Obsah
Co je nového ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Srovnání programu Moje zahrada – 3D v. 2009 s pøedchozí verzí . . . . . . . . . . . 5
Nové funkce programu Moje zahrada – 3D verze 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1. Instalace programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.1 Systémové požadavky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2 Instalace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2. Zaèátek práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.1 Záhlaví okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2 Øádka základních symbolù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.3 Øádka symbolù návrhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.4 Pravítko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.5 Posuvné lišty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.6 Kurzor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.7 Stavová øádka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3. Návrh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.1 Objektový panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.1.1 Povrchové objekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.1.2 Stavby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.1.3 Ploty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.1.4 Schodištì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.1.5 Dekorace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.1.6 Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.1.7 Rostliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.1.8 Støíhání rostlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.1.9 Spojená skupina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.1.10 Podklad projektu (Pozadí). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.1.11 Mìøení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.1.12 Všechny objekty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.1.13 Nastavení návrhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.1.14 Dláždìní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.2 Editor šablon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.3 Umístìní nového objektu a zmìna objektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.4 Oznaèení objektu nebo skupiny objektù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.5 Kopírování objektù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.6 Poznámky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4. Okno encyklopedie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.1 Pole informací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Seznam rostlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Tlaèítka použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.2 Aktuální rostlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.3 Filtr Rostliny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.4 Kalendáø péèe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.4.1 Péèe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.4.2 Zahradní nástroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.4.3 Okno Péèe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Moje zahrada – 3D
1
4.5 Filtr Kalendáø péèe . . . . . . .
4.6 Mapa . . . . . . . . . . . . . . .
4.7 Filtr Mapa . . . . . . . . . . . .
4.8 Poznámky rostlin . . . . . . . .
4.9 Filtr Poznámky rostlin . . . . . .
4.10 Obrázky rostlin (Koláž) . . . .
4.11 Filtr Obrázky rostlin . . . . . .
4.12 Choroby . . . . . . . . . . . .
4.13 Filtr Choroby . . . . . . . . . .
4.14 Odborné informace. . . . . . .
4.15 Filtr Odborné informace . . . .
4.16 Uživatelská pole . . . . . . . .
4.17 Filtr Uživatelská pole . . . . .
4.18 Editor uživatelských polí. . . .
4.19 Rùže . . . . . . . . . . . . . .
4.20 Filtr Rùže . . . . . . . . . . . .
4.21 Editor rostlin encyklopedie . .
4.21.1 Vložit novou rostlinu . .
4.21.2 Úpravy. . . . . . . . . .
4.21.3 Upozornìní . . . . . . .
4.22 Botanická hra. . . . . . . . . .
5. Krajina . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1 Vlastnosti oblasti . . . . . . . .
5.1.1 Hranice kolem oblasti . .
5.1.2 Zvednout nebo spustit . .
5.1.3 Naklonit. . . . . . . . . .
5.1.4 Nastavit fixovanou výšku
5.2 Zvìtšení, zmenšení návrhu . . .
6. 3D-zobrazení . . . . . . . . . . . .
6.1 Kamera. . . . . . . . . . . . . .
6.2 Obloha . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Seznam mìsícù . . . . . . . . .
6.4 Seznam kamer . . . . . . . . . .
7. Projektová kalkulaèka . . . . . . . .
8. Foto-návrháø . . . . . . . . . . . . .
8.1 Princip práce. . . . . . . . . . .
8.2 Objektový panel návrhu . . . . .
Foto zobrazení . . . . . . . . .
8.3 Seznam mìsícù . . . . . . . . .
8.4 Vybrat . . . . . . . . . . . . . .
8.5 Výbìr dle barvy . . . . . . . . .
8.6 Pravoúhelník. . . . . . . . . . .
8.7 Volný výbìr . . . . . . . . . . .
8.8 Polygon . . . . . . . . . . . . .
8.9 Kamera. . . . . . . . . . . . . .
8.10 Nastavení . . . . . . . . . . . .
8.11 Na stránku . . . . . . . . . . .
9. Editor zdrojù . . . . . . . . . . . . .
9.1 Knihovna fotografií a textur. . .
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . . . 45
. . . . . . . . . 47
. . . . . . . . . 48
. . . . . . . . . 49
. . . . . . . . . 49
. . . . . . . . . 49
. . . . . . . . . 49
. . . . . . . . . 50
. . . . . . . . . 51
. . . . . . . . . 52
. . . . . . . . . 52
. . . . . . . . . 52
. . . . . . . . . 53
. . . . . . . . . 53
. . . . . . . . . 54
. . . . . . . . . 55
. . . . . . . . . 56
. . . . . . . . . 56
. . . . . . . . . 59
. . . . . . . . . 59
. . . . . . . . . 60
. . . . . . . . . 62
. . . . . . . . . 63
. . . . . . . . . 64
. . . . . . . . . 64
. . . . . . . . . 64
. . . . . . . . . 65
. . . . . . . . . 65
. . . . . . . . . 66
. . . . . . . . . 66
. . . . . . . . . 66
. . . . . . . . . 66
. . . . . . . . . 67
. . . . . . . . . 68
. . . . . . . . . 69
. . . . . . . . . 69
. . . . . . . . . 70
. . . . . . . . . 70
. . . . . . . . . 71
. . . . . . . . . 71
. . . . . . . . . 71
. . . . . . . . . 71
. . . . . . . . . 71
. . . . . . . . . 72
. . . . . . . . . 72
. . . . . . . . . 72
. . . . . . . . . 72
. . . . . . . . . 73
. . . . . . . . . 74
Moje zahrada – 3D
9.2 Editor sezónních fotografií a textur .
9.3 Stránka rostliny . . . . . . . . . . .
9.4 Editor plotu . . . . . . . . . . . . .
9.5 Editor dekorací . . . . . . . . . . .
9.6 Editor profilù . . . . . . . . . . . .
9.6.1 Editace profilu . . . . . . . .
9.6.2 Typy kurzoru editoru profilù .
9.7 Editor schodištì . . . . . . . . . . .
9.8 Editor legendy . . . . . . . . . . . .
10. Pøíkazy menu . . . . . . . . . . . . . .
10.1 Menu Soubor . . . . . . . . . . . .
10.1.1 Nový návrh . . . . . . . . .
10.1.2 Nové foto... . . . . . . . . .
10.1.3 Otevøít . . . . . . . . . . . .
10.1.4 Zavøít . . . . . . . . . . . .
10.1.5 Uložit . . . . . . . . . . . .
10.1.6 Uložit jako . . . . . . . . . .
10.1.7 Export . . . . . . . . . . . .
10.1.8 Tisk . . . . . . . . . . . . .
10.1.9 Nastavení tisku . . . . . . .
10.1.10 Naètení po startu . . . . . .
10.1.11 Ukonèení . . . . . . . . . .
10.2 Menu Editovat . . . . . . . . . . .
10.2.1 Zpìt . . . . . . . . . . . . .
10.2.2 Obnovit . . . . . . . . . . .
10.2.3 Vyjmout . . . . . . . . . . .
10.2.4 Kopírovat . . . . . . . . . .
10.2.5 Vložit . . . . . . . . . . . .
10.2.6 Vložit propojení . . . . . . .
10.2.7 Smazat . . . . . . . . . . . .
10.2.8 Vybrat vše . . . . . . . . . .
10.2.9 Odstranìní výbìru . . . . . .
10.2.10 Vyrovnat . . . . . . . . . .
10.2.11 Seskupit . . . . . . . . . .
10.2.12 Rozeskupit . . . . . . . . .
10.2.13 Uložit objekty . . . . . . .
10.2.14 Naèíst objekty . . . . . . .
10.2.15 Vložit nový objekt . . . . .
10.2.16 Objekt . . . . . . . . . . .
10.3 Menu Vložit . . . . . . . . . . . .
10.3.1 Povrchové objekty. . . . . .
10.3.2 Stavby . . . . . . . . . . . .
10.3.3 Ploty . . . . . . . . . . . . .
10.3.4 Schodištì . . . . . . . . . .
10.3.5 Dekorace. . . . . . . . . . .
10.3.6 Kamera . . . . . . . . . . .
10.3.7 Mìøení . . . . . . . . . . . .
10.3.8 Spojená skupina . . . . . . .
Moje zahrada – 3D
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
76
77
79
79
80
81
81
82
83
85
85
85
85
85
85
86
86
86
87
88
88
88
88
89
89
89
89
89
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
91
91
91
91
91
92
92
92
92
92
3
10.3.9 Dláždìní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
10.3.10 Pozadí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
10.3.11 Všechny objekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
10.4 Menu Rostliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
10.4.1 Kalendáø péèe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
10.4.2 Poznámky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
10.4.3 Choroby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
10.4.4 Zahradní nástroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
10.4.5 Editor uživatelských polí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
10.4.6 Vložit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
10.4.7 Editovat parametry rostliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
10.5 Menu Zobrazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
10.5.1 Základních nástroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
10.5.2 Nástroje návrhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
10.5.3 Pravítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
10.5.4 Stavový øádek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
10.5.5 Objektový panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
10.5.6 Náhled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
10.5.7 Parametry návrhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
10.5.8 Mìsíc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
10.6 Menu Okno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
10.6.1 Duplikovat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
10.6.2 Na sebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
10.6.3 Vodorovnì. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
10.6.4 Vertikálnì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
10.6.5 Srovnat ikony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
10.6.6 Synchronizovat podle rostlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
10.6.7 Plánovaè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
10.6.8 Encyklopedie rostlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
10.6.9 Péèe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
10.6.10 Poznámky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
10.6.11 Krajina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
10.6.12 3D-zobrazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
10.6.13 Kalkulaèka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
10.6.14 Hra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
10.6.15 Název okna 1, 2, … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
10.7 Menu Nápovìda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
10.7.1 Obsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
10.7.2 Výuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
10.7.3 O programu ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
10.8 Menu Objekt (plovoucí menu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
10.8.1 Vyjmout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
10.8.2 Kopírovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
10.8.3 Smazat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
10.8.4 Odstranìní výbìru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
10.8.5 Vlastnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
11. Odinstalování programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
12. Výuka – Tutorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
4
Moje zahrada – 3D
Co je nového ...
Srovnání programu Moje zahrada – 3D v. 2009 s pøedchozí verzí
verze 2009
verze 2005
Poèet rostlin
více jak 15 000
7 700
Fotografie rostlin
více jak 26 000
13 000
3-rozmìrné rostliny
600
100
3-rozmìrné objekty
400
165
Operaèní systém
Windows XP – Vista
Windows 98 – XP
Nové funkce programu Moje zahrada – 3D verze 2009
Rùže
Editor zdrojù
Schodištì
Ploty
Moje zahrada – 3D
5
6
Dláždìní
Zdvihnutý povrch
Architektonické formy (MAF)
Editor sezónních fotografií
Kreslící prvky, šipky
Editor profilù
Moje zahrada – 3D
Vytvoøení 3D modelù
Videokurz o práci s programem
Opìrné stìny
Video
Výpoèet
Moje zahrada – 3D
7
1. Instalace programu
1.1 Systémové požadavky
Minimální konfigurace poèítaèe:
– Windows XP, Windows Vista, Microsoft Internet Explorer 5.01 nebo vyšší;
– procesor Pentium 4 (2GHz a výše), volné místo na pevném disku – 10 GB;
– operaèní pamì• 512 MB – doporuèená 1 GB nebo více;
– videokarta s 3D zrychlovaèem 128 MB RAM, ovladaè s podporou OpenGL.
Pro posunutou 3D grafiku je potøebná podpora OpenGL 2.0 ze strany
videokarty a ovladaèe;
– monitor s nastaveným režimem 1024x768 16 mil. barev (24 nebo 32 bitù na
barvu), normální písmo;
– DVD-ROM Drive.
1.2 Instalace
Pokud jste vlastníky již starší verze, program nìjdøíve odinstalujte. Program
se instaluje velice jednoduše. Nejprve ukonèete všechny spuštìné programy.
Vložte DVD s programem a pokud máte zapnutý systém automatického
spouštìní objeví se úvodní obrazovka instalace:
Obr. 1
Pokud se nic nedìje, spus•te Prùzkumníka. Potom oznaète DVD-ROM a spus•te
soubor autorun.exe. Stisknìte tlaèítko Další. V dalším oknì (obr. 2) je vám nabídnuta licenèní smlouvy a po odsouhlasení mùžete pokraèovat stisknutím tlaèítka Další.
8
Moje zahrada – 3D
Obr. 2
Dále si vyberete typ instalace (obr. 3). Jsou zde dvì možnosti:
– Typická – optimální instalace standardních èástí programu. Doporuèeno pro
vìtšinu uživatelù.
– Uživatelská – tento typ instalace umožní výbìr jednotlivých komponentù,
které budou nainstalovány. Doporuèeno pro pokroèilé uživatele.
Obr. 3
Moje zahrada – 3D
9
Po výbìru typu instalace zadejte Instalovat (obr. 4) a vyèkejte dle instrukcí
nìkolik minut než se program nainstaluje (obr. 5, 6).
Obr. 4
Obr. 5
10
Moje zahrada – 3D
Obr. 6
Z dùvodu ochrany (proti nelegálnímu kopírování), prosím, pøi práci
s programem Moje zahrada – 3D v. 2009 mìjte vždy v DVD-ROM mechanice
vložené DVD.
Moje zahrada – 3D
11
2. Zaèátek práce
Program spustíte zástupcem „Moje zahrada – 3D“
z novì vytvoøené programové skupiny pøes tlaèítko Start ®
Programy ® Moje zahrada – 3D ® Moje zahrada – 3D.
Program také spustíte ikonou, která se vám po instalaci
objevila na ploše.
Po spuštìní programu doporuèujeme otevøít panel
Nastavení návrhu (obr. 7). V tomto panelu si nastavíte co
vše chcete vidìt pøi práci s návrhem zahrady, rastr, roèní
období, den nebo noc. Mìsíce, den, noc mùžete mìnit
i z lišty nástrojù.
2.1 Záhlaví okna
V záhlaví okna jsou základní informace o vašem
dokumentu (obr. 8).
Obr. 8
Obr. 7
Pod záhlavím je hlavní Menu. Jednotlivé pøíkazy menu závisí na tom
v jakém režimu právì pracujete. Pod menu je panel základních nástrojù.
2.2 Øádka základních symbolù
Tlaèítka této lišty dovolují rychle zadávat základní pøíkazy.
– Nový plán zahrady – otevøe nový dokument.
– Nový foto-dokument – otevøe nový foto-dokument (napø. fotografii
vašeho domu ve formátu *.jpg, *.bmp, *.png).
– Otevøít – otevøe existující dokument.
– Uložit – uloží již existující dokument. Jestli dokument ještì není pojmenován na obrazovce se objeví okno Uložit jako.
– Vyjmout – vyøízne vybraný objekt nebo text z dokumentu a vloží ho
do doèasné schránky.
12
Moje zahrada – 3D
– Kopírovat – zkopíruje vybraný objekt nebo text a vloží ho do schránky.
Pøedchozí obsah schránky bude zamìnìn za nový.
– Vložit – vloží obsah doèasné schránky do dokumentu.
– Zpìt – vrátí poslední vykonaný krok.
– Obnovit– opakuje poslední krok, který jste vrátili.
– Návrh – aktivuje okno s návrhem vašeho dokumentu (2D).
– Encyklopedie – aktivuje okno s encyklopedií nebo rozbalí nabídku
s jednotlivými listy encyklopedie:
– Okno encyklopedie – otevøe list encyklopedie s výbìrem rostlin.
– Kalendáø péèe – otevøe list encyklopedie s popisem péèe
o rostliny.
– Mapa – otevøe list encyklopedie s popisem (pravé tlaèítko myši),
urèením místa rùstu a ekologickými oblastmi.
– Poznámky o rostlinách – otevøe list encyklopedie, kam mùžete
zapisovat poznámky k jednotlivým rostlinám.
– Koláž zobrazení rostlin – otevøe list encyklopedie s fotogalerií.
– Choroby – otevøe list encyklopedie s popisem pøíznakù a prevence
chorob.
– Odborné – otevøe list encyklopedie s odbornými informacemi
o dané rostlinì.
– Péèe – aktivuje okno s kalendáøem, kde je ukázáno jak peèovat o vybranou rostlinu.
– Poznámky – aktivuje okno s poznámkami.
– Krajina – aktivuje okno s krajinou (možnost úpravy terénu).
– 3D-zobrazení – aktivuje okno s 3D-zobrazením.
– Kalkulaèka – aktivuje okno, kde mùžete provést výpoèet ceny návrhu.
Moje zahrada – 3D
13
– Nástroje – aktivuje okno se seznamem zahradních nástrojù a jejich
použitím.
– Hra – aktivuje okno s hrou, kde mùžete vyzkoušet vaše znalosti o
rostlinách.
– Tisk – aktivuje okno tisku dokumentu.
2.3 Øádka symbolù návrhu
Tlaèítka této lišty dovolují rychle pracovat s projektem zahrady.
– Objekty návrhu – rozbalí se nabídka s objekty, které mùžete vložit do
návrhu.
– Povrchové objekty – pøepne do panelu s povrch. objekty.
– Stavby – pøepne do panelu staveb.
– Ploty – pøepne do panelu plotù a opìrných stìn.
– Schodištì – pøepne do panelu tvorby schodiš• a mostù.
– Dekorace – pøepne do panelu dekorací, osvìtlení, atd.
– Kamera – pøepne do panelu s kamerami.
– Rostliny – pøepne do panelu rostlin.
– Mìøítko – pøepne do panelu mìøítka.
– Spojená skupina – pøepne do panelu již vytvoøených skupin
staveb.
– Pozadí – pøepne do panelu s výbìrem pozadí.
– Dláždìní – pøepne do panelu dláždìní.
– Všechny objekty – pøepne do panelu se seznamem všech
použitých prvkù návrhu.
– Nastavení projektu – pøepne do panelu nastavení.
14
Moje zahrada – 3D
– Mìsíc – umožní vybrat požadovaný mìsíc a tím i urèit
vzhled zahrady.
– Nastavení návrhu – zpùsob zobrazení a nastavení návrhu.
– Zvìtšit – zvìtší zobrazení návrhu.
– Zmenšit – zmenší zobrazení návrhu.
– Vystøedit – zobrazí vložené objekty na støedu obrazovky.
– Den – zobrazí návrh v denním svìtle.
– Noc – zobrazí návrh v noèním svìtle.
2.4 Pravítko
Pravítka se zobrazují v záhlaví a levé èásti okna (obr. 9).
Obr. 9
Pravítka ukazují používané souøadnice v metrech nebo v jiných jednotkách.
Jednotky si mùžete zmìnit ve Windows: Nastavení ® Ovládací panel ® Místní
nastavení ® Èísla.
Pomocí pravítek mùžete mìnit polohu souøadnic. Držíc levé tlaèítko myši
kliknìte na horní levý kraj pravítka a zatáhnìte pravítko do požadovaného
prostoru zahrady. Dvojitý klik myší v levém horním rohu pravítek vrátí pravítka
do pøedchozí polohy (støed upravované oblasti).
Mùžete také pøidat nebo vymazat pomocné linky, abyste zobrazili pomocnou
linku, stisknìte levé tlaèítko myši na odpovídajícím pravítku, nepouštìjte levé
tlaèítko myši a táhnìte pomocnou linku na požadované místo na ploše. Chcete-li
linku smazat, staèí ji zatáhnout zpìt na odpovídající pravítko.
Moje zahrada – 3D
15
2.5 Posuvné lišty
Na pravém dolním kraji okna se nacházejí posuvné lišty (obr. 10). Pomocí
myši a posuvných lišt mùžete rychle prohlížet váš dokument.
Obr. 10
2.6 Kurzor
Zobrazení kurzoru se mùže mìnit v závislosti na operaci, kterou právì
provádíte:
– Program pracuje.
– Ukázat objekt.
– Umístit objekt.
– Ukázat nebo zatáhnout za tlaèítko pro støed otáèení objektu.
– Ukázat na tlaèítko pro otáèení objektu.
– Ukázat na tlaèítko pro zmìnu zakøivení objektu nebo oznámení, že
objekt mùžeme pøemis•ovat po ploše.
– Ukázat na tlaèítko pro zmìnu externí velikosti objektu.
– Ukázat na tlaèítko pro zmìnu interní velikosti objektu.
Pokud chcete oznaèit objekt, musíte na nìj kliknout levým tlaèítkem myši.
Abyste oznaèili skupinu objektù, musíte postupnì oznaèovat objekty a zároveò
16
Moje zahrada – 3D
držet klávesu Shift. Jestli zmáèknete pravé tlaèítko myši, objeví se plovoucí
menu objektu.
2.7 Stavová øádka
Stavová øádka se zobrazuje na zápatí okna programu (obr. 11).
Obr. 11
Vlevo se ukazuje text, který popisuje vybraný pøíkaz z menu nebo z nástrojù.
Vpravo se podle typu použité operace ukazují buï souøadnice X a Y, rozmìr
objektu nebo úhel sklonu.
Moje zahrada – 3D
17
3. Návrh
3.1 Objektový panel
Objektový panel se standardnì nachází podél levého okraje okna návrhu, ale
podle potøeby jej mùžete pøemístit. Panel obsahuje všechny objekty, které
mùžete vložit do návrhu. Zde s nimi mùžete pracovat – vkládat nové, mìnit již
vložené, upravovat je.
3.1.1 Povrchové objekty
V oknì Povrchové objekty mùžete zadat všechny parametry, ale pokud je
upravujete není možné zmìnit tvar objektu (obr. 12).
Textura
Pomocí dvou šipek umístìných v dolní èásti si vyberete materiál, ze kterého
chcete objekt vytvoøit (vnitøní èást i obruba).
Tvar
Vyberete
symbolù.
si
tvar
objektu
podle
Šíøe
Šíøku objektù mùžete nastavit buï
na panelu nebo pøímo na ploše návrhu pomocí Tlaèítka pro
zmìnu velikosti.
Obruba
Šíøku obruby (okraje) mùžete nastavit až do poloviny
z šíøky objektu. Toto je možné také udìlat pøímo na ploše
vašeho návrhu pomocí myši.
Vložit
Potvrdíte vytvoøení a umístìní objektu na plochu
návrhu. Objekty je možné kdykoli upravovat.
Obr. 12
18
Moje zahrada – 3D
3.1.2 Stavby
V oknì Stavby zadáváte parametry vaší stavby (obr. 13).
Editovat
Mùžete udìlat jakoukoli úpravu vybrané a myší
oznaèené stavby.
Nový dùm
V tomto dialogovém oknì mùžete vytvoøit novou
stavbu.
Nová vìž
V tomto dialogovém oknì mùžete vytvoøit novou
stavbu. Doporuèujeme k tvorbì altánù.
Seznam
Na výbìr máte ze 39 typù domù, terasy, skleníky,
høištì, pergoly atd.
Vložit
Potvrdíte vytvoøení a umístìní objektu na plochu
návrhu. Objekty je možné kdykoli upravovat.
Projektování nových staveb
Nejdøíve si vyberete typ stavby (dùm nebo vìž) a pak
v prùbìhu nìkolika krokù vyprojektujete novou. Jestliže
myší kliknete na projektovanou stavbu, ta se zaène otáèet.
1. krok
Mùžete nastavit parametry vaší stavby (obr. 14) –
šíøku, délku, výšku (poètem poschodí). Šipkou v pravém
dolním rohu (ukazující vpravo) se posunete k dalšímu
kroku, šipkou ukazující vlevo se o krok vrátíte nebo
mùžete stavbu pomocí OK pøímo umístit na plochu.
2. krok
Zadáte parametry základny, podlahy a stropu
(obr. 15). Pomocí posuvníku pravítek urèíte výšku a šíøku
základny, a taky tlouš•ku ohranièujících èar. Dále si mùžete vybrat strukturu
(materiál) a barvu podlahy. Šipkou, ukazující vpravo, se posunete k dalšímu
kroku.
Obr. 13
19
Moje zahrada – 3D
Obr. 14
Obr. 15
3. krok
Pomocí jednotlivých posuvníkù a tlaèítek mùžete urèit výšku jednotlivých
poschodí (obr. 16). V èásti Parametry zdi nastavíte vzdálenost mezi zdí
a okrajem støechy (pøesah), a taky strukturu a barvy zdí. V èásti Linie nastavíte
šíøi a barvu žeber stavby. Šipkou, ukazující vpravo, se posunete k dalšímu kroku.
4. krok
V tomto kroku si vyprojektujete (obr. 17) na libovolné stìnì nebo èásti
støechy okna nebo dveøe. Šipkou, ukazující vpravo, se posunete k dalšímu kroku.
20
Moje zahrada – 3D
Obr. 16
Obr. 17
5. krok
Zde si ze seznamu vyberete libovolnou rostlinu a umístíte jí na vámi vybrané
stìnì (obr. 18). Po stisknutí tlaèítka Filtr si vyberte rostlinu podle barvy kvìtu,
listù, doby kvìtu atd. Po pøenosu rostliny na stìnu, ji mùžete kopírovat: Ctrl +
kliknutí myší na vyznaèený objekt. Šipkou, ukazující vpravo, se posunete
k dalšímu kroku.
Moje zahrada – 3D
21
Obr. 18
6. krok
V tomto posledním kroku zvolíte parametry støechy (obr. 19). Posuvníky
urèíte výšku a tvar støechy, také barvu a šíøku žeber, sklon, povrch a barvu
støechy. Nakonec potvrdíte OK a Umístit.
Obr. 19
22
Moje zahrada – 3D
3.1.3 Ploty
Toto okno (obr. 20) vám umožní zadávat parametry vytváøeného a upravovaného plotu. Jestli upravujete již døíve
vytvoøený plot, tak funkce Tvar je nedostupná.
Tvar
Vyberete
symbolù.
si
tvar
objektu
podle
Editor
Zde mùžete nastavit nejrùznìjší
parametry plotu – základnu, sloupky,
panely, výšku, ... (obr. 21).
Obr. 20
Obr. 21
Seznam
V seznamu je více než 24 druhù plotù.
Vložit
Tímto pøíkazem umístíte vámi vytvoøený plot na plochu návrhu.
3.1.4 Schodištì
V oknì Schodištì (obr. 22) vytvoøíte nejrùznìjší tvary schodiš• a mostù.
Moje zahrada – 3D
23
Tvar
Vyberete si tvar objektu podle symbolù.
Editor
Zde mùžete nastavit nejrùznìjší parametry
schodištì nebo mostu – výška schodištì, stupnì,
základny, poèet schodù, délka, ... (obr. 23).
Obr. 22
Obr. 23
Seznam
Obsahuje nìkolik typù závìsných i stojacích svìtel.
Vložit
Tímto pøíkazem umístíte vámi vytvoøený objekt na plochu návrhu.
3.1.5 Dekorace
Zde si vyberete (obr. 24) rùzné dekoraèní pøedmìty.
Barva
S pomocí panelu barev si zmìníte barvy objektù (tam, kde je to možné).
Typ
V seznamu je obsaženo 12 skupin (napø. zvíøe, dopravní prostøedky, zahradní
doplòky, osvìtlení, znaèky, ...) typù možných objektù.
24
Moje zahrada – 3D
Editor
Zde mùžete nastavit nejrùznìjší parametry dekorace
(obr. 24a).
Obr. 24a
Vložit
Tímto pøíkazem umístíte vámi vytvoøenou dekoraci na plochu návrhu.
Obr. 24
3.1.6 Kamera
S pomocí tohoto okna (obr. 25) mùžete rozložit kamery
do návrhu vaší zahrady. S jejich pomocí si prohlédnete návrh
v 3D-zobrazení. Do návrhu lze umístit i nìkolik kamer.
Jméno
V øádce Jméno zadáte název kamery. Mùžete si zadávat i
svá jména.
Výška
Zadáte výšku nastavení kamery.
Úhel rozhledu
Pole pohledu.
Moje zahrada – 3D
Obr. 25
25
Azimut
Úhel mezi nastavením kamery a horizontální osou.
Úhel sklonu
Úhel mezi nastavením kamery a vertikální osou.
Vložit
Tímto pøíkazem umístíte vytvoøenou kameru na plochu návrhu.
3.1.7 Rostliny
V oknì Umístit rostliny (obr. 26) buï vyberete novou
rostlinu a urèíte všechny parametry nebo upravíte odstup
a velikost již døíve vytvoøené rostliny. Pracujete zde
s rostlinou, kterou jste si døíve vybrali v Encyklopedii
rostlin. U nìkterých rostlin není možné urèovat velikost
rostliny. Velikost umožòuje modelovat „rùst rostlin“
s postupem èasu.
