Organizacija
POVERENIK
Rodoljub Šabić
+381 11 3408 900
Biografija
ZAMENICA POVERENIKA
Stanojla Mandić
+381 11 3408 900
Biografija
ZAMENIK POVERENIKA
Aleksandar Resanović
+381 11 3408 900
Biografija
GENERALNI SEKRETAR SLUŽBE
Marinko Radić
+381 11 3408 910
Biografija
SEKTOR ZA HARMONIZACIJU I SARADNJU
Pomoćnik generalnog sekretara
Nevena Ružić
+381 11 3408 900
1 / 13
Organizacija
Viši savetnik
Maja Veličković
+381 11 3408 910
Mlađi savetnik
Marko Nikotić
+381 11 3408 910
ODSEK ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
Viši savetnik
Milica Basta
+381 11 3408 910
Viši savetnik
Ana Odanović Komatiina
+381 11 3408 910
Samostalni savetnik
Aleksandar Nikolić
+381 11 3408 910
2 / 13
Organizacija
Grupa za pristup informacijama
Rukovodilac grupe
Viši savetnik
Lela Rudić
+381 11 3408 920
Samostalni savetnik
Biljana Nenadić
+381 11 3408 920
SEKTOR ZA ŽALBE I PRITUŽBE - PRISTUP INFORMACIJA
Pomoćnik generalnog sekretara
Gordana Šunjevarić
+381 11 3408 920
Biografija
ODELJENJE I ZA ŽALBE
Načelnik odeljenja Viši savetnik
Gorana Milić
+381 11 3408 920
Odsek I - za žalbe izjavlјene protiv državnih organa, organa teritorijalne
autonomije, organa lokalne samouprave i lica kojima je povereno vršenje
javnih ovlašćenja
3 / 13
Organizacija
Šef odseka
Viši savetnik
Gordana Tošović
+381 11 3408 920
Viši savetnik
Gordana Perišić
+381 11 3408 920
Viši savetnik
Dragana Stojisavljević
+381 11 3408 920
Viši savetnik
Nataša Mirjanić
+381 11 3408 920
Viši savetnik
Stanislava Kotranjac
+381 11 3408 920
Viši savetnik
Tamara Bojanić
+381 11 3408 910
4 / 13
Organizacija
Odsek II - za žalbe izjavlјene protiv lica osnovanih ili finansiranih od strane
državnih organa
Šef Odseka
Viši savetnik
Snežana Stojković Dimiškovski
+381 11 3408 920
Viši savetnik
Nada Maričić Đorđević
+381 11 3408 920
Viši savetnik
Ljiljana Milosavljević
+381 11 3408 920
Viši savetnik
Marko Antić
+381 11 3408 920
ODELJENJE II ZA IZVRŠENJA
Načelnik odeljenja
Viši savetnik
Zora Kolaković
+381 11 3408 920
5 / 13
Organizacija
Grupa I- za izvršenja rešenja Poverenika prema državnim organima, organima
teritorijalne autonomije, organima lokalne samouprave i licima kojima je povereno
vršenje javnih ovlašćenja
Rukovodilac Grupe
Viši savetnik
Vesna Jelić
+381 11 3408 920
Savetnik
Milica Bosnić
+381 11 3408 920
Група II- за извршења решења Повереника према лицима основаним или
финансираним од стране државних органа
Rukovodilac Grupe
Viši savetnik
Nevena Nastić Dragutinović
+381 11 3408 920
Mlađi savetnik
Maja Karišić
+381 11 3408 920
6 / 13
Organizacija
SEKTOR ZA ŽALBE I PRITUŽBE - ZAŠTITA PODATAKA
Pomoćnik generalnog sekretara
Natalija Ćetković
+381 11 3408 910
Biografija
Grupa za zaštitu prava
Rukovodilac grupe
Viši savetnik
Vera Pajić
+381 11 3408 910
SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Pomoćnik generalnog sekretara
Radoje Gvozdenović
+381 11 3408 910
Grupa za vođenje evidencija i Centralni registar
Rukovodilac grupe
7 / 13
Organizacija
Viši savetnik
Anja Ćirilović
+381 11 3408 910
Samostalni savetnik
Đina Lukić Živković
+381 11 3408 900
Savetnik
Olja Živković
+ 381 3408 910
SEKTOR ZA NADZOR
Pomoćnik generalnog sekretara
Radovan Ristanović
-381 11 3408 910
Biografija
Odelјenje I - za nadzor nad zaštitom podataka u organima vlasti
Načelnik odeljenja
Viši savetnik
Zlatko Petrović
+381 11 3408 910
Odsek I-za nadzor nad zaštitom podataka u državnim i pravosudnim
organima
Viši savetnik
8 / 13
Organizacija
Saša Vasiljević
+381 11 3408 910
Savetnik
Marin Cetinić
+381 11 3408 920
Одсек II - за надзор над заштитом података у органима територијалне
аутономије и јединицама локалне самоуправе, другим органима и
организацијама којима је поверено вршење јавних овлашћења
Viši savetnik
Gordana Vildović Stanković
+381 11 3409 910
Viši savetnik
Dragana Stojković
+381 11 3409 910
Odeljenje II-za nadzor nad zaštitom podataka kod rukovalaca koji
nisu organi vlasti
Načelnik odeljenja
9 / 13
Organizacija
Viši savetnik
Miroslav Velimanović
+381 11 3408 900
Odsek I - za nadzor nad zaštitom podataka kod rukovalaca iz oblasti
zdravstva, obrazovanja, bezbednosti lјudi i imovine, informisanja,
informatičkih poslova zapošlјavanja, ličnih usluga i sl.
Šef odseka
Viši savetnik
Marko Dragumilo
+381 11 3408 910
Viši savetnik
Dragan Božović
+381 11 3408 910
Savetnik
Bojan Maršićanin
+381 11 3408 910
Odsek II - za nadzor nad zaštitom podataka iz oblasti proizvodnje, trgovine,
turizma, zanatstva, marketinga, bankarstva, osiguranja i drugih finansijskih
usluga i sl.
Šef odseka
10 / 13
Organizacija
Viši savetnik
Marijana Sofilj Aćimović
+381 11 3408 910
Viši savetnik
Sanja Bitrović
+381 11 3408 910
Viši savetnik
Aleksandar Kocić Ranđelović
+381 11 3408 910
SEKTOR ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
Pomoćnik Generalnog sekretara
Rada Kovačević
+381 11 3408 910
Biografija
Odsek za pravne poslove
Šef odseka
Viši savetnik
Nevenka Milovanović
+381 11 3408 910
Samostalni savetnik
Mirela Zozi Jeković
+381 11 3408 900
11 / 13
Organizacija
Referent
Jelena Bradić
+381 11 3408 920
Referent
Sandra Stojnić
+381 11 3408 910
Grupa za materijalno-finansijske poslove
Rukovodilac grupe
Viši savetnik
Dragomir Panjković
+381 11 3408 910
Viši savetnik
Gordana Đorđević
+381 11 3408 910
Savetnik
Maja Siječo
+381 11 3408 910
Dispečerski centar
Rukovodilac grupe
Nenad Kukobat
12 / 13
Organizacija
Vozač
Nebojša Milinković
Kabinet POVERENIKA
Referent za administrativne poslove u Kabinetu
Ankica Lukić
+381 11 3408 910
13 / 13
Download

sektor za harmonizaciju i saradnju