MAŠINA ZA PRANJE POSUĐA
Uputstvo za upotrebu
И005 12
DW-E6035
Srpski
SRPSKI
SADRŽAJ
Upoznavanje sa uređajem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
• Tehničke karkateristike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Preporuke i mere bezbednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
• Odlaganje otpada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
• Bezbednosne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
• Preporuke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
• Neprikladni predmeti za pranje u mašini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Instalacija mašine za pranje posuđa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
• Biranje mesta za mašinu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
• Priključenje vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• Crevo za dovod vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• Crevo za odvod vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• Priključenje mašine na napajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• Fiksiranje mašine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
• Pre prve upotrebe mašine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Priprema mašine za upotrebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
• Kvaliteta vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
• Punjenje mašine sa soli za omekšavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
• Testna traka za tvrdoću vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
• Regulacija potrošnje soli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
• Korištenje deterdženta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
• Punjenje odeljka praškom za pranje ili tabletama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
• Korištenje različitih prašaka za pranje ili tableta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
• Punjenje mašine sredstvom za ispiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Punjenje mašine posuđem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
• Gornja korpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
• Punjenje korpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
• Testni podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Opis programa pranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
• Programske stavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Uključenje mašine i biranje programa pranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
• Uključenje mašine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
• Praćenje programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
• Promena programa pranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
• Promena programa uz otkazivanje trenutnog programa pranja . . . . . . . . . . . . . . . 20
• Isključenje mašine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Čišćenje i održavanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
• Filteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
• Rasršivači vode (mlaznice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
• Filter na crevu za dovod vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Kodovi grešaka sa rešenjima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Praktične i korisne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1
SRPSKI
1
2
12
3
11
4
5
10
6
9
7
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gornja ploča
Gornja korpa sa stalcima
Gornji raspršivač vode (mlaznice)
Donja korpa
Donji raspršivač vode (mlaznice)
Filteri
7. Natpisna pločica
8. Kontrolna ploča
9. Posuda za deterdžent i sredstvo za ispiranje
10. Košara za pribor za jelo
11. Raspršivač soli
12. Vodilice za pomeranje gornje korpe
2
SRPSKI
UPOZNAVANJE SA UREĐAJEM
5
1
2
3
4
1.) Taster za uključenje / isključenje uređaja
Kada je pritisnut taster za uključenje/isključenje uređaja (On/Off), indikator na
tasteru Start/Pause sveti.
2.) Ručka za otvaranje vrata
Za otvaranje vrata na mašini povucite ručku prema sebi. Za zatvaranje vrata,
pritisnite ručku (vrata) prema mašini.
3.) Taster za početak/zaustavljanje pranja (Start/Pause)
Kada pritisnite Start/Pause taster, program koji ste izabrali okretnim tasterom
programatora započinje sa pranjem. Indikator prikaza pranja svetli. Kada je
mašina završila sa pranjem, indikator prikaza pranja treperi.
4.) Okretni taster za biranje programa pranja
Ovim tasterom birate odgovarajući program za pranje vašeg posuđa.
5.) Indikatori teka rada programa
Tek rada programa pranja prikazan je na indikatorima smeštenima na kontrolnoj
ploči.
• Pranje / Sušenje
• Završetak pranja
3
SRPSKI
Tehničke karakteristike
Kapacitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 setova suđa
Visina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845 mm
Visina (bez gornjeg pokrova) . . . . . . 815 mm
Širina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 mm
Dubina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 mm
Neto Težina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 kg
Napon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220-240 V, 50 Hz
Maksimalna Snaga . . . . . . . . . . . . . . 2200 W
Snaga grejanja . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 W
Snaga dovoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 W
Snaga odvoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 W
Pritisak vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.03 MPa (0,3 bar)-1 Mpa (10 bar)
Struja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 A
• Proizvođač ima pravo da promeni dizajn i tehničke karakteristike uređaja bez
prethodne najave.
PREPORUKE I MERE BEZBEDNOSTI
Odlaganje otpada / Reciklovanje
• Ambalaža kao i prateći papirnati materijali uz mašinu proizvedeni su od reciklovanog papira.
• Plastični delovi označeni su internacionalnim skraćenicama:
(>PE< , >PS< , >POM<, >PP<, ….)
• Kartonski delovi su proizvedeni od reciklovanog papira i kao takve potrebno ih je odlagati u
za to predviđene spremnike za reciklažu.
Prema EU Direktivi: 2002/96/EC za proizvode na kojima je prikazan znak precrtane
kante za otpatke, skrećemo psžnju da taj proizvod ne sme da se tretira kao standardni
kućni otpad. Pravilnim postupanjem, zbrinjavanjem i reciklovanjem proizvoda,
sprečavate potencijalne negativne posledice na ljudsko zdravlje i okolinu, koji mogu da
nastanu zbog neadekvatnog zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda. Za više
informacija o recikliranju i zbrinjavanju ovog proizvoda, molimo da kontaktirate vaš
lokalni centar za zbrinjavanje opasnog otpada ili vašu prodavaonicu gde ste kupili
proizvod.
Deklaracija o usaglašenosti
Ovaj uređaj proizveden je i usaglašen sa važećim Pravilnikom o elektroničkoj opremi
namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona i Pravilnikom o elektromagnetskoj
kompatibilnosti Republike Srbije.
Dodatne informacije i Deklaraciju o usaglašenosti možete da pronađetei na internet strani:
www.quadro.rs
Bezbednosne informacije
• Pre priključivanja i upotrebe mašine proverite da li na njoj postoje ikakva mehanička
oštećenja. Ukoliko primetite oštećenja obratite se ovlašćenom servisu.
• Raspakovajte ambalažu kao što je navedeno i odložite shodno zakonom o zbrinjavanju
takve vrste otpada.
Prilikom instalacije mašine obratite pažnju na sledeće:
• Izaberite stabilnu i sigurnu podlogu na koju ćete staviti mašinu.
• Instalaciju i povezivanje mašine na odvod i dovod vode napravite shodno sa navedenim
uputstvima i prema bezbednosnim standardima.
• Instalaciju i popravak mašine proverite samo ovlaštenom servisnom osoblju.
• U slučaju popravka mašine koristite samo originalne rezervne delove.
4
SRPSKI
• Pre instalacije proverite da li je mašina odspojena sa napajanja.
• Sva povezivanja na napajanje treba da budu u skladu sa vrednostima navedenima na
natpisnoj pločici uređaja.
