Top Tipy
Inspirace od top podnikatelů
Květen 2014
Hodnocení DISC
- jaký jsem komunikační typ?
Šimon Mastný, TAB Board CZ,
www.tabcz.cz
Hodnocení DISC pomáhá majitelům firem nejen k tomu, aby lépe poznali sami sebe, ale
také své vedoucí pracovníky, zaměstnance nebo kolegyně a kolegy v rámci TAB Boardu.
DISC se zakládá na ekonomicky fundovaných procesech testování a diagnostiky způsobilosti
vlastní osoby. Tento proces je nejen uznávaný, ale i standardizovaný a poskytuje informace o
vlastním individuálním motivačním a komunikačním chování.
Výsledný profil ukazuje charakter a individuální chování ve čtyřech hlavních kategoriích
(dominance, iniciativa, stabilita a postupy). DISC zde však nehodnotí výsledek jako dobrý
nebo špatný, resp. správný nebo chybný. Spíše lze díky němu rozpoznat proč někdo dělá
to, co dělá. Toto porozumění pomáhá při lepší komunikaci s příslušnou osobou a při lepším
poznávání vlastního komunikačního chování.
Hodnocení DISC se velmi osvědčilo v TAB Boardech po celém světě i v ČR. Členové na
zasedáních zveřejňují své profily, což vede k vysoké efektivitě vzájemné komunikace a
každému jednotlivci ukazuje, jakým nejlepším způsobem může sdělovat své myšlenky a
nápady.
ŘEKLI O NÁS
Členství v TAB Boardu je pro mě hodně
inspirující. Dostávám zde řadu konkrétních
rad a podnětů, jak se posunout dál a tím
si „dobíjím své baterky“. Na diskuzích v
TAB Boardu oceňuji pohled “zvenčí”, čímž
rovnou získávám odpověď na otázky, které
mě do té doby vůbec ani nenapadly. To mi
pak dodá chuť se znovu do svých problémů
opřít a věci pozitivně vyřešit.
Marek Hanzl, AGILO.CZ, Kladno
Zapojení do rodinné firmy
Philip Spensieri, TAB York,
www.tabyorkregion.com
Moje zkušenost s řadou rodinných firem mě přivedla k přesvědčení, že dosažení úspěchu
vyžaduje ošetřit velmi zvláštní vztah “nadřízený/podřízený”. Pokud uvažujete o vstupu do
podnikání vašich rodičů, doporučuji si položit některé důležité otázky.
1. Máte správné schopnosti/ vzdělání?
Je důležité mít vyjasněnu svou přidanou hodnotu, zejména z pocitu, že jste získali a zasloužili
si své místo oprávněně. Pokud vaše schopnosti a dovednosti nejsou v souladu s podnikáním,
praxe může být náročná - ať už proto, že jste se podnikáním nezabývali, nebo že práci nerozumíte.
2. Jaký vztah máte se svými rodiči?
Kriticky zanalyzujte jaký vztah máte se svými rodiči. Bude splněna úroveň respektu,
který je nezbytný v profesionálním prostředí? Pokud je váš vztah bouřlivý mimo práci, je
pravděpodobné, že se bude přenášet i na pracoviště.
3. Jaký typ pracovního prostředí hledáte?
Pokud hledáte přátelství mezi kolegy a rovné zacházení, práce v rodinné firmě nemusí být pro
vás to pravé. Zaměstnanci firmy na vás budou pohlížet jako dítě majitele a práce se tak může
stát dokonce “osamělým místem”.
4. Jaké jsou vaše dlouhodobé cíle?
Plánujete podnikat v rodinné firmě trvale? Pokud ano, mají vaši rodiče v plánu to samé?
Vaše cíle musí být v souladu s těmi z vaší rodiny. Pokud máte v plánu převzetí rodinné firmy,
jak dlouho jste ochotni čekat? A navíc váš rodič nemusí být připraven vám podnik předat.
5. Budete mít samostatnost, kterou chcete?
Věří vám natolik, aby při rozhodování v rodinné firmě byl váš hlas slyšet? Pro rodiče bývá
“jednodušší”podkopat názory svého “dítěte” než někoho, ke komu mají profesionální vztah.
Pokud hledáte tvůrčí svobodu, musíte se rozhodnout, zda ji najdete v rodinné firmě.
