Metalni razvodni ormani
Metalni razvodni ormani
Metalni ormani tipa TFE imaju širok asortiman dimenzija, a pomoću montažne tehnike sa montažnom pločom oprema se slobodno razmešta u
njima. Metalni skelet obezbeđuje savršenu krutost konstrukciji. Ormani se isporučuju sa montažnom pločom i vratima.
Vrata se zatvaraju kvakom, uložak brave i ključ ne pripadaju opremi artikla. Smer okretanja vrata se menje vertikalnim zakretanjem ormana, ili
premeštanjem zglobnog mehanizma. Do L= 500 mm se zatvaraju u jednoj tački, a preko toga u dve tačke. Ugradnja opreme u orman se preporučuje do 800 A.
M6x16
Tehnički podaci
Maks. Izolacioni napon
ugrađene opreme:
Nazivna struja:
Zaštita opas. nap. dod.:
Materijal:
Površinska obrada:
Boja:
Boja mont. ploče:
Stepen zaštite:
Način ugradnje:
Smer otvaranja vrata:
1000 V, 50 Hz
maks. 800 A
I klasa
čelik
farbanje prahom
siva (RAL 7032)
narandžasta (RAL 2008)
IP 55
na vertikalnu površinu
zakretanjem se menja
Dopunski pribor
Tipska oznaka
TFE-MA
TFE-KA
TFE-SZ
TFE-ZM
TFE-A4
Naziv
Element podešavanja dubine
Klapna rukovanja
Rešetka ventilacije
Plastična sigurnosna brava
Metalna torbica za dokumentaciju
Strana
G/55
G/55
G/55
G/55
G/56
P R E M A S TA N D A R D I M A
P R E M A S TA N D A R D I M A
MEEI TEST REPORT NO.
EN 60439-1
EN 62208
28203644 001
Tracon šifra
TFE252015
TFE302515
TFE303015
TFE403015
TFE403020
TFE404020
TFE404025
TFE504015
TFE504020
TFE504025
TFE604020
TFE605015
TFE605020
TFE605025
TFE606025
TFE606030
TFE705020
TFE705025
TFE806020
TFE806025
TFE806030
TFE1006025
TFE1008025
TFE1008030
TFE1008040
TFE1208030
G/54
Visina (L)
250
300
300
400
400
400
400
500
500
500
600
600
600
600
600
600
700
700
800
800
800
1000
1000
1000
1000
1200
Dimenzije (mm)
Širia (W)
200
250
300
300
300
400
400
400
400
400
400
500
500
500
600
600
500
500
600
600
600
600
800
800
800
800
Dubina (H)
150
150
150
150
200
200
250
150
200
250
200
150
200
250
250
300
200
250
200
250
300
250
250
300
400
300
Telo
1
1
1,2
1,2
1,2
1
1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Debljina lima (mm)
Vrata
Zadnji zid
1
1,5
1
1,5
1,2
1,5
1,2
1,5
1,2
1,5
1,2
1
1,2
1
1,2
1,5
1,2
1,5
1,2
1,5
1,2
1,5
1,2
1,5
1,2
1,5
1,2
1,5
1,5
1,2
1,5
1,2
1,2
1,5
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
M6x16
Nylon
Bravica
(kom)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Metalni razvodni ormani
Element podešavanja dubine za ormane tipa TFE
40
130
U ormanima tipa TFE se podešava dubina montažne ploče u odnosu na vrata pomoću elementa podešavanja dubine. Čest razlog toga je otežanost kabliranja odnosno opremanja na prednjoj strani montažne ploče. Elementom podešavanja se podešava rastojanje montažne ploče
35
16
od zadnje ploče između 50-125 mm. Učvršćivanje se vrši pomoću vijaka na poleđini montažne
ploče (M8). Kod svih tipova se može koristiti podešivač dubine, sem za visinu ormana od 150 mm
(200-250-300-400 mm). Montažne ploče do dimenzija 1000×600 mm imaju 4 komada odstojna
vijka, a preko toga 6 komada, prema tome prilikom primene elemenata podešavanja dubine treba
paziti na izbor komada. Artikal je izveden od savijenog lima debljine1,5 mm, ima površinsku zaštitu i u paru se pakuju (2 kom/pak).
