PROGRAM
„PRIPREMA PREDLOGA PROJEKTA – KORAK PO KORAK“
Ciljevi obuke:
1.
2.
Povećati nivo znanja i veština učesnika/ca za pisanje predloga projekta
Podsticati saradnju i timski rad medju učesnicima/cama
I DAN:
Subota 04. оktobar 2014. , od 10.00-17.00h
10.00-10.15
Dobrodošlica i uvod
Upoznavanje sa ciljevima i programom obuke
10.15-10.40
Pojam projekta i projektnog ciklusa
Šta je predlog projekta?
Struktura predloga projekta-izgled aplikacionog formulara
10.40-11.00
Pauza za kafu
11.00-13.00
Analiza problema u zajednici - Drvo problema
Struktura predloga projekta – Uvod i definicija problema
13.00-14.00
PAUZA ZA RUČAK
14.00-15.30
Drvo ciljeva
Struktura predloga projekta - Ciljevi i rezultati
15.30-15.50
Pauza za kafu
15.45-17.00
Struktura predloga projekta Izrada plana aktivnosti
Program i metod
II DAN:
Nedelja 05. oktobar 2014, od 10.00-17.00h
10.00-10.15
Uvod u II dan obuke, stvaranje pozitivne radne atmosfere
10.15-10.40
Plan evaluacije projekta, indikatori
10.40-11.00
Pauza za kafu
11.00-13.00
Vežba definisanja indikatora
13.00-14.00
PAUZA ZA RUČAK
14.00-15.30
Budžet projekta, struktura i veza sa planom aktivnosti
Vežba izrade budžeta
15.30-15.50
Pauza za kafu
15.50-17.00
Fidbek trenerice na urađene projektne koncepte
Rezime, dogovor o daljoj saradnji
Evaluacija, Zatvaranje treninga
Download

„PRIPREMA PREDLOGA PROJEKTA – KORAK PO KORAK“