EKOM MANAGER PROGRAMI KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
1 – Programın Kurulumu
2 – Programın Kullanımı
2-1 – Kullanıcı Girişi ve Şifre Değitirme
2-2 – Yeni Proje Oluşturma
2-3 – Varolan Proje Üzerinde Değişiklik Yapma
2-4 – Cihaz Üzerindeki Projeyi Okuyup Üzerinde Değişiklik Yapma
2-5 – Program Yazma
2-6 – İzleme Ekranı Tasarlama
2-7 – Kütüphane Oluşturma
2-8 – Cihaz Ayarlarını Oluşturma
2-9 – Veritabanı İşlemleri
2-10 – Cihaza Uzaktan Erişim ve Kullanım
2-11 – Web Sayfası Tasarımı ve Cihaza Gönderilmesi
2-12 – Yardım
2-13 – Cihazı Yeniden Başlatmak
1 . Programın Kurulması ve Çalıştırılması
İnternetten www.ekomsis.com sitesinden yada ürün ile gelen CD'den çıkan Ekom
Manager kurulum programı otomatik bir kurulum programıdır. Programın
bilgisayardaki yerini bulup aşağıdaki ikonu görünüz.
Bu ikonun üzerine çift tıladığınızda ;
ekranı açılacaktır. Bu ekranı görünce “Next” tuşuna basınız. Karşınıza ;
ekranı çıkacaktır. Programın belirtilen konuma kurulmasını istiyorsanız “Next”
tuşuna basın. Eğer programı bilgisayarınızda başka bir konuma kurmak istiyorsanız
“Browse” tuşuna basarak kurulumun yapılmasını istediğiniz konumu seçiniz. Daha
sonra “Next” tuşuna basınız. Tuşa basıldıktan sonra ;
ekranı görülecektir. Bu ekranda “Install” tuşuna bastığınızda ;
ekranı açılır ve kurulum işlemi başlar. İşlem tamamlandığında ;
ekranı açılır. “Finish” tuşuna basark kurulumu tamamlayabilirsiniz. Daha sonra
bilgisayarınızın “Başlat” menüsünü tıklayıp ;
“ekom manager” ikonunu bulup tıklayarak programınızı kullanmaya
başlayabilirsiniz.
2 . Program Kullanımı
2.1– Kullanıcı Girişi ve Şifre Değiştirme:
Program kurulumu tamamlandıktan sonra masaüstünüzde oluşacak “ekom manager”
kısayoluna çift tıklayarak programı kullanmaya başlayabilirsiniz. Program
açıldığında karşınızda ;
ekranını görürsünüz. Bu ekranda “Giriş” menüsüne tıkladığınızda ;
menüsü açılacaktır. “Kullanıcı Girişi” tıklanır ise ;
ekranı gelir. Bu giriş alanına şifrenizi girip “OK” tuşuna bastığınızda sisteme giriş
yaparsınız. İlk kullanım için şifre “0” dır. Eğer hatalı şifre girerseniz bir mesaj ekranı
açılır ve bu ekranda şifreyi çözmek için bir rakam belirir bu rakamı Ekomsis Teknik
Servise ileterek şifrenizi öğrenebilirsiniz.
Giriş yaptıktan sonra sistem kullanılmaya hazır duruma gelir.
Şifre değiştirmek isterseniz “Şifre Değiştiri” tıklayınız. Önce daha önceki şifreyi
girmenizi isteyen şifre giriş ekranı açılacaktır. Bu alana mevcut şifre doğru olarak
girilir ise ;
ekranı açılır. Bu ekranda “Şifre” ve “Şifre Tekrar” alanlarına aynı rakamlar iki kez
girilir ise sistem şifreyi değiştirecektir. Vereceğiniz şifre sadece rakamlardan
oluşmalıdır.
