LISTA UČESNIKA
JAVNI INFORMACIONI SKUP: APROKSIMACIJA OKOLIŠA/ ŽIVOTNE SREDINE BIH
Hotel Bosna, Banja Luka
Banja Luka, 06. novembar 2013.
Redni
broj
Naziv institucije
Ime i prezime
Funkcija
1.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
Nermina Skejović-Hurić
Koordinator EnvIS projekta, Stručni savjetnik za
programe i projekte zaštite okoline
2.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
Azra Rogović-Grubić
Stručni savjetnik za zaštitu okoliša i međunarodnu
saradnju
3.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
Dijana vasić
Stručni savjetnik za izradu i provođenje propisa,
programa i projekata
4.
Agencija za sigurnost hrane BiH
Nihada Ahmetović
šef Odsjeka za patogene mikroorganizme
5.
Agencija za vodno područje Jadranskog mora
Ozana Bulić
Rukovoditelj Sektora za izdavanje vodnih akata
6.
Agencija za vodno područje Jadranskog mora
Mirko Šarac
Rukovoditelj Odjela za zaštitu voda
7.
Federalni zavod za statistiku FBiH
Damir Omanović
Stručni saradnik
8.
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Kasema Čatović
Sekretar Ministarstva
9.
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Rasim Tiro
Šef Odsjeka
10.
JU Vode Srpske
Aleksandra Kovačević
Viši stručni saradnik za zaštitu i korišćenje voda
11.
JU Vode Srpske
Dragan Novokmet
Pravnik
12.
JU Vode Srpske
Vesna Sofilj
Viši stručni saradnik
13.
Ministarstvo finansija i trezora BiH
Ilija Papac
Stručni saradnik za finansije i računovodstvo programa
i projekata EU
14.
Ministarstvo finansija Republike Srpske
Siniša Kaurin
VSS za usklađivanje procedura Ministarstva sa
pravnim propisima i standardima EU
15.
Ministarstvo gospodarstva Županije
Zapadnohercegovačke
Ivan Bešlić
Savjetnik ministra
16.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS
Marinko Vranić
Viši stručni saradnik za korištenje i upotrebu voda
17.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS
Vedran Mirković
VSS za normativno-pravne poslove u oblasti
vodoprivrede
18.
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Županije Posavske
Mato Oršolić
Viši stručni saradnik
19.
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Kantona Sarajevo
Zlatko Petrović
Ministar
20.
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša TK
Goran Mišić
Pomoćnik ministra
21.
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite
okoliša Županije Zapadnohercegovačke
Zdenko Mandić
Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša
22.
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite
okoliša, povratka i stambenih poslova SBK
Dragan Šafradin
Pomoćnik ministra za okoliš
23.
Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK
Zejnil Trešnjo
Pomoćnik ministra
24.
Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu
saradnju RS
Darko Telić
Načelnik Odjeljenja za fondove i razvojnu pomoć EU
25.
Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu
saradnju RS
Rade Rosić
VSS za fondove i razvojnu pomoć EU
26.
Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu
saradnju RS
Saša Jovetić
VSS za usklađivanje zаkоnоdаvstvа Rеpublikе Srpskе s
prоpisimа EU
27.
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i
ekologiju RS
Radmila Kostić
Stručni savjetnik za zaštitu životne sredine
28.
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i
ekologiju RS
Miloš Jokić
Pomoćnik ministra
29.
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i
ekologiju RS
Svjetlana Radusin
Pomoćnik ministra
30.
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i
ekologiju RS
Sveto Cvijić
Viši stručni saradnik
31.
Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
BD BiH
Svjetlana Đukić
Stručni saradnik za vodoprivredne akte i zaštitu voda
32.
Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne
poslove BD BiH
Siniša Jovanović
Šef Pododjeljenja za prostorno planiranje, urbanizam i
zaštitu okoline
33.
Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge BD BiH
Branimir Filipović
Šef službe za stat. i administraciju
34.
Republički zavod za statistiku
Siniša Ćerketa
Viši stručni saradnik za statistiku šumarstva
35.
Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu
okoliša USK
Danijela Petković
Stručni savjetnik za pravne poslove
36.
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
HBŽ
Ankica Čečura
Pomoćnik ministra
37.
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva
Hazima Hadžović
Pomoćnik ministra za vode
38.
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva
Zijada Redžić
Stručni savjetnik za zaštitu voda
39.
Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo
Kemal Okić
Stručni suradnik za opšte i kadrovske poslove
40.
Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i
komunikacije i zaštitu okoline
Sead Čizmić
Pomoćnik ministra
41.
JU „Vode Srpske“
Slobodan Marilović
Načelnik odjeljenja za pravne poslove
Download

LISTA UČESNIKA JAVNI INFORMACIONI SKUP