• Posebnu pažnju obratite da kabl za napajanje ni na kojem mestu nije prignječen mašinom.
• Pri spajanju mašine na napajanje ne koristite produžne kable ili višestruke utičnice.
Nakon instalacije mašine morate da budete u mogućnosti da na jednostavan način
pristupite kablu za napajanje kao i utičnici.
• Pre prvog pranja stavite u pogon praznu mašinu.
Svakodnevna upotreba
• Ovaj uređaj je namenjen samo za kućnu upotrabu i ne može da se koristi u druge
svrhe. Upotrebom uređaja u komercijalne svrhe gubite prava na garanciju.
• Ne sedite na mašinu i ne naslanjajte se na otvorena vrata mašine.
• Nikada ne koristite deterdžente i sredstva za ispiranje koja nisu specijalno proizvedena
za mašine suđa. U slučaju kvara uzrokovanog upotrebom drugih od spomenutih
sredstava gubite prava na garanciju.
• Voda smeštena u odeljku za pranje nije za piće.
• Ne stavljajte u odeljak za pranje nikakva hemijska rastvora.
• Ukoliko perete plastične posude uverite se da su termički otporni i namenjeni za pranje
u mašini za posuđe.
• Ne perite predmete i posuđe u mašini koji nisu namenjeni za takvu vrstu pranja.
Pripazite da su korpe za posuđe napunjene u skladu sa uputstvima (da nisu pretrpane
posuđem). Ogrebotine ili oštećenja na unutrašnjim stenkama mašine uzrokovane
neprikladnom upotrebom i punjenjem korpa za posuđe ne podležu garanciji.
• Za vreme rada mašine ne otvarajte vrata jer postoji opasnost od istecanja vruće vode.
• Ne ostavljajte otvorena vrata mašine.
• Noževe i druge oštre predmete smestite u korpe tako da oštricom budu okrenuti
prema dole.
• Lica (uključujući decu) sa ograničenim fizičkim i mentalnim sposobnostima, kao i lica
bez iskustva i znanja za upotrebu, ne bi trebali da koriste uređaj, osim ako nisu pod
nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost ili imaju uputstva za upotrebu
uređaja.
Bezbednost dece
• Ambalažu odložite na mesto koje je van dohvata dece.
• Ne dozvoljavajte deci da se igraju mašinom za posuđe.
• Držite decu podalje od deterdženata i sredstava za ispiranje.
• Ukoliko posedujete staru mašinu zbog dečje bezbednosti otstranite kable za napajanje
iz mašine i osigurajte da brava na vratima mašine nije u funkciji.
U slučaju kvara mašine
• Svaki kvar mašine trebao bi da bude popravljen od strane ovlašćenog servisera. U
slučaju samostalnog popravljanja gubite prava na garanciju.
• Pre bilo kakvih popravaka proverite da li ste odspojili uređaj sa napajanja. Isključite
mašinu, odspojite utikač iz utičnice i zaustavite dovod vode.
Preporuke
• Za uštedu električne energije i vode, pre stavljanja posuđa u mašinu odstranite ostatke
hrane.
• Program pretpranja koristite samo ukoliko je pretpranje posuđa neophodno.
• Posuđe kao što su zdele, čaše ili dublje posude smestite u mašinu tako da su
okrenute prema dole.
• U mašinu ne stavljajte posuđe koje nije predviđeno za takvu vrstu pranja.
5
SRPSKI
Predmeti neprikladni za pranje u mašini:
• Pepeljare, stalci za sveće, predmeti koji su ispolirani ili oslikani, predmeti od željeza;
• Viljuške, kašike i noževi sa drškama od drveta, belokosti ili sedefa; lepljeni pribor ili
pribor isprljan abrazivnim sredstvima, kiselinama ili hemikalijama.
• Plastični predmeti koji nisu termički otporni, bakreni predmeti i predmeti koji su
emajlovani.
• Aluminiski predmeti, predmeti od srebra (ukoliko ih perete u mašini mogu da izgube
prirodnu boju i potamne).
• Određene vrste čaša koje su izrađene od osetljivijeg stakla, porcelan ukrašen
ornamentalnim uzorcima koji u slučaju pranja u mašini izblede već nakon prvog
pranja, određene vrste kristala koje tekom vremena mogu da izgube prozirnost,
određene vrste pribora za jelo koji nije termički otporan, kristalne čaše, daske za
rezanje, predmeti od sintetičkog vlakna
• Upijajući predmeti kao što su spužve ili kuhinjske krpe
Upozorenje: Ukoliko kupujete novo posuđe, proverite da li je predviđeno za pranje u
mašini.
INSTALACIJA MAŠINE ZA PRANJE POSUĐA
Nameštanje mašine
Izaberite prostor i mesto na kojem ćete na jednostavan način moći da stavljate i vadite
posuđe iz mašine (obezbedite mesto na kojem ćete u celosti moći da otvorite vrata
mašine i izvući korpe za posuđe).
Ne stavljajte mašinu u prostor gde postoji mogućnost od pada temperature ispod 0°C.
Pre smeštaja mašine odvojite svu ambalažu shodno sa uputstvima navedenim na
pakovanju.
Smestite mašinu u blizinu dovoda vode.
Ne pomerajte mašinu na način da je držite za ručku vrata ili gornju ploču.
Ostavite dovoljno prostora sa svih strana mašine kako bi je mogli lagano pomerati
napred i nazad prilikom čišćenja.
Creva za dovod i odvod vode i kabl za napajanje postavite na takav način da nisu
savinute i ničim prignječne.
Pomoću nivelirajućih nogica podesite mašinu tako da čvrsto i stabilno stoji na podlozi.
Na taj način osiguravate i pravilno otvaranje / zatvaranje vrata mašine.
Ako ne možete pravilno da zatvorite vrata, proverite da li je mašina stabilna. Ako nije,
podesite je uz pomoć nivelirajućih nogica.
Priključenje mašine na dovod vode
Proverite da li su vodovodna creva prikladna za dovod vode i instalaciju mašine.
Preporučujemo upotrebu filtra na dovodu vode kako bi sprečili eventualna oštećenja
mašine uzrokovana prljavštinom poput peska, zemlje, rđe i sl.
