TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ
Kamu Bilişim Platformu - 17
2023 ve Ötesi
Kamu Hizmetlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar
E-Devlet Hizmetlerinden Beklentilerimiz
Çalışma Grubu - 3
1
E-Devlet Hizmetlerinden Beklentilerimiz
Çalışma Grubu - 3
Sunum Planı
• e-Devlet Hizmetlerinden Beklentilerimiz
• Birey Gözüyle Beklentiler
• Sektörel Beklentiler
• Sonuç
Kamu Bilişim Platformu - 17
2
Amaç
TBD Vizyon ve
Kuruluş Amacı
Çalışmanın temel amacı e-Devlet Hizmetlerinden
tüm kesimlerin beklentilerini ortaya koymak ve
hizmetlerin bu yönde geliştirilmesine katkı
sağlamaktır.
Kamu Bilişim Platformu - 17
3
E-Devlet Hizmetlerinden Beklentilerimiz
Çalışma Grubu -3
Birey Gözüyle Beklentiler
Kamu Bilişim Platformu - 17
4
Gözüyle
Beklentiler
TBDBirey
Vizyon
ve Kuruluş
Amacı
Emekli
• Yaşadığı yerle ilgili her tür bilgilerin yer aldığı Kent
Rehberi
Kamu Bilişim Platformu - 17
5
Gözüyle
Beklentiler
TBDBirey
Vizyon
ve Kuruluş
Amacı
Ev Kadını
•
•
•
•
•
Eğitim
Sağlıklı Gıda
İndirimdeki ürünler
Çocukların okul durumu
Engelli
Kamu Bilişim Platformu - 17
6
Gözüyle
Beklentiler
TBDBirey
Vizyon
ve Kuruluş
Amacı
Kamu Çalışanı
• Zamanı etkin kullanma, abonelik, müracaat vb.
işlerde kısa sürede kesintisiz hizmet
• Kesinti durumlarında bilgilendirme mesajı
Kamu Bilişim Platformu - 17
7
Gözüyle
Beklentiler
TBDBirey
Vizyon
ve Kuruluş
Amacı
Bürokrat
• Kağıtsız ortam, standart veri, birlikte çalışabilir
entegre kamu bilgi sistemleri,
• Yaygın internet kullanımı, vatandaştan geri bildirim
Kamu Bilişim Platformu - 17
8
Gözüyle
Beklentiler
TBDBirey
Vizyon
ve Kuruluş
Amacı
Bilişimci
•
•
•
•
Üst yapı
Güvenlik ve güvenli internet
Kişisel Verilerin Korunması
İlköğretimde programlama
Kamu Bilişim Platformu - 17
9
Gözüyle
Beklentiler
TBDBirey
Vizyon
ve Kuruluş
Amacı
Çocuk
• Kavun hikayesi
• Öğretmenlere not
• e-Çocuk ortamı
Kamu Bilişim Platformu - 17
10
Gözüyle
Beklentiler
TBDBirey
Vizyon
ve Kuruluş
Amacı
Akademisyen
• Makale, proje, yayın gibi kaynakların tam listesi,
• Şeffaflık
• Yetiştirilen bilişimci personelin devamlılığının
sağlanması
Kamu Bilişim Platformu - 17
11
Gözüyle
Beklentiler
TBDBirey
Vizyon
ve Kuruluş
Amacı
Genç/Öğrenci
• Öğrencilerin tamamına ücretsiz internet
• Engelli öğrencilere yönelik uzaktan eğitim olanağı
Kamu Bilişim Platformu - 17
12
E-Devlet Hizmetlerinden Beklentilerimiz
Çalışma Grubu -3
Sektör Gözüyle Beklentiler
Kamu Bilişim Platformu - 17
13
Gözüyle
Beklentiler
TBDSektör
Vizyon
ve Kuruluş
Amacı
Yerel Yönetimler
• Akıllı kente dönüşüm
• Tüm kamu kurumları ile entegre hizmet sunumu
Kamu Bilişim Platformu - 17
