskog veća iz Demokratske stranke
Srbije (DSS) zbog teksta o slučaju Kolubara40. Novinaru Amelu Grboviću iz Regionalne
televizije Novi Pazar pretio je smrću službenik Elektrodistribucije jer nije izvestio o
humanitarnoj aktivnosti koju je ovo javno preduzeće organizovalo41.
Nakon godinu dana pauze je ponovo počeo da izlazi leskovački nedeljnik Naša nova reč, u
početnom tiražu od 1.000 primeraka42.
Životna sredina
U oktobru je u Užicu otvorena regionalna deponija Duboko, koja će prerađivati otpad iz
devet opština Zlatiborskog i Moravičkog okruga (uključujući i Ivanjice)43.
Kanadska kompanija REV, koja se sprema da izgradi dve hidroelektrane na Limu, pristala je
da isplati odštetu meštanima za zemljište na delu budućih akumulacija, tako da će se radovi
na izgradnji verovatno nastaviti na proleće44.
Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja (MŽSRPP) je početkom novembra
posetio jug Srbije i susreo se sa predsednicima opština Pčinjskog okruga sa kojima je
razgovarao o regionalnom pristupu rešavanju problema upravljanja otpadom. Minister je
najavio podršku Vranju u sprovođenju projekta reciklažnog dvorišta, svim ostalim opštinama
u izradi njihovih pojedinačnih lokalnih planova za upravljanje otpadom, kao i početku izrade
regionalnog plana.
38B92 (2011) Crna Trava dobila fakultet [Online] Dostupno na:
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=10&dd=21&nav_id=551391 (Pristupljeno 31.
oktobra 2011)
39B92 (2011) Zukorlić: Akreditacija politizovana [Online] Dostupno na:
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=12&dd=12&nav_category=12&nav_id=565128
(Pristupljeno 31. decembra 2011)
40Blic (2011) NUNS: Zaštiti novinara od pretnji člana DSS [Online] Dostupno na:
http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/281764/NUNS-Zastiti-novinara-od-pretnji-clana-DSS (Pristupljeno 30.
oktobra 2011)
41Vesti-online (2011) Svađa oko humanitarne akcije [Online] Dostupno na: http://www.vesti-
online.com/Vesti/Srbija/171748/Svada-oko-humanitarne-akcije (Pristupljeno 30. oktobra 2011)
42Južne vesti (2011) Novi nedeljnik u Leskovcu [Online] Dostupno na:
http://www.juznevesti.com/Drushtvo/Novi-nedeljnjik-u-Leskovcu.sr.html(Pristupljeno 30. novembra
2011)
43RTS (2011) Otvorena regionalna deponija Duboko [Online] Dostupno na:
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/975854/Otvorena+regionalna+deponija+Dubo
ko.html (Pristupljeno 31. oktobra 2011)
44Politika (2011) REV će graditi elektrane na Limu [Online] Dostupno na:
http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/REV-ce-graditi-elektrane-na-Limu.lt.html (Pristupljeno 31.
decembra 2011)
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 12 od 38
Bujanovcu su odobrena sredstva za sprovođenje dva projekta vredna deset miliona dinara iz
Fonda za zaštitu životne sredine MŽSRPP. Projekti se odnose na sanaciju deponije i nabavku
kanti za otpad.
Veliki broj građana Vranja je učestvovao u uličnoj akciji u okviru ekološke kampanje pod
nazivom “Oplaneti se! Recikliraj” tokom koje je prikupljeno osam tona plastike, stare hartije,
elektronskog i električnog otpada45.
Gradsko veće Leskovca je većinom glasova donelo odluku o osnivanju javnog preduzeća
Obnovljivi izvori energije, prvi kolektiv ove vrste na jugu Srbije46.
Veliki požari su izbili u oblasti Bosilegrada, Trgovišta i Surdulice47. Predsednik opštine
Bosilegrad je izjavio da je izgorela borovnica, osnovni izvor prihoda meštana te opštine48.
Vlada Japana će donirati 58.000 evra JKP Blace za nabavku vozila za prikupljanje otpada.
Usluga prikupljanja otpada u Žitorađi poverena je austrijskoj kompaniji Porr Werner and
Weber, koja će na početku pružati usluge 2.500 domaćinstava. Prokuplje je osnovalo novo
javno preduzeće zaduženo za zaštitu životne sredine pod nazivom Eko fond. Predsednica
opštine Kuršumlija i direktor Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja
(KORNRP) potpisali su ugovor u vrednosti od milion dinara za izradu tehničke dokumentacije
za sanaciju kišne kanalizacije u toj opštini.
Zdravstvo
U Prokuplju je u oktobru izbila epidemija hepatitisa A, koja je uglavnom pogodila decu
školskog i predškolskog uzrasta49.
Bezbednost/Stopa kriminaliteta
Tokom policijske akcije u Tutinu je konfiskovano oko 100 kg heroina, dok je 20 ljudi
uhapšeno u akciji sprovedenoj širom Srbije50.
Mevlid Jašarević iz jugozapadne Srbije uhapšen je u oktobru nakon što je pucao na
ambasadu SAD u Sarajevu i ranio jednog pripadnika obezbeđenja. Mediji su u svojim
izveštajima otkrili da Jašarević pripada radikalnom islamističkom pokretu Vehabija51.
45
B92 (2011) U Vranju prikupljeno osam tona otpada [Online] Dostupno na:
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=12&dd=05&nav_category=12&nav_id=563320
(Pristupljeno 30. decembra 2011)
46Južne vesti (2011) Formirano JP Obnovljivi izvori energije [Online] Dostupno na:
http://www.juznevesti.com/Drushtvo/Formirano-JP-Obnovljivi-izvori-energije-i7755.sr.html (Pristupljeno
30. decembra 2011)
47B92 (2011) Požari na jugu Srbije se ne smiruju [Online] Dostupno na:
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=12&dd=03&nav_category=16&nav_id=562751
(Pristupljeno 30. decembra 2011)
48JugPress (2011) Požari još nisu ugašeni[Online] Dostupno na: http://www.jugpress.com/index.php/jug-
srbije/10835-poari-jo-nisu-ugaeni (Pristupljeno 20. decembra 2011)
49B92 (2011) Epidemija žutice u Prokuplju [Online] Dostupno na:
http://www.b92.net/zdravlje/vesti.php?yyyy=2011&mm=10&nav_id=552262(Pristupljeno 30. oktobra
2011)
50Večernje novosti (2011) Uhapšeni narkodileri Beograd punilidrogom [Online] Dostupno na:
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.69.html:348179-Uhapseni-narkodileri-Beograd-punilidrogom (Pristupljeno 31. oktobra 2011)
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 13 od 38
Mediji su u više navrata izveštavali o ilegalnim migrantima uhvaćenim na graničnom prelazu
kod Preševa.
Deset komunalnih policajaca je stupilo na dužnost u Leskovcu a još 21 treba da počne sa
radom narednih meseci. Oni će se prvo pozabaviti rešavanjem pitanja divljih deponija.52.
Sport
MŽSRPP je odobrio pet miliona dinara za završetak rekonstrukcije sportske hale u Bojniku.
Predsednik Fudbalskog kluba Novi Pazar uhapšen je u Beogradu u decembru 2011. godine53,
premda je, prema prvim saznanjima, uhapšen po optužbama za nezakonitosti u privatnom
biznisu.
Razvojni projekti
Ministarstvo poljoprivrede je pokrenulo sprovođenje programa vrednog šest miliona evra
koje je donirala Vlada Danske za podršku voćarstvu u južnoj Srbiji.
Opštine južne Srbije su učestvovale u tradicionalnoj evropskoj manifestaciji „Otvoreni dani
EU – 9. evropska nedelja regiona i gradova“54.
Vranje je dobilo 1.7 miliona dinara od Ministarstva kulture da uspostavi sistem za održavanje
elektronskih sednica Gradskog veća. Grad je potpisao sporazum sa programom USAID o
jačanju ekonomske sigurnosti, koji će se usredređivati na preduzetništvo mladih. U ovom
projektu takođe učestvuju i Preševo, Bujanovac, Vladičin Han, Trgovište, Bojnik, Vlasotince i
Leskovac.
Odbor za ljudska prava je u saradnji sa Organizacijom za razvoj i demokratiju u Bujanovcu i
LSU u Bujanovcu i Preševu pokrenuo osmomesečni projekat jačanja kapaciteta lica sa
invaliditetom. Projekat podržava PBILD.
Program MSP IPA 2007 je organizovao obuku u upravljanju projektnim ciklusom za članove
Tima za razvoj akcionog plana u Raškoj, radionicu o programskom budžetiranju u Ivanjici,
dok su njegove aktivnosti u Sjenici bile usredsređene na poboljšanje lokalnih poreskih uprava
(LPU).
Program MISP nastavlja da pruža podršku EU jugozapadu Srbije (naročito u pogledu
projekata sprovedenih u okviru programa PRO) pripremom studije izvodljivosti za
51Guardian (2011) Gunman fires on US Embassy in Bosnia [Online] Dostupno na:
http://www.guardian.co.uk/world/2011/oct/28/us-embassy-bosnia-gunman (Pristupljeno 30. oktobra
2011)
52Blic (2011) Komunalna policija od danas i u Leskovcu [Online] Dostupno na:
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/280407/Komunalna-policija-od-danas-i-u-Leskovcu(Pristupljeno 30.
oktobra 2011)
53B92 (2011) Voleli bi da je Radovanović nevin [Online] Dostupno na:
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=12&dd=14&nav_category=16&nav_id=565714
(Pristupljeno 31. decembra 2011)
54OK Radio (2011) I Han i Evropa na jugu [Online] Dostupno na:
http://www.okradio.rs/vest.php?num=1&id=15245&oblast=lokalne (Pristupljeno 30. novembra 2011)
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 14 od 38
postrojenje za preradu otpadnih voda za turistički centar Kopaonik55. SAFAGE će takođe
uskoro da pripremi idejni projekat i tendersku dokumentaciju za postrojenje za preradu
otpadnih voda u Raškoj, dok USAID razmatra da podrži izradu glavnih projekata za takva
postrojenja u Tutinu i Sjenici.
Švedska Vlada je dodelila sredstva za sprovođenje 23 projekta vezana za ravnopravnost
polova u Srbiji, uključujući za sprovoeđenje projekata ekonomskog osnaživanja žena u Tutinu
i Novom Pazaru (ruralnim područjima)56.
Romi
Član Saveta iz Vranja zadužen za socijalna pitanja izjavio je da je ovaj grad najuspešnije rešio
problem romskog stanovništva raseljenih iz divljeg naselja ispod beogradskog mosta Gazela.
Grad trenutno vodi pregovore sa Vojskom Srbije o legalizaciji naselja Ciganski rid, koje je
nezakonito izgrađeno na zemljištu koje pripada Vojsci. Vranje bi navodno moglo da ima
koristi od ove situacije uz pomoć Evropske investicione banke, koja je zainteresovana da
gradu pruži podršku u rešavanju infrastrukturnih problema.
Nekoliko desetina Roma je blokiralo jedan put u Kuršumliji nakon što im je Elektroprivreda
Srbije isključila struju. Skoro sto porodica je ostalo u mraku zbog velikog duga, koji u proseku
dostiže 4.000 evra po domaćinstvu.
