Příručka uživatele Helios Orange
VELKÝ TITULEK –
MAXIMÁLNĚ DVA ŘÁDKY
podtitulek
podtitulek
podtitulek
VELKÝ TITULEK –
MAXIMÁLNĚ DVA ŘÁDKY
podtitulek
podtitulek
podtitulek
Užívateľská príručka Helios Orange
www.helios.eu
2
OBSAH
1. ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2. TECHNICKÝ POPIS SYSTÉMU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1 Minimálna konfigurácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2 Inštalácia MS SQL Servera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3 Inštalácia systému Helios Orange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.4 Spustenie systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3. OVLÁDANIE SYSTÉMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.1 Stiahnutie novej verzie z Webu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.2 Slovník pojmov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.3 Ovládanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.3.1 Ovládanie prehľadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.3.2 Prvky a ovládanie formulára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.3.3 klávesové skratky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.4 Voľby miestnej ponuky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.4.1 Oprava ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.4.2 Nový ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.4.3 Zrušiť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.4.4 Tlač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.4.5 MS Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.4.6 Informácie o aktuálnom zázname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.4.7 Sumár hodnôt vybraných záznamov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.4.8 Odoslať odkaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.4.9 Označ / Odznač všetky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.4.10 Povoliť zoskupovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.4.11 Automatická šírka stĺpcov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.4.12 Nastav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.4.12.1 Zobrazenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.4.12.2 Triedenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.4.12.3 Podmienky - filter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.4.12.4 Uložené nastavenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.4.13 Obnoviť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.5 Konfigurácia / správa systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.6 Globálne konštanty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.6.1 Systémové konštanty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.6.2 Firemné konštanty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.6.3 Konštanty modulov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.6.4 Užívatelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.6.5 Role . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.6.6 Žurnál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.6.7 Zálohy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.7 Užívateľské konštanty - globálne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.8 Užívateľské konštanty - lokálne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4. ČÍSELNÍKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.1 Organizácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.2 Účtovné kódy - kontácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.3 Zákazky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.3.1 Nový . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.3.2 Mesačný plán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.3.3 Výpočet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.3.4 Predpisy kalkulácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2
Užívateľská príručka
Helios Orange
4.4 Kurzový lístok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4.5 Organizačná štruktúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4.6 Číselník DPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4.7 Číselník období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.8 Dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5. Účtovníctvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
5.1 Číselníky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
5.2 Účtovný denník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.3 Výstupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
6. Pokladňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
7. Obeh tovaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
7.1 Výstupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
8. Fakturácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
8.1 Tlač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
9. Banka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
10. Evidencia pošty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
11. Majetok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
12. Mzdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Helios Orange
Užívateľská príručka
3
1. Úvod
Táto príručka má slúžiť výhradne na základnú orientáciu v systéme Helios Orange. Jej cieľom je
pomôcť užívateľovi pri prvých krokoch v systéme.
V úvodnej časti príručky je popísané ovládanie, ktoré je zhodné pre všetky moduly systému.
Pri jednotlivých moduloch je popísané, čo ktorý modul umožňuje a sú uvedené príklady.
Príručka obsahuje iba základné moduly systému Helios Orange. Pokiaľ budete potrebovať
podrobnejšie informácie o ovládaní a jednotlivých funkciách systému, nájdete na Vašom inštalačnom
CD kompletnú užívateľskú dokumentáciu. Máte možnosť si prečítať a prípadne vytlačiť iba tú časť
dokumentácie, ktorá Vás práve zaujíma.
Kompletná príručka je tiež k dispozícii na internete, zobraziť ju môžete priamo zo spusteného systému
Helios Orange v ponuke Nápoveda- Príručka na webe. Na tomto mieste taktiež nájdete
elektronického sprievodcu k niektorým funkciám programu.
Počas práce s programom máte tiež možnosť používať Nápovedu vyvolaním klávesom <F1> .
V texte sa nachádzajú príklady a upozornenia, ktoré sú z dôvodu lepšej orientácie označené
grafickými symbolmi.
4
UPOZORNENIE:
Príklad
Užívateľská príručka
Helios Orange
2. Technický popis systému
Systém Helios Orange je postavený na komunikačnej architektúre typu klient/server. Systém sa
skladá z aplikačnej, databázovej a komunikačnej vrstvy.
Aplikačná vrstva systému - program
Programové rozhranie systému (klientska aplikácia) je súčasť, ktorá umožňuje vkladať, spracovávať
a vyhodnocovať dáta. Touto súčasťou systému je program helios.exe, jeho knižnice DLL, pomocné
a konfiguračné súbory. Helios.exe je úplne 32 bitová aplikácia, určená na prevádzku v prostredí
WinNT/2000. Helios.exe je nainštalovaný na serveri. Spúšťa sa cez jednotlivých klientov na sieti
a pracuje s dátami, ktoré sú uložené na serveri.
Databázová vrstva systému - databázový server
Relačná databáza (server) je časť systému, ktorá slúži na vlastné ukladanie, správu a zabezpečenie
fyzických dát vytváraných za pomoci programového rozhrania. Ako databázový nástroj bol pre systém
Helios Orange vybraný MS SQL Server firmy Microsoft. Systém je možné prevádzkovať s úplnou
funkčnosťou už na minimálnej verzii SQL Servera, t.j. MSDE (Microsoft Data Engine), ktorá však
neobsahuje žiadne administračné nástroje. Súčasťou inštalačného CD systému Helios Orange je len
MSDE, ktorý je dodávaný zdarma. Plnú verziu SQL servera so všetkými administračnými nástrojmi je
nutné v prípade potreby si zakúpiť zvlášť.
Komunikačná vrstva systému - sieťové knižnice
Programové rozhranie používa na komunikáciu s databázovým serverom štandardné knižnice firmy
Microsoft, DB-library (ntwdblib.dll). Za účelom sieťovej komunikácie sú používané aj sieťové knižnice
SQL Servera, ktoré musia zodpovedať nastaveniam sieťových protokolov operačného systému.
Najčastejšie používané sieťové knižnice sú uvedené nižšie a sú súčasťou inštalačného CD systému
Helios Orange.
Sieťová knižnica
Súbor DLL
Poznámka
Named-pipes
dbnmpntw.dll
základná knižnica; nepracuje vo Windows 9x
TCP/IP Sockets
dbmssocn.dll
najrýchlejšia knižnica; pre Windows siete
Multiprotocol
dbmsrpcn.dll
automaticky rozpozná sieťové protokoly
NWLink IPX/SPX
dbmsspxn.dll
knižnica pre siete Novell
Operačný systém
Systém Helios Orange je možné prevádzkovať v prostredí 32-bitových verzií OS Windows. Táto
podmienka platí pre časť klienta aj servera (teda pre Helios.exe, SQL Server aj MSDE). Vo
výnimočných prípadoch je možné na strane klienta použiť aj niektoré ďalšie operačné systémy.
Operačný systém
Server
Klient
Poznámka
Windows NT
áno
áno
na serveri aj na staniciach je treba SP 4 a vyšší
Windows 2000
áno
áno
Windows XP
áno
áno
OS/2
nie
áno
je potrebný ODBC klientsky SW od dodávateľa
UNIX
nie
áno
je potrebný ODBC klientsky SW od dodávateľa
Apple Macintosh
nie
áno
je potrebný ODBC klientsky SW od dodávateľa
Helios Orange
Užívateľská príručka
5
2.1 Minimálna konfigurácia
Uvedené požiadavky na hardware a software počítačov, v ktorých budete prevádzkovať systém
Helios Orange sú minimálne, t.j. nevyhnutne potrebné pre nainštalovanie a základné
sprevádzkovanie SQL servera a Helios Orange. Neberie sa ohľad na ďalšie aplikácie, ktoré sú
prevádzkované na stanici alebo serveri a ktoré zvyšujú nároky.
Aktuálne požadovanú konfiguráciu nájdete na internetových stránkach www.helios.eu.
Minimálne grafické rozlíšenie obrazovky je 800x600, 256 farieb.
"Monoinštalácia" (systém nainštalovaný iba na jednom počítači a spúšťaná iba na tomto počítači):
Operačný systém
Verzia SQL servera
Procesor
Pamäť
Disk
Poznámka
Windows 2000
Professional
MS SQL Server 2005
Express Edition
Celeron
300 MHz
256MB
4GB
Databáza <
100MB
Windows XP
Professional
MS SQL Server 2005
Express Edition
Celeron
550 MHz
256MB
4GB
Databáze <
100MB
Poznámka: pri predpokladanej veľkosti databázy > 100MB je potrebné zväčšiť pamäť na minimálne
512MB (podľa veľkosti databázy - odporúčame konzultáciu s firmou LCS Slovensko, a.s.).
Server
Operačný systém
Windows XP
Professional
Verzia SQL servera
MS SQL Server 2005
Express Edition
NT 4.0 Server /
SQL 2000 Server
Windows 2000 Server
Procesor
Pamäť
Disk
Poznámka
PIII
500 MHz
512MB
4GB
< 5 užívateľov
PIII
500MHz
1GB
Diskové pole < 5 užívateľov
8GB RAID1(5)
Poznámka: pri predpokladanej veľkosti databázy >1GB je potrebné zväčšiť pamäť na minimálne 1GB
(podľa veľkosti databáze - odporúčame konzultovať s firmou LCS Slovensko, a.s.).
Rovnako aj pri predpokladanom počte užívateľov >10 odporúčame konfiguráciu servera konzultovať
s firmou LCS Slovensko, a.s..
Klient (PC užívateľa Helios Orange v počítačovej sieti, kde je nainštalovaný server Helios Orange):
Operačný systém
Procesor
Pamäť
Disk
NT 4.0 WS - Windows
2000 Professional
Celeron 300 MHz
256MB
4GB
Windows XP Professional
Celeron 550MHz
256MB
4GB
Poznámka
Inštalovaný aj MS
Office 2000
Inštalovanýt aj MS
Office XP
Pozn.: aj v tomto prípade záleží na veľkosti databázy, ak je väčšia, je potrebné zväčšiť pamäť (podľa
veľkosti databázy - odporúčame konzultáciu s firmou LCS Slovensko, a.s.).
2.2 Inštalácia MS SQL Servera
Inštalácia plnej verzie MS SQL Server
Pre úspešnú prevádzku systému Helios Orange je potrebné nainštalovať MS SQL Server vo verzii
7.0 a vyšší. Pri inštalácii sa riaďte pokynmi uvedenými v dokumentácii k SQL Serveru a voľbami
sprievodcu inštaláciou. Typ inštalácie SQL Servera zvoľte Custom.
6
Užívateľská príručka
Helios Orange
Počas prevádzky systému Helios Orange môže dochádzať (napríklad z dôvodu havárie systému)
k poškodeniu dát, chybám v dátach a pod. Môžete využiť možnosti odovzdať zálohu vašich dát firme
LCS Slovensko, a.s. na preverenie, nájdenie chýb a prípadne na opravu. Pre možnosť takejto výmeny
dát je potrebné počas inštalácie SQL Servera urobiť nasledujúce nastavenia:
Obr. 1 - Konfigurácia SQL Servera
UPOZORNENIE:
Parameter Sort Order musíte vždy nastaviť na hodnotu CASE-INSENSITIVE, inak systém
Helios Orange nebude fungovať.
Helios Orange
Užívateľská príručka
7
Obr. 2 - Konfigurácia SQL Servera 2000
Inštalácia MSDE
Vložte do CD mechaniky inštalačné CD-ROM systému Helios Orange. Pokiaľ nemáte nastavený
režim automatického spustenia CD, kliknite na ponuku Štart vo vašich Windows, zvoľte Spustiť,
do poľa napíšte príkaz X:\heuvod (X je označenie vašej CD mechaniky) a potvrďte klávesom <Enter>.
Otvorí sa inštalačná ponuka systému Helios Orange. Kliknite myšou na ponuku MSDE/MS SQL
SERVER, zvoľte MSDE 1.0 a následne sa riaďte pokynmi inštalačného programu. Pri inštalácii MSDE
nastavujete iba diskové cesty pre uloženie programových súborov MSDE a dátových súborov
databáz.
UPOZORNENIE:
Inštaláciu MSDE je možné vykonať iba v prípade, že úvodná TEST konfigurácia (viď. Kapitola
Inštalácia Helios Orange) odporučí nainštalovať SQL Server/MSDE. Pokiaľ TEST odporučil
iné úpravy konfigurácie, systém tento test opäť zobrazí a nedovolí v inštalácii MSDE
pokračovať, pokiaľ potrebné úpravy nevykonáte.
Pred inštaláciou MSDE odporúčame na klávesnici počítača vypnúť kláves NumLock.
Na niektorých počítačoch môže zapnutá klávesnica spomaliť priebeh inštalácie (aj o niekoľko
hodín).
Inštalácia Service Pack
Pre obidva varianty (plná verzia SQL Servera aj MSDE) je potrebné nainštalovať aktuálny Service
Pack, ktorý je súčasťou inštalačného CD systému Helios Orange. Service Pack zaktualizuje a opraví
funkcie SQL Servera (na inštalačnom CD ponuka MSDE/MS SQL SERVER a voľba Service Pack).
8
Užívateľská príručka
Helios Orange
UPOZORNENIE:
Bez inštalácie Service PACK pre SQL Server (MSDE) systém Helios Orange nespustíte.
Konfigurácia SQL Servera/MSDE pre sieťovú prevádzku
Po inštalácii SQL Servera/MSDE skontrolujte správne nastavenie sieťových knižníc. Kontrolu nie je
treba vykonávať v prípade lokálnej inštalácie (prevádzka systému Helios Orange na jednom počítači,
ktorý nie je zapojený do siete).
Na serveri otvorte vo Windows ponuku Štart, zvoľte Spustiť, do poľa napíšte príkaz svrnetcn.exe
a potvrďte tlačidlom OK. Otvorí sa program pre konfiguráciu sieťových knižníc SQL Servera (SQL
Server Network Utility).
Odporúčame nastaviť knižnicu TCP/IP alebo Multiprotocol (je možné nastaviť obe možnosti). Vybraná
sieťová knižnica musí zodpovedať nastavenému sieťovému protokolu v operačnom systéme (napr.:
pokiaľ je vybraná knižnica TCP/IP musí byť aj vo Windows nastavený sieťový protokol TCP/IP, inak
nebude server na sieti prístupný).
UPOZORNENIE:
Siete typu Windows 9x pracujú iba s knižnicami TCP/IP a Multiprotocol. Knižnica TCP/IP
umožňuje najrýchlejšiu komunikáciu po sieti.
V okne programu skontrolujte zavedené sieťové knižnice, vykonajte potrebné nastavenia a program
stlačením tlačidla OK ukončite.
V prípade zmeny nastavenia sieťovej knižnice je potrebné zadať aj zvolenú knižnicu do konfiguračného súboru systému Helios Orange. Otvorite súbor helios.ini, najlepšie programom Notepad
(poznámkový blok) a zmeniť parameter Protocol.
UPOZORNENIE:
Všetky zmeny nastavenia sieťových knižníc sa prejavia až po reštartovaní SQL Servera.
2.3 Inštalácia systému Helios Orange
Inštaláciu systému Helios Orange vykonajte z inštalačného CD. Na CD nájdete aj ďalšie programy,
potrebné na prevádzku systému. Vložte CD do mechaniky. Pokiaľ nemáte nastavený režim
automatického spustenia CD, kliknite na ponuku Štart vo vašich Windows, zvoľte Spustiť, do poľa
napíšte príkaz X:\heuvod (X je označenie vašej CD mechaniky) a potvrďte klávesom <Enter>.
TEST konfigurácie lokálneho počítača
Po spustení inštalačného CD sa zobrazí uvítacie okno s úvodnými informáciami. Stlačte tlačidlo
Pokračovať. Najskôr sa vykoná automatický TEST konfigurácie lokálneho počítača.
Helios Orange
Užívateľská príručka
9
Obr. 3 - TEST konfigurácie PC
TEST overí, či počítač, na ktorom je spustené inštalačné CD, spĺňa požiadavky na konfiguráciu,
potrebnú na nainštalovanie systému Helios Orange. Preverujú sa tieto komponenty:
hardware počítača
disková a operačná pamäť
verzia operačného systému
verzia MS Internet Explorer
konfigurácia siete
prítomnosť SQL servera
Pokiaľ niektorá časť konfigurácie nezodpovedá požiadavkám, zobrazí sa VÝSLEDOK TESTU
s odporúčením na odstránenie prípadných problémov.
Výsledok testu je možné štandardnými nástrojmi OS Windows uložiť na disk stlačením tlačidla Uložiť
do súboru .... .
Tlačidlom Lokálna inštalácia môžete vykonať automatickú inštaláciu všetkých potrebných SW súčastí,
v prípade inštalácie systému Helios Orange na "tento počítač" (počítač na ktorom prebiehal TEST).
Tlačidlom Zavrieť ukončíte TEST a otvoríte vlastnú inštalačnú ponuku systému Helios Orange.
Lokálna inštalácia
Slúži na automatické, postupné nainštalovanie všetkých SW súčastí, potrebných na prevádzku
systému Helios Orange.
Je možné ju použiť, ak inštalujete Helios Orange na počítač, na ktorom ste spustili inštalačné CD.
Pred inštaláciou musia byť splnené tieto podmienky:
10
Užívateľská príručka
Helios Orange
minimálna konfigurácia PC (TEST nevykazuje žiadne odporúčania na HW)
požadovaná verzia OS (TEST vykazuje iba odporúčania inštalácie SP pre Windows NT)
klient siete Microsoft (TEST nevykazuje odporúčania konfigurácie siete)
Princíp Lokálnej inštalácie je nasledujúci:
TEST najskôr zistí nezodpovedajúce SW súčasti.
Po stlačení tlačidla Lokálna inštalácia sa pokúsi v zadanom poradí nezodpovedajúce súčasti
automaticky nainštalovať z inštalačného CD.
Inštalácia súčastí neprebieha zároveň, ale postupne. Niektoré inštalácie vyžadujú reštart
počítača. Je potrebné vždy po nahraní každej súčasti spustiť znovu inštalačné CD a v okne
výsledkov TESTu znova kliknúť na tlačidlo Lokálna inštalácia.
Lokálna inštalácia - poradie kontroly a inštalácie SW súčastí:
Servis Pack pre Windows NT
Ponúkne výber jazykovej verzie (česká, anglická), vykoná inštaláciu a reštartuje PC. Je potrebné
opäť spustiť inštalačné CD a v TESTe kliknúť na Lokálnu inštaláciu.
MS Internet Explorer
Ponúkne jazykovú verziu (česká, anglická), vykoná inštaláciu a reštartuje PC. Je potrebné opäť
spustiť inštalačné CD a v TESTe kliknúť na Lokálnu inštaláciu.
MSDE
Spustí sprievodcu inštaláciou (je možné zmeniť umiestnenie súborov) a vykoná inštaláciu. Je
potrebné znova spustiť inštalačné CD a v TESTe kliknúť na Lokálnu inštaláciu.
Servis Pack pre SQL Server/MSDE
Vykoná inštaláciu a reštartuje PC. Je potrebné znova spustiť inštalačné CD a v TESTe kliknúť na
Lokálnu inštaláciu.
Helios Orange
Spustí sprievodcu inštaláciou.
Inštalačná ponuka systému Helios Orange - obsah CD
Inštalačné okno je rozdelené do niekoľkých ponúk s voľbami. Pokiaľ nad konkrétnou voľbou podržíte
ukazovateľ myši, objavia sa vo voľnej spodnej časti okna ďalšie informácie o vybranej voľbe.
Helios Orange - vlastná inštalácia Helios Orange, pokyny na inštaláciu systému Helios
Orange, príručka k programu vo formáte MS Word, prehliadač dokumentov MS Word (je potrebné
nainštalovať v prípade, že nemáte plnú verziu MS Word).
MSDE/MS SQL SERVER - databázové jadro SQL servera MSDE a Servis Pack 2 pre MSDE aj
SQL Server. Obe voľby je nutné nainštalovať na základnú prevádzku systému.
TEST - týmto tlačidlom je možné opakovane spustiť TEST konfigurácie lokálneho počítača.
Sprievodca inštalácie systému Helios Orange
V inštalačnej ponuke CD jedenkrát kliknite na ponuku Helios Orange a zvoľte Helios Orange. Spustí
sa štandardný inštalačný sprievodca, ktorý vám uľahčí jednotlivé kroky inštalácie. V sprievodcovi sa
pohybujete pomocou tlačidiel Ďalší a Späť. Inštaláciu je možné prerušiť a ukončiť tlačidlom Storno.
V nasledujúcich bodoch je popísaná inštalácia plnej verzie systému Helios Orange.
Typ inštalácie
Demo - ukážková verzia systému. Je možné nainštalovať aj vzorovú databázu.
Štandardná - plná verzia systému. Vyberte túto voľbu a pokračujete tlačidlom Ďalší.
Helios Orange
Užívateľská príručka
11
Cieľové umiestnenie
V tomto okne vyberáte umiestnenie adresárov s programami systému Helios Orange. Štandardne je
ponúknutá cesta C:\PROGRAM FILES\LCS SLOVENSKO\Helios IQ. Cestu môžete zmeniť pomocou
tlačidla Prechádzať.
Inštalačný kód
Po odsúhlasení licenčných podmienok sa objaví okno na zadanie inštalačných kódov. Požadované
údaje vyplňte podľa priloženého inštalačného protokolu.
UPOZORNENIE:
Pri zadávaní inštalačného kódu je potrebné dodržiavať veľkosť písmen. Sprievodca inštaláciou
rozpoznáva malé a veľké písmená a pokiaľ kód nie je správne vyplnený, nedovolí vám
pokračovať v inštalácii. V takomto prípade skontrolujte zadanie kódu a opravte prípadné chyby.
Výber súčastí
Potvrdením umiestnenia sa dostanete do okna výberu jednotlivých programových súčastí systému
Helios Orange. Časti, ktoré sa budú inštalovať, sú označené zaškrtnutým políčkom vľavo. Výber
môžete ovplyvniť kliknutím na jednotlivé súčasti (políčko bude zaškrtnuté). Vpravo vidíte Popis práce
vybranej súčasti. V spodnej časti okna sa zobrazujú hodnoty Požadované a Voľné miesto na disku.
Programové súbory - vlastné súbory a moduly systému Helios Orange
Nápoveda - súbory elektronickej nápovedy, vrátane jazykových mutácií
Bankové skripty - formáty bankových príkazov a výpisov na elektronický platobný styk. Táto
voľba je prístupná len vtedy, ak vlastníte modul Banka
Účtovné výkazy - nadstavba systému Helios Orange. Obsahuje vytvorené účtovné výkazy
(Rozvaha, Výkaz ziskov a strát a pod.), do ktorých sa načítavajú dáta vytvorené v systéme Helios
Orange. Pracuje ako doplnok tabuľkového procesora MS Excel 8.0 a vyšší.
