Sportski savez MeNeRaLi Republike Srpske
Marka Kraljevića 14 , 78 000 Banja Luka
sekretar saveza: [email protected]
+387 66 80 02 25 ,www.ss-menerali.org
Centar „zaštiti me“
Poljokanov park bb , 78 000 Banja Luka
direktor:mr Zorica Kuzmanović Vasilić
+387 51 20 17 10 , [email protected]
www.zastitime.info
POZIVNICA
Veliko zadovoljstvo i čast nam je pozvati Vas na 1.otvoreno provenstvo sportskog saveza MENERALI
Republike Srpske u atletici (OPRS-A).
Organizatori: Sportski savez MENERALI Republike Srpske i partner centar „Zaštiti
me“ Banja Luka
Datum: 27.04 do 29.04.2013. godine
Mjesto: Banja Luka ,Takmičenje –atletski dio stadiona FK „Borac“ Banja Luka
Smještaj i ishrana-centar „Zaštiti me“ Banja Luka
Prevoz: od centra „Zaštiti me“ do stadiona FK „Borac“ , ekipe u sopstvenoj režiji ili prevozom kojeg
organizuje OO takmičenja
Broj ekipa: 20 ekipa (Republika Srbija, Republika Hrvatska, Republika Slovenija, Republika
Mañarska, FBiH i Republika Srpska)
Broj takmičara: Maksimalno 3 takmičara i 1 trener po ekipi
Nagrade: medalje,pehari i diplome
Osiguranje: Privatna stvar svake ekipe
Ishrana: večera 27.04 zaključno sa ručkom 29.04.2013.godine
Medicinsko obezbeñenje: -za vrijeme smještaja čuvar i medicinski radnik
-za vrijeme takmičenja medicinski radnik i vozilo centra „Zaštiti me“
-u slučaju težih povreda-hitna služba grada KC Banja Luka,po pozivu
Prijave podnjeti do : 10.04.2013.godine (20 časova) , po obrascu Prilog broj 1 ove pozivnice
Plan takmičenja:
-Prihvat i smještaj ekipa do (27.04.2013. godine od 17.00-19.00 časova)
-Svečano otvaranje takmičenja (27.04.2013. godine u 19.00 časova)
-Sastanak sa trenerima sekcija (27.04.2013. godine oko 20.00 časa)
-Takmičenje u atletici (28.04.2013. – 10.00 časova do 17.00 časova),
-Zabavno veče za učesnike takmičenja (28.04.2013. – 19.00 časova do 23.00 časova),
-Turistički obilazak grada Banja Luka (29.04.2013. od 09.00. do 12.00 časova)
-Dodjela pehara,medalja i priznanja (29.04.2013. godine od 12.30 do 13.30 časova)
-Svečano zatvaranje (29.04.2013. godine u 14.00 časova)
Raspored takmičenja: Definisati na sastanku OO,trenera i sudija 27.04.2013. godine oko 20.00 časova
Rezultati takmičara i ekipa: Bit će konstantno i vidno aktuelizirani
-Kategorije takmičenja:
Otvoreno prvenstvo u atletici je klubsko i pojedinačno za sve tri divizije. Prvenstvo je odvojeno u tri
divizije (prema vrsti deformiteta) i po disciplinama.
DISCIPLINE:
I divizija (laka r.)
100m
200m
400m
800m
Skok u dalj
Bacanje kugle
4x100m
II divizija (umjerena r.)
100m
200m
400m
III divizija (teška r.)
50m
Skok u dalj
Bacanje kugle
4x100m
Dalj iz mjesta
Bacanje teniske loptice
Kontakt :
-sekretar organizacionog odbora: Dragana Zec , +387 66 80 02 25 , [email protected] ili
[email protected]
Sve ostale pojedinosti možete pogledati na web stranici sportskog saveza MENERALI Republike
Srpske www.ss-menerali.org
Radujemo se Vašem dolasku!
Organizacioni odbor OPRS-A
PRILOG BROJ 1
1.OPRS-A, Stadion FK „BORAC“ Banja Luka
28.04.2013. godine
Ustanova/ udruženje
Divizija
Red.br.
Ime i prezime
Godište
Disciplina
Divizija
Pol
NAPOMENA:
-Obavezno je ispuniti sve tražene podatke.
-Uz prijavu potrebno dostaviti ljkarsko uvjerenje za takmičara i kopiju kategorizacije.Sve to
dostaviti u eketronskoj verziji (PDF ILI JPG) , a u vrijeme takmičenja pokazati orginal
dokument ljekarskog uvjerenja.
-Svaki trener odgovara za zdravlje i bezbednost svoga takmičara, a takmičenju mogu
pristupiti ISKLJUČIVO takmičari koji imaju ljekarsko uvjerenje. Bez ljekarskog uvjerenja
NEMA TAKMIČENJA.
Download

pozivnica-pdf format - SS MENERALI Republike Srpske