Typ
Zde si urèíte variantu seskupení rostlin:
– Soliterní seskupení – bude vysazena pouze jedna rostlina.
Funkce Tvar a Odstup jsou nepøístupné.
– Lineární seskupení – rostliny budou vysazeny podle
tvaru, který jste si vybrali (øada, kontura, ...). Takový typ
výsadby je vhodný pro kvìtinové záhony a rabata.
– Plošné seskupení – rostliny budou vysazeny plošnì podle
tvaru, který jste si vybrali. Takový typ je vhodný napø.
pro divoký les.
Tvar
Stlaèením jednoho z tlaèítek si vyberete tvar seskupení
rostlin (pruh, elipsa, pravoúhelník, ...).
Odstup
Urèuje odstup výsadby (tj. odstup mezi sousedními rostlinami) v pruhu o šíøce 0 - 3 metry.
Obr. 26
26
Šíøe
Aktivuje se pokud použijete plošné seskupení. Mùžete
zadat šíøku tohoto seskupení v intervalu 0.4 - 24 m.
Moje zahrada – 3D
Mìøítko %
Urèuje velikost rostlin v odstupu mezi 0 a 100 %. Navrhovaná varianta je 100 %.
Vìk
Vzhledem k nastavení na mìøítku ukazuje vìk rostliny.
Šíøe rostliny
Vzhledem k nastavení na mìøítku ukazuje šíøku rostliny (napø. šíøku koruny
stromu).
Výška rostliny
Vzhledem k nastavení na mìøítku ukazuje výšku rostliny.
Zobrazení
V oknì je zobrazena aktuální rostlina, se kterou
pracujete.
Nahradit
Umožní vymìnit rostlinu, kterou již máte v návrhu.
Nejprve je nutné rostlinu vybrat myší, potom pravým
tlaèítkem kliknout a z plovoucího menu zadat Nahradit nebo
Vlastnosti. Tím se tlaèítko stane aktivní.
Vložit
Tímto pøíkazem umístíte rostlinu nebo seskupení rostlin
na plochu návrhu.
3.1.8 Støíhání rostlin
Ty rostliny, které napø. tvoøí živý plot, mùžete
zastøihávat do nejrùznìjších tvarù (obr. 27).
Typ
Možnost výbìru jestli chcete rostliny tvarovat jednotlivì
nebo jako celek.
Tvar
Výber tvaru støihu.
Výška
Výška støihu. Interval 0 - 20 m.
Nahradit
Umožní vymìnit rostlinu, kterou již máte v návrhu.
Moje zahrada – 3D
Obr. 27
27
Zobrazení
V oknì je zobrazena aktuální rostlina, se kterou pracujete.
Seznam
Zde naleznete seznam více jak 30 možných støihù.
Vložit
Tímto pøíkazem umístíte zastøiženou rostlinu nebo seskupení rostlin na
plochu návrhu.
3.1.9 Spojená skupina
Pokud nemáte zvláštní pøání na nìkteré stavby nebo pokud chcete pouze stavbu doupravit, jsou zde pøipravené nejrùznìjší domy, chatky, pergoly, altánky (obr. 28). I vy
mùžete vytvoøit vlastní skupinu objektù a vložit ji do seznamu pomocí plovoucího menu vložit. Nejprve oznaèíte pomocí klávesy Shift a myši všechny objekty a vytvoøíte
skupinu, potom na skupinì kliknìte pravým tlaèítkem myši
a z plovoucího menu vyberte odpovídající funkci. Po zapsání
názvu se skupina zaøadí do seznamu. Novì vytvoøenou
skupinu mùžete použít i v dalších projektech.
POZOR! Nezapomeòte, že pokud máte na svém poèítaèi
instalovaný program, tak se zmìny ukládají do databáze. Po
pøeinstalování programu se tyto databáze obnoví
z instalaèního DVD-ROM, a tím se ztratí všechny zmìny.
Proto je dùležité databáze zálohovat.
Pøejmenovat
Kliknìte dvakrát levým tlaèítkem myši na název vybrané
skupiny a mùžete ji pøejmenovat.
Smazat
Vyberte skupinu a zmáèknìte klávesu Delete.
Seznam
V seznamu máte na výbìr více než 25 vytvoøených skupin.
Obr. 28
Vložit
Tímto pøíkazem vybranou skupinu umístíte na plochu návrhu.
28
Moje zahrada – 3D
3.1.10 Podklad projektu (Pozadí)
Zde mùžete vybrat podklad vašeho návrhu zahrady (obr.
29) nebo naèíst jiný podklad.
Naèíst
Umožní naèíst jiný podklad ze souboru ve formátu
*.jpg, *.bmp, *.png.
Typ
U vloženého pozadí mùžete vybrat typ, který chcete použít:
– použije naètený obrázek jako podklad vašeho
projektu zahrady.
– vloží naètený obrázek jako samostatný podkladový
objekt, napø. cestu.
– umožní umístit naètený obrázek jako èelo.
– umožní
umístit
naètený
obrázek jako 3D objekt.
Seznam
Seznam obsahuje více jak 20 typù
pozadí.
Obr. 29
Vložit
Tímto pøíkazem vybraný podklad
umístíte na plochu návrhu.
3.1.11 Mìøení
Tato nabídka vám umožní vložit do vašeho projektu
zahrady mìøící objekty nejrùznìjších tvarù (obr. 30).
Parametry šipky (tlaèítko)
Po zmáèknutí tohoto tlaèítka mùžete zadat šíøi šipky, po
opìtovném zmáèknutí tvar a po dalším zmaèknutí i barvu.
Seznam
Seznam typù mìøících objektù.
Vložit
Tímto pøíkazem vybraný objekt umístíte na plochu
návrhu.
Moje zahrada – 3D
Obr. 30
29
3.1.12 Všechny objekty
Tento režim vám zobrazí seznam všech objektù, které
byly použity ve vašem návrhu zahrady (obr. 31). I zde
mùžete provádìt nìkteré úpravy.
Vlastnosti
Umožní pøejít k vlastnostem vybraného objektu.
Seskupit/rozeskupit objekty (tlaèítko)
Vyberte nìkteré objekty z projektu (používajíc tlaèítko
“Shift”) a ztlaèením tohoto tlaèítka se vytvoøí skupina
objektù. Opakované zmáèknutí tohoto tlaèítka objekty
uvolní.
Posun
Použití tohoto tlaèítka umožní pohybovat a toèit
s vybranými objekty nebo skupinou objektù.
Posun (tlaèítka)
Tyto tlaèítka umožòují posunout objekty vzájemnì
o úroveò níže èi výše, dolu, nahoru.
Úhel
Zadáte hodnotu nového úhlu otoèení pro vybraný objekt.
X
Zobrazí novou hodnotu osy x odeètenou od poèátku
vybraného objektu.
Y
Obr. 31
Zobrazí novou hodnotu osy y odeètenou od poèátku
vybraného objektu.
Z
Zobrazí výšku vybraného objektu nad/pod nulovou úrovní.
Seznam
Samotný seznam všech použitých objektù.
30
Moje zahrada – 3D
3.1.13 Nastavení návrhu
Zde si urèíte rùzné parametry pro pohled na váš návrh
zahrady (obr. 32).
Symboly
Jednotlivé symboly vám umožòují vybrat si, které
objekty mají být v návrhu viditelné a které ne. Napø. jestliže
máte objekty rùzné výšky postaveny blízko sebe, jeden
z nich pøekrývá druhý a tehdy tuto funkci využijete. Aby
byly jednotlivé funkce zapnuty, musí být symboly
oznaèeny èerveným háèkem (kliknutí myši na symbol).
Roèní doba
Umožòuje vám, abyste si vybrali nìkterý mìsíc nebo
všechny barvy. Prohlížení návrhu po mìsících je vhodné
pro odsouhlasení rostlin s dobou kvìtu v prùbìhu roku.
Rastr
Nastavíte si velikost bunìk koordinaèního rastru pro váš
návrh zahrady. Na táhlu mìøítka je vyznaèena v metrech
velikost strany jedné buòky rastru (od 0 do 50). Když
nastavíte 0, rastr se vypne.
Rok
S pomocí tohoto pravítka si nastavíte rok, ve které si
chcete prohlédnout váš projekt zahrady. Aby tato funkce
dobøe pracovala musíte pøi umis•ování rostlin do projektu
dávat pozor na to, v jakém vìku je vysazujete.
Mìøítko
Nastavíte si potøebné mìøítko návrhu. Posuvníkem si
urèíte velikost prohlížené èásti zahrady (v metrech).
Minimálnì mùžete nastavit 30 metrù ku 1 centimetru. Maximální zoom závisí na
velikosti zahrady a není vìtší než 1 : 3 000.
Obr. 32
Oblast
Mùžete vytváøet jednotlivé oblasti, také si je pojmenovávat a následnì
vybírat ze seznamu. Vyberte oblat, zmáèknìte tlaèítko plus na panelu a objeví se
okno, do kterého zapíšete název oblasti (obr. 33).
Moje zahrada – 3D
31
Obr. 33
Zemìpisná konfigurace
Mùžete zadat zemìpisnou šíøku a délku vašeho pozemku. Údaje se následnì
zobrazí v pravém dolním rohu pracovního okna.
Den/Noc (ikona)
Nastavení režimu dne. Pøepínejte kliknutím na ikonu levým tlaèítkem myši.
Pøichycení k rastru (ikona)
Pokud tuto ikonu vyberete myší (je viditelné zaškrtnutí),
tak všechny objekty se pøi pohybu s nimi budou pøichycovat
k pomocné síti (rastr). Tato funkce je použitelná pouze pøi
hodnotì rastru vìtší než "0".
3.1.14 Dláždìní
Toto jsou rùzné objekty, které mùžete umístit do návrhu
pomocí šablon s pravidlem mnohoèetného opakování.
Šablony se používají k vytvoøení nejrùznìjších obrazcù
dláždìní cest a ploch. Jejich pomocí lze vytvoøit záhony
nebo opakující se kompozice s vázami, lavièkami, svìtly
v áleji a dalšími objekty. Šablony mùžete také použít
k vytvoøení textur pro stavby, ploty, ... Vytvoøené textury se
ukládají v seznamu Knihovny fotografií a textur Editoru
zdrojù.
Tvar
Vyberete si tvar objektu podle symbolù
(obr. 35).
Obr. 35
Druh oøíznutí
Vyberte si typ oøíznutí obrysem prvkù
šablony:
– neoøíznout obrysem – pokud
støed prvku je uvnitø oblasti, tak
prvek zùstává, pokud je mimo,
tak se odstraní;
Obr. 34
32
Moje zahrada – 3D
– odstanit pøi køížení obrysem – odstraní se všechny prvky zasahující za
obrys;
– nechat pøi køížení obrysem – zùstanou všechny prvky zasahující za
obrys, i èásteènì zasahující;
– oøíznout obrysem – pokud je prvek povrchem, tak se oøízne obrysem.
V ostatních pøípadech, pokud je støed prvku uvnitø tak zùstává, pokud
vnì, tak se odstraní;
– vytvoøit texturu – dláždìní se pøetvoøí na texturu. To zvyšuje rychlost
vykreslení ve 2D i 3D, ale vyluèuje možnost další editace prvkù.
Seznam
Seznam obsahuje více jak 20 šablon, které mùžete naèíst do již vytvoøených
povrchových objektù, a také možnosti vytvoøení nových. Pokud chcete editovat
šablonu, kliknìte dvakrát levým tlaèítkem myši na požadovanou nebo novou
šablonu a pøejdìte do Editoru šablon.
Vložit
Tímto pøíkazem vybrané dláždìní umístíte na plochu návrhu.
Editace
S objekty dláždìní umístìnými v projektu mùžete provádìt všechny operace
jako s jinými objekty. Kromì toho, když kliknete levým tlaèítkem myši na objekt
mùžete:
– zmìnit smìr a zaèátek obrazce – pøemis•ujíc myší kulatý úchyt mìníte smìr
dláždìní, hranatý úchyt – mìníte zaèátek;
– vybrat a editovat samostatný prvek dláždìní;
– vybrat soubor zmìn. Libovolné zmìny udìlané pøi editaci samostatného prvku
objektu dláždìní se ztráci, když zmìníte rozmìry nebo tvar objektu.
K pøetvoøení objektu dláždìní na nezávislý objekt, kliknìte pravým tlaèítkem
myši na objekt a vyberte rozdìlení na prvky.
3.2 Editor šablon
Pole editace má modré pozadí (obr.
36). Objektový panel je stejný jako
objektový panel Plánovaèe. Editor šablon
umožòuje i stejné postupy, jako Plánovaè
programu, kromì umístìní objektù
Kamera, Podklad projektu, a také Mìøení.
Podrobnìjší popis celé èásti najdete
v nápovìdì programu.
Obr. 36
Moje zahrada – 3D
33
Vyberte libovolný objekt, napøíklad kámen, a umístìte ho do pole editace. Po
umístìní vzniknou opakující se, barevné, poloprùzraèné sloupce objektu. Jejich
množství a pravidla umístìní v poli editace závisí na výbìru typu šablony.
Nastavte krok sítì a pøipojení k síti na stranì Nastavení projektu. Toto je
potøebné pro maximálnì pøesné umístìní objektù. Umístìte objekt do pole
editace, zmìòte jeho velikost a polohu v prostoru. Pro ovládání klonù, kliknìte
levým tlaèítkem myši na objekt šablony, až se objeví vektor opakování – linie,
spojující objekt s klonem. Pøemís•ujte klon, spojený vektorem s objektem, až
vám bude obecný obrázek vyhovovat. Umístìte do pole editace jiný objekt.
Objeví se poluprùzraèné klony jiné barvy, rozdílné od pøedchozí. Nastavte
vzájemnou pozici objektù a klonù tak, že získaný obrázek odpovídá vašemu
úmyslu. Je pøípustné umístit do pole editace libovolné množství objektù. Snažte
se pøesnì nastavit vztah objekt – klon, aby po celé ploše editace nebyly „díry“
a pøerušování obrázku. Pro pøesnou shodu vektorù lze pøedbìžnì spojit objekty
do skupiny a vytvoøit jediný vektor opakování.
Vytvoøenou šablonu lze uložit jako texturu pro další použití pøi tvorbì domù,
plotù, schodiš• atd.
Libovolný objekt šablony lze dodateènì editovat. Pro editaci kliknìte pravým
tlaèítkem myši na objekt šablony a v menu Objekty projektu vyberte jeden
z následujících pøíkazù:
– vytvoøit náhodnou sestavu – v editoru šablon, kliknìte pravým tlaèítkem myši
na objekt a z kontextového menu zadejte pøíkaz > Vytvoøit náhodnou sestavu;
pøitom se otevøe Nový návrh, ve kterém se nachází první objekt zámìny;
– vytvoøit sestavu zmìn – v editoru šablon, kliknìte pravým tlaèítkem myši na
objekt a zadejte pøíkaz z kontextového menu > Vytvoøit sestavu zmìn. Otevøe
se Nový návrh, kde se nachází objekt zámìny. Mìnìné mohou být libovolné
objekty, ne nutnì stejného typu;
– zmìna dláždìného objektu – v editoru šablon, kliknìte pravým tlaèítkem myši
na objekt a zadejte pøíkaz z kontextového menu > Zmìna dláždìného objektu.
V otevøeném oknì lze editovat následující parametry:
– vychýlení polohy – nastavení náhodné zmìny pozice objektu od jeho
výchozího postavení. Rozsah zmìny: 0–33 m;
– úhel odchylky – nastavení náhodné zmìny úhlu otoèení objektu od jeho
výchozího postavení. Rozsah zmìny: 0–180 st.;
– krok úhlu – nastavení kroku úhlu náhodné zmìny objektu. Rozsah kroku:
0–180 st.;
– zmìna velikosti – nastavení náhodné zmìny velikosti objektu od výchozích
hodnot. Rozsah zmìny: 0–0,9. Tento parametr nefunguje u rostlin a objektù, u kterých je zakázáno mìnit velikost, jako napø. auta.
Pamatujte, že zmìny zanesené do šablon, se rozšíøí na vše, i na døíve
vytvoøené projekty, ve kterých byla šablona použita.
34
Moje zahrada – 3D
Možné typy nových šablon s rùznými pravidly:
– nový obrazec na ploše – pravidlo opakování objektù: mnohoèetné,
rovnomìrné po celém poli editace; množství vektorù opakování – 2;
smìr pøemístìní vektorù – libovolný v poli editace;
– nový obrazec podél hranice – pravidlo opakování objektù: mnohoèetné, podle linie; množství vektorù opakování – 1; smìr pøemístìní klonù – horizontálnì, podle linie; tato šablona se používá pro vytvoøení
rùzných obrazcù obrub;
– nový soustøedný obrazec – pravidlo opakování objektù: mnohoèetné, dle
soustøedných kružnic; množství vektorù opakování – 1; smìr pøemístìní
vektoru – horizontální, po okruhu; používá se k vytvoøení záhonù;
– nový obrazec podél osy – pravidlo opakování objektù: mnohoèetné,
po linii; množství vektorù opakování – 1; smìr pøemístìní vektoru –
horizontálnì, po linii;
– nový náhodný obrazec – pravidlo opakování objektù: mnohoèetné,
náhodné, po celém poli editace.
Pøíklady Dláždìní
Obr. 37
Obr. 38
Obr. 39
Obr. 40
Moje zahrada – 3D
35
3.3 Umístìní nového objektu a zmìna objektu
Jestli chcete umístit nový objekt do návrhu, musíte nejdøíve otevøít panel
objektu. Objekty v návrhu mùžete rùznì upravovat: pøemis•ovat, rotovat, mìnit
velikost a tvar.
Níže jsou ukázány typy kursorù pøi rùzných èinnostech ve vašem návrhu:
– program pracuje;
– potvrzení umístìní objektu a konec práce s danou funkcí;
– pøesun objektu na pøedpokládané místo. Používá se pøi stlaèeném
levém tlaèítku myši;
– pøesun støedu rotace objektu. Používá se pøi stlaèení støedu rotace myší
a pøetahuje se pøi stlaèeném levém tlaèítku myši;
– rotace objektu okolo støedu rotace. Používá se pøi stlaèení libovolného kraje
objektu myší a rotuje se s objektem pøi stlaèeném levém tlaèítku myši;
– zmìna velikosti objektu. Používá se pøi stlaèení libovolného kraje
myší a velikost se mìní pøi stlaèeném levém tlaèítku myši;
– zmìna interní velikosti objektu (napø. cesty). Používá se pøi stlaèení
libovolného vnitøního kraje myší a velikost se mìní pøi stlaèeném
levém tlaèítku myši.
Existují dva režimy úprav oznaèeného objektu:
– zmìna velikosti (táhlo – ètvereèky);
– rotace (táhlo – kroužky).
Mezi tìmito režimy se pøepnete kliknutím levým tlaèítkem myši na oznaèený
objekt.
3.4 Oznaèení objektu nebo skupiny objektù
Libovolný objekt vyberete, když na nìj kliknete levým tlaèítkem myši.
Skupinu objektù oznaèíte jedním z následujících zpùsobù:
– držíc klávesu „Shift“, postupnì oznaète potøebné objekty;
– držíc stlaèené levé tlaèítko myši, vyznaète pravoúhelník, který bude obsahovat
potøebné objekty, a potom pus•te levé tlaèítko myši.
Vybrané objekty jsou èervené. Pro zrušení oznaèení použijte pøíkaz Zrušení
oznaèení nebo pøíkaz plovoucího menu.
3.5 Kopírování objektù
Abyste mohli kopírovat objekt nebo skupinu objektù, musí být oznaèené.
Kopírovat mùžete nìkolika zpùsoby:
36
Moje zahrada – 3D
– držíc klávesu „Ctrl“, kliknìte na objekt, stisknìte levé tlaèítko myši
a pøesuòte objekt na požadované místo. Jestli kopírujete skupinu objektù,
držte také stisknutou klávesu „Shift“. Na pùvodním místì zùstanou originály a
kopie se objeví na novém místì. Jestli chcete operaci zrušit v dobì pøesunu,
stisknìte klávesu „Esc“;
– zvolte pøíkaz Kopírovat v menu Úpravy. Vybrané objekty se zkopírují do doèasné schránky. Potom zvolte pøíkaz Vložit a objekty budou vloženy na to
samé místo, kde jsou i originály, a budou oznaèené. Teï je možné objekty-kopie pøesunout na požadované místo.
3.6 Poznámky
Libovolný návrh mùže mít asociován k nìmu text (poznámku). Poznámky si
prohlédnete nebo opravíte v oknì poznámek (obr. 41).
Poznámový blok otevøete kliknutím na odpovídající ikonu na lištì. Pro
zachování poznámky ji musíte uložit.
Obr. 41
Moje zahrada – 3D
37
4. Okno encyklopedie
Toto okno (obr. 42) obsahuje grafickou a textovou informaci o více než
15 000 druzích rostlin. V encyklopedii si mùžete prohlédnout informace
o jednotlivých rostlinách, jejich chorobách, péèi, rovnìž i vybírat rostliny podle
rùzných kritérií.
Obr. 42
Seznam rostlin mùže být pomocí Filtru rostlin omezen. Vybranou rostlinu
umístíte do návrhu vaší zahrady pøíkazem Vysadit a potom Vložit. Informace
jsou rozdìleny do devíti listù (obr. 43).
Rostliny – Péèe – Mapy – Poznámky – Koláž – Choroby – Vìdecké – Uživatelské – Rùže
Obr. 43
Vlevo jsou další dvì záložky k výbìru režimu:
Informace o rostlinì
38
Filtr
Moje zahrada – 3D
4.1 Pole informací
Seznam rostlin
Rostliny jsou seøazeny podle abecedy. Název rostliny se skládá ze dvou
èástí:
– levá odpovídá druhu rostliny,
– pravá rodu rostliny.
Název rostlin je k dispozici latinsky i èesky podle toho jak si nastavíte funkci
Latinsky/Èesky. Pokud u rostliny neexistuje èeský název, potom je napsáno NE.
Podle výbìru se mìní i ostatní pole informací.
Øádka vyhledej
Nachází se nad seznamem rostlin. Postaèuje, když zadáte první písmena
názvu rostliny, kterou požadujete. Program ji sám najde v seznamu.
Jméno aktuální rostliny
Jméno oznaèené rostliny je zobrazeno pod záhlavím okna a je buï latinské
nebo èeské.
Obrázek rostliny
V tomto poli je obrázek celé nebo èásti rostliny, podle vybraného typu
zobrazení.
Tlaèítka zobrazení rostliny
Oznaèují rùzné èásti rostliny (vìtve, listy, jedlé nebo nejedlé plody, kvìt,
strom celý atd.). Tlaèítka jsou nad seznamem rostlin.
Silueta rostliny
Tato silueta pøedstavuje dospìlou rostlinu spoleènì s údaji o výšce a šíøce
(v metrech).
Barevný diagram roèních období
Vnìjší kruh tohoto diagramu ukazuje mìsíce, ve kterých rostlina kvete
a barvu jejich kvìtù a plodù. Vnitøní kruh zobrazuje barvu listù.
Tlaèítka použití
Tyto tlaèítka pøedstavují rùzné možnosti použití rostlin v návrhu vaší
zahrady. Použitím tlaèítka se posunete do okna s popisem variant pøi použití
typické rostliny.
Moje zahrada – 3D
39
Filtr
Druhý list encyklopedie rostlin. Zde mùžete vybrat rostlinu podle
podkategorií a podle rùzných kritérií (viz 4.3).
Vysadit
Zobrazí se panel Rostliny. Zde mùžete nastavit nejrùznìjší parametry. Pøíkazem Vložit umístíte rostlinu do návrhu.
Latinsky/Èesky
Umožòuje výbìr mezi èeskou a latinskou terminologií. Pokud je místo
èeského názvu napsáno "NE", tak to znamená, že není adekvátní èeský název.
Výška rostliny
Na mìøítku se ukazuje výška vybrané rostliny v metrech. U stromù se zobrazuje
støední výška dospìlého jedince, u trávy a kvìtù je to výška v dobì kvìtu.
Šíøka rostliny
Na mìøítku se ukazuje støední šíøka rostlin v metrech.
Informace
Obsahuje nejrùznìjší informace o vybrané rostlinì, napø. rostlinný typ,
zálivka, osvìtlení, teplota, životnost, použití, místo rùstu, typ pùdy (písèitá,
vápnitá, jíl, kamenitá), zimovzdornost (zóny Rhedera, 1 odpovídá subarktickému
klimatu, 10 odpovídá subtropickému), ...
4.2 Aktuální rostlina
Aktuální rostlina je ta, která je oznaèená v seznamu rostlin.Všechny informace
o rostlinách se naladí na aktuální rostlinu (Poznámky, Kalendáø, Choroby).
Dokument mùže mít v programu souèasnì otevøeno nìkolik oken. V rùzných
oknech mohou být aktuální rùzné rostliny.
Aktuální rostlina se mìní podle oznaèeného objektu rostliny v oknì projektu,
vybrané øádce v seznamu rostlin encyklopedie a pøi výbìru v oknì péèe. Pøi
pøechodu z okna do okna se aktuální stane oznaèená rostlina.
Výbìr aktuální rostliny je možné synchronizovat v rùzných oknech s pomocí
pøíkazu Synchronizovat podle rostlin. Pøi tomto pøíkazu se v oknech oznaèí ty
elementy rostliny, které jsou vybrané v používaném aktivním oknì.
4.3 Filtr Rostliny
Pomocí tohoto okna (obr. 44) mùžete zúžit seznam rostlin encyklopedie
podle urèitých kritérií. Všechny symboly v tomto oknì jsou kritéria pro výbìr
rostliny. Jestli pøi výbìru kritéria zmizely nìkteré symboly, znamená to, že pro
40
Moje zahrada – 3D
danou rostlinu jsou tyto vlastnosti nedostupné. Pokud je vybráno více symbolù
ve skupinì, budou vybrány rostliny, které splòují nìkteré ze zadaných vlastností.
Napø. jestli vyberete èervený a žlutý symbol, vyberou se všechny rostliny se
žlutými a èervenými kvìty.
Pokud vyberete nìkolik symbolù z rùzných skupin, tak budou vybrány ty
rostliny, které odpovídají všem požadavkùm. Napø. jestli nastavíte výšku na 3 a 1
metr, vyberete srpen a vùni, vyberou se pouze ty rostliny, které nejsou vyšší než
3 metry a nižší než 1 metr, pøíjemnì voní a kvetou v srpnu.
Obr. 44
Pro výbìr na mìøítkách dejte táhlo do požadované polohy, na symboly
kliknìte myší nebo zmáèknìte mezerník (symbol se zakroužkuje). Pro zrušení
výbìru opìt kliknìte myší na symbol nebo dejte táhla na novou polohu.
Typ
Kliknutím levého tlaèítka myši na symboly typu mùžete vybrat typ rostliny.
Zálivka
Kliknutím levého tlaèítka myši na symboly zálivky mùžete vybrat zálivku
rostliny.
Osvìtlení
Kliknutím levého tlaèítka myši na symboly osvìtlení mùžete vybrat rostliny
podle potøebného osvìtlení.
Moje zahrada – 3D
41
Teplota
Kliknutím levého tlaèítka myši na symboly teploty mùžete vybrat rostliny
podle teplotních podmínek.
Komplikace
Kliknutím levého tlaèítka myši na symboly mùžete vybrat jak nároènou
rostlinu chcete pìstovat.
Rùst
Kliknutím levého tlaèítka myši na symboly mùžete vybrat jak rychle rostoucí
rostlinu chcete vybrat.
Délka života
Kliknutím levého tlaèítka myši na symboly mùžete vybrat rostlinu podle
životnosti. Maximální rozpìtí intervalu je 99 let.
Typ pùdy
Kliknutím levého tlaèítka myši na symboly typu mùžete vybrat rostliny
podle typu pùdy, kde budete vysazovat.
Kruhový diagram
Rùzné sektory tohoto diagramu odpovídají mìsícùm. Èervené sektory
oznaèují sjednocení období kvìtu vybraných rostlin, zelené – sjednocení mìsícù,
kdy je rostlina olistnìná. Kliknutím levého tlaèítka myši na okraj diagramu vedle
požadovaného mìsíce vyberete žádané období. Oznaèené mìsíce mají na
okraji bílý pruh. Pro výbìr barvu listù/kvìtù/plodù musíte pøepnout filtr do
odpovídajícího režimu pomocí tlaèítka Listy/Kvìty.