Tracon šifra
TFE-MA
Naziv
Element podešavanja dubine za metalne ormane tipa TFE (odstojnik)
40
56
Klapna za rukovanje
Klapna za rukovanje omogućava pristup opremi sa nizanjem bez otvaranja vrata ormana, kao naknadna dopunska
oprema. Klapni za rukovanje pripada i adapter za podešavanje dubina šina, kojima se oprema montira uz potrebnu
dubinu prednje ploče. Potreban je isečak na oklopu ormana potrebnih dimenzija. U taj isečak se postavlja klapna, i
pomoću vijaka se učvršćuje za orman. Vijci sa probušenom glavom omogućavaju plombiranje klapne. Stepen zaštite ugrađenog „prozora” je IP 44, koji se obezbeđuje izolacijom isečka i klapnom, koja se zatvara. Visok nivo zaštite
od neposrednog dodira opasnog napona obezbeđuje kanalni pokrivač čija se dužina bira odlamanjem komada širine pola modula. Klapna se zatvara pomoću dva plastičnog jezika u koja se natakne, a otvara se laganim pokretom
pomoću pljosnatog odvrtača (šrafcigera).
Tracon
šifra
TFE-KA6
TFE-KA8
TFE-KA12
Dimenzije
ugrad. (L×W×H)
6 modula 129×98×95 mm
8 modula 162×98×95 mm
12 modula 235×98×95 mm
Širina
Dimenzije
isečka (a×b)
65×112 mm
65×148 mm
65×220 mm
63.5
17
73.5
Rešetka ventilacije metalnog ormana
Rešetke za ventilaciju na metalnim ormanima se primenjuju u slučajevima, kada okolnosti eksploatacije zahtevaju provetravanje unutrašnjosti
ormana. Potreba za ventilacijom može poticati od temperaturnog dejstva aparata i opreme u ormanu, odnosno zbog velikog sadržaja vlage vazduha. Ukoliko ovi uticaji sredine nadmašuju preporučene dozvoljene vrednosti parametara ugrađene opreme, onda se mora obezbediti odgovarajuća ventilacija ormana u svrhu postizanja potrebne radne klime. Meru provetravanja se može regulisati veličinom rešetke, a po potrebi se
može postaviti i veći broj rešetki. Na odgovarajući isečak rešetka se postavlja preko isporučene zaptivke vijčanom vezom.
Stepen zaštite: IP 43.
Boja: RAL 7032, naneta zaprašivanjem.
Tracon
šifra
TFE-SZ1
TFE-SZ2
TFE-SZ3
W
(mm)
150
140
115
L
(mm)
200
140
200
Dimenzije
isečka (a×b)
115×160 mm
100×100 mm
50×160 mm
Plastične sigurnosne brave za metalne ormane
• Telo brave je od plastike, uložak od metala sa metalnim jezikom i zakretom od 90°.
Njenom ugradnjom orman TFE zadrži stepen zaštite IP 55.
• Bušena rupa: D = 22,5 mm (20 mm)
• Maksimalna debljina materijala: 5 mm
• Izvedba ključa: tipska (plastična glava, metalno perje)
Tracon šifra
TFE-ZM
TFE-ZM2
Naziv
Brava za metalne razvodne ormane tipa TFE
Brava za razvodne ormane sa maskom tipa TFE-...M
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/55
Metalni razvodni ormani
220
220
33
260
235
Torba za dokumentaciju
Prema propisima izvedeni razvodni ormani treba da poseduju projekte konstrukcije, šeme veza i način ugradnje. Za te dokumente treba
predvideti bezbedno mesto. To je torba za dokumente formata A4, na
poleđini sa samolepljivom trakom, ali ako se zahteva, ona se ugrađuje vijčanom vezom.
Tracon šifra
TFE-A4
Naziv
Torba za dokumente, A4, plastična
Farba za korekciju
Često zbog transportnih problema, ili tokom montaže farba ormana se može oštetiti, pa tako dolazi do naknadne korekcije farbanja – čak i u montiranom stanju. To omogućava kao dopunski pribor isporučen korekcioni sprej identične boje.
