XIV Regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije
životinja
"Clinica veterinaria 2012"
Subotica 14 - 16. jun 2012.godna
Organizatori:
Stručni organizator:
Suorganizator:
Univerzitet u Beogradu - Fakultet veterinarske
medicine
Veterinarska komora Srbije
Организациони одбор: Стојић Велибор, Поповић Никола, Траиловић Драгиша,
Крстић Вања, Андрић Ненад, Матијатко Весна, Внук Дражен, Селишкар Аленка,
Пиркић Борис, Киш Ивана, Ресановић Радмила, Кировски Данијела, Нешић
Владимир, Крстић Никола, Валчић Mирослав, Радојичић Соња, Лазаревић Мацановић Мирјана, Плавшић Будимир, Петровић Тамаш, Савић Божидар,
Тиквицки Грго, Магаш Владимир, Рашић Зоран, Раилић Радош, Рудински Петар,
Стевановић Стеван, Обрадовић Милан, Аранђеловић Силвија.
Председник организационог одбора: Андрић Ненад
Потпредседници: Крстић Вања, Поповић Никола, Тиквицки Грго
Чланови програмског одбора: Матијатко Весна, Селишкар Аленка, Траиловић
Драгиша, Андрић Ненад, Крстић Вања, Поповић Никола, Кировски Данијела,
Нешић Владимир.
Секретар: Ресановић Радмила
Секретаријат: Француски Јелена, Предраг Павловић, Зорица Богосављевић,
Милан Ђокић, Јасмина Топаловић.
XIV Regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja
"Clinica veterinaria 2012"
Subotica 14. - 16. juna 2012. Srbija
Organizatori:
Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu
Veterinarska komora Srbije
Generalni pokrovitelj Savetovanja
Veterinarski zavod Subotica
PROGRAM SAVETOVANJA
Četvrtak, 14. 06. 2012.
I PLENARNO ZASEDANJE
INFEKTIVNE BOLESTI FARMSKIH ŽIVOTINJA (Sala 1)
Moderatori: Sonja Radojičić, Budimir Plavšić
9.00 – 9.40
Program mera zdravstvene zaštite goveda za brucelozu, tuberkulozu i
enzootsku leukozu. Statusi stada službeno slobodnih od ovih oboljenja
Budimir Plavsic
9.40 – 10.20
Klinička slika kod bruceloze, tuberkuloze i enzootske leukoze goveda
Sonja Radojičić, Miroslav Valčić
10.20 – 11.00 BVD – preliminarni rezultati dobijeni ispitivanjima sprovedenim na
pojedinim farmama goveda
Tamaš Petrović
11.00 – 11.40 Dijagnostika i diferencijalna dijagnostika najvažnijih bakterijskih i
virusnih infekcija goveda
Dejan Bugarski
11.40 – 12.00. DISKUSIJA
12.00 – 12.30 Pauza za kafu
12.30 – 13.10 Kompleks respiratorne bolesti svinja (PRDC) - incidenca detektovanih
infektivnih agenasa.
Božidar Savić
13.10 - 13.50 VETERINARSKI
ZAVOD
SUBOTICA
–
PROMOCIJA
PROIZVODNOG PROGRAMA. Dijagnostika tetanusa i primena
antitetanusnog seruma u profilaksi i terapiji domacih zivotinja
Milan Obradović, Stevan Stevanović
13.50 – 14.10 DISKUSIJA
Četvrtak, 14. 06. 2012.
II Plenarno zasedanje (Ergela Kelebija)
URGENTNA STANJA U KLINIČKOJ PATOLOGIJI KONJA
Moderator: Dragiša Trailović
9.30 – 10.10 Proksimalni enteritis konja : etiopatogeneza, dijagnostika i terapija
Dragiša Trailović, Darko Marinković, Stefan Đoković
10.10 – 10.50 Hirurgija kolika kod konja u terenskim uslovima
Petar Milosavljević
10.50 – 11.30 Intezivna terapija i nega konja u urgentnim stanjima
Stefan Đoković
11.30 – 12.00. DISKUSIJA
12.00 – 12.30 Pauza za kafu
Prilozi iz prakse:
Moderator: Dragiša Trailović
12.30 – 13.00 Urgentne povrede kod konja i njihovo zbrinjavanje u terenskim
uslovima
Ivan Rakić
2
13.00 – 13.30
Trideset godina prakse u konjarstvu: lična iskustva
Nebojša Popović
13.30 – 14.00 DISKUSIJA
14.00– 15.30 Puza za ručak
16.00 – 19.30 RADIONICE:
1. SINDROM LEŽEĆE KRAVE -ETIOPATOGENEZA, DIJAGNOSTIKA I
TERAPIJA
Milan Maletić, Nebojša Tešić, Miloje Đurić, Vladimir Magaš
2. LEČENJE U ŽIVINARSTVU
Radmila Resanović
3. URGENTNA RADIOGRAFIJA TORAKSA MALIH ŽIVOTINJA - PRIKAZ
SLUČAJEVA
Nikola Krstić, Mirjana Lazarević-Macanović, Branislava Mitrović
16.00 – 19.30 OKRUGLI STO:
ETIČKE DILEME U VETERINARSKOJ MEDICINI
Vladimir Nešić
21.00 – 22.30
Svečano otvaranje Savetovanja
Gradska kuća u Subotici
Petak, 15. 06. 2012.