Ekonomija
Vranje je podnelo zahtev Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja (MERR) za
finansiranje projekta Razvoj studije izvodljivosti sa idejnim projektom zaobilaznice do
industrijske zone Bunuševac. Dva sporazuma su sklopljena sa italijanskim kompanijama:
jedan sa kompanijom Seci Energia, s kojom je formirano strateško partnerstvo u sektoru
energetike i kojim se grad obavezuje da utvrdi lokacije za mini hidrocentrale; drugi sporazum
je sklopljen sa kompanijom Ditre Italia i odnosi se na izgradnju fabrike za proizvodnju
tapaciranog namestaja. Očekuje se da će ova investicija u ukupnoj vrednosti od oko 13.5
miliona evra dovesti do otvaranja 411 novih radnih mesta. Grad Vranje je pored toga
potpisao protokol o nastavku saradnje sa nemačkom bankom KFW o finansiranju izgradnje
fabrike za preradu otpadnih voda. Ukupna vrednost ovog projekta iznosi 15.5 miliona eura,
od čega 95 procenata obezbeđuju KFW i država, dok će ostatak od pet procenata obezbediti
gradski Vodovod.
Kompanija Nektar je kupila poljoprivredno preduzeće Delišes iz Vladičinog Hana i sada
poseduje ceo kompleks, osim mlekare.
Predsednik opštine Vladičin Han i stalni predstavnik UN u Srbiji su otvorili kancelariju za
preduzetnike početnike u okviru projekta u vrednosti od 78.000 USD koji finansira PBILD,
kako bi podstakao razvoj preduzetništva, zaposlenosti i brži razvoj ove opštine.
55Tokom sprovođenja programa PRO su pripremljeni generalni projekti za postrojenja za preradu otpadnih
voda u Raškoj i Tutinu (između ostalih)
56B92 (2011) Za jačanje rodne ravnopravnosti [Online] Dostupno na:
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=12&dd=13&nav_category=12&nav_id=565485
(Pristupljeno 30. decembra 2011)
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 15 od 38
Podaci ukazuju na to da je ekonomska situacija u Surdulici bolja nego u ostalim mestima na
jugu zemlje. Surdulica je lider u ovom okrugu po primanjima jer je prosečna plata u toj
opštini iznosila 36.000 dinara (u septembru).
Premda je Regionalna privredna komora u Leskovcu izjavila da je privreda 13 opština
leskovačko-vranjskog kraja zabeležila rast od 8,8 odsto u 2011. godini, a da je izvoz veći za
skoro 40 procenata, analitičari upozoravaju da ovako značajan porast proizvodnje ne bi
trebalo da zavara, jer se poređenja vrše sa prethodnim periodom kada je učinak privrede bio
manji57. Isti izvori istovremeno navode da posao na jugu Srbije traži 65.000 radnika.
Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) je odobrila
bespovratnu pomoć čiji iznos premašuje 13 miliona evra za pet lokalnih i stranih kompanija u
Leskovcu, koje bi trebalo da zaposle oko 2.000 ljudi. U pokušaju da privuče dodatne
investicije, Gradsko veće je odlučilo da smanji cenu komunalnog građevinskog zemljišta za
40%. Otvorena je fabrika za toplu preradu voća i povrća, koja će zaposliti 50 radnika.
Leskovačka Regionalna privredna komora se priprema da registruje svoj treći leskovački
brend - „spržu“.
Gradonačelnik Niša i predsednik opštine Prokuplje potpisali su ugovor o osnivanju Slobodne
zone Jug. Slobodna zona bi do kraja 2012. trebalo da zaposli 7.500 radnika, sa ukupnom
investicijom od 90 miliona evra. Prokuplje će biti vlasnik 30% ove kompanije.
Novi Pazar i Raška su potpisali Memorandum o razumevanju (MoR) o izgradnji železničke
pruge između ova dva grada; njenu izgradnju bi trebalo da finansira jedna od razvojnih
banaka u Republici Češkoj. Na konferenciji Peta slovačka kooperaciona berza je razgovarano i
o izgradnji gasovoda između Novog Pazara i Brusa. Postoji mogućnost da slovačke kompanije
izgrade ovaj gasovod, a ovaj projekat, u vrednosti od 60 miliona evra, bii bi finansiran iz
sredstava EU.
Priboj je radio na poboljšanju poljoprivrednog sektora preko odeljenja kojim rukovodi
pomoćnik gradonačelnika Hajro Bećirović: registrovanim domaćinstvima su odobreni krediti u
iznosu od 150.000 dinara. Dodelu ovih sredstava su, međutim, pratili navodi o
netransparentnom odabiru korisnika usled čega su krediti navodno dodeljeni jednom broju
opštinskih funkcionera i zaposlenih u opštini. Pred toga, nakon što je posetio Nemačku,
Bećirović je obezbedio donaciju od 250 krava koje će takođe biti date registrovanim
domaćinstvima.
Zaposlenost
U Jablaničkom okrugu je nezaposleno 36.800 ljudi, od kojih 750 imaju univerzitetske
diplome58. U Topličkom okrugu je u Nacionalnoj službi za zapošljavanje prijavljeno nekih
16.000 ljudi koji traže posao. Ovaj broj je veći za 1.000 u poređenju sa prethodnom godinom.
57Južne vesti (2011) Porast proizvodnje na jugu Srbije [Online] Dostupno na:
http://www.juznevesti.com/Drushtvo/Porast-proizvodnje-na-jugu-Srbije.sr.html (Pristupljeno 30.
decembra 2011)
58Južne vesti (2011) Leskovac: Bez posla 36.800 radnika [Online] Dostupno na:
http://www.juznevesti.com/Drushtvo/Leskovac-bez-posla-36-800-radnika.sr.html (Pristupljeno 30.
novembra 2011)
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 16 od 38
3 Aktivnosti tokom izveštajnog perioda
Komponenta 1: Dobro upravljanje
Rezultat 1:
Participativno, odgovorno i transparentno upravljanje, uz
poštovanje ljudskih prava
Ključni učinci
•
•
•
•
•
•
Završeno 27 od 40 projekata podržanih posredstvom CIF
Organizovane obuke za novoosnovane GSS u Prokuplju i Žitorađi
Sprovedena obuka za pripremu lokalnih akcionih planova opštinskih saveta za rodnu
ravnopravnost
Sjenica usvojila Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou
Izdvojena sredstva u opštinskim budžetima za 2012. godinu za podršku savetima za
rodnu ravnopravnost Raške i Sjenice
Sa Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine potpisan sporazum o
bespovratnoj pomoći za tripartitni projekat koji će sprovesti sa nacionalnim savetima
bugarske i albanske nacionalne manjine
Neposredni ishodi
•
•
•
Početni rezultati nekoliko CIF projekata ukazuju da je došlo do poboljšanja u
pružanju usluga starim licima, obrazovanju romske dece kao i zapošljavanju građana
na jugu Srbije
Produbljeno je razumevanje nosioca projekata GSS o finansijskim ,organizacionim i
zahtevima EU PROGRES-a u pogledu vidljivosti.
Saveti za rodnu ravnopravnost u jugozapadnoj Srbiji i Topličkom okrugu osposobljeni
za izradu lokalnih akcionih planova
Aktivnosti:
1.1.
Fond za učešće građana (CIF) podržava projekte koji su rezultat partnerstva
organizacija građanskog društva i institucija lokalne vlasti
U potpunosti je sprovedeno 27 od 40 projekata podržanih posredstvom CIF. Redovno su
vršene kontrole svih projekata. U pogledu isplata, do sada je primaocima bespovratne
pomoći dodeljeno 309.995,86 od ukupno 332.918,25 evra (ukupna vrednost sredstava
manje 140 evra usled revizije budžeta projekta Omladinskog centra Surdulica).
Nekoliko projekata je dalo odlično rezultate. Pomenimo neke od njih:
- NVO Ženska inicijativa je potpisala Deklaraciju o poboljšanju života starih u Priboju
zajedno sa Centrom za socijalni rad, Crvenim krstom, Kancelarijom za mlade,
Udruženjem penzionera i LSU. Neposredan rezultat ovog projekta je i zapošljavanje
na neodređeno vreme još pet geronto-domaćica pri Centru za socijalni rad,
zahvaljujući čemu je dodatnih 25 domaćinstava obuhvaćeno ovom uslugom.
- U Novom Pazaru, u okviru projekta koji sprovodi MHD Merhamet-Sandžak, otvoren
je Klub za stare, prvi klub te vrste u ovom gradu. Pored toga, adaptacijom prostorija
su stvoreni uslovi za intenzivniji rad mesne zajednice.
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 17 od 38
-
-
-
-
U okviru projekta Centra za decu i omladinu Duga, u selu Blaževo nedaleko od
Novog Pazara, pružena je podrška za 20 romske dece u prevazilaženju problema
vezanih za učenje, kao i za poznavanje jezika i kulture . Njihovi nastavnici su
konstatovali značajan napredak u znanju i ponašanju ove dece.
Projekat Porečja-Vučja je unapredio toleranciju između romske i srpske dece
organizovanjem likovnog takmičenja u osam osnovnih škola u Leskovcu i likovne
kolonije za 30 dece romske i srpske nacionalnosti. Likovna kolonija će postati
tradicionalna manifestacija.
Tokom sprovođenja projekta Udruženja preduzetnika grada Leskovca je izrađen
Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2012. za taj grad koji je Skupština grada
usvojila u decembru.
Projekat, koji je u Bosilegradu sprovodilo Udruženje građana Optimist, obuhvatio je
25 romskih porodica sa 117 članova kojima je omogućeno da obrađuju
neiskorišćeno poljoprivredno zemljište (24.650 m2), tj. 2,5 puta veću površinu nego
što je prvobitno bilo predviđeno.
Potrebno je, međutim, pažljivo pratiti realizaciju dva projekta u kojima je došlo do
značajnog kašnjenja u sprovođenju:
- Ugovor sa Kancelarijom za mlade Novog Pazara je produžen do 30. marta, nakon što
je ova podnela potrebnu dokumentaciju o sprovedenoj obuci. Kancelarija za mlade
je dužna da dokumentuje i izveštava o svoj obuci koju ubuduće sprovodi. Ukoliko to
ne učini, neće joj biti uplaćena druga tranša sredstava za realizaciju projekta.
- Udruženje građana Flores je konačno počelo obuku zaposlenih u opštini i instaliralo
glavnu antenu, koja će pokrivati celokupnu teritoriju Sjenice.
Sačinjeni su nacrti kriterijuma za CIF 2 i prateća dokumentacija. O njima je raspravljano i u
okviru EU PROGRES-a i sa spoljnim partnerima. Ceo paket će biti pripremljen do kraja
januara 2012.
1.2
Istraživanja zadovoljstva građana
Nije bilo aktivnosti tokom ovog perioda.