6
SRPSKI
Crevo za dovod vode
Preporučujemo upotrebu creva za dovod vode koje ste dobili sa
mašinom; nemojte da koristite crevo za dovod vode od stare
mašine. Ukoliko spajate mašinu na dovod vode koji niste koristili
duži period vremena, pre spajanja pustite vodu. Crevo za dovod
vode spojite direktno na priključak. Preporučeni pritisak na
priključku je od minimalnih 0.03 MPa do maksimalnih 1 MPa.
Ukoliko je pritisak vode veći od 1 Mpa potrebno je da između creva
i priključka postavite sigurnosni ventil koji se otvara na povišeni
pritisak (pretlačni ventil).
Nakon priključka otvorite dovod vode i proverite tvrdoću vode.
Radi sigurnosti mašine nakon svakog pranja preporučljivo je da zatvorite dovod vode.
Napomena (opcija): Neki modeli imaju “AQUA
STOP” priključak. Dovodno crevo sa "AQUA STOP"
priključkom sadrži crevo sa dvostrukim stenkama.
Takav sistem sprečava nekontrolisano izlevanje
vode, ukoliko dođe do prsnuća creva iza priključka
na slavinu do ulaza u mašinu. Sistem funkcioniše na
promeni pritiska u dvostrukoj stenci creva. Ukoliko
dođe do prsnuća creva, menja se pritisak između
stenki i sistem automatski zatvara dovod vode. Ne
odspajajte Aquastop uređaj od dovodnog creva i ne
savijajte crevo!
Crevo za odvod vode
Crevo za odvod vode može je da se priključi
direktno na odvod vode ili stavi u sudoper.
Korištenjem specijalno savijene cevi (ukoliko je
dostupna) voda može da oteca i direktno u sudoper
sa odvodom.
Spoj treba da bude izveden između (minimalno) 50
cm i 110 cm (maksimalno) od poda.
Upozorenje: Ukoliko je crevo za odvod vode duže
od 4 m, može da dođe do povrata vode nazad u
mašinu što može da rezultiše većom zaprljanošću
posuđa. U tom slučaju proizvođač ne snosi
odgovornost.
Priključenje na napajanje
Utikač perilice spojite na uzemljenu utičnicu odgovarajućeg napona. Ukoliko nemate
uzemljenje obratite se kvalifikovanom električaru. Ukoliko ne koristite uzemljene
instalacije kvarovi ili štete nastale na mašini ne podležu garanciji.
7
SRPSKI
Mašina koristi napon 220~240V. Koristite osigurač od 10-16A. Potrebna je strujna
instalacija sa osiguračem i bakrenim vodičima, po mogućnosti u odvojenom strujnom
kolu samo za mašinu. Za detaljnija uputstva pogledajte naljepnicu na vratima mašine.
Uvek koristite kable dobivene sa mašinom.
Eventualna promena kabla za napajanje mora da bude izvedena od strane
kvalifikovanog električara.
Kako bi izbegli opasnost od strujnog udara, ne odspajajte uređaj sa napajanja ukoliko su
vam ruke mokre.
Zbog bezbednosti, uvek nakon završetka rada odspojite mašinu sa napajanja.
Rad na manjem naponu rezultiše i manjom kvalitetom pranja.
Ukoliko odspajate uređaj sa napajanja nikada ne vucite kabl za napajanje nego pažljivo
izvadite utikač iz utičnice.
Ugrađivanje mašine ispod kuhinjske radne ploče
Ukoliko mašinu želite da ugradite ispod kuhinjske radne ploče proverite da li imate
dovoljno mesta ispod ploče i da li su priključci napajanja i odvoda vode prikladni za
priključivanje mašine (slika 1). Ukoliko su traženi uslovi ispunjeni odstranite pokrov
mašine za pranje posuđa kao što je prikazano na slici 2.
Kako bi uklonili poklopac, odvijte šrafove kojima ja poklopac pričvršćen sa zadnje strane,
pomerite prednju ploču 1 cm prema nazad i podignite poklopac.
8
SRPSKI
Nivelirajuće nogice mašine podesite zavisno od kosine poda (slika 3). Najbolji položaj
za smeštaj mašine je ispod radne ploče. Pritom pazite da ne savijete odvodno crevo i
priključak napajanja.
Upozorenje: Nakon što ste uklonili gornji poklopac mašina obavezno mora biti
smeštena u zatvorenom prostoru, dimenzija kao što je prikazano na slici.
9
SRPSKI
Ukoliko mašinu koristite prvi put
• Proverite da li napajanje i priključak vode odgovaraju zahtevima i vrednostima
navedenim na natpisnoj pločici uređaja i uputstvima za upotrebu.
• Uklonite delove ambalaže iz unutrašnjosti mašine.
• Podesite tvrdoću vode.
• U odeljak za sol dodajte 2 kilograma soli za mašine posuđa i napunite vodom do ruba.
• Usipajte tekućinu za ispiranje u za to predviđeni odeljak.
PRIPREMA MAŠINE ZA UPOTREBU
Važnost odstranjivanja kamenca iz vode
Kako bi postigli dobre rezultate pranja, neophodno je da za pranje posuđa osigurate
meku vodu, odnosno vodu koja u svom sastavu nema kamenca. U suprotnom na
posuđu i unutrašnjosti mašine se pojavljuju ostatci kamenca u obliku belih mrlja. Pojava
kamenca na posuđu i mašini negativno utiče na pranje i sušenje posuđa. Kada voda
protiče kroz sistem za omekšavanje vode, joni koji uzrokuju tvrdoću vode, odstranjuju se
iz vode. Na taj način voda postiže potrebnu mekoću kojom se osiguravaju dobri rezultati
pranja. U zavisnosti od nivoa tvrdoće vode koja priteče, joni koji uzrokuju tvrdoću, brzo
se nakupljaju unutar sistema za omekšavanje vode. Iz tog razloga, morate da osvežite
sistem za omekšavanje kako bi istom efikasnošću radio i tekom sledećeg pranja i zato je
neophodno da koristite sol za omekšavanje.
Punjenje mašine sa soli
Koristite so za omekšavanje
posebno namenjenu za mašine
posuđa. Kako bi napunili odeljak za
sol u mašini, prvo uklonite donju
korpu, otvorite odeljak za so tako da
poklopac odeljka okrenete u smeru
suprotnom od skazaljke na satu kao
što je prikazano na slikama 1 i 2. Kod
prve upotrebe, ispunite pretinac sa 2
kilograma soli i vode na nivou
prelivanja (slika 3). Ako je moguće
koristite dostavljeni levak s kojim će
punjenje biti lakše (slika 4). Vratite
poklopac na odeljak. Nakon svakih
20-30 pranja, dodajte so u mašinu
dok se ne napuni (otprilike 1,5
kilograma).