Preddefinované filtre - filtre vybraných prehľadov systému Helios Orange
Preddefinované zostavy - definované zostavy pre modul účtovníctvo.
Predefinované opisy - definované opisy pre vybrané prehľady systému Helios Orange.
UPOZORNENIE:
Programové súbory v okne Výber súčastí musí byť zaškrtnutý vždy, inak nie je možné
pokračovať v inštalácii.
Výber SQL Servera
V tomto okne sprievodcu zadávate názov počítača, na ktorom je nainštalovaný SQL Server a ktorý
bude slúžiť na prácu s dátami systému Helios Orange. Do poľa server je možné zadať názov počítača
alebo substitúciu názvu vo forme bodky (v prípade inštalácie priamo zo servera).
12
Užívateľská príručka
Helios Orange
UPOZORNENIE:
Odporúčame uvádzať vždy názov servera. Symbol bodka "." nahrádza názov servera
relatívne. Pokiaľ takto nainštalovaný systém Helios Orange spustíte na inom počítači ako na
serveri, bude systém hľadať SQL Server na aktuálnom počítači (nie na serveri) a dôjde
k chybe pri spustení.
Výber zložky programu
Sprievodca ponúkne vytvorenie programovej zložky Helios Orange v ponuke Štart vašich Windows.
Názov zložky môžete zmeniť práve v tomto okne. Môžete použiť aj niektorú už existujúcu programovú
zložku.
Kontrola nastavení a začiatok kopírovania súborov
Ako posledný krok pred samotným spustením inštalácie vám sprievodca ponúkne zadané parametre
na kontrolu. V okne sa zobrazia inštalačné kódy, cieľové umiestnenie na disku a názov programovej
zložky v ponuke Štart. V tejto fáze môžete ešte nastavenia zmeniť. Tlačidlom Späť sa vrátite na
jednotlivé parametre inštalácie. Tlačidlo Ďalší spustí kopírovanie súborov na disk do určeného
adresára. Po skopírovaní súborov sprievodca zobrazí informačné okno s výsledkom inštalácie. Ak
inštalácia prebehla úspešne, vykonajte prvé spustenie systému Helios Orange.
2.4 Spustenie systému
Systém Helios Orange spustíme otvorením súboru helios.exe z adresára, do ktorého ste systém
nainštalovali. Môžete použiť aj ikonu Helios Orange z vytvorenej programovej zložky v ponuke Štart.
Spustenie systému prebieha v nasledujúcich krokoch.
Program vykoná ako prvý krok načítanie konfigurácie z iniciačného súboru Helios.ini, ktorý sa musí
nachádzať v rovnakom adresári ako Helios.exe.
Ďalším krokom je prihlásenie sa do systému. Ak je nastavená NT Autentifikácia, prebieha automaticky
pokus o prihlásenie. Ak nie je povolená NT Autentifikácia (alebo sa automatické prihlásenie
nepodarí), objaví sa prihlasovacia obrazovka, kde je treba zadať prihlasovacie meno a heslo. Pri
zadaní správnych údajov prebieha prihlasovací proces.
UPOZORNENIE:
Prvé prihlásenie do systému musí urobiť užívateľ, ktorý je na SQL Serveri zaradený
do serverovej role System Administrator. V prípade prihlasovania pomocou NT Autentifikácie
je to administrátor siete (užívateľ Administrator). V prípade, ak je spôsob prihlasovania so
zadávaním mena a hesla, musíte zadať prihlasovacie meno SA (prvotný užívateľ SQL
Servera) bez hesla.
Systém Helios Orange skontroluje existenciu databázy. Ak ešte databáza nie je založená, systém
ponúkne jej vytvorenie.
Po úspešnom založení alebo pripojení databázy a prihlásení do systému sa objaví základné okno
s pracovnou plochou a hlavná ponuka systému Helios Orange.
Pri prihlasovaní do verzie s viacerými dátami sa vám zobrazí dialógové okno, v ktorom vyberiete
firmu, ktorú chcete spracovávať. Pri prvom prihlasovaní je zoznam prázdny.
Helios Orange
Užívateľská príručka
13
3. OVLÁDANIE SYSTÉMU
Hlavnú ponuku tvoria záložky: Prehľady, Obľúbené a Nedávne.
Prehľady - záložky, kde nájdete všetky ponuky, vždy rovnako usporiadané. Počet závisí na tom, aké
moduly sú inštalované a aké má prihlásený užívateľ práva.
Obľúbené - záložka, kam si zaradíte iba tie možnosti, ktoré chcete a v poradí, aké si zvolíte. Nastavíte
si tak rýchly prístup k tým možnostiam, ktoré najčastejšie používate. Vybranú možnosť pridáte
k obľúbeným kliknutím pravým tlačidlom myši a voľbou príkazu Pridať k obľúbeným.
Nedávne - záložka, na ktorú sa radia chronologicky všetky prehľady, ktoré užívateľ navštívil; najnovšie
sa radia vždy nahor.
V ďalších úrovniach Hlavnej ponuky vyberáte z jednotlivých prehľadov. V module Účtovníctvo sú to
napr. Účtovný denník, Druhy účtovných dokladov alebo Číselník účtov. V pravej časti prehľadu okna
a aplikácie (systému) sa už zobrazí priamo prehľad, ktorý zodpovedá pozícii kurzora v Hlavnej
Ponuke. U niektorých prehľadov ešte pri "otvorení" zadávate ďalšie údaje, napríklad druh účtovného
dokladu (prehľad Účtovný denník).
Po prihlásení do systému máte k dispozícii aj zoznam ponúk, ktorý obsahuje voľby Akcie, Možnosti
a Nápoveda.
Akcie - voľbou Nové okno spustíte systém Helios Orange znova v ďalšom okne.
Možnosti - voľbou Konfigurácia/správa systému nastavujete parametre a vlastnosti systému, voľby
Užívateľské konštanty umožňujú nastavenia konštánt pre užívateľov systému.
Nápoveda - táto voľba obsahuje nápovedu k systému, možnosť stiahnutia novej verzie z Webu,
zobrazenie aktuálnych zmien pomocou ponuky História verzií, zobrazenie príručky na webe
a možnosť zaslania otázok na hotline v elektronickej podobe.
3.1 Stiahnutie novej verzie z Webu
Po potvrdení ponuky Nápoveda a akcie Stiahni z Webu najnovšiu verziu ... prebieha pripojovanie
a následne sa objaví tabuľka, kde je zobrazené číslo Vašej verzie a číslo aktuálnej verzie na Webe.
Pokiaľ na otázku, či si želáte aktuálnu verziu stiahnuť a nainštalovať, odpoviete stlačením tlačidla Áno,
bude prebiehať sťahovanie a inštalácia. Systém bude ukončený a po skončení inštalácie budete
upozornení hlásením a systém bude automaticky spustený.
UPOZORNENIE:
Pokiaľ nie sú nastavené práva na adresár (Helios), ale na jednotlivé súbory, budú tieto práva
po stiahnutí stratené, právo na spustenie bude mať iba užívateľ, ktorý sťahoval verziu
a administrátor, ktorý má plné práva. Pred samotným sťahovaním a aktualizáciou odporúčame
zálohovať existujúcu verziu.
14
Užívateľská príručka
Helios Orange
3.2 Slovník pojmov
Obr. 4 - Názvoslovie spojené s oknom aplikácie Helios Orange
Záhlavie okna
Rovnako ako v ostatných aplikáciách pre Windows je záhlavie horný pruh okna. Slúži na orientáciu,
v ktorom okne (aktívne, neaktívne) sa nachádzate. Obsahuje dôležité ovládacie prvky, tlačidlá
Maximalizovať, Minimalizovať, Ukončiť a úplne vľavo tlačidlo pre menu okna. Zobrazuje názov
prehľadu, s ktorým pracujete. V systéme Helios Orange môžete byť v jednom okamihu iba v jednom
aktívnom okne.
Zoznam ponúk
Zoznam menu s množstvom funkcií. Ovládate myšou alebo klávesovými skratkami (napr. <Alt><M>
otvorí menu Možnosti).
Panel nástrojov
Na okamžité použitie je množstvo funkcií, ktoré sú sústredené do tohto miesta. Kliknutím myši na
požadované tlačidlo vykonáte akciu.
Helios Orange
Užívateľská príručka
15
Stavový riadok
Spodný okraj systému. Obsahuje tieto aktuálne informácie:
k akému serveru ste pripojený
s akou databázou pracujete (spracovávanou organizáciou)
pod akým menom ste prihlásený
aké máte nastavené obdobie
aký máte nastavený aktuálny sklad
aký máte zafiltrovaný prehľad.
Pravým tlačidlom myši na niektorých položkách stavového riadku vyvoláte menu. Kliknutím vyvoláte
funkciu, napr. políčko so symbolom lupy, kde vyvoláte nastavenie prehľadu.
Hlavná ponuka Helios
Po spustení systému a prihlásení je to ľavá časť okna aplikácie, z ktorého si vyberáte, s akou časťou
systému chcete pracovať. Hlavnú ponuku ovládate štandardným spôsobom (MS Windows). Kliknutím,
dvojitým kliknutím myši, kliknutím na zobraziť / skryť (+/-). Kliknutím pravého tlačidla vyvoláte menu.
Využiť môžete aj záložku Obľúbené.
Prehľad
Pravá časť okna aplikácie "základný" pracovný priestor užívateľa.
Miestna ponuka
Pravým tlačidlom myši kdekoľvek v prehľade vyvoláte menu (miestnu ponuku) všetkých funkcií, ktoré
máte k dispozícii.
Riadok prehľadu
Databáza (Vaše dáta) sa "skladá" z prehľadov (číselník účtov, denník účtovných zápisov, vydané
faktúry a pod.). Prehľady sa "skladajú" z jednotlivých záznamov (účet, riadok účtovného dokladu,
vydaná faktúra a pod.), čo riadok, to záznam. Pozor, v prípade zoskupovania môže riadok obsahovať
sumárne údaje.
Stĺpec prehľadu
K záznamom v prehľade zobrazuje systém množstvo údajov (napr. pre organizácie ich názov, miesto
sídla, meno zástupcu a pod.). Pri práci so systémom si sami nastavujete, aké údaje (stĺpce) a v akom
poradí chcete v prehľade vidieť.
Kurzorový riadok
Nachádzate sa práve na tom mieste prehľadu, kde je zobrazený tento "zvýraznený" riadok.
16
Užívateľská príručka
Helios Orange
Ďalšie pojmy, s ktorými sa v systéme budete stretávať častejšie:
Obr. 5 - Názvoslovie, spojené s ovládacími prvkami okna aplikácie
Voľba hlavnej ponuky
Prehľad jednotlivých častí systému Helios Orange. Miesto, z ktorého vyberáte, s akou časťou
systému chcete pracovať. Voľby hlavnej ponuky systému sú usporiadané do niekoľkých úrovní. V prvej
úrovni nájdete moduly (Účtovníctvo, Obeh tovaru a pod.). V druhej úrovni jednotlivé prehľady (účtový
rozvrh, účtovný denník, vydané faktúry a pod.). Pri niektorých prehľadoch ešte nájdete v ďalšej úrovni
prehľady, ktorých záznamy patria iba k danému prehľadu (napr. Obeh tovaru, Tovar a služby, Merné
jednotky).
Voľba miestnej ponuky
Z týchto volieb je zložené celé menu (miestnej ponuky) všetkých funkcií, ktoré máte v prehľade
k dispozícii. Vyvoláte ho pravým tlačidlom myši.
Ponuka
Jednotlivé ponuky tvoria spoločne zoznam ponúk. Myšou alebo klávesovými skratkami (napr.
<Alt><M> otvoríte menu Možnosti) zobrazujete voľby jednotlivých ponúk.
Helios Orange
Užívateľská príručka
17
Tlačidlo
Jeden z ovládacích prvkov systému, kliknutím spustíte akciu, ktorá je tlačidlám priradená.
Záložka
V mnohých prípadoch dialógového okna (alebo časti okna aplikácie) sú informácie usporiadané
pomocou záložiek. Záhlavie záložky obsahuje "popis", aké informácie sú na záložke umiestnené.
Informácie na požadovanej záložke si potom jednoducho zobrazíte kliknutím na záhlavie záložky
(alebo <Alt>+"Podčiarknuté písmeno" v záhlaví záložky).
Záhlavie prehľadu
Je to nielen popis jednotlivých stĺpcov prehľadu, ale tiež o aktívny ovládací prvok. Kliknutím dáte
pokyn na zotriedenie, uchopením a presunutím zmeníte jednoducho poradie stĺpcov prehľadu.
Položka stavového riadku
Informácie na stavovom riadku sú usporiadané do jednotlivých položiek. Pokiaľ na položke stavového
riadku ukážete kurzorom myši (a myš ostane v pokoji), zobrazí sa nápoveda alebo popis položky.
Napr. na položke s číslom skladu sa zobrazí zodpovedajúci názov skladu z organizačnej štruktúry.
Pravým tlačidlom myši u niektorých položiek stavového riadku vyvoláte menu. Dvojitým kliknutím
vyvoláte priamo funkciu, napr. na políčku so symbolom lupy vyvoláte nastavenie prehľadu.
Kurzor
Presná poloha kurzorového riadku. Má svoj význam z pohľadu ovládania prehľadu, pretože plní
funkciu vyhľadávania záznamu. Napr. na názve organizácie, ak sa začne písať, sa kurzorový riadok
presunie na záznam, ktorý sa začína stlačeným písmenom.
Vodorovný (zvislý) posuvník
Klasický ovládací prvok operačného systému Windows. Posúvate "obsah" okna vodorovne alebo
zvislo.
Pojmy vo formulári:
Formulár
Na vkladanie a opravu údajov do databázy alebo na prezeranie detailov záznamu z databázy sa
v systéme používa dialógové okno, ktoré nazývame formulár.
Záhlavie formulára
Rovnako ako v ostatných aplikáciách pre Windows je záhlavie horný pruh okna. Slúži na orientáciu
(aktívnu, neaktívnu), v ktorom okne sa nachádzate. Obsahuje dôležité ovládacie prvky, tlačidlá
Maximalizovať, Minimalizovať, Ukončiť a úplne vľavo tlačidlo pre menu okna. Zobrazuje popis
miesta systému, v ktorom pracujete. V systéme Helios Orange môže byť v jednom okamihu iba
v jednom aktívnom okne.
18
Užívateľská príručka
Helios Orange
Obr. 6 - Príklad formulára so všetkými "pojmami".
Záložky formulára
V mnohých prípadoch formulára sú údaje usporiadané za pomoci záložiek. Záhlavie záložky obsahuje
"popis" aké údaje sú na záložke umiestnené. Informácie na požadovanej záložke zobrazíte kliknutím
na záhlavie záložky (alebo <Alt>+"podčiarknuté písmeno" na záhlaví záložky). Často sa pojmom
záložka chápu všetky údaje na "karte", nielen samotné záhlavie.
Názov záložky
Záhlavie záložky s popisom, aké údaje sú na záložke umiestnené.
Karta
Niekedy sa v súvislosti so záložkou používa pojem karta. Potom je teda karta časť formulára
(dialógového okna) s údajmi a záložka záhlavie karty s jej názvom.
Helios Orange
Užívateľská príručka
19
Tlačidlá na listovanie
S týmito tlačidlami sa "posúvate" po záznamoch prehľadu, ale ostávate v okne formulára. Je možné
sa posúvať o jeden záznam xy, alebo až na koniec prehľadu xy.
Vodorovný (zvislý) posuvník
Klasický ovládací prvok systému Windows. Posúvate "obsah" okna vodorovne alebo zvislo.
Tlačidlo
Jeden z ovládacích prvkov systému, kliknutím spustíte akciu, ktorá je tlačidlu priradená. Na formulári
je najčastejšie OK - uloženie a Storno - prerušenie.
Pole
Základný prvok formulára. Vypisuje požadované údaje. Pri vyplňovaní môžete využívať označenia
do bloku a klávesové skratky <Ctrl><C> (kopíruj) a <Ctrl><V> (vlož).
Názov poľa
Popisný údaj o tom, akú informáciu pole obsahuje (čo sa má vyplniť ako údaj).
Zaškrtávacie políčko
Aktivujete nastavenie, ktoré je políčku priradené. Väčšinou pri nastavení niektorej konfigurácie.
Pole so zoznamom
Vyberáte z niekoľkých vopred nastavených možností zoznamu. Tlačidlo
zobrazí zoznam. Tlačidlo
otvorí iný prehľad (číselník) a vyberáte zo záznamov, ktoré sú v prehľade.
Zoznam
Podobné ako pole so zoznamom, ale nemusí sa vždy jednať o výber. Zoznam môže zobrazovať aj
výsledok výberu (napr. záložka Zobrazenie voľby Nastav v miestnej ponuke prehľadu).
Prepínacie políčko
Prepínate niektorú z vlastností údajov na formulári, napr. záložka Triedenie voľby Nastav v miestnej
ponuke prehľadu. Prepínate "druh" triedenia medzi hodnotami vzostupne/zostupne.
Prepínač
Určitá časť (oblasť) formulára s viacerými prepínacími tlačidlami. Zoradené k sebe, s popisom čoho sa týkajú.
3.3 Ovládanie
Ovládanie systému Helios Orange je rovnaké ako ovládanie MS Windows. Väčšinu akcií v systéme
môžete ovládať niekoľkými spôsobmi. Z dôvodu prehľadnosti je vo väčšine prípadov popisovaný iba
jeden z možných spôsobov (v zátvorke napr. klávesová skratka).
Na paneli nástrojov môžete užívateľsky definovať štýl nástrojovej lišty kliknutím pravým tlačidlom myši.
Ak bude napr. zaškrtnutá voľba Text, budú tlačidlá zobrazovať ikonu aj text. Ak nie je voľba Text
zaškrtnutá, budú tlačidlá obsahovať iba ikonu. Voľba Malé ikony upravuje veľkosť tlačidiel.
Po prihlásení sa do systému je okno rozdelené na dve časti. V ľavej časti nájdete hlavnú ponuku
a v pravej časti potom vidíte ten prehľad, ktorý ste si vybrali v hlavnej ponuke.
Hlavnú ponuku tvoria záložky, medzi nimi sa prepínate iba kliknutím myši na záložku, ktorú si chcete
zobraziť.
Klávesom <Tab> sa prepínate medzi hlavnou ponukou, prehľadom a záhlavím záložky hlavnej ponuky
(rovnako ako kliknutím myši v príslušnej časti okna aplikácie).
Z hlavnej ponuky (zo záložky Prehľady) vyberáte tú časť systému, v ktorej chcete pracovať. Hlavnú
ponuku ovládate štandardným spôsobom (MS Windows). Kliknutím na zobraziť/skryť (+/-) sa zobrazia
20
Užívateľská príručka
Helios Orange
ďalšie položky stromovej štruktúry. Kliknutím na niektorú z volieb sa zobrazí v pravom paneli prehľad
dokladov. Pri každej voľbe hlavnej ponuky, pri ktorej je zobrazené tlačidlo zobraziť/skryť (+/-), sú
priradené ďalšie voľby.
Na záložke Obľúbené zoraďujete vaše najčastejšie používané voľby hlavnej ponuky. Zjednodušíte si
tak výber po spustení systému. Kliknutím pravého tlačidla na voľbe hlavnej ponuky vyvoláte menu,
zvolíte Pridať k obľúbeným a vybraná voľby sa zaradí na záložku Obľúbené.
V hlavnej ponuke alebo v prehľade sú prístupné aj voľby zoznamu ponúk. Vyberáte kliknutím alebo
klávesovou skratkou <Alt>+"podčiarknuté písmeno". Zo zobrazeného menu si vyberiete požadovanú
funkciu.
Voľby miestnej ponuky, spoločné pre všetky prehľady, sú umiestnené na paneli nástrojov v záhlaví
prehľadu.
Zaujímavé možnosti hlavnej ponuky alebo prehľadu sú:
Na paneli nástrojov voľby Schovaj/Ukáž
. Voľba schová hlavnú ponuku systému a prehľad je
tak zobrazený cez celé okno. Zobrazuje tak viacej informácií o záznamoch v prehľade.
Kliknutím pravého tlačidla na ktorejkoľvek voľbe hlavnej ponuky vyvoláte menu. Zvolíte Nové okno
(klávesová skratka <Alt><N>). Prihlásite sa tak pod rovnakým menom (prípadne heslom)
do systému. Máte potom k dispozícii "dve" okná pre prácu so systémom.
3.3.1 Ovládanie prehľadu
Po výbere niektorého prehľadu z volieb hlavnej ponuky systému sa v pravej časti okna aplikácie
zobrazí obsah vybraného prehľadu.
Prehľad ovládate za pomoci myši štandardným spôsobom. Kliknutím na niektorý záznam presuniete
kurzorový riadok na tento záznam. Zároveň ste kurzor umiestnili na tú časť riadku (údaj riadku), kde
ste kliknutie vykonali.
Kliknutím pravého tlačidla myši (alebo stlačením tlačidla Akcia
) vyvoláte miestnu ponuku.
V miestnej ponuke nájdete všetky funkcie, ktoré máte pre daný prehľad k dispozícii. Niektoré z funkcií
majú aj klávesovú skratku, môžete ju tak vyvolať priamo z prehľadu (napr. <F2> pre nový záznam,
<Del> pre zrušenie záznamu, <Ctrl><A> pre označenie všetkých záznamov v prehľade a pod.).
Najlepšie je kliknúť priamo na vybraný záznam, pretože množstvo funkcií sa viaže priamo ku
konkrétnemu záznamu (Oprava ..., Nový..., Zrušiť a pod.). Niektoré funkcie nájdete iba v niektorom
prehľade (Realizácia v prehľade Zvýšenie stavu skladu, Stavy účtu v prehľade Číselník účtov a pod.).
Veľmi dôležitá je na prácu s prehľadom funkcia Nastav. Touto funkciou si nastavíte zobrazenie,
triedenie i filtrovanie záznamov prehľadu.
Dvojitým kliknutím na vybraný záznam použijete:
na vyvolanie záznamu (jeho formulára) na prehliadanie alebo opravu.
V situácii, keď máte otvorený prehľad a z neho prenášate údaje naspäť. To je v prípade tvorenia
nových údajov, pri zadávaní údajov do formulára (napr. zadávate dodávateľa na príjmový doklad).