III Plenarno zasedanje:
URGENTNA MEDICINA MALIH ŽIVOTINJA I (Sala 1)
Moderatori: Vanja Krstić, Nenad Andrić
9.00- 9.40
Trijaža pacijenata i prepoznavanje urgentnih pacijenata u
veterinarskoj medicini
Vanja Krstić
9.40 – 10.20 Procjena, stabilizacija i monitoring cirkulacije
Vesna Matijatko
3
10.20 – 11.00 Kardiopulmonalna i moždana reanimacija
Alenka Seliškar
11.00- 11.20 DISKUSIJA
11.20 – 11.50 Pauza za kafu
11.50– 12.30 Hitna stanja u veterinarskoj kardiologiji
Mato Marković
12.30 – 13.10 Hitna stanja u veterinarskoj oftalmologiji
Boris Pirkić
13.10 – 1340 Hitna stanja u neurologiji malih životinja
Ivana Kiš
13.40 – 14.00 DISKUSIJA
14.00 – 14.20 IRIS – Farmacija D.O.O. - PROMOCIJA PROIZVODNOG
PROGRAMA. Agonisti α2-adrenoceptora - šta ima novo?
Alenka Seliškar
14.20 – 15.30 Pauza za ručak
17.00– 18.00 POSTER SEKCIJA – STUDENTSKI RADOVI
Moderatori: Alenka Seliškar, Vesna Matijatko, Radmila Resanović
17.00– 18.00 POSTER SEKCIJA – PRIKAZ SLUČAJEVA IZ PRAKSE
Moderatori: Nenad Andrić, Ivana Kiš, Danijela Kirovski
16.00 – 19.30 RADIONICE:
1. MENADŽMENT ATOPIJE I NUTRITIVNIH ALERGIJA
Nikola Popović
2. URGENTNI ZAHVATI U KLINIČKOJ PRAKSI MALIH ŽIVOTINJA
Vanja Krstić, Dragan Ristanović, Maja Vasiljević
3. URGENTNA RADIOGRAFIJA ABDOMENA MALIH ŽIVOTINJA - PRIKAZ
SLUČAJEVA
Mirjana Lazarević-Macanović, Nikola Krstić, Branislava Mitrović
4. OD SRČANOG ŠUMA DO ECHO
Mato Marković
4
Subota, 16. 06. 2012.
IV Plenarno zasedanje
URGENTNA MEDICINA MALIHŽIVOTINJA II (Sala 1)
Moderator: Vanja Krstić, Nikola Popović
9.00 – 9.40 Akutni abdomen 1: Please dont cut it
Vesna Matijatko
9.40 – 10.20 Akutni abdomen 2.: Just cut it:
Dražen Vnuk
10.20 – 11.00 Bolesti anusa i rektuma- Kada je potrebno hitno hirurško lečenje?
Dražen Vnuk
11.00–11.20. DISKUSIJA
11.20 –11.50 Pauza za kafu
11.50 – 12.30 Anestezija kod traumatizovanih pacijenata
Alenka Seliškar
12.30 –13.10 Urgentna stanja u reprodukciji
Vladimir Magaš
13.10– 13.40 DISKUSIJA
Zatvaranje XIV savetovanja "Clinica veterinaria 2012"i donošenje zaključaka
o održanom skupu.
5
Informacije o bodovanju skupa, kotizaciji i smeštaju
Skup je verifikovan od strane stručne komisije Veterinarske komore Srbije.
Predavanja dnevno nose 2 BODA, (ukupno 6 BODOVA), a svaka radionica nosi 4
BODA.
KOTIZACIJA (za sva 3 dana predavanja)
50,00 EUR + PDV za uplatu do
30.05.2012.
DNEVNA KOTIZACIJA
20,00 + PDV EUR za uplatu do
30.05.2012.
KOTIZACIJA ZA STUDENTE
15,00 EUR + PDV za uplatu do
30.05.2012.