Kvìt, List, Podzimní list a Barvy plodù
Toto pole obsahuje 6 barev v režimu „List“, 10 barev v režimu „Kvìt“, 10
barev „Barvy plodù“ a 5 barev „Podzimní list“. Potøebné barvy si mùžete vybrat
kliknutím levého tlaèítka myši. Pro pøechod mezi režimy použijte tlaèítko „Kvìt,
List, Podzimní list a Barvy plodù“.
Pravítko Výška rostliny
Na pravítku urèíte interval, podle kterého chcete vybrat rostliny.
Poèet zvolených rostlin
Toto pole ukazuje poèet rostlin odpovídajících vašim kritériím.
Zpìt
Použitím tohoto pøíkazu se vrátíte k pùvodnímu nastavení.
42
Moje zahrada – 3D
4.4 Kalendáø péèe
Tento list encyklopedie obsahuje informace o tom jak peèovat o vybranou
rostlinu. List mùže být rozdìlen na informace o rostlinách pìstovaných venku,
rostlinách pokojových a o plevelu (obr. 45):
– tak obvykle vypadá záložka péèe
– pokud je možné vybranou rostlinu pìstovat doma i venku
– pokud vybraná rostlina mùže být i plevelem
Obr. 45
V jednotlivých sloupcích jsou symboly péèe podle mìsícù v roce a podle
aktuálnì vybrané rostliny. Kliknutím myši na symbol se pøesunete do
dialogového okna Péèe.
4.4.1 Péèe
Toto okno (obr. 46) obsahuje informace o vybrané zahradní práci. V pravé
èásti se nachází popis krokù a podmínek jednotlivé operace. Pro vìtšinu operací
je možno zapnout animaci, která ukazuje základní podmínky péèe o rostlinu.
Moje zahrada – 3D
43
Obr. 46
Tlaèítko Nástroje vám umožní prohlédnout si nástroje, které budete
potøebovat pro danou práci.
4.4.2 Zahradní nástroje
Seznam nástrojù obsahuje více než 70 druhù. Pøi zapnutí nástrojù
z dialogového okna Péèe, se ukáží jen nástroje potøebné pro daný úkon. Jestli
otevøete nástroje z hlavního menu, otevøe se okno Všechny základní nástroje
(obr. 47).
Obr. 47
4.4.3 Okno Péèe
Informace o tom, jak se starat o rostliny obsahuje i okno Péèe, které najdete
na Øádce základních symbolù (symbol konve). Toto okno obsahuje seznam
rostlin, které jste vysadili ve vašem návrhu zahrady (obr. 48).
44
Moje zahrada – 3D
Obr. 48
Tabulka
V pravých sloupcích tabulky jsou symboly oznaèující péèi o rostliny
v každém mìsíci. Popis si prohlédnete, když kliknete levým tlaèítkem myši na
odpovídající symbol.
Prùbìžná øádka mìsíce
Ve vrchní èásti okna jsou dvì šipky, ukazující doprava a doleva. Pomocí
tìchto šipek si mùžete prohlédnout pokyny k jednotlivým mìsícùm.
Celkový poèet rostlin
V tomto sloupci najdete celkový poèet vysazených rostlin podle jednotlivého
druhu.
Název rostliny
Tento sloupec obsahuje název rostliny (latinský nebo èeský). Dvojitým
klikem levého tlaèítka myši na název se pøesunete do Encyklopedie rostlin
s aktuální informací.
4.5 Filtr Kalendáø péèe
Pomocí tohoto okna (obr. 49) mùžete nastavit seznam rostlin encyklopedie
pøi zadání urèitých kritérií. Všechny symboly v tomto oknì jsou kritéria pro výMoje zahrada – 3D
45
bìr rostliny. Jestli pøi výbìru kritéria zmizely nìkteré symboly, znamená to, že
pro danou rostlinu jsou tyto vlastnosti nedostupné. Pokud je vybráno více symbolù
ve skupinì, budou vybrány rostliny, které splòují nìkteré ze zadaných vlastností.
Obr. 49
Typ pùdy
V této èásti vybíráte z nabídky kliknutím levého tlaèítka myši na symboly
typu pùdy, kde budete vysazovat.
Nádoby
Kliknutím levého tlaèítka myši na symboly typu vyberete typ nádoby, ve
které chcete pokojovou rostlinu pìstovat.
Umístìní
Kliknutím levého tlaèítka myši na symboly typu vyberete kam chcete
pokojovou rostlinu umístit.
Rozložení
Kliknutím levého tlaèítka myši na symboly typu vyberete místnost, ve které
se bude rostlina nacházet. Dvojitým kliknutím na symbol otevøete okno
s popisem.
46
Moje zahrada – 3D
Pøesazení
Pravítko zobrazí jak èasto by mìla být rostlina pøesazována.
Použití
Toto pole obsahuje pøíkazové pole pro všechny možné druhy použití.
Kliknìte na jeden nebo více symbolù pro vybrání rostlin podle jejich druhu
použití. Pokud zadáte více než jedno kriterium, zobrazí se všechny rostliny, které
odpovídají alespoò jednomu z nich.
Pokud zmizí nìkteré z pøíkazových polí (symbolù), znamená to, že žádná
z vybraných rostlin se pro takové použití nehodí.
Uživatelské
Pomocí pøíkazových polí A nebo NEBO mùžete zkombinovat dva rostlinné
soubory dohromady.
4.6 Mapa
Na tomto listì je zobrazena mapa svìta s vyznaèeným regionem, ze kterého
daná rostlina pochází a kde roste (obr. 50). Vidíte ekologické pásmo, ke kterému
rostlina náleží, a ve které oblasti mùže být rostlina pìstována. Jestli chcete
podrobnìjší informace, kliknìte na oblast pravým tlaèítkem myši. Svìtlezelené
zóny na mapì vyznaèují vybrané oblasti. Obyèejnì je více svìtlezelených zón,
protože vìtšinì rostlin se daøí ve více zónách.
Zimovzdornost podle zóny
Jednotlivé èásti mapy jsou rozdìleny podle odolnosti rostlin do zón (zóny
Rhedera). Jsou to oblasti, kde rostlina mùže pøezimovat bez zimní ochrany. Zóny
jsou oznaèeny od 1 do 10 a urèují se minimální zimní teplotou:
zóna 1:
zóna 2:
zóna 3:
zóna 4:
zóna 5:
zóna 6:
zóna 7:
zóna 8:
zóna 9:
zóna 10:
pod –45 oC
–45
–40 oC
–40
–34 oC
–34
–28 oC
–28
–23 oC
–23
–18 oC
–18
–12 oC
–12
–7 oC
–7
–1 oC
–1
+4 oC
Teplomilné rostliny snášejí teploty do –12 oC, støednìteplotní do –23 oC,
zimovzdorné pøes –23 oC.
Moje zahrada – 3D
47
Obr. 50
4.7 Filtr Mapa
Umožòuje vyøadit nepotøebné rostliny a zmenšit seznam rostlin encyklopedie
(obr. 51). Pokud chcete vybrat urèitou zónu, kliknìte na mapu. Pro zobrazení
krátkého popisu zóny kliknìte na zónu pravým tlaèítkem myši.
Obr. 51
48
Moje zahrada – 3D
4.8 Poznámky rostlin
Toto okno (obr. 52) umožòuje prohlížet a doplòovat text poznámek
o rostlinách. Poznámky encyklopedie jsou uloženy ve speciální databázi, která je
pøístupná z každého dokumentu. Poznámky návrhu jsou uloženy v souboru
dokumentu s tímto návrhem. Text poznámky návrhu náleží k jednomu objektu,
a tak každý objekt mùže mít pøiøazenou svoji poznámku. Poznámky návrhu
vyvoláte i v oknì návrhu pøes plovoucí menu.
Obr. 52
4.9 Filtr Poznámky rostlin
Umožòuje vyøadit nepotøebné rostliny a zmenšit seznam
v encyklopedii pomocí kritérií zadaných v poznámkách (obr. 53).
rostlin
4.10 Obrázky rostlin (Koláž)
Zobrazí se pøehled obrázkù rostlin seøazený podle rostlin (obr. 54). Obrázky
mùžete listovat buï v režimu Miniatury nebo Obrázkový režim.
4.11 Filtr Obrázky rostlin
Obsahuje pøehled obrázkù rùzných druhù rostlin. Tato funkce umožòuje
vyøadit nepotøebné rostliny z encyklopedie pomocí obrázkù.
Moje zahrada – 3D
49
Obr. 53
Obr. 54
4.12 Choroby
Zde jsou obsaženy možné choroby (obr. 55). V záhlaví dialogového okna je
øádka s pojmenováním aktuální choroby. Obrázek znázoròuje jak chorobou
napadená rostlina vypadá. Text napravo popisuje symptomy i prevenci.
50
Moje zahrada – 3D
Obr. 55
4.13 Filtr Choroby
Umožòuje vyøadit nepotøebné choroby a zmenšit seznam rostlin výbìrem
kritérií (obr. 56).
Obr. 56
Moje zahrada – 3D
51
4.14 Odborné informace
Informace o vybrané rostlinì (obr. 57), její bìžné názvy v daném jazyce
a autor (ten, který rostlinu objevil a popsal).
Obr. 57
4.15 Filtr Odborné informace
Filtr vám umožní vybrat rostliny podle jejich atributù. Mùžete vybírat podle
rodu a druhu, tím že kliknete na seznam. Dodateènì mùžete vyhledat vhodný rod
a druh podle abecedy.
4.16 Uživatelská pole
Na této záložce jsou Uživatelská pole (obr. 58), která jsou urèena pro
doplòující informace o rostlinách, napø. ceny. Mùžete vytváøet, odstraòovat
a editovat pole v oknì Editor uživatelských polí. Všechna uživatelská pole,
s èíselným typem se mohou používat v oknì Projektová kalkulaèka, jako zdroj
tvorby cen rostlin pøi kalkulaci projektu.
Tato záložka je nedostupná, když uživatelská pole nebyla vytvoøena. K jejich
vytvoøení vyberte Hlavní menu > Rostliny > Editor uživatelských polí.
52
Moje zahrada – 3D
Obr. 58
4.17 Filtr Uživatelská pole
Filtr vám umožní zadat kritéria podle kterých chcete vybírat. Napøíklad za
pøedpokladu, že u rostlin máte zadané ceny, zde mùžete zadat interval, ze
kterého chcete vybírat.
4.18 Editor uživatelských polí
Je urèen k vytvoøení uživatelských polí Encyklopedie (obr. 59), jejich editaci
a odstranìní. Po vytvoøení uživatelských polí, záložka Uživatelská pole
v Encyklopedii rostlin se stane dostupnou. K odstranìní pole zmáèknìte tlaèítko
Del na klávesnici. Všechna èíselná pole se používají jako zdroj cen.
Obr. 59
Moje zahrada – 3D
53
4.19 Rùže
Záložka pro milovníky rùží (obr. 60). Tato záložka je aktivní pouze pøi výbìru
rostliny – rùže. Tady se mùžete podívat na informace o rùžích. Požijte Filtr Vìdecké
informace k tomu abyste vybrali pouze rùže, zadejte do pole rod slovo rùže.
Zobrazení
Zobrazení rostlin.
Seznam ocenìní
Obsahuje seznam ocenìní, získaných rostlinou, a také informace o místì
a roce konání výstavy nebo název spoleèenství, kde bylo ocenìní získáno.
Pùvod rostliny
Informace o rodièích rostliny po mužské a ženské linii. Pokud jsou rodièe
rostliny:
– známy a je v Encyklopedii rostlin, tak informace o nich je pøedstavena jejich
zobrazením a názvem druhu;
– známy, ale nejsou Encyklopedii rostlin, tak informace o nich je pøedstavena
obecným zobrazením a názvem druhu;
– neznámy, tak se zobrazuje znak otazníku.
Informace
Informace o umístìní kvìtu na stonku, tvaru poupìte a kvìtu, kvalitì vùnì,
velikosti kvìtu a množství okvìtních lístkù, roku registrace.
Obr. 60
54
Moje zahrada – 3D
4.20 Filtr Rùže
Filtr vám umožní zadat kritéria podle kterých chcete vybírat (obr. 61).
Obr. 61
Poupì
Tvar poupìte: kulovité, vejcovité, zahrocené, urostlé, urnovité.
Tvar kvìtu
Tvar kvìtù: ploché, pohárkovité, kalichovité, hranaté, rùžicovité, kulovité.
Umístìní kvìtu
Samostatné (jedna nebo 2–3 samostatné kvìtiny), v malokvìtých kvìtenstvích (2–3 kvítky), mnohokvìté kvìtenství (5-15 kvìtù).
Množství kvìtních lístkù
Bohatost kvìtù: samostatné, polo-plnokvìté (10–20), plnokvìté (20–50),
hustì plnokvìté (více jak 50).
Velikost kvìtu
Velké (10 cm a více), støední (6–9 cm), drobné.
Aroma
Intenzita vùnì: intenzivní vùnì, støední, slabá, bez vùnì.
Moje zahrada – 3D
55
Zahradní druhy
Seznam zahradních skupin rùží. Vyberte zahradní skupinu kliknutím myši na
název. V seznamu rùží zùstanou ty, které patøí k vybrané skupinì.
Rok registrace
Èasový interval nebo pøesné datum registrace rostliny.
Rok ocenìní
Èasový interval nebo pøesné datum získání ocenìní.
4.21 Editor rostlin encyklopedie
Editor rostlin encyklopedie vám umožní vkládat do databáze rostlin nové
rostliny, upravovat jejich parametry, ...
4.21.1 Vložit novou rostlinu
Novou rostlinu vložíme pøes menu Encyklopedie ® ikona kvìtiny
(obr. 62, 63, 64, 65, 66).
Obr. 62
Název rostliny
Zadáte èeský název, kultivar, latinský název.
Typ
Vyberete typ rostliny: listnaté, jehliènany, keøe, kvìtiny, cibuloviny,
popínavé, trávy a byliny, kapradiny, zelenina, ...
Zálivka
Vyberete druh závlahy: stálá, pøíležitostná, bez závlahy.
Osvìtlení
Vyberete potøebné svìtelné podmínky: stín, polostín, svìtlo.
56
Moje zahrada – 3D
Obr. 63
Teplota
Vyberete teplotní podmínky, pøi kterých daná rostlina roste.
Typ pùdy
Vyberete typ pùdy: písèitá, vápnitá, jíl, hlína, kamenitá.
Další
Pokraèujete tlaèítkem Další.
Obr. 64
Moje zahrada – 3D
57
Zobrazení
Pomocí tlaèítka Vložit pøiøadíte obrázek rostliny buï z interní databáze již
existujících rostlin nebo z jiného souboru typu BMP (musí mít velikost 200x200
pixelù).
Druh
Doplníte druh obrázku rostliny (jestli obrázek znázoròuje napø. listy, kvìt,
kmen, koøeny, plody, hlízy, stonek apod.).
Další
Pokraèujete tlaèítkem Další.
Obr. 65
Vzdálenost mezi rostlinami
Zadáte doporuèenou vzdálenost mezi rostlinami.
Druh výsadby standardní
Zadáte doporuèený typ výsadby: jednotlivì, v øadì, ve skupinì.
Ikona
Vyberete symbol rostliny pro zobrazení v návrhu zahrady, na jeho základì
symbol pro 3D zobrazení
Interval sezónnosti
Vyberete dále vzhled rostliny v jednotlivých mìsících (kdy a jak kvete, kdy
a jaké má listy, plody).
58
Moje zahrada – 3D
Další
Pokraèujete tlaèítkem Další.
Obr. 66
Šíøka, výška a obrys
Zvolíte tvar, výšku (nadzemní, podzemní nebo podvodní) a šíøku rostliny.
Dokonèit
Tlaèítkem Dokonèit rostlinu zaøadíte do databáze. Pøi ukonèení Editoru
databáze uložíte provedené zmìny.
4.21.2 Úpravy
Opravu údajù o rostlinì provedete tak, že po spuštìní Editoru nejdøíve
vyhledáte požadovanou rostlinu a pomocí menu Rostlina ® Úpravy provedete
opravu. Pøi ukonèení Editoru databáze uložíte provedené zmìny.
4.21.3 Upozornìní
Program vytváøí po každém uložení zmìn záložní kopii pùvodní databáze se
jménem „garden.bak“. Aktualizovaná databáze je uložena v souboru
„garden.db“.
Pokud chcete v programu uchovat i originální databázi po instalaci, je nutné
ji zazálohovat.
Moje zahrada – 3D
59
4.22 Botanická hra
Do programu Moje zahrada – 3D patøí také botanická hra. Hra obsahuje
modus Zobrazení (obr. 67) a modus Název (obr. 68). V modu Zobrazení musíte
pøiøadit obrázku správný název.V modu Název musíte pøiøadit názvu správný
obrázek
Obr. 67
Obr. 68
60
Moje zahrada – 3D
Otázka
Zobrazí se otázka k vyøešení ve formì názvu nebo obrázku.
Další otázka
Zobrazí se další otázka.
Poèet bodù
Zobrazí se aktuální stav získaných bodù.
Zobrazení/Název
Pøepínání mezi mody Obrázek a Název.
Latinsky/Èesky
Pøepínání mezi latinskými a èeskými názvy v seznamu rostlin.
Obrázek
Zobrazení rostliny.
Dodateèné informace
Máte možnost zobrazit dodateèný obrázek nebo klip pro oznaèenou rostlinu.
Moje zahrada – 3D
61
5. Krajina
V tomto oknì lze zobrazit i upravovat krajinu (obr. 69) vašeho návrhu
zahrady. Okno je èernobílé (A) a nerovnosti jsou barevné (C).
Obr. 69
V záhlaví okna pod titulní øádkou je øádka s jednotlivými symboly krajiny (B).
Všechny zmìny, které udìláte na ploše, si mùžete prohlédnout v trojrozmìrném
zobrazení. Pro aktivaci èi deaktivaci øádky symbolù krajiny použijte pøíkaz
Øádka symbolù Krajina v menu Zobrazit. Bìhem zobrazení v režimu „Krajina“
nelze pohybovat objekty. Pokud chcete objekty pohybovat, je nutné se pøepnout
zpìt do okna „Návrh“.
Tlaèítkem „Výška oblasti nebo návrhu“
otevøete okno „Vlastnosti oblasti“ (obr. 70), kde mìníc hodnoty mùžete oblast zvednout, spustit, naklonit.
Aby jste zformovali krajinu mùžete provést následující práce:
– Zdvižení a sklon oblasti – lze zdvihat, spouštìt a naklánìt oblasti návrhu,
zadávajíc jim tvar objektù – povrchové objekty. Krajina, takto získaná
nezávisí na objektech – povrchové objekty jsou používané jako ohranièení
oblasti, a zùstává i po odstranìní objektu Povrchové objekty.
– Srovnat. Umožòuje odebrat všechny zmìny krajiny.
62
Moje zahrada – 3D
5.1 Vlastnosti oblasti
Umožòuje tvarovat reliéf oznaèených objektù (obr. 70).
Obr. 70
Mùžete provést pouze tu úpravu, která je aktuálnì zatržena v políèku pøed
názvem èinnosti.
Jiný zpùsob tvarování, než je právì oznaèen, nastavíte kliknutím levého
tlaèítka myši na políèko pøed názvem èinnosti.
Hranice kolem oblasti
Šíøe hranice kolem oblasti zmìny reliéfu. Èím je toto èíslo vyšší, tím více
pozvolný bude sklon kolem oblasti.
Nastavit fixovanou výšku
Urèit výšku oblasti nad úrovní zemì v metrech. Pro zadání záporné hodnoty
výšky zadejte pøed èíslo „-“ - vytvoøí se prohlubeò.
Naklonit
Zaškrtnìte pokud chcete zadat sklon.
Úhel od severu
Smìr osy sklonu oblasti. Rozsah: (0°-360°). 0° – jih; 90° – západ; 180° –
sever; 270° – východ.
Úhel k horizontu
Úhel sklonu oblasti vzhledem k horizontální ploše. Rozsah: (-80° – +80°).
Pøepoèítat vrstevnice
Smazat krajinu uvnitø oblasti.
Moje zahrada – 3D
63
Zvednout nebo spustit
Urèit výšku oblasti výše/níže od toho co bylo døíve.
5.1.1 Hranice kolem oblasti
Pøednastavena je hodnota 1m. Toto èíslo urèuje oblast na okrajích zvolené
plochy (svah/kopec který se tvaruje), kde se již zaèíná terén zvyšovat/snižovat.
Pøíklad:
V pøípadì strmého kopce zadáme nižší hodnotu, pro kopec pozvolnìjší
hodnotu vyšší.
Stejná výška kopcù
hranice 4 m
hranice 8 m
5.1.2 Zvednout nebo spustit
Vyvýší/sníží všechny body oznaèeného objektu o zadanou hodnotu (do pole
„jako“ napište požadovaný údaj, nebo jej nastavte pomocí šipek vpravo v tomto
poli). Poèítá se vždy od aktuální pozice (ne od nuly, jako v okénku „Nastavit
fixovanou výšku“).
Pøíklad:
Oznaèený objekt chceme posunout do výšky 1.5 m, zadáme do pole „jako“
hodnotu 1.5 m. Ten samý objekt chceme posunout ještì výš, a to do výšky 2.5
m, zadáme do pole „jako“ (kde se již zobrazí hodnota 1.5 m) hodnotu 1.0 m.
hranice 6 m
5.1.3 Naklonit
Umožní naklonit vybraný objekt o zadané hodnoty.
Pøíklad:
Nastavte napø. smìr od severu 90´ a úhel k horizontu 45. Spus•te 3D
zobrazení a uvidíte svah, který má polovinu nad (levou èást) a polovinu pod
(pravou èást) terénem.
64
Moje zahrada – 3D
Chcete-li nyní svah zvednout tak, aby byl celý nad úrovní terénu, zavøete 3D
zobrazení, v oknì „Krajina“ oznaète svah, zvolte pátou ikonu zleva „Vlastnosti
oblasti“, oznaète „Naklonit oblast nebo návrh“ a zadejte potøebnou výšku
v metrech.
5.1.4 Nastavit fixovanou výšku
Provede posun a vyrovnání terénu (i ze svahu udìlá vodorovnou plochu) o
zadaný údaj, ale vždy od nulové plochy (základní plocha), tzn. že všechny body
objektu, na které použijeme tuto volbu budou mít stejnou výšku od základní
plochy.
Dá se použít napø. na „resetování“ všech úprav terénu (nastavení do nulové
výšky zadáním hodnoty nula).
Obr. 71: Pøíklad nastavení reliéfu krajiny
5.2 Zvìtšení, zmenšení návrhu
Mùžete si zvìtšit èi zmenšit urèitou èást vašeho návrhu zahrady nástrojem lupa.
Moje zahrada – 3D
65
6. 3D-zobrazení
Toto okno vám umožní prohlédnout váš projekt zahrady (obr. 72)
v trojrozmìrném zobrazení v denní nebo noèní dobu, nebo v kterémkoli roèním
období. V záhlaví pod hlavní øádkou je øádka symbolù 3D-zobrazení.
Obr. 72
6.1 Kamera
Podrobný popis byl dán v kap. 3.1.6.
6.2 Obloha
Toto okno (obr. 73) obsahuje 10 druhù oblohy, ze kterých si mùžete vybrat.
6.3 Seznam mìsícù
Zde si mùžete vybrat libovolný mìsíc a prohlédnout si vaši zahradu v tomto
období.
66
Moje zahrada – 3D
Obr. 73
6.4 Seznam kamer
Zde mùžete rychle pøepínat z jedné kamery na druhou. Mezi kamerami se
mùžete také pohybovat pomocí kláves se šipkami, na pravém tlaèítku myši
mùžete mít rotaci (pokud jste pøedem urèili støed rotace).
Kvalita
Nastavení kvality zobrazení.
Zmrazit
Zmrazí aktualizaci 3D okna.
Obnovit
Pomocí tohoto pøíkazu lze nahradit zobrazené informace ve 3D-oknì
aktuálními daty.
Stereo
Stereo-Modus aktivovat/deaktivovat. Tuto funkci využijte pokud
používáte VR-brýle.
Moje zahrada – 3D
67
7. Projektová kalkulaèka
Souhrnná tabulka s plným seznamem všech objektù aktuálního projektu
a výpoètu celkové ceny celého projektu (obr. 74). Výchozí data k výpoètu se
získávají z funkce Cena každého objektu projektu. Tabulku lze vytisknout nebo
exportovat ve formátu XLS nebo CSV.
Obr. 74
Velikost sloupcù lze mìnit posouváním vertikální dìlící èáry v záhlaví.
Sloupce Zdroj, Jméno a Typ lze mezi sebou mìnit, pøitom se bude mìnit
i tøídìní objektù v seznamu. Pro opaèné tøídìní zmáèknìte název sloupce. Také
libovolný z tìchto sloupcù lze pøemístit doprava za sloupec Souèet – potom se
hodnoty v pøesunutém sloupci nebudou již tøídit a zobrazovat.
Maèkajíc + a - lze skrýt nebo zobrazit øádky tabulky. U každého typu objektu
jsou jeho parametry pro výpoèet.
Typ objektu
Parametry výpoètu
Povrchové objekty
Ploty
Schodištì
Dláždìní
Støíhání rostliny
Dekorace, Rostliny,
Stavby, Spojená skupina
68
Plocha povrchového objektu, Obvod povrchového objektu,
Délka povrchového objektu, Oblast obruby;
Plocha vnitøní èásti, Cena
Poèet mezisloupkù, Množství okrajových sloupù, Plocha
panelù, Obvod plotu, Cena
Délka schodištì, Výška schodištì, Poèet mezisloupkù,
Množství okrajových sloupù, Poèet schodù, Délka zábradlí 1,
Délka zábradlí 2, Cena
Obvod výsadby, Poèet elementù dláždìní, Cena;
Plocha výsadby, Obvod výsadby, Délka výsadby, Poèet rostlin,
Cena
Množství, Cena
Moje zahrada – 3D
8. Foto-návrháø
Umožòuje vytvoøit návrh, zakládající se na fotografii (obr. 75) a prohlédnout
si jej v trojrozmìrném zobrazení, v kterémkoli roèním období. V záhlaví pod
hlavní øádkou je øádka symbolù Foto (B).
Obr. 75
S fotoprojektem lze provádìt následující operace: vytvoøit foto-dokument;
otevøít foto-dokument; uložit foto-dokument; exportovat foto-dokument ve
formátech JPG nebo BMP.
8.1 Princip práce
Vyberte Hlavní menu > Soubor > Nový foto... naèíst fotografii (A), která se
stane podkladem projektu a nastavte na ní linii horizontu (C), zmáèknutím ikony
kamery na panelu. Používajíc objektový panel (E), umístìte do fotonávrhu
objekty, pøemis•ujíc je následujícím zpùsobem:
– s pøihlédnutím k perspektivì – držíc objekt levým tlaèítkem myši, pøemis•ujte
ho po fotografii. Pøi pøemístìní nahoru a dolu bude objekt mìnit velikost,
jakoby se pøibližoval k pozorovateli nebo vzdaloval od nìho;
Moje zahrada – 3D
69
– bez pøihlédnutí k perspektivì – držíc objekt pravým tlaèítkem myši,
pøemis•ujte ho po fotografii. Pøi jakýchkoliv pøemístìních, si objekt nechá
svou poèáteèní velikost.
Otáèet objektem lze v náhledu (F).
Pro umístìní do fotonávrhu cest, palouèkù atd., ohraniète oblasti ve
fotonávrhu, používajíc Foto nástroje a zaplòte je texturami (D).
Pro zmìnu poøádku pøiøazených textur udìlejte následující:
– vyberte tlaèítko šipky na panelu nástrojù;
– vyberte texturu, dvojitým kliknutím levým tlaèítkem myši na oblasti
fotonávrhu;
– vyvolejte pravým tlaèítkem myši kontextové menu a vyberte, odpovídající
zámìru, pøíkaz pøemístìní.
Správné nastavení linie horizontu na fotografii je dùležité pro automatickou
korekci velikosti umis•ovaných objektù do fotonávrhu.