Túto situáciu rozpoznáte podľa panela nástrojov alebo miestnej ponuky, kde pribudne tlačidlo
voľby Prenos
. Potom práve dvojitým kliknutím myši na požadovaný záznam prenos vykonáte.
v situácii výberu z číselníka, napr. výber skladu, s ktorým chcete pracovať alebo druh účtovného
dokladu, do ktorého chcete vytvoriť nový účtovný doklad.
Kliknutím myši zároveň so stlačeným klávesom <Shift> označíte všetky záznamy od aktívneho
kurzorového riadku až k záznamu, ktorý ste kliknutím vybrali.
Kliknutím myši zároveň so stlačeným klávesom <Ctrl> označíte iba potrebné záznamy.
Uchopenie a ťahanie použijete na záhlaví stĺpcov. Jednoduchým spôsobom tak zmeníte poradie
stĺpcov, ktoré sú zobrazené v prehľade.
Helios Orange
Užívateľská príručka
21
Triedenie prehľadu nastavíte kliknutím na záhlavie stĺpca. Prehľad sa pretriedi podľa tohto údaja.
Kliknutím zároveň so stlačeným klávesom <Ctrl> triedite prehľad podľa viacerých kritérií (napr.
Prehľad dokladov na zvýšenie stavu skladu pretriedite podľa druhu pohybu a podľa dodávateľa).
Dôležitý na orientáciu v prehľade je kurzorový riadok. Presnejšie je to jeho farba a poloha v prehľade.
Nastavenie farieb zodpovedá nastaveniam Windows, voľba menu Štart, ponuka Nastavenie,
Ovládacie panely, Obrazovka, záložka Vzhľad. Farba charakterizuje "stav" záznamu:
Šedá - kurzorový riadok nie je aktívny (nie ste prepnutý v prehľade). Farba zodpovedá
štandardnému nastaveniu Windows, záložka Vzhľad, pole so zoznamom Položka, hodnota
Priestorové objekty, nastavenia poľa so zoznamom Farba.
Modrá - kurzorový riadok je aktívny (ste prepnutý v prehľade, aktuálny je práve ten záznam, na
ktorom ste nastavení s kurzorovým riadkom). Farba zodpovedá štandardnému nastaveniu
Windows, hodnota Vybrané položky.
Žltá - záznam je blokovaný, nie je prístupný zmenám. Takto označený záznam je otvorený iným
užívateľom a upravovaný. Záznam môžete iba prezerať.
Na rýchly prístup k funkciám prehľadu použite panel nástrojov, ktorý je v hornej časti okna aplikácie.
Požadovanú funkciu vyvoláte kliknutím na tlačidlo príslušnej funkcie na paneli nástrojov.
V niektorých prípadoch pri prvom prepnutí do formulára musíte spresniť s akým prehľadom chcete
pracovať. Pri prvom otvorení prehľadu Účtovný denník vyberáte z číselníka druhov účtovných
dokladov s akým zborníkom budete pracovať. Pri prvom otvorení niektorého z prehľadov modulu
Obeh tovaru vyberáte sklad. Vyberáte z číselníka organizačnej štruktúry.
3.3.2 Prvky a ovládanie formulára
Za pomoci formulára vkladáte nové údaje do databázy alebo opravujete existujúce údaje. Niekedy
tiež použijete formulár pre zobrazenie detailných informácií k záznamu.
V záhlaví formulára nájdete klasické ovládacie prvky, ktoré poznáte z Windows (minimalizovať,
maximalizovať).
Na paneli nástrojov, v hornej časti formulára, nájdete niektoré funkcie na prácu s údajmi vo formulári
(napr. na formulári účtovného dokladu). Každý formulár má na paneli nástrojov minimálne tlačidlá na
"listovanie", ktorými prehliadate jednotlivé záznamy prehľadu a ostávate vo formulári:
- zobrazí predchádzajúci záznam
- zobrazí nasledujúci záznam
Údaje záznamu sa zobrazujú v poliach formulára. K poľu je často priradené "pomocné" tlačidlo:
Kliknutím zobrazíte možné hodnoty, kurzorom si vyberiete. Vyberáte zo zoznamu hodnôt,
väčšinou nie je možné novú hodnotu pridať.
Kliknutím otvoríte číselník, z neho za pomoci funkcie Prenos (dvojitým kliknutím, kombináciou
kláves <Ctrl><Enter>) prenesiete späť potrebné údaje (napr. zadanie organizácie na dokladoch
v module Obeh tovaru funguje takýmto spôsobom). Pokiaľ zadávate časť údaja a kliknete na tlačidlo,
otvorí sa číselník a systém má snahu dokončiť hľadanie záznamu. Pokiaľ údaj zadáte priamo, pri
odchode kurzora z poľa vykoná systém kontrolu o existencii záznamu v číselníku. Ak existuje práve
jeden zodpovedajúci záznam, systém údaje prenesie a pokračujete ďalej. V opačnom prípade systém
otvorí číselník.
Ak zistíte, že požadovaný záznam sa v číselníku nevyskytuje (nie je čo prenášať späť), použijete
funkciu miestnej ponuky Nový ..., záznam vytvoríte, uložíte a potom prenesiete.
môžete využiť pre zadávanie časových údajov. Kliknutím na tlačidlo vyvoláte kalendár a z neho
vyberiete dvojitým kliknutím požadovaný dátum
alebo tlačidlom OK.
Kliknutím na toto tlačidlo vyvoláte pomocnú kalkulačku.
týmto tlačidlom prepínate jednotlivé "časti" záznamu priamo na formulári (napr. riadky účtovného
dokladu).
22
Užívateľská príručka
Helios Orange
Pokiaľ je údajov súvisiacich so záznamom veľa, sú na formulári usporiadané na záložkách. Kliknutím
na záhlavie záložky (obsahuje popis, aký druh údajov na záložke nájdete) sa zobrazia údaje, ktoré
záložka obsahuje.
Základné ovládacie prvky (tlačidlá) na uloženie údajov sú:
OK
Potvrdenie a uloženie údajov, ktoré sú vyplnené na formulári. Rovnaký význam má stlačenie klávesu
<Enter>. V mnohých prípadoch systém vykonáva pri ukladaní záznamu rôzne kontroly a zobrazuje
hlásenie o prípadných nezhodách.
Storno
Návrat do prehľadu, pokiaľ ste nevykonali žiadnu zmenu niektorého z údajov na formulári. Ak ste
niektorý údaj zmenili, zobrazí systém hlásenie:
Uloûiù zmeny?
Tlačidlom ÁNO zmeny uložíte a vrátite sa na prehľad. Tlačidlom NIE vykonané zmeny neuložíte
a vrátite sa na prehľad. Tlačidlom STORNO prerušíte akciu a vrátite sa na formulár.
3.3.3 klávesové skratky
Na úvodnom prihlasovacom okne
<Shift><Tab> - prepnete sa z poľa Heslo do poľa Meno a vopred vyplnená hodnota sa označí
do bloku, môžete tak začať písať potrebné prihlasovacie meno.
Na stromovej štruktúre prehľadu a v menu
Kurzorové šípky nahor a nadol - pohybujete
V úvodnom prihlasovacom okne
<Shift><Tab> - prepnete sa z poľa Heslo do poľa Meno a vopred vyplnená hodnota sa označí do
bloku, môžete začať písať potrebné prihlasovacie meno
V stromovej štruktúre prehľadu a v menu
Kurzorové šípky nahor a nadol - pohybujete s kurzorom po jednotlivých voľbách hlavnej ponuky.
Pokiaľ je zobrazené vo voľbe hlavnej ponuky tlačidlo zobraziť / skryť (+/-), použite kurzorové šípky
doprava a doľava na zobrazenie alebo skrytie volieb v nižšej úrovni.
Ak stlačíte začiatočné písmeno voľby, kurzor sa presunie na príslušnú voľbu (neplatí medzi úrovňami
hlavnej ponuky, z úrovne prehľadu nie je možné takýmto spôsobom presunúť kurzor na voľbu
modulu).
Klávesom <Tab> prepínate medzi prehľadom, záhlavím záložky a voľbou hlavnej ponuky.
Klávesová skratka <Alt>+"podčiarknuté písmeno" - zobrazí menu voľby pruhu ponúk (napr. <Alt><M>
zobrazí menu voľby Možnosti).
V prehľade
Pokiaľ ste prepnutí v prehľade, použijete kurzorové šípky nahor a nadol na pohyb s kurzorovým
riadkom po jednotlivých záznamoch. Platí aj <PgUp> - o stránku nahor a <PgDn> - o stránku nadol.
Na posledný záznam, resp. prvý záznam prehľadu sa dostanete klávesovou skratkou <Ctrl><End>,
resp. <Ctrl><Home>.
Za pomoci <Ctrl><A> vyberiete všetky záznamy prehľadu a s pomocou <Ctrl><C> ich skopírujete do
schránky. Následne ich môžete za pomoci <Ctrl><V> vložiť napríklad do zošita MS Excel a s údajmi
ďalej pracovať.
V prehľadoch je možné na výber jednotlivých záznamov použiť aj kombináciu <Ctrl> + tlačidlo myši.
Vybrané záznamy budú sfarbené na modro.
Helios Orange
Užívateľská príručka
23
Na výber bloku záznamov je možné použiť kombináciu <Shift> + tlačidlo myši. Budú vybrané všetky
záznamy medzi záznamom, na ktorý ste klikli ako na prvý a záznamom, na ktorý ste klikli následne.
Kurzorové šípky doprava a doľava použite v prehľade na presun kurzora po kurzorovom riadku
(v súvislosti s funkciou rýchleho hľadania).
Pre množstvo funkcií miestnej ponuky môžete použiť klávesové skratky. Z funkcií, ktoré sú vo
všetkých prehľadoch sú to napr.:
kláves <Enter> pre funkciu Oprava…
kláves <F2> pre funkciu Nový…
kláves <Del> pre funkciu Zrušiť
kláves <F8> pre funkciu Tlač
skratkový kláves <Ctrl><P> pre funkciu Opis prehľadu
kláves <F4> pre funkciu Nastav
kláves <F5> pre funkciu Obnoviť
Aj množstvo ďalších špeciálnych funkcií miestnej ponuky prehľadu vyvoláte priamo v prehľade
stlačením odpovedajúcich klávesov. Napr. modul Obeh tovaru, prehľad Zvýšenie stavu skladu:
funkcia Realizácia klávesovou skratkou <Alt><F2>
funkcia Účtovanie klávesom <F6>
Pokiaľ k danej funkcii miestnej ponuky prehľadu existuje klávesová skratka, je vždy napísaná
v miestnej ponuke vpravo vedľa danej funkcie.
Vo formulári
Klávesom <Tab> presúvate kurzor po dôležitých položkách formulára jedným smerom, s kombináciou
klávesov <Shift><Tab> opačným smerom.
Kláves <Enter> vykoná potvrdenie a uloženie údajov formulára (ako tlačidlo OK). Kláves <Esc>
preruší zadávanie údajov formulára (ako tlačidlo Storno).
Pokiaľ je v názve poľa pre vkladanie údajov niektorý znak podčiarknutý, je možné sa do poľa prepnúť
kombináciou klávesov <Alt>+"podčiarknutý znak" (napr. <Alt><P> poznámka účtovného dokladu).
V niektorých prípadoch kombinácia <Ctrl>+"podčiarknutý znak".
Pri práci s niektorými údajmi je možné využiť označenie do bloku (<Shift>+kurzorová šípka doprava,
doľava) a funkcie kopíruj <Ctrl><C> a vlož <Ctrl><V>.
3.4 Voľby miestnej ponuky
Na tomto mieste sú popísané tie funkcie miestnej ponuky prehľadu, ktoré sú pre všetky prehľady
spoločné. Sú to voľby:
Oprava…<Enter>
Nový…
<F2>
Zrušiť
<Del>
Tlač
>
MS Office
>
Informácie o aktuálnom zázname
Sumarizovanie hodnôt vybraných záznamov
Odoslať odkaz
Označ všetky
24
<Alt><B>
<Ctrl><X>
<Ctrl><A>
Užívateľská príručka
Helios Orange
Odznač všetky
Povoliť zoskupovanie
<Ctrl><D>
Automatická šírka stĺpcov
Nastav
<F4>
Zostavy
<Shift><F4>
Obnoviť
<F5>
Miestnu ponuku vyvoláte kliknutím pravého tlačidla myši v prehľade alebo potvrdením tlačidla Akcia
na paneli nástrojov.
Obr. 7 Ukážka voľby miestnej ponuky.
3.4.1 Oprava ...
Formulár záznamu otvoríte na opravu niekoľkými spôsobmi:
Kliknutím pravého tlačidla myši vyvoláte miestnu ponuku a vyberiete voľbu Oprava ....
Poklepaním na záznam otvoríte formulár na opravu. Pokiaľ ste si vybrali iný záznam, než na
ktorom bol nastavený kurzor, presuniete zároveň na vybraný záznam aj kurzor.
Stlačením klávesu <Enter> otvoríte na opravu aktuálny záznam prehľadu na ktorom ste nastavení
kurzorom.
Po skončení práce s formulárom kliknutím na tlačidlo OK (stlačením klávesy <Enter>) vykonané
zmeny uložíte a vrátite sa naspäť do prehľadu. Kliknutím na tlačidlo Storno (stlačením klávesy <Esc>)
systém vypíše hlásenie:
Uloûiù zmeny?
Helios Orange
Užívateľská príručka
25
Tlačidlo ÁNO - zmeny sa uložia a vrátite sa späť na prehľad, tlačidlo NIE - zmeny sa neuložia a vrátite
sa späť do prehľadu, tlačidlo STORNO - vrátite sa späť do formulára.
Niektoré údaje záznamu nie je možné opravovať:
Jednoznačný identifikátor záznamu
Pokiaľ je údaj jednoznačným identifikátorom záznamu, nie je možné ho opraviť. Pretože podľa tohto
údaja systém rozoznáva väzby na ostatné záznamy. Napr. číslo organizácie, ktoré jednoznačne
identifikuje záznam organizácie, nie je možné po uložení opravovať.
Stav záznamu v prehľade
Pri niektorých záznamoch v prehľade záleží na tom, v akom sú "stave". Napr. doklad na zvýšenie
stavu skladu (príjemka) má niekoľko stavov: vystavený, realizovaný a zaúčtovaný.
Prístup k záznamu
Niekedy je záznam, ktorý ste otvorili, používaný iným užívateľom alebo je blokovaný systémom.
Záznam si potom otvoríte iba na čítanie, alebo ho neotvoríte vôbec. Záznam používaný iným
užívateľom je v prehľade odlíšený žltou farbou kurzora (riadku), v prípade blokovania záznamu
systémom ste upozornený hlásením (dôvod zablokovania).
Právo na vykonanie akcie
Pokiaľ ako užívateľ nemáte pre prehľad právo na opravu záznamov, otvorte si záznam iba na čítanie.
Nemôžete vykonávať zmeny žiadnych údajov.
3.4.2 Nový ...
Nový záznam vložíte kliknutím pravého tlačidla myši a výberom voľby Nový.... z miestnej ponuky
alebo stlačením klávesu <F2> v prehľade. Pri vkladaní nových záznamov, v niektorých prehľadoch
zadávate alebo vyberáte ďalšie údaje. Napr. to môže byť druh účtovného dokladu v module
Účtovníctvo alebo druh pohybového dokladu v module Obeh tovaru. Pri zadávaní alebo výbere
týchto údajov tiež záleží napr. na nastavení práv (nastavenie skladu, v ktorom môžete vystavovať nové
doklady, druh účtovného dokladu, do ktorého môžete zaúčtovať a pod.). Aj užívateľská konfigurácia
má vplyv na zadávanie alebo výber ďalších údajov pri vkladaní nového záznamu.
Údaje nového záznamu (názov organizácie, účet MD účtovného odkladu, označenie mernej jednotky
a pod.) vypĺňate do formulára.
Po zadaní potrebných údajov kliknutím na tlačidlo OK (stlačením klávesy <Enter>) uložíte zadané
údaje a vrátite sa späť do prehľadu. Kliknutím na tlačidlo Storno (stlačením klávesy <Esc>) systém
vypíše hlásenie:
Uloûiù zmeny?
Tlačidlo Áno - zmeny sa uložia a vrátite sa späť do prehľadu, tlačidlo Nie - zmeny sa neuložia a vrátite
sa späť do prehľadu, tlačidlo Storno - vrátite sa späť do formulára.
Pri uložení nového záznamu vykonáva systém kontrolu vyplnenia tých údajov, ktoré sú v systéme
nastavené ako povinné. Systém na ne hlásením upozorní a spravidla bez týchto údajov nie je možné
záznam uložiť.
Systém vykonáva aj kontrolu "správnosti" údajov. Napr. či je účtovný doklad vyrovnaný, či bankový
účet spĺňa kontrolu modulo 11, či je zadaná pri príjme na sklad nákupná cena, či odpracované hodiny
pracovníka zodpovedajú fondu pracovnej doby a množstvo ďalších. Niektoré z týchto kontrol môžete
nastaviť konfiguráciou príslušného modulu. Niektoré z kontrol sú tzv. "mäkké". To znamená, že ste
upozornený hlásením, ale máte aj napriek tomu možnosť údaje uložiť. V niektorých prípadoch nie je
možné bez opravy záznam uložiť.
26
Užívateľská príručka
Helios Orange
3.4.3 Zrušiť
Záznam z prehľadu zrušíte (vymažete) kliknutím pravého tlačidla myši a výberom voľby Zrušiť
z miestnej ponuky alebo stlačením klávesu <Delete>. Systém vypíše hlásenie:
Naozaj si ûel·te zmazaù aktu·lny z·znam?
Tlačidlo Áno - záznam sa odstráni z prehľadu, tlačidlo Nie, Storno - prerušíte akciu, záznam ostane
v prehľade.
Pokiaľ sú na záznam, ktorý chcete odstrániť z prehľadu, naviazané ďalšie záznamy, systém vám
nedovolí záznam vymazať. Vypíše hlásenie:
Na z·znam s˙ naviazanÈ Ôalöie ˙daje - nie je moûnÈ vymazaù!
Tlačidlo OK - návrat do prehľadu, tlačidlo Detail - bližší popis z pohľadu MS SQL databázy. Napr.
k organizácii existujú pohybové doklady, alebo záznam došlej pošty, poprípade je zaúčtovaný. Potom
nie je možné záznam organizácie vymazať.
Rovnako tak, ak je už daný doklad realizovaný (uzatvorený, zaúčtovaný), systém vám nedovolí tento
doklad zmazať a upozorní vás na to hlásením.
3.4.4 Tlač
Tlačíte jeden alebo viacej záznamov z prehľadu a pri nastavení voľby miestnej ponuky Povoliť
zoskupovanie tlačíte aj medzisúčty. Tlač vykonáte kliknutím pravého tlačidla a výberom z miestnej
ponuky alebo priamo stlačením kláves (<F8> - tlač aktuálneho záznamu, <Ctrl><P> - tlač všetkých
záznamov prehľadu podľa aktuálneho nastavenia prehľadu).
Jednotlivé možnosti voľby Tlač:
Tlač s formulárom <F8>
Definovaný opis
Opis prehľadov
Opis len skupín
Tlač s formulárom F8
Tlačíte jeden záznam z prehľadu (príjemku, kartu majetku, pokladničný príjmový doklad a pod.).
Tlačíte ten, na ktorý ste nastavení s kurzorom.
Definovaný opis
Za pomoci voľby Nastav môžete vytvárať tlačové prehľady, ktoré v sebe budú obsahovať ako
hlavičkové údaje dokladu, tak aj ich položky, napr. zoznam všetkých príjemiek vrátane zoznamu
položiek, ktoré obsahujú, a ich súm.
Opis prehľadu Ctrl+P
Tlačíte záznamy prehľadu podľa aktuálneho nastavenia prehľadu. Zobrazenie potrebných stĺpcov, ich
poradie a triedenie nastavíte za pomoci voľby miestnej ponuky Nastav. S touto voľbou nastavíte aj
podmienky, ktoré záznamy sa zobrazia a ktoré nie. Pokiaľ nastavujete prehľad pre tlač, ktorý budete
opakovať aj v budúcnosti, uložte si nastavenie pre neskoršie použitie. Tlač zostavy potom vykonáte
v dvoch krokoch:
Výber nastavenia prehľadu (voľby Nastav miestnej ponuky).
Pokyn k tlači opisu prehľadu (voľby Tlač, Opis prehľadu miestnej ponuky)
Pokiaľ prehľad obsahuje skupiny ( viď kap. 2.4.10), opis prehľadu vytlačí jednotlivé záznamy aj
medzisúčty za skupiny.
Helios Orange
Užívateľská príručka
27
Opis len skupín
Pokiaľ prehľad obsahuje skupiny (viď kap. 2.4.10), vyberiete na tlač medzisúčty za skupiny práve
voľbou Tlač, Opis iba skupín z miestnej ponuky prehľadu.
Opis s nastavením
Pred vlastnou tlačou máte možnosť nastaviť parametre tlače.
UPOZORNENIE:
Obsah tlačovej zostavy si určujete sami za pomoci voľby Nastav.
Zobrazenie (Print Preview)
Po príkaze na tlač (vyberiete jednu z možností voľby Tlač miestnej ponuky) sa zobrazí Print Preview,
ukážka pred tlačou.
Na panely nástrojov nájdete jednotlivé príkazy:
Tlačidlo pre tlač na tlačiareň. Vyvolá možnosti tlačiarne pred tlačou. Ovládanie zodpovedá
operačnému systému MS Windows.
Tlačidlo pre nastavenie veľkosti zobrazenia ukážky pred tlačou. Prvé tlačidlo
zľava je pre zobrazenie celej stránky, ďalšie potom na zobrazenie celej šírky stránky a potom
nastavenie zobrazenia 100% veľkosti. V políčku s veľkosťou zobrazenia v % si priamo nastavíte
požadovanú veľkosť. Kliknite na políčko, vyplňte požadovanú hodnotu a klávesom Enter potvrďte
zmenu zobrazenia.
Tlačidlá pre "listovanie" na viacstránkovej zostave. Prvé zľava je tlačidlo pre
zobrazenie prvej stránky, ďalšie potom je tlačidlo pre zobrazenie predchádzajúcej stránky. Do políčka
s číslom stránky zadávate priamo číslo stránky, ktorú chcete zobraziť. Kliknite na políčko, vyplňte
požadovanú hodnotu a klávesom Enter potvrďte zmenu zobrazovanej stránky. Nakoniec sú tlačidlo na
zobrazenie nasledujúcej stránky a tlačidlo na zobrazenie poslednej stránky.