Nakonec, může být i obtížné se úspěšně integrovat do rodinné firmy, protože musíte pochopit
rizika, která přicházejí s mícháním vašeho profesního a rodinného života.
Rodinné podnikání – osvědčené postupy
Doug Roof, TAB-Delaware, www.ceobulletin.com
Nedávno jsem se setkal s pěti podnikateli, kteří mají do své firmy zapojeny další členy své
rodiny. Podělili se společně o nejlepší (a nejhorší) postupy podložené vlastními zkušenostmi.
Diskuse se zaměřila na uvedení další generace do podnikání, a předání kormidla. Zde jsou
nejvýznamnější zkušenosti, které se objevily:
• Rodinný příslušník nové generace by měl začít “od píky”, aby získal respekt zaměstnanců.
• Respektovat disciplínu a od prvního dne rozlišovat mezi “mluvit spolu ve firmě“ – tj. ve
vztahu jako zaměstnavatel/ zaměstnanec a “mluvit osobně “ jako člen rodiny .
• Mladý člen rodiny při vstupu do podnikání v mladistvém věku vytváří specifické
problémy. S nedostatkem pracovních zkušeností z reálného světa je pro něj obtížnější
porozumět hranici mezi rodinnými a pracovními vztahy .
• Zaměstnaný člen rodiny potřebuje působit v průběhu času nejlépe ve všech oblastech
podnikání. Firma může kompenzovat jeho slabé stránky a umožnit jim využít jeho silné
stránky zda a kdy je schopen převzít vedoucí pozici.
• Být ochoten přijmout fakt, že rodinný příslušník nové generace nemusí být vždy ten pravý
pro další pokračování podnikání.
• Umět řídit vaše očekávání, která mohou být zkreslená, protože máte osobní vztah
k rodinnému příslušníkovi. Umožněte jim, aby vás mohli překvapit (nebo i zklamat)
a udělejte nezbytné úpravy vašich očekávání a plánů.
• Rozlišovat mezi odměnou (udělenou za přínos – obchodní výsledky) a podílem ve firmě,
který by se měl přidělovat na základě spravedlivých strategických rodinných úvah.
© Top Tipy, květen 2014 | Vydává: TAB Board CZ, Dělnická 2, 170 00 Praha 7 | kontakt: [email protected] cz.cz,
www.tabcz.cz | Texty a jejich části smějí být přetištěny pouze se souhlasem vydavatele. | Vydáno 13. 5. 2014
www.tabcz.cz
Top Tipy
Provizní motivační program
Jeff Garvens, Acme Holdings Inc.,
www.electro-coatings.com
Při navrhování prodejního motivačního
programu pro vaši společnost je důležité
rozlišovat mezi komoditním prodejem
a prodejem služeb. Je jednodušší
identifikovat a ocenit individuální úspěch
při prodeji komodity. Služby často vyžadují
program, který zdůrazňuje důležitost
spolupráce týmu.
Hledejte upřímnost
Sylvia Wood, Know-how Ltd,
www.knowhow.co.nz
Vaši nejlepší lidé jsou ti, kteří Vám řeknou
„jak to je ve skutečnosti“ - ne ti, kteří
Vám říkají jen to, „co chcete slyšet“. Pro
rozvoj businessu není důležité se nechat
pochválit, ale získat objektivní pohled.
Jak dosáhnout 30% růstu
Kenneth Walther, Valley Aquatic Solutions,
www.valleyaquatic.com
Progresivní růst je, pro mnoho firem,
kritickým faktorem pro jejich dlouhodobou
životaschopnost. Nicméně dosažení a
udržení takovéhoto růstu může být velmi
náročným úkolem.
Můžete však postupovat stejně jako při
řešení jakýchkoliv velkých úloh. Tím, že
komplexní úlohu rozložíte na řadu dílčích
a snazších úloh, dosáhnete snadněji
úspěchu. Například 30% růstu lze
dosáhnout zaměřením se na 10% růst v
každé z následujících tří kritických oblastí:
• Zvýšení prodeje stávajícím zákazníkům
o 10%
• Přidání 10% nových zákazníků
• Zlepšení tržeb o 10% tím, že přidáme
nové produkty a služby
Zaměření se na jednotlivé 10% cíle nám
umožní lépe stanovit správné marketingové
strategie pro každou oblast růstu a měřit
jejich výsledky.
Download

Hodnocení DISC - jaký jsem komunikační typ? Zapojení