2.2– Yeni Proje Oluşturma:
Sisteme giriş yaptıktan sonra cihaza bağlanmak ve diğer işlemleri yapmak için
öncelikle proje oluşturmak gerekmektedir. Bu işlem için “Proje” menüsü
tıklandığında;
“Yeni” tıklanır ise ;
ekranı açılır ve projeye bir isim verilmesi istenir. Buraya proje ismi verilip “OK”
tuşuna basıldıktan sonra yeni proje oluşturulmuş olur. Daha sonra “Panel” menüsü
tıklanırsa ;
menüsü açılır. “Seç” tıklanır ise ana ekrandaki “Panel” seçimi aktive olur. Buradan ;
kullanılacak panel tipi seçilir ve “OK” tuşu ile onaylanır. Daha sonra panelin bağlantı
ayarlarını yapmak için “Ayarlar” tuşuna basılır ise ;
ekranı açılır. Bu ekrana panel IP'si , kullanıcı adı ve şifresi girilir ve onaylanır.
“Kaydet” tuşuna basarak yeni proje kaydedilebilir.
2.3– Var Olan Projeyi Değitirme :
“Proje” menüsünde “Aç” tıklanır ise ;
Ekranı açılır. Bu ekranda daha önceden yapılmış projeler görülür. Herhangi biri
seçilip “OK” tuşuna basılır ise varolan bir proje değiştirilmek üzere açılmış olur.
“Farklı Kaydet” tuşu ile varolan bir proje yeni bir isimle kaydedilebilir.
2.4– Cihaz Üzerindeki Projeyi Okumak:
Eğer cihaz üzerinde bir proje var ve bu okunmak isteniyor ise önce yeni proje
oluşturulur ve panel seçimi ve bağlanrtı ayarları yapılır. Daha sonra ana ekrandaki Ya
da “Panel” menüsündeki “Oku” tuşuna basılır. Program paneldeki bilgileri okur ve
işlem bittiğinde bir mesaj kutusu ile bilgi verir. Bağlantı problemi olur ise bu durum
kullanıcıya bildirilir. Bu durumda IP kullanıcı , adı ve şifre alanları ve ethernet
bağlantıları kontrol edilmelidir.
2.5– Program Yazma / Değiştirme :
Bir proje oluşturulduktan / açıldıktan sonra PLC programı yazmak için “Program”
menüsüne tıklanırsa;
altmenüsü görülür. Yeni bir program yazmak için “Yeni” menüsüne tıklanır ise ;
şeklinde görülen program editörü açılır. Bu ekranda ekom kullanma kılavuzunda
anlatılan şekilde PLC programı yazılabilir. “Kaydet” tuşuna basılır ise ;
ekranı açılır ve programa isim verilmesi istenir. “OK” tuşuna basılarak yazılan
program projenin altına kaydedilir. “Compile” tuşuna basılır ise program cihaza
gönderilir ve derlenir. Derleme işlemi bitince mesaj kutusu ile kullanıcıya bilgi
verilir. Bu aşamadan sonra program cihazda da kullanılabilir duruma gelir. “Boot”
tuşuna basılarak program cihazda açılış programı durumuna getirilir. Bu işlemin
geçerli olması için ayar dosyalarının cihaza “Ayarlar” menüsünden transfer edilmesi
gerekir.
“Program” menüsünden “Aç” tuşuna basılarak daha önceden yazılmış ya da cihazdan
alınmış programlar açılıp üzerinde değişiklik yapılabilir.
“Program” menüsünden “Kopyala” tuşuna basılarak varolan bir program faklı bir
isimle kaydedilebilir.
“Program” menüsünden “Sil” tuşuna basılırak varolan bir program silinebilir.
“Taşı” tuşuna basılarak açık olan projedeki bir program başka bir projeye taşınabilir.
