KONU
: Bilnex Programları ve SQL Server 2005
Veritabanı Kurulumu
EĞİTMEN
: Yunus DALKIRAN
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
1
Bilnex’in Çalışabildiği İşletim
Sistemleri
• Windows 98 (Second Edition)
• Windows XP (Home, Pro)
• Windows Vista (Business, Home Basic, Home
Premium, Starter, Ultimate)
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
2
Bilnex’in Çalışabildiği Veritabanları
• SQL Server 2000 (Standart Edition, Developer
Edition, Personel Edition, MSDE 2000)
• SQL Server 2005 (Standart Edition, SQL
Express2005 Edition)
NOT: MSDE 2000 ve Express Edition 2005
ücretsiz sürümlerdir. Beş kullanıcıya kadar ve
maksimum 4 GB database boyutunu destekler.
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
3
Windows Xp de SQL Express 2005
Veritabanı Kurulumu
Kurulum için gerekli dosyalar
• WindowsInstaller 3.1-KB893803-v2-x86
(Windows güncellemesi)
• Dotnetfx (Microsoft .net framework 2.0)
• SQLEXPR32 (SQL Express 2005 veritabanı
kurulumu)
• SQLServer2005_SSMSEE (Sql server
management studio express edition, veritabanı
yönetim paneli)
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
4
Windows XP ye Kurulum İçin Gerekli
Dosyalar
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
5
Windows Installer 3.1 Kurulumu
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
6
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
7
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
8
Dotnetfx (Microsoft .net framework 2.0
kurulumu)
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
9
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
10
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
11
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
12
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
13
SQLEXPR32 (SQL Express 2005
veritabanı kurulumu)
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
14
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
15
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
16
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
17
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
18
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
19
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
20
• Hide advanced configuration options işareti
kaldırılır.
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
21
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
22
Default instance işaretlenir ve next tuşuna basılır.
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
23
İşaretli alanlar seçilir ve next tuşuna
basılır.
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
24
Windows Authentication mode
seçilir ve next tuşuna basılır.
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
25
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
26
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
27
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
28
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket
Programları
29
Next tuşuna basılarak kurulum
sonlandırılır.
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
30
Finish butonuna basılarak kurulum
sonlandırılır ve Windows yeniden
başlatılır
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
31
SQLServer2005_SSMSEE (Sql server
management studio express edition, veritabanı
yönetim paneli kurulumu)
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
32
Lisans sözleşmesi kabul edilerek
next tuşuna basılır.
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
33
Tekrar next butonuna basılır.
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket
Programları
34
Tekrar next butonuna basılarak
kurulum başlatılır
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
35
Install butonuna basılırak kurulum
gerçekleştirilir.
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
36
Finish butonuna basılarak kurulum
sonlandırılır.
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
37
Bilnex Kurulumu
• Bilnex kurulumu için kurulum cd niz
ile birlikte gelen Bilnex_Kur dosyası
çalıştırılır
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
38
İleri tuşuna basılarak diğer aşamaya
geçilir.
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
39
Lisans Anlaşması kabul edilerel ileri tuşuna
basılır.
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
40
Tekrar ileri tuşuna basılır
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
41
Kurulum yapılacak klasör seçilerek
tekrar ileri tuşuna basılır.
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
42
Kurulmak istenilen Bilnex Programı
seçilerek tekrar ileri butonuna basılır.
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
43
Başlat menüsü kısayolu dizini ve adı
seçilerek tekrar ileri butonuna basılır.
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
44
Ek görevler seçilerek tekrar ileri
butonuna basılır.
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
45
Kur butonuna basılarak kurulum
gerçekleştirilir.
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
46
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
47
Son tuşuna basılarak firma oluşturmak için otomatik
olarak Bilnex Sistem programı çalıştırılır.
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
48
• Bilnex sistem programı ilk defa çalıştırıldığı için
veritabanı ve sunucu ayarları formu ekrana
gelir. Kurulum tipi varsayılan olarak sunucu
gelir, SQL Sunucu adı da yine varsayılan olarak
bilgisayar adı gelir. Burada önce kaydet sonra
bağlan tuşlarına basılır.
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
49
Bağlantı başarılı uyarısını almış isek
program SQL sunucusuna bağlanmış
demektir. Bu ekranda tamam
butonuna basılır.
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
50
Tamam butonuna basıldıktan sonra
program otomatik olarak parametre
veritabanını oluşturacak ve yeni bir
firma oluşturmak için onay ekranını
getirecektir. Bu ekranda evet seçilerek
onay verilir.
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
51
Verilen onaydan
sonra gelen
firma kartında
firma kodu ve
gerekli bilgiler
girilererk SQL
veri tabanı
oluştur
butonuna basılır.
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
52
Veritabanı
oluşturuldu
uyarısını gördükten
sonra tamam
butonuna basılır ve
yine otomatik
olarak sisteme giriş
ekranı gelir.
Programınız
kullanıma hazırdır.
Bilnex - Ticari ve Muhasebe Paket Programları
53
Download

Bilnex v2 Kurulum Basamakları