1.3
Građanske savetodavne službe pružaju praktičnu pomoć i informacije
građanima, obezbeđujući im pristup njihovim pravima i prinadležnostima
Premda su u oktobru potpisani sporazumi o bespovratnoj pomoći sa nosiocima projekata
građanskih savetodavnih službi (GSS) u Žitorađi i Prokuplju, sprovođenje ovih projekata je
odloženo za novembar nakon što je prokupačka NVO EHO uputila žalbu donatorima i agenciji
koja sprovodi Program na tenderski postupak. Nakon sprovodjenja predvidjenog procesa,
pravno odeljenje UNOPS-a je odobrilo nastavak aktivnosti i prve tranše za oba projekta su
uplaćene u decembru.
Centar za razvoj romskih resursa u Žitorađi sprovodi istraživanje potreba građana u okviru
napora usmerenih na detaljno osmišljavanje rada GSS. Rezultati će biti obrađeni do polovine
januara. GSS bi trebalo da bude zvanično otvorena krajem januara 2012. Do tada će biti
odštampan promotivni materijal (posteri, leci) koji će biti raspodeljen glavnim ustanovama i
organizacijama u ovoj opštini.
Društvo Roma Prokuplje je završilo adaptiranje kancelarije GSS koja mu je dodeljena u
opštinskoj zgradi. Zvanično otvaranje GSS je planirano za kraj januara. Krajem novembra i
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 18 od 38
početkom decembra su održane dve obuke službenika GSS i relevantnih opštinskih
funkcionera, kako bi razvili svoje komunikacione i veštine upravljanja vremenom i stresom..
EU PROGRES je početkom decembra organizovao obuku za lica koja će voditi nove GSS na
kojoj su im predočeni zahtevi u pogledu vidljivosti projekta. Obuka je obuhvatala i
upravljanje finansijama i izveštavanje, kao i vežbu simulacije upravljanja stvarnim
budžetskim linijama i rashodima.
Projekat GSS u Novom Pazaru se odvija po planu. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava,
koji sprovodi ovaj projekat, izvestio je da marginalizovana i ugrožena lica iz drugih opština
dolaze u njegovu kancelariju po besplatne pravne savete. Statistički izveštaj za period od
polovine jula do polovine decembra 2011. pokazuje da je GSS u tom periodu pomogla
ukupno 110 korisnika, od kojih 45 ženskog i 65 muškog pola. Većina njih je zatražila pomoć u
vezi sa socijalnom pomoći, obrazovanjem, penzijama, ličnim ispravama, nezaposlenošću i
radom, pravima lica sa invaliditetom i zdravstvom. Predstavnici Sandžačkog odbora će
početkom 2012. posetiti Prokuplje i Žitorađu kako bi kolegamakoji će voditi GSS u tim
opštinama preneli svoja znanja i iskustva.
1.4
Podrška lokalnoj samoupravi u sprovođenju odgovarajućih konsultacija o godišnjem budžetu, koje će uključivati i predstavnike građanskog društva i medije
Poziv za podnošenje predloga projekata za konsultacije o budžetu morao je da bude poništen::
• Jer su svi podneti predlozi imali budžete koji su značajno premašivali sredstva na
raspolaganju za ovu aktivnost (npr. MAXIMA, sa kojom su vođeni pregovori, je
smanjila početnu ponudu za nekih 20% ali je ona i dalje bila za 50% viša od iznosa
predviđenog budžetom za Aktivnost 1.4)
• Jer se LSU prilagođavaju novom sistemu raspodele sredstava iz republičkog budžeta
(budžetskim transferima jedinicama LSU) uvedenom novim Zakonom o porezu na
dohodak građana. Ovaj postupak u značajnoj meri utiče na ambijent u kojem treba da
se sprovode aktivnosti vezane za konsultacije o budžetu.
Stoga je bilo neophodno primeniti alternativni pristup, te smo se obratili Balkanskoj
istraživačkoj mreži (BIRN), koja je sprovodila aktivnosti 1.4 tokom prve godine rada sa
predlogom da nastavimo saradnju. Održana su dva sastanka sa predstavnicima BIRN i
dogovoreno je da će ova organizacija sačiniti predlog projekta aktivnosti vezanih za
konsultacije o budžetu i podneti ga do kraja januara 2012. Sprovođenje projekta bi trebalo da
počne početkom marta. Projekat će se sastojati od dve faze: tokom prve faze će biti izvršena
procena svih 25 opština kako bi se utvrdilo koja od njih može da učestvuje u procesu i tokom
koje će klijenti biti upoznati sa pojmom participatornog budžetiranja i koristima tog postupka.
Druga faza bi trebalo da otpočne početkom juna i traje do kraja 2012, a nastavak aktivnosti je
predviđen za 2013. godinu. Ne očekujemo da će sve opštine biti uključene u drugu fazu; koja
će od njih biti obuhvaćena biće utvrđeno tokom njihove procene, ali cilj je da u drugoj fazi
učestvuje bar 15 opština.
Premda je postojao plan o saradnji sa OEBS-om na organizaciji seminara o borbi protiv
korupcije za novinare, nije postignut dogovor o obogaćivanju tog kursa dodatnim sadržajima,
kao što je EU PROGRES predlagao, prvenstveno usled vremenskih ograničenja. Nastaviće se
saradnja na ovim i sličnim aktivnostima u budućnosti, u skladu sa planovima i interesima obe
strane.
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 19 od 38
1.5
Odbornicima skupština opština i gradskim većima iz opština-učesnica u
Programu obezbeđene informacije i resursi koji im omogućavaju bolje
praćenje rada lokalnih institucija, uključujuci i rada JKP
Nakon internih konsultacija i konsultacija sa švajcarskim stručnjacima za dobro upravljanje,
postalo je jasno da je potrebno ponovo konceptualizovati ovu aktivnost i primeniti svež
pristup utvrđenim ciljevima, a možda čak i postaviti nove ciljeve, koji će u mnogo većoj meri
biti integrisani sa nekim aktivnostima koje se sprovode u okviru Komponenti 2 i 3. Sve ovo je
povezano sa promenama u društveno-političkim okolnostima, kako na lokalnom tako i na
republičkom nivou. Pomenuta rekonceptualizacija aktivnosti je u toku.
Tokom sastanka sa gradonačelnikom Leskovca o Zelenoj zoni Leskovac održanog 1.
decembra je dogovoreno da će konsultanti EU PROGRES-a osmisliti osnovni koncept za
uključivanje koraka vezanih za dobro upravljanje i odgovornost raznih strana uključenih u
projekat. Kao što je dogovoreno, nacrt koncepta je sačinjen polovinom decembra i biće
razmotren u kontekstu načela dobrog upravljanja, nakon čega će biti izdata preporuka o
njegovom daljem razvoju. Osnovni aspekat dobrog upravljanja bi trebalo da bude vezan za
zaštitu javnog interesa, upravljanje problemima, vlasništvo i komunikaciju sa privatnim
sektorom i javnošću.
1.6
Podrška opštinama da razviju i usvoje Lokalne rodne strategije i akcione
planove, sa ciljem da se ojača učešće žena u procesu razvoja politike
Izvršena je kontrola projekta koji sprovodi DamaD „Rodna ravnopravnost u službi razvoja“ i
održan je sastanak na kojem je razgovarano o njegovom sprovođenju. Zaključeno je da je
došlo do odlaganjaodredjenih projektnih aktivnosti prvenstveno zbog razumljivih razloga,
kao što su letnje pauze prouzrokovane godišnjim odmorima. Sklopljen je sporazum od osam
tačaka čije sprovođenje treba da omogući dalji napredak projekta, od kojih se najznačajnija
odnosi na dogovor o produženju ugovora do kraja aprila 2012. pri čemu donatori neće
snositi nikakve dodatne troškove.
Obuka u cilju jačanja kapaciteta i pomoći lokalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost u
izradi lokalnih akcionih planova (LAP), održana 23-24. novembra, okupila je 42 učesnika iz
sedam opština. Biće osnovane opštinske radne grupe za formulisanje LAP u skladu sa
smernicama koje je sačinio DamaD (neke opštine su već formirale radne grupe). LAP bi
između ostalog trebalo da sadrži i sledeća dva segmenta: status mehanizma za rodnu
ravnopravnost u okviru LSU i aktivnosti usmerene na podizanje svesti javnosti.
Novi Pazar je nakon lobiranja doneo odluku da počne izradu LAP o rodnoj ravnopravnosti i
unapređenja prava žena; Sjenica je usvojila Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti i
počela izradu LAP, dok je njenom lokalnom mehanizmu za rodnu ravnopravnost otvorena
budžetska linija. Raška je takođe otvorila liniju u budžetu za 2012. za svoj mehanizam za
ravnopravnost polova a očekuje se da će isto učiniti i Tutin.
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 20 od 38
1.7
Poboljšanje etničke zastupljenosti lokalnih donosilaca odluka u oblasti
obuhvaćenoj Programom
Predlog projekta tri nacionalna saveta nacionalnih manjina (romskog, albanskog i bugarskog)
je završen nakon dužeg rada, koji je uključivao i razmatranje i uzimanje u obzir komentara
relevantnih državnih institucija (Koordinacionog tela i Uprave za ljudska i manjinska prava)59.
Sporazum o bespovratnoj pomoći je potpisan u decembru a sprovođenje projekta treba da
otpočne polovinom januara 2012. Predviđeno je sprovođenje projektnih aktivnosti u
Bujanovcu, Prokuplju i Bosilegradu u periodu od šest meseci. Opšti cilj projekta obuhvata
podršku međukulturnog dijaloga između pripadnika nacionalnih manjina i građana srpske
nacionalnisti putem unapređenja i razvoja međukulturne saradnje. Projektom su predviđene
sledeće aktivnosti: obuka trenera u interkulturnoj saradnji i dijalogu, organizovanje okruglih
stolova, kulturnih i muzičkih manifestacija i poseta državnim institucijama kao što je Narodna
skupština.
U cilju koordinacije aktivnosti sa ostalim programima/projektima ili organizacijama, ostvaren
je kontakt sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE), koji sprovodi projekat sa
Nacionalnim savetom bugarske nacionalne manjine o izradi Strategije za rad u oblasti
obrazovanja. Taj projekat finansira SDC.
EU PROGRES je takođe sproveo osnovnu procenu rada Nacionalnog saveta albanske
nacionalne manjine (NSANM). Ovo istraživanje je sprovedeno kako bi se sačinio pregled
postojećih aktivnosti, dao kratak opis podrške koju međunarodna zajednica već pruža Savetu
i kako bi se buduća pomoć eventualno usmerila u najrelevantnije oblasti. Istraživanje sadrži
zaključke i preporuke vezane za podršku izgradnji ljudskih resursa i plan poboljšanja
infrastrukture zgrade NSANM.
Nacrt istraživanja je predstavljen predsedniku NSANM i predsedniku opštine Bujanovac,
Prijateljima južne Srbije kao i na sastanku međunarodnih agencija koje imaju aktivnosti u
Bujanovacu (kako bi se utvrdilo da li i drugi donatori mogu da pruže bilo kakvu podršku).
NSANM je pozdravio ove napore EU PROGRES-a i dogovoren je nastavak konsultacija kako bi
se NSANM-u pružila pomoć u konceptualizaciji projektnih ideja.