2.6– İzleme Ekranı Tasarlama / Değiştirme:
Bir proje oluşturulduktan / açıldıktan sonra PLC izlemesi oluşturmak için “Tasarım”
menüsüne tıklanırsa;
altmenüsü açılır. Bu menüde “Yeni” tıklanır ise ;
ekranı açılır. Bu ekranda ekom kullanma kılavuzunda anlatıldığı şekilde izleme
ekranı tasarlanabilir. “Save” tuşu ile yapılan tasarım kaydedilebilir . “Compile” tuşu
ile tasarım cihaza gönderilir ve derlenerek kullanıma hazır duruma getirilir. “Boot”
tuşu ile cihazda açılış izleme ekranı olarak atanabilir. Bu işlemin geçerli olması için
ayarlar menüsünden cihaza ayarların aktarılması gerekir.
“Tasarım” menüsünden “Aç” tuşuna basılarak daha önceden hazırlanmış ya da
cihazdan alınmış tasarımlar açılıp üzerinde değişiklik yapılabilir.
“Tasarım” menüsünden “Kopyala” tuşuna basılarak varolan bir tasarım faklı bir
isimle kaydedilebilir.
“Tasarım” menüsünden “Sil” tuşuna basılırak varolan bir tasarım silinebilir.
“Taşı” tuşuna basılarak açık olan projedeki bir tasarım başka bir projeye taşınabilir.
2.7– Kütüphane Oluşturma / Değiştirme:
Bir proje oluşturulduktan / açıldıktan sonra PLC izlemesi oluşturmak için
“Kütüphane” menüsüne tıklanırsa;
altmenüsü açılır. Bu menüde “Yeni” tıklanır ise önce kütüphane ismi sorulur. Yeni
oluşturulacak kütüphane için bir isim verildikten sonra;
ekranı ile oluşturulacak ögenin giriş/çıkış sayıları belirlenir. Giriş/Çıkış sayıları 8 ile
sınırlıdır. En fazla 8 giriş ve 8 çıkış belirleyiniz. Bu belirleme işlemi de yapıldıktan
sonra ;
ekranı açılır. Bu ekranda ekom kullanma kılavuzunda anlatıldığı şekilde kütüphane
tasarımı yapılabilir. “Save” tuşu ile tasarım kaydedilebilir. “Compile” tuşu ile cihaza
gönderilip derlenir ve kullanıma hazır duruma gelir.
“Kütüphane” menüsünden “Aç” tuşuna basılarak daha önceden hazırlanmış ya da
cihazdan alınmış kütüphane ögeleri açılıp üzerinde değişiklik yapılabilir.
“Kütüphane” menüsünden “Kopyala” tuşuna basılarak varolan bir kütüphane ögeleri
faklı bir isimle kaydedilebilir.
“Kütüphane” menüsünden “Sil” tuşuna basılırak varolan bir kütüphane ögeleri
silinebilir.
“Taşı” tuşuna basılarak açık olan projedeki bir kütüphane ögesi başka bir projeye
taşınabilir.
2.8– Cihaz Ayarlarını Oluşturma / Değiştirme :
Yeni bir proje oluşturduktan ya da bir projede değişiklik yapmak için projeyi açtıktan
sonra “Ayarlar” menüsüne tıklanır ise ;
altmenüsü görüntülenir.
Bu ekranda “Aç” tuşuna basılarak ayarlar anasayfası açılabilir. “Gönder” tuşu ile ayar
dosyaları cihaza gönderilebilir.
“Aç” tuşuna basılınca ;
menülerini içeren ayalar anasayfası açılır. Bu sayfada ;
“Haberleşme” menüsü tıklanır ise ;
altmenüsü açılır. Bu altmenüden cihazın haberlşeme ayarları yapılabilir.
“Ağ Ayarları” tıklanır ise ;
penceresi açılır ve cihazın haberleşme ayarları yapılabilir. Haberleşme ayarlarının
özellikleri için ekom kullanma kılavuzuna bakınız.
“Wifi” ayarları cihaz üzerinden yapılmalıdır. Bu menüde de tıklandığında bu mesaj
verilir.
“GPRS” menüsü tıklanır ise ;
penceresi açılır. Bu ekranda cihazın GPRS bağlantı ayarlarını yapabilirsiniz.
Ayarların ayrıntıları için ekom kullanma kılavuzuna bakınız.