Stlačením tlačidla ukončíte prácu s ukážkou pred tlačou a vrátite sa späť do prehľadu.
3.4.5 MS Office
Prenesiete záznamy z prehľadu do aplikácie MS Office podľa aktuálneho nastavenia prehľadu.
Základné možnosti voľby MS Office sú:
Excel
<Ctrl><E>
Word
<Ctrl><W>
Príkaz funguje podobne ako tlačová zostava, ale výsledkom je tabuľka v Exceli alebo tabuľka
v dokumente Word. Príkaz otvorí nový zošit Excelu alebo dokument Wordu a do neho prenesie obsah
prehľadu.
UPOZORNENIE:
Čas trvania prevodu prehľadu do dokumentu MS Office je priamo úmerná počtu záznamov
v prehľade!
3.4.6 Informácie o aktuálnom zázname
Po potvrdení tejto ponuky sa zobrazí formulár, v ktorom sú zapísané údaje o zázname, na ktorom ste
nastavení kurzorovým riadkom, a to Dátum a autor vytvorenia, dátum a autora poslednej zmeny.
28
Užívateľská príručka
Helios Orange
3.4.7 Sumár hodnôt vybraných záznamov
Za pomoci klávesu <Shift> alebo <Ctrl> a tlačidla myši označíte zvolené záznamy. Po potvrdení
ponuky Sumár hodnôt vybraných záznamov bude zobrazené ďalšie okno, kde budú sčítané hodnoty
stĺpcov vybraných záznamov. Zobrazené budú tie hodnoty, ktoré je možné sčítať, v prehľade bude
toľko položiek, koľko je súčtov (napr. v účtovníctve v denníku Čiastka MD, Čiastka Dal). Pokiaľ nie sú
v zvolenom prehľade žiadne hodnoty na sčítanie, upozorní vás hlásenie:
Neboli nájdené žiadne stĺpce pre výpočet sumárov.
3.4.8 Odoslať odkaz
Umožňuje odoslať odkaz z aktuálneho záznamu (napr. je možné označiť viacej záznamov pre odoslanie).
Ak má príjemca nainštalovaný Helios Orange a mal ho aspoň jedenkrát spustený, tak sa po dvojitom
kliknutí myšou na prijatý odkaz Helios Orange spustí, nastaví sa odkazovaný záznam a otvorí detail.
3.4.9 Označ / Odznač všetky
Príkaz na označenie všetkých záznamov v prehľade. Počet vybraných záznamov je zobrazený na
stavovom riadku prehľadu, prvé pole zľava. Môžete tak kombinovať označovanie (odznačovaním)
záznamov za pomoci <Shift> alebo <Ctrl>+tlačidlo myši.
3.4.10 Povoliť zoskupovanie
Pokiaľ je nastavenie aktívne, budú záznamy v prehľade zoskupené podľa vášho výberu. Možnosť
vytvárať skupiny si nastavíte v miestnej ponuke výberom voľby Povoliť zoskupovanie (voľba je
zaškrtnutá
). V prehľade, nad záhlavím, sa zobrazuje voľné miesto oblasti pre zoskupovanie (text
"Presuňte ľubovoľné stĺpce na toto miesto pre zoskupovanie podľa týchto stĺpcov."). Potrebné
zobrazenie jednotlivých stĺpcov prehľadu si navolíte voľbou Nastav miestnej ponuky.
Presunutím jednotlivých záhlaví stĺpcov do oblasti pre zoskupovanie vytvoríte jednu alebo aj viacej
skupín. Presúvaním vodorovným smerom meníte úrovne skupín medzi sebou. Záhlavie stĺpca
umiestnené v oblasti naľavo je na najvyššej úrovni. Presunutím záhlavia späť do oblasti "riadok
prehľadu" skupinu zrušíte.
UPOZORNENIE:
Vypnutie voľby miestnej ponuky Povoliù zoskupovanie zruší vytvorené medzisúčty. Pokiaľ
vytvárate medzisúčty, najskôr si dôsledne nastavte zobrazenie a ostatné podmienky prehľadu,
až potom tvorte medzisúčty.
Aj pri nastavení zobrazenia a ostatných podmienok prehľadu (voľba Nastav miestnej ponuky)
sa potvrdením (tlačidlo OK) prehľad nastavuje znova a vytvorené medzisúčty sa môžu zrušiť!
Pre lepšiu predstavu o vytváraní medzisúčtov uvádzame nasledujúci príklad:
Príklad - nastavenie medzisúčtov v prehľade príjmových dokladov.
Ak chcete doklady pre zvýšenie stavu skladu zlúčiť podľa jednotlivých druhov dokladov a v rámci
druhov dokladov podľa dodávateľov.
Z hlavnej ponuky systému zvoľte modul Obeh tovaru, prehľad Zvýšenie stavu skladu
V miestnej ponuke vyberte voľbu Povoliť zoskupovanie
Skontrolujte, či máte v stĺpcoch prehľadu zobrazované okrem iného údaje: Rad dokladu (typ
pohybového dokladu), Poradové číslo dokladu, Číslo organizácie, Názov organizácie. Pre lepšiu
predstavu funkcie zoskupovania nastavte aj zobrazovanie stĺpca - SK celkom.
Helios Orange
Užívateľská príručka
29
Uchopením a ťahaním presuňte záhlavie stĺpca rad dokladov do oblasti pre zoskupovanie.
Označenie sa automaticky umiestni v oblasti pre zoskupovanie vľavo. Zároveň sa zmení
zobrazenie prehľadu. Vidíte iba medzisúčty. Na riadku medzisúčtu sa zľava zobrazia tieto
informácie:
- Tlačidlo Zobraziť / Skryť (+/-) položky medzisúčtu
- Označenie "stĺpca", tzn. pre aký údaj je vytvorený medzisúčet.
- Konkrétna hodnota, pre ktorú je vytvorený medzisúčet.
- Počet záznamov obsiahnutých v medzisúčte.
Uchopením a ťahaním presuňte záhlavie stĺpca Číslo organizácie do oblasti pre zoskupovanie a to
napravo od záhlavia Rad dokladov. Vytvorili ste tak medzisúčty za druh pohybového dokladu
a v rámci druhu pohybového dokladu medzisúčty za organizácie (číslo organizácie). Ak napríklad
existujú druhy dokladov pre tuzemský príjem a zahraničný príjem, získali ste prehľad tuzemských
a zahraničných dodávateľov, v detailnom pohľade (za pomoci tlačidiel Zobraziť / Skryť) aj
s jednotlivými dokladmi za vybraného dodávateľa.
3.4.11 Automatická šírka stĺpcov
Jednoduchý príkaz, ktorým zarovnáte naraz všetky zobrazované stĺpce prehľadu. Šírka stĺpca
prehľadu sa nastaví pre všetky stĺpce tak, aby zobrazenie údajov v záhlaví v stĺpcoch bolo
"neskrátené" (napr. neskrátené záhlavie Dátum vytvorenia (DMR) na rozdiel od skráteného Dátum
vy...). Všetky údaje sú tak "čitateľné".
3.4.12 Nastav
V menu ostatné ponuky každého prehľadu nastavujete jeho vlastnosti. Za pomoci tejto ponuky si sami
určujete obsah vašich tlačových zostáv.
Pri rôznych činnostiach potrebujete rôzne vlastnosti prehľadu (pri vkladaní nových záznamov, pri
opravách a hľadaní rôznych záznamov, pri kontrolách a vyhodnotení, keď potrebujete vytlačiť zoznam
záznamov v prehľade).
Jednotlivé nastavenia si môžete pomenovať a uložiť na neskoršie použitie (predovšetkým pre tlač).
Vlastnosti prehľadu potom jednoducho nastavíte výberom zo zoznamu uložených nastavení.
Nastavujete, čo sa bude zobrazovať v prehľade, aké bude poradie zobrazovaných stĺpcov
(Zobrazenie).
Nastavujete, akým spôsobom sa záznamy v prehľade budú triediť (Triedenie).
Nastavujete, ktoré záznamy sa v prehľade zobrazia a ktoré nie (Podmienky).
máte možnosť jednotlivé nastavenia uložiť do zoznamu (Uložené nastavenia).
Kliknutím pravého tlačidla myši v prehľade vyvoláte miestnu ponuku a z nej vyberiete voľbu Nastav.
Na záhlaví dialógového okna vidíte názov prehľadu, ktorému nastavujete vlastnosti. Medzi záložkami
sa prepínate kliknutím myši na hlavičku záložky alebo kombináciou kláves <Alt>+číslo (napr. <Alt><3>
pre záložku Podmienky).
Tlačidlom Pôvodné obnovíte základné nastavenie všetkých záložiek voľby Nastav. Základné
nastavenie je nastavenie od výrobcu.
Tlačidlom OK potvrdíte nastavené vlastnosti prehľadu. Ste opäť v prehľade a ten má vlastnosti, ktoré
ste si vybrali. Tlačidlom Storno prerušíte nastavovanie vlastností prehľadu a vrátite sa späť bez zmien.
Nastavenie prehľadu vyvoláte aj kliknutím na ikonu
panela Nástrojov. Rovnakú možnosť máte
kliknutím v poli so symbolom lupy v Stavovom riadku alebo stlačením klávesu <F4>. Kliknutím pravým
tlačidlom myši v poli Stavového riadku vyvoláte ponuku (menu).
30
Užívateľská príručka
Helios Orange
Nastavenie filtra -- <F4> - zobrazíte dialógové okno pre nastavenie vlastností prehľadu
Filtre - zobrazí ponuku uložených nastavení vlastností prehľadu, kliknutím vyberiete požadované
nastavenie
Filter zakázaný - prepínač pre práve aktívny filter zobrazenia prehľadu, kliknutím nastavíte:
Zakázaný
Povolený
V prehľade môžete niektoré z jeho vlastností nastaviť aj priamo. Napr. poradie stĺpcov prehľadu alebo
spôsob triedenia záznamov v prehľade.
3.4.12.1 Zobrazenie
Na záložke Zobrazenie nastavujete obsah a poradie pre jednotlivé stĺpce prehľadu. Presúvate
položky medzi zoznamami Zobraziteľné položky a Zobrazované položky. Zoznamy položiek,
z ktorých na presúvanie vyberáte, sa líšia podľa prehľadu, ktorému nastavujete vlastnosti. Zoznam
položiek pre prehľad organizácií tak bude iný ako zoznam položiek pre prehľad Zvýšenia stavu skladu.
Zoznam položiek, z ktorých si vyberáte (Zobraziteľné položky), je usporiadaný do skupín. Za pomoci
tlačidiel Zobraziť / Skryť (+/-) pracujete s jednotlivými skupinami a z nich vyberáte konkrétne údaje.
V zozname položiek, ktoré sú už vybrané (Zobrazované položky), sa zobrazuje v stĺpci Položka typ
hodnoty (text, celé číslo a pod.) a názov položky. V ďalšom stĺpci Vzťah sa zobrazuje, ku ktorému
prehľadu je daná položka naviazaná.
Jednotlivé zoznamy na záložke Zobrazenie zatriedite kliknutím na záhlavie príslušného stĺpca
príslušného zoznamu. To Vám môže vyhovovať počas výberu položky zo zoznamu Zobraziteľné
položky.
Zaradenie položky do zoznamu zobrazovaných
Kliknutím v zozname Zobraziteľné položky vyberiete položku, ktorú chcete presunúť.
Kliknete na tlačidlo
Dvojitým kliknutím na položku v zozname Zobraziteľné položky položku priamo pridáte.
Rovnaký postup (opačným smerom) platí na vyradenie položky zo zoznamu Zobrazované
položky.
Priamo v prehľade odstránite zobrazenie stĺpca presunutím hlavičky stĺpca preč z riadku záhlavia.
Zoznam Zobrazované položky sa mení podľa prehľadu.
a položka sa presunie a pridá na koniec zoznamu Zobrazované položky.
Zmena poradia položiek v zozname Zobrazovaných položiek
Kliknutím v zozname Zobrazované položky vyberte položku, pri ktorej chcete zmeniť poradie.
Kliknutím na jedno z tlačidiel
položky.
Uchopením a ťahaním patričnej položky v zozname zmeníte jej poradie v zozname.
Priamo v prehľade zmeníte poradie stĺpcov (zobrazovaných položiek) uchopením a ťahaním
záhlavia stĺpcov na iné miesto v riadku záhlavia. Zmeníte tým zároveň aj poradie položiek
zoznamu Zobrazované položky.
,
nastavte potrebné poradie položky v zozname Zobrazované
3.4.12.2 Triedenie
Na záložke Triedenie nastavujete triediace hľadiská prehľadu. Presúvate položky medzi zoznamami
Triediteľné položky a Triediť podľa položiek. Položky, z ktorých môžete vyberať na presúvanie, sa
odlišujú podľa prehľadu, ktorému nastavujete vlastnosti.
Medzi zoznamy presúvate položky rovnakým spôsobom ako na záložke Zobrazenie.
Helios Orange
Užívateľská príručka
31
Na záložke Triedenie môžete zmeniť poradie položiek v zozname triedených položiek rovnakým
spôsobom ako na záložke Zobrazenie.
Nastavenie "smeru" zatriedenia
Kliknutím v zozname Triediť podľa položiek vyberiete položku, na ktorej chcete prepnúť smer
triedenia
Prepínacím tlačidlom
Prepnutie smeru triedenia vykonáte aj kliknutím pravým tlačidlom myši na položke v zozname
Triediť podľa položiek. Je možné použiť aj kombináciu klávesov <Alt><V> a <Alt><S>.
prepnete smer triedenia vybranej položky.
Nastavenie triedenia priamo v prehľade
Kliknete na hlavičku toho stĺpca na riadku záhlavia, podľa ktorého chcete prehľad zatriediť.
Hlavička stĺpca, podľa ktorého je triedené, je označená šípkou pri popise záhlavia stĺpca.
Pre zmenu smeru triedenia (vzostupne, zostupne) kliknete znova na hlavičku stĺpca, podľa
ktorého je už zoznam roztriedený. Opakovaným kliknutím na hlavičku stĺpca prepínate smer
triedenia.
Viacej triediacich hľadísk prehľadu nastavíte kliknutím na hlavičku príslušného stĺpca v kombinácii
s klávesom <Ctrl>.
Tieto zmeny, ktoré vykonávate priamo v prehľade, nastavujú zároveň aj záložku Triedenie.
3.4.12.3 Podmienky - filter
Na záložke Podmienky - filter nastavujete filter pre záznamy prehľadu. V prehľade sa potom zobrazia
iba tie záznamy, ktoré splnia nastavené podmienky. Platnosť nastavených podmienok (filter zakázaný,
filter povolený) môžete prepínať priamo v prehľade.
Z prehľadu v ľavej časti okna vyberiete symbol, pre ktorý chcete nastaviť podmienku. Vybraný symbol
sa zobrazí v poli Položka. Z poľa so zoznamom Podmienka vyberáte podmienku (napr. sa rovná, je
menší ako, obsahuje, je presne a pod.). Do poľa Hodnoty zadávate, pokiaľ potrebujete, konkrétne
hodnoty pre podmienku, ktorá je nastavená k vybranej položke. Za pomoci pravého tlačidla myši
môžete zadať hodnotu Parameter, konkrétnu hodnotu potom budete zadávať až pri aplikovaní filtra na
vybraný prehľad.
Tlačidlom Pridať zaradíte nastavenú podmienku do zoznamu, tlačidlom Odobrať vyradíte z prehľadu
podmienok tú, na ktorej ste nastavení kurzorovým riadkom.
Zadanie novej podmienky
Na ľavom paneli vyberte kliknutím pole, pre ktoré chcete nastaviť podmienku. Názov položky sa
objaví v poli Položka v pravej časti formulára.
Z poľa so zoznamom Podmienka vyberte podmienku, ktorá má platiť pre nastavenú položku.
Do poľa so zoznamom Hodnoty vyberte hodnoty pre podmienku. Hodnotu je možné zadať aj
priamo.
Pridanie / Zrušenie podmienky do / zo zoznamu podmienok
Na záložke Podmienky zadáte novú podmienku.
Kliknutím na tlačidlo Pridať uložte podmienku do zoznamu Zoznam podmienok.
Kliknutím vyberte položku v zozname Zoznam položiek.
Kliknutím na tlačidlo Odobrať zrušíte vybranú položku.
Oprava vytvorenej podmienky v zozname
Kliknutím na položku zoznamu Zoznam podmienok vyberiete podmienku na opravu.
Zmeníte hodnoty v poliach Podmienka alebo Hodnoty.
32
Užívateľská príručka
Helios Orange
UPOZORNENIE:
Zoznam podmienok sa vyhodnocuje súčasne podľa zadaného operátora. Pokiaľ na tomto
mieste ponecháte operátor A zároveň, bude systém hľadať záznamy, ktoré zodpovedajú
všetkým zadaným podmienkam. Pokiaľ systém nenájde záznam, ktorý zodpovedá všetkým
podmienkam zároveň, zostane prehľad prázdny.
3.4.12.4 Uložené nastavenia
Na záložke Uložené nastavenia si ukladáte nastavené vlastnosti prehľadu na neskoršie použitie.
Vlastnosti prehľadu potom jednoducho nastavíte výberom zo zoznamu uložených nastavení. Pre
uľahčenie výberu si zoznam uložených nastavení môžete roztriediť kliknutím na záhlavie príslušného
stĺpca.
Uloženie nastavení vlastností prehľadu
Nastavili ste vlastnosti prehľadu pomocou záložiek Zobrazenie, Triedenie alebo Podmienky
a chcete ho uložiť. Chcete uložiť aktuálne nastavenie prehľadu:
Prepnete sa na záložku Uložené nastavenia kliknutím na jeho záhlavie.
Do poľa Názov uloženého nastavenia vypíšte krátky popis ukladaných vlastností prehľadu.
Kliknutím na tlačidlo Uložiť zapíšete aktuálne nastavenie vlastnosti prehľadu (záložky
Zobrazenie, Triedenie a Podmienky).
K jednotlivým uloženým nastaveniam môžete definovať podmienky pre tlač prehľadu. Na záložke
Uložené nastavenia si nastavíte kurzor na vybrané nastavenie a potvrdíte tlačidlo Ďalšie vlastnosti,
ktoré sa nachádza v spodnej časti formulára. Zobrazí sa formulár so štyrmi záložkami na nastavenie
vlastností tlačovej zostavy. Na tomto mieste môžete napr. vypnúť tlač filtra, zmeniť písmo apod..
Nastavenie vlastností prehľadu výberom zo zoznamu už uložených.
Nachádzate sa v prehľade a chcete zmeniť jeho vlastnosti. Nastavenie potrebných vlastností prehľadu
už existuje a je uložené v zozname Uložené nastavenia:
Kliknutím pravého tlačidla myši vyvolajte miestnu ponuku prehľadu.
Kliknutím vyberte voľbu Nastav.
Prepnite sa na záložku Uložené nastavenia kliknutím na jej záhlavie.
Kliknutím na položku v zozname už uložených vyberiete nastavenie, podľa ktorého sa majú
nastaviť vlastnosti prehľadu.
Kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte výber nastavení vlastností prehľadu a ste naspäť v prehľade.
Pokiaľ potvrdíte ponuku Zostavy, zobrazí sa zoznam uložených nastavení a na tomto mieste
vyberiete nastavenie, ktoré sa má aplikovať na prehľad.
Zrušenie nastavenia vlastností prehľadu zo zoznamu už uložených
Prepnete sa na záložku Uložené nastavenia kliknutím na jej záhlavie.
Kliknutím na položku v zozname už uložených vyberiete nastavenie, ktoré chcete zo zoznamu
vymazať.
Kliknutím na tlačidlo Zrušiť vybrané nastavenie zo zoznamu odstránite.
Helios Orange
Užívateľská príručka
33
UPOZORNENIE:
Ak chcete upraviť už existujúce nastavenie, nezabudnite zmeny uložiť tlačidlom Uloûiù na
karte Uložené nastavenia. Tlačidlo OK vykonané zmeny neuloží!
3.4.13 Obnoviť
Stlačením tlačidla
ostatní užívatelia.
vykonáte aktualizáciu záznamu v prehľade o záznamy, ktoré do databázy vložili
Aktualizácia prehľadu prebehne aj automaticky pri každom otvorení prehľadu.
Napr. ste v agende Zníženie stavu tovaru a iný užívateľ vystaví nový pohybový doklad, prejaví sa táto
zmena na vašej stanici vykonaním akcie Obnoviť.
Ak sa medzi tým prepnete do prehľadu Stav skladu a následne znova do prehľadu Zníženie stavu
skladu, obnovenie prebehne automaticky a tlačidlo Obnoviť nemusíte použiť.
3.5. Konfigurácia / správa systému
Konfiguráciou je myslené základné nastavenie vlastností a konštánt systému Helios Orange.
V prehľadoch Konfigurácia zadávate nových užívateľov, definujete globálne platné heslo na prístup
k niektorým blokovaným akciám, zadávate základné konštanty jednotlivých modulov, nastavujete
všeobecné kontácie dokladov rôznych modulov na priame zaúčtovanie a pod..
Niektoré konštanty nastavujete ako počiatočnú možnosť, ktorú môžete v konkrétnych dátových
prehľadoch meniť podľa potreby. Napríklad metódu evidencie skladu je možné na jednotlivých
útvaroch zmeniť alebo ponechať nastavenie podľa globálnej Konfigurácie.
Konfiguráciu otvoríte voľbou Možnosti, Konfigurácia / správa systému zo zoznamu ponúk
v hlavnom okne systému Helios Orange.
Dialógové okno Konfigurácie je rozdelené do dvoch častí:
Stromová štruktúra konštánt - ľavá časť okna. Tu vyberáte, ktoré konkrétne konštanty budete
editovať.
Vlastný prehľad konštánt - pravá časť okna. Tu sa otvárajú prehľady a vlastné formuláre
konštánt, vybraných v Stromovej štruktúre. V tejto časti okna upravujete editovanie. Upravené
údaje vo formulároch potvrdíte tlačidlom Použiť.
UPOZORNENIE:
V inštalácii systému Helios Orange s viacerými firmami je potrebné editovať konštanty pre
každú jednotlivú firmu zvlášť. Vráťte sa do hlavnej ponuky, kliknite ľavým tlačidlom myši na
ikonu databáza na Stavovom riadku a vyberte firmu, ktorej konštanty chcete upraviť.
Parametrov, ktoré môžete v Konfigurácii nastavovať je veľké množstvo. Z dôvodu prehľadnosti je
Konfigurácia rozdelená hierarchicky do niekoľkých úrovní a usporiadaná v Stromovej štruktúre.