Tracon šifra
SPRAY-RAL7032
Boja
siva (RAL7032)
Pakovanje
400 ml
Svojstvo materije
Akril lak
Razvodni ormani od metalnog lima izvedeni sa maskom
U oblastima eksploatacije, gde postoji zabrana pristupa neovlašćenim licima opremi u metalnom razvodnom ormanu, ili umesto normalne montažne tehnike potreban je povišen estetski izgled, primenjuju se ormani sa maskom. Izvedbe, koje mi isporučujemo, prilagođavaju se postojećoj seriji i okvir maske sadrže ugrađeno. Smer otvaranja vrata se menja vertikalnim okretanjem ormana, ili premeštanjem zglobnog elementa.
Opremljeni su šinama N i PE.
Tehnički podaci
Maksimalni napon izolacije
ugrađene opreme:
Nazivna struja:
Zaštita opas. nap. dodira:
Materijal:
Površinska obrada:
Boja:
Stepen zaštite:
Način ugradnje:
Smer otvaranja vrata:
M6x16
P R E M A S TA N D A R D I M A
1000 V, 50 Hz
maks. 800 A
I klasa
čelik
farbanje zaprašivanjem
RAL 7032 (siva)
IP 55
vertikalni
promenljiv
P R E M A S TA N D A R D I M A
Nylon
EN 60439-1
EN 62208
Dopunska oprema po narudžbi
Tipska oznaka
Naziv
strana
TFE-KA
Prozor intervencije sa klapnom
G/55
TFE-SZ
Ventilaciona rešetka za metalne ormane G/55
TFE-ZM2
Plastična sigurnosna brava
G/55
TFE-A4
Zaštitni krov od padavina
G/56
TFE-...T
Torba za dokumente
G/57
Asortiman
L
W
H
Stepen
Debljina (mm)
Brava
Broj ugradivih
Nizovi×Moduli
(mm) (mm) (mm)
zaštite
Telo
Vrata
(kom)
modula
TFE403020M
400 300 200
IP 55
1
1
1
2×12
24
TFE504020M
500 400 200
IP 55
1,2
1,2
2
3×16
48
TFE605020M
600 500 200
IP 55
1,2
1,5
2
4×22
88
TFE806020M
800 600 200
IP 55
1,5
1,5
2
5×27
135
U slučaju lociranja na otvoreno, radi postizanja povišene zaštite se koristi zaštitni krov od prokišnjavanja, koji se naknadno mogu ugraditi na ormane.
Tracon šifra
G/56
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Metalni razvodni ormani
Zaštitni krov od padavina za ormane sa maskom
U slučaju lociranja na otvoreno, radi postizanja povišene zaštite se koristi zaštitni krov od prokišnjavanja, koji se naknadno mogu ugraditi na
ormane.
225
50
Tehnički podaci
Tracon šifra
TFE403020T
TFE504020T
TFE605020T
TFE806020T
čelik
farbanje zapraš.
RAL7032 (siva)
vijčani M6
W (mm)
300
400
500
600
H (mm)
200
200
200
200
W
Materijal:
Površinska obrada:
Boja:
Način montiranja:
Razvodne kutije od metalnog lima sa maskom
Te razvodne kutije su namenjene prvenstveno za primenu u stambenim objektima, ili u manjim industrijskim pogonima. Sadrže modularne aparate, gde je zahtevana ojačana izvedba. Proizvodi imaju vrata bele boje sa zatvoranjem, izvedene su za ugradnju na zid i u zid. Opremljene su
šinama N i PE.