Odeljak za sol napunite vodom samo prilikom prve upotrebe mašine.
Ukoliko u odeljak za sol stavite tablete za odstranjivanje kamenca, nemojte da odeljak do
kraja punite vodom.
Preporučujemo upotrebu sitnozrnate ili soli u obliku praška. Ne stavljajte tablete soli
direktno u mašinu, jer u protivnom s vremenom smanjujete funkcionalnost odeljaka za sol.
U trenutku kada mašinu stavite u pogon, odeljak za sol puni se vodom. Iz tog razloga pre
stavljanja mašine u rad napunite odeljak za sol. Sol koja se prelije iz odeljka, automatski se
čisti za vreme rada mašine. Ukoliko nećete da odmah perete posuđe, nakon stavljanja soli,
uključite praznu mašinu na program kratkog pranja kako bi izbegli eventualna oštećenja
mašine (poput korozije).
10
SRPSKI
Testna traka
Efikasnost pranja vaše mašine zavisi i od tvrdoći vode koju korisitite za pranje. Kako bi
bili u mogućnosti da ublažite tvrdoću vode na nivo koji je adekvatan, mašina je
opremljena sistemom koji reducira tvrdoću vode na nivo koji je prikladan za pranje
posuđa. Ukoliko pravilno podesite sistem, mašina će dati efikasnije rezultate pranja.
Kako bi podesili sistem koji reducira tvrdoću vode najpre odredite tvrdoću vode uz
pomoć testne trakice koju dobijete sa mašinom.
Otvorite
testnu
traku
Pustite da
voda teče
najmanje
1 min.
pre nego
ju ulijete u
čašu
Uronite
testnu
traku u
čašu s
vodom na
1 sekundu
Izvadite je
iz vode i
protresite
Pričekajte U zavisnosti od rezultatima dobivenim
1
merenjem pomoću testne trake
munutu.
podesite tvrdoću vode mašine.
Bez kamenca
Vrlo mala konc. kam.
Mala konc. kamenca
Srednja konc. kam.
Dosta kamenca
Visoka konc. kam.
Podešavanje potrošnje soli
Tablica za podešavanje nivoa tvrdoće vode
Nivo
tvrdoće
vode
Nemački
standard
dH
Francuski
standard
dF
Britanski
standard
dE
Indikator tvrdoće vode
1
0-5
0-9
0-6
Indikator pranja/sušenja je uključen.
2
6-11
10-20
17-14
Indikator završetka pranja je uključen.
3
12-17
21-30
5-21
Indikator Start/Pause tastera je
uključen.
4
18-22
31-40
22-28
Indikatori pranja/sušenja i završetka
rada je uključen.
5
23-31
41-55
29-39
Uključeni su indikator pranja/sušenja i
indikator Start/Pause tastera.
6
32-50
56-90
40-63
Uključeni su indikatori završetka
pranja i Start/Pause tastera.
Ukoliko je tvrdoća vode koju koristite veća od 90 dF (po francuskom standardu) ili
koristite tehničku vodu preporučuje se upotreba filtera i odstranjivača kamenca na
dovodu vode.
Napomena: Prema fabrički podešenim postavkama sistem je podešen na nivo 3.
11
SRPSKI
3
1
2
4
Podesite omekšivač vode u zavisnosti o tome koliko je vaša voda tvrda.
Okrenite pookretni taster za odabir programa na poziciju 0 (reset) u
trenutku ¸kada vaša mašina nije u modu rada. 1
Nakon vraćanja na prvobitne postavke, pritisnite taster Start/Pause i držite
taster pritisnut. 2
U međuvremenu, uključite mašinu pritiskom na taster za uključenje/
isključenje (On/Off). 4
Držite taster Start/Pause pritisnut sve dok se indikatori ja kontrolnoj ploči
ne upale i ne ugase. 2
Nakon što indikatori na kontrolnoj ploči zatrepere otpustite taster
Sartt/Pause. 2
Na ekranu se ispisuje postavljeni nivo tvrdoće vode.
Novu vrednost unestite pritiskom na tastere Start/Pause u skladu sa
nivoima navedenima u prethodnoj tablici. 2
Nakon što ste podesili nivo tvrdoće vode, pritisnite taster za
uključenje/isključenje (On/Off) kako bi memorisali podešene postavke. 4
12
SRPSKI
Sredstva za pranje (praška, tekućine ili tableta)
Koristite sredstva za pranje koja su specijalno proizvedena za pranje u mašini posuđa i
koja su preporučena od strane proizvođača mašine posuđa.
Deterdženti mogu da budu u tekućem stanju, kao prašak i kao tablete.
Deterdžent stavite u poseban odeljak mašine pre stavljanja mašine u rad. Držite ga na
na suvom i hladnom mestu, van dohvata dece.
Ne stavljajte veće količine od preporučenog, jer protivnom na posuđu mogu da se
pojave mrlje koje su uzrokovane slabim rastvaranjem deterdženta.
Punjenje odeljka za deterdžent
Pomerite kvaku na odeljku za smeštaj deterdženta kao što
je prikazano na slici 1. Prostor za deterdžent je označen
linijama koje predstavljaju nivoe punjenja odeljka
deterdžentom. Punjenjem odeljka u skladu sa iscrtanim
linijama određujete pravilnu količinu deterdženta potrebnog
za pranje vašeg posuđa. Maksimalna količina deterženta
koju možete da smestite u odeljak iznosi 40 cm3. Otvorite
kutiju sa deterdžentom i uspite odeređenu količinu
deterdženta u odeljak (b): 25cm3 ukoliko je vaše posuđe
jako zaprljano ili 15 cm3 ukoliko je manje zaprljano (slika
2). Ukoliko je zaprljano posuđe stajalo dzže vreme pre
pranja i na njemu se nalaze osušeni ostaci hrane i
ukoliko imate punu mašinu posuđa uspite i 5 cm3
deterdženta u odeljak (a) za predpranje. U zavisnosti od
tvrdoći vode koju koristite i stupnju soli, možda ćete
morate da dodate još deterdženta za pranje vašeg
posuđa.