EU PROGRES i Uprava za ljudska i manjinska prava razmatraju mogućnosti jačanja njenih
kapaciteta za koordinaciju i pružanje podrške projektima NSNM. Program je shodno tome
izradio i u decembru objavio OPZ stručnjaka koji bi radio pri u Upravi šest meseci.
1.8
Dobro upravljanje kao transverzalni aspekat Programa
Početni plan rada u vezi sa dobrim upravljanjem kao transverzalnim aspektom Programa
sačinjen je početkom decembra. U planu su detaljno izložene pod-aktivnosti i vremenski
okvir u kojem bi Program trebalo da ih sprovede kako bi omogućio značajan napredak u pet
konkretnih oblasti utvrđenih u okviru ove aktivnosti. Metodologija se zasniva na
konsultovanju klijenata, dogovaranju pristupa koji treba da unapredi određeni aspekt
upravljanja, na pružanju podrške u sprovođenju pristupa, prikupljanju i objavljivanju nalaza.
Pored toga je razvijen nacrt funkcionalnog dijagrama sa sugestijama u pogledu internih
odnosa u EU PROGRES-u, pojedinačnih odgovornosti i redosleda aktivnosti, koji je
59
Projekat i budžet su izloženi u Aneksu I, prilozima 1.1 i 1.2
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 21 od 38
predstavljen menadžmentu Programa u decembru. Ovi napori u suštini treba da dodatno
osnaže poštovanje načela dobrog upravljanja u okviru samog Programa i da ugrade aspekte
dobrog upravljanja u odgovarajuće aktivnosti i projekte.
O planu i dijagramu su vođeni razgovori sa SDC a razmatrali su ih i švajcarski stručnjaci za
dobro upravljanje. EU PROGRES će se usredsrediti na preporuke koje su mu upućene i
finalizovati sveobuhvatan pristup do kraja januara.
Komponenta 2: Opštinsko upravljanje i planiranje razvoja
Rezultat 2:
Poboljšana organizaciona delotvornost i efikasnost opština i povećani
kapaciteti za pružanje usluga građanima i poslovnim subjektima
Ključni učinci
•
•
•
Potpisani sporazumi o bespovratnoj pomoći kojom se podržavaju BIC u Vranju i
Prokuplju
UOP u oktobru odobrio podršku za unapređenje 11 lokalnih poreskih administracija
Kragujevačka Regionalna agencija za ekonomski razvoj pobedila na tenderu za
sprovođenje aktivnosti službe Sve na jednom mestu
Ishodi
• Napredak u pogledu osnivanja i modernizacije OUC i realizacija prve faze aktivnosti
vezane za Sistem upravljanja kvalitetom daje nam za pravo da konstatujemo da će se
kvalitet opštinskih usluga povećati ili bar održati na postojećem nivou
• Zahvaljujući sprovođenju BIC projekata u Vranju i Prokuplju već se naziru obrisi
konačnog ishoda – novih mogućnosti za zapošljavanje i podrške LER
Aktivnosti:
2.1.
Osnivanje Opštinskih uslužnih centara u opštinama gde ne postoje i dalje
unapređenje usluga u postojećim OUC
Sredstva kojima se sufinansiraju projekti OUC isplaćena su u celosti tokom oktrobra. Crna
Trava se suočila sa ozbiljnim kašnjenjem u finalizaciji neophodne dokumentacije a njen
zvaničan zahtev za produženje sporazuma o bespovratnoj pomoći je uslovno odobren, do 29.
februara 2012. Svako sledeće produženje biće uslovljeno realizacijom postupaka javnih
nabavki svih potrebnih dobara i radova i izrade plana za ublažavanje rizika od strane opštine.
Sporazum o bespovratnoj pomoći sa Trgovištem je takođe produžen četiri meseca
(uglavnom usled kašnjenja u transferu sredstava kojima se projekat sufinansira). Biće
neophodno produžiti i sporazum o bespovratnoj pomoći sa Bosilegradom u januaru, iz istih
razloga kao u druga dva grada (usled kašnjenja u transferu sredstava kojima se projekat
sufinansira, dugotrajnog postupka nabavki, slabih kapaciteta uprave i loših vremenskih
uslova tokom zimske sezone koji mogu dovesti do usporavanja radova).
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 22 od 38
U pogledu modernizacije OUC koji već rade u devet opština, u septembru je završena
detaljna procena tehničkih specifikacija za IT opremu, koja je trebalo da bude nabavljena kad
i oprema za odeljenja za urbanizam iz Aktivnosti 3.1. Premda je sprovođenje ove aktivnosti
neznatno odloženo, kvalitet konačne specifikacije i nabavljene opreme i softvera je bio bolji
nego što je prvobitno bilo planirano60. U novembru su objavljeni i zaključeni javni tenderi i
pozivi za ponude za nabavku softvera, hardvera i nameštaja. Evaluacija je sprovedena i
ugovori će biti potpisani do polovine januara, nakon čega će odmah uslediti isporuka opreme
i softvera.
2.2
Jačanje sposobnosti kancelarija za LER da pružaju koherentnu i stratešku
podršku rastu privredne aktivnosti u svojim opštinama promocijom
inovativnosti i konkurentnosti MSP i razvojem industrijskih parkova, biznis
inkubator centara i klastera
Nakon intenzivnih napora usmerenih na rešavanje i razjašnjavanje pravnog položaja i
poslovnih rizika, UOP je u oktobru 2011. odobrio finansiranje projekata BIC u Vranju i
Prokuplju, te su u novembru 2011. potpisani sporazumi o bespovratnoj pomoći. Naime, BIC u
Vranju nalazi se u fazi restrukturiranja, dok se BIC u Prokuplju suočava sa problemima sa
osnivačima, obzirom na činjenicu da su jednom zamrznuti bankovni računi a da se drugi
nalazi u stečajnom postupku.
Jednogodišnji BIC projekat u Vranju predviđa promociju preduzetništva među povratnicima,
naročito Romima, osnivanje dva nova poslovna subjekta u okviru BIC, istovremenu izgradnju
sopstvenih kapaciteta i širenje obima usluga koje pruža svojim stanarima. BIC u Prokuplju će
pokrenuti formiranje Voćarskog klastera u Topličkom kraju i pružiti podršku svojim stanarima
da učestvuju na sajmu „Biznis baza“ u Beogradu.
Prve tranše sredstava EU PROGRES-a su uplaćene na račune oba korisnika, ali ponovo uz
teškoće. Naime, obzirom da BIC nemaju račune u Trezoru oni posluju preko računa u
komercijalnim bankama i stoga se suočavaju sa teškoćama u zaštiti računa na koje je
uplaćena bespovratna pomoć od zamrzavanja obzirom na to da se banke pridržavaju
obavezujućeg „mišljenja“ Narodne banke Srbije iz 2003. prema kojem donacije ne podležu
zaštiti od zamrzavanja i prinudne naplate dugova. Ovo nije propisano ni zakonom ni
podzakonskim aktom, već „mišljenjem“ usvojenim mnogo godina pre no što su počeli da se
primenjuju IPA mehanizmi finansiranja. Pored toga, ovo „mišljenje“ ne daje konkretna
uputstva u pogledu sredstava/donacija iz sistema UN koji se dodeljuju u skladu sa
Standardnim osnovnim sporazumom o pomoći (SBAA) i sporazumom o imunitetu i
privilegijama UN. Premda je ovaj problem prevaziđen, UN PROGRES će ukazati na njega
članovima UOP, a naročito SEIO, jer on može povećati nivo rizika prilikom finansiranja
korisnika bez računa u Trezoru iz IPA fondova Evropske unije.
Nakon sprovedenog javnog konkursa su angažovana dva stručnjaka za LER koji će početi sa
radom polovinom januara 2012. Stručnjaci su angažovani kako bi olakšali sprovođenje
aktivnosti vezanih za klastere, planove za privlačenje stranih direktnih investicija i pratili
sprovođenje BIC projekata. Pored toga će se baviti nekim aspektima Aktivnosti 2.4 i 2.5 i
funkcijama Kancelarija za LER vezanim za službe Sve na jednom mestu (SJM) i industrijske
zone.
60
Pregled IT opreme i softvera koji će biti donirani devet opština dat je u Aneksu II, prilog 2.1
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 23 od 38
2.3.
Tehnička pomoć opštinama u uvođenju službe „Sve na jednom mestu“ i
pojednostavljenju administrativne procedure za mala i srednja preduzeća
Poziv za podnošenje predloga za osnivanje službi SJM oglašen je 30. septembra. Obzirom na
činjenicu da je primljen samo jedan predlog do 31. oktobra, krajnjeg roka za podnošenje
predloga, krajnji rok za prijavljivanje na tender je produžen još tri nedelje. Do okončanja
tendera su primljene tri ponude.
Ponuda PALGO Centra je eliminisana tokom tehničkog ocenjivanja predloga. Nakon
finansijskog ocenjivanja preostale dve ponude -- ponude Regionalne agencije za ekonomski
razvoj Kragujevac i škotske kompanije Upper Quartile -- odabrana je kragujevačka agencija.
Sprovođenje aktivnosti će početi odmah nakon potpisivanja ugovora u januaru.
2.4
Podrška lokalnim samoupravama radi poboljšanja efikasnosti u prikupljanju
poreza na imovinu
UOP je u oktobru odobrio podršku u iznosu od 85.000 evra lokalnim poreskim
administracijama (LPA) u Preševu, Bujanovcu, Vranju, Surdulici, Lebanu, Blacu, Prokuplju,
Žitorađi, Bojniku, Sjenici i Priboju. EU PROGRES će omogućiti zapošljavanje na određeno
vreme nekih 50-60 pomoćnika na terenu koji će ažurirati baze podataka poreskih obveznika
u navedenim opštinama. Pored toga će biti nabavljena IT oprema i softver za LPA u Bojniku i
Priboju, koji ili nemaju nikakvu opremu ili imaju zastarelu opremu i neodgovarajući softver.
Pribojskoj LPA je, na primer, potreban Pupinov softver kako bi postigla punu funkcionalnost i
usaglašenost sa postojećim poreskim sistemom u Srbiji.
Sprovedeno je prvo razmatranje kompletnih opštinskih predloga i opštine su zamoljene da
pruže dodatne informacije ili finalizuju svoje predloge pre no što budu sklopljeni sporazumi o
bespovratnoj pomoći. Obzirom na izuzetno veliki obim poslova u decembru, ovaj posao bi
trebalo da bude priveden kraju u januaru 2012.
2.5
Podrška lokalnim samoupravama u jačanju kapaciteta za upravljanje
finansijama
Kao što je najavljeno u prethodnom kvartalnom izveštaju, EU PROGRES je otpočeo
rekonceptualizaciju ove aktivnosti, kao i blisko povezane Aktivnosti 3.1, i planirao je da
podnese zvanični predlog na prvom sastanku UOP u 2012. Međutim, prema informacijama
vođe tima MSP IPA 2007, čini se da su se stvari pokrenule sa mrtve tačke i da je odabrano
nekih deset opština u kojima će se pilotirati programsko budžetiranje. EU PROGRES će stoga
pristupiti intenzivnoj koordinaciji u predstojećem periodu kako bi pokušao da sprovede istu
metodologiju i u opštinama u svom području odgovornosti.