Kliknutím ľavého tlačidla myši na jednotlivé úrovne konštánt v prehľade Stromové štruktúry sa zobrazí
alebo skryje ďalšia (nižšia) úroveň. Nasledujúca schéma zobrazuje jednotlivé úrovne a ako sú v nich
konštanty usporiadané.
34
Užívateľská príručka
Helios Orange
Prvá úroveň
Druhá úroveň
Tretia úroveň
Štvrtá úroveň
Piata úroveň
Globálne
Systémové
Firemné
Agenda
Časť agendy
Užívatelia
Role
Žurnál
Zálohy
3.6 Globálne konštanty
Konštanty, ktoré sú platné pre celú inštaláciu systému Helios Orange (prvá úroveň konštánt).
Globálne konštanty vyvoláte kliknutím ľavého tlačidla myši v Stromovej štruktúre konfigurácie. Vpravo
sa otvorí príslušný prehľad.
Informácie o inštalácii systému
V tomto prehľade získate detailné informácie o inštalácii systému Helios Orange. Kliknutím na tento
riadok zobrazíte alebo skryjete ďalšie údaje.
SQL Server
Detailné informácie o verzii databázy MS SQL server.
Štatistika
Prevádzkové informácie SQL servera.
Helios Orange
Detailné informácie o aplikácii Helios Orange a programových doplnkoch.
Inštalované moduly
V prehľade vidíte vždy všetky moduly a doplnky, ktoré sa dajú v systéme Helios Orange nainštalovať.
V prvej úrovni prehľadu sú samotné moduly (Obeh tovaru, Účtovníctvo, Banka ...) a v podradenej
úrovni je zoznam ich súčastí. Zaškrtnuté políčko znamená, že daná súčasť agendy je v systéme
nainštalovaná. Súčasti, ktoré nie sú zaškrtnuté, je možné kedykoľvek objednať a zakúpiť u vášho
dodávateľa systému.
3.6.1 Systémové konštanty
Konštanty sú platné pre všetky agendy systému Helios Orange (druhá úroveň konštánt). Kliknutím
vyvoláte okno s nasledujúcimi konštantami:
Globálne platné heslo
Na tomto mieste môžete zadať heslo, s ktorým je možné v systéme odstrániť blokovanie
zhavarovaných záznamov, potvrdiť niektoré systémové akcie (napríklad uzávierky) a pod.. Heslo je
platné pre všetky agendy systému a všetky spracovávané firmy. Do globálneho hesla je možné zadať
akékoľvek alfanumerické znaky a symboly, veľké aj malé písmená a diakritiku. Počet znakov, ktoré je
možné do hesla zadať, je v rozsahu 1 až 20 pozícií.
Z dôvodu zabezpečenia a neoprávneného použitia sa jednotlivé pozície zapisovaného hesla
zobrazujú ako znak "*".
Po zadaní nového hesla si systém vyžiada pred uložením ešte jedenkrát jeho potvrdenie.
Helios Orange
Užívateľská príručka
35
Databáza
Na tomto mieste nájdete prehľad všetkých firiem, ktoré sú spracovávané v systéme Helios Orange
(Databáza = Firma). V jednotlivých stĺpcoch prehľadu nájdete tieto informácie.
Číslo databázy - poradové číslo databázy v systéme. Databázy sa číslujú automaticky, po
jednotkách a číslovanie začína vždy od nuly.
Meno firmy - obchodné meno firmy, ktorá je spracovávaná v systéme Helios Orange. Údaj je
možné kedykoľvek upraviť.
Názov databázy - systémový názov databázy, ktorá je vytvorená na SQL serveri. Názov sa tvorí
automaticky. V nasledujúcom odseku je popísaný spôsob.
Tvorba systémového názvu databázy
Pri inštalácii systému Helios Orange sa vytvorí konfiguračný systém Helios.INI (viď kapitolu Prvé
spustenie systému), kde je vopred nastavený systémový názov prvej databázy (firmy) v systéme.
Tento názov je nastavený na Helios001. Pokiaľ údaj v konfiguračnom súbore nezmeníte a spustíte
Helios Orange, vytvorí sa prvá databáza s týmto názvom. V prípade verzie Helios Orange pre
viaceré firmy sa názov ďalšej firmy v poradí tvorí takto: názov predchádzajúcej databázy +1 (pripočíta
sa k poslednej číselnej pozícii názvu). Názov druhej databázy je teda Helios002, názov tretej
Helios003 atď.. Systém postupuje rovnako aj v prípade, že názov databázy v konfiguračnom systéme
zmeníte - použije vami zadaný názov a na poslednú pozíciu pripočíta jednotku. Názov zadaný bez
čísla je vyhodnotený ako údaj s nulou na poslednej pozícii - prvá databáza má napríklad názov Firma,
druhá bude mať Firma1, tretia Firma2 atď.. Pri prvom spustení Helios Orange sa vytvárajú jednotlivé
databázy na SQL Serveri postupne, tak ako do nich vstupujete. Keď pri prvom spustení vstupujete iba
do jednej firmy a v nej otvoríte Systémové konštanty, môžete zmeniť systémové mená ostatných
databáz. Zmeny systémových názvov je možné vykonávať až do chvíle, kým je daná databáza
vytvorená na SQL Serveri, tzn. až kým do vybranej firmy vstúpite.
Tabuľky
Označením niektorej z firiem a voľbou miestnej ponuky Tabuľky je možné zobraziť dátové tabuľky
vybranej firmy. Prehľad tabuliek je iba informatívny. Na tomto mieste získate údaje, aké tabuľky sú
naplnené hodnotami, kto a kedy tabuľky vytvoril a koľko obsahuje záznamov (riadkov). Získané údaje
môžu slúžiť administrátorovi SQL Servera ako podklad pre plánovanie časovo náročnejších operácií,
ako sú zálohovanie databáz, reindexáciu dát atď..
3.6.2 Firemné konštanty
Základné konštanty aktuálnej firmy, t.j. firmy v ktorej ste práve nastavení (tretia úroveň konštánt).
Predpis obchodného registra
Táto konštanta obsahuje už nastavený odkaz na WWW stránku obchodného registra s požiadavkou
na existenciu organizácie. Tento skript vie vyhľadať vami vytvorené organizácie v obchodnom registri
na Internete podľa údaja IČ (viď kapitola Číselník organizácií).
Legislatíva
Informačné pole, v ktorom vidíte štát, ktorého legislatívou sa riadite pri účtovaní a evidencii dokladov.
Konfigurácia legislatívy prebieha pri prvom spustení systému Helios Orange a nedá sa dodatočne
zmeniť. Možnosti sú nasledujúce:
Česká
Slovenská
Nemecká
36
Užívateľská príručka
Helios Orange
Časové rozlíšenie splatnosti
Nastavuje časový interval (dni) pre vyhodnotenie splatnosti a úhrad vydaných faktúr v module
Fakturácia, Vydané faktúry.
Rozsah povolených čísiel organizácií
Na tomto mieste je možné zadávať povolený rozsah čísiel organizácií pre zadávanie. Táto konštanta
je viazaná na spracovávanú organizáciu. Vlastná organizácia (číslo 0) je povolená vždy.
3.6.3 Konštanty modulov
Modul banka
Nastavujete správanie sa systému pri vystavovaní domácich a zahraničných platobných príkazov
a účtovaní bankových výpisov.
Modul Evidencia pošty
Nastavujete, či sa má alebo nemá používať filter na poradové číslo doručenej pošty a faktúry. Keď
nastavíte používanie, bude k záznamu doručenej pošty zobrazená faktúra (faktúry) s rovnakým
poradovým číslom (nezohľadňuje sa dokladová rada).
Modul Fakturácia
Nastavujete základnú splatnosť pre vydané faktúry, dátum splatnosti prijatých faktúr a spôsob
generovania pokladničných dokladov.
Modul Obeh tovaru
Konštanty modulu sú rozdelené na niekoľko častí.
Kontrola storna príjmu
Nastavujete spôsob kontroly položiek tovaru pri realizácii storna príjmových dokladov. Vyberáte
z týchto možností:
Na jednotkovú cenu storna
Prísna kontrola množstva a jednotkových cien na storne dokladu oproti zásobe na sklade. Systém
dovolí realizovať storno dokladu iba kým je na sklade dostatočná zásoba v rovnakej jednotkovej
cene ako na doklade.
Na celkový stav skladu
Systém kontroluje iba množstvo na doklade oproti skladu. Pri realizácii dokladu sa zo skladu
odpíše aktuálna jednotková cena, ktorá môže byť iná ako na doklade.
Zoznam služieb
Nastavujete útvar, ktorý bude slúžiť v module Obeh tovaru ako sklad Služieb. Údaj vyberáte
z číselníka Organizačnej štruktúry. Konštanta je dvojriadková, v prvom riadku je číslo a v druhom
názov útvaru. Klávesovou skratkou <Ctrl><Enter> na ľubovoľnom z riadkov sa otvorí číselník, kde
vyberiete príslušný útvar a opätovným <Ctrl><Enter> ho prenesiete do formulára konštánt.
Automaticky sa vyplnia oba riadky konštanty.
UPOZORNENIE:
Ak konštantu Zoznam služieb nevyplníte, nebudete môcť pri zadávaní jednotlivých položiek
definovať, či ide o Tovar alebo o Službu.
Helios Orange
Užívateľská príručka
37
Druh skladu
Metóda evidencie skladu. Zo zoznamu vyberáte FIFO alebo Priemerné ceny.
Dĺžka registračného čísla tovaru
Nastavujte dĺžku vlastného čísla skladovej položky. Táto konštanta sa týka Tovaru a Služieb. Číslo
zadáte z klávesnice alebo za pomoci tlačidiel so šípkami vedľa konštanty. Rozsah registračného čísla
je 6 až 15 znakov.
Spôsob zarovnania registračného čísla tovaru
Volíte, akým spôsobom sa bude zarovnávať registračné číslo počas zadávania novej skladovej
položky. Vyberáte z nasledujúcich parametrov.
Bez kontroly
Systém nebude kontrolovať zadané registračné číslo a ponechá ho v tom tvare, v akom ste ho zadali.
Bez zarovnania
Systém iba kontroluje, či sú vyplnené všetky miesta registračného čísla. V prípade, že nevyplníte
všetky pozície, nedovolí vám systém pokračovať na ďalší údaj formulára a ani zadávanú skladovú
položku upraviť. Musíte vyplniť všetky pozície.
Zarovnanie nulami zľava
Systém skontroluje zadanie registračného čísla a nevyplnené pozície doplní nulami zľava.
Zarovnanie nulami z pravej strany
Systém skontroluje zadanie registračného čísla a nevyplnené pozície doplní s nulami z pravej strany.
Obeh tovaru, Položky dokladov
Nulový výdaj
Za pomoci tejto konštanty nastavujete možnosť realizácie výdaja skladových položiek s nulovou
cenou na doklade. To znamená, že položka sa zo skladu odpíše v evidenčnej cene, ale na doklade
bude cena nulová. V zozname volíte hodnoty parametra Áno/Nie.
MJ pre výdaj v evidenčnej cene
Určujete, či sa výdaj pri druhu pohybu Výdaj v evidenčnej cene bude vykonávať v evidenčných alebo
vstupných merných jednotkách. Vyberáte z možností:
Evidenčný
Výstupný
Rôzny sklad na položkách a hlavičke
Nastavujete spôsob kontroly v prípade, ak na doklad modulu Obeh tovaru zaradíte položku z iného
skladu ako je ten, na ktorom bola vystavená hlavička dokladu. Vyberáte z hodnôt:
Povolený (bez kontroly)
S upozornením
Zakázaný
Obeh tovaru, Ceny
Cenová úroveň
Nastavujete, ktorá úroveň ponukových cien sa bude automaticky dopĺňať na doklady. Hodnoty
vyberáte z číselníka Názvy ponukových cien. Konštanta je dvojriadková, v prvom riadku je číslo
a v druhom názov cenovej úrovne. Klávesovou skratkou <Ctrl><Enter> na ľubovoľnom riadku sa otvorí
číselník cenových úrovní, kde vyberiete príslušnú cenovú úroveň a opätovným <Ctrl><Enter> ju
prenesiete do formulára konštánt. Automaticky sa vyplnia oba riadky konštánt.
38
Užívateľská príručka
Helios Orange
Platnosť ponukových cien
Nastavujete väzbu medzi položkami tovaru na sklade a ponukovými cenami.
Pre každý sklad samostatne
Jednej skladovej položke (zaradenej na viacerých skladoch) zadávate ponukovú cenu na každom
sklade zvlášť.
Pre všetky sklady
Jedna skladová položka má na všetkých skladoch rovnakú ponukovú cenu.
Obeh tovaru, Zľavy a súvisiace označenia
S týmito konštantami definujete uplatňovanie zliav pri vystavovaní dokladov v module Obeh tovaru.
Obeh tovaru, Súvisiace náklady
Definujte charakter súvisiacich nákladov, ktoré sa budú zadávať na dokladoch modulu Obeh tovaru.
Obeh tovaru, externá komunikácia
Modul účtovníctvo
Platca DPH
Nastavujete, či je vybraná firma platcom DPH. Volíte z troch možností:
Nie je - organizácia nie je platcom DPH
Mesačný - organizácia je platcom DPH, priznania DPH sú mesačné.
Štvrťročný - organizácia j platcom DPH - priznania DPH sú štvrťročné.
Konverzia párovacieho znaku pri účtovaní
Nie je
Odstrániť 0 zľava
Účtovanie zápočtov
S editáciou pred zaúčtovaním
Bez editácie pred zaúčtovaním
Kumulované obraty
Nie sú
Denné
Mesačné
Povolenie zápisu nevyrovnaných dokladov do fázy Účtované
Konštanta má vplyv na vytváranie a editáciu dokladov v účtovnom denníku. Ak nie je zaškrtnuté, nie
je možné zapísať nevyrovnaný doklad. V prípade ak bude chcieť užívateľ uložiť nevyrovnaný doklad,
bude uložený do fázy Vytvorené.
Spôsob vyhľadávania kurzu pre DPH
presný denný kurz - je hľadaný kurz danej meny, ktorý má dátum rovnaký ako DUZP zadané na
doklade
najbližší predchádzajúci - je hľadaný kurz danej meny, ktorý má dátum rovnaký alebo najbližší
nižší ako DUZP zadané na doklade
denný kurz vrátane predchádzajúceho - je hľadaný najbližší kurz pre danú menu, ktorý je
označený ako DPH denný
Helios Orange
Užívateľská príručka
39
Spôsob vyhľadávania kurzu pre účtovníctvo
presný denný kurz - je hľadaný kurz danej meny, ktorý má dátum rovnaký ako dátum potvrdenia
zápočtu
najbližší predchádzajúci - je hľadaný kurz danej meny, ktorý má dátum rovnaký alebo najbližší
nižší dátum potvrdenia zápočtu
DPH
Nastavuje spôsob zaokrúhľovania DPH v jednotlivých moduloch.
3.6.4 Užívatelia
Tento prehľad slúži na údržbu, vytváranie, mazanie a nastavovanie práv užívateľom systému Helios
Orange (druhá úroveň konštánt). Nový užívateľ je automaticky založený na SQL Serveri. V prípade
systému pre viacej firiem sa nový užívateľ zobrazí aj v ostatných firmách. Prístup a práva do
konkrétnej firmy je potrebné nastaviť užívateľom v jednotlivých firmách oddelene. Zadávať užívateľov,
mazať ich a definovať im prístup a práva v rámci systému Helios Orange je možné za pomoci volieb
miestnej ponuky.
Kliknutím ľavého tlačidla myši na riadok vybraného užívateľa sa otvorí formulár Užívatelia, ktorý
obsahuje nasledovné údaje:
Prihlasovacie meno
Meno, ktorým sa užívateľ prihlasuje do systému Helios Orange. Tento údaj je povinný. Na prihlásenie
je vhodné zadávať meno kratšie, napríklad krstné meno užívateľa, alebo skratku mena a priezvisko.
V rozbaľovacom zozname pri tejto položke je možné zobraziť a vybrať prihlasovacie meno užívateľov,
ktorí sú už vytvorení na SQL Serveri, ale nie sú zadaní v systéme Helios Orange. Môžete tak
jednoducho zadať užívateľov, ktorí boli pred tým vytvorení na SQL Serveri.
Plné meno
Plné meno užívateľa, tzn. meno a priezvisko. Tento údaj je nepovinný. Zadané meno sa tlačí na
užívateľom vystavené doklady.
Role
Názov role, ktorá je priradená užívateľovi a podľa ktorej bude mať nastavené práva (nepovinné).
Existujúci užívateľ SQL Servera s prístupovými právami do danej firmy (databázy) sa do systému
Helios Orange môže prihlásiť priamo. Systém skontroluje jeho meno a práva na SQL Serveri
a následne ho automaticky založí do prehľadu užívateľov.
Definície práv
Voľbou miestnej ponuky priraďujete vybranému užívateľovi prístupové práva v rámci systému Helios
Orange. Potvrdením voľby sa zobrazí okno na definovanie práv. Pokiaľ máte nastavené dvojstavové
zadanie práv, bude najskôr zobrazená otázka:
AkÈ pr·va chcete vidieù?
¡NO - editovateænÈ pr·va v prÌpravnej f·ze
NIE - aktu·lne nastavenÈ pr·va (iba na prehliadanie)
Po potvrdení tlačidla ÁNO bude zobrazené okno na definovanie práv, po potvrdení NIE budú
zobrazené práva užívateľa na prehliadanie.
Pokiaľ má vybraný užívateľ priradenú rolu, nie je na tomto mieste možné práva definovať, práva sa
musia definovať k jednotlivým roliam. Budete upozornení:
Nie je moûnÈ definovaù pr·va - uûÌvateæ m· priraden˙ rolu.
Po potvrdení tlačidlom OK budú zobrazené práva užívateľa na prehliadanie.
40
Užívateľská príručka
Helios Orange
Zmena režimu práv.
Po potvrdení tejto voľby je zobrazená obrazovka s dvomi zaškrtávajúcimi voľbami.
Štandardné práva na všetky aplikácie zakázané - zaškrtnutie tejto voľby spôsobí, že nový užívateľ
nemá žiadne práva a musia sa mu nadefinovať, na pridaný nový prehľad po update nemá nikto
práva - opätovne sa musia definovať práva na tento prehľad.
Dvojstavové zadávanie práv - táto voľba bude prístupná len ak bude zaškrtnuté: Štandardné práva
na všetky akcie zakázané. Po zaškrtnutí umožňuje definovať práva v prípravnej fáze a odtiaľ
presunúť do práv užívateľov voľbou Presun práv z prípravnej fázy.
Presun práv z prípravnej fázy
Táto akcia bude v menu miestnej ponuky iba v prípade, že máte zaškrtnuté Dvojstavové zadávanie
práv. Po jej potvrdení budú prenesené práva jednotlivým užívateľom tak, ako sú zadefinované
v prípravnej fáze.
3.6.5 Role
Tento prehľad slúži na zakladanie rolí, ktoré budú následne priraďované jednotlivým užívateľom. Podľa
týchto rolí budú mať užívatelia pridelené práva.
Definícia práv
Potvrdením voľby sa zobrazí okno na definovanie práv. Práva pre role sa definujú rovnako ako práva
pre jednotlivých užívateľov v prehľade Užívatelia.
3.6.6 Žurnál
Prehľad Žurnál je akýsi prevádzkový denník systému Helios Orange (druhá úroveň konštánt).
V jednotlivých riadkoch sú na tomto mieste zaznamenané rôzne akcie vykonávané v systéme, ako je
prihlásenie a odhlásenie užívateľov, použitie globálneho hesla, uzávierky, nahranie najnovších verzií
systému a pod.. Prehľad je spoločný pre všetky firmy spracovávané v systéme Helios Orange.
V Žurnále nevytvárate žiadne dáta, všetky záznamy sa zapisujú automaticky. V prehľade môžete
vyhľadať, kto, kedy a v akom module vykonával aké akcie. Je možné použiť všetky základné voľby
miestnej ponuky okrem volieb Oprava a Nový (viď. kapitola Voľby miestnej ponuky).
3.6.7 Zálohy
Druhá úroveň konštánt. V prehľade je možné vykonávať zálohy dát jednotlivých firiem a v prípade
potreby (havárie systému, nekonzistencie dát a pod.) uložené dáta zo zálohy obnoviť. Zálohujete
vždy kompletnú databázu (firmu), nielen dáta jednotlivých modulov systému Helios Orange.
Ukladajú sa tu aj zálohy vykonané zo systému Helios Orange, ale aj zálohy databáz vykonaných
priamo nástrojmi SQL Servera ( napr. Enterprise Manager). Prehľad je automaticky filtrovaný a po
otvorení v ňom vidíte iba zálohy dát aktuálnej firmy.
3.7 Užívateľské konštanty - globálne
Voľba hlavnej ponuky Možnosti, Užívateľské konštanty - globálne otvorí prehľad všeobecných
nastavení systému Helios Orange, platných pre práve prihláseného užívateľa. V tomto okne
vyberáte, akým štýlom a veľkosťou písma sa budú zobrazovať jednotlivé názvy modulov a prehľadov,
údaje formulárov a vkladané dáta. Na tomto mieste nastavené konštanty sú platné pre daného
užívateľa a všetky ponuky a prehľady systému Helios Orange. Meno užívateľa, ktorému nastavujete
konštanty je zobrazené v záhlaví okna.
Helios Orange
Užívateľská príručka
41
3.8 Užívateľské konštanty - lokálne
Voľbou hlavnej ponuky Možnosti, Užívateľské konštanty - lokálne nastavujete aktuálne
prihlásenému užívateľovi niektoré prvotné hodnoty na vytváranie vo vybraných moduloch
a prehľadoch. Je možné nastaviť jazyk, teda ako sa vám bude systém zobrazovať, ak máte zakúpenú
jazykovú mutáciu. Pri jednotlivých moduloch ďalej nastavujete: modul Banka - ktoré údaje sa
automaticky doplnia pri vystavovaní platobných príkazov, modul CRM - vopred nastavenú kategóriu
kontaktného rokovania, modul Obeh tovaru - vopred nastavené stredisko, ktoré sa otvorí automaticky
pri vstupe do modulu a pre klávesovú skratku <Alt><S><X> (kde X je 0 až 9) jednotlivé sklady, ktoré
sa ponúknu pri stlačení tejto kombinácie. Pre modul Pokladňa je možné vopred nastaviť konkrétne
číslo pokladne, ktorá sa užívateľovi automaticky ponúkne po otvorení modulu a pre modul Účtovníctvo
nastavuje vopred nastavené číslo účtovného dokladu. Konštanta vopred nastavené obdobie sa týka
nielen modulu Účtovníctvo, ale všetkých prehľadov (aj v ostatných moduloch), ktoré sú viazané na
obdobie. Meno užívateľa, ktorému nastavujete konštanty je zobrazené v záhlaví okna.