Kombinovani deterdženti
Proizvođači deterdženata za mašine osim običnih proizvode i kombinacije deterdženata
nazvanih “2 u 1”, “3 u 1” ili “5 u 1” itd.
“2 u 1” deterdženti sadrže deterdžent u kombinaciji sa soli ili sredstvom za ispiranje. Pre
korištenja ovih deterdženta proverite specifikacije i sadržaj na pakovanju.
Ostale tablete sadrže deterdžent sa dodatkom sredstva za ispiranje, soli i dodatnih
posebnih sredstava koji poboljšavaju pranje vašeg posuđa.
Generalno, kombinovani deterdženti daju zadovoljavajuće rezultate pranja prilikom
posebnih uveta upotrebe.
Obratite pažnju na sledeće prilikom korištenja takve vrste proizvoda:
• Uvek proverite specifikaciju i sadržaj proizvoda koji koristite.
• Proverite da li je deterdžent kojeg koristite prikladan za tvrdoću vode koju vaša mašina
koristi.
• Sledite uputstva o korištenju navedene na pakovanju proizvoda.
• Ukoliko koristite deterdžente koji su u obliku tableta, nikada ih ne stavljajte direktno u
mašinu već u odeljak za deterdžent.
13
SRPSKI
• Kada su uveti i mašine i deterdženta pravilno usklađeni, mašina osigurava uštedu
potrošnje soli i sredstva za ispiranje.
• Ukoliko ne ostvarujete dobre rezultate pranja ili sušenja prilikom korištenja
deterdženata u obliku tableta (2 u 1 i 3 u 1), tj. ukoliko vaše posuđe ostaje nakon
pranja mokro, kontaktirajte proizvođača deterdženta koji koristite. Garancija mašine ne
pokriva probleme izazvane korištenjem takve vrste deterdženata.
Preporučena upotreba: Ako želite da dobijete boljih rezultata upotrebom kombinovanih
deterdženata, dodajte sol i sredstva za ispiranje u mašini i podesite parametre o tvrdosti
vode i količine sredstva za ispiranje na najnižu poziciju.
Rastvorljivost deterdženata u formi tableta proizvedenih od različitih kompanija
može da varira u zavisnosti temperature i vremetrajanja. Zato se ne
preporučava upotreba ovakvih deterdženata kod kratkih programa pranja. Za
kratke programe pranja preporučamo upotrebu praškastih deterdženata.
Upozorenje: Ukoliko imate problem sa kojim se niste sreli ranije, prestanite sa
korištenjem deterdženta i obratite se za pomoć proizvođaču deterdženata.
Ukoliko prestanete koristiti kombinovane deterdžente
• Napunite odeljke za sol i sredstvo za ispiranje
• Podesite tvrdoću vode na najvišu poziciju i pokrenite mašinu bez da je prethodno
napunite posuđem.
• Podesite nivo tvrdoće vode.
Punjenje mašine sredstvom za ispiranje i njegovo doziranje
Sredstvo za ispiranje najpre se koristi za odstranjivanje kapljica vode i mrlja od kamenca
koje mogu da se formiraju na vašem posuđu prilikom sušenja. Suprotno uverenjima, ne
koristi se samo kako bi dalo sjaj vašem posuđu već i za poboljšavanje samog procesa
sušenja. Iz tog razloga proverite da li ste dodali odgovarajuću količinu sredstva za
ispiranje i to sredstva koji se koristi samo za mašine posuđa.
Ukoliko se upali indikator sredstva za ispiranje na kontrolnoj ploči, nadopunite
odgovarajući odeljak sredstvom za ispiranje.
Kako bi napunili odeljak sredstvom za ispiranje, uklonite poklopac odeljka na način da ga
okrenete kao što je prikazano na slici 1. Napunite odeljak
sredstvom za ispiranje sve dok indikator nivoa napunjenosti na
kontrolnoj ploči ne postane taman (kao što je prikazano na slici 2).
Vratite poklopac i zatvorite odeljak. Proverom indikatora
napunjenosti sredstva za ispiranje na kontrolnoj ploči uvik možete
da vidite da li vaša mašina ima dovoljno sredstva.
Indikator (b) označava da vaša mašina sadrži dovoljno sredstva
1
za ispiranje, dok indikator (a) označava da morate nadopuniti
vašu mašinu sredstvom za ispiranje.
Korištenje sredstva za ispiranje možete
da ugodite na nekoliko različitih nivoa: od
1 do 6. Fabričkim postavkama nivo
korištenja sredstva za ispiranje podešen
je na 3. U zavisnosti od rezultatima pranja
možete da ga povećate ili umanjite. Ako
nakon pranja ostaju mrlje od vode
povećajte nivo korištenja sredstva.
Međutim, ukoliko nakon što primite
oprano posuđe na njemu ostaju plave
mrlje od prstiju, smanjite nivu korištenja sredstva za ispiranje.
Upozorenje: Koristite samo ona sredstva za ispiranje koja su namenjena za mašine
posuđa. Ako u mašini primetite ostatke sredstva za ispiranje koji rezultiraju pojavom pene u
mašinii i time uteču na kvalitetu pranja posuđa. Višak sredstva za ispiranje uklonite krpom.
14
SRPSKI
PUNJENJE MAŠINE POSUĐEM
Ukoliko pravilno rasporedite posuđe u mašini, poboljšavate rad mašine uz
najoptimalniju potrošnju vode i energije za vreme pranja.
U mašini postoje dve odvojene korpe u koje možete da smestite posuđe. Donju
korpu koristite za posuđe dubljeg i okruglog dna kao što su posude sa dugim
drškama, poklopci, tanjuri, zdele za salatu, pribor za jelo itd.
Gornja korpa je napravljena na način da u nju lako smeštate tanjuriće šolja za čaj,
desertne tanjuriće, zdelice za salatu, šolje i čaše. Ukoliko stavljate čaše sa dugim
drškama ili vrčeve za vodu, postavite ih uz rub korpe ili držača čaša. Ni u kojem
slučaju ne stavljajte takve čaše jednu uz drugu jer prilikom pranja (obzirom da nisu
čvrsto pozicionirane) mogu da se razbiju. Preporučujemo da takvu vrstu suđa
stavite u sredinu korpe.
Pribor za jelo smestite u za to predviđenu malu plastičnu korpu. Time ćete postići
najbolje rezultate pranja.
Kako bi spriječili evenutalne ozljede, posuđe s dugim drškama, oštrim rubovima i
noževe uvijek smjestite tako da su im oštri rubovi okrenuti prema dole.