Studijske posete Pirotu i Ivanjici (pilot opštinama za programsko budžetiranje u okviru MSP
2007) planirane za januar u partnerstvu pružiće jasnu sliku o tome šta još može da se učini.
2.6
Uvođenje Sistema upravljanja kvalitetom u opštinsku administraciju
Nakon podnošenja Izveštaja o proceni61, preporučeno je da se Sistem upravljanja kvalitetom
(SUK) uvede u sledećih pet opština: Ivanjica, Novi Pazar, Prokuplje, Surdulica i Bujanovac.
61
V. Izveštaj o proceni u Aneksu II, prilog 2.2
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 24 od 38
Druga faza ove aktivnosti, tj. sprovođenje, otpočela je izradom OPZ i upućivanjem poziva za
izražavanje interesovanja ovih pet opština kako bi potvrdile svoju posvećenost ovom
izuzetno zahtevnom zadatku. OPZ će biti oglašeni nakon što primimo njihove odgovore.
Uvođenje ISO 9001:14001 sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine u ovim
opštinama povećaće transparentnost i efikasnost administrativnih usluga i komunalnih
usluga vezanih za zaštitu životne sredine koje se pružaju građanima. Konačna faza ovog
procesa podrazumevaće dobijanje sertifikata za SUK; opštine su se obavezale da će ovu fazu
same finansirati. Treba napomenuti da se opštine sa sertifikatima za SUK smatraju
najstabilnijim i najefikasnijim, čime postaju privlačnije investitorima a time i imaju veće
mogućnosti za lokalni ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mesta.
Rezultat 3:
Osnaženi kapaciteti za planiranje opštinskog i regionalnog održivog
razvoja, sačinjeni odgovarajući dokumenti o razvoju
Učinci:
• Broj sporazuma o bespovratnoj pomoći za izradu PGR i PDR je veći nego što je
prvobitno predviđeno te bi i dugoročni efekat po razvojne potencijale (naročito u
turizmu i građevinarstvu) mogao biti veći od očekivanog.
Aktivnosti:
3.1
Podrška opštinama u pripremi prostornih, urbanističkih i planova za upravljanje
otpadom
Planovi generalne regulacije (PGR)
Nova Varoš i Prijepolje: sprovođenje u toku.
Priboj i Bujanovac – tenderi su završeni a ugovori potpisani u novembru.
Nakon postupka javne nabavke se pojavila potreba za smanjenjem projektnih budžeta i
izmenama ugovora u Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši, isključujući produženja.
Planovi detaljne regulacije (PDR)
U svim opštinama su završeni tenderi i potpisani ugovori.
Sprovođenje projekata, naročito postupaka javnih nabavki, ukazalo je na potrebu za
revizijom projektnih budžeta i izmenama ugovora u Raškoj i Tutinu radi smanjenja troškova.
PDR Vlasotinca za Industrijsku zonu je poništen na inicijativu opštine, dok su dva PDR u Blacu
revidirana i spojena u jedan.
Druga grupa sporazuma o bespovratnoj pomoći za izradu 12 PDR
Druga grupa predloga projekata za izradu 12 PDR u devet opština, koju je UOP odobrio na
svom julskom sastanku a koje su opštine podnele u septembru, prošla je interne programske
i finansijske kontrole nakon čega su opštine podnele konačne predloge projekata. Do
izdavanja i potpisivanja ugovora o bespovratnoj pomoći, planiranih za drugu nedelju
novembra, nije došlo jer su konačne potpisane verzije koje su opštine poslale sadržale
dodatne promene koje nisu bile najavljene ili ranije predočene. Stoga je Odeljenje za
operativne poslove zahtevalo razjašnjenja u vezi sa konačnim iznosima i rokovima. Ta
razjašnjenja su stigla tokom poslednje nedelje novembra, čime su stvoreni uslovi za
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 25 od 38
izdavanje i potpisivanje sporazuma u prvoj nedelji decembra i za zvaničan početak njihovog
sprovođenja.
Više detalja o statusu projekata izloženo je u Pregledu realizacije Programa u Aneksu IV uz
ovaj izveštaj.
Nabavka opreme za odeljenja za urbanizam
Nabavka novih kompjutera, plotera, skenera i ostale posebne opreme kao i posebnog
softvera, kao što je ArchiCad, ArchiPlan, Tower 12, itd, će omogućiti odeljenjima za
urbanizam u Novom Pazaru, Vranju i Leskovcu da iskoriste kapacitete svojih ljudskih resursa i
samostalno izrađuju prostorne i planove regulacije62. Dogovoreno je da nabavka hardvera i
softvera za uprave bude sprovedena istovremeno kad i nabavka IT opreme iz Aktivnosti 2.1
kako bi se obezbedila ekonomičnost kao i standardizovan kvalitet opreme za krajnje
korisnike.
3.2
Pomoć opštinama na uspostavljanju delotvornih i održivih mehanizama za
sprovođenje strategija razvoja i izveštavanje skupština opština o napretku
Nakon neuspešnih pregovora sa najboljim ponuđačem na tenderu za uspostavljanje
mehanizama za praćenje i izveštavanje o sprovođenju strategija lokalnog održivog razvoja
(SLOR) za Toplički okrug i jugozapadnu Srbiju u korelaciji sa činjenicom da bi efekti daljih
pokušaja podrške sprovođenju SLOR u opštinama putem uspostavljanja mehanizama za
praćenje i izveštavanje inače bili slabi ukoliko one ne uvedu valjani budžetski sistem, tj.
višegodišnje programsko budžetiranje, dogovoreno je da će EU PROGRES
rekonceputalizovati ovu aktivnost zajedno sa blisko povezanom Aktivnošću 2.5 i preporučiti
spajanje ove dve aktivnosti kako bi opštinama bila pružena podrška u sačinjavanju planova
kapitalnih investicija. To će biti u skladu sa akcentom na planiranje u Komponenti 2, ali će
takođe dodatno istaći nalaze u nacrtu analize „Prepreke infrastrukturnom razvoju koje
osujećuju ekonomski razvoj“, koju je ranije pripremio tim EU PROGRES-a.
Tehnički specijalista i menadžer Programa su razmatrali nacrt predloga i očekuje se da će rad
na njemu biti okončan u januaru 2012.
3.3
Podrška lokalnim samoupravama u planiranju poboljšanja pristupa građana
najvažnijim javnim službama i programima socijalne pomoći, bez obzira na
državljanstvo ili nacionalnu pripadnost
Situacija u području odgovornosti EU PROGRES-a je detaljno razmatrana tokom novembra i
decembra 2011. godine i sačinjen je prvi konceptualni dokument u kojem je izložen nacrt
kriterijuma za odabir i predloženi dalji koraci. Ranije isplanirani sastanci sa stambenim
agencijama u Kraljevu i Beogradu odloženi su dok rad na ovom konceptu ne bude okončan.
Konačna preporuka o finansiranju biće pripremljena tokom prvog kvartala 2012.
Komponenta 3: Fizička, ekonomska i društvena infrastruktura
62
Pregled IT opreme koja će biti donirana odeljenjima za urbanizam dat je u Aneksu II, prilog 2.1
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 26 od 38
Rezultat 4:
Pripremljeni projekti i projektna dokumentacija za ključne ekonomske,
društvene i projekte životne sredine
Ključni učinci:
•
Sporazum o saradnji između MŽSRPP i EU PROGRES odobren u novembru 2011.
Neposredni ishodi:
•
Olakšana brojna partnerstva za sprovođenje razvojnih projekata
Aktivnosti:
4.1
Podrška za pripremu dokumentacije za međuopštinske ekonomske i/ili infrastrukture
životne sredine i/ili projekte društvene infrastrukture
Prerada dokumentacije Deponije Banjica
MoR o saradnji između Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja
(MŽSRPP) i EU PROGRES odobren je u novembru 2011.
OPZ za geološko istraživanje i geomehaničku studiju je završen i njega je u decembru 2011.
odobrio MŽSRPP, dok je u toku usaglašavanje OPZ za preradu dokumentacije. Oba OPZ bi
trebalo da budu finalizovan do kraja januara 2012.
Sistem za preradu otpadnih voda i vodosnabdevanje – turistički centar na Kopaoniku
Pripremljen je nacrt predloga projekta. Nosilac projekta je preduzeće Srbijavode, koje će ga
sprovoditi u partnerstvu sa Javno komunalnim preduzećem (JKP) Raška i Javnim preduzećem
Nacionalni park Kopaonik. Projekat obuhvata sačinjavanje glavnih projekata sistema
vodosnabdevanja i mreže za prikupljanje otpadnih voda za turistički centar Kopaonik i
idejnog projekta pogona za preradu otpadnih voda (PPOV).
Preduzeće Srbijavode je okončalo rad na OPZ za kanalizacioni sistem i PPOV i
vodosnabdevanje (koji su potrebni kao prateća dokumentacija) i podnelo zahtev za
finansiranje MERR-u. Sprovođenje aktivnosti planiranih za decembar je, međutim, odloženo
usled nedostatka sredstava MERR. Dato je usmeno obećanje da će u budžetu za 2012. biti
raspoloživih sredstava (verovatno iz Nacionalnog investicionog plana, NIP), te će Srbijavode
morati ponovo da podnesu zahtev u januaru. Nosilac projekta će potpisati MoR sa JKP Raška
i JP Nacionalni park Kopaonik tek nakon što obezbedi sredstva za projekat.
Tim EU PROGRES-a je pored toga održao nekoliko sastanaka u cilju okupljanja različitih
učesnika u nekoliko projekata vezanih za vodu u Raškoj i na Kopaoniku: zvaničnike SO Raška,
direktora Nacionalnog parka Kopaonik, Srbijavode i predstavnike Programa MISP. Program je
posebno želeo da ohrabri MISP i opštinu Raška da postignu sporazum o studiji izvodljivosti
PPOV za Kopaonik. MISP i opština Raška su postigli dogovor da sarađuju na finalizaciji Studije
izvodljivosti. Studija će biti završena u januaru 2012.
Deponija Meteris u Vranju
Nakon napora koje je uložilo MŽSRPP da na ovom projektu okupi opštine sa juga Srbije,
gradonačelnik Vranja sa sastao sa predstavnicima EU PROGRES-a tokom prve nedelje
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 27 od 38
decembra. Dogovoreno je da će EU PROGRES podržati razvoj tehničke dokumentacije za
drugu fazu Deponije Meteris, čija se vrednost procenjuje na između 150 i 170 hiljada evra.
Program USAID-a će finansirati razvoj Regionalnog plana upravljanja otpadom. Moguće je da
će Preševo dobiti podršku za stanicu za pretovar otpada. Obim investicije će biti poznat
nakon što bude sačinjen Regionalni plan upravljanja otpadom. Prvi korak koji Grad Vranje
treba da učini je da imenuje lice/grupu koja će biti zadužena za koordinaciju sa konsultantom
EU PROGRES-a.
U okviru budućeg rešenja regionalnog upravljanja otpadom, Bujanovac priprema predlog
projekta za finansiranje izrade glavnog projekta stanice za pretovar otpada.