“Client1” , “Client2” veya “PC” tıklanır ise ;
penceresi açılır. Client haberleşme ayarları bu pencereden yapılabilir. Ayrıntıları için
ekom kullanma kılavuzuna bakınız.
“Server” menüsü tıklanırsa ;
penceresi açılır. Server haberleşme ayarları bu ekrandan yapılabilir. Ayarların
ayrıntıları için ekom kullanma kılavuzuna bakınız.
“Ayarlar” anamenüsünde “I/O Tanımları” menüsü tıklanır ise ;
altmenüsü görünür. Bu menüde “Ekle” tıklanır ise ;
penceresi açılır. Bu ekrandan eklenmek istenen I/O ayarları yapılır. Kanal ayarları
butonu tıklanır ise ;
pencersi açılır. Bu pencereden I/O kartında tanımlı kanallar seçilerek tanımları
yapılabilir.
“I/O Tanımlamaları” altmenüsünde “Değiştir” tıklanır ise ;
pencersi açılır ve daha önceden sisteme tanıtılmış kartların listesi görülür. Burada
değişiklik yapılmak istenen kart seçilip “OK” tuşuna basılır ise ilgili kartın genel Ya
da kanal ayarlamaları açılacak pencere üzerinden yapılabilir.
Kart ve I/O tanımlamalarının açıklamaları için ekom kullanma kılavuzuna bakınız.
“I/O Tanımları” altmenüsünde “Sil” tuşuna basılır ise “Kart Seçim” penceresi
açılacaktır. Silinmek istenen kart seçilip “OK” tuşuna basılır ise seçilen kart
tanımlamalardan kaldırılacaktır.
“Ayarlar” anamenüsünde “Kayıt” menüsü tıklanır ise ;
altmenüsü açılır. Bu menüde “Hafıza” tıklanır ise ;
penceresi açılır. Hafıza ayarları bu pencereden yapılabilir. Adrese gitme işlemi
“Hafıza Adresi” kutusuna ilgili hafıza adres değeri girilip “ENTER” tuşuna basılarak
gidilebilir. Hafıza bölgelerinin kayıt ve retain hafıza olma özellikleri bu pencereden
programlanabilir. “OK” tuşu ile yapılan değişiklikler kaydedilir.
“Kayıt” altmenüsünde “Dosya” tıklanır ise ;
ekranı açılır. Bu ekrandan FTP ile dosya gönderme işlemleri için ayarlar yapılabilir.
Ayrıntılar için ekom kullanma kılavuzuna bakınız.
“Ayarlar” anamenüsünde “Kontrol” tıklanır ise ;
menüsü açılır. Bu menüde “PLC Programı” ekranına basılır ise ;
penceresi açılır. Bu ekrandan sistemde otomatik olarak başlatmaya ayarlanacak PLC
programı seçilebilir.
“Kontrol” menüsünde “Program Ayarları” tıklanır ise ;
penceresi açılır. Bu ekrandan PLC programının başlatma ayarları yapılabilir.
Ayarların ayrıntıları için ekom kullanma kılavuzuna bakınız.
“Ayarlar” anamenüsünde “Alarm” tıklanır ise ;
menüsü açılır. “Ayar” tıklanır ise ;
penceresi açılır. Bu ekrandan alarm profili ayarları yapılabilir. Ayar ayrıntıları için
ekom kullanma kılavuzuna bakınız.
“Ayarlar” anamenüsünde “Kullanıcı” tıklanır ise ;
menüsü açılır. Bu menüden kullanıcı işlemleri yapılabilir. “Ekle” tıklanır ise ;
penceresi açılır.Daha önceden tanımlanmamış bir kullanıcı seçilir ise ;
penceresi açılır ve bu ekranda kullanıcı bilgileri girilip “Kaydet” tuşu ile
kaydedilebilir. Kullanıcı şifresi nümerik karakterlerden oluşmalıdır.
Eğer seçilen kullanıcı daha önceden tanımlanmış ise mesaj kutusu ile uyarı verilir.