Upozorenje: Prilikom smeštanja posuđa u mašinu pripazite da se donja i gornja
mlaznica može nesmetano okretati i prskati vodu bez zapinjanja ili udaranja od
posuđe.
Gornja korpa
Držači posuđa
U gornjoj korpi za smeštaj posuđa se nalaze
držači (a i b) koje možete da postavite na
otvorenu ili zatvorenu poziciju. Ukoliko ih
postavite u otvorenu poziciju u korpu možete da
stavite pliće čaše ili šolje, a ukoliko ih postavite u
zatvorenu poziciju u korpu možete da stavite
duže čaše. Takođe, možete da ih koristite za
smeštaj pribora za jelo tako da da pribor
postavite bočno.
15
b
a
SRPSKI
Donja korpa
Gornja korpa
Pogrešno napunjene korpe za posuđe
16
SRPSKI
Testni podaci
Kapacitet mašine:
Gornja i donja korpa: 12 setova posuđa. Gornja korpa mora da bude smeštena na većoj
poziciji unutar mašine. Šolje treba stavljati preko pokretnih polica.
Deterdžent / Sredstvo za ispiranje
5+25 cm3, U skladu sa direktivama EN50242-DIN 44990 IEC 436 (internacionalne
norme) / Doziranje sredstva za ispiranje: 3
Test programa
Ekonomično pranje 50°C, u skladu sa direktivama EN 50242 (internacionalne norme)
17
SRPSKI
Tablica programa pranja
Broj programa
Brzo
pranje
Ekonomično
pranje
Super
pranje
Intenzivno
pranje
Detaljno
pranje
(Hygienne)
Naziv programa i
temperatura
40°C
50°C
65°C
65°C
70°C
Vrsta zaprljanosti
posuđa
kafa, mleko,
čaj, hladna jela,
povrće. posuđe
koje nije dugo
stajalo pre
pranja.
kafa, mleko,
čaj, hladna jela,
povrće. posuđe
koje nije dugo
stajalo pre
pranja.
juhe, umaci,
tjestenina, jaja,
krumpir, pečena
hrana; suđe iz
pećnice.
supe, umaci,
testenina, jaja,
krumpir, pečena
hrana; posuđe
iz rerne
Posuđe s naslagama hrane koje
je dugo čekalo
na pranje ili mu
je potrebno
higijensko pr.
Količina soli
manja
srednja
srednja
veća
veća
Količina deterdž.
A: 25 cm3 / 15
cm3 B: 5 cm
A
A+B
A+B
A+B
A+B
Predpranje
40°C Pranje
50°C Pranje
65°C Pranje
Predpranje
Predpranje
65°C Pranje
70°C Pranje
Hladno ispiranje Hladno ispiranje Hladno ispiranje Hladno ispiranje Hladno ispiranje
Vruće ispiranje
Vruće ispiranje
Vruće ispiranje
Vruće ispiranje
Vruće ispiranje
Kraj
Sušenje
Kraj
Sušenje
Sušenje
Kraj
Kraj
Kraj
Vreme trajanja
programa (min)
30
150
50
110
120
Potrošnja energ.
(kW sati)
0,68
1,05
1,37
1,55
1,05
Potrošnja vode
(litre)
12,4
15,7
12,7
17,2
16,5
Gore navedene vrednosti dobivene su ispitivanjem u laboratoriskim uslovima i
u suglasnost sa odgovarajućim standardima. Vrednosti mogu da se menjaju u zavisnosti
od uslovima korištenja mašine kao i okolini u kojoj se mašina nalazi (napon, pritisku vode,
temeraturi ulazne vode i temperaturi okoline).
18
SRPSKI
Uključenje mašine
2
1
3
Kada pritisnite taster za
uključenje/isključenje (On/Off)
mašine uključuje se lampica na tasteru
Start/Pause.
1. Pritisnite taster za uključenje/isključenje mašine (On/Off).
2. Izaberite program prikladan za pranje posuđa koje ste smestili u mašinu korištenjem
okretnog tastera za odabir programa pranja.
3. Ukoliko želite možete da izaberete i neku od dodatnih funkcija.
4. Kako bi započeli pranje, pritisnite taster Start/Pause.
Praćenje rada mašine
Kako biste znali u kojoj fazi rada se nalazi vaša mašina, pratite indikatore osvetljenja
smeštene na kontrolnoj ploči.
Ne otvarajte mašinu, sve dok
svetlo za kraj pranja nije uključeno.
Dok traje pranje odgovarajući indikatori
pranja, ispiranja i sušenja se uključuju.
Mašina ne radi u periodu 40-50 minuta
kada je upaljen inidkator sušenja.
Završetak pranja označen je
osvetljenjem indikatora za
kraj pranja.
Promena programa
Ukoliko želite da promenite program pranja za vreme rada mašine.
Novoizbrarni program će da
poništi prethodno prekinuti
“stari” program.
Pritisnite taster
Start/Pause.
Nakon što mašina prestane sa
radom, uz pomoć okretnog tastera
izaberite novi program
za odabir programa pranja.
19
Novoizabrani program pokrenite na način da ponovno pritisnete taster Start/Pause.
SRPSKI
Promena programa uz vraćanje na početno stanje
Okrenite programator na
“Reset” poziciju (vraćanje
na početno stanje) i ostavite
okretni taster u "Reset"
poziciji
Pritisnite taster
Start/Pause.
Mašina će da ispustiti vodu
u vremenu od oko 30 s.
Program će da bude poništen
kada se svetlo indikatora
za kraj pranja uključi.
Pritisnite taster
Start/Pause.
Isključivanje mašine
Odspojite kabl za napajanje iz
utičnice i isključite dovod vode.
Kada je svetlo indikatora
koje označava kraj pranja
upaljeno, isključite mašinu
pritiskom na taster On/Off .
Napomena: Nakon što je pranje završeno, vrata mašine možete da otvorite i ostavite
pritvorenim kako bi ubrzali proces sušenja.
Napomena: Ukoliko otvorite vrata za vreme pranja ili ukoliko nestane napajanja, nakon
zatvaranja vrata ili po povratku napajanja, mašina nastavlja sa pranjem od mesta gde je
pranje prvobitno zaustavljeno.
Napomena: U slučaju da je nestala struja ili da se tekom postupka sušenja otvore vrata
stroja, program se prekida. Vaša mašina sada je ponovo spreman za odabir novog programa.
