w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
n
i
m
.se
SADRŽAJ
Sadržaj
w
w
w
e
s
.
w
ww
Uvod …………………………………………………………………………................1
1. Organizovani kriminal u Crnoj Gori …………………………………..............2
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
1.1. Korupcija kao oblik kriminaliteta………………………………............5
k
s
r
ina
1.2. Trgovina ljudima kao savremeni oblik organizovanog
m
e
s
w.
e
s
.
w
kriminaliteta..........................................................................................................6
ww
ww
1.2.1. Trgovina ljudskim organima.............................................................7
1.3. Pojam kompjuterskog kriminaliteta.....................................................7
1.3.1. Vrste kompjuterskog kriminaliteta.................................................9
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
2. Uloga i značaj države u borbi protiv novih oblika kriminaliteta...............10
r
i
k
s
ar
Zaključak
n
i
m
.se
w
w
w
ww
Literatura
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
w
w
w
k
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
n
i
m
e
UVOD
w.s
e
s
.
w
Fenomenološka slika kriminala stalno se mijenja. U savremenim uslovima
ww
ww
bilježimo porast ukupnosti kažnjivih ponašanja i brojnost novih pojavnih oblika,
osobito teških kaznjivih djela. Kao novi i naročito opasni oblici kriminaliteta
najčešće
s
r
.
d
ir a
se
smatraju:
organizovani
kriminal,
terorizam,
s
r
.
d
ira
korupcija,
protivzakonita trgovina drogom, oružjem, ljudima i teški oblici nasilja. U
posljednje vrijeme posebnu pažnju svih demokratskih snaga svijeta, i njihovih
k
s
r
ina
specijalizovanih službi, plijeni sve češća i intenzivnija sprega organizovanog
m
e
s
w.
kriminala i terorizma. Radi se o simbiozi koja bi osim potrebe osnivanja novih
specijalizovanih službi
ww
mogla čak
rezultirati
i
nekim
e
s
.
w
promjenama u
ww
kaznenopravnoj teoriji i praksi.
U svom seminarskom radu obradiću trgovinu narkoticima, trgovinu ljudima i
ljudskim organima, pojam i vrste kompjuterskog kriminaliteta kao neke od
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
najaktuelnijih oblika kriminaliteta u XXI vijeka.
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
ww
w
e
s
.
ww
1
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
n
i
m
.se
1. Organizovani kriminal
e
s
.
w
Organizovani kriminal se, zbog njegove kompleksnosti i ogromne društvene
w
w
w
ww
opasnosti ne može precizno definisati. Organizovani kriminal, se definiše kao
rezultat djelovanja više od tri lica, čiji je cilj vršenje teških krivičnih djela radi
sticanja dobiti ili moći. Pojavni oblici tradicionalnog kriminaliteta kao delikti
nasilja, gospodarski kriminalitet ili zloupotrebe opojnih droga dodatno su opasni
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
ako su počinjeni od kriminalnih udruženja.
k
s
r
ina
Nauka je uočila 3 tipa kriminalnih udruženja:
a)tradicionalni
tip:
povjesna
dimenzija,
hijerarhijska
m
e
s
w.
struktura,
subordinacija, plansko i kriminalno djelovanje, konspirativnost (zakon ćutanja),
posebni etički kodeks ponašanja, posebni unutrašnji sistem sankcija;
ww
e
s
.
w
ww
b)profesionalni tip: specijalizovani za jednu ili više vrsta kriminalnih
aktivnosti, npr. kolumbijska narkomafija, krijumčarenje i ilegalni prelazak
granice,
s
r
.
ad
kir
kir
s
r
.
ad
c) prilagodljivi tip: org. struktura je vrlo fleksibilna, prilagoñava se uslovima
koji garantuju najveću kriminalnu dobit
r
i
k
s
ar
Ono što posebno zabrinjava je njegova transnacionalnost, napada sve društvene
n
i
m
.se
strukture.
e
s
.
w
Trgovina narkoticima, trgovina ljudima (ljudskim organima), kompjuterski
w
w
w
kriminalitet samo su neki segmenti organizovanog kriminala.
ww
Uživanje narkotika predstavlja ozbiljan zdravstveni, socijalni i društveni problem u
svim zemljama svijeta. Proizvodnja narkotika u skoro svim zemljama svijeta je
ilegalna proizvodnja i trgovina i sankcionisana je. Bečkom konvencijom 1988
s
r
.
d
a
s
r
.
d
kira
god. predviñene su mjere na suzbijanju nedozvoljene trgovine drogama, ali i
obaveza država da u svojim krivičnim zakonima uvedu krivično djelo pranja
s
r
a
in
novca.
Narkotici kojima se najčešće trguje su:heroin, kokain, marihuana i sintetičke
m
e
s
w.
droge-amfetamini, LSD i dr.
s
r
.
d
a
r
i
k
ww
w
e
s
.
ww
k
s
r
na
s
r
.
irad
Download

7925-Kriminalistika-Oblici suzbijanja kriminala (78