4.2
Podrška odabranim opštinama u pripremi dokumentacije za ekonomske, projekte
životne sredine i projekte društvene infrastrukture
Reciklažna dvorišta
Sprovođenje projekta u Raškoj je zaustavljeno dok se opština i MŽSRPP ne dogovore o
lokaciji. Opština je sprovela komparativnu analizu obe lokacije, koja obuhvata i analizu
troškova i koristi, koju je zahtevalo MŽSRPP. Analizu je podnela Ministarstvu 29. novembra
ali još nije dobila nikakav odgovor.
Nova Varoš je promenila lokaciju i konačno u novembru uspela da reši imovinsko pravne
probleme. Opština je 28. novembra sa Fondom za zaštitu životne sredine potpisala ugovor u
vrednosti od 25 miliona dinara za kupovinu zemljišta. Čini se, međutim, da sredstva neće
primiti pre marta 2012. Ugovor sa prodavcem zemljišta, kompanijom INEX, potpisan je 30.
novembra. Izdavanje lokacijske dozvole biće moguće tek nakon registracije novog vlasnika u
katastru nepokretnosti. Vlasnik ne pristaje na prenos vlasništva pre isplate.
Vranje – još nije izdata lokacijska dozvola koja je potrebna za pokretanje tenderskog
postupka ali se očekuje da će biti izdata u januaru 2012. Do kašnjenja je došlo usled spora
oko vlasništva nad zemljištem na kojem će se reciklažno dvorište nalaziti.
Tehnička pomoć (TP) – UOP je na sastanku u julu odobrio sredstva za 20 projekata izrade
tehničke dokumentacije
Sledećih pet opština je podnelo kompletne predloge: Bosilegrad, Ivanjica, Vlasotince,
Leskovac, i Vranje, dok još dve, Bujanovac i Blace, i dalje pripremaju svoje projekte.
Trima opštinama, Žitorađi, Sjenici i Novom Pazaru, je odobreno dodatna dva meseca da reše
imovinska pitanja vezana za lokacije. Međutim, i Žitorađa i Sjenica nisu izdale lokacijske
dozvole ni posle dva meseca. Novi Pazar je dostavio lokacijske dozvole both za tri od pet
odobrenih projekata ali uz zabrinjavajuća opravdanja, i zatražio su da umesto dva projekta
izgradnje kanalizacione mreže u naseljima Selakovac i Sutenovac i Omladinski centar na Goliji
sprovedu projekat izgradnje škole i vrtića na lokaciji Erozija. Tokom sastanka u Odeljenju za
urbanizam Novog Pazara krajem decembra potvrđeno je da će Prostorni plan biti usvojen u
februaru 2012, a da će nakon toga, u aprilu 2012, biti usvojeno pet PGR – što će nam
obezbediti jasan vremenski okvir za dobijanje lokacijskih dozvola. EU PROGRES će u januaru
2012. razmotriti načine da izađe na kraj sa kašnjenjima i pitanjima vezanim za zahtev Novog
Pazara.
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 28 od 38
Tutinu je odobreno dodatno vreme da okonča izdavanje lokacijskih dozvola (čekaju se uslovi
od Direkcije za vodu).
Medveđa je obaveštena da njeni projekti neće biti podržani jer nije prosledila lokacijske
dozvole EU PROGRES-u i nakon dve ponovljena zahteva.
Opština Lebane je poništila ugovor istog dana kad je potpisan.
Rezultat 5:
Finansiranje projekata olakšano kroz obezbeđivanje kontakata sa
ministarstvima, donatorima i drugim projektima
Aktivnosti:
5.1
Podrška međuopštinskim partnerstvima u razvoju projektnih finansijskih
planova
Kao što je dogovoreno, ova aktivnost je rekonceptualizovana kako bi bili angažovani
konsultanti koji će podržati formulisanje predloga projekata koji mogu da obezbede
dodatno finansiranje. Jedan ekonomista i jedan pravni konsultant su angažovani u
decembru 2011. da izrade biznis planove i organizacionu strukturu za Zelenu zonu Leskovac.
U okviru Programa je takođe podržana organizacija radionice o strateškom planiranju
Koordinacionog tela, koja je održana početkom decembra. Radionica je rezultirala izradom
nacrta Plana rada za 2012, koji se pored socijalnih pitanja i obrazovanja usredsređuje i na
privredni razvoj Preševa, Bujanovca i Medveđe. Zahvaljujući Planu rada, Koordinacionom
telu je iz budžeta za 2012. godinu odobreno 40 miliona RSD koji će biti iskorišćeni za podršku
ekonomskim projektima u ove tri opštine na jugu Srbije. EU PROGRES i Koordinaciono telo će
takođe razmotriti mogućnost izrade i podrške nekih zajedničkih projekata u partnerstvu sa
opštinama.
Rezultat 6: Odabrani projekti, finansirani i sprovedeni kroz PROGRES
Ključni učinci:
•
•
•
U toku je sprovođenje malih infrastrukturnih projekata u Žitorađi, Prokuplju i Blacu
UOP je na svom petom sastanku odobrio podršku sprovođenju pet infrastrukturnih
projekata
Potpisan je ugovor o radovima na primarnoj infrastrukturi za Zelenu zonu Leskovac
Neposredni ishodi:
•
Veća svest opštinskih partnera o značaju ispravne tehničke dokumentacije i
predmera
Aktivnosti:
6.1
Sprovođenje malih opštinskih infrastrukturnih projekata u opštinama Blace,
Kuršumlija, Prokuplje i Žitorađa
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 29 od 38
Žitorađa
Izvođač radova u okviru projekta izgradnje tribina na stadijumu izabran je u oktobru a
građevinski radovi su počeli u novembru.
Prokuplje
Izvođač radova u okviru projekta izgradnje platoa ispred Doma zdravlja izabran je u oktobru
a građevinski radovi su počeli u novembru.
Opština je podnela potrebnu prateću dokumentaciju i novi akcioni plan za projekat
Regulisanje reke Straževice. Prokuplje privodi kraju rešavanje imovinskih i zemljišnih pitanja
sa preduzećem Srbijavode. Ovaj postupak dugo traje ali se nazire njegov kraj.
Blace
Tenderski paket za projekat Rekonstrukcije toaleta u osnovnoj školi je pripremljen i tender je
oglašen u novembru. Otvaranje i ocenjivanje ponuda je bilo u toku u decembru.
Kuršumlija
Rad na tenderskim paketima za Laboratoriju i Sportsku Salu traje duže no što je planirano,
obzirom na to da se opštinski Tim za sprovođenje projekata ne konsultuje sa sopstvenim
službenikom zaduženim za javne nabavke. Pored toga, opština kasni sa ispravljanjem tehničkih
specifikacija u skladu sa komentarima stručnjaka. Uprava EU PROGRES-a je ocenila svoje
aktivnosti u Kuršumliji i opštinske kapacitete za upravljanje infrastrukturnim projektima i čini
se da se Program odlikuje većom inicijativnošću i posvećenošću sprovođenju projekta nego
sama opština. Tokom decembra je, međutim, došlo je do malog napretka i rad na tenderskim
paketima se privodi kraju.
Blace, Žitorađa i Prokuplje nisu potrošili sva sredstva za projekte. Žitorađa je podnela zahtev
da iskoristi sredstva koja su joj odobrena za projekat stavljen na rezervni spisak tokom drugog
poziva za podnošenje predloga projekata (Aktivnost 6.2) a EU PROGRES je prihvatio da takvu
preporuku podnese UOP na odobrenje. Blace i Prokuplje su podneli predloge projekata u roku,
do 29. decembra. Prokuplje je podnelo zahtev za odobrenje druge faze regulisanja reke
Straževice. Blace je podnelo dva dodatna predloga projekata, za izgradnju vodovoda u selu
Džepnica i za rekonstrukciju prilaza Hitnoj pomoći.
6.2
Poziv za podnošenje malih opštinskih ili međuopštinskih projekata
Prvi poziv za podnošenje predloga projekata (PPPP)
Sprovođenje je počelo u oktobru: potpisano je šest ugovora sa izvođačima radova (Sjenica,
Nova Varoš, Projepolje, Leskovac, Vladičin Han, Surdulica), šest tendera je objavljeno ili je u
toku njihova evaluacija (Novi Pazar, Raška, Priboj, Bosilegrad, Bojnik, Lebane) dok se dva
tendera i dalje nalaze u postupku pripreme (Tutin, Trgovište).
Zajednički rad sa opštinskim timovima za javne nabavke je urodio prvim rezultatima –
uzajamnim razumevanjem značaja precizne tehničke dokumentacije i tenderskih predmera.
Inženjeri i koordinatori EU PROGRES-a razgovaraju o sopstvenim ulogama u upravljanju
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 30 od 38
ugovorima: tehnički supervizor i izvođač radova su odgovorni za kvalitet radova dok je EU
PROGRES zadužen za kontrolu kvaliteta (monitoring).
Detalji o statusu projekata izloženi su u Pregledu realizacije Programa, priloženom u Aneksu
IV uz ovaj izveštaj.
Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
UOP je u oktobru odobrio sredstva za finansiranje pet projekata u Crnoj Travi, Ivanjici,
Medveđi, Preševu i Vranju. Svi budžeti su morali da budu ispravljeni pre potpisivanja
ugovora u novembru. Sprovođenje projekta u Crnoj Travi je zaustavljeno nakon pritužbe
predsednika opštine Vlasotince. U svom pismu EU PROGRES-u, predsednik opštine je od Crne
Trave zahtevao dokaze da njen projekat neće uticati na kvalitet vode iz vlasotinačkog pogona
za preradu vode. Crna Trava je podnela relevantne tehničke specifikacije. Vlasotince je,
međutim, zahtevalo dodatne dokaze o efektima koje će crnotravski projekat imati na reku
Vlasinu koja prolazi kroz Vlasotince. Crnoj Travi je savetovano da obavezno podnese dodatne
dokaze koje je Vlasotince zahtevalo, jer ono i dalje insistira da će ovaj projekat dovesti u
opasnost njegov izvor vode.
Održani su prvi sastanci sa Timovima za sprovođenje projekata u Ivanjici, Vranju i Medveđi.
Ove opštine su pripremile prve nacrte tenderskih paketa i podnele ih EU PROGRES-u na
razmatranje. Preševo će formirati tim i otvoriti račun za projekat u januaru. Opštine treba da
uplate svoj deo sredstava u januaru. Vranje je svoj doprinos već uplatilo.
6.3
Finansijska i tehnička podrška sprovođenju projekata od međuopštinskog i
nacionalnog značaja
Zelena zona Leskovac
Tender za građevinske radove objavljen je u novembru a ugovor sa izvođačem radova,
vredan oko 470.000 evra (bez PDV), potpisan je u decembru. EU PROGRES je obezbedio dva
stručnjaka, ekonomskog i pravnog, koji će pružati savete o pravnim i poslovnim modelima
buduće kompanije koja će rukovoditi Zelenom zonom, kao i o budućim aktivnostima Centra
za distribuciju, koji će biti uspostavljen na dodatnih 60 hektara. USAID je za leskovački tim
organizovao studijsko putovanje u Holandiju i Italiju, gde se upoznao sa različitim modelima
vlasništva i upravljanja.