20
SRPSKI
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Redovnim čišćenjem mašine produžujete vek njenog rada.
U slučaju pojave ulja u prostoru za pranje:
Napunite odeljak za deterdžent, izaberite program pranja pod visokom temperaturom i
pokrenite mašinu, ali bez da ste je prethodno napunili posuđem. U slučaju da navedeni
savet ne pomogne, upotrebite specijalno sredstvo za čišćenje dostupno u trgovinama
(kod kupnje pripazite da je sredstvo proizvedeno od strane proizvođača deterdženata za
mašine).
Čišćenje proreza i spojeva u vratima mašine
Za čišćenje ostataka hrane eventualno nakupljenih u otvorima vrata koristite mokru krpu.
Čišćenje mašine
Preporuka je da filtere i mlaznice vode čistite jednom sedmično.
Pre čišćenja, odspojite mašinu s napajanja i zatvorite dovod vode.
Ne koristite grube predmete za čišćenje. Čistite je nežnijim sredstvima i mokrom krpom.
Filteri
Proverite da li je na filterima ostalo naslaga hrane, uklonite ih i isperite filtre pod mlazom
vode.
a. Micro Filter
b. Grubi Filter
c. Metalno/Plastični Filter
Kako bi izvadili filtere iz njihova ležišta, okrenite ih u smeru
skazaljke na satu i povucite prema gore (slika 1).
Odstranite metalno/plastični filter (slika
3). Nakon toga odstranite grubi filter iz
mikro filtera kao što je prikazano na slici
2. Operite ih pod jakim mlazom vode.
Vratite grubi filter u mikro filter. Umetnite
grubi filter u mikro filter na način da
oznake odgovaraju jedne drugima.
Pričvrstite mikro filter na metalno/
plastični filter i okrenite u smeru strelice
kao što je prikazano na slici 4. Filter je u
pravilnom položaju i zaključan kada je
preko njega vidljiva strelica mikro filtera.
• Nikada ne koristite mašinu bez bilo kojeg od filtera.
• Nepravilno postavljeni filteri smanjuju efikasnost pranja
mašine.
• Čišćenje filtera je vrlo važno za pravilan i efikasan rad
mašine.
21
SRPSKI
Okretni raspršivači vode (mlaznice)
Proverite da li su otvori na donjim i
gornjim mlaznicama mašine začepljeni.
Ukoliko postoji začepljenje otvora,
odstranite mlaznice i očistite ih pod
mlazom vode.
Donju mlaznicu možete da uklonite na
način da je povučete prema gore, dok
gornju mlaznicu uklanjate na način da
pričvrsnu plastičnu maticu okrenete u
levo.
Prikom vraćanja gornje mlaznice u
mašineu, proverite da li ste pravilno
pričvrstili maticu mlaznice.
Filter creva
Kako bi zaštitili mašinu i posuđe od bilo kakve vrste onečišćenja koje dolazi kroz
vodu (pesak, rđa, pepeo), dovodno crevo vode sadrži filter koji onemogućuje takvu
vrstu onečišćenja. S vremena na vreme proverite filter dovodnog creva i ukoliko je
potrebno očistite ga. Nakon što ga odstranite sa dovodnog creva, očistite ga pod
mlazom vode. Nakon čišćenja vratite ga na crevo koje zatim ponovo spojite na
dovod vode.
22
PRANJE/SUŠ.
KRAJ PR. START/PAUSE
KOD GREŠKE
23
Kontaktirajte ovlašćenog servisera.
• Isključite mašinu i zatvorite dovod vode.
• Kontaktirajte ovlašćenog servisera.
Kontaktirajte ovlašćenog servisera.
Greška sa pregrevanjem
(temp. mašini je previsoka)
Aktivisan alarm za poplavu
vode
Kvar na elektronskoj kartici
25
Otpadna voda ne može da
se ispusti iz mašine
Greška sa kontinuiranim
dovod vode
• Crevo za odvod vode je začepljeno.
• Filteri mašine su začepljeni.
• Isključite, ponovo uključite mašinu i aktivisajte program
za poništ. programa.
• Ukoliko je problem još uvek prisutan kontaktirajte
ovlašćenog servisera.
• Zatvorite slavinu.
• Kontaktirajte ovlašćenog servisera.
Neodgovarajući dovod vode
RJEŠENJE
• Proverite da li je dovod vode u potpunosti otvoren
• Zatvorite slavinu, odspojite crevo za dovod vode i
očistite filter koji se nalazi na kraju creva.
• Ponovno pokrenite mašinu, ukoliko je problem još uvek
prisutan kontaktirajte ovlašćenog servisera.
OPIS GREŠKE
KODOVI GREŠAKA I KAKO IH OTKLONITI
SRPSKI
SRPSKI
Ako je jedno od svetala na signalizaciji programa upaljeno, a svetlo na tasteru
Start/Pause se pali, gasi: Vrata mašine nisu dobro zatvorena.
Ukoliko program neće da započne sa pranjem
• Proverite da li je mašina priključena na napajanje.
• Proverite osigurač.
• Proverite da li je dovod vode otvoren.
• Proverite da li su vrata mašine dobro zatvorena.
• Proverite da možda niste isključili mašinu pritiskom na taster On/Off.
• Proverite da možda filter na crevu za dovod vode nije začepljen.
Ukoliko se kontrolne lampice “Pranja/Sušenja” i “Završetka pranja” ne gase
nakon završetka pranja
• Aktivisan je alarm za višak vode.
• Isključite uređaj i kontaktirajte ovlašćenog servisera.
Ukoliko je ostalo deterdženta u odeljku za deterdžent
Kada ste u mašinu dodavali deterdžent, odeljak za deterdžent nije bio suv ili je okretna
mlaznica za vreme pranja bila zaglavljena delovima posuđa.