4. ČÍSELNÍKY
4.1 Organizácie
Číselník organizácií obsahuje zoznam vašich odberateľov, dodávateľov a ostatných organizácií. Tento
číselník využíva väčšina modulov systému Helios Orange. Zoznam je spoločný pre odberateľov aj
dodávateľov, takže ak je váš obchodný partner súčasne vašim dodávateľom aj odberateľom, môže byť
v číselníku vedený pod jednou kartou.
V číselníku môžete vytvárať nové karty organizácií, opravovať alebo rušiť už vytvorené karty. Môžete
tlačiť opisy zoznamov alebo tlačiť zostavy prostredníctvom definovaných formulárov.
Na karty organizácií sú naviazané zoznamy najrôznejších zliav, ktoré ďalej využijete v module Obeh
tovaru. Každá organizácia môže mať ľubovoľné množstvo bankových spojení, ktoré využijete najmä
pri vystavovaní platobných príkazov.
Potvrdením hlavnej ponuky Číselníky - organizácie sa zobrazí prehľad jednotlivých záznamov,
zoznam organizácií.
Voľbou Nový na paneli nástrojov si otvorte novú kartu organizácie.
Formulár Organizácia má niekoľko záložiek. Formulár môžeme rozdeliť na údaje hlavičkové a ďalej na
identifikačné údaje organizácie (názov, adresa a pod.), dodatky a poznámky, údaje o zľavách.
Číslo organizácie:
Povinný 9 miestny numerický údaj. Pole je prístupné iba pri vytváraní novej organizácie. Hodnota poľa
je pri vytváraní novej organizácie vopred vyplnená najbližším voľným číslom, ktoré je možné do
prvého uloženia zmeniť. Po prvom uložení je už číslo nemenné.
Stav:
Toto pole slúži na dočasné zablokovanie organizácie proti zadaniu na doklady. Kliknutím na pomocné
tlačidlo
rozbalíte pole so zoznamom stavov. Ponúkané hodnoty sú Aktívne a Blokované. Pri
vytváraní novej organizácie je pole vopred vyplnené hodnotou Aktívny.
Pri pokus o zadanie blokovanej organizácie na doklad systém oznámi, že organizácia je blokovaná.
Nadriadená organizácia:
Využitie tohto poľa v číselníku organizácií je niekoľkonásobné. Napríklad môžete pomocou tohto poľa
spojiť organizácie s miestami ich určenia, ktoré sú zadané v číselníku ako samostatné organizácie.
Môžete spojiť hlavnú organizáciu s ich podriadenými organizáciami (napr. firma má vlastnú sieť
obchodných domov). Kliknutím na pomocné tlačidlo
otvoríte prehľad organizácií. Vyberiete
organizáciu (Popis funkcie vyhľadávania v prehľade nájdete v kapitole Ovládanie - Ovládanie
prehľadu) a kliknutím myšou ju prenesiete do poľa Nadriadená organizácia.
42
Užívateľská príručka
Helios Orange
Na záložke Dodatky máte pri vlastnej organizácii (číslo 0) navyše pole Údaj o zápise do
obchodného registra. Tento údaj je dôležitý na tlač faktúr.
Pri ukladaní systém kontroluje, či záznam obsahuje všetky povinné údaje. Povinným údajom karty
organizácie je jej Číslo. Ak systém zistí nezhodu, upozorní vás hlásením:
Prázdna alebo chybne zadaná položka Číslo organizácie!
Systém zistil, že Číslo organizácie nie je vyplnené alebo je vyplnené chybne. Potvrďte tlačidlom OK
a vyplňte alebo opravte Číslo organizácie.
Číslo organizácie je jedinečný údaj, ktorý nie je možné zadať rovnaký pre viacej organizácií. Keď pri
ukladaní systém zistí, že Číslo ukladanej organizácie je už v prehľade použité, uloženie záznamu
nedovolí a upozorní vás hlásením:
DuplicitnÈ oznaËenie - nie je moûnÈ vloûiù z·znam!
Potvrďte tlačidlo OK a zadajte iné Číslo organizácie.
V miestnej ponuke máte možnosť, okrem štandardných funkcií, zadať ďalšie údaje k organizácii.
Prehľady
Voľbou Prehľady si môžete zobraziť niektoré doklady, ktoré sa viažu k organizácii. Volíte medzi týmito
prehľadmi:
chronologický prehľad denníka - prehľad dokladov z modulu Účtovníctvo, kde je zadaná
organizácia na ktorej je nastavený kurzor
doklady Obehu tovaru - prehľad dokladov z modulu Obeh tovaru, na tomto mieste vidíte hlavičky
dokladov, kde je zadaná organizácia, na ktorej je nastavený kurzor
položky dokladov Obeh tovaru - prehľad tovaru, ktorý je zaradený na dokladoch k organizácii
saldokonto - prehľad saldokontných prípadov k organizácii
zákazky
pokladničné doklady
účtenky
kontaktné rokovania
Tieto prehľady slúžia na prehliadanie a tlač, sú iba informatívne a nie je možné v nich vytvárať nové
doklady.
kontaktné rokovanie - prehľad rokovaní organizácie, na ktorej je nastavený kurzor, prehľad je
plnohodnotný, môžete teda zadávať nové, rušiť aj upravovať
Dokumenty
Touto voľbou môžete pripojiť k organizácii, na ktorej je nastavený kurzorový riadok, ľubovoľný
dokument, tabuľku, obrázok alebo iný súbor, ako aj zapisovať poznámky. Pripájanie dokumentov
vykonávate formou odkazu. Tieto dokumenty je možné potom jednoducho nájsť podľa vlastného
popisu a rýchlo otvoriť, či už na opravu alebo na čítanie.
K organizácii môžete pripojiť dokumenty, ktoré chcete vidieť iba v príslušnej organizácii, ale aj
dokumenty, ktoré chcete vidieť v prehľade spoločných dokumentov. V tomto prípade vo formulári
dokumentu zaškrtnete políčko Zahrnúť do všeobecných dokumentov.
Bankové spojenie
Touto voľbou miestnej ponuky zadávate bankové spojenie s organizáciou, na ktorej máte nastavený
kurzor. Ku každej organizácii môžete zadávať viacej bankových spojení. Bankové spojenie, ktoré má
byť "hlavné" môžete nastaviť ako vopred nastavené. Toto vykonáte voľbou miestnej ponuky Zmena
prednastavené. V prehľade bankových spojení bude potom pri vybranom spojení stĺpec P zaškrtnutý.
Helios Orange
Užívateľská príručka
43
Skupiny
Každú organizáciu môžete zaradiť do jednej alebo viacerých ľubovoľných skupín. Skupinou môžete
označiť čokoľvek, napr. skupinu Rozpočtové organizácie alebo skupinu Supermarkety, alebo tiež
skupinou môže byť napríklad členstvo v ľubovoľnej asociácii. Táto voľba slúži na ďalšie rozlíšenie
organizácie. Význam priradenia Skupín k organizácii spočíva predovšetkým v možnosti vyhodnotiť
organizáciu pomocou funkcie Nastav. Napríklad môžete odfiltrovať všetky organizácie, ktoré patria do
skupiny Príspevková organizácie.
Potvrdením voľby otvoríte prehľad skupín, do ktorých bola organizácia zaradená.
Prehľad DIČ
Zoznam DIČ pre organizáciu pre jednotlivé krajiny, v ktorých je organizácia hlásená ako platca dane.
Kontakty
Touto voľbou zadávate všetky záznamy o telefonickom alebo inom spojení (email, fax, atď.)
s organizáciou a kontaktné osoby, ktoré k organizácii prináležia. Ďalej zadávate vzťahy, ktoré sú
medzi organizáciou a kontaktnou osobou. Vzťahom medzi organizáciou a kontaktnou osobou bude
najčastejšie funkcia kontaktnej osoby, ktorú v organizácii zastáva. Definícia týchto vzťahov umožňuje
zviazať aj 1 kontaktnú osobu s viacerými organizáciami. Napríklad kontaktná osoba má 2 pracovné
pomery k dvom rôznym firmám. Je tiež možné definovať viacej vzťahov jednej organizácie a jednej
kontaktnej osoby.
Obchodný register na internete
Touto voľbou zobrazíte internetovú stránku výpisu z obchodného registra firmy, na ktorú ste nastavení
kurzorovým riadkom. Podmienkou pre fungovanie tejto voľby je správne vyplnené IČO vo formulári
organizácie a funkčný prístup na internet. Úplná internetová adresa obchodného registra je uvedená
v Globálnych konštantách (Konfigurácia/Správa systému).
Spôsob platby
Ďalšie pomocné údaje k organizácii - Forma úhrady, Lehota splatnosti, Kredit a Komunikačný jazyk,
výber jazyka má vplyv na texty v upomienkach. Ďalej Bankové spojenie vlastnej organizácie možnosť nastaviť si pre každú organizáciu individuálne (aj hromadne nad vybranými organizáciami)
bankové spojenie, kam sa majú posielať peniaze (bankové spojenie vlastnej organizácie). Takto
nastavené bankové spojenie sa automaticky vypĺňa po zadaní organizácie na vydaných faktúrach
a prijatých dobropisoch.
4.2 Účtovné kódy - kontácie
Účtovné kódy (kontácie) slúžia v jednotlivých agendách ekonomického systému Helios Orange
(Obeh tovaru, Fakturácia, Pokladňa a pod.) na označenie jednotlivých prvotných dokladov (príjemky,
výdajky, faktúry, pokladničné doklady a pod.) účtovným predpisom, pomocou ktorého je následne
prvotný doklad zaúčtovaný do účtovníctva. Je to predpis, ako jednotlivé položky prvotného dokladu
účtovať na jednotlivé účty, do akého druhu dokladov a akým spôsobom.
Pre modul Účtovníctvo slúži na preddefinovanie účtovných predpisov pre často sa opakujúce
účtovné zápisy (napríklad platby nájomného, účtovanie leasingu apod.) alebo pre doklady, ktoré sú
dané predpísaným percentuálnym pomerom (rozúčtovanie nákladov na útvary, zákazky alebo
rozúčtovanie základu DPH z čiastky vrátane DPH a pod.). Preddefinované účtovné predpisy slúžia
k zrýchlenému ručnému vytváraniu účtovných záznamov.
Skupiny účtovných kódov
Skupinou účtovných kódov spojíte k sebe kontácie, ktoré majú spoločné vlastnosti. Spojenie do
skupiny využijete v module Obeh tovaru. Skupinu účtovných kódov vyberáte v prípadoch, keď
nastavujete účtovné kódy k skupine tovaru, ku kmeňovej karte alebo k skladovej karte. Skupina
účtovných kódov obsahuje viacej kontácií naraz, definovaných až k jednotlivým typovým radom
pohybových dokladov.
44
Užívateľská príručka
Helios Orange
UPOZORNENIE:
Zaraďujte iba kontácie pre Druh pohybu, ktorý sa týka modulu Obeh tovaru, tzn. Príjem,
Storno príjmu, Výdaj, Storno výdaja, Výdaj v evidenčnej cene, Faktúra vydaná a Dobropis
vydaný.
Do skupiny sa zaraďuje každý pohyb iba jedenkrát.
Obr. 8 - Kontácie
4.3 Zákazky
Modul Zákazky slúži na zadávanie kariet zákaziek, ich sledovanie, plánovanie a vyhodnocovanie. Na
zákazku je možné zadávať termíny, plánované náklady a výnosy. To všetko je možné porovnávať so
skutočnými údajmi podľa dokladov v systéme Helios Orange. Finančné plány je možné zadávať
sumárne aj po mesiacoch.
Modul je určený na evidenciu a k nasledovnému vyhodnocovaniu akcií, ktoré z hľadiska programu
Helios Orange označíte ako zákazku. Sú to jednotlivé obchodné prípady, projekty, akcie v rámci firmy
a pod.. Zákazky je možné vyhodnocovať sumárne, sleduje iba náklady a výnosy, alebo s rozlíšením
na jednotlivé čiastkové operácie, ktoré sa vzťahujú k danej zákazke ( mesačné mzdové náklady,
materiálové náklady, náklady na kooperáciu a pod.). Výsledok skutočných účtovných operácií je
možné porovnávať s plánovanými sumárnymi čiastkami i s časovým rozlíšením. K jednotlivým
Helios Orange
Užívateľská príručka
45
zákazkám je možné si zobraziť všetky vystavené doklady. Aby bolo možné zobraziť aj doklady
vystavené na zákazku, je potrebné, aby na nich bolo vyplnené číslo zákazky. Podmienkou pre to, aby
bolo možné pracovať s účtovnými dokladmi v module Zákazka je, aby na konkrétnom účtovnom
zápise bola priradená zákazka.
Prehľady
Táto voľba miestnej ponuky umožňuje zobraziť prehľady, ktoré patria zákazke, na ktorú ste nastavení
kurzorovým riadkom. Sú to tieto prehľady: Chronologický prehľad denníka, Doklady pohybu tovaru,
Položky dokladov obehu tovaru, Saldokonto a Kontaktné rokovania.
4.3.1 Nový
Prehľad Zákaziek nájdete v Číselníku, Zákazky.
Pokiaľ chcete založiť novú kartu zákazky, použijete voľbu miestnej ponuky Nový. Otvorí sa vám nová
karta, kde vypĺňate základné údaje o zákazníkovi, termínoch a pod.. Novú zákazku môžete založiť aj
priamo z akéhokoľvek dokladu, na ktorý je možné zadať číslo zákazky.
Číslo zákazky
Je 15 miestny údaj. Je možné zadať ľubovoľné znaky. Je to jednoznačný identifikátor zákazky. Nie je
možné zadať dve zákazky s rovnakým číslom. Systém nájde najvyššie zadané číslo a vopred vyplní
číslo o jedno vyššie. Túto hodnotu prepíšete požadovaným číslom zákazky.
UPOZORNENIE:
Je to jediný povinný údaj na karte zákazky.
Karta zákazy obsahuje tri záložky - Zákazky, Dodatky, Kalkulácie
Na záložke Zákazka zadávate všetky nefinančné údaje, ktoré sa týkajú danej zákazky. Zadávate
Príjemcu zákazky (pre koho je daná zákazka určená), miesto určenia príjemcu (napr. kde budú
vykonávané práce, alebo kam sa má odviesť tovar), zodpovedné stredisko (stredisko, ku ktorému
zákazka patrí). Jednotlivým strediskám z organizačnej štruktúry je možné priradiť Strediskový
koeficient. Tento koeficient je možné použiť vo výpočtoch kalkulácie zákazky, napríklad pre
rozpočítanie fixných nákladov jednotlivých stredísk na zákazku). Ďalej zadávate dátumy, ktoré sa
týkajú začiatku a konca plánu a reality (realitou sa myslí skutočný koniec a začiatok). Každá zákazka
môže mať svoje plánované aj skutočné termíny začiatku a konca trvania. Priraďovať termíny je možné
aj jednotlivým etapám. Ku každej etape je možné zadať jej plánovaný začiatok, koniec, skutočný
začiatok a koniec, tieto termíny zadávate v prehľade zákaziek pomocou ponuky Termíny v menu
Miestnej ponuky (pravé tlačidlo myši).
Zákazky na seba môžu nadväzovať, toto zabezpečíte vyplnením poľa Nadväzujúca zákazka.
Na záložke Kalkulácia zadávate všetky plánované finančné údaje, prípadne počiatočný stav zákazky
ktorá už beží. Ďalej tu zadávate číslo kalkulačného predpisu, podľa ktorého sa budú počítať z modulu
Účtovníctvo všetky ďalšie finančné hodnoty.
Číslo predpisu
Na tomto poli sa prepnete do číselníka Predpisov kalkulácie, z ktorého vyberiete predpis, podľa
ktorého sa majú počítať skutočné finančné hodnoty z modulu Účtovníctvo. Postup, ako zadať predpis
kalkulácie, nájdete v kapitole Predpisy kalkulácie.
Sumarizujúci plán
Pokiaľ ste už vyplnili číslo predpisu, vyplnili sa vám názvy riadkov tak, ako ste to v predpise definovali.
Do stĺpca Plán vyplníte plánované finančné hodnoty. Tieto čísla budú zobrazované vo výpočte
kalkulácií, kde je možné ich porovnávať so skutočnými číslami.
46
Užívateľská príručka
Helios Orange
Počiatočný stav
Ak nie je na karte zadané číslo kalkulačného predpisu, nie je možné vyplniť jednotlivé hodnoty.
V počiatočnom stave zákazky je možné zadávať dva stĺpce: Skutočnosť a Plán. Skutočnosť vypĺňate
iba vtedy, ak v dobe zadávania zákazky do systému Helios Orange už nejaké skutočné hodnoty
poznáte. Hodnoty vyplnené v stĺpci Skutočnosť a Plán sa vám budú zahŕňať do celkových
skutočných hodnôt pri spustení výpočtu kalkulácie. Pomocou "nastav" je možné tieto hodnoty vo
výpočtoch zobraziť aj samostatne. Stĺpec Plán vypĺňame vtedy, ak chceme rozlíšiť, aký bol plán do
doby zadania zákazky do systému Helios Orange a aký je plán po jeho zadaní.
V stĺpci Počiatočný stav - skutočnosť je možné použiť nasledovné symboly:
SKUTEKn - odkaz na iný riadok tohto stĺpca.
SUM(SKUTEKm:SKUTEKn) - sumár vybraných riadkov tohto stĺpca (súčet riadkov "m" až "n").
V stĺpci počiatočný stav - plán je možné požiť nasledovné symboly:
PLANn - odkaz na iný riadok stĺpca.
SUM(PLANm:PLANn) - sumár vybraných riadkov tohto stĺpca (súčet riadkov "m" až "n")
m,n = číslo riadku daného stĺpca
4.3.2 Mesačný plán
Mesačný plán slúži na plánovanie nákladov a výnosov z jednotlivých mesačných trvaní zákazky. Na
základe vyplnenia tohto plánu je možné porovnávať výnosy a náklady na zákazku po jednotlivých
mesačných etapách. Výpočet skutočných finančných hodnôt sa teda uskutočňuje po jednotlivých
mesačných etapách.
V definícii mesačného finančného plánu je možné použiť nasledujúce funkcie:
PLANn - odkaz na iný riadok tohto stĺpca.
SUM(PLANm:PLANn) - sumár vybraných riadkov tohto stĺpca (súčet riadkov "m" až "n").
m,n = číslo riadku daného stĺpca
4.3.3 Výpočet
Sumárna kalkulácia
Táto akcia spúšťa výpočet kalkulácie na danú zákazku podľa Predpisu kalkulácie, ktorý je pre
zákazku zadaný. Ak na karte zákazky nie je zadaný predpis kalkulácie, nie je táto voľba aktívna.
Sumárna kalkulácia spúšťa výpočet jednotlivých hodnôt zo zápisu v účtovnom denníku, ku ktorým
je priradená zákazka. Výsledné hodnoty je možné zobraziť sumárne, aj po jednotlivých mesiacoch,
do ktorých bolo účtované. Toto sa riadi dátumom prípadu v účtovnom zápise. Pomocou tohto výpočtu
zistíte napríklad mzdové náklady na zákazku, nákup materiálu, jeho skutočnú spotrebu, výnosy, atď..
Sumárna kalkulácia - stromová
Táto aplikácia sa zhoduje s predchádzajúcou akciou Sumárna kalkulácia. Rozdiel je v tom, že spúšťa
výpočet kalkulácie na danú zákazku a všetky zákazky jej podriadené. Všetky zákazky musia mať
priradený zhodný kalkulačný predpis, pokiaľ niektorá z nich obsahuje iný, upozorní vás hlásenie:
Zákazka XY má odlišný kalkulačný predpis!
Kde XY je číslo zákazky.
Mesačná kalkulácia
Aby bolo možné túto akciu spustiť, je potrebné mať v karte zákazky zadaný Predpis kalkulácií.
Mesačná kalkulácia ukáže a porovná skutočné a plánované finančné hodnoty, prípadne ich rozdiel
podľa zadaného mesačného plánu. Vidíte napríklad rozdiel medzi plánovanou a skutočnou hodnotou
Helios Orange
Užívateľská príručka
47
na jednotlivé mesačné etapy zákazky. To je aj rozdiel oproti Sumárnej kalkulácii, kde nie je možné
zobraziť jednotlivé mesačné plánované hodnoty.
Mesačné kalkulácie - stromové
Táto akcia sa zhoduje s predchádzajúcou akciou Mesačná kalkulácia: Rozdiel je v tom, že spúšťa
výpočet kalkulácie na danú zákazku a všetky zákazky jej podriadené. Všetky zákazky musia mať
priradený zhodný kalkulačný predpis, pokiaľ niektorá z nich obsahuje iný, upozorní vás hlásenie:
Zákazka XY má odlišný kalkulačný predpis!
Kde XY je číslo zákazky.
4.3.4 Predpisy kalkulácie
Kalkulačným predpisom rozumieme šablónu, kde je definované, z ktorých účtov účtovej osnovy sa
majú načítavať jednotlivé finančné hodnoty, ktoré nás pri danej zákazke zaujímajú. Zadávate tu, akým
spôsobom sa majú počítať jednotlivé druhy nákladov a výnosov za zákazku. Je možné použiť
Koeficient prepočtu, napríklad na prepočet režijných nákladov. Tento koeficient je možné zadať
jednotlivým strediskám vašej organizačnej štruktúry, alebo určiť jeden, platný pre všetky strediská.
Na všetkých dokladoch, ktoré sa týkajú zákazky, musí byť vyplnené pole Zákazka. Ďalšou
podmienkou je mať na karte zákazky vyplnené pole Číslo predpisu. Ak na zákazke nemáte zadaný
kalkulačný predpis, nie sú aktívne funkcie pre výpočty. Keď nie sú na dokladoch zadané čísla
zákaziek, systém nevie, z akých dokladov má načítať hodnoty. Toto sa týka aj dokladov obehu tovaru,
pretože si je možné v prehľade zákaziek zobraziť jednotlivé položky z dokladov aj jednotlivé doklady
pohybu tovaru.