Centar za razvoj Peštera
Zaposleni u agenciji SEDA i EU PROGRES-u su redovno održavali sastanke tokom izveštajnog
perioda kako bi omogućili sprovođenje projektnih aktivnosti.
Nakon što je EU PROGRES odobrio OPZ za projektnog menadžera i projektnog asistenta,
SEDA je oglasila ova radna mesta i intervjuisala kandidate.
Konsultant EU PROGRES-a je sačinio nacrt OPZ za analizu modaliteta upravljanja i on je
prosleđen agenciji SEDA. Otvoren je projektni račun i sačinjen je Akcioni plan.
Međutim, tokom sprovođenja aktivnosti je utvrđeno da SEDA neće biti u mogućnosti da
sufinansira projekat kao što je prvobitno jemčila. Stoga je bilo neophodno sačiniti aneks
Ugovoru koji odražava (nove) okolnosti. Pored toga je dogovoreno da će SEDA usaglasiti
predloge projekta i budžeta. SEDA je podnela prve verzije usaglašenih predloga projekta i
budžeta EU PROGRES-u u decembru, ali ti predlozi tek treba da budu finalizovani. Ovaj razvoj
događaja je, opšte uzev, omeo sprovođenje aktivnosti.
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 31 od 38
EU PROGRES i SEDA su se takođe sastali sa predstavnicima Uprave za veterinu Ministarstva
poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede kako bi se sa njima posavetovali o vrsti i
kapacitetima laboratorije koja treba da bude uspostavljena u okviru Centra za agrorazvoj
Pešter. Premda su predstavnici Uprave pozdravili sprovođenje ovog projekta, predložili su
agenciji SEDA da sprovede Studiju izvodljivosti, kao što je prvobitno i bilo predviđeno, koja će
pružiti odgovore na pitanja u vezi sa budućom laboratorijom. SEDA i Program će razmotriti ovu
preporuku. EU PROGRES je pripremio i objavio OPZ za projektovanje laboratorije.
SO Sjenice je krajem decembra usvojila odluku o najmu zemljišta agenciji SEDA na kojem će
Centar biti izgrađen. Veće u Tutinu je usvojilo sličnu odluku o zemljištu u selu Melaje (gde će
se nalaziti parking za mašine).
Konačno, EU PROGRES je dobio dodatna sredstva, u iznosu od oko 57.000 evra od Češke
razvojne agencije, za praćenje i nadzor nad uspostavljanjem klastera hrane, dodatnu obuku
proizvođača hrane i izradu Studije izvodljivosti i akreditaciju buduće laboratorije.
6.4
Sprovođenje opštinskih infrastrukturnih projekata u opštinama Pčinjskog i
Jablaničkog okruga
Voćarstvo u Pčinjskom okrugu se može povezati sa Zelenom zonom Leskovac i imati
prekogranične efekte u Makedoniji. Izradu predloga projekta bi trebalo da predvodi Vranje
i/ili neka druga opština Pčinjskog okruga. EU PROGRES će obezbediti konsultanta koji će im
pružati pomoć.
Komponenta 4 – Javna svest i brendiranje područja
Rezultat 7:
Svest o potrebi za promenama, logici i efektima promena preneta
široj javnosti
Ključni učinci:
•
•
•
•
Peti sastanak UOP organizovan u Sjenici u oktobru 2011.
Odštampan Kalendar EU PROGRES-a za 2012. godinu i u Leskovcu održana svečanost
dodele nagrada pobednicima likovnog konkursa
Pripremljeni koncepti godišnjeg biltena i opštinskih profila
Konzorcijum BIRN i Executive Group pobedio na tenderu za sprovođenje kampanje o
dobrom upravljanju
Neposredni ishodi:
•
•
Veća svest mladih u srednjim školama u programskoj oblasti o kulturnim
različitostima kao prednosti Srbije
Povećana sposobnost EU PROGRES-a da dopre do velikog broja organizacija koje se
bave razvojem kako bi promovisao rad Programa, kao i koncept dobrog upravljanja i
društvene reforme
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 32 od 38
7.1
Predstaviti dostignuća u komponentama dobrog upravljanja, opštinskog
upravljanja i planiranja razvoja, i infrastrukture
Peti sastanak Upravnog odbora uspešno je organizovan u Sjenici 26. oktobra 2011. Pored
dobre diskusije o dosadašnjim preprekama u sprovođenju, sastanak je privukao veliku
medijsku pažnju i bio odlično pokriven u nacionalnim, regionalnim i lokalnim medijima.
Likovni konkurs za Kalendar EU PROGRES-a za 2012. godinu uspešno je organizovan a
kalendar je već podeljen velikom broju aktera. Tema ovogodišnjeg konkursa, „Srbija –
Zagrljaj civilizacija“, bila je posvećena globalnoj inicijativi Alijansa civilizacija i podržana je kao
glavna poruka tokom obeležavanja Nedelje UN u Srbiji u oktobru 2011. Konkurs je time
promovisao različitost kultura, nacionalnosti, tradicija i veroispovesti u Srbiji, podržao
poboljšanje uslova za obrazovanje u školama, kao i ohrabrio umetničke talente, njihovo
učenje i razvoj.
Đaci 27 srednjih škola u južnoj i jugozapadnoj Srbiji su podneli 119 umetničkih radova, što
čini značajno veći odziv nego prethodne godine, kada se na konkursu takmičilo 18 škola. Žiri,
koji su činila dva umetnika, jedan predstavnik mladih i dva predstavnika EU PROGRES-a,
odabrao je 12 najboljih radova koji krase kalendar. Autorima odabranih radova su podeljene
posebne nagrade – tri video kamere i devet digitalnih fotoaparata, dok je trima najboljim
školama dodeljena oprema po njihovom izboru. Nagrade su uručene na svečanosti održanoj
polovinom decembra u Leskovcu na kojoj je i promovisan kalendar. Pozitivna je činjenica da
đaci u svojim radovima „ohrabruju“ pozitivne odnose između različitih nacionalnosti i
veroispovesti. Pored toga, kao i prethodne godine, konkurs i svečanost su okupili mlade
Albance, Srbe i Bošnjake i doprineli njihovom međusobnom upoznavanju i, nadamo se,
promeni nekih negativnih stavova. Ovo su mali ali pozitivni koraci, od posebnog značaja u PO
EU PROGRES-a, gde i dalje postoje duboke podele po etničkim i verskim osnovama.
Treći broj PROGRES Novosti, koji sadrži pregled najnovijih vesti o Programu, priču o Vranju,
najavu likovnog konkursa za Kalendar za 2012. godinu, planova za naredna dva meseca, i
najnovije fotografije, pripremljen je i poslat skoro 1.000 primalaca. Kontinuirane, uglavnom
pozitivne povratne informacije velikog broja vladinih, nevladinih i razvojnih organizacija,
opštinskih zvaničnika i ostalih aktera koji primaju bilten, ukazuju na veću sposobnost EU
PROGRES-a da promoviše Program, kao i dobro upravljanje i ostale društvene reforme.
Internet stranica Programa je redovno ažurirana vestima, fotografijama i relevantnim
dokumentima – kao što su Kvartalni izveštaj na srpskom i engleskom jeziku (uključujući i
prevod Rezimea na albanski) i bilten EU PROGRES Novosti. Pripreme relevantnih
dokumenata na romskom i bugarskom jeziku su u toku.
Revizija Strategije komunikacija je otpočela u skladu sa ukupnim planom rada i sve većom
potrebom za obaveštavanjem javnosti o podršci donatora. Angažovan je nezavisan konsultant
da sprovede brzo istraživanje i pripremi preporuke. Pored toga, 21. decembra je održana
radionica sa predstavnicima SEIO i donatora, na kojoj je zaključeno da je potrebno: sve više i
više koristiti „Program evropskog partnerstva“ i „EU PROGRES“ u celokupnoj komunikaciji i
vizuelnom materijalu Programa; u većoj meri angažovati DEU, SDC i Vladu RS u događajima i
medijskim aktivnostima Programa; održavati veći broj neposrednih sastanaka sa partnerima,
naročito sa medijima; izraditi koncept na dve strane o kampanji koja bi imala za cilj da približi
EU javnosti u južnoj i jugozapadnoj Srbiji; organizovati više intervjua, ciljajući konkretne
nacionalne medije; povećati broj primalaca elektronskih publikacija; uvesti opštinske profile sa
informacijama o aktivnostima u okviru Programa i njihovim ishodima u svakoj opštini; u većoj
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 33 od 38
meri koristiti društvene mreže (naročito Facebook) i predočavati ishode Programa javnosti
objavljivanjem uspešnih priča i priča iz stvarnog života. Pored toga, logo EU PROGRES-a je
osvežen kako bi istakao evropsku podršku Programu. Revidirana Strategija treba da bude
predstavljena početkom 2012.
U cilju jačanja vidljivosti podrške donatora, biće pripremljeni novi promotivni materijal sa
osveženim logom EU PROGRES-a. Tenderski dokumenti su objavljeni u decembru i očekuje se
da će nabavljen materijal pokriti većinu potreba Programa tokom 2012. godine. Pored toga su
revidirane smernice o vidljivosti za primaoce bespovratne pomoći. Dizajnirani su natpisi i table
za infrastrukturne, OUC, GSS i CIF projekte.
Izrađen je koncept godišnjeg biltena i opštinskih profila. Bilten će pružiti kratak pregled
dostignuća u 2011. godini, dok će opštinski profili, koji će biti ažurirani svaka tri meseca, davati
pregled intervencija Programa u svakoj pojedinačnoj opštini. Pripreme su u toku.
Trodimenzionalne novogodišnje čestitke s ciljem promovisanja podrške donatora Programu,
poslate su na 267 adresa. Elektronska verzija čestitke je poslata elektronskom poštom na
više od 1.000 adresa, a postavljena je i na Facebook grupi i stranicamarelevantnih
partnerskih organizacija.
U okviru priprema za promociju rezultata CIF, koja će obuhvatati izložbu i objavljivanje jedne
male publikacije, se pripremaju uputstva za prikupljanje uspešnih priča i fotografija o svakom
od četrdeset projekata. Rad na pričama će biti okončan u prvoj polovini 2012. godine.
Akcioni plan komunikacija za period od januara do marta 2012. je priložen u Aneksu III, Prilog
3.2.
7.2
Kampanje informisanja/edukacije i/ili zagovaranja sprovode se u partnerstvu
sa građanskim društvom
Tokom oktobra je izvršena evaluacija pet primljenih tehničkih predloga u vezi sa
kampanjom o dobrom upravljanju i preporučeno je razmatranje finansijskih ponuda dva
predloga. Odabran je konzorcijum BIRN i Executive Group a ugovor sa njim je potpisan u
decembru, nakon čega je započelo sprovođenje aktivnosti na pripremi kampanje.
EU PROGRES je o kampanji razgovarao sa donatorima i zaključeno je da je potrebno staviti
akcenat na ishode i obratiti posebnu pažnju na predstojeće izbore kako bi se osiguralo da
kampanja nema politički karakter.
Odobreni su dvomesečni plan rada, vizuelni identitet kampanje63, kao i pisma i upitnici
namenjeni lokalnim predstavnicima. O kampanji su obavešteni lokalni akteri, kao i donatori,
kojima je podnet i kratak pregled kampanje.