Náhled projektu pro fotonávrh hraje pomocnou roli. Používá se tehdy, když
je tøeba do fotonávrhu umístit takové objekty jako: Povrchové objekty; Ploty;
Støíhání rostliny; Schodištì; Podklad projektu.
8.2 Objektový panel návrhu
Vìtšina objektù, které mùžete vložit do vašeho
dokumentu, je stejná (viz kap 3.) jako pøi práci v návrhu
(2D): Stavby, Ploty, Dekorace, Osvìtlení, Kamera,
Rostliny, Pojmenovaná skupina. Pouze objekty typu
Textury jsou nové (obr. 76).
Foto zobrazení
Obr. 76
Textura
Když dvakrát kliknete levým
tlaèítkem myši na toto pole, zobrazí
se okno s výbìrem textur (obr. 77).
Perspektiva
Mùžete si vybrat z nìkolika typù pozadí.
Mìøítko %
Mùžete nastavit mìøítko vzorku textury.
Prùzraènost
Mùžete nastavit prùhlednost vložené textury.
Obr. 77
70
Moje zahrada – 3D
Gamma
Zde mùžete nastavit hodnoty gamma v intervalu od 0 do 1.
8.3 Seznam mìsícù
Zde si mùžete vybrat libovolný mìsíc a prohlédnout si vaši zahradu v tomto
období.
8.4 Vybrat
Tento nástroj vám umožní vybrat a upravovat objekty. Abyste objekt vybrali,
najeïte na nìj myší a jednou kliknìte levým tlaèítkem.
Mùžete pohybovat 3D objekty:
– Pro vodorovný pohyb kliknìte a pøi pohybu držte levé tlaèítko myši.
– Pro svislý pohyb kliknìte a pøi pohybu držte pravé tlaèítko myši.
– Pro kopírování objektu zmáèknìte a držte klávesu Ctrl.
Zmìna vlastností objektu:
Kliknìte pravým tlaèítkem myši na vybraný objekt a z plovoucího menu
vyberte odpovídající pøíkaz vlastností. Výbìr provedete dvojitým kliknutím na
jakýkoliv objekt kromì skupiny objektù.
8.5 Výbìr dle barvy
Nástroj výbìru barevné palety. Umožní vám vybrat oblast na zobrazení dle
barvy, která tvoøí nový objekt Textury. Barvy mùžete upravovat s nástrojem
vlastnosti. Pro pøidání oblasti kliknìte levým tlaèítkem myši. Pro pøidání
existující oblasti zmáèknìte klávesu Ctrl nebo Shift.
8.6 Pravoúhelník
Umožní vám vybrat pravoúhlou oblast pro objekt Textury.
– Pro vybrání pravoúhlé oblasti kliknìte a podržte levé tlaèítko myši.
– Pro pøidání již existující oblasti zmáèknìte klávesu Ctrl nebo Shift.
– Pro výbìr již existující oblasti zmáèknìte klávesu Alt.
8.7 Volný výbìr
Tento nástroj vám umožní nakreslit libovolnou oblast objektu Textury. Pro
nakreslení kliknìte a držte levé tlaèítko myši.
Moje zahrada – 3D
71
– Pro pøidání existující oblasti zmáèknìte klávesu Ctrl nebo Shift.
– Pro vybrání dané oblasti zmáèknìte klávesu Alt.
8.8 Polygon
Umožní vám vytvoøit mnohoúhelníkovou oblast pro objekt Textury.
Pro oznaèení vrcholu oblasti kliknìte levým tlaèítkem myši.
– Pro zrušení oznaèení kliknìte pravým tlaèítkem myši.
– Pro pøidání oblasti do již existující zmáèknìte klávesu Ctrl nebo Shift.
– Pro vyznaèení již existující oblasti zmáèknìte klávesu Alt.
8.9 Kamera
Tento režim vám umožní nastavit parametry virtuální kamery tak, že umìlá
perspektiva co nejvíce odpovídá pùvodním parametrùm fotografie. Mùžete
vizuálnì upravit parametry sklonu (od horizontu) a výšky kamery.
8.10 Nastavení
Mìní se dle možností vlastnosti aktuálního nástroje.
8.11 Na stránku
V tomto režimu se složení v oknì automaticky upraví. Tato volba je dostupná
pouze, když celý obsah není v oknì viditelný.
72
Moje zahrada – 3D
9. Editor zdrojù
To je pomocný, samostatnì pracující program. Je urèen k editaci existujících
a pøidání nových fotografií, trojrozmìrných modelù, textur, materiálù, tvarù
a profilù v knihovnì základního programu (obr. 78).
Složení Editoru zdrojù:
– Knihovna fotografií a textur;
– Editor sezónních fotografií a textur;
– Stránka rostliny;
– Editor plotu;
– Editor dekorací;
– Editor profilù;
– Editor schodištì;
– Editor legendy.
Obr. 78
Okno libovolného z editorù se skládá ze dvou èástí:
– pravá èást okna – seznam objektù. Zde je seznam textur (A), modelù, profilù
nebo tvarù a Panel øízení Editoru zdrojù (B) (seznam umožòuje filtrovat a
urèovat typy použití objektù ze seznamu v programu);
– levá èást okna – pracovní oblast (C). Zde je náhled, a také rùzná tlaèítka
a panely.
Moje zahrada – 3D
73
Princip práce
Vyberte záložku jednoho z redaktorù (D). Vyberte objekt ze seznamu (A)
v pravé èásti okna nebo naètìte nový objekt. Zadejte mu použití (B). Editujte
objekt podle svých pøedstav.
U jakéhokoliv objektu ze seznamu musí být alespoò jeden typ použití.
Abyste mohli smazat objekt ze seznamu, nejprve ho vyberte a pak zmáèknìte
tlaèítko Del.
9.1 Knihovna fotografií a textur
Je urèena k pøidávání nových fotografií a textur, editaci velikostí a vlastností
textur a materiálù, a také pro zadání typu použití fotografií a textur v rùzných
knihovnách programu (obr. 79).
Obr. 79
Použití fotografií v programu, udìlaných digitálním fotoaparátem, stažených
z internetu nebo nakreslených v grafickém editoru, nejen dìlají návrh zahrady
více reálným, ale i znaènì zjednodušují práci na jeho vytvoøení. Je dobré
používat fotografie pro takové objekty, jako stìny domù, vrata, panely plotù.
Fotografie rostlin, zvláštì poøízené v rùzných roèních obdobích, používajíc
Editor sezónních fotografií a textur, lze používat místo standardních modelù.
Mnohé souèasné fotoaparáty mají režim panoramatických snímkù, což také
mùžete využít pøi práci, viz pøíklady v nápovìdì programu. Plán nebo Mapa
místa, zvláštì pak družicový snímek, se mohou stát vynikajícím podkladem
k rozmìøení oblasti, a tvary nìkterých objektù mùžete vzít pøímo z fotografie.
74
Moje zahrada – 3D
Než použijete fotografii v programu, obvykle ji musíte nejdøíve zpracovat,
napøíklad odstranit perspektivní zkreslení: stìny domù musí být vertikální a být
pravoúhlé. Ale jestli pøi focení budete držet fotoaparát vertikálnì, tak tyto
zkreslení budou minimální. Zpracování fotografie se provádí v libovolném
grafickém editoru, nainstalovaném na vašem poèítaèi.
Vyberte texturu ze seznamu nebo naètìte novou, editujte její parametry
a zadejte jí typ použití v pravé èásti okna editoru.
Naèíst
Naètení nového texturního zobrazení ve formátech BMP, PNG, JPG. Pøed
naètením zadejte cestu k souboru.
Maska
Mùžete editovat masku.
Editace
Editovat fotografii v grafickém editoru, nainstalovaném na poèítaèi. Pøi tom
vyberte ten grafický editor, který je svázán s daným typem fotografie. Zmìnit
nastavení lze v Tento poèítaè > Ovládací panely > Výbìr složky > Typy souborù.
Náhled
Prohlídka aktuálního objektu ze seznamu. Klávesy mìøítka „+/-“.
Textura: Táhnout po horizontále/vertikále
Povolit roztažení textury. Pro fotografie montáže musí být povoleno (háèek).
Pro textury, mnohokrát se opakující povrchy, jsou montáže zakázány.
Textura: Opakování po horizontále/vertikále
Nastavení poètu opakování fotografií po šíøi/výšce. Rozsah: 1–10.
Textura: Šíøe/Výška
Nastavení velikosti zobrazení po šíøi/výšce. Pro fotografie to je velikost v projektu. Pro textury to je krok opakování textury po povrchu. Rozsah: 0–1000 m.
Typy použití fotografií a textur:
Typ
Stìna
Støecha
Suterén
Okna nebo dveøe
Ploty
Pozadí
Štítky
Nebe
Moje zahrada – 3D
Použití
Stavby. Textura stìn.
Stavby. Textura støechy a štítù.
Stavby. Textura podezdívky, podlahy a stropu.
Stavby. Fotografie oken, dveøí, dekorativních detailù.
Ploty. Textura nebo fotografie plotu.
Podklad projektu. Textura nebo fotografie, Mapa, Plán pro
horizontální umístìní do projektu.
Podklad projektu. Fotografie pro vertikální umístìní do projektu.
3D-zobrazení. Textura nebe.
75
Obyèejné rostliny Podklad projektu. Fotografie pro fotoobjekt projektu. Fotografie se
sezónními zmìnami dávají nejlepší efekt.
Popínavé rostliny Stavby. Fotografie popínavých nástìnných rostlin.
Støíhání rostliny Støíhání rostliny. Textura pro støíhané rostliny.
Panorama
Podklad projektu. Fotografie panoramatického fotoobjektu
projektu.
Foto návrháø
Foto-návrháø. Textura nebo fotografie fotopodkladu.
9.2 Editor sezónních fotografií a textur
Je urèen k vytvoøení fotografií nebo textur (obr. 80), umístìných v návrhu
a mìnících se podle roèního období. Mohou to být zobrazení rostlin, staveb
a mnoho dalších. Pro vytvoøení sezónních zobrazení lze použít fotografie,
udìlané v rùzném období roku. Lze také nìco v grafickém editoru pøebarvit,
napøíklad listy na fotografii nebo pøebarvit je snìhem.
Obr. 80
Vyberte fotografii ze seznamu a umístìte ji do pole èástí sezónních textur,
umístìné vertikálnì ve støedu okna editoru. Zadejte každou z èástí sezónní
textury – Interval sezónnosti. V pravé èásti okna zadejte typy použití sezónní
textury. Podívejte se na vytvoøený objekt v rùzných mìsících roku v základním
programu.
Naèíst
Naètení nového zobrazení ve formátech BMP, PNG, JPG. Pøed naètením
zadejte cestu k souboru.
76
Moje zahrada – 3D
Maska
Editace masky prùzraènosti aktuální textury. Nástroje editace jsou podobné
instrumentùm Foto-návrháøe.
Editace
Editace zobrazení aktuální textury v grafickém editoru, nainstalovaném na
poèítaèi.
Struktura sezónní editace
Urèení sezónní textury. Jí mohou být libovolné textury ze seznamu,
pøenesené do pole èástí sezónní editace.
Interval sezónnosti
Zadání intervalu sezónnosti – vyberte ze seznamu jednu z èástí sezónní
textury a, maèkajíc levé tlaèítko myši, udìlejte horizontální èáru od poèáteèního
do koneèného mìsíce sezónnosti na škále mìsícù roku. Potom pøejdìte k zadání
intervalu pro další èást sezónní textury.
Náhled
Prohlídka aktuálního objektu ze seznamu. Klávesy mìøítka „+/-“ .
Srovnat
Toto aktivuje funkci nanesení èástí sezónní textury. Pro nìkteré sezónní
textury, napø. stromy a stavby, je velmi dùležitá úplná shoda èástí sezónní
textury. Funkce srovnání pøehlednì ukazuje místa nesouladu, která se odstraòují
v editoru èástí textur.
K odstranìní sezónní textury vyberte danou ze seznamu textur a zmáèknìte
klávesu Del. Pøi tom se výchozí textury, ze kterých byla sestavena, uchovají.
9.3 Stránka rostliny
Používá se k pøidání rostlinám nových zobrazení, používaných k vytvoøení
3D zobrazení (obr. 81). Rostliny v programu mohou mít do ètyø zobrazení a na
tom závisí rùzné varianty umístìní rostliny do návrhu: jako samostatná rostlina
(3D model nebo plochý obrázek), jako popínavá rostlina (plochý obrázek), jako
živý plot (textura) nebo jako trávník (textura).
Vyberte rostlinu ze seznamu (B). Zadejte fotografii ze seznamu (A) zobrazit
použití, napøíklad popínavé rostliny a zmáèknìte tlaèítko Pøiøadit foto. Nová
fotografie (C) se pøidá k zobrazením aktuální rostliny a bude se používat v oknì
3D-zobrazení, jestli se rostlina používá, jako popínavá, napøíklad ke zkrášlení
stìn budov. A jestli se rostlina vysadí do návrhu zahrady jako samostatná, tak se
používá jedno zobrazení. Jestli se používá v návrhu jako nástìnná rostlina, její
zobrazení mùže být jiné, a jestli se používá jako živý plot, tak její zobrazení bude
v tomto pøípadì jako textura. Textura trávníku se používá pøi zadání typu
Moje zahrada – 3D
77
výsadby Oblast. Používajíc Editor sezónních fotografií a textur, zadejte interval
sezónnosti aktuální fotografie. Interval sezónnosti v tomto oknì se ukazuje tak,
jak je nastavena doba kvetení a olistìní rostlin.
Obr. 81
Pro pøidání fotografií rostlin do seznamu, naètìte novou fotografii ze záložky
Knihovna fotografií a textur a zadejte jí typ použití.
Editor rostlin encyklopedie
Otevøení Editoru rostlin k editaci parametrù.
Pøiøadit foto
Pøiøadit aktuální fotografii ze seznamu, vybrané rostlinì. Chybnou akci lze
zrušit tlaèítkem Odstranit foto.
Odstranit foto
Odstranit foto – to znamená odpojit fotografii od aktuální rostliny. Pouze pro
zobrazení pøidaná uživatelem. Vrátí se poèáteèní zobrazení.
Menu použití
Urèit aktuálnímu zobrazení rostliny jednu z variant použití: obecné, støíhané
rostliny, popínavé rostliny, trávník.
Rostlinný typ
Filtrování seznamu rostlin, používajíc rostlinný typ.
78
Moje zahrada – 3D
9.4 Editor plotu
Editor je urèen k editaci plotù, zábradlí a opìrných stìn. V pravé èásti okna
je Panel øízení Editoru zdrojù. Levá èást okna sestává z:
Editovat
Editovat aktuální model ze seznamu, používajíc Editor plotù.
Nový
Výbìr typu nového plotu: ploty, zábradlí, podpùrná stìna a její vytvoøení
v editoru.
Náhled
Prohlídka aktuálního objektu ze seznamu. Pøi prohlídce posouvejte myší se
stlaèeným levým tlaèítkem. K návratu do výchozí pozice dvakrát kliknìte myší
na obrázek.
9.5 Editor dekorací
Editor je urèen k vytváøení nových trojrozmìrných modelù a jejich editaci,
a také k importu modelù ve formátu 3DS/3DO. Pravou èástí okna je Panel øízení
editoru zdrojù (obr. 82).
Obr. 82
Naèíst
Import nového trojrozmìrného objektu ve formátu 3DS/3DO. Pøed naètením
zadejte cestu k souboru.
Moje zahrada – 3D
79
Nový
Vytvoøení nového trojrozmìrného objektu v oknì Editor dekorací.
Editovat
Editace aktuálního trojrozmìrného objektu v oknì Editor dekorací.
Náhled
Prohlídka aktuálního objektu ze seznamu. Pøi prohlídce posouvejte myší se
stlaèeným levým tlaèítkem.
Metoda, používaná pro vytvoøení 3D modelù, umožòuje jednoduše vytvoøit
nìkteré architektonické tvary, i když s její pomocí nelze vytvoøit nìkteré modely,
napø. koèku nebo rostlinu. Sestavení trojrozmìrného objektu, touto metodou,
sestává ze tøí etap:
– výbìr typu konstrukce,
– výbìr jednoho nebo dvou profilù,
– seznam zobrazení textur a pøiøazení textury modelu;
Zmìna rozmìrù profilù
Pøemis•ujte úchyty, umístìné v krajích rámce, myší se zmáèknutým levým
tlaèítkem.
Zadání oblasti nanesení textury
Dvakrát kliknìte myší na obrys profilu. Èást obrysu, oznaèená žlutou èarou,
zobrazuje hranice oblasti nanesení textury. Pro zmìnu hranic této oblasti
pøemístìte modrý bod podél obrysu. Pro rozèlenìní oblasti do nìkolika èástí,
s možností nanesení rùzných textur na každou z nich, dvakrát kliknìte myší na
žlutý obrys a pøemístìte nový modrý bod na dané místo.
9.6 Editor profilù
Editor je urèen k vytváøení nových profilù, jejich editaci, a také importu
z formátu emf. Panel øízení seznamu v pravé èásti okna editoru vypadá stejnì
jako na ostatních záložkách Editoru zdrojù (obr. 83).
Naèíst
Import objektu ve formátu EMF. Pøed naètením zadejte cestu k souboru.
Nový
Vytvoøení nového profilu v oknì Profil.
Editovat
Editace aktuálního profilu v oknì Profil.
Obr. 83
80
Moje zahrada – 3D
9.6.1 Editace profilu
V oknì Profil lze editovat existující a vytváøet tvary a profily pro nové
objekty – Ploty, Schodištì, Støíhané rostliny, 3D model a Povrchové objekty.
Pole editace
Vyberte vám nejvíce vyhovující zpùsob editace – Nakreslit nebo editovat
profil.
Typ
Urèení typu používaného profilu.
Rastr
Nastavení velikosti sítì. Možné varianty: 4, 8, 16, 32.
Vymazat
Odstranìní profilu z pole editace.
9.6.2 Typy kurzoru editoru profilù
81
– Pøidat oblast
– Smazat oblast
– Pøidat bod
– Posun/Smazat bod
Moje zahrada – 3D
9.7 Editor schodištì
Pomocí tohoto editoru lze vyprojektovat schodištì rùzných konstrukcí, a také
zahradní mùstky a rampy. V pravé èásti okna je umístìn seznam objektù (obr. 84).
Obr. 84
Nový
Vytvoøení nového schodištì v oknì Editor schodištì.
Zmìnit
Editace aktuálního schodištì v oknì Editor schodištì.
Okno editoru
Prohlídka aktuálního objektu ze seznamu (obr. 84). Pøi prohlídce posouvejte
myší se stlaèeným levým tlaèítkem. Editovat parametry schodiš• lze graficky,
pøemis•ujíc úchyt, nebo výbìrem parametru ze seznamu, mìníc jejich hodnoty
z klávesnice.
– Boèní pohled – editace úchyty. Na obrázku jsou úchyty oznaèeny kruhy a øídí
posun sloupkù, výšku zábradlí, délku schodištì a výšku nosníkù. Ty samé
parametry se zobrazují v dolní èásti okna.
– Pohled shora – editace úchyty. Na obrázku jsou úchyty oznaèeny kruhy a øídí
posun sloupkù a zábradlí, šíøku schodištì.
82
Moje zahrada – 3D
– 3D-zobrazení – mùžete si prohlédnout editovaný objekt ze všech stran. Pøi
prohlídce posouvejte myší se stlaèeným levým tlaèítkem.
– Typ schodištì – výbìr typu schodištì.
– Zaoblení – výbìr typu zaoblení mezi èástmi schodištì: nezaoblovat obraty
schodištì, zaoblit obraty schodištì;
Výška schodištì – urèit výšku schodištì: vkládá se, vypoèítává se.
Délka schodištì – nastavení hodnot: vkládá se, vypoèítává se, krajina.
Výška stupnì – urèit výšku stupnì: vkládá se, vypoèítává se.
Délka stupnì – nastavení hodnot: vkládá se, vypoèítává se.
Poèet stupòù – urèit poèet stupòù: vkládá se, vypoèítává se.
Šíøka schodištì – urèit šíøku schodištì: vkládá se (0.1 - 10 m), vypoèítává se.
Posun po horizontále – nastavení posunu schodù jeden na druhý po
horizontále: (-2 – +2 m) – vyložení nosníku, pøidání
– Posun po vertikále – nastavení posunu schodù jeden na druhý po vertikále: (-2
– +2 m).
– Posun prvního sloupku – urèit posun prvního sloupku: (-2 – +2 m).
– Posun – urèit posun posledního sloupku: (-2 – +2 m).
– Posun sloupkù – urèit posun sloupkù: (-2 – +2 m).
– Výška zábradlí –urèit výšku zábradlí (0.1 – 3 m).
– Výška nosníku – stanovit výšku podélného nosníku.
– Výška profilu – nastavení hodnot (-5 – +5 m). Pøi tom výška vybraného
profilu schodištì, se seskládá z hodnot výšky samotného schodištì. To dává
možnost dìlat ohnuté mùstky nebo schodištì s mìnícím se sklonem.
– Typ seznamu vzorù – Výbìr seznamu vzorù: levé zábradlí, pravé zábradlí,
textura stupnì, textura základu schodištì.
– Seznam vzorù – Výbìr vzoru ze seznamu.
Dva z prvních pìti parametrù schodištì se vypoèítávají automaticky
v závislosti na ostatních parametrech. Vypoèítané parametry jsou vyznaèeny
zeleným podkladem a smìrem šipek. Šipky jdou od zadaných parametrù
k vypoèítaným.
U výšky a délky schodištì lze zadat hodnoty „Krajina“. Pøi tom délka
schodištì bude stejná jako v návrhu a výška se urèí rozdílem výšek reliéfu
v poèáteèním a koneèném bodu. Tento parametr se vyznaèuje èerveným
podkladem.
–
–
–
–
–
–
–
9.8 Editor legendy
Editor je urèen k editaci kreslících prvkù, a také importu ve formátu EMF.
V pravé èásti okna je Panel øízení Editoru zdrojù (obr. 85).
Naèíst
Import objektu ve formátu emf. Pøed naètením zadejte cestu k souboru.
Moje zahrada – 3D
83
Editovat
Editace aktuálního objektu v libovolném editoru vektorových zobrazení,
nainstalovaném ve vašem poèítaèi. Jestli takový editor není nainstalován, tak
nebude možné editovat.
Šíøe/Výška
Nastavení velikosti aktuálního objektu po horizontále/vertikále jezdcem nebo
zadáním èísla z klávesnice. Rozsah (0.01 – 10 m.)
Obr. 85
84
Moje zahrada – 3D
10. Pøíkazy menu
10.1 Menu Soubor
Nový návrh
Nové foto...
Otevøít
Zavøít
Uložit
Uložit jako
Export
Tisk
Nastavení tisku
Naètení po startu
Seznam
Ukonèit
Vytvoøení nového dokumentu (souboru)
Otevøení nového foto-dokumentu
Otevøení existujícího dokumentu
Zavøení otevøeného dokument
Uložení dokumentu
Uložení dokumentu pod jiným jménem
Export návrhu
Tisk dokumentu
Volba tiskárny a urèení dalších parametrù
Spustí pøi startu naposledy užívaný dokument
Seznam 4 naposledy otevøených souborù
Ukonèení práce s programem
10.1.1 Nový návrh
Tímto pøíkazem otevøete nový dokument. Existující dokument otevøete
pøíkazem Otevøít.
Rychlé použití
– základní symbol:
– klávesová zkratka: Ctrl+N
10.1.2 Nové foto...
Tímto pøíkazem otevøete nový foto-dokument (napø. fotografii vašeho domu
ve formátu *.jpg, *.bmp, *.png). To znamená, že do podkladu naètete fotografii
nebo obrázek.
Rychlé použití
– základní symbol:
10.1.3 Otevøít
Otevøení existujícího dokumentu. V oknì mùže být otevøeno zároveò nìkolik
dokumentù. Mezi jednotlivými dokumenty se pøepnete pomocí menu Okno.
Rychlé použití
– základní symbol:
– klávesová zkratka: Ctrl+O
10.1.4 Zavøít
Tímto pøíkazem zavøete aktuální dokument. Aktuálním se stane jeden
z ostatních dokumentù.
Moje zahrada – 3D
85
10.1.5 Uložit
Tento pøíkaz uloží aktuální dokument. Pøi vytvoøení nebo úpravách
dokumentu se všechno ukládá jen do pamìti, až po použití tohoto pøíkazu se vše
uloží na HD. Jestli ukládáte dokument poprvé objeví se dialogové okno Uložit
jako, kde napíšete název nového dokumentu.
Rychlé použití
– základní symbol:
– klávesová zkratka: Ctrl+S
10.1.6 Uložit jako
Tento pøíkaz uloží dokument pod vámi napsaným jménem a do vámi
vybraného adresáøe.
10.1.7 Export
Pøi výbìru tohoto režimu exportu se vytvoøí nìkolikastránkový HTML dokument s celkovou informací o filtrem vygenerovaných rostlinách z Encyklopedie
a aktuálnímu návrhu. Na hlavní stránce dokumentu bude jméno, které bylo zadané pøi exportu (obr. 86). Zde mùžete také poøídit video záznam – podrobnìji
viz nápovìda programu.
Obr. 86
Seznam rostlin vygenerovaných Filtrem rostlin
Katalog rostlin: název a zobrazení – seznamy: rostlin s èeskými a latinskými
názvy, s fotografií každé rostliny. Hyperodkazem pøechod na popis rostlin.
86
Moje zahrada – 3D
Encyklopedie rostlin: základní informace – tabulka se jmény sloupcù: Èeský
název, Latinský název, Odrùda. Hyperodkazem pøechod na popis rostlin.
Rostliny
Vybraná rostlina v encyklopedii (obr. 87)
Obr. 87
Kalendáø péèe – roèní tabulka agrotechnických prací, péèe o aktuální rostlinu
ze seznamu.
Zobrazení rostlin – fotografie aktuální rostliny.
Vaše poznámky o rostlinách – Poznámky o rostlinách.
Návrh zahrady
Prohlídka aktuálního návrhu v JPG – Zobrazení návrhu ve formátu JPG.
Prohlídka zobrazení v JPG – 3D-zobrazení ve formátu JPG.
10.1.8 Tisk
Tento pøíkaz vám umožní vytisknout návrh zahrady.
Rychlé použití
– základní symbol:
– klávesová zkratka: Ctrl+P
10.1.8.1 Tisk návrhu
Na levé stranì okna (obr. 88) je zobrazen zmenšený návrh zahrady. Obrázek
mùžete rozdìlit na stránky a vybrat si tu èást, kterou chcete vytisknout. Stránky
si vybíráte vertikálnì i horizontálnì (Strany X, Strany Y). Dále pomocí táhla
nastavíte mìøítko v jakém budete tisknout. Jak jste pøipravili èást dokumentu
k tisku si mùžete prohlédnout pomocí pøíkazu Ukázka pøed tiskem. Potom již
staèí vybrat tiskárnu, nastavit jí a vytisknout požadovaný návrh.
Moje zahrada – 3D
87
Obr. 88
10.1.9 Nastavení tisku
Zde nastavíte název, typ a všechny ostatní parametry tiskárny.
10.1.10 Naètení po startu
Tímto pøíkazem mùžete zapnout nebo vypnout možnost automatického
spuštìní dokumentu, který jste používali pøed vypnutím programu. Jestli je
funkce zapnuta, je oznaèena háèkem.
10.1.11 Ukonèení
Tímto pøíkazem vypnete celý program.
Rychlé použití
– myš – dvojité kliknutí na køížek v pravém horním rohu
– klávesová zkratka: Alt+F4
10.2 Menu Editovat
Zpìt
Obnovit
Vyjmout
Kopírovat
Vložit
Vložit propojení
Smazat
Vybrat vše
Odstranìní výbìru
88
Navrácení k pùvodnímu stavu
Navrácení ke stavu pøed použitím pøíkazu Zpìt
Vyjmutí vybraných objektù a uložení do schránky
Zkopírování vybraných objektù do schránky
Vložení objektù ze schránky do dokumentu
Vložení obsahu schránky jako propojení
Vymazání oznaèených objektù
Oznaèení všech objektù v dokumentu
Zrušení oznaèení objektù
Moje zahrada – 3D
Vyrovnat
Seskupit
Rozeskupit
Uložit objekty
Naèíst objekty
Vložit nový objekt
Objekt
Vzájemné srovnání hranic objektù
Vytvoøení skupiny z jednotlivých objektù
Rozdìlení skupiny objektù na samostatné objekty
Uložení jednotlivých objektù
Naètení objektù ze souboru
Vložení nebo umístìní do dokumentu objektu,
napø. typu tabulky nebo rovnice
Editování nebo aktivace vloženého objektu
10.2.1 Zpìt
Obnovuje aktivní dokument do stavu pøed vykonáním poslední operace.