DNEVNA KOTIZACIJA ZA STUDENTE
10,00 EUR + PDV za uplatu do
30.05. 2012.
KOTIZACIJA ZA SVAKU RADIONICU
35,00 EUR+ PDV
Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan
uplate.
Kotizacija za uplate posle 30.05. 2012. Uvećava se za 20%.
NAPOMENA: Prisustvo okruglom stolu "Etičke dileme u Veterinarskoj medicini" koji
vodi kolega Doc dr Vladimir Nešić, je besplatan (ovaj okrugli sto ne donosi posebno
bodove kao radionice).
MESTO ODRŽAVANJA – SUBOTICA, HOTEL GALLERIA,
Smeštaj: HOTEL GALLERIA, 4 zvezdice, kongresni hotel, koji posluje u okviru
kongresnog i poslovnog centra, predstavlja spoj modernog i starinskog glamura i pruža
mogucnosti za savršeno poslovanje i održavanje seminara i sastanaka. Smeštajne jedinice
sobe 1/2 i 1/1.
7
Usluga na bazi polupansiona: doručak švedski sto a večera - izbor od 3 jela. Ostali
sadržaji: fitness centar, frizer, lekarska ordinacija, akupunktura, supermarket, butici,
kafići.
Smeštaj: HOTEL GLORIA LUX SUBOTICA, 4 zvezdice, u samom centru
Subotice u blizini hotela Galleria, manji intiman spa hotel. Smeštajne jedinice: Sobe 1/1 i
1/2. Usluga na bazi polupansiona: doručak švedski sto a večera - izbor jela.
CENE SMEŠTAJA SU ISTE U OBA HOTELA (PP – polupansion)
U sobi 1/1, 3 PP
2 PP
U sobi 1/2, 3PP
2 PP
17.600,00 DIN
11.800,00 DIN
12.600,00 DIN
8.600,00 DIN
NAPOMENA: U cenu nije uključena boravišna taksa i osiguranje.
Program počinje 13.06. 2012. u poslepodnevnim časovima, dolazak gostiju, smeštaj i
registracija učesnika. Stručni program počinje 14.06. u 09,00 casova sa plenarnim
predavanjima i radionicama sa pauzama do 16.06. do 14,00 casova.
NAPOMENA:Postoji mogućnost i smeštaja do 19.06. 2012, ukoliko neko želi po isto
povlašćenim cenama
Soba 1/1, 4 PP
1/2, 4 PP
23.200,00 DIN
16.600,00 DIN
Druga mogućnost smeštaja je na PALIĆU, jezero i naselje istog imena, nalazi se 6
km od Subotice, smirujući pejzaži raskošni parkovi, Zoo vrt, nesvakidašnja tišina i mir
šetalište pored jezera čine Palić idealnim za odmor i relaksaciju.,što je možda dobar izbor
ukoliko neko dolazi sopstvenim prevozom i želi da iskombinuje radni boravak i opuštanje
i odmor.
Smeštaj: HOTEL PREZIDENT, 4 zvezdice, wellness i spa centar gde možete
uživati i opustiti se.Otvoreni bazen sa uredjenom plažom ležaljkama i suncobranima
djakuzijem i raznim vodenim atrakcijama pruža pravi relaksirajuci doživljaj. Temperatura
vode od 26 do 28 stepen i Fitnes centar, suva finska sauna, hidromasažni bazen za 6
osoba sa temperaturom do 35 stepeni u mirnoj povučenoj atmosferi., zatvoreni bazen
8
/parno kupatilo / ovalnog je oblika i temperatura vode je 31 – 33 stepena. Hotel pruža
kombinaciju domaćeg i modernog prilagodjen svim potrebama i uzrastima.
CENA SMEŠTAJAPO OSOBI
U sobi 1/1, 3 PP
2 PP
U sobi 1/2, 3 PP
2 PP
15.500,00 DIN,
10.500,00 DIN
12.900,00 din
8.700,00 din
NAPOMENA: U cenu nije uključena boravišna taksa i osiguranje. Sva plaćanje se vrši u
dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan uplate.
Za konsultacije u vezi stručnog dela skupa obratiti se Doc dr Nenad Andrić 011 36
11 810, 063 405 361 i email adresa [email protected]
INFORMACIJE, REZERVACIJE I UPLATE DO 30.05.2011. CELEBRINA travel,
Beograd, Obilićev venac 18, kontakt osoba Ceca Jocic, dipl.turizmolog, Licenca OTP
630 / 2010, Mob + 381 63 318 615; Tel 00 381 11 328 15 91, fax 00381 11 328 15 91
Email: [email protected] ili [email protected]
9
Download

"Clinica veterinaria 2012"