M6x16
Razvodne kutije od metalnog lima na zid
Nylon
Tehnički podaci
Zaštita opasnog napona dodira:
Maksimalni napon izolacije
ugrađene opreme:
stepen zaštite:
boja:
površinska obrada:
Tracon šifra
EDFKF-16/1
EDFKF-16/2
EDFKF-16/3
EDFKF-16/4
I klasa
660 V, 50 Hz
IP 43
RAL 9016
zaprašivanjem
Nizovi×Moduli
1×16
2×16
3×16
4×16
Broj ugradivih
modula
16
32
48
64
L
(mm)
305
455
605
755
W
H
(mm) (mm)
445
110
445
110
445
110
445
110
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60439-1
EN 62208
M6x16
Razvodne kutije od metalnog lima u zid
Nylon
Tehnički podaci
Zaštita opasnog napona dodira:
Maksimalni napon izolacije
ugrađene opreme:
stepen zaštite:
boja:
površinska obrada:
Tracon šifra
EDSF-16/1
EDSF-16/2
EDSF-16/3
EDSF-16/4
I klasa
660 V, 50 Hz
IP 43
RAL 9016
zaprašivanjem
Nizovi×Moduli
1×16
2×16
3×16
4×16
Broj ugradivih
modula
16
32
48
64
L
(mm)
326
476
626
776
W
H
(mm) (mm)
464
110
464
110
464
110
464
110
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/57
Metalni razvodni ormani
Modularni razvodni ormani
Velike dimenzije i modularnost ormana uz mogućnost proširivanja omogućava širok arsenal ugrađenih aparata i opreme i olakšava baratanje s
njima. Jedan razvodni orman uvek znači konstrukciju bez bočnih stranica, pošto broj ugrađenih aparata ili opreme određuje broj sklopljenih
(nanizanih) ormana za potreban prostor. Noseći okvir maske i njemu pripadajuće obložne stranice, odnosno odstojnici za montažne šine sa
podešavanjem visine (dubine) i te šine potrebne dužine se posebno naručivaju, po izboru zavisno od broja ugrađenih elemenata.
Asortiman razvodnih ormana i prilagođenih bočnih zidova
Razvodni ormani bez bočnih zidova
Tracon šifra
Visina
L (mm)
Širina
W (mm)
TFE1606040
TFE1806040
TFE1808050
TFE2006050
TFE2008050
TFE20010060
1600
1800
1800
2000
2000
2000
600
600
800
600
800
1000
Prilagođeni bočni zidovi
Maks. broj
Dubina
Dimenzije
modula
Tracon šifra
H (mm) (sa maskom)
(mm)
400
154
TFE1606040-O 1600×400
400
176
TFE1806040-O 1800×400
500
264
TFE1808050-O 1800×500
500
198
TFE200XX50-O 2000×500
500
297
TFE200XX50-O 2000×500
600
396
TFE20010060-O 2000×600
Konstruktivni elementi razvodnih ormana po narudžbi
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60439-1
EN 62208
Tipska oznaka
TFE...-O
TFE-SK
TFE-ESZ
TFE-K
TFE-KS
TFE-TL
TFE-POE
Naziv
Bočni zidovi (videti u gornjoj tabeli)
Komplet za nizanje
Transportno oko
Okvir za masku
Montažna šina sa odstojnicima uz podešavanja visine
Maske (obložne ploče)
Perforiran element za podelu
Strana
G/58
G/59
G/59
G/59
G/59
G/60
G/60
Ormani se transportuju montirano na ploču, moduli se posebno pakuju i isporučivaju!
Tehnički podaci
Uslovi ugradnje opreme:
Maks. napon izolacije:
Nazivna struja:
Klasa zaštite dodira:
Materijal:
Tretman površine:
1000 V, 50 Hz
maks. 800 A
I
čelik, debljina 1,5 mm
epoksidno zaprašivanje
Boja:
Boja montažne ploče:
Stepen zaštite:
Smer otvaranja vrata:
Dubina montažne ploče:
RAL7032 (siva)
galvanizált
IP 55
sa zakretanjem se menja
podešljiva
Ugradnja
bočnih zidova
na okvir
Ugradnja
bočnih zidova
na podnožje
G/58
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Metalni razvodni ormani
Komplet za nizanje modularnih razvodnih ormana
Ako maksimalna širina ormana nije dovoljna, onda pomoću kompleta za nizanje se dva ormana jednostavno dograde jedan pored drugog.
Sastav kompleta:
4 kom L-element
8 kom U-element
32 kom M…vijak
Samolepljiva penasta izolir traka dužine 5 m
Tracon šifra
TFE-SK
Naziv
Komplet za nizanje modularnih razvodnih ormana
Komplet transportnih oka za modularne razvodne ormane
Omogućava brza i jednostavna pomeranja ormana.
Jedan paket sadrži 4 komada galvanizovana transportna oka.