Globálne koeficienty pre zákazku
Koeficienty zadávate v číselníku Organizačné štruktúry výberom z miestnej ponuky. Globálny
koeficient je platný pre všetky strediská organizačnej štruktúry. Využijete ho napríklad na
rozpočítanie fixných nákladov na zákazku.
Po potvrdení ponuky sa otvorí okno so zoznamom zadaných koeficientov. Platnosť jednotlivých
koeficientov je od zadaného mesiaca až po zadanie iného koeficienta. Prvotná hodnota koeficienta je
"1".
Strediskové koeficienty pre zákazku
Strediskové koeficienty zadávate v číselníku Organizačnej štruktúry výberom z miestnej ponuky.
Strediskový koeficient je platný iba pre stredisko organizačnej štruktúry, pre ktoré bol zadaný.
Využívate ho napríklad pre rozpočítanie fixných nákladov na konkrétnu zákazku a stredisko: je možné
zadať súčasne s Globálnym koeficientom.
Po potvrdení ponuky sa otvorí okno so zoznamom zadaných koeficientov. Platnosť jednotlivých
koeficientov je od zadaného mesiaca až po zadanie iného koeficienta. Prvotná hodnota koeficienta je
"1".
Záložka 2 - Definícia
Definícia
Tento riadok zobrazí obsah aktívnej bunky. Máte možnosť vstúpiť do číselníka účtov a konkrétny účet
si preniesť pomocou kombinácie klávesov <Ctrl><Enter>.
Názov riadku
Zadávate jednotlivé názvy riadkov alebo slovné označenie finančnej hodnoty, ktorá sa bude v tomto
riadku počítať. Tento názov sa prenesie aj do Finančného plánu a do karty zákazky na záložku
Kalkulácia do Sumárneho plánu a do Počiatočného stavu.
Skutočnosť
V tomto riadku definujete jednotlivé výpočtové vzorce. Môžete používať nasledovné symboly:
48
Užívateľská príručka
Helios Orange
SKUTZAK - vracia sčítanú hodnotu pre danú zákazku, mesiac a rok z dokladov v účtovnom denníku.
Má nasledujúce parametre. SKUTZAK("x","účet"), kde:
X = M/D/Z = Má dať/Dal/Ostatok
UCET = účet z účtovej osnovy
Účet je možné zadať aj za pomoci výpočtu (napr. "211000,331000"), poprípade zastupujúcimi znakmi:
%
akýkoľvek reťazec znakov s dĺžkou od 0 do nekonečna
_
akýkoľvek práve jeden znak
[]
množina obsiahnutých znakov
[^]
množina neobsiahnutých znakov
SKUTEK = SKUTEKn odkaz na iný riadok stĺpca
SUM = SUM(SKUTEKn:SKUTEKm) sumár vybraných riadkov
KOEFGLOB = globálny koeficient
KOEFSTR = strediskový koeficient
Príklad zadania predpisu kalkulácie
Zadanie: Ak chcete zadať nový predpis kalkulácie, ktorý by mal obsahovať predpis pre výpočet
nasledujúcich hodnôt: mzdové náklady, nákup materiálu, služby spolupracujúcich partnerov, zisk
z predaja.
Riešenie: Otvorte si nové okno predpisu, na záložke Popis zadáte názov predpisu. Na záložke
Definícia postupne do jednotlivých riadkov napíšte jednotlivé názvy (Mzdové náklady, ....). Do stĺpca
Skutočnosť zadáte pomocou funkcií čo a z akých účtov sa má načítať. Napríklad v riadku "Nakúpený
materiál" zadáte SKUTZAK("M","112%"). Tým zabezpečíte, že sa do tohto riadku načítajú všetky
zaúčtované príjmy materiálu na sklad na konkrétnu zákazku, alebo obrat strany MD na syntetickom
účte 112 za konkrétnu zákazku.
Takto vyplníte všetky riadky stĺpca Skutočnosť. V stĺpci Rozdiel môžete použiť funkcie popísané
v ďalšom príklade.
Výsledok: po vyplnení všetkých položiek by mal byť predpis kalkulácie podobný ako na nasledujúcom
obrázku. (čísla účtov sú iba ilustratívne)
Príklad zadania účtov
skutzak("x","211%")
všetky účty ktoré sa začínajú 211
skutzak("x","%000")
všetky účty ktoré sa končia 000
skutzak("x","5_____")
všetky účty ktoré sa začínajú 5 a majú dĺžku 6 znakov
skutzak("x"," [1-3][5]1000")
účty 151000, 251000 a 351000.
skutzak("x"," [1-3][ ^5]1000")
berie do úvahy účty, ktoré sa začínajú číslicou 1, 2 alebo 3,
nemajú na druhej pozícii číslicu 5 a končí 1000.
Rozdiel
V tomto stĺpci je možné použiť nasledujúce symboly.
SKUTEKn, PLANn, ROZDILn - odkazy na ostatné stĺpce (n = číslo riadku)
SUM(SKUTEKm:SKUTEKn) - sumár vybraných riadkov (m,n = číslo riadku)
SUM(PLANm:PLANn) - sumár vybraných riadkov (m,n = číslo riadku)
SUM(ROZDILm:ROZDILn) - sumár vybraných riadkov (m,n = číslo riadku)
Funkciu SUM je možné použiť aj cez stĺpce. Poradie stĺpcov pri vyhodnocovaní je Skutočnosť(1),
Rozdiel(2), Plán(3).
Helios Orange
Užívateľská príručka
49
Príklad použitia funkcie v stĺpci Rozdiel
SUM(SKUTEK1:ROZDIL8) = sumár riadkov Skutočnosť1 až Rozdiel8
Jednotlivé riadky predpisu kalkulácie je možné rušiť alebo pridávať. Voľba pre zrušenie a pridanie
riadku je v menu na pravom tlačidle myši.
4.4 Kurzový lístok
Ponuka kurzový lístok umožňuje zadať ľubovoľný počet zahraničných menových jednotiek a ich
kurzových hodnôt na prepočet.
Mena, ktorú zadávate do kurzového lístku, musí existovať v prehľade kódov mien. Keď budete účtovať
kurzové rozdiely, je potrebné pri jednotlivých menách zadefinovať účet kurzových ziskov a účet
kurzových strát.
Použitím ponuky Hlavná účtovná mena určujete, ktorá zo zadaných mien bude hlavná účtovná mena.
4.5 Organizačná štruktúra
Organizačná štruktúra firmy je jedným z najdôležitejších číselníkov systému Helios Orange. Niektoré
moduly nie je možné bez tejto štruktúry používať. Každá agenda určitým spôsobom využíva
organizačnú štruktúru. Napríklad z pohľadu modulu Účtovníctvo slúži organizačná štruktúra na
rozdelenie firmy na účtovné útvary (napr. divízie, strediská, prevádzky a pod.), ktoré využíva pri
sledovaní nákladov a výnosov firmy. Modul Obeh tovaru používa organizačnú štruktúru ako definíciu
skladov.
Číselník môže a nemusí mať stromovú štruktúru. To znamená, že časť organizačnej štruktúry, napr.
Závod, môžete deliť na ďalšie časti štruktúry, napr. strediská, a tieto strediská ďalej rozdelíte na ďalšie
časti, napr. Prevádzky alebo sklady. Názvy jednotlivých úrovní si volíte sami. Takto môžete definovať
štruktúru až do hĺbky 5-tich úrovní. Záleží na tom ako podrobné informácie získať využitím štruktúry.
Stromový charakter štruktúry umožňuje vyhodnocovať dáta nielen z vybranej časti štruktúry, ale aj
z časti štruktúry vrátane všetkých jej nižších úrovní súčasne.
Pretože rozvrhnutie organizačnej štruktúry priamo ovplyvňuje možnosti vyhodnocovania, je veľmi
dôležité si jej definíciu dobre premyslieť a brať do úvahy aj možné budúce zmeny členenia vašej firmy.
Ako náhle je nejaká časť štruktúry v systéme použitá, je veľmi namáhavé, niekedy aj nemožné, ju
zmeniť alebo zrušiť. Preto venujte definícii tohto číselníka veľkú pozornosť!
Vlastnosti a vzhľad prehľadu organizačnej štruktúry je implicitne nastavený. Vy ho však môžete upraviť
podľa svojich potrieb pomocou voľby Nastav. Pomocou funkcie Nastav môžete napríklad definovať, že
sa v prehľade budú zobrazovať iba časti štruktúry, ktoré sú v tretej úrovni (v tretej úrovni máte
definované napríklad sklady). Možností využitia funkcie Nastav je celé množstvo a je im venovaná
celá kapitola, viď Voľby miestnej ponuky - Nastav.
Pre definíciu platí pravidlo, že musí byť vykonaná od najvyššej úrovne po najnižšiu.
Číslo strediska je jedinečný údaj a nie je možné zadať viac stredísk s rovnakým číslom.
Záložka Ďalšie údaje určuje vlastnosti jednotlivých častí organizačnej štruktúry. Napríklad definujete
účtovnú metódu vedenia skladu (FIFO, priemer atď.), kým časť štruktúry budete využívať ako sklad.
Na záložke Skupiny stavov je prehľad kont, do ktorých bude vybrané stredisko načítané.
4.6 Číselník DPH
Číselník DPH (dane z pridanej hodnoty) slúži na založenie jednotlivých sadzieb DPH v zmysle zákona
o dani z pridanej hodnoty. Ide o základnú a zníženú sadzbu, ku ktorým sa zadáva sadzba platná pre
dané obdobie (napr. 5% a 19%). Z praktických dôvodov sa k nim zadáva aj nulová sadzba DPH,
používaná na označovanie plnenia s nulovou sadzbou DPH (nákupy od neplatičov DPH alebo od
50
Užívateľská príručka
Helios Orange
dane oslobodených, plnenia na výstupe oslobodené od dane, export služieb alebo tovaru).
Nepoužívané sadzby DPH je možné zablokovať alebo im zrušiť platnosť.
4.7 Číselník období
Číselník období slúži na vytvorenie jednotlivých účtovných období v zmysle zákona o účtovníctve.
V číselníku období je možné zadať obdobie v dĺžke 12-tich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov
(napr. od 01.05. daného roka do 30.04. nasledujúceho roka). Na prechod medzi kalendárnym
a fiškálnym rokom je možné zadať obdobie kratšie ako 12 mesiacov.
Skôr ako budete zadávať jednotlivé účtovné doklady, je potrebné, aby boli zadané obdobia, do ktorých
sa tieto doklady budú vytvárať.
Počas prvého otvorenia tohto číselníka bude nastavené aktuálne obdobie od 01.01.RRRR do
31.12.RRRR, kde RRRR je aktuálny rok. Stlačením tlačidla Dátum, máte možnosť toto obdobie
zmeniť a ďalej môžete nastaviť percento daňových odpisov v majetku. Ďalej bude zobrazený
najnižší/najvyšší dátum na dokladoch a doklad na ktorom bol dátum nájdený.
Uzavretie a otvorenie účtovných kníh
Táto akcia slúži na vykonávanie účtovných zápisov otvorenie a zatvorenie účtovných kníh.
Spracovávajú sa doklady vo fáze rozpracovania účtované a uzatvorené.
Uzatvorenie účtovného obdobia
Akcia uzatvorenie účtovného obdobia znamená uzatvorenie všetkých účtovných dokladov v danom
období (roku). Po uzatvorení účtovného obdobia nie je možné v tomto období opravovať, rušiť
a zadávať nové účtovné doklady. Jedinou výnimkou je úprava obdobia DPH pri daňových dokladoch
na vstupe, kde doposiaľ nebol uplatnený nárok na odpočet DPH. Toto obdobie DPH je možné
v rozmedzí danom zákonom o DPH ľubovoľne voliť.
Nastavenie režimu OFF-LINE alebo ON-LINE
V stave OFF-LINE je možné zadávať nové skupiny stavov, v stave ON-LINE nie. V režime ON-LINE
sa do stavu premietnu doklady vo chvíli, keď sú vytvorené do denníka a v sú v stave účtované alebo
uzatvorené. V režime OFF-LINE je potrebné spustiť aktualizáciu stavov, až potom budú načítané
všetky doklady v stave účtované alebo uzatvorené.
Obdobie stavu
V tomto číselníku zadávate obdobie stavu, ktoré bude na doklade. Môžete nastaviť, či je obdobie
bežné, počiatočný stav alebo koncový stav.
Pokiaľ bude číselník prázdny, bude prebiehať vyhodnotenie podľa dátumu prípadu zadanom na
doklade. Vyplnenie tohto číselníka nie je povinné.
4.8 Dokumenty
Prehľad slúži na podobné účely ako ponuka Dokumenty v operačnom systéme WINDOWS. V tomto
prehľade môžete vytvárať odkazy na často používané dokumenty, schémy, obrázky a ďalšie súbory.
Tieto dokumenty je potom možné jednoducho nájsť podľa vlastného popisu a rýchlo otvoriť alebo
odoslať elektronickou poštou. Prehľad je prístupný všetkým užívateľom, je teda možné niektoré
spoločné dokumenty týkajúce sa napríklad metodiky práce v systéme Helios Orange uložiť na jedno
miesto na sieti, vytvoriť odkaz v prehľade a každý užívateľ ich bez problémov nájde. Môžete si tiež
vytvoriť stromovú (adresárovú) štruktúru dokumentov, kam sa budú potom jednotlivé dokumenty
priraďovať.
Helios Orange
Užívateľská príručka
51
5. Účtovníctvo
Modul Účtovníctvo umožňuje priame zadávanie účtovných dokladov aj ich automatické účtovanie
z iných modulov. Sami si nastavujete členenie účtovného denníka a sami si nastavujete účtovný
rozvrh. Máte možnosť účtovania na strediskách, zákaziek, nákladových okruhov, zamestnancov
a vozidiel. V ktoromkoľvek okamihu máte prehľad o stave a obratoch na účtoch. Účtovať (aj evidovať
stavy a obraty účtov) môžete aj v cudzej mene. Pri tlači zostáv si sami nastavujete počet a členenie
stĺpcov. Môžete tiež tlačiť priznanie DPH na predpísanom formulári, môžete tlačiť penalizačné faktúry,
upomienky a aj platobné príkazy. Do denníka je možné importovať doklady, napr. z iných programov
alebo iných pracovísk systému Helios Orange.
Na začiatku práce v module postupujte:
Skontrolujte nastavenie konštánt.
Zadajte číselníky Organizačná štruktúra, Zákazky, Nákladový okruh, Číselník zamestnancov.
Vytvorte účtový rozvrh v číselníku účtov.
Zadajte saldokontné skupiny, priraďte k príslušným účtom v číselníku účtov.
Podľa potreby zadajte účtovné zápisy počiatočných stavov.
5.1 Číselníky
Druh účtovných dokladov
Skôr ako začnete zadávať účtovné doklady, je potrebné vytvoriť Druhy účtovných dokladov. Tento
číselník slúži na vytvorenie číselných radov pre jednotlivé druhy dokladov (faktúry vydané, faktúry
prijaté, pokladňa a pod.) a jeho členenie si určujete sami.
V konfigurácii si určujete správanie jednotlivých druhov dokladov.
Účtový rozvrh
Účtový rozvrh zadávate podľa potrieb svojej organizácie. V systéme Helios Orange je v číselníku
účtov nastavený číselník syntetických účtov, ktorý je prehľadom všetkých syntetických účtov v zmysle
Metodiky ministerstva financií, ktorým sa stanoví účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov.
Slúži ako podpora na rýchle zadávanie účtov do Číselníka účtov. Tento prehľad je užívateľsky
prístupný, teda údaje môžete evidovať a v prípade legislatívnych zmien zadávať nové účty alebo
nepotrebné účty rušiť.
Formulár na zadávanie účtov obsahuje záložky: Základné údaje, Saldo kontá, Skupiny stavov
a Aktualizované obdobia.
Záložka základné údaje obsahuje číslo a názov účtu, ktoré sú povinné (druhý názov a číslo sú
nepovinné) a údaje o ďalšej charakteristike účtu.
Na záložke Saldokonta priraďujete k účtu, v ktorom saldokonte bude sledovaný. K jednému
saldokontnému účtu môžete priradiť viacej druhov saldokonta. Potom budú výsledky, účtované na
tomto účte, zobrazené vo všetkých vybraných druhoch saldokonta.
Na záložke Skupiny stavov je prehľad skupín stavov (kont), do ktorých je účet zaradený.
Pri zadávaní nového účtu môžete využiť Číselník syntetických účtov, ak na políčku Číslo účtu vstúpite
do číselníka a prenesiete vybraný syntetický účet. Na formulári svojho účtu potom doplníte ostatné
údaje (analytiku, vlastný názov účtu a pod.).
Máte možnosť tlače obratovej tabuľky a hlavnej účtovnej knihy z označených účtov a za vybrané
obdobie.
52
Užívateľská príručka
Helios Orange
Saldokontá
Na sledovanie jednotlivých druhov saldokont je potrebné zadať do číselníka Saldokontné skupiny
a priradiť ich k saldokontným účtom. Účty je možné k druhu saldokonta zadať až vo chvíli, keď je
saldokonto uložené v číselníku, musíte ho teda najskôr zapísať, potom ho otvoriť na opravu a na
záložke Účty zadať saldokontné účty. Účty môžete priradiť aj z číselníka účtov priamo na
saldokontnom účte. Počet a druh saldokontných skupín si určujete sami podľa potrieb vašej
organizácie.
Skupiny stavov
Nové skupiny stavov môžete vytvárať v režime OFF-LINE. Nastavenie stavu sa vykonáva v prehľade
Pomocné číselníky, Obdobie hlavnej ponuky stromovej štruktúry. Pri každej skupine si môžete
definovať, v ktorých účtoch a v ktorých strediskách chcete stavy sledovať. Po prvom spustení systému
Helios Orange je v prehľade automaticky vytvorená skupina 001 pre všetky účty a všetky strediská
a skupina 002 pre všetky účty a žiadne strediská.
Číselník období DPH
Číselník období DPH slúži na označovanie jednotlivých daňových dokladov zdaňovacím obdobím
(kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok) a na tlač priznania k dani z pridanej hodnoty za
príslušné zdaňovacie obdobie. Priznanie DPH môžete tiež odoslať na úrad elektronicky.
Dĺžku zdaňovacieho obdobia (mesačne, štvrťročne) nastavíte v globálnych konštantách (Možnosti Konfigurácia/správa systému - Účtovníctvo) alebo tiež priamo v období DPH.
Na správny výpočet priznania DPH musia byť jednotlivým riadkom daňového priznania priradené
daňové účty.
5.2 Účtovný denník
Doklady v denníku sa môžu vystavovať v troch rôznych stavoch rozpracovania - Vytvorené, Účtované,
Uzatvorené.
Najnižšou fázou rozpracovania je stav Vytvorené - účtovné zápisy v týchto dokladoch sa
nepremietajú do salda a stavov účtov, účtovné doklady je možné opravovať aj rušiť.
Strednou fázou rozpracovania je stav Účtované - účtovné zápisy v týchto dokladoch sa premietajú
do salda a stavov účtov, účtovné doklady je možné opravovať.
Najvyššou fázou rozpracovania je stav Uzatvorené - účtovné zápisy v týchto dokladoch sa premietajú
do salda a stavov účtov, účtovné doklady nie je možné opravovať a rušiť.
Zmenu fázy rozpracovania vykonáte pomocou voľby miestnej ponuky Rozpracovanie. Fázu
rozpracovania je možné meniť iba o jeden stupeň.
Počas zadávania účtovného dokladu nemusíte vypĺňať všetky údaje dokladu. Povinné je číslo účtu
a čiastka, povinnosť zadať ostatné údaje záleží na nastavení konfigurácie príslušného účtu a na typ
dokladu, ktorý zadávate.
Helios Orange
Užívateľská príručka
53
Obr. 9 - Účtovný doklad
Príklad zadania jednoduchého dokladu - príjmu peňazí do pokladne (dotácia pokladne)
V hlavnej ponuke potvrdíte modul Účtovníctvo a voľbu Účtovný denník. Teraz si vyberiete druh
účtovného dokladu Pokladňa, pokiaľ ste nastavení v inom druhu účtovného dokladu, potvrďte v menu
miestnej ponuky (pravé tlačidlo myši) voľbu Zmena druhu účtovného dokladu.
Na paneli nástrojov stlačíte tlačidlo Nový a zobrazí sa vám nový účtovný doklad. Dátum prípadu je už
vyplnený, máte možnosť ho zmeniť. Obdobie stavu sa vyplní podľa dátumu prípadu, pokiaľ máte
v číselníku obdobia zadané obdobie. DUZP nemusí byť vyplnené, pretože to nie je daňový doklad.
V druhu dátumu bude Nie je dátum, pretože to nie je saldokontný prípad.
Ďalej vyplníte číslo účtu MD a čiastku. Číslo zákazky, Nákladový okruh, Zamestnanec, Organizácia
a Útvar sú políčka, ktoré tiež môžete vyplniť podľa vašich zvyklostí účtovania. Na nich môžete vstúpiť
do číselníka a vybrať údaje z číselníka.
Stlačíte tlačidlo Nové Dal a ponúkne sa vám ďalší riadok - strana Dal. Vyplníte číslo účtu Dal a čiastku.
Celý doklad zapíšete stlačením tlačidla OK.
Teraz je doklad vo fáze Vytvorené. Aby sa doklad objavil v stavoch účtov, musia byť vo fáze Účtované
alebo Uzatvorené. Toto nastavíte za pomoci voľby miestnej ponuky Rozpracovanie.
54
Užívateľská príručka
Helios Orange
Príklad zadania daňového dokladu - prijaté faktúry.
V hlavnej ponuke potvrdíte modul Účtovníctvo a voľbu Účtovný denník. Ďalej zvolíte druh dokladu do
ktorého budete zadávať faktúru. V paneli nástrojov stlačíte tlačidlo Nový a zobrazí sa nový účtovný
doklad.
Na tomto mieste musí byť vyplnené aj DUZP, pretože to je daňový doklad. Vyplníte účet MD náklady
a do políčka Účet DPH vyplníte číslo účtu dane, tzn. že ste označili daňový základ. Napravo sa vám
zobrazí sadzba DPH. V poli Uplatnenie DPH sa vám ponúkne obdobie, v ktorom sa bude uplatňovať
odpočet DPH.
Ďalej vyplníte čiastku daňového základu. Opäť môžete vybrať z číselníka a preniesť do dokladu Útvar,
Zákazka, Nákladový okruh, Zamestnanec či Vozidlo.
