___________________________
Verbalna i neverbalna komunikacija
Maja Barać Stojanović
Bovan Consulting, Simpozijum Komunikacija u zdravstvu i terapeutska komunikacija – Niš, jun 2011.
Uticaj informacije
15% - SADRŽAJ
35% - TON GLASA
50% - PONAŠANJE i
FIZIČKA POJAVA
KOMUNIKATORA
Bovan Consulting, Simpozijum Komunikacija u zdravstvu i terapeutska komunikacija – Niš, jun 2011.
Neverbalna komunikacija
Izgled
Govor tela
Lični prostor
Bovan Consulting, Simpozijum Komunikacija u zdravstvu i terapeutska komunikacija – Niš, jun 2011.
Izgled – faktori koje ne možemo
da promenimo
•Pol
•Visina
•Boja očiju
•Ostale fizičke
karakteristike
Bovan Consulting, Simpozijum Komunikacija u zdravstvu i terapeutska komunikacija – Niš, jun 2011.
Izgled – faktori koje možemo da
promenimo
•Loša lična higijena
•Neoprane uniforme
•Neprijatan zadah
•Crvene beonjače
•Izgužvana odeća
Bovan Consulting, Simpozijum Komunikacija u zdravstvu i terapeutska komunikacija – Niš, jun 2011.
Govor tela
Fizičko pozdravljanje
Kontakt očima
Lični prostor
Držanje tela
Izrazi lica
Bovan Consulting, Simpozijum Komunikacija u zdravstvu i terapeutska komunikacija – Niš, jun 2011.
Neverbalni pokazatelji
Anksioznost, strah
i bol
Uznemirenost
Previja se, uzmiče,
ima iskrivljen izraz
lica, krut položaj
tela, spore
pokrete...
Uznemireni pokreti,
lupanje stopalom ili
rukom
Bovan Consulting, Simpozijum Komunikacija u zdravstvu i terapeutska komunikacija – Niš, jun 2011.
Neverbalni pokazatelji
Veoma anksiozna osoba
Depresivna osoba
Osoba koja je uznemirena i
pod stresom
Možda neće dobro čuti šta
joj je rečeno, može potpuno
pogrešno shvatiti poruku
Nastoji da svede
komunikaciju na
esencijalnu poruku od
samo nekoliko reči
Može biti glasna, neprijatna
ili osornija nego obično
Bovan Consulting, Simpozijum Komunikacija u zdravstvu i terapeutska komunikacija – Niš, jun 2011.
Neverbalne poruke
PRIHVATANJE
Signali prihvatanja
OPREZ
Signali opreza
NESLAGANJE
Signali neslaganja
Bovan Consulting, Simpozijum Komunikacija u zdravstvu i terapeutska komunikacija – Niš, jun 2011.
Vaš stav
Neosuñujući stav
Kada
razgovarate sa
starijim osobama
Potrudite se da delujete
ljubazno i otvoreno, ne
shvatajte lično neprijatne reči
koje vam pacijent uputi kada
je uplašen i uznemiren
Trudite se da ne govorite
suviše brzo, ostavite dovoljno
vremena pacijentu da shvati
vašu poruku i osmisli odgovor
Bovan Consulting, Simpozijum Komunikacija u zdravstvu i terapeutska komunikacija – Niš, jun 2011.
Vaš stav
Komunikacija sa
decom
Visoka pažnja, veoma paziti
na neverbalni govor, bebe
držati blizu majki,
koncentrisati se na dečije
potrebe i brige.
Komunikacija sa
adolescentima
Potrebno im je vreme da se
otvore, aktivno ih slušati.
Otvoreno i iskreno reći šta da
očekuje
Bovan Consulting, Simpozijum Komunikacija u zdravstvu i terapeutska komunikacija – Niš, jun 2011.
Terapeutska komunikacija
-verbalna
Terapeutska tišina
Terapeutska “otvorena pitanja”
Terapeutska “zatvorena pitanja”
Terapeutsko “Parafraziranje”
Terapeutski “Dodir”
Terapeutsko “Pojašnjavanje”
Terapeutska “Predanost”
Bovan Consulting, Simpozijum Komunikacija u zdravstvu i terapeutska komunikacija – Niš, jun 2011.
Diferenciranje društvene uloge i
terapeutskog odnosa je u tome da
terapeutski odnos zadržava
fokus na pacijentu
Bovan Consulting, Simpozijum Komunikacija u zdravstvu i terapeutska komunikacija – Niš, jun 2011.
I ne zaboravite
Bovan Consulting, Simpozijum Komunikacija u zdravstvu i terapeutska komunikacija – Niš, jun 2011.
Download

Verbalna i neverbalna komunikacija