Dominik Náplava
Dominik Náplava se narodil 11. února 1892 v Žadovicích
(tehdejším Rakousku – Uhersku), jako čtvrté dítě manželů Josefa
a Kristiny Náplavových. Měl starší bratry Josefa, Františka, Jana,
mladší sestru Kristínu a mladšího bratra Antonína. Povoláním byl
kuchař.
Ze sčítání lidu víme, že ještě v roce 1910 pobýval v Žádovicích.
V květnu roku 1911 dorazil do Galvestonu v Texasu, odkud
pokračoval do Houstonu za svým bratrem Janem, který zde už
nějakou dobu žil. Podle imigračních dokumentů víme, že do
Galvestonu dorazil podruhé v únoru 1914. Předpokládáme, že se v mezidobí vrátil domů.
Proč tomu tak bylo, nám není známo. Můžeme se domnívat, že důvodem jeho návratu mohla
být skutečnost, že se do rodiny jeho bratra Josefa narodili v září roku 1911 dvojčata.
S jistotou víme, že na začátku roku 1917 se rozhodl jet přes celé Spojené státy do Kanady,
aby narukoval do kanadské armády. Ta se skládala převážně z dobrovolníků. Kanada byla
součástí Britského impéria a ve válce byla již od roku 1914, zatímco Spojené státy do války
vstoupily až v dubnu 1917.
Dominik narukoval do armády 7. února 1917 a to k 223. vojenské jednotce ve městě
Winnipeg v kanadské provincii Manitoba. V té době určitě věděl, jakým nepředstavitelným
hororem válka je a i přesto šel bojovat za vlast, která ještě ani oficiálně neexistovala.
7. května téhož roku opustil v Halifaxu břehy Kanady a 14. května dorazil do Liverpoolu ve
Velké Británii.
Po svém příchodu do Francie sloužil u 107. kanadské jednotky, se kterou přišel v létě 1917 do
Flander. Při údržbě traťové cesty Kansas Cross v blízkosti Graventafel, byl 12. listopadu 1917
napaden německými letadly a zemřel po zásahu šrapnelu.
Ze zápisů pořízených v roce 1917 bylo zjištěno, kde přesně se nacházel původní hřbitov Levi
Cottages, na němž byl Dominik pohřben. Jeho ostatky zůstaly na poli flanderském.
V současné době má, spolu ostatními padlými u Yper na západní frontě, náhrobek na
hřbitově Tyne Cot v Belgii. Na náhrobku je vyryt vlastenecký epitaf, který vymyslela
Dominikova matka.
"Lehkou ti země Belgie, chloubo matky Čechie"
Za Dominikovu statečnost a odhodlanost bojovat za svobodu své vlasti obdržela z Kanady
maminka Kristina tyto ocenění:
- Dominikovu Britskou válečnou medaili (British War Medal)
- Medaili vítězstvi (Victory medal)
- Pamětní kříž
- Pamětní medaili Memorial Plaque - Britové jí nazývali Death Penny - Posmrtný
halíř – mince s vyrytým jménem padlého a k tomu "diplom" s pietním oceněním
velké oběti padlého a jeho vlastenectví.
Bohužel nám není známo, zda se tyto vyznamenání zachovala.
Download

Dominik Náplava