“Kullanıcı” menüsünde “Değiştir” tıklanır ise kullanıcı numarası sorgulama ekranı
açılır. Bilgilerinde değişiklik yapılmak istenen kullanıcı seçilir ve “OK” tuşuna
basılırsa kullanıcı bilgileri ile birlikte “Kullanıcı Ayarları” penceresi açılır. Bilgiler
değiştirilip “Kayıt” tuşu ile değiştirilen kullanıcı bilgileri kaydedilebilir. Eğer
kullanıcı daha önceden tanımlanmamış ise mesaj kutusu ile uyarı verilir.
“Kullancı” menüsünde “Sil” tıklanır ise kullanıcı numarası sorgulama ekranı açılır.
Tanımlı bir kullanıcı seçilir ve “Onay” tuşu tıklanır ise tanımlı kullanıcı silinir.
“Ayarlar” anamenüsünde “Kamera” tıklanır ise ;
menüsü açılır. “Ayarlar” tıklanır ise;
penceresi açılır. Bu pencereden cihazın kamera ayarları yapılabilir. Ayar ayrıntıları
için ekom kullanma kılavuzuna bakınız.
“Ayarlar” menüsünden “Ses” tıklanırsa ;
menüsü açılır. “Ayarlar” tıklanırsa ;
penceresi açılır. Bu pencereden sistem ses özellikleri ile ilgili ayarlar yapılır ve
kaydedilir. Ayarların detayları için ekom kullanma kılavuzuna bakınız.
“Ayarlar” menüsünden “Gösterge” tıklanırsa ;
menüsü açılır. “Ayarlar” tıklanırsa ;
penceresi açılır. Bu pencereden sistem gösterge ve boot izleme programı seçme
ayarları yapılabilir. Ayrıntılar için ekom kullanma kılavuzuna bakınız.
2.9– Veritabanı İşlemleri:
Anamenüde “Veritabanı” tıklanırsa ;
menüsü görülür. Burada “Yedekle” tıklanır ise cihaz üzerindeki veritabanının yedeği
proje klasörü altında dbase kalsörünün içine kopyalanır. İşlem bitince mesaj kutusu
ile bilgi verilir.
“Temizle” tıklanır ise sistem içindeki veritabanı dosyası silinir ve sistem yeni
veritabanı ile yeniden başlatılır.
2.10
– Bağlantı :
“Bağlantı” menüsü tıklandığında ;
menüsü görülür. “Aç” tıklanır ise cihaz ile ayrı bir pencereden bağlantı kurulur ve
sistem LCD'si bilgisayarınız üzerinden izlenip kontrol edilebilir. Açılan pencereyi
kapatarak bağlantıyı sonlandırabilirsiniz.
Bağlantı hızı networkun yapısına göre değişkenlik gösterebilir.
2.11
– Web Ayarları:
“Web” menüsüne tıkladığınızda ;
menüsü açılır. Bu menüde “Tasarla” tıklanır ise “Ekom Web Tasarım” programı açılır
ve cihaz içinden kullanılabilircek web sayfaları tasarlanabilir. Ayrıntılar için “Ekom
Web Tasarım” programının kullanma kılavuzuna bakınız.
“Yükle” tıklanır ise tasarlanan web sayfaları cihaza gönderilir ve cihaz içindeki web
server ile uzaktan izleme ve kontrol için web izleme olarak kullanılabilir.
2.12
– Yardım
“Yardım” menüsüne tıkladığınızda bilgi amaçlı ;
penceresi açılacaktır. Soru ve önerilerinizi [email protected] mail adresine
iletebilirsiniz.
2.13
– Cihazı Yeniden Başlatmak:
Bir proje tanımladıktan sonra cihazı yeniden başlatmak istenirse ana sayfadaki
“REBOOT” butonuna basmak yeterlidir. Cihaz otomatik olarak yeniden
başlatılacaktır.
Download

Ekom Manager Programı Kullanma Kılavuzu