Ukoliko po završetku pranja u mašini ostane vode
• Crevo za odvodnju vode je začepljeno ili savinuto
• Filteri su začepljeni
• Program pranja još uvijek nije završen
Ukoliko mašina stane za vreme pranja
• Nestalo je napajanja
• Greška na dovodu vode
• Moguće je da je program u stanju mirovanja
Ukoliko za vreme pranja vaša mašina proizvodu buku (trese se i lupa)
• Nepravilno ste rasporedili posuđe po korpama mašine
• Mlaznice za raspršivanje vode udaraju po posuđu
Ukoliko nakon pranja na posuđu ostane hrane
• Nepravilno ste rasporedili posuđe unutar mašine; voda ne može da dođe do
odgovarajućih mesta kako bi posuđe u potpunosti bilo oprano
• Korpe su prepunjene posuđem
• Posuđe je postavljeno nasuprot jedno drugom
• Dodali ste nedovoljnu količinu deterdženta
• Odabrali ste neprikladan program pranja
• Otvori za vodu na mlaznicama začepljeni su ostacima hrane
• Filteri su začepljeni
• Filteri su neispravno postavljeni u mašinu
• Crevo za odvod vode je začepljeno
Ukoliko ostaju mrlje na posuđu
• Dodali ste nedovoljnu količinu deterdženta
• Proverite količinu sredstva za ispiranje u mašini
• Niste koristili specijalne soli kojima bi otklonili tvrdoću vaše vode
• Sistem za omekšavanje vode je na malom nivou
• Poklopac odeljka za sol nije dobro pričvršćen.
• Koristite deterdžent bez fosfata, pokušajte sa drugom vrstom koja sadrži fosfate
24
SRPSKI
Ukoliko se posuđe ne suši
• Odabrali ste program bez dodatne opcije sušenja
• Nedostatak sredstva za ispiranje u mašini
• Prebrzo ste izvadili posuđe iz mašine
Ukoliko na posuđu primetite mrlje od ‘rđe
• Kvaliteta materijala posuđa nije adekvatna za pranje u mašini
• U vodi za ispiranje prisutna je prevelika koncentracija soli
• Odeljak za sol nije dobro zatvoren
• Prosuli ste sol po mašinii tekom dodavanja soli u odeljak za sol
• Nepravilno izvedeno uzemljenje
U slučaju da problem i dalje postoji nakon što ste pregledali gore navedene
uzroke nepravilinosti, obratite se za pomoć ovlašćenom serviseru.
PRAKTIČNE I KORISNE INFORMACIJE
1. Ukoliko ne koristite mašinu
• Odspojite mašinu sa napajanja i zatvorite dovod vode
• Ostavite vrata mašine malo otvorena kako bi izbegli stvaranje neugodnih mirisa
• Održavajte mašinu čistom
2. Odstranjivanje mrlja od kapljica vode
• Za pranje posuđa koristite intenzivniji program
• Izvadite metalne spremnike za posuđe van iz mašine
• Ne stavljajte deterdžent za pranje
3. Ukoliko pravilno rasporedite posuđe u mašini, poboljšavate njen rad uz
najoptimalniju potrošnju vode i energije za vreme pranja.
4. Pre stavljanja posuđa u mašinu odstranite sve grublje ostatke hrane sa posuđa
5. Mašinu koristite tek kada je u potpunosti napunite posuđem.
6. Program predpranja koristite samo ukoliko je to neophodno.
7. Prilikom odabira programa pranja sledite uputstva navedene u ovim uputstvima
(tablica programa pranja i potrošnje energije i vode).
8. Obzirom da mašina pri svom radu postiže visoke temperature, ne postavljajte je
u blizinu frižidera.
9. Ukoliko je sudomašna smeštena na mestu gdje su niske temperature, a time
postoji opasnost od smrzavanja, morate u potpunost ispustiti svu vodu
preostalu u sudomašni i isključite crevo za dovod vode s mašine.
25
Tehničke specifikacije i energetska efikasnost
Uvoznik za SR: Slobodana Đurića bb, 11080 Zemun-Altina
model: DW-E6035
DW-E6035
A +++
A ++
A+
A
B
C
D
+
A
ENERGIA · EНЕРГИЯ · ENEРГЕIA
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI
3360
L/annum
ABCDEFG
273
kWh/annum
12
54
dB
2010/1059
26
Zaštitni znak
Naziv modela mašine za pranje posuđa
DW-E6035
Nazivni kapacitet (broj standardnih kompleta posuđa za standardni ciklus pranja)
12 setova posuđa
Razred energetske efikasnosti
A+
Godišnja potrošnja energije na osnovi 280 standardnih ciklusa pranja, pri punjenju
hladnom vodom i režimu niske potrošnje energije. Stvarna potrošnja zavisiće od
načina korišćenja uređaja.
273 kWh/god
Potrošnja energije (Et)standardnog ciklusa pranja
0,967 kWh
Potrošnja energije u režimu isključenosti
0.05 W
Potrošnja energije u režimu mirovanja
0,54 W
Godišnja potrošnja vode, na osnovi 280 standardnih ciklusa pranja. Stvarna
potrošnja zavisiće od načina korišćenja uređaja.
3360 l
Razred efikasnosti sušenja na skali od G (najniža efikasnost) do A (najviša
efikasnost).
B
Standardni program (standardni ciklus pranja na koji se odnose podaci navedeni na
oznaci i u informacijskom listu. Program je pogodan za pranje normalno zaprljanog
posuđa i najefikasniji je s obzirom na kombinovanu potrošnju energije i vode).
Economic 50°C
Trajanje programa za standardni ciklus pranja
155 min
Emisija buke koja se prenosi vazduhom
54 dB(A) re 1pW
Montaža
Samostojeća
Mogućnost ugradnje
Da
Visina
815 cm
Širina
596 cm
Dubina (sa priključcima)
598 cm
Potrošnja energije
Max 2200 W
Napajanje
220-240V ~50Hz
Pritisak vode (protok tlaka)
0.03MPa (0,3 bar)-1Mpa 10bar)
Napomene:
U trenutku isporuke uređaj udovoljava važećim europskim standardima i direktivama :
- LVD 2006/95/EC
- EMC 2004/108/EC
- EUP 2009/125/EC
Gore navedene vrednosti su izmerene u skladu sa standardima pod određenim uslovima rada. Rezultati mogu
varirati zavisno od količine i zaprljanosti posuđa, tvrdoće vode, količine deterdženta itd.
Uputstva za upotrebu su sukladne sa standardima i pravilima Europske Unije.
Deklaracija o usaglašenosti
Ovaj uređaj proizveden je i usaglašen sa važećim Pravilnikom o elektroničkoj opremi namenjenoj za upotrebu u
okviru određenih granica napona i Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti Republike Srbije. Dodatne
informacije i Deklaraciju o usaglašenosti možete pronaći na internet stranici: www.quadro.rs
27
www.quadro-electronics.com
Download

DW-E6035_(From 12-2011)--UM