14
Gözüyle
Beklentiler
TBDSektör
Vizyon
ve Kuruluş
Amacı
Sağlık ve Sosyal Güvenlik
• Entegre sağlık kayıtları
• Teletıp ve evde bakım teknolojileri
• Gizlilik, güvenlik ve mahremiyete yönelik yasal
düzenleme
Kamu Bilişim Platformu - 17
15
Gözüyle
Beklentiler
TBDSektör
Vizyon
ve Kuruluş
Amacı
Gıda
• Üreticiden tüketiciye güvenli gıda takip sistemi,
• Etken katkı madde içerikleri
Kamu Bilişim Platformu - 17
16
Gözüyle
Beklentiler
TBDSektör
Vizyon
ve Kuruluş
Amacı
Kobi-Esnaf
• E-Ticaret ortamında yer almak
• İş kurma, başvuru ve teşvikler
• Vergi indirimi
Kamu Bilişim Platformu - 17
17
Gözüyle
Beklentiler
TBDSektör
Vizyon
ve Kuruluş
Amacı
Doğal Afetler
• Erken uyarı sistemleri
• Afet öncesi ve sonrası için her kesime yönelik
eğitim
• Kamu spotu
Kamu Bilişim Platformu - 17
18
Gözüyle
Beklentiler
TBDSektör
Vizyon
ve Kuruluş
Amacı
Çevre
•
•
•
•
Baz istasyonu lokasyon bilgileri
İçme suyu ve hava kirliliği güncel bilgileri,
Atık yönetim sistemi
Geri dönüşüm noktaları
Kamu Bilişim Platformu - 17
19
Gözüyle
Beklentiler
TBDSektör
Vizyon
ve Kuruluş
Amacı
Ulaşım
• Tüm modlara entegre e-bilet portalı
• Yerel yönetimlerde ortak kart
• Ulaşım ile ilgili yol, hava durumu,
anlık trafik bilgisi, istatistikler
Kamu Bilişim Platformu - 17
20
TBD Vizyon veÖzet
Kuruluş Amacı
Özet
• Üst yapı
• Güvenli İnternet
• Engelliler için çözümler
Kamu Bilişim Platformu - 17
21
E-Devlet Hizmetlerinden Beklentilerimiz
Çalışma Grubu -3
Sonuç
Kamu Bilişim Platformu - 17
22
Soru ve
TBD Vizyon
veTartışma
Kuruluş Amacı
• E-Devletten neler bekliyorsunuz?
• En önemli gördüğünüz 3 alan?
Kamu Bilişim Platformu - 17
23
E-Devlet Hizmetlerinden Beklentilerimiz
Çalışma Grubu - 3
Raporu Hazırlayanlar
Çalışma Grubu Başkanı
Dr. Nihat YURT TODAİE
Grup Üyeleri
Gürkut KOÇAK
(YSK, Emekli Bürokrat)
Suna ÖZTOP SARIOĞLU (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)
Hülya YARDIMOĞLU (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı)
Sedaget AKYOL
(İCTERRA)
H.Cumhur ERCAN
(Adalet Bakanlığı, Emekli Bürokrat)
Gökhan SAKAR
(TBD Genç, ODTÜ)
Mehmet UYGUR
(TCDD Genel Müdürlüğü)
Filiz ÇAKIR
(Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)
Evrim Oya GÜNER
(TBD)
Tamer SAY
(TBD Genç)
Utkucan YAZICI
(TBD Genç)
Kamu-BİB YK Temsilcisi
M.Semih IŞIKSAL
(TÜİK)
Kamu Bilişim Platformu - 17
24
E-Devlet Hizmetlerinden Beklentilerimiz
Çalışma Grubu - 3
TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ
Kamu Bilişim Platformu
– 17
Türkiye Bilişim
Derneği
www.kamu-bib.org.tr
www.tbd.org.tr
Teşekkür ederiz….
Dr. Nihat YURT
16 Ekim 2015
25
Download

Çalışma Grubu Sunumu - TBD Kamu-BİB