Rychlé použití
– základní symbol:
– klávesová zkratka: Ctrl+Z
10.2.2 Obnovit
Opakuje poslední zrušenou operaci upravovaného dokumentu.
Rychlé použití
– základní symbol:
– klávesová zkratka: Ctrl+A
10.2.3 Vyjmout
Pøesune oznaèený objekt nebo skupinu objektù do doèasné schránky. Tato
funkce umožòuje použití vyjmutých objektù v aktivním dokumentu na novém
místì nebo v jiném dokumentu. Objekty zùstanou ve schránce do pøíštího použití.
Rychlé použití
– základní symbol:
– klávesová zkratka: Ctrl+X
10.2.4 Kopírovat
Kopíruje oznaèené objekty do doèasné schránky. Takto mùžete zkopírovat
libovolný objekt nebo objekty do kteréhokoli otevøeného dokumentu, pøi tom se
výchozí dokument nezmìní.
Rychlé použití
– základní symbol:
– klávesová zkratka: Ctrl+C
10.2.5 Vložit
Umístí obsah doèasné schránky do aktivního dokumentu na místo kurzoru.
Pøíkaz nepracuje jestli je doèasná schránka prázdná.
Rychlé použití
– základní symbol:
– klávesová zkratka: Ctrl+V
Moje zahrada – 3D
89
10.2.6 Vložit propojení
Zkopíruje ze schránky datová propojení z jiných aplikací.
10.2.7 Smazat
Vymaže oznaèený objekt z dokumentu a neuloží ho do doèasné schránky.
Rychlé použití
– klávesa Del
10.2.8 Vybrat vše
Vybírá všechny objekty v dokumentu.
10.2.9 Odstranìní výbìru
Ruší libovolné oznaèení v dokumentu.
Rychlé použití
– klávesová zkratka: Ctrl+U
10.2.10 Vyrovnat
Vzájemnì srovnaná hranice objektù, napø. k levému, pravému, hornímu,
dolnímu okraji.
10.2.11 Seskupit
Vytvoøí z vybraných objektù skupinu.
Rychlé použití
– klávesová zkratka: Ctrl+G
10.2.12 Rozeskupit
Rozdìlí skupinu objektù na samostatné objekty.
Rychlé použití
– klávesová zkratka: Ctrl+Shift+G
10.2.13 Uložit objekty
Uloží vybraný objekt nebo skupinu objektù do samostatného souboru.
10.2.14 Naèíst objekty
Naète soubor s objektem nebo skupinou objektù do aktuálního dokumentu.
10.2.15 Vložit nový objekt
Vloží do dokumentu objekt, který byl vytvoøen v jiném programu
používaném ve Windows.
90
Moje zahrada – 3D
10.2.16 Objekt
Umožní editaci nebo aktivaci vloženého objektu, který byl vytvoøen v jiném
programu používaném ve Windows.
10.3 Menu Vložit
Povrchové objekty
Stavby
Ploty
Schodištì
Dekorace
Kamera
Mìøení
Spojená skupina
Dláždìní
Pozadí
Všechny objekty
Výbìr a umístìní do návrhu povrch. objektu
Výbìr a umístìní do návrhu stavby
Výbìr plotu nebo opìrné zdi a umístìní do návrhu
Výbìr schodištì nebo mostu a umístìní do návrhu
Výbìr a umístìní do návrhu dekorat. objektu
Výbìr a umístìní do návrhu kamery
Výbìr a umístìní mìøítka do návrhu
Výbìr a umístìní skupiny objektù
Výbìr a umístìní dláždìní do návrhu
Výbìr a použití pozadí
Seznam všech použitých objektù
10.3.1 Povrchové objekty
Tento pøíkaz se používá k umístìní nového povrchového objektu do návrhu
vaší zahrady. Pøíkaz pøepne do panelu Povrchové objekty (3.1.1).
Rychlé použití
– symbol návrhu:
– klávesová zkratka: Shift+S
10.3.2 Stavby
Tento pøíkaz se používá k umístìní nové stavby do návrhu vaší zahrady.
Pøíkaz pøepne do panelu Stavby (3.1.2).
Rychlé použití
– symbol návrhu:
– klávesová zkratka: Shift+T
10.3.3 Ploty
Tento pøíkaz se používá k umístìní nového plotu nebo opìrné zdi do návrhu
vaší zahrady. Pøíkaz pøepne do panelu Ploty (3.1.3).
Rychlé použití
– symbol návrhu:
– klávesová zkratka: Shift+F
Moje zahrada – 3D
91
10.3.4 Schodištì
Tento pøíkaz se používá k umístìní nového schodištì nebo mostu do návrhu
vaší zahrady. Pøíkaz otevøe dialogové okno Schodištì (3.1.4).
Rychlé použití
– symbol návrhu:
– klávesová zkratka: Shift+W
10.3.5 Dekorace
Tento pøíkaz se používá k umístìní nové dekorace do návrhu vaší zahrady.
Pøíkaz pøepne do panelu Dekorace (3.1.5).
Rychlé použití
– symbol návrhu:
– klávesová zkratka: Shift+D
10.3.6 Kamera
Tento pøíkaz se používá k umístìní nové kamery do návrhu vaší zahrady.
Pøíkaz pøepne do panelu Kamera (3.1.6).
Rychlé použití
– symbol návrhu:
– klávesová zkratka: Shift+C
10.3.7 Mìøení
Tento pøíkaz se používá k umístìní mìøítka do návrhu vaší zahrady. Pøíkaz
pøepne do panelu Mìøení (3.1.11).
Rychlé použití
– symbol návrhu:
– klávesová zkratka: Shift+M
10.3.8 Spojená skupina
Tento pøíkaz umístí skupinu objektù do návrhu vaší zahrady. Pøíkaz pøepne
do panelu Pojmenovaná skupina (3.1.9).
Rychlé použití
– symbol návrhu:
– klávesová zkratka: Shift+N
10.3.9 Dláždìní
Tento pøíkaz umístí dláždìní do návrhu vaší zahrady. Pøíkaz pøepne do
panelu Dláždìní (3.1.14).
Rychlé použití
– symbol návrhu:
– klávesová zkratka: Shift+V
92
Moje zahrada – 3D
10.3.10 Pozadí
Tento pøíkaz vymìní pozadí návrhu vaší zahrady. Pøíkaz pøepne do panelu
Pozadí (3.1.10).
Rychlé použití
– symbol návrhu:
– klávesová zkratka: Shift+B
10.3.11 Všechny objekty
Tento pøíkaz pøepne do panelu Všechny objekty (3.1.12), kde jsou vypsány
všechny objekty použité v návrhu vaší zahrady.
Rychlé použití
– symbol návrhu:
10.4 Menu Rostliny
Kalendáø péèe
Poznámky
Choroby
Zahradní nástroje
Editor uživatelských polí
Vložit
Editovat parametry rostliny
Otevírá na obrazovce kalendáø péèe o rostliny
Prohlédnutí a úpravy poznámek o aktuální rostlinì
Otevírá na obrazovce seznam s chorobami rostlin
Otevírá na obrazovce seznam zahradních nástrojù
Otevírá okno editoru
Umístìní do návrhu nové rostliny
Otevírá okno Editor rostlin Encyklopedie
10.4.1 Kalendáø péèe
Pomocí tohoto pøíkazu se mùžete informovat o tom, jak peèovat o rostliny
v rùzných mìsících. Pøíkaz otevírá dialogové okno Kalendáø péèe (4.4).
Rychlé použití
– základní symbol:
– klávesa F2
10.4.2 Poznámky
Pomocí tohoto pøíkazu se mùžete informovat o poznámkách encyklopedie
o aktuální rostlinì, nebo tyto poznámky doplnit. Pøíkaz otevírá dialogové okno
Poznámky rostlin (4.8).
Rychlé použití
– základní symbol:
– klávesa F3
10.4.3 Choroby
Pomocí tohoto pøíkazu se mùžete informovat o tom, jaké nemoci mùže mít
aktuální rostlina. Pøíkaz otevírá dialogové okno Choroby (4.12). Jestli je tento
pøíkaz nedostupný, tak pøedpoklad, že aktuální rostlina mùže mít nìjaké choroby,
je velice malý.
Moje zahrada – 3D
93
Rychlé použití
– základní symbol:
– klávesa F4
10.4.4 Zahradní nástroje
Pomocí tohoto pøíkazu si mùžete vybrat zahradní nástroje, potøebné pro vaší
práci. Pøíkaz otevírá dialogové okno Zahradní nástroje (4.4.2).
Rychlé použití
– základní symbol:
– klávesová zkratka: Shift+F4
10.4.5 Editor uživatelských polí
Pomocí tohoto pøíkazu si mùžete vybrat jaké uživatelské pole budete potøebovat pro vaší práci. Pøíkaz otevírá dialogové okno Editor uživatelských polí (4.16).
10.4.6 Vložit
Pøíkaz pøepne do panelu Rostliny (3.1.7), s jehož pomocí urèíte podmínky
výsadby aktuální rostliny a umístíte ji do návrhu vaší zahrady.
Rychlé použití
– symbol návrhu:
– klávesa F9, Shift+P
10.4.7 Editovat parametry rostliny
Pøíkaz otevøe dialogové okno, kde si mùžete vybrat jestli chcete pøidat nebo
smazat rostlinu, èi ji editovat v Editoru rostlin Encyklopedie.
Rychlé použití
– symbol návrhu v Encyklopedii:
10.5 Menu Zobrazit
Základní nástroje
Nástroje návrhu
Pravítka
Stavový øádek
Objektový panel
Náhled
Parametry návrhu
Mìsíc
94
Schová nebo ukáže základní symboly
Schová nebo ukáže symboly návrhu
Schová nebo ukáže pravítko
Schová nebo ukáže øádku nápovìdy
(v zápatí okna)
Schová nebo ukáže objektový panel
(standardnì vlevo, možno pøesunout)
Schová nebo ukáže panel náhledu
(v dolní èásti obrazovky)
Zadání základních parametrù návrhu zahrady
Zadání mìsícù, ve kterých chcete prohlédnout
váš návrh
Moje zahrada – 3D
10.5.1 Základních nástroje
Tento pøíkaz ukáže na obrazovce nebo schová základní symboly (2.2), které
pøedstavují všechny základní pøíkazy. Jestli chcete, aby byl øádek viditelný, tak
musí být vedle pøíkazu háèek.
10.5.2 Nástroje návrhu
Tento pøíkaz ukáže na obrazovce nebo schová symboly návrhu (2.3), které
pøedstavují pøíkazy návrhu aktuálního okna. Jestli chcete, aby byl øádek
viditelný, tak musí být vedle pøíkazu háèek.
10.5.3 Pravítka
Tento pøíkaz ukáže na obrazovce nebo schová pravítka aktuálního okna Návrh
(2.4). Jestli chcete, aby byla pravítka viditelná, tak musí být vedle pøíkazu háèek.
10.5.4 Stavový øádek
Tento pøíkaz ukáže nebo schová stavovou øádku v zápatí okna programu (2.7).
Jestli chcete, aby byl øádek viditelný, tak musí být vedle pøíkazu háèek.
10.5.5 Objektový panel
Tento pøíkaz ukáže nebo schová objektový panel v levé èásti okna programu
(3.1). Panel mùžete pøesunout na libovolné místo. Jestli chcete, aby byl øádek
viditelný, tak musí být vedle pøíkazu háèek.
10.5.6 Náhled
Tento pøíkaz ukáže nebo schová panel Náhled v dolní èásti okna programu.
Jestli chcete, aby byl øádek viditelný, tak musí být vedle pøíkazu háèek.
10.5.7 Parametry návrhu
Pomocí tohoto pøíkazu nastavíte základní parametry návrhu.
Rychlé použití
– symbol návrhu:
– klávesa F7
10.5.8 Mìsíc
Tento pøíkaz otevøe okno se seznamem mìsícù, potøebný pro ukázky vaší
zahrady v rùzném roèním období.
Moje zahrada – 3D
95
10.6 Menu Okno
Duplikovat
Na sebe
Vodorovnì
Vertikálnì
Srovnat ikony
Synchronizovat dle rostlin
Plánovaè
Encyklopedie rostlin
Péèe
Poznámky
Krajina
3D-zobrazení
Výpoèet
Hra
Okno 1,2, …
Kopíruje aktuální okno
Rozloží okna do pøekrývající se kaskády
Rozloží okna horizontálnì nad sebou
Rozloží okna vertikálnì vedle sebe
Uspoøádá øádky se symboly
Synchronizuje jednotlivá okna podle
vybrané rostliny
Pøepne do 2D projektování návrhu
Aktivuje okno encyklopedie
Aktivuje okno péèe
Aktivuje okno poznámek
Aktivuje okno krajiny
Aktivuje okno trojrozmìrného zobrazení
Aktivuje okno projektové kalkulaèky
Aktivuje okno s botanickou hrou
Aktivuje vybrané okno z tohoto seznamu
10.6.1 Duplikovat
Vytvoøí kopii (duplikát) aktivního dokumentu. Novì vytvoøené okno plnì
odpovídá originálu.
10.6.2 Na sebe
Zmìní velikost jednotlivých oken tak, aby byla všechna stejnì veliká a poté
je dá do kaskády tak, aby byly vidìt záhlaví všech oken.
10.6.3 Vodorovnì
Zmìní velikost všech oken tak, aby všechna byla vidìt na obrazovce
a nepøekrývala se. Pøi tom se program snaží udìlat šíøku okna vìtší než výšku.
10.6.4 Vertikálnì
Zmìní velikost všech oken tak, aby všechna byla vidìt na obrazovce
a nepøekrývala se. Pøi tom se program snaží udìlat výšku okna vìtší než šíøku.
10.6.5 Srovnat ikony
Uspoøádá symboly dokumentù do øádkù, zaèínaje z levého spodního rohu
základního okna návrhu naší zahrady.
96
Moje zahrada – 3D
10.6.6 Synchronizovat podle rostlin
Tento pøíkaz zapíná nebo vypíná režim synchronizace oken dokumentu podle
aktuálních rostlin. Pøíkaz je zapnut, jestli je v menu Okno oznaèen háèkem.
Rychlé použití
– klávesová zkratka: Ctrl+F9
10.6.7 Plánovaè
Tento pøíkaz pøepne do režimu 2D projektování návrhu.
10.6.8 Encyklopedie rostlin
Tento pøíkaz aktivuje Okno encyklopedie (4).
Rychlé použití
– základní symbol:
– klávesová zkratka: Alt+2
10.6.9 Péèe
Tento pøíkaz aktivuje Okno péèe (4.4.3).
Rychlé použití
– základní symbol:
– klávesová zkratka: Alt+3
10.6.10 Poznámky
Tento pøíkaz aktivuje Poznámky, které patøí k danému dokumentu.
Rychlé použití
– základní symbol:
– klávesová zkratka: Alt+4
10.6.11 Krajina
Tento pøíkaz aktivuje okno Krajina (5).
Rychlé použití
– základní symbol:
– klávesová zkratka: Alt+5
10.6.12 3D-zobrazení
Tento pøíkaz aktivuje okno 3D-zobrazení (6).
Rychlé použití
– základní symbol:
– klávesová zkratka: Alt+6
10.6.13 Kalkulaèka
Tento pøíkaz aktivuje okno projektové kalkulaèky, kde mùžete vypoèítat
cenu vašeho návrhu (7).
Rychlé použití
– základní symbol:
– klávesová zkratka: Alt+8
Moje zahrada – 3D
97
10.6.14 Hra
Tento pøíkaz aktivuje okno se vzdìlávací botanickou hrou (4.22).
Rychlé použití
– základní symbol:
10.6.15 Název okna 1, 2, …
Program v dolní èásti menu Okno ukazuje seznam otevøených oken. Háèkem
je oznaèeno aktivní okno. abyste aktivovali jiné okno, staèí na jeho název
v seznamu kliknout myší.
10.7 Menu Nápovìda
Obsah
Výuka
program na internetu
O programu ...
Otevøe obsah nápovìdy
Otevøe se video s výukou programu
Umožní propojení s internetem
Základní informace o programu
10.7.1 Obsah
Na obrazovce se objeví okno s obsahem nápovìdy.
10.7.2 Výuka
Otevøe se video s nìkolika lekcemi o práci s programem. Popis výuky je
v èeském jazyce, zvuk v anglickém.
10.7.3 O programu ...
Na obrazovce se objeví okno se základními informacemi o programu.
10.8 Menu Objekt (plovoucí menu)
Toto menu si zobrazíte, když v návrhu na oznaèeném objektu zmáèknete
pravé tlaèítko myši. Menu je dynamické.
10.8.1 Vyjmout
Vyjme vybraný objekt nebo skupinu objektù z návrhu do doèasné schránky.
10.8.2 Kopírovat
Zkopíruje vybraný objekt nebo skupinu objektù do doèasné schránky bez
zmìny návrhu.
98
Moje zahrada – 3D
10.8.3 Smazat
Smaže vybraný objekt nebo skupinu objektù.
10.8.4 Odstranìní výbìru
Ruší jakékoli oznaèení objektù.
10.8.5 Vlastnosti
Tento pøíkaz, v závislosti na oznaèeném objektu, vyvolá na obrazovku
dialogové okno s parametry daného objektu.
Moje zahrada – 3D
99
11. Odinstalování programu
Rozhodnete-li se program „Moje zahrada – 3D“ odinstalovat, spus•te DVD
programu a zadejte „Odstranit“ (obr. 89) z úvodní obrazovky programu.
Obr. 89
100
Moje zahrada – 3D
12. Výuka – Tutorial
I. lekce – O programu Moje zahrada – 3D
Úvod
Tato první lekce vám pomùže seznámit se s hlavními prvky programu Moje
zahrada – 3D. S výukou programu Moje zahrada – 3D mùžete zaèít ihned.
Nejdøíve se seznamte s ovládacími lištami a menu. Na konci této lekce budete
umìt také používat hlavní a kontextovou nápovìdu, kde získáte další informace
o použití programu Moje zahrada – 3D.
Hlavní menu
Hlavní menu obsahuje nejvíce funkcí a pøíkazù z celého programu. Vyberte
si potøebný pøíkaz a myší kliknìte na jeho název. Pøi pøepínání mezi rùznými
režimy programu se mìní i obsah menu podle toho jestli jste v režimu Návrh,
Krajiny nebo 3D–zobrazení.
Základní nástroje
Základní nástroje – ikony, zobrazující danou akci – umožòují rychlí pøístup
k nejèastìji používaným pøíkazùm a dialogovým oknùm bez použití hlavního
menu. Složení základních nástrojù se mìní podle režimu. Jiné je v režimu
plánování, jiné pøi tvorbì krajiny a jiné je když pracujete s objektovými nástroji
programu Moje zahrada – 3D.
Program Moje zahrada – 3D po otevøení je v režimu 2D èili Návrh. Na
obrazovce vidíte váš pozemek shora. V tomto režimu vkládáte objekty, editujete
je a dìláte nejrùznìjší zmìny.
Pravítka
Pokud si pravítka na obrazovce zobrazíte, tak se obì dvì. Obì zaèínají
v levém horním rohu a jedno jde horizontálnì podél návrhu a druhé vertikálnì.
Pravítka zobrazují pozici vašeho kurzoru zcela pøesnì.
Stavový øádek
Stavový øádek podává krátkou kontextovou informaci. Podívejte se na levý
roh. Zde dostanete informaci o tom, co právì program Moje zahrada – 3D dìlá.
Na pravé stranì mùžete vidìt souøadnice kurzoru v metrech, stopách nebo
geografické souøadnice.
Nástroje návrhu
Tato lišta obsahuje nástroje týkající se 2D návrhu – režim Návrh. Tìmito
nástroji mùžete umístit objekt do návrhu, vymìnit mìsíc a zpøístupnit další volby
návrhu.
Moje zahrada – 3D
101
Objektové nástroje
Standardnì jsou objektové nástroje umístìny v levé èásti obrazovky. Mùžete
je umístit kam chcete a použít je k editaci všech objektù v návrhu. Tento panel
má nìkolik záložek. Jednu pro každý typ objektu.
Režim Krajina
Nyní pøejdeme do režimu Krajina. Tuto operaci provedete velmi jednoduše –
kliknutím na ikonu <Krajina> na lištì s nástroji návrhu.
Nyní program Moje zahrada – 3D je v režimu Krajina. V tomto režimu
mùžete vymodelovat povrch vašeho pozemku. Mùžete vytvoøit kopce, jámy
a dokonce i hory.
Nástroje Krajina
Nástroje režimu Krajina obsahují vše co potøebujete ke zmìnì roviny na
terén.
3D–zobrazení
A opìt zmìníme režim tlaèítkem 3D–zobrazení. Tlaèítko je umístìno blízko
u tlaèítka <Krajina> na lištì s nástroji návrhu. Kliknìte a uvidíte 3D–zobrazení.
Moje zahrada – 3D je nyní v režimu 3D–zobrazení. V tomto pohledu mùžete
vidìt realistický obraz toho, co jste v 2D vytvoøili v návrhu. Ke zmìnì bodu
pohledu mùžete vybírat kamery a tím získávat zajímavìjší informace o vaší
zahradì.
3D nástroje
Lišta s 3D nástroji vám umožòuje mìnit body pohledu, období a pøípadnì
pøiblížený obraz. Výbìrem ochranných brýlí mùžete vidìt obraz ve stereo
režimu. Všimnìte si, že menu se opìt zmìnilo. Nyní jsou zastoupeny nástroje
týkající se tohoto režimu.
Pøídavné moduly
Nyní jste se seznámili se všemi režimy programu, a tak pøejdeme k dalším
možnostem programu. Tyto tlaèítka jsou pøístupná v každém režimu programu
a jsou umístìna na lištì s nástroji návrhu programu Moje zahrada – 3D. Kliknìte
na tlaèítko <Návrh> a vrátíte se do 2D k projektování návrhu.
Encyklopedie
Program Moje zahrada – 3D obsahuje integrovanou jednotku Encyklopedii
rostlin. Aèkoliv obsahuje velké množství rostlin, mùžete velmi rychle najít
a umístit požadovanou rostlinu pomocí filtrù Encyklopedie.
Otevøete okno Encyklopedie, kliknutím na tlaèítko <Encyklopedie> na lištì
nástrojù návrhu.
102
Moje zahrada – 3D
Napøíklad chcete–li pouze kaktusy se zelenými rostlinami, na záložce filtru
vyberte ikonu kaktusy a zelenou barvu kvìtin. Všimnìte si, že Encyklopedie
nyní obsahuje jen nìkolik rostlin.
Péèe
Zpravidla v návrhu máte øadu rostlin. Moje zahrada – 3D vám ve zvláštní
tabulce nabízí informace o tom, jak se o rostliny starat. Abyste vidìli tuto
tabulku, kliknìte na tlaèítko <Péèe> na lištì nástrojù návrhu.
Nápovìda
Nakonec si nìco povíme o systému nápovìdy. Program obsahuje online
nápovìdu a kontextovou nápovìdu, stejnì jako kompletní nápovìdu s obsahem
a indexem.
On–line pøístup
Držte kurzor u jakéhokoliv tlaèítka a popis se objeví.
Kontextová nápovìda
Kliknìte na tlaèítko kontextové nápovìdy a kurzor myši pøejde do
odpovídajícího režimu. Abyste získali požadovanou informaci, kliknìte na
jakýkoliv bod nebo prvek daného rozhraní. Požadovaná informace se zobrazí.
Prùvodce nápovìdou
Mùžete také vyhledávat požadované informace pomocí prùvodce nápovìdou.
Pokud tam odkaz nenajdete, zadejte ho do indexu.
Pokud vyhledáváte pomocí indexu, zjistíte, že obsahuje velké množství
nejrùznìjších korespondujících témat. Vyberte z indexu požadované slovo
a v novém oknì se objeví seznam pøíbuzných témat. Listujte seznam a vyberte si
vhodné téma.
Ukonèili jste 1. lekci.
II. lekce – Pravítka, rastr a nastavení zobrazení
Úvod
Tato lekce popisuje nástroje, které umožòují umístit objekt do návrhu zcela
pøesnì. Mùžete se nauèit jak posunout poèáteèní bod ve vašem návrhu do rastru
(sí•) a jak používat pomocné linie návrhu a umístit objekt do zcela urèitého bodu.
Dalším krokem je ukázat si jak pøichytit objekt k pomocné linii. Na konci lekce
se nauèíte jak zadat geografické souøadnice vašeho návrhu, jak uložit
a pojmenovat daný pohled návrhu.
Nastavení pomocných linií
Poèáteèní bod je umístìn v levém horním rohu na vaší obrazovce. Jestli
chceme jej posunout do støedu návrhu, musíme udìlat následující.
Moje zahrada – 3D
103
Chytnìte kurzorem bod, kde se køíží pravítka, pøi zmáèknutém levém tlaèítku
myši, táhnìte tento bod do støedu obrazovky. Nyní je poèáteèní bod (nulový bod
souøadnic) ve støedu vašeho návrhu.
Moje zahrada – 3D vám umožòuje nastavit sí• bodù ve vašem návrhu, podle
které mùžete pøesnì urèit velikost návrhu nebo polohu nìkterého bodu
a smìrovat ho na své místo, tak jak jej chcete v návrhu mít.
Jestli je v návrhu kopec, tak znaèka mùže urèit jeho vrchol. Udìláte to, když
zmìníte režim a pøejdete do Krajiny.
Nyní mùžete urèit bod na vrcholu kopce. Umístìte pomocné linie, chytnìte
bod kurzorem a pøi zmáèknutém levém tlaèítku myši, táhnìte linii k vrcholu
kopce. Teï mùžete vidìt kolmici, která prochází vrcholem kopce. Opakujte tuto
operaci a umístìte horizontální linii také na vrchol kopce.
Právì jste ve vašem návrhu definovali vrchol kopce.
Nastavení rastru (sítì)
Mùžete vytvoøit sí• èar s pøednastaveným krokem, abyste k nim mohli
umis•ovat vaše objekty. Abyste toto mohli udìlat pøejdìte do okna Nastavení
projektu (Parametry návrhu).
Použití Nastavení projektu
V oknì Nastavení projektu mùžete nastavit nìkteré užiteèné funkce a filtry
objektù. K nastavení rastru v návrhu musíte zadat zaèátek na požadovanou
pozici.
Nyní se v projektu vytvoøí požadovaná sí• (rastr). Nìkdy je užiteèné pøichytit
objekty k tìmto liniím. Udìlejte funkci aktivní tak, že vyberete tlaèítko
<Pøipojení k síti>. Pøi pohybu s objekty po projektu zjistíte, že se objekty
pøichycují k nejbližší linii.
Geografické souøadnice
Návrh mùžete udìlat více reálným tak, že zadáte geografické souøadnice.
Vìnujte pozornost levé stranì okna parametrù návrhu. Zde jsou dvì textové
øádky – LAT (pro zemìpisnou šíøku) a LON (pro délku). Zapište zemìpisné
souøadnice (až do setiny sekundy) poèáteèního bodu do tìchto polí (napøíklad
N33 45.0000 do LAT a W44 27.0000 do LON). Zmáèknìte tlaèítko <Urèit> a na
stavové øádce vpravo je uvidíte v metrech nebo stopách.
Uložení a nastavení zobrazení
Nyní si uložíme dané zobrazení pod pøiøazeným názvem. Kliknìte pravým
tlaèítkem myši na návrh a vyberte Pøidat oblast ze seznamu. Nebo zmáèknìte
“+” pod funkcí <Oblast>. Do okna, které se objeví, zapište požadovaný název
(napøíklad pohled 1), a kliknìte na tlaèítko. Vaše zobrazení se uloží.
A teï mùžete mìnit jednotlivá zobrazení. Otevøete Objektový panel. Pomocí
funkce Mìøítko mùžete jezdcem mìnit velikost zobrazení oblasti v oknì.
104
Moje zahrada – 3D
Velikost oblasti vyberte kurzorem myši, pøi zmáèknutém levém tlaèítku.
Kliknìte na tlaèítko a zavøete toto okno.
