Karlovarské minerální vody, a.s. dokončily rekonstrukci domu Stallburg v Kyselce
Kyselka, 25. března 2014
Společnost Karlovarské minerální vody, a.s. (KMV) 25. března 2014 představila v Kyselce u
Karlových Varů novou podobu zrekonstruovaného objektu č. p. 53 známého pod názvem
Stallburg. Na dopolední slavnostní zahájení Dne otevřených dveří domu Stallburg přijali
pozvání nejen významné osobnosti Karlovarského kraje a političtí představitelé, ale také
pravnuk zakladatele značky Mattoni pan Rudolf Mattoni se svými dvěma syny. Ti přijali osobní
pozvání na tuto akci od Alessandra Pasqualeho, generálního ředitele KMV. V odpoledních
hodinách byl objekt zpřístupněn také široké veřejnosti. Společnost KMV tak dokončila první
z kroků revitalizačního plánu pro Lázně Kyselka, který představila počátkem roku 2011.
Pozvání na slavnostní otevření domu Stallburg přijal kromě řady osobností veřejného života, státní
správy i samosprávy také současný starosta obce Kyselka, pan Aleš Labík: „Za obec Kyselka a její
občany jsem rád, že rekonstrukce objektu byla úspěšně dokončena a že naše obec je opět o něco
krásnější. Objekt Stallburg je jednou z nejhezčích budov v Kyselce. Nové byty, doufáme, přivedou do
obce i nové obyvatele a věříme, že i budoucnost dalších objektů bývalých lázní bude stejně pozitivní.“
Historicky byl Stallburg v Kyselce vybudován podle projektu vídeňského architekta Karla Haybäcka
v roce 1894 a sloužil jako obytný dům pro sedm rodin, v přízemí se nacházel provoz stáčení minerální
vody. V období po druhé světové válce byl objekt využíván pouze jako bytový dům a tomuto účelu
bude sloužit i nyní po patnáctiměsíční rekonstrukci. Ta byla realizována podle projektu společnosti
MEDIKA projekt Karlovy Vary, s.r.o., generálním zhotovitelem stavby se na základě výběrového řízení
stala karlovarská firma BAU-STAV, a.s.
„Přípravná dokumentační část stavby byla realizována ve velmi krátkém čase s maximální efektivitou.
Od okamžiku zahájení finalizace připravované projektové dokumentace do doby vydání stavebního
povolení uplynulo 8 měsíců, z nichž ale značnou část představují administrativní lhůty pro postup
správního řízení. Drobné průtahy nastaly ve fázi územního řízení v souvislosti se závaznými
stanovisky památkářů z NPÚ, ale za efektivního a konstruktivního přispění oddělení památkové péče
Magistrátu města Karlovy Vary byly i tyto úspěšně překonány. Stejný trend sledovalo i výběrové řízení
zhotovitele, které bylo realizováno ve lhůtě 1 měsíce a oproti rozpočtové ceně přineslo značné
úspory,“ uvedl Mgr. Martin Hanzl za společnost KMV.
Před samotnou rekonstrukcí domu Stallburg bylo nutné i zajištění svahu a skalního masivu za
objektem. Přestože tyto pozemky jsou ve vlastnictví České republiky ve správě státního podniku
Vojenské lesy a statky ČR, veškeré náklady související se zajištěním svahu ve výši 4 milionů korun
hradila společnost KMV. Realizátorem zajištění svahu byla společnost PRAGOSTAV Zličín, a.s.
Pro více informací kontaktuje Kristínu Simkaničovou: [email protected]
Na stavbě vedené společností BAU-STAV, a.s. působilo 14 subdodavatelských firem. Dne 20. 2. 2014
byla rekonstrukce završena úspěšnou kolaudací objektu, které se kromě zástupců investora a
vlastníka objektu KMV zúčastnili zástupci projekční kanceláře MEDIKA projekt Karlovy Vary, s.r.o.,
zástupci zhotovitelské firmy BAU-STAV, a.s., starosta obce Kyselka pan Aleš Labík, zastupitel obce
Kyselka pan Roman Schwarz, vedoucí oddělení památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary pan
Antonín Haidlmaier a přirozeně stavební úřad v Kyselce. Zúčastněnými byla konstatována nejen
shoda s veškerou dokumentací k realizaci stavby objektu, ale i vysoká kvalita provedení, pečlivost
v detailech a kvalita použitých materiálů.
Rekonstrukce objektu č. p. 53 Stallburg se dočkala i ocenění odbornou veřejností. V rámci soutěže
„Fasáda roku 2014“ zvítězil dům Stallburg v kategorii rekonstrukce bytového domu. První místo je
oceněním nejen pro investora, ale i pro zhotovitele, projektanta a dodavatele materiálu.
Náklady rekonstrukce objektu Stallburg dosáhly celkové výše 31 478 000,- Kč.
„Náklady na rekonstrukci objektu nejsou malé. Ekonomická návratnost této investice je nereálná v teoretických výpočtech se pohybujeme v rozmezí od 70 do 100 let. Nicméně nás těší, že jsme
vybudovali dílo, na které můžeme být hrdí. Máme i řadu ohlasů z řad veřejnosti, lidé nám spontánně
volají a píší a novou podobu domu Stallburg oceňují. Byty chceme prioritně nabídnout našim
zaměstnancům ze závodu Mattoni v Kyselce. Osm moderních bytových jednotek různé velikosti i
uspořádání nabídne komfortní ubytování, neobsazené byty určitě nabídneme veřejnosti,“ uvedl
Alessandro Pasquale, generální ředitel společnosti KMV.
První nájemníci by se měli do moderních bytů v historickém objektu nastěhovat na počátku dubna
2014. Objekt Stallburg byl rovněž přihlášen do 14. ročníku soutěže Stavby Karlovarského kraje, kterou
vypisuje Regionální stavební sdružení Karlovy Vary spolu s partnerskými stavebními organizacemi.
Dalším krokem v rámci revitalizačního plánu pro Lázně Kyselka je dokončení přestavby a
rekonstrukce objektu č. p. 64 známého pod názvem Löschner, v němž vznikne muzeum značky
Mattoni a stáčení minerálních vod v oblasti Kyselky. Dokončení této části projektu je plánováno na
konec roku 2014.
Více informací o průběhu rekonstrukce domu Stallburg a dalších objektů v obci Kyselka je možné najít
na www.faktaokyselce.cz.
Pro více informací kontaktuje Kristínu Simkaničovou: [email protected]
Download

Tisková zpráva ve formátu PDF