Edukativni partner
Medijski pokrovitelji
Vas pozivaju na napredni trening program
Moć efikasne komunikacije
Beograd, 29 - 31. avgust 2013.
Trening vodi Dragan Savić, CEO Management Performance Academy
Brže i bolje!
Jasan i zaokružen program za menadžere kojima je potrebno unapređenje veština
komunikacije radi ostvarenja ciljeva u procesima pregovaranja, prodaje, javnog nastupa,
rešavanja konfliktnih situacija...
Trening kakav ste oduvek želeli – perfektna metodologija, odmah vidljive pozitivne
promene, duboko lično iskustvo i pozitivna promena životne perspektive.
Efikasnost u komunikaciji i brzina rezultata do kojih dolaze učesnici treninga „Efikasna
komunikacija – najvažnija veština modernog menadžera“ potiče od njegove jednostavnosti.
Snaga metodologije čija primena u praksi daje vredne rezultate, leži ne u njenoj širini, već
u izoštrenoj dubini koja omogućava učesnicima treninga da za najkraće vreme dođu do
suštine.
Jedan od učesnika treninga (TOP menadžer multinacionalne kompanije – ime i kontakt
dostupni na zahtev) ovako je opisao svoje iskustvo:
"Iako na početku zbunjen metodama, sada vidim da transformacija energije i samokontrola
u komunikaciji koja se postiže njihovom primenom, daju konkretne rezultate. Osećaji
prihvatanja stvari kakvim jesu, kontrole emocija i smirenosti, izrazito su
jaki. Sagledavanje samog sebe, kao i načina na koji nas drugi vide, podstiču na razmišljanje
i pomažu kako na poslovnom, tako i na privatnom planu."
Ukoliko iskoristite potencijal treninga „Moć efikasne komunikacije – najvažnija veština
modernog menadžera“, po metodologiji Management Performance Academy, iz korena
ćete izmeniti vašu privatnu i poslovnu realnost
Dragan Savić
Management Performance Academy
Bežanijskih ilegalaca 9, 11070 Novi Beograd | +381 61 722 69 37; +381 63 327 317
[email protected] | www.mpacademy.rs
1
Sadržaj treninga „Moć efikasne komunikacije“
Efikasna komunikacija
Najvažnija veština modernog menadžera

Zašto je Efikasna komunikacija
najvažnija(!) veština modernog
menadžera

Kako da otklonite sopstvene slabosti u
komunikaciji

Savremeni pristup ponašanju i
rezultatski usmerenoj komunikaciji

Stvaranje željenih osobina

Praktičan vodič: „Moć efikasne
komunicije“ - Kako postati
komunikacijski kameleon)

Analiza vašeg prirodnog ponašanja i
načina komunikacije

Kakva je vaša rezultatski usmerena
komunikacija – ključne dimenzije

Efikasna komunikacija u prodaji

Efikasna komunikacija u vođenju

Kakav je vaš potencijal (Nije važno
koji ste profil komunikatora, već šta
ćete uraditi sa tim što jeste!)

Efikasna komunikacija i ovladavanje
konfliktnim situacijama

Efikasna komunikacija u pregovaranju

Različiti tipovi ličnosti – različito
komuniciraju. Kako prepoznati profil
ponašanja drugih ljudi

Efikasna komunikacija, javni nastup i
veštine prezentacije

Efikasna komunikacija u funkciji
ostvarenja cilja (strategije i alati za
rezultatski usmerenu komunikaciju)

Praktične vežbe

Izrada ličnog akcionog plana

O trajnosti ostvarenih rezultata (reč
trenera)

Zaključak i ocena seminara

Uručivanje sertifikata

Platinasto pravilo efikasne
komunikacije

Kakav je vaš profil idealnog
komunikatora
Management Performance Academy
Bežanijskih ilegalaca 9, 11070 Novi Beograd | +381 61 722 69 37; +381 63 327 317
[email protected] | www.mpacademy.rs
2
Trener - Dragan Savić,
CEO Management Performance Academy
CEO Management Performance Academy (www.mpacademy.rs) je strateški savetnik domaćih i
multinacionalnih kompanija, trener, ključni govornik i predavač na brojnim međunarodnim
konferencijama na temu komunikacije, predsednik UO Centra za odnose s javnošću Jugoistočne Evrope,
gostujući predavač na Univerzitetu DOBA/Slovenija.
Najvažnije životno otkriće: Tajna uspeha i sreće u životu je u davanju!
Svoju karijeru trenera i konsultanta gradio je kroz saradnju sa najvećim profesionalnim autoritetima
današnjice. Autor je programa „Efikasna komunikacija - najvažnija veština modernog menadžera“.
Dragan Savić je sertifikovan trener Persolog GmbH i Spiritual Technology, svoja znanja neprekidno
usavršava i proširuje, a specijalnost su mu programi koji se odnose na efikasnu komunikaciju u kriznim i
konfliktnim situacijama.
Dobitnik je nagrada DSOJ – za najbolju kampanju u oblasti kriznih komunikacija i PRO PR Awards 2012 za
doprinos razvoju struke odnosa s javnošću u regionu Jugoistočne Evrope. Sa velikim uspehom obučavao je
menadžere u Italiji, Rumuniji i državama nekadašnje SFRJ. Listu preporuka možete pogledati ovde.
Management Performance Academy
Bežanijskih ilegalaca 9, 11070 Novi Beograd | +381 61 722 69 37; +381 63 327 317
[email protected] | www.mpacademy.rs
3
Informacije o održavanju treninga „Moć efikasne komunikacije“:
Datum: 29 - 31. avgust 2013.
Mesto održavanja treninga:
Beograd, Ul. Banjički venac bb, Trening centar Management Performance Academy
Kotizacija:
450 € po učesniku
400 € po učesniku za tzv. rane uplate do 15. avgusta
Napomena:
Cena kotizacije uključuje učešće na trodnevnom treningu i radne materijale. Cena
kotizacije ne uključuje troškove smeštaja i druge ugostiteljske sadržaje.
Broj mesta je ograničen. Kada se broj popuni novi učesnici se ne primaju.
Vaša sigurnost – naša garancija!
100% garantovana satisfakcija - Ukoliko trening ne opravda
vaša očekivanja, novac će vam biti vraćen.
Vaša odluka da prisustvujete treningu „Moć efikasne
komunikacije“ je apsolutno bez rizika. Ako posle polovine
prvog dana, prvog ili drugog modula, procenite da trening nije
za vas, sav novac koji ste nam uplatili za taj modul će vam biti
vraćen! Jednostavno, u vreme pauze za ručak obratite se našem
saradniku i popunite zahtev za povraćaj uplaćenih sredstava.
Prilikom podnošenja zahteva za povraćaj uplaćenih sredstava,
dužni ste da vratite sve materijale koje ste dobili na početku
treninga (bedž, radni materijali, fascikle ...). Ukoliko su vaša
očekivanja ispunjena, nastavite da prisustvujete treningu i
uživajte! Nemate šta da izgubite, a zamislite šta ćete dobiti!
Dragan Savić, CEO Management Performance Academy
Management Performance Academy
Bežanijskih ilegalaca 9, 11070 Novi Beograd | +381 61 722 69 37; +381 63 327 317
[email protected] | www.mpacademy.rs
4
Download

Moć efikasne komunikacije - Management Performance Academy