Zmìnìný a zvìtšeny pohled nyní uložte. Pokud se chcete vrátit
k pøedchozímu pohledu, otevøete Nastavení projektu a ze seznamu si vyberte
požadovanou oblast (zobrazení oblasti). Kliknìte na tlaèítko a zobrazení se
nastaví.
Ukonèili jste 2. lekci.
III. lekce – První krok
Úvod
Tato lekce obsahuje nejužiteènìjší funkce, které vám umožní s programem
Moje zahrada – 3D zaèít pracovat. Nejprve se nauète jak mìnit pozadí a jak
umis•ovat jednoduché objekty. Pak se nauète editovat objekty, pohybovat s nimi
a mazat je. Do konce lekce se nauèíte všechny potøebné techniky pro práci
v režimu 3D–zobrazení.
Pozadí
Na obrazovce vidíte prázdný návrh. Standardnì je pozadí vašeho návrhu
vždy zelené. pozadí mùžete mìnit jednoduše výbìrem z odpovídajícího
Objektového panelu. Pøesuòme se do Pozadí. Zde vidíte pole s texturami pozadí.
Vyberte napøíklad tmavì zelenou a kliknìte na tlaèítko <Vložit>. Vybrané
pozadí se ukáže ve vašem návrhu.
Nástroje návrhu
Aby vaše práce byla snazší, mùžete si pøizpùsobit velikost Objektového
panelu tak, že popotáhnete jeho hranice. Navíc mùžete zmìnit jeho pozici na
obrazovce. Kliknìte myší na jeho záhlaví a pøetáhnìte panel, držíc levé tlaèítko
myši, na požadované místo. Standardnì je panel umístìn vlevo na obrazovce, ale
vy jej mùžete pøilepit k hornímu, dolnímu èi pravému okraji tak, že budete
s panelem pohybovat podél okraje obrazovky.
Tomuto panelu vìnujte zvýšenou pozornost. Je ze dvou èástí – vrchní
s ovládacími prvky a spodní objektové. Z kraje je pole Typ objektu. Abyste vám
panel ukazoval pouze to co potøebujete – objekty, pøíkazy, kliknìte na
odpovídající pole.
Vyberte požadovaný objekt a zadejte jeho vlastnosti. Potom jej mùžete
umístit do návrhu. Kliknìte na panelu na tlaèítko <Vložit> – objekt se objeví
v návrhu uprostøed obrazovky. Nebo jej mùžete pøetáhnout myší a kdekoliv
v oknì umístit.
Témìø všechny objekty si mùžete prohlídnout ve zvláštním “plovoucím”
oknì s náhledem. Zobrazit/skrýt toto okno mùžete v menu Zobrazit vybráním
pøíkazu Náhled. Okno Náhledu je jako Objektový panel. Mùžete ho pøesunout na
libovolné místo na okraji obrazovky. Nebo mùžete vložit okno Náhledu do
Moje zahrada – 3D
105
Objektového panelu, pøetažením okna pøímo do plochy panelu. A nyní mùžete
nastavit velikost okna Náhled.
Editace objektù
U objektu ve vašem návrhu mùžete zmìnit velikost, rotaci, polohu, vytvoøit
kopii nebo smazat. V horní èásti obrazovky máte zastoupeny všechny dùležité
pøíkazy ikonami.
Pokud chcete zmìnit velikost objektu, nejprve na nìj kliknìte. Kolem
objektu se objeví výbìrové znaèky – úchyty a objekt se pøebarví èervenou.
Zmìòte velikost tak, že myší uchopte jeden z úchytù a táhnìte až do požadované
velikosti.
K otáèení objektem musíte nejdøíve objekt vybrat a potom na nìj ještì jednou
kliknout. Ètverhranné úchyty se zmìní na kulaté a po vybrání jednoho z nich,
jím mùžete otáèet a tím zadávat požadovaný úhel.
Pøesunout objekt je zcela jednoduché. Kliknìte na váš objekt a pøetáhnìte ho,
držíc levé tlaèítko myši, do požadované polohy.
Objekt kopírujte tak, že zopakujete proceduru s pøesunutím objektu, a pøitom
držte zmáèknutou klávesu Control na klávesnici. Objekt mùžete také zkopírovat
pøes Schránku. Vyberte požadovaný objekt, kliknìte na ikonu <Kopírovat> na
øádce Základních nástrojù; potom kliknìte na ikonu <Vložit>. Nový objekt
pøekryje pùvodní. Nyní již staèí pøesunout vložený objekt na požadované místo.
Dále mùžete objekty mazat. Vyberte objekt a kliknìte na ikonu <Smazat> na
øádce Základních nástrojù.
Jestli chcete zrušit nebo vrátit zpìt poslední operaci, kliknìte na ikonu
<Zpìt> na øádce Základních nástrojù. ProgramMoje zahrada – 3D povoluje
neomezené množství krokù zpìt, takže se mùžete postupnì vrátit k pøedchozímu
vzhledu.
3D–zobrazení
Návrh, který jste vytvoøili v režimu Návrh (2–D), si mùžete prohlédnout
v režimu 3D. Toto 3D–zobrazení vám ukáže váš návrh jako trojrozmìrný
obrázek. Uvidíte jak váš návrh vypadá z rùzných virtuálních kamer. Do návrhu
mùžete vložit libovolný poèet kamer a umístit je v rùzných místech, s rùzným
úhlem nebo výškou, kolem vaší zahrady.
Pojïme si zkusit umístit novou kameru. Pøejdìte do režimu Návrh a kliknìte
na Objektový panel – záložku Kamera. Zapište název kamery, zadejte typ
kamery a její pozici. Potom kliknìte na tlaèítko <Vložit>.
V režimu 3D uvidíte zobrazení projektu z bodu, kde je kamera umístìna.
Jestli jste vložili více kamer, mùžete mìnit bod pohledu vybíráním podle názvu
kamery ze seznamu.
106
Moje zahrada – 3D
Mùžete mìnit výšku, úhly pohledu kamery pøímo v oknì 3D, také mùžete
zmìnit její pozici. Ke zmìnì parametrù pohybujte myší v daném smìru, držíc
stlaèené levé tlaèítko myši.
Program umožòuje i nastavení kvality zobrazení speciálním jezdcem.
Nìkdy je užiteèné mít na obrazovce souèasnì 2D i 3D zobrazení. K tomu
vyberte v menu Okno pøíkaz Vertikálnì. Okno Návrh a okno 3D–zobrazení si
obrazovku svisle rozdìlí. Nyní mùžete vidìt veškeré zmìny, které provádíte
v 2D, zároveò i v 3D–zobrazení.
Ale pokud váš poèítaè není dostateènì výkonný, tak je užiteèné
3D–zobrazení zmrazit, zatímco dìláte v návrhu zmìny. Kliknìte na ikonu
<Fixovat> na øádce symbolù 3D–zobrazení. Obraz 3D dále nebude ukazovat
v 2D provedené zmìny. Pøíkaz zrušíte kliknutím na ikonu <Obnovit> nebo ještì
jednou na ikonu <Fixovat>.
Ve 3D režimu mùžete vidìt i zobrazení závislé na slunci a stínech, osvìtlení
rùzných stran objektù v závislosti na poloze slunce. Polohu slunce, úhel a výšku
mùžete vhodnì nastavit v návrhu. Pøejdìte na Objektový panel, vyberte
v seznamu kamer slunce, a pøiøaïte požadované hodnoty. K nastavení nové
pozice ještì zmáèknìte tlaèítko <Vložit>.
Stereo mode
Jestli máte stereo brýle, mùžete 3D–zobrazení vidìt v režimu stereo. Na
øádce symbolù 3D kliknìte na ikonu <Stereo>, nasaïte si stereo brýle A užijte si
to.
Ukonèili jste 3. lekci.
IV. lekce – Umístìní rostlin z Encyklopedie (základní)
Úvod
V této lekci se nauèíme jak vybrat z Encyklopedie rostlinu a jak jí umístit
(vysadit) do návrhu.
Výbìr rostliny do vašeho návrhu zaènìte vyhledáním v oknì Encyklopedie.
Encyklopedie obsahuje tisíce rostlinných druhù. Hledání vám usnadní øada filtrù.
Otevøete okno Encyklopedie tak, že kliknete na ikonu <Encyklopedie> na
øádce Základních nástrojù. Okno Encyklopedie se objeví na vaší obrazovce. Zde
jsou fotografie vybrané rostliny. Standardnì toto je základní okno Encyklopedie.
Je zde seznam rostlin a základní charakteristiky každé vybrané rostliny, barevné
schéma, pøedstavující barvu listù a kvìtù v prùbìhu roku, velikost rostliny,
krátká informace o péèi. Rostlinu mùžete vyhledat rolováním v seznamu, ale to
je zdlouhavé. Mnohem rychlejší je použít filtry.
Pojïme v Encyklopedii najít rostlinu s následující charakteristikou –
jehliènan, nepravidelná zálivka, polostín, mírné teploty k rùstu a hlinitá pùda.
Všechny tyto požadavky zadáme na záložce Filtru. Všimnìte si, že po nastavení
Moje zahrada – 3D
107
filtrù se poèet rostlin v seznamu Encyklopedie výraznì zmenšil. Nyní se vrátíme
na hlavní záložku a pokusíme se najít požadovanou rostlinu v seznamu, podle
obrázkù u každé rostliny. Vyberme bílou jedli “Archer’s Dwarf.”
Po provedení výbìru rostliny pøejdeme k dalšímu kroku, a to umístìní do
návrhu. Nejdøíve kliknìte na tlaèítko <Vysadit>. Nyní jsme v Objektovém
panelu na záložce Rostliny. Zde nastavíme další údaje k vybrané rostlinì.
Zaènìte typem výsadby; potom vyberte tvar umístìní rostliny a nastavte
vzdálenost mezi rostlinami jezdcem na 1. Na škále mìøítka nastavte 80 a kliknìte
na tlaèítko <Vložit> nebo rostlinu pøetáhnìte do návrhu.
Na obrazovce se objeví nástroj tužka. Dejme stromy mezi zeï a lavièky.
Namalujte linku s výsadbou stromù pomocí bodù, a tím vytvarujete požadovanou
linii.
Dále v návrhu vytvoøíme kvìtinový záhon. Zaplòme jej rostlinami
kvetoucími modøe a v únoru.
Otevøete Encyklopedii. Pøejdìte na záložku filtru. Všimnìte si, že minulé
nastavení filtru je stále aktivní. Kliknìte na tlaèítko <Zpìt> a obnovíte seznam
Encyklopedie.
Nastavte následující filtry – kvìtina, modré kvìty, doba kvìtu – únor. Vidíte,
že seznam Encyklopedie obsahuje nìkolik kvìtin. Vra•te se na hlavní záložku
a pokraèujte s výbìrem.
Vyberte ze seznamu kvìtinu (“Bird of Paradise”) a kliknìte na tlaèítko
<Vysadit>.
Nyní jste v Objektovém panelu na záložce Rostliny. Zde zadejte zpùsob
výsadby rostliny. Nejdøíve typ výsadby, potom tvar, vzdálenost mezi rostlinami
zadejte nulu. Nastavte mìøítko na 50, kliknìte na tlaèítko <Vložit> a kvìtina se
vloží do návrhu. Nyní se vra•te do Encyklopedie a ze seznamu vyberte africkou
fialku. Všimnìte si, že barevné schéma je jiné. Pøedstavuje jen barvu lisù
a okvìtních lístkù. Vyberte tuto rostlinu a umístìte ji do návrhu podle návodu
výše.
Zmìòte tvar a natoèení skupiny kvìtin tak, aby se hodily na daný kvìtinový
záhon. Nyní zkontrolujeme výsledek ve 3D–zobrazení.
Nakonec se podíváme na výsledek práce v rùzných obdobích a letech.
V øádce symbolù 3D–zobrazení máme seznam mìsícù. Standardnì jsou
ukázány všechny rostliny ukázány najednou v období kvìtu. Pokud chcete vidìt
vaši zahradu v rùzných obdobích, musíte ze seznamu zvolit mìsíc. Nastavte záøí.
Nic nekvete. Vymìòte mìsíc na únor. Kvìty pøekrývají záhon!
A teï se podíváme jak se stromy zmìní v prùbìhu let. Aktivujte režim
Návrh;. Otevøete panel Nastavení projektu. Ve støedu okna vidíte jezdce škály
let. Pøesuòte ho na rok 2100 a kliknìte na tlaèítko, aby se zmìny provedly.
Všimnìte si, že stromy mírnì povyrostly.
Ukonèili jste 4. lekci.
108
Moje zahrada – 3D
V. lekce – Práce s Encyklopedií (Rostliny a Péèe)
Úvod
V minulé lekci jsme se zaèali uèit jak pracovat s Encyklopedií. Nyní
pøejdeme k detailnìjší práci. Tato lekce ukáže jak pracovat se základní
Encyklopedií a s Péèí.
Encyklopedie obsahuje velké množství rostlinných druhù. Každá rostlina má
své charakteristiky. Pøi výbìru rostliny získáte kompletní informaci o péèi,
chorobách, kde roste atd. Tyto charakteristické rysy mùžete využít pøi filtraci,
a tím zmenšit seznam rostlin na ty, které odpovídají daným kritériím.
Encyklopedie
První co z Encyklopedie uvidíte je hlavní záložka Encyklopedie – Rostliny.
Obsahuje plný seznam rostlin a informace o vybrané rostlinì. Jsou zde fotografie
rostlin, jejich vlastnosti, schéma definující maximální vertikální a horizontální
velikost (délku a šíøku), a barevné schéma ukazující barvy listù a kvìtù
v rùzných obdobích.
Na spodu okna najdete tlaèítko <Latinsky>. Pokud na nìj kliknete, zobrazí se
jména rostlin v latinì. Název tlaèítka se zmìní na <Èesky>. Pokud ještì jednou
kliknete na toto tlaèítko, tak jména rostlin budou èeská. Obì, latinské a èeské,
jména jsou zobrazena ve vrchní èásti okna.
Rostlinu v seznamu mùžete vyhledat zcela jednoduše ruènì rolováním
seznamu. Také mùžete zadat poèáteèní písmena hledané rostliny a program Moje
zahrada – 3D ze seznamu na obrazovce zobrazí pouze odpovídající jména. Pøi
takovém vyhledávání mùžete využít jak latinských, tak i èeských jmen rostlin.
Pravidlo pro vyhledávání je – jestli napíšete první tøi písmena, program
vyhledá slova, která zaèínají tìmito písmeny. Jestliže napíšete více jak tøi
písmena, program vyhledá všechny slova, která obsahují tyto písmena kdekoliv
ve jménu. Klíèové slovo po pøechodu na jakoukoliv záložku Encyklopedie mizí.
Najdìme v seznamu jabloò (angl. apple). Napište “app” do vyhledávacího
pole. Vidíte, že pouze slova zaèínající tìmito písmeny jsou v seznamu. Nyní
mùžeme jednoduše v seznamu najít jabloò, a vybrat si podle detailnìjších
informací.
Teï budeme pokraèovat ve vyhledávání. Zadejte klíèové slovo “appo.”
Seznam bude obsahovat pouze slova, obsahující tyto písmena. Všimnìte si, že
klíèové slovo je vyznaèeno i uprostøed latinských jmen.
Když kliknete na vybranou rostlinu ze seznamu, v oknì se objeví podrobnìjší
informace o této rostlinì. V levém horním rohu uvidíte obrázky a fotografie této
rostliny. Nìkteré rostliny mají i nìkolik snímkù. Kolik snímku rostlina má,
poznáte podle poètu ikon pod fotorámeèkem. Kliknìte na ikonu a snímek se
Moje zahrada – 3D
109
zvìtší. Nìkteré snímky se dají zvìtšovat. Kliknìte na fotografii a uvidíte rostlinu
podrobnìji.
Uprostøed okna vidíte info rámeèek. Zde jsou podrobnìjší informace
o vybrané rostlinì. Tyto informace jsou krátké a jasné. Abyste vidìli všechny
informace musíte rolovat jezdcem seznamu. Všimnìte si v dolní èásti seznamu
Použití a Umístìní. Je tu seznam možných použití a možných umístìní (lokalit)
rostliny. Více informací získáte, když kliknete na použití nebo umístìní. Objeví
se samostatné okno se základní informací.
Pojïme na záložku filtru rostlin. Zde mùžete aktivovat jakékoliv filtry,
abyste zmenšili poèet rostlin v seznamu. Aktuální poèet rostlin je zobrazen
v horní èásti okna. Tlaèítko <Zpìt> je umístìno poblíž. Kliknìte na tlaèítko
<Zpìt> a zrušíte všechny zadané filtry, a tím se seznam Encyklopedie vrátí do
pùvodní velikosti.
Filtry jsou rozdìleny do øady skupin. Z každé skupiny mùžete vybrat
kritérium pro hledanou rostlinu. Aby výsledný seznam byl menší, mùžete použít
zároveò nìkolik kritérií. Všimnìte si, že nìkdy vyznaèení jednoho kritéria
zpùsobí zmizení ostatních. To znamená, že mezi rostlinami vybranými prvním
kritériem nejsou žádné, které mají nìco spoleèného se zmizelým kritériem.
Vra•te se na záložku Encyklopedie – Rostliny, kde máte vybrané rostliny.
Péèe
Záložka Péèe je další dùležitou záložkou Encyklopedie. Po vybrání rostliny
se zde mùžete podívat na to jak o rostlinu peèovat. Naleznete tu komplexní
celoroèní doporuèení péèe. Speciální ikony pøedstavují druh péèe. Kliknìte na
ikonu a objeví se detailní informace o daném druhu péèe.
Encyklopedie obsahuje informace o venkovních i pokojových rostlinách.
Jestli jste vybrali pokojovou rostlinu, tak se záložka Péèe rozdìlí na dvì èásti.
Levá èást je venkovní péèe. Pravá je pro stejné rostliny, ale pìstované jako
pokojové. Kliknìte na èást, kterou potøebujete a prostudujte si peèovatelský plán.
V pøípadì, že jste si vybrali plevel, záložka s venkovní péèí se zmìní na
doporuèení, jak “bojovat” proti nìmu.
Péèe má také záložku Filtr, která je souèástí celkového filtru. Jsou tam
pøídavné filtry pro pokojové rostliny, napø. kam rostlinu umístit.
Zkuste odfiltrovat vodní rostlinu, která mùže být umístìna na oknì
v kanceláøi. Vidíte, že jich je celkem málo. Po kliknutí na záložku Encyklopedie
mùžete snadno vybrat požadovanou rostlinu.
Uživatelský filtr má jednu zvláštnost. Mùžete jej použít ke srovnání seznamu
rostlin dvou návrhù. Abyste to udìlali, dvakrát kliknìte na horní øádek a vyberte
první návrh podle jeho názvu, potom dvakrát kliknìte na spodní øádek a vyberte
druhý návrh. Všechny rostliny z obou návrhù budete mít v seznamu
v Encyklopedii po kliknutí na tlaèítko <NEBO>. Jestli na druhé stranì kliknete
na tlaèítko, získáte pouze ty rostliny, které jsou v obou návrzích.
110
Moje zahrada – 3D
Zrušte zmìny. Teï použijeme existující filtr pro výbìr rostlin. Program Moje
zahrada – 3D obsahuje øadu pøednastavených filtrù (na instalaèním disku složka
Filtr). Každý z nich má rostliny tøídìny podle zvláštních kritérií. Mùžete je
použít k výbìru speciálních rostlin z Encyklopedie.
Ukonèili jste 5. lekci.
VI. lekce – Práce s Encyklopedií – podrobnìji (Svìtová mapa,
Poznámky o rostlinách, Koláž zobrazení rostlin, Choroby,
Odborné informace a Uživatelská pole)
Úvod
V této lekci dokonèíme seznamování s Encyklopedií. Nauèíte se používat
zbývající záložky.
Svìtová mapa
Vyberte si rostlinu z Encyklopedie a podívejte se, kde roste. Abyste zjistlili
kde roste, pøejdìte na záložku Svìtová mapa. Zde najdete ekologické zóny, ke
které rostlina náleží, kde ji na svìtì mùžete najít, mapy se zónami rùstu v USA
a v Evropì.
Mùžete filtrovat rostliny podle svìtových lokalit, kde se vyskytuje. Abyste to
mohli udìlat, pøejdìte na záložku filtru Svìtové mapy. Vyberte pouštní
ekologickou zónu. Poèet rostlin se zmenšil. Pøejdìte na mapu zón USA a vyberte
dvì zóny pro filtraci. Nyní seznam Encyklopedie obsahuje rostliny, které rostou
ve vybraných zónách v pouštních podmínkách.
Pokraèujte ve vyhledávání v Encyklopedii. Pøejdìte na další záložku –
Poznámky o rostlinách.
Poznámky o rostlinách
Zde mùžete k vybrané rostlinì pøipsat nìjaké poznámky. Abyste to udìlali,
vyberte ze seznamu požadovanou rostlinu (k vyhledání mùžete použít filtr),
a zapište poznámku do pravého boèního pole. Vložené poznámky budou
automaticky uloženy.
Rostlinu mùžete najít i za použití vyhledávání v Poznámkách o rostlinách
(viz pøedchozí lekce) nebo záložky filtru.
Na stránce filtru mùžete vidìt obsah poznámky.
Vyhledání spustíte zapsáním klíèového slova do vyhledávacího øádku,
a následným výbìrem vhodného typu vyhledání. Výbìr z:
– <Shoda> najde všechny položky, které obsahují zadané slovo.
– <Zaèíná na> najde všechny položky, kde zapsaná písmena jsou zaèátkem slova.
– <Libovolná shoda> najde všechny položky, kde zapsané slovo je buï
samostatným slovem nebo zaèátkem jiného slova.
Samotné vyhledání zaène po kliknutí na tlaèítko <Použít>.
Moje zahrada – 3D
111
Koláž zobrazení rostlin
Další záložkou je Koláž zobrazení rostlin. Zde vám program Moje zahrada –
3D nabízí databázi fotografií. Je zde velké množství fotografií rostlin seøazených
podle jmen.
Mùžete si prohlédnout všechny snímky ruèním rolováním. Mùžete vybrat
pøedcházející nebo následující obraz kliknutím na odpovídající tlaèítko. Také
mùžete spustit automatickou prezentaci.
Záložka filtru obsahuje nìkolik ikon pøedstavující každý typ fotografie.
Vyberte fotografie typu šiška. Seznam Encyklopedie bude obsahovat pouze
rostliny mající fotografii se šiškou.
Choroby
Nyní se dozvíme nìco více o záložce Choroby.
Zde na levé stranì vidíte seznam chorob, v horní èásti okna popis daného
onemocnìní, níže radu, jak s chorobou bojovat, a dole ovládání.
V horním levém rohu je obrazový rám. V tomto rámu je zobrazeno
onemocnìní. Mùžete zde vidìt jaké onemosnìní nebo škùdci mohou pùsobit na
rostlinu.
Vyberte jednu rostlinu z Encyklopedie a podívejte se na jeho choroby.
Pøejdìte na záložku Choroby, a kliknìte na tlaèítko <Aktuální>. Seznam
obsahuje pouze choroby ovlivòující vybranou rostlinu. Kliknìte na tlaèítko
<Vše> a filtr se vrátí do pùvodního stavu.
Mùžete vybrat rostliny podle zadaného onemocnìní. Vyberte urèitou
chorobu a kliknìte na tlaèítko <Filtr>. Seznam Encyklopedie nyní obsahuje
odpovídající rostliny. Také vybrané onemocnìní se stane dodateèným kritériem
pro vyhledání rostliny. Zároveò mùžete použít filtr Péèe (viz pøedchozí lekce).
Poèet chorob mùže být snížen použitím nìjakého filtru. Pøejdìte na záložku
filtru Choroby.
Kliknutím vyberte vhodnou ikonu. Všimnìte si, že èíslo na vrcholu okna
odpovídá poètu chorob (ne rostlin).
Odborné informace
Další záložka obsahuje odborné informace. Najdete zde detailnìjší informace
o tøídìní rostlin, jméno rostliny v rùzných jazycích, informace o autorovi (ten
kdo rostlinu objevil a popsal).
Záložka vìdecký filtr vám pomùže vybrat rostliny podle dalších atributù.
Kliknutím v seznamu mùžete vybrat druh nebo rod. Dodateènì mùžete
vyhledávat i podle prvních písmen.
Uživatelská pole
Mùžete vytvoøit vlastní uživatelská pole (viz lekce 18). Pokud to udìláte,
v Encyklopedii se objeví dodateèná záložka – Uživatelská pole.
112
Moje zahrada – 3D
Mùžete pro každou rostlinu definovat tøi pole – textové, èíselné a ikony.
Každé pole je editovatelné. Mùžete zapsat jakékoliv textové nebo èíselné pole.
Ikonové pole musíte vybrat z existujících ikon. Dvakrát kliknìte na ikonové pole
a vyberte odpovídající ikonu ze seznamu.
Rostliny mùžete vyhledávat i podle vytvoøených uživatelských polí. Pøejdìte
na filtr Uživatelských polí. Zde k vyhledání zapište text, èíselný rozsah a vyberte
ikonu. Text mùžete vyhledat nìkolika zpùsoby. Vyberte z:
– <Shoda> najde všechny položky, které obsahují zadané slovo.
– <Zaèíná na> najde všechny položky, kde zapsaná písmena jsou zaèátkem
slova.
– <Libovolná shoda> najde všechny položky, kde zapsané slovo je buï
samostatným slovem nebo zaèátkem jiného slova.
Samotné vyhledání zaène po kliknutí na tlaèítko <Použít>.
Ukonèili jste 6. lekci.
VII. lekce – Umístìní objektu do návrhu
Úvod
V této lekci se nauèíte jak umístit do návrhu dekorace, auta a zvíøata,
pracovat se skupinou objektù, mìøit objekty a filtrovat je. Na konci této lekce se
nauèíte jak použít vzory vytvoøené v programu Moje zahrada – 3D jako souèást
vašeho designu.
Práce s objekty
Zaènìme tuto lekci umístìním objektu fontána do návrhu. Ta patøí do
objektové skupiny Dekorace. Tyto objekty zpøístupníte z menu Vložit pøíkaz
Dekorace.
Uprostøed obrazovky si vyberete typ dekorace vodní: fontána 1, a kliknete na
tlaèítko <Vložit>. Nyní do návrhu umístíme jedno modré auto a èervenou koèku.
Objekty auto a zvíøe mají v Dekoracích své vlastní skupiny na Objektovém
panelu. Obì jsou tvoøeny obdobnì. Vyberte požadovaný objekt ze seznamu,
v horní èásti panelu vyberte barvu a pøetáhnìte objekty do návrhu.
Nyní se nauèíme jak pracovat se skupinou objektù. Nejprve spojíme auto
s fontánou do jedné skupiny. Pøi stisknuté klávese Shift oznaète každý objekt.
Objekty vytvoøily skupinu. Teï mùžete otáèet, pøemis•ovat, kopírovat a mazat
tuto skupinu jako jeden objekt.
Jestli skupina je tvoøena pøenastavitelnými objekty, mùžete jejich velikost
mìnit spoleènì tažením za úchyty. Navíc mùžete objekty zrcadlit jen v této
skupinì. Všimnìte si, že pøednastavené objekty nemìní velikost.
Rozeskupení je jednoduché. Staèí kliknout na jakékoliv volné místo
v návrhu.
Moje zahrada – 3D
113
Mùžete také vytvoøit trvalejší skupinu. Vyberte nìjaké objekty podle popisu
výše, potom kliknìte pravým tlaèítkem myši na skupinu a z kontextového menu
vyberte pøíkaz Seskupit nebo Seskupit pod názvem. Potom nemùžete skupinu
zrušit tak snadno a spojené objekty se chovají jako jeden objekt.
Skupinu mùžete pojmenovat a uložit na disk a pozdìji ji najdete na záložce
Spojená skupina Objektového panelu. V seznamu najdete požadovanou skupinu
a kliknete na tlaèítko <Vložit>. Skupinu, která se objeví na obrazovce, mùžete
zcela jednoduše rozdìlit na jednotlivé objekty. Kliknìte na skupinu pravým
tlaèítkem myši a vyberte z kontextového menu pøíkaz Rozeskupit.
Objekty Mìøení
Nìkdy je velice užiteèné umístit do vašeho návrhu jeden nebo nìkolik
objektù mìøení. Tyto objekty vypadají jako mìøící nástroje s èísly. Zkusme
umístit do vašeho návrhu jeden mìøící objekt, který ukáže velikost domu.
