KAYNAKÇI BELGELENDİRME PROGRAMI
TS EN ISO 9606-1:2014
1
2
3
4
Belgelendirme programının adı
Belgelendirme programının
amacı
Belgelendirme programı
kapsamı
Belgelendirme dokümanları
TS EN ISO 9606-1: 2014
Adayların TS EN ISO 9606-1: 2014 standart
gereklerine uygun test edilip belgelendirilmesi
Ergitme kaynağı ile Çelik malzemelerin kaynağını
yapan personelin sertifikalandırılması
-
Belgelendirme programı dili
Tr-Eng
Başvuru sırasında istenecek
belgeler
-
7
Belgelendirme programına
katılabilmek için ön şartlar
-
8
9
Sınav türü
Sınav süreleri
5
6
10 Sınav yeri
11 Sınav esnasında kullanılacak
malzemeler
12 Sınav soru ağırlıkları
F – 040 (2)
TS EN ISO 9606-1: 2014 standardı
F - 034 Personel Belgelendirme Sınav
Başvuru ve Mutabakat Formu
F - 035 Personel Belgelendirme Sınav Takip
ve Karar Formu
F - 036 Personel Belgelendirme Sınav Kontrol
Listesi
F - 037 Personel Taahhütnamesi
F - 052 TÜRKAK EN Kaynakçı Sertifika
Formu
Türkçe
İngilizce
Kimlik Bilgileri
F - 034 Personel Belgelendirme Sınav
Başvuru ve Mutabakat Formu
Okuma yazma bilmek
Sınava girilecek konuda kaynak becerisine ve
bilgisine sahip olmak
Pratik sınav
Pratik Sınav süresi test parçasının ebat ve niteliğine
bağlı olarak sınav yetkilisi tarafından belirlenir.
Maksimum süre 2 saat, minimum süre 30 dakika ile
sınırlandırılmıştır.
Müşteri veya aday tarafından belirlenen ve kaynak
yapmaya uygun atölyeler
- Kaynak ekipmanı
- Koruyucu ekipman
- Kaynaklanacak malzeme ve kaynak sarf
malzemeleri
Her bir pratik sınav parçası tek başına
değerlendirilir
1/2
Nisan 2014
KAYNAKÇI BELGELENDİRME PROGRAMI
TS EN ISO 9606-1:2014
13 Soru sayısı ve başarı notu veya
pratik test parçası
değerlendirilmesi
14 Tahribatsız ve tahribatlı testler
15 Test sonuçlarına itiraz & test
parçalarının saklanması
16 Sınava tekrar giriş hakkı
17 Belge geçerlilik süresi
18 Gözetim periyodu
19 Yeniden belgelendirme
F – 040 (2)
Tespit edilen süreksizliklerden,
Aşırı yüksek kaynak dikişi, aşırı dikiş dış bükeyliği,
aşırı boğaz kalınlığı, aşırı kök yüksekliği EN ISO
5817, kalite seviyesi C’ye göre diğer tüm
süreksizlikler kalite seviyesi B’ye göre
değerlendirilir.
TS EN ISO 9606-1: 2014 standardındaki Tablo 13
gereklerine uygun yapılacak tüm testler
Test parçaları P - 09 Personel Belgelendirme
Prosedürü göre saklanır.
İtiraz için ise P - 10 Müşteri İtiraz Prosedürü
uygulanır.
Her bir sınav parçasından en fazla iki adet parça
kaynaklanabilir. Yeni bir sınav için minimum 1 hafta
beklenir.
3 Yıl.
GSI SLV TR gözetiminde 2 yıl sonunda son 6 aya
ait 2 adet kaynak dikişine Radyografik/Ultrasonik
ve/veya tahribatlı testlerden biri yapılarsa belge
geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.
Sertifikalar, düzenlendikleri tarihten itibaren her 6 ay
sonunda (3 yıllık geçerlilik süresinde 5 kez) işveren
tarafından onaylanıp, her onaydan sonra 15 gün
içerisinde fotokopisinin GSI SLV TR'ye ulaştırılması
gerekmektedir. Aksi takdirde belge geçerliliğini
yitirir. Aksi halde belge geçerliliğini yitirir.
Yeniden belgelendirme müşteri/aday talebi
doğrultusunda tekrarlanır.
2/2
Nisan 2014
Download

TS EN ISO 9606-1-2014 Kaynakçı Belgelendirme Programı