MEĐUNARODNIAIKIDOSEMINAR
“SOKOBANJA2014”
Organizator
ŠKOLA BORENJA TREM, Niš
Lokacija
Kako stići?
SRPSKI AIKIDO SAVEZ
Hotel „Zdravljak“ ★★★, Sokobanja
Sopstvenim prevozom:
Sa auto puta iz pravca Beograda isključiti se za Aleksinac. Parking ispred hotela
„Zdravljak“.
Raspored
Rezervacije
Oprema
Plaćanje
Subota, 29. Mart, 2014
 Prijavljivanje i registracija
1100 h
00
 prvi trening
12 h - 1330 h
 ručak
1400 h - 1500 h
 drugi trening
1730 h - 1900 h
 Svečana večera
2100 h
Nedelja, 30. Mart, 2014
 doručak
0800 h - 0900 h
 treći trening
1000 h - 1130 h
 ručak
1300 h - 1400 h
Mogućnost korišćenja rekreativnog i bazena sa lekovitom vodom za sve
učesnike.
Rezervaciju možete potvrditi elektronskom poštom:
[email protected] ili [email protected]
Svi zainteresovani za aikido veštinu su dobrodošli. Da biste učestvovali
na seminaru morate biti stariji od 6 godina.
Mesta na seminaru su ograničena. Rezervacije su važeće tek posle
uplate takse za seminar. Plaćanje neposrednom treneru u matičnom
klubu.
Kimono, trenerice, trening nož, drveni mač (bokken)
Za raniju registraciju, najkasnije do subote 20. marta 2014.g.
Kotizacija (pun pansion sa seminarskom taksom)
Vežbači preko 12 godina
(55 EU)
Vežbači do 12 godina
(45 EU)
Odrasli koji ne vežbaju (roditelji)
(35 EU)
Seminarska taksa (bez smeštaja)
(30 EU)
Plaćanje u dinarima u vrednosti srednjeg kursa eura na taj dan.
Spiskove učesnika poslati do ponedeljka, 24. marta 2014.godine
Informacije
Organizacija
Foto/Video
Otkazivanje
Tel. +381.64.123.53.88, +381.64.225.41.81
Srpski Aikido Savez, [email protected]
Škola borenja Trem, Niš, [email protected]
Fotografisanje dozvoljeno, snimanje nije dozvoljeno.
Pismeno otkazivanje (faks, email, pismo) do 25. marta je prihvatljivo
(naplaćuju se samo troškovi administracije 200 din.)
Povlačenje prijave ili izostanak nakon tog datuma ne daje vam pravo na povraćaj uplaćenog
iznosa.
www.aikidoakademija.rs
www.samoodbrana.com
2
Download

međunarodni aikido seminar “sokobanja 2014”