Najdete jej na záložce Mìøení na Objektovém panelu. Vyberte typ mìøícího
nástroje, zadejte typ èísel a jeho barvu. Pak tento objekt pøetáhnìte na dùm. Nyní
pøesnì nastavte velikost tohoto objektu podle velikosti domu. A teï jsou všechny
rozmìry domu vidìt ve vašem návrhu.
Filtr
Ve vašem návrhu si mùžete vybrat, které objekty chcete vidìt a které
zkryjete. Ke zpøístupnìní této funkce otevøete Nástroje návrhu. Filtrový panel je
na pravé stranì okna. V tomto panelu jsou zobrazeny všechny typy objektù.
Skryjte mìøící nástroje. To znamená, že tento typ objektu v návrhu neuvidíte, ale
je pøítomen. Po obnovení filtru se objekt mìøení opìt v návrhu zobrazí.
Pøi umístìní mùžete každý objekt oznaèit jako spodní stavební prvek.
Nastavením tohoto filtru mùžete nechat v projektu jen nìkteré objekty. Tato
technika se používá, když si chcete prohlédnout dvì verze návhu – souèasný
a navržený.
Pøíklady
Program Moje zahrada – 3D nabízí množství pøedpøipravených pøíkladù
nejrùznìjších návrhù. Mùžete tyto návrhy èásteènì nebo celkovì použít ve
vašem projektu. Složku Pøíklady najdete na instalaèním disku. Tato složka
obsahuje velkou databázi vzorových návrhù. Napøíklad mùžete použít kvìtinový
záhon, vytváøející nejrùznìjší vzory. Nejdøíve otevøete soubor s vybraným
vhodným vzorem. Vzor se otevøe jako nový návrh. Potom mùžete zkopírovat
a vložit požadované objekty do vašeho návrhu.
Ukonèili jste 7. lekci.
114
Moje zahrada – 3D
VIII. lekce – Povrchové objekty
Úvod
V této lekci se nauèíte jak pracovat s povrchovými objekty, jak použít vaše
vlastní obrázky jako pozadí a jak vytvoøit masku pro povrchové objekty. Do
konce lekce budete umìt ovládat nástroje, které vyžadují precizní práci v návrhu.
Práce s povrchovými objekty
V této lekci umístíme do návrhu rybníèek a vytvoøíme kolem nìho cestu.
Umístíme na hladinu také nìjaké vodní objekty.
Uprostøed návrhu je volný prostor. Zaènìme s umístìním cesty kolem tohoto
prostoru. Otevøete záložu Povrchové objekty na Objektovém panelu. Zde
vyberete a nastavíte cestu. Vyberte pro cestu výplò z kamenù a okraj z cihel.
Potom nastavte tvar cesty – napøíklad otevøený profil. Pøetáhnìte a pus•te objekt
na vybraném místì v návrhu.
Všimnìte si, že na spodu panelu máte celé pole vzorù. Tyto pøednastavené
vzory vám usnadní práci s povrchovými objekty. Vzor, který je vlevo nahoøe, je
ten, který upravujete.
Osovou linii povrchového objektu mùžete zakøivit dle potøeb. K aktivaci této
funkce tøikrát kliknìte na objekt. Ujistìte se, že mezi jednotlivými kliknutími jste
na záložce Povrchové objekty. Po tøetím kliknutí se èerné kruhové úchyty
pøesunou na osu objektu. Nyní mùžete táhnout za úchyty, držíc stisknuté levé
tlaèítko myši. Zkusme zakøivení a udìlat oblouk.
Nyní doprostøed prostoru umístíme rybník. Bìžte na záložku Povrchové
objekty, a vyberte texturu vody. Zadejte tvar Elipsa/kruh. Pøetáhnìte jezdec
okraje na nulu a kliknìte na tlaèítko <Vložit>. Rybník se objeví uprostøed
prázdného prostoru.
Nyní nastavte tvar a umístìní rybníku podle potøeby.
Dále umístíme nìjaký vodní objekt na hladinu.
Pøejdìte na záložku Dekorace – vodní objekty, oznaète èlun v seznamu.
Vyberte žlutou barvu a pøetáhnìte èlun k pravému bøehu vodní hladiny.
Dále mùžete umístit na hladinu nìjaké zvíøe. Pøejdìte na záložku Zvíøata
a vyberte ze seznamu labu•. Pøetáhnìte ji na vodní plochu. Abyste vytvoøili hejno
labutí, opakujte tuto èinnost nìkolikrát. Otoète labutì do požadované polohy.
Umístìte na hladinu i nìjaké vodní rostliny. Otevøete Encyklopedii
a odfiltrujte vodní rostliny. Vyberte ze seznamu rákos. Umístìte skupinu na
hladinu blízko okraje. Všimnìte se, že vodní rostliny lépe vypadají na vodní
hladinì než na zemi.
Použití importovaných obrazù
Do návrhu mùžete importovat jakýkoliv obrázek a použít ho jako pozadí
nebo masku. Na záložce Pozadí naleznete nástroje, které vám toto umožní.
Moje zahrada – 3D
115
Nejprve naèteme obrázek jako nové pozadí. K tomu kliknìte na tlaèítko
<Naèíst> a vyberte z obrázkù na disku. Všimnìte si, že obrázek se naèetl jako
nové pozadí na konec seznamu. Standardnì je naètený obrázek umístìn jako
podkladová dlaždice. Kliknìte na tlaèítko <Vložit> a obrázek pokryje celý
podklad návrhu.
Tlaèítko <Typ> vám nabídne nìjaké další možnosti. Nejprve mùžete
z obrázku udìlat tabuli nebo banner. Vyberte potøebný druh kliknutím na tlaèítko
a umístìte obrázek do návrhu. Tak mùžete vytvoøit panel, který je vždy vepøedu
a ve 3D je normálním objektem, tj. má pøedek a strany. Mùžete mìnit výšku
a šíøku panelu. Velikost objektu mùžete mìnit úmìrnì nedaleko umístìným
èíslicím.
Poslední a nejužiteènìjší je tlaèítko <Panorama>, které umístí obrázek jako
mapu nebo plán, a tím vám pomùže umístit objekty na pøedem urèené pozice.
Mùžou to být fotografie nebo schémata. Abyste použili tento režim kliknìte na
odpovídající tlaèítko <Pozadí> a pøetáhnìte obrázek do návrhu.
Obraz mùžete upravit standardními nástroji programu – zmìnit velikost,
otoèit a zkøivit. Pak mùžete do návrhu umístit rùzné objekty, které jsou
definované na obrázku.
Jestli máte nìjaký složitý tvar na obrázku (napøíklad øeku), mùžete vytvoøit
masku pro povrchové objekty. Kliknìte pravým tlaèítkem myši na obrázek,
vyberte Editovat masku prùhlednosti. Objeví se nové okno. To je jednoduchý
editor masky, který vám umožní vybrat z obrázku potøebnou èást. Vyberte øeku.
Aktivujte nástroj laso – volný výbìr a ohraniète øeku. Po dokonèení kliknìte na
tlaèítko. Na obrazovce vidíte pouze øeku.
Nyní z øeky udìlejte povrchový objekt. Jdìte na záložku Povrchové objekty.
Všimnìte si, že obrazový objekt je vybraný. Vyberte Editovat masku
prùzraènosti. Pak oznaète vodní texturu a kamínky na ohranièení. Pøetáhnìte
objekt do návrhu. Vidíte jak se objekt vnoøil do návrhu.
Když jsou všechny objekty na svých místech, tak mùžete obrázek smazat.
Seznam objektù
Požadované objekty máte v návrhu a nyní je èas je pøesnì uspoøádat. Pøejdìte
na záložku Všechny objekty na Objektovém panelu. Zde jsou nástroje, které vám
pomohou objekty zorganizovat podle pøání.
Na obrazovce vidíte stádo krav pøes øeku. Ale kvùli chùzi po vodì vypadají
nepøirozenì. Na záložce Všechny objekty mùžete s objekty pohybovat a pøesnì
køížem krážem otáèet, pøesnì zadat výši. Ponoøte krávy èásteènì do vody. Abyste
to udìllali, musíte je nejdøíve spojit do skupiny. Podržte klávesu Shift a oznaète
všechny krávy. Potom zmáèknìte tlaèítko <Seskupit>. Nyní zadejte vhodnou
hloubku (napøíklad dvì stopy).
Z této záložky mùžete vybírat povrchové objekty z návrhu. Podle výbìru
mùžete urèovat vzájemnou polohu (úroveò) povrchových objektù. Pøekryjme
116
Moje zahrada – 3D
cestu øekou. Vyberte cestu a dejte jí o úroveò níže tlaèítkem <Posunout o úroveò
níž>. Jestli musíte posunout vìtší množství objektù, mùžete použít tlaèítka –
posunout na nejvyšší úroveò, posunout na nejnižší úroveò, posunout o jednu výše
nebo níže.
Dodateènì se mùžete vrátit i k Objektovému panelu Stavby. Vyberte objekt
kliknìte na tlaèítko <Vlastnosti>. Editujte objekt daného typu.
Ukonèili jste 8. lekci.
IX. lekce – Zakøivení
Úvod
Nìkteré objekty mùžete umístit do návrhu s pøeddefinovanými tvary. Týká se
to plotù, rostlin a povrchových objektù. V této lekci se dozvíte jaké tvary máte
k dispozici a jak je mìnit tvar tìchto objektù.
Druhy tvarù
Zaèneme umístìním do projektu povrchového objektu. Nejdøíve pøejdeme do
Objektového panelu. Vybereme záložku Povrchové objekty. Uprostøed mùžete
vidìt rámeèek s tvary umístìní. Tento rámeèek obsahuje všechny dostupné tvary
umístìní povrchových objektù.
Jsou zde dva tvary linií – pøímé a køivkové, ètyøi pøeddefinované uzavøené
tvary – dva plné a dva duté, ètyøi volitelné formy, které mùžete malovat
zvláštním nástrojem tužky. Poslední ètyøi tvary mùžou být zavøené nebo
otevøené podle požadavkù.
Nakreslete rybník se složitým tvarem. Vyberte vhodnou texturu pro okraj
a vodní pro vnitøek. Vyberte libovolný tvar umístìní. Zmáèknìte tlaèítko <Vložit>.
Na obrazovce se objeví nástroje tužka. Nyní zmáèknìte levé tlaèítko myši
a nakreslete obrys rybníku. Všimnìte si, že vykresluje okraj rybníku podle
pohybu myši. Mùžete dìlat ohyby kde chcete. Jednou kliknìte, kde chcete ohyb
a pokraèujte dál. Ukonèete kreslení na jeho zaèátku. Kliknìte levým tlaèítkem
myši. Nyní v projektu mùžete vidìt rybník.
Editace bodù
Editujte tvar rybníku. Abyste se dostali na editaci bodu, tøikrát kliknìte na
nakreslený objekt. Opatrnì! Mezi kliknutími dìlejte pauzy, abyste nevstoupili do
objektového panelu.
Vìnujte pozornost hranici. Je tam velké množství bodù – vrcholù. Program je
vytvoøil pøi navrhování rybníku. Umístìte kurzor na jeden z nich. Objeví se
nástroj bodù. Tam jsou vlastnosti vybraného vrcholu, smìr køivky a bodu.
Pohnìte vybraným vrcholem tak, že na nìj kliknìte, a držíc levé tlaèítko
myši, jej posuòte. Tímto pohybem mìníte tvar objektu. Všimnìte si, že sousední
dva body nemìní svojí pozici.
Moje zahrada – 3D
117
Pro vymazání nebo pøidání vrcholu musíte použít menu vrcholù. Kliknìte
v menu na Odstranit vrchol. Vrchol zmizí a tvar celého objektu se zmìní. Jestli
chcete pøidat vrchol, vyberte nejbližší vrchol (bod, kam chcete umístit nový
vrchol oznaète na køivce) a kliknìte v menu na pøíkaz Pøidat vrchol. Nový vrchol
se objeví uprostøed vyznaèené èáry. Všimnìte si, že tvar objektu se nezmìnil.
Nyní se nauèíte jak mìnit tvar køivky, která pøiléhá k vybraným bodùm.
Vidíte øídící èáru, která vede od vrcholu. Tato linie konèí dvìma body. Tažením
tìchto bodù zmìníte tvar køivky (hloubku a úhel). Standardnì zmìnou øídícího
bodu se mìní soumìrnì i druhý bod. To je symetrická zmìna. Mùžete v menu
zmìnit druh vrcholu na Hladký. V tomto pøípadì bude soumìrnost udržována
nejen s úhly, ale i s hloubkou. Pokud chcete mìnit tvar køivky nezávisle z každé
strany, zmìòte druh vrcholu v menu na Vrchol. V tomto pøípadì mùžete mìnit
hloubku a úhel nezávisle z každé strany.
Teï vidíte tvar rybníku, který jsme vytvoøili.
Obklopte rybník plotem. Otevøete Objektové menu a vyberte vhodný typ
plotu na záložce Ploty. Použijte pro plot uzavøený tvar. Kliknìte na Vložit
a namalujte uzavøený plot kolem rybníku. Vidíte uzavøený plot, ale mùžete ho na
kterémkoliv místì otevøít. Vyberte vrchol, kde chcete pøerušit plot. Kliknìte
v menu vrcholù na Otevøít køivku. Nejbližší èást køivky zmizí. Stejnì mùžete plot
uzavøít. Kliknìte na koncový vrchol a v menu vrcholù kliknìte na pøíkaz Zavøít
køivku. Plot se opìt uzavøe.
Nyní kolem plotu vysadíme stromy. Pøejdìte na záložku Rostliny
Objektového menu. Vyberte tvar linie a zmáèknìte tlaèítko <Vložit>. Namalujte
linii stromù kolem rybníku.
A teï zmìòme rybník na øeku. K tomu postaèí vymìnit druh povrchového
objektu. Kliknìte na rybník pravým tlaèítkem myši a vyberte ze seznamu
libovolný tvar. Rybník ztratil vnitøní výplò, ale obrys je pøíliš úzký. Udìlejme ho
širší. Vyberte libovolný vrchol a táhnìte èerný ètvercový úchyt do požadované
šíøe. Podívejte se, v návrhu je øeka.
Naše øeka má hladké bøehy. Udìlejte je rovné. Vyberte vrchol a kliknìte
v menu vrcholù na pøíkaz Pøímá èára. Z vedlejší køivky se stane pøímka.
Opakujte to s dalšími dvìma vrcholy. Všimnìte si, že v tomto režimu nejsou
øídící èáry a body, vrcholy mùžete jen posouvat, mazat a pøidávat. Obnovte
køivkový režim, kliknìte v menu vrcholù na pøíkaz Èást køivky.
Celý objekt mùžete udìlat mnohoúhelníkem. Kliknìte pravým tlaèítkem
myši na objekt a vyberte Mnohoúhelník. Všimnìte si, že tvar objektu se nemìní.
Zmìòme øeku zpìt na rybník. Pravým tlaèítkem myši kliknìte na objekt
a vyberte Vytvoøit vnitøní plochu. Teï máme v návrhu mnohoúhelníkový rybník.
Nakonec udìlejme uprostøed rybníku ostrov. Pøejdìte na záložku Povrchové
objekty Objektového panelu. Ostovu vyberte jako výplò trávu a kameny jako
okraj. Zadejte kruhový tvar a kliknìte na tlaèítko <Vložit>. Kruhový ostrov je
118
Moje zahrada – 3D
uprostøed rybníku. K vytvoøení tohoto objektu jste použili pravidelný tvar, který
mùžete pøevést na køivky. K tomu kliknìte pravým tlaèítkem myši na objekt
a vyberte pøíkaz Do køivek. Nyní jsou pøístupné všechny nástroje pracující
s køivkami.
Ukonèili jste 9. lekci.
X. lekce – Zelené živé ploty a støižené rostliny
Úvod
V této lekci se nauèíte jak do návrhu umístíte a upravíte zelené živé ploty
a støižené rostliny.
Zelené živé ploty
Umístíme zelený živý plot kolem návrhu. Pouze nìkteré rostliny jsou na živé
ploty. Tak prvním krokem bude výbìr vhodného typu rostlin z Encyklopedie.
Vybrat rostlinu nám pomùže filtr rostlin, a to záložka Péèe – filtr. Pamatujte,
že když to neudìláte, budete hledat v celé Encyklopedii. Otevøete Encyklopedii,
vyberte požadovanou rostlinu ze seznamu. Potom kliknìte na tlaèítko <Vysadit>.
Vyberte záložku Støíhání rostlin z Objektového panelu. Zde nastavíte tvar
a velikost vašeho živého plotu. Zadejte typ umístìní tlaèítkem <Typ>. Na panelu
nastavte výšku a šíøi živého plotu. Dole na panelu si vyberte vhodný tvar pro váš
zelený živý plot. Pokud chcete formovat živý plot do tvaru, který není na
seznamu, musíte vybrat Uživatelské. Kliknìte na jeho ikonu dvakrát. V Editoru
jsou pole podle kterých mùžete nakreslit nový profil živého plotu. Nejdøíve
nastavte stupnici a pak sí• v oknì Profil.
Nyní jste pøipraveni nakreslit prùøez živým plotem. Umístìte kurzor na dolní
okraj okna Profil. Naèrtnìte profil živého plotu myší, držíc levé tlaèítko myši.
Všimnìte si, že vytvoøený profil není symetrický. Aby byl symetrický, aktivujte
pøíkaz Zrcadlit. Jak vidíte podle pravé ruky se profil automaticky stal
soumìrným. Kliknìte na tlaèítko. Jdìte zpìt na záložku Støíhání rostlin
Objektového panelu. Vyberte požadovaný tvar živého plotu a kliknìte na tlaèítko
<Vložit> a zelený živý plot se objeví v návrhu.
Tvarované rostliny
Nyní umístìte do návrhu tvarovanou rostlinu (støiženou). Musíte zadat typ
Samostatné; pak zmìnit jeho tvar podle požadavku. Vra•te se k záložce Støíhání
rostlin a zadejte tvar tlaèítkem <Profil>. Pak opakujte výše popsaný postup
a vložte do návrhu nìkolik tvarovaných rostlin. Po dokonèení návrhu živého
plotu, pøetáhnìte rostlinu do návrhu.
Ukonèili jste 10. lekci.
Moje zahrada – 3D
119
XI. lekce – Upravené stavby
Úvod
V této lekci se nauèíte umístit upravené stavby do návrhu.
Ve druhé lekci jste se nauèili umístit do návrhu pøeddefinované stavby.
K velkému množství pøeddefinovaných stavebních objektù, které obsahuje
program Moje zahrada – 3D, mùžete editovat stavby sami.
Nejprve vezmìte pøeddefinovanou stavbu a udìlejte nìjaké zmìny podle
vašich požadavkù.
Na záložce Stavby Objektového panelu vyberte pøizpùsobitelnou stavbu.
Když vyberete tento typ stavby, aktivuje se speciální tlaèítko v horní èásti
panelu. To znamená, že vybraná stavba mùže být editovaná v Asistentu pro dùm
a bude použita jako základ pro provedení zmìn.
Když editujete stavbu v Asistentovi pro dùm, projdete nìkolika kroky,
bìhem kterých ji uzpùsobíte. Vyberte Altán a umístìte jej do návrhu. Kliknìte na
tlaèítko <Editovat> a otevøe se Asistent pro dùm.
Nyní se chystáme zmìnit velikost stavby, pøidat druhé poschodí, pøidat okna
a umístit nìjaké rostliny na zdi kolem.
Velikost stavby zmìníte v poli Šíøka, délka na první stránce Asistenta pro
dùm. Umístìte kurzor na jeden z ètvercových úchytù a táhnìte do požadované
velikosti, držíc levé tlaèítko myši.
Kliknìte na tlaèítko <2 podlaží> v poli Poèet podlaží. V náhledu vidíte právì
provádìné zmìny.
Nyní mùžete na volné zdi pøidat okna. Nejdøíve pøejdìte na ètvrtou záložku.
Zde ze širokého výbìru mùžete vybrat vybrat okna. K umístìní okna nejdøíve
vyhledejte odpovídající, potom jej pøetáhnìte, držíc levé tlaèítko myši, na místo,
kde na zeï ho chcete umístit. Až dokonèíte vzhled této zdi, pøejdìte na úpravu
další.
Abyste na zeï pøidali popínavou rostlinu, kliknìte na další záložku.
Vyberte zeï, na kterou chcete rostlinu umístit. Pak vyberte ze seznamu
rostlinu. Její zobrazení se objeví v horní èásti stránky. Teï jste pøipraveni umístit
rostlinu na vybranou zeï. Uchopte rostlinu levým tlaèítkem myši a pøetáhnìte ji
na zeï, stále držíc levé tlaèítko myši. K dokonèení pokrytí stìny rostlinami
opakujte tuto operaci nìkolikrát.
K ukonèení práce s Asistentem pro dùm kliknìte na tlaèítko <Vložit>. Potom
pøetáhnìte upravenou stavbu do návrhu.
Nyní vidíte v návrhu dvì samostatné stavby. Abyste vidìli provedené zmìny
pøejdìte do režimu 3D–zobrazení.
Nakonec vám ukážeme jak vytvoøit stavbu, která vùbec nevypadá jako dùm.
K tomuto úèelu opìt použijeme Asistenta pro dùm. Dobrým pøíkladem takové
stavby je most.
120
Moje zahrada – 3D
Kliknìte na tlaèítko <Editovat> na záložce Stavby. Zaènìte nastavením
velikosti mostu. Umístìte kurzor na jeden z ètvercových úchytù na panelu
velikosti a táhnìte jím do požadované velikosti, držíc levé tlaèítko myši. Vyberte
tlaèítko <1 podlaží> na panelu Poèet podlaží. Pøejdìte na další záložku.
Nastavte výšku a prodloužení jezdcem na nulu. Mùžete naèrtnout základ
mostu liniemi. Použijte èernou barvu linií. Jezdec nastavte na 5. Na výplò
použijte texturu prkna a zadejte oranžovou barvu. Vyberte transparentní texturu
na strop. Všimnìte si, že již použité textury jsou ve skupinì zvláš•. Pøejdìte na
další záložku.
Nastavte jezdec výšky podlaží na 3. To nastaví výši zábradlí vašeho mostu.
Použijte výplò zábradlí na boèní stìny a transparentní výplò na pøední a zadní
stìnu. Nastavte pøesah støechy a linie na nulu. Pøejdìte na poslední záložku.
Nastavte všechny jezdce na této záložce na nulu. Jako výplò støechy vyberte
transparentní texturu. Kliknìte na tlaèítko <Vložit> a umístìte navržený most do
návrhu.
Tak, nyní jste vytvoøili most! Výsledek si prohlédnìte v režimu
3D–zobrazení.
Ukonèili jste 11. lekci.
XII. lekce – Smíšené stavby
Úvod
V této lekci se nauèíte jak umístit složenou upravenou stavbu do návrhu.
Základna
Kliknìte na tlaèítko <Nová vìž> Asistenta pro vìž na záložce Stavby.
Zaènìte vytvoøením základu oválného tvaru. Vyberte kruhový typ na první
záložce, potom nastavte prùmìr stìny na 9 a výšku vìže na 16. Vyberte si
vhodnou výplò pro zeï a použijte ji na všechny zdi; pak nastavte šíøi linie na
nulu. Pøejdìte na další záložku.
Nastavte výšku základny na nulu a pøejdìte na poslední záložku.
Nastavte všechny jezdce na nulu a kliknìte na tlaèítko <Vložit>.
Kliknìte na tlaèítko <Vložit> a tím umístíte navržený základ do návrhu.
Vrchní èást
Nyní vytvoøíme horní èást vodárny.
Kliknìte na tlaèítko <Nová vìž> Asistenta pro vìž na záložce Stavby. Na
první záložce vyberte osmiúhelníkový typ vìže, potom nastavte jezdec prùmìru
stìny na 14 a výšky vìže na 8. Vyberte vhodnou výplò pro zeï a použijte ji na
všechny zdi; pak nastavte šíøi linie na nulu. Pøejdìte na další záložku.
Nastavte výšku základny na 16. Vyberte transparentní výplò pro zdi.
Nastavte prodloužení a šíøi linie na nulu. Pøejdìte na další záložku.
Moje zahrada – 3D
121
Dále se chystáme pøidat na zdi malá okna. Vyberte malé kruhové okno ze
seznamu. Nastavte velikost rastru na 2 a aktivujte Pøichytit k síti. Nyní
pøetáhnìte vybrané okno do støedu zdi. Opakujte tuto operaci s každou zdí.
Pøejdìte na poslední záložku.
Nastavte jezdec šíøe linie na nulu, výšku støechy na 3 a pøesah støechy na 1.
Kliknìte na tlaèítko <Vložit> a tím ukonèíte proces tvorby.
Kliknìte na tlaèítko <Vložit> a umístìte navrženou horní èást vodárny do
návrhu.
Tak, vytvoøili jste vodární vìž! Výsledek si prohlédnìte v režimu
3D–zobrazení.
Ukonèili jste 12. lekci.
XIII. lekce – Krajina
Úvod
V této lekci se nauèíte, jak vytvoøit ve vašem návrhu jednoducho krajinu.
Program Moje zahrada – 3D vám umožòuje pøepracovat jednoduchý podklad
vašeho návrhu v terén. Mùžete do návrhu umístit kopce, jámy a dokonce i hory.
Zaènìme práci s reliéfem návrhu pøechodem do režimu Krajina.
Zde nemùžete pohybovat a umis•ovat objekty, ale mùžete mìnit reliéf
vašeho návrhu. V prvním kroku se nauèíte, jak umístit vyvýšený bod do návrhu.
Umístíme horu za dùm. Potøebujete definovat prostor, kde bude hora
a zmìnit výšku tohoto bodu. Kliknìte na tlaèítko <Vybrat/pøidat bod> na øádce
nástrojù Krajina. Kliknìte na bod, kde zamýšlíte vytvoøit horu. Do okna, které se
otevøelo, zapište výšku hory. Zmìòte typ vrcholu na špièatý táhnutím jezdce
k levému okraji. Kliknìte na tlaèítko. Navržená hora se objeví v oknì Krajina.
Mùžete vidìt barevný obrys hory, který znázoròuje výšku hory.
Na výsledek se podívejte v režimu 3D–zobrazení.
Pro jednodušší práci umístìte okna Krajina a 3D–zobrazení souèasnì na
obrazovku.
Nyní umístìte nìjaké kopce kolem domu. Použijte stejný postup.
Snížené oblasti mohou být také na vašem návrhu zobrazeny jako vyvýšené
oblasti. Zkuste umístit ve vašem návrhu jámu dolu k levému kopci. Ukažte na
požadovanou oblast blízko kopce, zapište zápornou hodnotu výšky a kliknìte na
tlaèítko. V oknì 3D vytvoøenou jámu. V oknì Krajina to vypadá jako zatravnìná
oblast.
Nyní mùžete navrhnout horská pásma. Všimnìte si, že ètvereèek oznaèuje
každý vrchol zdvižených a spuštìných oblastí. Vrchol mùžete pøemístit. Abyste
to udìlali, držíc levé tlaèítko myši, pøetáhnìte znaèku vrcholu. Mùžete smazat
urèitou èást reliéfu. K tomu vyberte odpovídající znaèku a kliknìte na tlaèítko
<Delete> na klávesnici.
122
Moje zahrada – 3D
Abyste zjistili výši oblasti ve vaší krajinì, jednoduše na ni kliknìte. Otevøe se
okno Vlastnosti bodu. V tomto oknì mùžete mìnit nadmoøskou výšku bodu.
Kliknìte na tlaèítko a dojde ke zmìnì.
Nakonec pøidáme skalnatou výplò nejvyšší hoøe a snìhovou èepici na vrchol.
V režimu Návrh nevidíte krajinu. Ovšem, abyste vìdìli kam umístit výplò,
musíte oznaèit vrchol hory v režimu Krajina. Potom se vra•te do režimu Návrh.
Vrchol hory máte nyní definován. Otevøete záložku Povrchové objekty
Objektového panelu. Vyberte texturu kamenù a vyberte povrchový objekt ve
tvaru kruhu. Kliknìte na tlaèítko <Vložit>. Pøetáhnìte tento povrchový objekt na
vyznaèené místo a upravte velikost tak, abyste kompletnì pøekryli horu.