Dimenzije:
Vijak:
Unutrašnji prečnik oka:
M12
d=30 mm
Tracon šifra
TFE-ESZ
Naziv
Komplet transportnih oka
Elementi maskiranja
Radi postizanja estetske montaže ormana i zaštite ugrađene opreme oni se mogu maskirati na sledeći način: uz poznavanje željenih dimenzija ormana u prvom koraku treba izabrati odgovarajući okvir maskiranja, koji treba pričvrstiti na orman. Posle toga shodno isečkama pokrivnih
ploča za maskiranje treba pričvrstiti montažne šine odgovarajuće dužine opremljene odstojnicima za podešavanje dubine na prethodno ugrađen okvir maskiranja. Nakon ugradnje opreme pokrivne ploče se vijcima pričvršćivaju na okvir.
Okvir maskiranja za modularne razvodne ormane
35
Okvir maskiranja je nosač ostalih konstruktivnih elemenata, aparata i opreme, prema tome je glavni element maskiranja. Njegove dimenzije se biraju prema visini ormana. Sastoji se od dve posebne,
profilisane ploče × mm debljine, koje su perforirane na
odgovarajućim mestima.
Tracon šifra
Visina
TFE-K160
Okvir maskiranja za modularne razvodne ormane, 1600mm
TFE-K180
Okvir maskiranja za modularne razvodne ormane, 1800mm
TFE-K200
Okvir maskiranja za modularne razvodne ormane, 2000mm
1475 / 1645 / 1875
52
Montažna šina sa odstojnicima sa podešavanjem dubine
Dužina montažnih šina se bira uz poznavanje širine ormana, a njihov broj se bira zavisno od izabrane izgradnje i isečaka pokrivnih ploča.
Montažne šine su bez perforacije i formiraju jednu celinu
sa odstojnicima sa podešavanjem dubine.
Tracon šifra
TFE-KS60
TFE-KS80
TFE-KS100
Širina
(mm)
600
800
1000
Dubina podešavanja
(mm)
56-86
56-86
56-86
6
56
/
00
80
0/
10
00
-86
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/59
Metalni razvodni ormani
Maske (pokrivne ploče)
Pomoću jedne osnovne i tri dopunske maske proizvoljno se formira unutrašnja izgradnja modularnih razvodnih ormana. U ponudi su pokrivne
ploče pune odnosno sa jednim ili sa dva isečka. Za maskiranje opreme i aparata, koji se odstupaju od modularnih dimenzija, preporučuju se
pune pokrivne ploče sa isecanjem isečaka pojedinačno po potrebi.
490 / 690 / 890
15
45
Asortiman
Visina
(mm)
45
45
45
200
200
200
400
400
400
400
400
400
Broj isečenih
redova
0
0
0
1
1
1
2
2
2
0
0
0
Modularni
broj
0
0
0
1×22
1×33
1×44
2×22
2×33
2×44
0
0
0
490 / 690 / 890
15
200
TFE-TL0-60
TFE-TL0-80
TFE-TL0-100
TFE-TL1-60
TFE-TL1-80
TFE-TL1-100
TFE-TL2-60
TFE-TL2-80
TFE-TL2-100
TFE-TLT-60
TFE-TLT-80
TFE-TLT-100
Asortiman
(mm)
600
800
1000
600
800
1000
600
800
1000
600
800
1000
490 / 690 / 890
15
400
Tracon šifra
490 / 690 / 890
15
400
TFE-TL2
TFE-TL1
Perforirani elementi za podelu
Ukoliko želimo ugraditi kabel, kablovski kanal ili drugi montažni element na unutrašnji zid
ormana, onda se može ukazati potreba na montažne tačke, koje se mogu ostvariti perforiranim
elementom za podelu. Sredstvo je takođe korisno, ako želimo neki aparat velike mase montirati
na datu visinu (na pr.: vazdušni prekidač, transformator, itd.). u tom slučaju elemente za podelu
treba smestiti na dve strane, a za poprečni nosač – zbog raznovrsnosti ugrađenih aparata – se
preporučuje „C-šina“ isečena na tačnu meru. Takođe se mogu rešiti uzdužne podele stranica
ormana visine 1800 i 2000 mm.
Tracon
šifra
TFE-POE
G/60
TFE-POE-400
TFE-POE-500
TFE-POE-600
TFE-POE-1800
TFE-POE-2000
Dubina
ormana
(mm)
400
500
600
1800
2000
Dužina elementa podele
(mm)
300
400
500
1700
1900
Debljina
šine
(mm)
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
Debljina elementa ugradnje
(mm)
3
3
3
3
3
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Download

G/54 Metalni razvodni ormani