Rezultat 8:
Osmišljen je i počinje sprovođenje plana razvoja imidža oblasti i
njihove samospoznaje da predstavljaju jedinstvene regione u Evropi
Aktivnosti
8.1
63
Osmišljavanje planova i sprovođenje projekata za građenje imidža u
partnerstvu sa relevantnim organizacijama
Koncept vizuelnog identiteta kampanje o dobrom upravljanju izložen je u Aneksu III, Prilog 3.2
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 34 od 38
Uspostavljeni su prvi kontakti sa kompanijom Yellow Railroad, konsultantskom kućom s
kojom je ugovoreno sprovođenje projekta izrade planova za brendiranje destinacija.
Prvi krug radionica o izradi planova, koje će biti održane u Sjenici i Vranju, zakazan je za
januar. Radionice bi trebalo da približe koncept brendiranja potencijalnim partnerima, kao
što su opštine, razvojne agencije i turističke organizacije, kao i da omoguće odabir
destinacija u PO EU PROGRES-a koje imaju najveće potencijale da dobiju podršku u
brendiranju.
Svim predsednicima opština i gradonačelnicima su prosleđene informacije o radionicama i
oni su zamoljeni da formiraju timove za brendiranje i obave određene pripreme.
4 Menadžment i administracija
4.1
-
4.2
-
-
4.3
-
Nabavke
Pregled tendera i statusa tendera, kao i ugovora o dodeli bespovratnih sredstava,
dat je u Aneksu V ovog izveštaja.
Edukaciono humanitarna organizacija – EHO je tokom izveštajnog perioda podnela
zvaničnu žalbu EU PROGRES-u, donatorima i centrali UNOPS. Nju trenutno razmatra
OLAF. Zvaničan izveštaj još nije objavljen.
Ljudski resursi
Zamenik programskog menadžera stupio je na dužnost 1. decembra 2011, nakon
sprovedenog javnog konkursa.
Pet novih prevodilaca je dodato spisku prevodilaca.
Savetnik za ljudske resurse i Odbor za lokalne ugovore i nabavke u Kopenhagenu su
odobrili produženje ugovora o radu menadžera Komponente 1, šefa Kancelarije u
jugozapadnoj Srbiji, asistenta za operativne poslove i IT i višeg koordinatra za južnu
Srbiju
U decembru su angažovani stručnjaci za LER i koordinator za projekte dobrog
upravljanja za jug i jugozapad Srbije
Svi ugovori zaposlenih puno radno vreme i uz fiksne naknade, koji su isticali 2011,
produženi su na godinu dana. Program ima sve zaposlene koji su mu potrebni kako
bi nastavio sa sprovođenjem aktivnosti tokom 2012.
Finansije
Nivo sredstava na bankovnom računu Atlas EU PROGRES-a povećan je sa 10 na 40
miliona RSD, što će doprineti efikasnosti isplata
Treći kvartal 2011. je zatvoren, EMO-u je podnet zahtev za privremeni finansijski
izveštaj
U novembru je uplaćena druga tranša sredstava DEU (4.894.962,76 evra)
U novembru je uplaćena treća tranša sredstava SDC (314.445 evra)
Potpisana je Dopuna I Sporazuma o doprinosu (1.580.000 evra), kojim su ugovori sa
DEU i SDC usaglašeni do kraja sprovođenja Programa
DEU treba do pošalje pismo o saglasnosti u narednom periodu
U toku je verifikacija izdataka za Sporazume o bespovratnoj pomoći (uglavnom u
okviru CIF)
Godišnje zatvaranje računa uspešno obavljeno
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 35 od 38
Sporazum o doprinosu za praćenje sprovođenja projekta Centar za razvoj Peštera
zaključen sa Češkom razvojnom agencijom. Uplaćeno ukupno 76.076,48 USD (oko
57.000 evra)
4.4
-
4.5
-
4.6
-
Bezbednost
U ovom kvartalu nije bilo nikakvih velikih opasnosti po bezbednost u vezi sa
aktivnostima EU-PROGRES-a
Novoimenovani Savetnik za bezbednost, g. Bjarne Lauricen, stupio je na dužnost 30.
septembra 2011. Obišao je kancelarije u Prokuplju i Vranju kako bi se upoznao sa
lokacijama na kojima rade.
Logistika / putovanja
Redovno je pružana podrška logistici Programa.
IKT
Preduzeća koja pružaju Internet usluge su poboljšale Internet saobraćaj, i uočeni su
samo mali prekidi.
Projektna IT infrastructura je funkcionalna i redovno se održava. Redovno se vrše
arhiviranja i ažuriranja sistema.
Ugovori o uslugama web hosting-a i registracije domena su produženi do 1.
decembra 2013.
Poboljšana je telefonska i računarska mreža i računarski Gateway
Poboljšan je propusni opseg Interneta u kancelarijama u Prokuplju i Vranju
Promenjen je TELEKOM-ov router u kancelariji u Prokuplju, što omogućuje bolju
Internet vezu
5 Koordinacija i razvojna partnerstva
Pored bliske saradnje sa svojim primarnim korisnicima, opštinama u južnoj i jugozapadnoj
Srbiji, EU PROGRES je ulagao napore usmerene na koordinaciju svog rada sa relevantnim
akterima kao i na uspostavljanje partnerstava za sprovođenje konkretnih razvojnih
projekata. Ovo je oblast u kojoj je Program već načinio značajne korake.
Program je izgradio veze sa resornim ministarstvima i relevantnim telima Vlade. Zajednički
projekti sa MŽSRPP i MERR, koji su detaljnije opisani u Poglavlju 2, saradnja sa KORNRP na
pešterskom projektu, zajednički napori koje je uložio zajedno sa Koordinacionim telom i
Upravom za ljudska i manjinska prava u pogledu NSNM ilustracija su zajedničkog
angažovanja EU PROGRES-a i Vlade.
EU PROGRES je do sada uspešno promovisao međuopštinske projekte i partnerstva.
Deponija Banjica je okupila Novu Varoš, Priboj, Prijepolje i Sjenicu, dok je projekat Centar za
razvoj Peštera doveo do partnerstva između Sjenice, Novog Pazara i Tutina. Svih 13 opština
Pčinjskog i Jablaničkog okruga smatraju Zelenu zonu Leskovac projektom od prioritetnog
značaja, a, pored odobrene podrške (kroz Aktivnost 6.3), EU PROGRES traga za inicijativama,
kao što je voćarstvo opisano u odeljku o Aktivnosti 6.4, koje bi mogle kako da ojačaju
međuopštinsku saradnju, tako i da pozitivno utiču na dugoročnu perspektivu Zelene zone.
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 36 od 38
Zajedno sa ostalim partnerima, EU PROGRES je putem komunikacije i konkretne podrške
takođe olakšao sklapanje sporazuma između Vranja, Preševa, Bujanovca, Trgovišta i
Surdulice o regionalnom upravljanju otpadom. Svi ovi navedeni značajni projekti imaju ne
samo jaku međuopštinsku već i „vertikalnu“ dimenziju – resorna ministarstva, prvenstveno
MŽSRPP, učestvuju u njima u svojstvu partnera i sufinansijera.
Ova partnerstva imaju i „međunarodni“ aspekt, jer, kao što je poznato, ona uživaju podršku i
ostalih donatora i razvojnih projekata, delimično zahvaljujući i koordinacionim naporima EU
PROGRES-a. Na primer, Češka razvojna agencija je glavni donator za širu inicijativu projekta
Centar za razvoj Peštera, dok će u okviru projekta Lokalni održivi razvoj koji finansira USAID
biti pružena tehnička pomoć Zelenoj zoni kao i razvoju Regionalnog plana upravljanja
otpadom za opštine na jugu Srbije, koje će biti uključene u Deponiju Meteris u Vranju
(Aktivnost 6.3).
EU PROGRES koordinira svoje aktivnosti sa velikim brojem predstavnika donatorske i
razvojne zajednice. Redovno učestvuje u radu neformalnih grupa, kao što su Prijatelji južne
Srbije i Prijatelji Sandžaka, i pokrenuo je i jedan broj zajedničkih inicijativa sa OEBS. Takođe
redovno komunicira sa predstavnicima drugih projekata koje finansira EU, kao što su MISP i
MSP IPA 2007, predstavnicima UN inicijativa i projekata u Srbiji, itd. Program je stoga
doprineo:
•
•
•
•
Sprovođenju nacionalnih sektorskih politika, npr. politike o upravljanju čvrstim
otpadom, a pored toga pruža sve veću podršku resornim ministarstvima u
definisanju njihovog pristupa;
Uspostavljanju međuopštinskih partnerstava i partnerstava između ministarstava i
opština u sprovođenju razvojnih projekata;
Pružanju sve veće finansijske ili tehničke pomoći od strane drugih donatora;
Koordinaciji između donatorske zajednice i nosilaca razvojnih projekata koja bi
trebalo da dovede do veće efikasnosti, delotvornosti i održivosti podrške koja se
pruža južnoj i jugozapadnoj Srbiji.
Program će svakako nastaviti da posvećuje pažnju partnerstvima, ne samo kako bi olakšao
završetak otpočetih zajedničkih aktivnosti i projekata već i kako bi proširio mogućnosti za
buduću saradnje.
6 Vidljivost
Različiti događaji koje je EU PROGRES organizovao i dalje privlače veliko interesovanje
medija. U oktobru je objavljeno bar 80 izveštaja, koji su se uglavnom odnosili na sastanak
Upravnog odbora i potpisivanje ugovora o sprovođenju projekta Zelena zona u Leskovcu; 40
izveštaja je objavljeno u novembru, uključujući i izveštaje u medijima sa nacionalnom
pokrivenošću: Blicu, Večernjim novostima i Danasu. Oko 70 izveštaja o EU PROGRES-u u
decembru su se uglavnom odnosili na konkurs za kalendar i rezultate projekata podržanih
posredstvom CIF. U svim izveštajima je na odgovarajući način istaknuta donatorska podrška
južnoj i jugozapadnoj Srbiji. Detaljni pregled izveštavanja medija tokom četvrtog kvartala dat
je u Aneksu III ovog izveštaja.
Broj pojedinačnih poseta Internet stranici Programa konstantno raste: od 1.276 u oktobru,
do 1.456 u novembru i 1.452 u decembru. Najviše posetilaca je do nje stiglo preko Facebook-
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 37 od 38
a, internet stranice DEU, internet stranice UN u Srbiji, ali i preko Internet stranica opština
(npr. Raške i Leskovca). Vidljivo veći broj poseta zabeležen je između 15. i 19. decembra,
kada su objavljeni rezultati i fotografije likovnog konkursa.
Postavljene su tri samostojeće table na lokacijama na kojima se sprovode infrastrukturni
projekti u Leskovcu, Žitorađi i Prokuplju, čime je obezbeđena vidljivost donatora u lokalnoj
zajednici.
Aneks I
Komponenta I
Aneks II
Komponenta II
Aneks III
Komponenta IV
Aneks IV
Pregled realizacije Programa
Aneks V
Menadžment i administracija
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
Strana 38 od 38
Download

Četvrti kvartalni izveštaj