A teï pøidejte na vrchol sníh. Otevøete záložku Povrchové objekty
Objektového panelu a vyberte bílou texturu s kruhovým tvarem. Umístìte tento
povrchový objekt na vyznaèenou oblast.
Výsledný vzhled hory si mùžete prohlédnout v režimu 3D–zobrazení.
Ukonèili jste 13. lekci.
XIV. lekce – Krajina (práce s povrchovými objekty)
Úvod
V této lekci se nauèíte pohybovat vybranými povrchovými objekty nahoru
a dolu, jak dìlat svahy.
V minulé lekci jste se nauèili jak v návrhu vytvoøit kopce a jámy. Kopce
a jámy mají vyduté vrcholy nebo propady. Nyní se nauèíte jak do návrhu umístit
ploché objekty.
V režimu Krajina mùžete pracovat s pøedrozmístìnými povrchovými objekty.
Procedura je jednoduchá – umístit do návrhu povrchový objekt, pracovat s ním
v režimu Krajina.
Vytvoøme ètvercovou zdviženou oblast. Pøejdìte do režimu Návrh. Umístìte
ètvercový povrchový objekt do návrhu. Pøejdìte do okna Krajina. Kliknìte na
ikonu Vlastnosti oblasti øádky nástrojù Krajina. Oznaète povrchový objekt
a kliknìte na tlaèítko Vlastnosti oblasti. V otevøeném oknì zadejte nadmoøskou
výšku oblasti do pole Nastavit fixovanou výšku. Kliknìte na tlaèítko <Použít>
a zmìny se projeví v návrhu.
Rozdílnou výšku poznáte podle barevných vrstevnic v oknì Krajina.
Vrstevnice mùžete také pøidat a udìlat je více barevnì odlišené. K tomu kliknìte
na tlaèítko <Vlastnosti vrstevnic>, zaškrtnìte pøíkaz Obrys a kliknìte na tlaèítko.
Nyní vidíte v oknì Krajina obrys vrstevnic.
Výsledný vzhled vyvýšeniny si prohlédnìte v režimu 3D–zobrazení.
Nyní pøejdeme k vytvoøení svahu. Bude to svah vyvýšené oblasti. Pøejdìte
do režimu Návrh. Umístìte lineární povrchový objekt do návrhu tak, že vypadá
jako cesta vedoucí k již vytvoøenému povrchovému objektu.
Moje zahrada – 3D
123
Pøejdìte zpìt do režimu Krajina. Oznaète cestu a kliknìte na tlaèítko <Sklon
oblasti>. Otevøe se okno Vlastnosti oblasti. Zapište úhel sklonu. Kliknìte na
tlaèítko <Použít> a sklon se projeví. Oznaèená cesta se stane svahem.
Všimnìte si, že jeden konec svahu je pod nulovou úrovní. Zvedneme svah
tak, aby jeden konec byl na nulové úrovni a druhý na úrovni zvednutí. K tomu
zvedneme oblast.
Nejprve musíme o kolik musíme vyvýšit. Kliknìte na tlaèítko <Vybrat/pøidat
bod> a kliknìte na nejnižší bod svahu. Zkontrolujte hodnotu nadmoøské výšky.
Kliknìte na tlaèítko <Vybrat oblast>, oznaète svah a otevøete okno Vlastnosti
oblasti. Zadejte hodnotu nadmoøské výšky a aktivujte pøíkaz Zvednout nebo
spustit. Kliknìte na tlaèítko <Použít> a zmìny se projeví v návrhu. Pokud chcete
vidìt výsledek práce, pøejdìte do režimu 3D–zobrazení. Jak vidíte, na vrcholu se
objevila neobvyklá plošina. Smažte ji. Pøejdìte do režimu Krajina a oznaète
obdélníkovou zvednutou oblast. Otevøete okno Vlastnosti oblasti a zadejte
Nastavit fixovanou výšku. Kliknìte na tlaèítko <Použít>. Vidíte, že vrchol
zmizel.
Ukonèili jste 14. lekci.
XV. lekce – Foto–návrháø
Úvod
V této lekci se nauèíte jak vytvoøit návrh za použití fotografie jako podkladu.
Práce s obrázkem
Na obrazovce je foto, které mùže být použito jako základ (podklad) vašeho
návrhu. Umístíte nìjaké objekty na fotografii a vymìníte nìkteré výplnì, abyste
dosáhli požadovaného vzhledu.
Nyní na obrazovce vidíte jen èást fotografie. Pokud si ji chcete prohlédnout
celou, mùžete posouvat obrazovku. K tomu kliknìte na pohybový nástroj
a prohlížejte si fotografii, držíc levé tlaèítko myši.
Abyste nastavili na obrazovce fotografii, kliknìte na tlaèítko <Na stránku>.
Fotografie se pøesnì pøizpùsobí obrazovce.
Použití perspektivy
Všechny objekty, které umístíme na fotografii, budou zobrazeny v 3D
režimu. Zaèneme s nastavením virtuálních kamer, abychom dosáhli správného
zobrazení objektù, relativní vzdálenosti a pozice, a tak dosáhli perspektivy.
Nastavte linii horizontu a výšku kamery.
Ke vstupu do režimu Perspektivy kliknìte na tlaèítko <3D nastavení>.
Nástroje pro zmìnu perspektivy se objeví na obrazovce.
124
Moje zahrada – 3D
Linii horizontu nastavíte na požadovanou pozici posouváním myší, držíc levé
tlaèítko myši. Zmìòte výšku kamery svislým tažením ètvercového úchytu,
sledujíc pøi tom èíselné hodnoty na pravé stranì.
Dùležitý typ! Zkuste nastavit parametry na fotografii co nejvíce podle
skuteènosti. Jestli se vám to podaøí pøesnì, všechny objekty na fotografii budou
ve správné perspektivì.
Použití textury
Nyní zmìòte oblohu na fotografii. Nejdøíve ji musíte vyznaèit. K tomu
použijte magickou hùlku výbìru dle barvy. Tento nástroj vybere na fotografii
urèenou oblast barev. Poèet barev nastavte na paletì (toleranci) na 36. Toto je
rozsah barevného spektra. Nyní kliknìte na støed oblohy. Oblast oblohy se
vyznaèí. Druhým krokem je použití textury pro vybranou oblast. Kliknìte na
tlaèítko <Textura>. Otevøe se okno Textura. Zde mùžete mìnit textury
jakýchkoliv oblastí, které jste vybrali.
Vyberme typ oblohy a vložme výplò do vybraného pole. Vyberte vhodný typ
oblohy a kliknìte na tlaèítko. Nastavte hodnotu Gamma na 0,17, což udìlá
oblohu svìtlejší, a kliknìte na tlaèítko <Vložit>. Vybraná obloha je aplikovaná
na fotografii ve správné perspektivì.
Nyní mùžeme zmìnit výplò zemì. Použijte magickou hùlku k oznaèení bøehu
a vstupte do okna Textury, abyste zmìnili výplò. Vyberte jednoduchou výplò
a otevøete textury. Vyberte písek a kliknìte na tlaèítko. Nastavte jezdec Mìøítka
na 27 a kliknìte na tlaèítko <Vložit>. Podívejte jak se vzhled bøehu zmìnil.
Umístìní objektù
Je èas umístit na fotografii nìjaký objekt. Nejdøíve umístíme na moøe jachtu
a loï. Pøejdìte na záložku Vodní dekorace na Objektovém panelu, ze seznamu
vyberte jachtu a kliknìte na tlaèítko <Vložit>. Potom ze seznamu vyberte loï.
Pøejdìte do okna Náhled, kde mùžete otoèit loï do požadovaného úhlu a kliknìte
na tlaèítko <Vložit>. Jachta a loï jsou vloženy do fotografie. Nyní je mùžete
umístit kam chcete. Objektem pohybujte za znaèku, držíc levé tlaèítko myši.
Všimnìte si, že velikost objektu se mìní v souladu s nastavenou perspektivou.
Stejným zpùsobem umístìte na fotografii sluneèník a kámen.
Objekty na fotografii mùžete kopírovat a mazat. Zkopírujte nìkolikrát do
návrhu pláže sluneèník. Abyste to udìlali, oznaète originál sluneèníku, podržte
na klávesnici klávesu Ctrl a pohybujte vybraným objektem, držíc levé tlaèítko
myši. Smažte jeden objekt, oznaète jej a zmáèknìte na klávesnici klávesu Delete.
Umístìte na fotografii nìjaké palmy. Otevøete Encyklopedii. Pøejdìte na list
filtru a kliknìte na ikonu palmy. Vyberte ze seznamu napøíklad americkou
olejnou palmu a kliknìte na tlaèítko <Vysadit>. Teï pohybujte palmou
a umístìte ji na vhodné místo, zkopírujte ji nìkolikrát a ozdobte bøeh.
Moje zahrada – 3D
125
Nyní je praktické použít souèasnì okno s foto–návrhem a okno s návrhem.
Umístíme na fotografii plot a povrchový objekt. Nejdøíve umístíme vhodný plot,
používajíc operaci vložení objektu. Potom pøejdìte do režimu Návrh a srovnejte
okna s rùznými režimy vertikálnì na obrazovku. V oknì Návrh je vidìt na
obrazovce kompozice objektù i plot. Zmìòte tvar plotu v oknì Návrh a výsledek
uvidíte v oknì Foto–návrháøe.
Povrchové objekty
Nakonec na bøehu vytvoøíme cestu a stín od kamene. Jsou to texturní
objekty. Mùžete je navrhnout nástrojem volného výbìru. Tento nástroj vám
umožní vybrat jakoukoliv oblast na fotografii.
Za použití tohoto nástroje nakreslete na bøehu obrys cesty. Oblast vyplòte
vhodnou texturou.
Nyní pøidejte stín ke kameni. Nejdøíve nakreslete obrys stínu. Pøejdìte do
okna Textura. Vyberte jednoduchý typ a vejdìte do pole výplní. Vyberte bílou
výplò, kliknìte na kontrolní okno a vymìòte barvu. Vyberte èernou a kliknìte na
tlaèítko. Barva se zmìnila. Kliknìte na tlaèítko <Použít> a tím se vrátíte do okna
Textura. Nastavte nepropustnost (prùhlednost) na 0,5 a kliknìte na tlaèítko
<Vložit>. Nyní vidíte u kamene jeho stín.
Ukonèili jste 15. lekci.
XVI. lekce – Tisk a export
Úvod
V této lekci se nauèíte jak vytisknout návrh, 3D–zobrazení, list s krajinou,
kalendáø péèe a list Encyklopedie nebo celou Encyklopedii s obrázky.
Tisk
Na obrazovce vidíte stránku, kterou se chystáte tisknout. Kliknìte na tlaèítko
<Tisk> na øádce základní nástroje. Otevøe se okno Tisk návrhu.
Zde mùžete vidìt zmenšeninu návrhu a nástroje tisku.
Prvním krokem je rozhodnout jaký formát papíru použijete a pøíprava vaší
tiskárny. Z tohoto okna máte pøístup k nastavení tiskárny. Kliknìte na tlaèítko
<Nastavení tisku...> a otevøe se odpovídající okno Nastavení tisku podle vaší
tiskárny. Jakmile ukonèíte nastavení tiskárny vra•te se do okna Tisk návrhu.
Nastavte parametry Stránek horizontálnì a Stránek vertikálnì na jednu
stránku, zadejte mìøítko tisku jezdcem na pravé stupnici. Tato stupnice ukazuje
mìøítko, v jakém bude vytištìn váš návrh. Tažením jezdcù Stránek horizontálnì
a Stránek vertikálnì mùžete nastavit øadu stránek, na které mùže být celý návrh
vytištìn nebo jeho èást. Pøi tom mùžete kontrolovat výsledek na miniaturním
zobrazení. Jestli chcete tisknout pouze èást návrhu, vyberte oblast tisku
rámeèkem. Zmáèknìte levé tlaèítko myši a rámeèek posuòte na požadované
místo.
126
Moje zahrada – 3D
Jakmile nastavíte rozložení stránek, mùžete pøejít k podrobnìjšímu nastavení
stránky. Kliknìte na tlaèítko <Nastavení strany>. Otevøe se nové okno. Zde
pøesnìji specifikujte nastavení stránek.
Je zde i nìkolik polí k vyplnìní. Panel Od okraje obsahuje nastavení záhlaví
a zápatí. Mùžete nastavit i vhodné okraje stránky v poli Okraje.
Jestli máte v návrhu nìjaké pomocné linie, mùžete se rozhodnout, zda je
vytisknout. Abyste to udìlali, vyznaète odpovídající pole.
Mùžete nastavit i stránková pravítka. Objeví se v horní a levé èásti stránky
a slouží k pøedstavì o aktuální velikosti návrhu. Mùžete si vybrat ze tøí možností
– vypnuto, na všech stránkách nebo na stránkách, které zachycují okraje návrhu..
V horní èásti tohoto okna jsou dvì textové øádky. Zde mùžete zadat text
záhlaví a zápatí. Nìkolik pøednastavených textù najdete vpravo vedle textové
øádky, když kliknete na šipku. Kliknìte na tlaèítko <Šipka> vpravo vedle øádky
a vyberte libovolný text ze seznamu. V textové øádce se objeví speciální
symboly. Mùžete vybrat i nìkolik poznámek. Také výbìrem ze seznamu mùžete
záhlaví nebo zápatí umístit na stránku (toto se objeví také jako kód). Poté co
zapíšete text do øádek záhlaví nebo zápatí, zmìny nejsou vidìt.
Vra•te se do okna Tisk návrhu a podívejte se náhled tisku. Kliknìte na
tlaèítko <Náhled>. Zde mùžete zkontrolovat veškerá nastavení. Abyste zaèali
tisknout kliknìte na tlaèítko <Tisk>.
Mùžete také tisknout 3D–zobrazení a z režimu Krajina. Použijte postup
popsaný výše.
K tisku z Encyklopedie a Kalendáøe péèe musíte použít export.
Export
Tento program vám umožòuje exportovat informace ve formátech HTML,
CSV, WRL nebo JPEG. Encyklopedii, Návrh, 3D–zobrazení a Kalendáø péèe
mùžete exportovat. K tomu pøejdìte do menu Soubor, vyberte ze seznamu pøíkaz
Export. Otevøe se okno Export. Zde zadáte co chcete exportovat a kam.
V poli Exportovat jako? vyberte co chcete exportovat. Vyberte si vhodnou
položku ze seznamu a nastavte i ostatní parametry. Všimnìte si, že každý výbìr
má jiné ostatní nastavení.
Potom co jste si vybrali co budete exportovat, zadejte kam chcete exportovat.
Standardnì se exportované soubory ukládají do složky Dokumenty. Mùžete to
pøijmout nebo zmìnit na jinou složku, když kliknete na tlaèítko <Prohlížení...>
a vyberete složku. Mùžete nechat nastavenou podsložku pro obrázky, která je
v dolní èásti okna, nebo ji zmìnit.
Zaškrtnìte pøíkaz Otevøít po ukonèení, jestli chcete ihned vidìt výsledky.
Export zaène po kliknutí na tlaèítko <Export>.
Když vyexportujete Encyklopedii, mùžete ji za použití obvyklých nástrojù
vytisknout.
Ukonèili jste 16. lekci.
Moje zahrada – 3D
127
XVII. lekce – Užiteèné rady
Úvod
V této lekci se dozvíte nìkteré zajímavosti, o kterých jsme ještì nemluvili.
Botanická hra
Jeden z dodateèných modulù programu Moje zahrada – 3D je Botanická hra.
Hraní této hry pomáhá v pauzách mezi projektováním, uvolòuje a uèí rostliny
a jejich názvy. Pravidla jsou jednoduchá. Vyberte správný obrázek k odpovídajícímu jménu nebo pøiøaïte správné jméno k odpovídající rostlinì na obrázku.
Hru mùžete spustit pouze z okna Encyklopedie. Takže jestli chcete
zredukovat poèet rostlin ve høe, mùžete to udìlat v Encyklopedii.
Nejdøíve to zkuste napøíklad jen s kaktusy, které vyberte ve filtru.
Nyní otevøete okno Hra. Standardnì je v režimu, kde vybíráte obrázek
k názvu rostliny. Proveïte výbìr kliknutím na obrázek. Pak animovaný kluk vám
øekne, jestli jste odpovìdìli správnì nebo špatnì.
K další otázce pøejdete kliknutím na tlaèítko <Další otázka>. Skóre mùžete
vidìt na pravé stranì okna. Mùžete také urèovat podle latinských názvù
kliknutím na tlaèítko <Latinsky> v pravém horním rohu okna. Potom všechny
jména rostlin budou v latinì.
Hru mùžete otoèit. Kliknìte na tlaèítko <Název>. Teï mùžete vyzkoušet
pøiøadit k názvu obrázek. Vyberte název ze seznamu.
Rostliny v návrhu
Když jsou v návrhu nìjaké rostliny, mùžete otevøít Kalendáø péèe pro
všechny najednou. Kliknìte na tlaèítko <Péèe> na øádce Základních nástrojù.
Nyní vidíte Kalendáø péèe pro všechny rostliny návrhu podle mìsícù. Také zde
vidíte kompletní seznam rostlin návrhu s jejich poètem. Kliknutím na jméno
jedné z rostlin pøejdete do Encyklopedie s vybranou touto rostlinou. Kliknutí na
ikonu péèe otevøe podrobnìjší popis dané procedury. Všimnìte si, že podobný
Kalendáø péèe pro jednu vybranou rostlinu získáte na záložce Kalendáø péèe
Encyklopedie.
Použití Kalendáøe péèe je jednoduchou cestou ke srovnání rostlin ve dvou
návrzích. K tomu srovnejte okna s rùznými návrhy vertikálnì. Otevøete Kalendáø
péèe pro oba návrhy. Nyní jednoduše zjistíte rozdíly.
OLE objekty
Program Moje zahrada – 3D umožòuje vložení OLE objektù do návrhu. To
jsou koncové produkty rùzných programù, které importujete do návrhu,
napøíklad text z MS Wordu nebo obrázek z Corel Draw. Již importované jsou
editovatelné ve svých programech.
128
Moje zahrada – 3D
Umístìme text z MS Wordu do návrhu. Vložme název návrhu. Otevøete
program MS Word a program Moje zahrada – 3D na obrazovce souèasnì.
Vyberte požadovanou frázi v MS Wordu a pøetáhnìte jej do návrhu, držíc levé
tlaèítko myši. Prohlédnìte si text v návrhu. Mùžete jej pøemístit a mìnit jeho
velikost v návrhu použitím døíve popisovaných krokù. Také mùžete editovat text
pøi použití nástrojù MS Wordu.
Všimnìte si, že fráze má bílé pozadí. Zbavit se ho mùžete tak, že kliknete na
OLE objekt pravým tlaèítkem myši a vyberete ze seznamu Bez pozadí.
Poznámky
K projektu mùžete napsat poznámky jak pracujete. K tomu potøebujete naèíst
vložený editor. Kliknìte na tlaèítko <Poznámky> a napište cokoliv o vašem
návrhu. Tento text je tisknutelná èást návrhu. Mùžete se na to kdykoliv podívat
nebo editovat.
Tyto poznámky jsou použitelné jako popis pro filtr rostlin (jsou obsaženy ve
složce Filtr na instalaèním disku). Výbìrem filtru návrhu pro Výbìrový filtr
Encyklopedie, mùžete tyto poznámky vidìt v návrhu místo zmenšenin obrázkù.
Ukonèili jste 17. lekci.
XVIII. lekce – Editor rostlin Encyklopedie (editace rostlin)
Úvod
Na této úrovni jste kompletnì dokonèili výuku základù práce s programem
Moje zahrada – 3D. Jediné ještì neprobrané téma je Editor rostlin. To je
program, který vám umožòuje editovat rostliny, jejich vzhled a charakteristické
rysy v Encyklopedii. Také mùžete vytvoøit nové rostliny nebo doplnit databázi
o stáhnuté z internetu.
Pozor! Musíte zavøít program Moje zahrada – 3D pøed otevøením Editoru
rostlin.
Nástroje
Po otevøení Editoru rostlin vidíte seznam rostlin Encyklopedie. Øádka
nástrojù Editoru rostlin je v horní èásti okna. Odtud mùžete rostliny editovat,
mazat, vytváøet nové.
Tato lekce vám ukáže nutné kroky k vytvoøení a editaci rostlin.
Nová rostlina
Vložení nové rostliny zaènìte kliknutím na tlaèítko <Vložit> na øádce
nástrojù. Otevøe se okno Editor rostlin. Zde projdete pìt krokù v samostatných
oknech, bìhem nichž definujete rostlinu pro Encyklopedii.
První krok – zadáte èeské jméno, odrùdu a latinský název rostliny. Potom
nastavíte rostlinný typ a ostatní zóny (zálivka, typ osvìtlení, teplota a typ pùdy).
Moje zahrada – 3D
129
Tyto parametry budete používat jako filtry v Encyklopedii na záložkách filtrù.
Pak postupte na další obrazovku.
Zde zadejte zobrazení rostliny pro Encyklopedii. Kliknìte na tlaèítko
<Vložit> a vložte alespoò jeden obrázek nové rostliny. Mùžete si vybrat obrázek
ze seznamu obrázkù rostlin, které Encyklopedie již obsahuje, nebo naèíst nový
obrázek.
Pozor! První obrázek musí být ètvercový.
K jednotlivým rostlinám mùžete pøidat tolik obrázkù kolik si pøejete.
Zdrojový panel je aktivní potom, co jste vložili obrázek. Zde mùžete vybrat
ikonu pro obrázek, která se potom objeví pod obrázkem v Encyklopedii. Mùžete
zmìnit nebo smazat obrázek výbìrem odpovídajícího tlaèítka.
Jsou tu dva jezdci, jejichž tažením nastavíte životnost a zónu rùstu rostliny.
Postupte na další obrazovku.
Zde nastavíte údaje pro nìkteré filtry Encyklopedie. Nejprve zadejte všechny
možné užití rostliny. Potom zadejte skupiny chorob. Vyberte je ze seznamu. To
stejné udìlejte u Péèe. Potom kliknìte na tlaèítko <Další> a pokraèujte ve
vytvoøení nové rostliny.
Definujte standardní vzdálenost mezi rostlinami a druh výsadby
odpovídajícím jezdcem. Tyto parametry jsou pro záložku Rostliny Objektového
panelu. Mùžete vidìt obrázek rostliny nad posuvnými šipkami. Pro rostlinu
vyberte odpovídající ikonu. Tyto obrázky mùžete vidìt v Encyklopedii na panelu
rostliny.
Vzhled rostliny v rùzném období se nastavuje v dolní èásti obrazovky. Je to
linie s barevným schématem, na které umístíte speciální ikony, které ukazují kdy
a jakou barvu mají listy, plody a kvìty. Všimnìte si, že vzhled obrázkù se mìní
zatímco zaplòujete schéma.
Kteroukoliv ikonu mùžete použít pro nìkolik mìsícù najednou. Kliknìte na
první na mìsíc a táhnìte kurzor k poslednímu, držíc levé tlaèítko myši. Potom co
jste skonèili s touto obrazovkou, pøejdìte na poslední.
Zde mùžete vybrat siluetu rostliny z seznamu. Potom co to udìláte, nastavte
jezdcem šíøi a výši dospìlé rostliny. Kliknìte na tlaèítko <Dokonèit> a umístíte
rostlinu do seznamu.
Editace rostlin
Pokud chcete editovat rostlinu, musíte ji nejdøíve najít a oznaèit v seznamu.
Mùžete se pokusit najít ji ruènì, ale pomocí vyhledávaèe to bude rychlejší. Najdìme jedli. Nejdøíve otevøete okno Vyhledat. Zapište jméno do vyhledávacího
øádku. Kliknìte dvakrát na nalezenou položku. Nyní vidíte v seznamu jedli.
Dvakrát kliknìte a otevøe se Editor rostlin. Na nìkteré z obrazovek
popsaných výše udìláte zmìnu. Projdìte je a proveïte požadovanou zmìnu.
Rostlinu mùžete z Encyklopedie smazat tak, že ji oznaèíte v seznamu
a kliknete na tlaèítko <Odstranit> na øádce nástrojù.
130
Moje zahrada – 3D
Nakonec si všimnìte, že mùžete také zaèít editovat kliknutím na tlaèítko
<Editovat> na øádce nástrojù.
Ukonèili jste 18. lekci.
XIX. lekce – Editor rostlin (textury, nové ploty, uživatelská pole,
aktualizace z webu)
Úvod
V této lekci se nìco dozvíte o tom jak vložit novou texturu a nový plot
zapsáním do programu Moje zahrada – 3D. Také se nauèíme jak si vytvoøíte
v Encyklopedii své pole. Do konce této lekce se také nauèíte aktualizovat
databázi rostlin z webu.
Ke zpøístupnìní tìchto funkcí nejsou tlaèítka na nástrojové lištì, ale musíte je
najít v menu.
Textury
Pøidejte novou texturu do databáze programu Moje zahrada – 3D. Pøipravte
si obraz textury, kterou chcete, v BMP (bitmap) formátu a uložte ji na pevný
disk. Nyní pøejdìte na menu Zdrojové menu. Vyberte Pøidat texturu a kliknìte na
Pro struktury. Otevøe se nové okno.
Prvním krokem je najít složku s potøebným BMP obrázkem, který jste si
uložili. Potom vyberte, pokud je to potøebné, barvu prùzraènosti. Zadejte na
pravé stranì pro texturu zpùsoby použití. Mùžete jich oznaèit nìkolik nebo jeden
– okna a dveøe.
Podívejte se na parametrovou èást dole v oknì. Zde mùžete jezdci definovat
standardní velikost vaší textury – horizontální i vertikální. Nakonec nastavte
ještì dva parametry krok textury a opakování. Potom, co jste nastavili všechny
parametry, kliknìte na tlaèítko. Textura se uloží do databáze programu Moje
zahrada – 3D.
Mùžete také pøidávat textury pro nebe nebo pozadí. V menu je zvláš• okno
k jejich nastavení v databázi. Bìžte do Zdrojového menu. Vyberte Pøidat texturu,
kliknìte na Pro oblohu a pozadí.
Zapište název nové textury do odpovídající øádky v horní èásti okna. Vyberte
použití textury. Mùže to být pro oblohu, pro pozadí nebo pro obì možnosti.
Potom vyberte složku s obrázkem. Kliknìte na tlaèítko a tím se uloží nová
textura.
Ploty
Bìžte do Zdrojového menu a kliknìte na Pøidat plot. Otevøe se nové okno. To
je prùvodce, pomocí kterého mùžete vložit pøizpùsobený plot do databáze
programu Moje zahrada – 3D.
Moje zahrada – 3D
131
Na první obrazovce napište název plotu a zadejte standardní tvar. Pak
postupte na další. Zde nastavte jak má vypadat sloupek plotu, výbìrem z nabídky
obrázkù, pomocí šipek. Nastavte standardní výšku a vzdálenost mezi sloupky.
Jdìte na poslední obrazovku. Zde mùžete použít novou texturu na plot nebo
vybrat existující texturu ze seznamu. Kliknìte na tlaèítko <Dokonèit>, pokud jste
skonèili s prací.
Uživatelská pole
V Encyklopedii je možné vytvoøit dodateèná uživatelská pole. Bìžte do
Zdrojového menu a vyberte Správce uživatelských polí. Na obrazovce se objeví
malé okno. Zde mùžete definovat nìjaká uživatelská pole a jejich typy.
K pøidání uživatelského pole kliknìte na “…” a zapište název pole. Potom
pøejdìte do druhého sloupce a vyberte typ tohoto pole. Mùžete vybrat z typù text,
èíslo a ikona.
Mùžete také pole smazat. K tomu kliknìte na øádku pravým tlaèítkem myši
a vyberte Smazat.
Až budete mít požadovaný poèet polí, kliknìte na tlaèítko. Nyní nová pole
mùžete vidìt v tabulce se seznamem rostlin. Textové a èíselné pole jsou
editovatelná. Zadejte nìjakou hodnotu a k tomu dvakrát kliknìte levým tlaèítkem
myši. Ikonové pole je pøístupné pouze z Encyklopedie záložky Uživatelská pole.
Všimnìte si, že Encyklopedie po vytvoøení polí obsahuje jednu záložku
Uživatelská pole navíc. Detailnìji je to popsané v lekci 6.
Blahopøejeme! Došli jste nakonec výuky. Nyní tvoøte sami!
132
Moje zahrada – 3D
Download

Manuál programu Moje zahrada - 3D verze 2009 ke stažení