Stlačíte tlačidlo Nové MD a ponúkne vám ďalší riadok dokladu. Tu je tentoraz okrem dátumov už
vyplnené aj číslo účtu DPH (ktorým ste na predchádzajúcom riadku označili základ dane), čiastka
(čiastka ktorá sa vypočítala z daňového základu) a percentá DPH. Skontrolujte zadanie DUZP. Pokiaľ
chcete, aby sa dátumy automaticky prenášali, je potrebné nastaviť ich prenos v konfigurácii Druhu
dokladu.
Po stlačení tlačidla Nové Dal sa vám ponúkne ďalší riadok dokladu. V tomto riadku už nemusí byť
DUZP, ale v ďalšom políčku musí byť Dátum splatnosti a vyplnený dátum. Vyplnenie tohto dátumu je
dôležité pre sledovania saldokonta.
Vyplníte účet (dodávateľ) a čiastku. Pokiaľ stlačíte políčko Dorovnaj, vyplní sa čiastka automaticky
(súčet z predchádzajúcich dvoch riadkov, t.j. základ plus DPH).
Ďalej zadáte organizáciu (môžete vybrať z číselníka) a párovací znak. Tieto dva údaje sú dôležité na
sledovanie saldokonta. Po potvrdení OK sa doklad uloží.
Teraz je doklad vo fáze Vytvorené, aby sa doklad objavil v prehľade saldokonta a v stavoch účtu,
musia byť vo fáze Účtované alebo Uzatvorené. Toto nastavíte pomocou voľby miestnej ponuky
Rozpracovanie.
Príklad zadania úhrady prijatej faktúry.
V Účtovnom denníku zvolíte príslušný Druh dokladu (banka) a tlačením tlačidla Nový na paneli
nástrojov si zobrazíte nový doklad. Na tomto mieste je opäť vyplnený dátum prípadu prípadne
obdobie. V ďalšom políčku musí byť nastavený Dátum splatnosti a vyplnený dátum. Tento dátum je
dôležitý na sledovanie saldokonta.
V konfigurácii zborníka môžete nastaviť stav tohto políčka pri otvorení nového dokladu.
Z položky Párovací znak môžete vstúpiť do prehľadu saldokonta. Tu vyhľadáte faktúru, ktorú
uhrádzate a prenesiete do dokladu stlačením tlačidla Prenos z panela nástrojov. Do účtovného
dokladu sa prenesie párovací znak, organizáciu, číslo účtu a čiastka. Všetky tieto údaje máte
samozrejme možnosť zmeniť.
Po stlačení tlačidla Nové Dal sa vám ponúkne ďalší riadok dokladu, tu vyplníte účet a čiastku,
prípadne aj ďalšie údaje a stlačením tlačidla OK doklad uložíte.
Rovnako ako v predchádzajúcom príklade je doklad vo fáze Vytvorené, aby sa doklad objavil
v prehľade saldokonta a v stavoch účtov, musí byť vo fáze Účtované alebo Uzatvorené. Toto nastavíte
pomocou voľby miestnej ponuky Rozpracovanie.
Helios Orange
Užívateľská príručka
55
5.3 Výstupy
Tlač prehľadov dokladov
Tlač prehľadov dokladov môžete vykonávať priamo v denníku v jednotlivých zborníkoch alebo
z ponuky Chronologický prehľad. Čo bude tlačová zostava obsahovať si určujete sami pomocou
ponuky nastav, ktorú vyvoláte stlačením tlačidla v paneli nástrojov alebo potvrdením tejto voľby
v menu miestnej ponuky (pravé tlačidlo myši).
Saldo
Stav saldokonta jednotlivých saldokontných zložiek pre určité saldokonto zabezpečíte v ponuke
Saldokontá, po stlačení pravého tlačidla myši sa otvorí menu miestnej ponuky a tu vyberiete voľbu
Stav saldokonta .... . Otvorí sa prehľad vybraného saldokonta. Saldokonto je vytvorené z riadkov
účtovných dokladov, kde je účtované na daný saldokontný účet a tieto účtovné doklady sú vo fáze
rozpracovania účtované alebo uzatvorené.
Jednotlivé riadky účtovných dokladov, kde je účtované na saldokontný účet, zobrazíte pomocou
miestnej ponuky, voľba Účtovné zápisy ... . Na tlač upomienok, penalizačných faktúr a platobných
príkazov potom slúžia ďalšie funkcie menu miestnej ponuky.
DPH
Na tlač zostáv DPH najskôr vyplňte formulár Obdobia DPH a potom v prehľade Číselník období DPH
označte kurzorovým riadkom príslušné obdobie DPH (riadok musí byť modrý). Stlačením klávesu
<F8> sa otvorí prehľad definícií tlačových formulárov. Kliknutím na riadok s formulárom Priznania
k DPH príp. stlačením tlačidla Náhľad sa zobrazí na obrazovku vybraný formulár Priznania k DPH.
Zobrazenie dokladov spadajúcich do daného obdobia DPH vykonáte z menu miestnej ponuky
potvrdením akcie Daňové doklady. Na tomto mieste potom môžete prehľad dokladov tlačiť.
Skupiny stavov
V tomto prehľade zistíte počiatočné stavy, obraty a koncové stavy účtov z vášho účtovného rozvrhu
za zvolený deň, mesiac alebo celé účtovné obdobie. V prípade účtov, kde bolo účtované na útvary
z organizačnej štruktúry, môžete zistiť tieto údaje na všetkých úrovniach štruktúry aj za organizáciu
celkom. Kliknutím na voľbu Účtovníctvo, Skupiny stavov v hlavnej ponuke stromovej štruktúry sa
otvorí prehľad vytvorených skupín. Po prvom spustení systému Helios Orange je v prehľade
automaticky vytvorená skupina 001 pre všetky účty a všetky strediská a skupina 002 pre všetky účty
a žiadne strediská. Režim sčítania stavov na účtoch je nastavený na ON-LINE, stavy sa teda
aktualizujú automaticky po zaúčtovaní každého účtovného dokladu.
Môžete si nastaviť režim napočítania ON-LINE (po zaúčtovaní každého dokladu) alebo OFF-LINE
(stavy sa nepočítajú pri účtovaní dokladov, ale až na vyžiadanie užívateľa). Toto nastavenie sa
vykonáva v prehľade Pomocné číselníky, Obdobie hlavnej ponuky stromovej štruktúry. Kým budete
mať nastavený režim OFF-LINE, môžete zadávať nové skupiny stavov. Pri každej skupine si môžete
zadefinovať, na ktorých účtoch a v ktorých strediskách chcete stavy sledovať.
Generátor účtovných zostáv
Generátor účtovných zostáv slúži na vytvorenie, prehliadanie a tlač užívateľsky definovaných zostáv
(prehľadov) z modulu Účtovníctvo a Účtovné štandardy. Zostavy dokážu spracovávať údaje
z účtovného denníka, saldokontných skupín, účtového rozvrhu, ďalších prehľadov účtovníctva (DUD,
obdobie, atď.), karty zamestnanca, organizácie a zákazky a prípadne preberať údaje sami medzi
sebou. Počas definovania novej zostavy môžete ako vzor využiť distribuované zostavy alebo
prenechať tvorbu vášmu dodávateľovi systému Helios Orange.
56
Užívateľská príručka
Helios Orange
6. Pokladňa
Modul Pokladňa umožňuje vytváranie príjmových a výdajových pokladničných dokladov a ich
účtovanie do účtovníctva, tlač jednotlivých dokladov a pokladničnej knihy. Vytvárate si vlastné druhy
pokladní, môžete účtovať na strediská, zákazky, vozidlá, zamestnancov, máte možnosť vytvárať
a účtovať v cudzej mene.
Pokladne sa odlišujú jednotlivými druhmi účtovných dokladov, ktoré užívateľ vytvára, napr. valutové
pokladne, pokladne s nastaveným číselným radom alebo kontáciou. Ďalej môžete pri konkrétnej
pokladni nastaviť číselný rad pre účtovníctvo aj druh účtovného dokladu.
V prípade valutovej pokladne je potrebné pre každú menu vlastnú pokladňu.
Stav pokladne je tvorený príjmovými a výdavkovými dokladmi. Tieto doklady sa vytvárajú
v pokladničných dokladoch.
Príklad vystavenia pokladničného dokladu - úhrady faktúry v hotovosti.
V hlavnej ponuke potvrdíte modul Pokladňa a ponuku Pokladničné doklady. Vyberiete pokladňu do
ktorej budete zadávať doklad a v nej si tlačidlom Nový z panela nástrojov otvoríte nový pokladničný
doklad.
Pokladničný doklad má dve záložky - Hlavička a Položky. Hlavička je spoločná pre všetky položky
(riadky) pokladničného dokladu. Záložku Položky používate v prípade, že na doklad zadávate napr.
viacej účteniek na výdaje.
Po otvorení pokladničného dokladu je vygenerované číslo dokladu, typ dokladu, dátum vytvorenia
a dátum prípadu. Tieto údaje máte možnosť zmeniť.
Z políčka Párovací znak máte možnosť vstúpiť do saldokonta a vybranú faktúru, ktorú budete platiť,
preniesť do pokladničného dokladu. Do dokladu sa prenesie párovací znak, organizácia a čiastka do
políčka Ostatné čiastky.
Pokiaľ už bola zaplatená záloha, vyplníte jej čiastku do poľa Záloha.
Pokiaľ účtujete pokladničné doklady do účtovníctva, vyplníte účtovný kód. Ďalej máte možnosť z polí
Zamestnanec, Útvar, Číslo zákazky, Nákladový okruh a Vozidlo vstúpiť do číselníkov a požadované
údaje preniesť do pokladničného dokladu.
Po stlačení Úhrada sa vyplní pole Čiastka na úhradu (v našom prípade Ostatné čiastky mínus
Záloha).
Pokladničný doklad uložíte stlačením OK.
Helios Orange
Užívateľská príručka
57
Obr. 10 - Pokladničný doklad
Príklad zadania výdajového pokladničného dokladu s niekoľkými položkami
V hlavnej ponuke potvrdíte modul Pokladňa a ponuku Pokladničné doklady. Vyberiete pokladňu, do
ktorej budete zadávať doklad a v nej si tlačidlom Nový (alebo <F2>) z panelu nástrojov otvoríte nový
pokladničný doklad.
Po otvorení pokladničného dokladu je vygenerované číslo dokladu, typ dokladu, dátum vytvorenia
a dátum prípadu. Tieto údaje máte možnosť meniť. V prípade daňového dokladu je potrebné vyplniť
DUZP.
Kliknutím na záložku Položky sa otvorí zoznam položiek k dokladu, v tejto chvíli prázdny. Novú
položku otvoríte tlačidlom Nový (alebo <F2>) z panela nástrojov. Na záložke Riadok v položke
zadávate čiastky. V poli DPH vyberiete, či je čiastka s DPH alebo bez DPH. Ak bude nastavené: DPH
nie je, zadáte do poľa Ostatné čiastky príslušnú čiastku.
Pokiaľ nastavíte DPH (5, 19), objaví sa ďalšie pole - Základ DPH, Čiastka DPH a Čiastka vrátane
dane. Stačí zadať napr. čiastku vrátane dane a stlačiť tlačidlo DPH záhlavie, v tej chvíli sa vypočíta aj
čiastka DPH.
UPOZORNENIE:
Vo chvíli spočítania musí byť aktívne pole z ktorého počítate, tzn. že v našom prípade zostane
kurzor na poli Čiastka vrátane dane.
Riadok uložíte kliknutím na tlačidlo OK.
58
Užívateľská príručka
Helios Orange
Takto zadáte aj ďalšie riadky dokladu. Všetky riadky dokladu sa automaticky sčítajú a po prepnutí na
záložku Hlavička uvidíte tieto údaje sčítané podľa jednotlivých sadzieb DPH ako aj celkovú čiastku
v poli Čiastka na úhradu. Pokiaľ budete chcieť zadávať zálohu, na záložke položky potvrdíte ponuku
Nová záloha <Ctrl><F2>.
Doklad uložíte kliknutím na tlačidlo OK.
Pokiaľ budete všetky čiastky zadávať na záložke 2-Položky (v prípade jednoduchých dokladov jednou
položkou) potom môžete využiť napr. pri hľadaní konkrétnej čiastky alebo pri hľadaní podľa popisu
ponuku Položky vybraných pokladničných dokladov.
Účtovanie
Účtovanie dokladov vykonávate voľbou miestnej ponuky (pravé tlačidlo myši). Na účtovanie bude
použitá kontácia z dokladu. Počas účtovania prebiehajú kontroly a prípadné chyby sú hlásené. Pokiaľ
je doklad bez chýb, prebehne zaúčtovanie a vy máte možnosť si prezrieť z modulu Pokladňa doklad
v Účtovníctve za pomoci voľby miestnej ponuky Pohľad do účtovníctva.
7. Obeh tovaru
Modul Obeh tovaru v systéme Helios Orange znamená skladovú evidenciu. V module nájdete
základné pohybové doklady pre prácu so skladmi. V module Obeh tovaru sú tiež nástroje na
evidenciu odberateľských objednávok a je tu aj evidencia dodávateľských objednávok.
Pri práci v module Obeh tovaru využijete množstvo číselníkov. Útvary v číselníku Organizačná
štruktúra fungujú ako sklady, skladové položky zadávate do jednotného "katalógu" Tovaru a služieb.
Potom si "v sklade" vyberáte z "katalógu", aké položky budete mať na sklade. V číselníku Druhy
dokladov pohybov tovaru si definujete, aké druhy dokladov budete používať na príjem a na výdaj,
a v akých číselných radoch, v module Obeh tovaru. Účtovné súvzťažnosti na zaúčtovanie prvotných
dokladov vytvoríte v číselníku Účtovné kódy - kontácie.
Na začiatku práce v module postupujete:
Skontrolujte nastavenie konštánt.
Zadajte číselníky Organizačná štruktúra, Zákazky, Nákladový okruh, Číselník zamestnancov.
Vytvorte typové rady dokladov v číselníku Druhy dokladov pohybu tovaru.
Zadajte merné jednotky, skupiny tovaru, zadajte kmeňové karty tovaru a zaraďte ich na príslušné
sklady v organizačnej štruktúre.
Zadajte predajné ceny a názvy ich úrovní (prípadne pripojte k organizáciám príslušné úrovne
ponukových cien).
Vykonajte prvotný "inventúrny" príjem na sklad, voľba menu Príjemky.
Zadajte kontácie, pokiaľ chcete účtovať doklady do modulu Účtovníctvo. Zadávate ich v globálnej
konfigurácii alebo voľbou Číselníky, Účtovné kódy - kontácie.
Helios Orange
Užívateľská príručka
59
Obr. 11 - Systémové konštanty Obehu tovaru
V ľavej časti vyberte voľbu Obeh tovaru. V pravej časti sa zobrazia konštanty. Popísané sú tie, na
ktoré nesmiete zabudnúť:
Druh skladu
Vyberáte metódu pre skladovú evidenciu. Máte na výber metódu FIFO a metódu Priemery. Metódu je
možné nastaviť aj samostatne pre sklad. Môžete využiť aj "sklad" typu služby, čo je vlastne prehľad
fakturačných položiek.
Dĺžka registračného čísla tovaru
Registračné číslo je spolu so skupinou tovaru základným údajom položky v katalógu. Pomocou tejto
konštanty nastavíte maximálnu dĺžku registračného čísla. Vopred nastavená hodnota je 6 miest.
Maximálna hodnota je 15 miest.
UPOZORNENIE:
Pozor, systémové konštanty je potrebné nastaviť na začiatku práce v moduli. Počas práce nie
je možné nastavenia meniť!
60
Užívateľská príručka
Helios Orange
UPOZORNENIE:
Jedinou možnosťou ako ovplyvniť sklad tovaru je vystaviť pohybový doklad. Pohybový doklad
sa prejaví v stave skladu až po realizácii.
Príklad zadania nového tovaru
V hlavnej ponuke potvrdíte modul Obeh tovaru a ponuku Tovar a služby.
Po stlačení tlačidla Nový (alebo <F2>) z panela nástrojov sa zobrazí najskôr prehľad skupín tovarov.
Tu musíte vybrať, do ktorej skupiny tovaru bude nová položka patriť. Pokiaľ budete zadávať aj novú
skupinu tovaru, stlačíte opäť tlačidlo Nový na paneli nástrojov a otvorí sa vám formulár na zadanie
novej skupiny tovaru. Do položky Skupina tovaru zadáte číselné označenie, Názov je označenie
výrobku, ďalej môžete zadať kód účtovania danej skupiny a zľavu. Novú skupinu tovaru uložíte
kliknutím na tlačidlo OK.
Skupinu tovaru, do ktorej bude položka patriť, vyberiete stlačením tlačidla Prenos na paneli nástrojov
(alebo <Ctrl><Enter>). Otvorí sa vám karta na zadanie nového tovaru. Na tomto mieste je vopred
vyplnená skupina tovaru, ktorú máte ešte možnosť zmeniť. Ďalej vypĺňate registračné číslo a Názov
1. DPH a MJ vyberáte zo zoznamu. Tovar je jednoznačne označený triediacim znakom (skupina
tovaru) a registračným číslom. Tieto dva údaje sú povinné a dve rôzne karty sa nemôžu zhodovať,
program vám nedovolí uložiť dve rovnaké karty.
V spodnej časti kmeňovej karty sa nachádza záložka Kmeň. Táto sa delí na ďalšie záložky - Popis,
Vlastnosti, Rozmery, Výkres a Clo, ktoré obsahujú ďalší popis zadávaného tovaru.
Vyplnenú kartu nového tovaru uložíte kliknutím na tlačidlo OK.
Helios Orange
Užívateľská príručka
61
Obr. 12 - Karta tovaru
Príklad vystavenia typu pohybového dokladu.
V hlavnej ponuke potvrdíte modul Obeh tovaru, ponuku Tovar a služby a ďalej Druhy dokladov pohybu
tovaru.
Číselník druhov pohybových dokladov slúži na preddefinovanie jednotlivých druhov dokladov na
prácu so skladovými kartami. Definujete číselné rady dokladov, ktoré pracujú so stavom skladu
(príjemky, výdajky, rezervácie) ako aj doklady, ktoré so stavom skladu nehýbu (faktúry, objednávky,
ponuky).
Správnym nastavením číselných radov dokladov docielite požadované vyhodnotenie. Typové rady by
mali zodpovedať druhom pohybov, ktoré sa odohrávajú aj fyzicky. To znamená, pokiaľ napríklad časť
vašich výdajov je do spotreby a chcete poznať ich objem, zadefinujete si rad dokladov Výdaj do
spotreby a jednoduchou rekapituláciou v tomto type dokladu požadovaný údaj zistíte. Z pohľadu
vyhodnotenia je dobré nastaviť pre každý typ pohybového dokladu "opravný doklad", aby nasledujúca
rekapitulácia bola čo najpresnejšia.
Nastavenie typových radov si starostlivo rozmyslite a zadajte pred začiatkom práce v systéme. Keď
ste už typ dokladu použili, je možné opraviť iba jeho názov, typ dokladu nie je možné zmazať.
Po stlačení tlačidla Nový z panela nástrojov sa vám otvorí formulár na zadanie nového druhu pohybu.
Na záložke Typové rady pohybových dokladov zadáte číslo radu dokladov, názov radu (napr. výdaj,
výdaj do spotreby), v položke Druh pohybu vyberáte zo zoznamu druhu pohybu dokladu. Ak chcete,
aby sa doklady číslovali od konkrétneho čísla, nastavíte Posledné poradové číslo o jedno menšie.
62
Užívateľská príručka
Helios Orange
Na záložke Definované OK nového dokladu nastavujete, ktoré akcie sa majú vykonať pri zápise
dokladu po stlačení tlačidla Def.OK.
Nový typ dokladu zapíšete kliknutím na tlačidlo OK.
Príklad vystavenia pohybového dokladu - príjem (zvýšenie skladu)
V hlavnej ponuke potvrdíte modul Obeh tovaru a ponuku Príjemky. Po stlačení tlačidla Nový na paneli
nástrojov sa vám najskôr ponúkne prehľad druhov dokladov pohybu tovaru. Na tomto mieste
vyberiete doklad, ktorý budete vystavovať (Príjemka) a nastavíte na neho kurzorový riadok, po
stlačení tlačidla Prenos sa otvorí nový doklad (príjemka) na zvýšenie stavu skladu.
Formulár sa skladá z niekoľkých záložiek, nie všetky je potrebné vypĺňať.
Na záložke Hlavička vyplníte údaje o dodávateľovi, druh vstupnej ceny a dátum vystavenia. Môžete
zadať aj ďalší údaj a popis.
Na záložke Položky budete zadávať tovar do skladu. Na zjednodušenie si ukážeme jeden z možných
spôsobov, ako zadať položky na doklad. Prepneme sa na záložku Sklad a s kurzorovým riadkom sa
nastavíte na vybraný tovar. V miestnej ponuke potvrdíte voľbu Výber tovaru (prípadne stlačíte
kombináciu klávesov <Ctrl><Enter>) a otvorí sa karta tovaru, kde zadávate množstvo prijímaného
tovaru a jeho cenu. Po potvrdení OK sa tovar zapíše. Týmto spôsobom zadáte na doklad všetky
položky. Na záložke Položky potom vidíte ten tovar, ktorý bol zaradený na doklad. Na záložke Súčty
za doklad uvidíte výsledný súčet.
Môžete zadať ešte ďalšie informatívne údaje, napr. nákladové stredisko alebo zákazku na záložke Dodatky.
Doklad zapíšete tlačidlom OK. Po zapísaní je doklad ešte prístupný na opravy a neprejavil sa v stave
skladu (tzn. že sa nezvýšil stav skladu). Ak je teda doklad vystavený správne a už do neho nebudete
zapisovať žiadne zmeny, vykonáte jeho realizáciu. V miestnej ponuke potvrdíte voľbu Realizácia. Až
po tom, čo prebehne realizácia, sa zvýši stav skladu o množstvo zadané na doklade. Po realizácii je
doklad uzatvorený a už nie je možné vykonávať zmeny.
Príklad vystavenia pohybového dokladu - výdaj (zníženie stavu skladu).
V hlavnej ponuke potvrdíte modul Obeh tovaru a ponuku Výdajky. Po stlačení tlačidla Nový v paneli
nástrojov sa vám najprv ponúkne prehľad druhov dokladov pohybu tovaru. Na tomto mieste vyberiete
doklad, ktorý budete vystavovať (Výdajka) a nastavte na neho kurzorový riadok, po stlačení tlačidla
Prenos sa otvorí nový doklad (Výdajka) na zvýšenie stavu skladu.
Formulár sa skladá z niekoľkých záložiek, nie všetky je nutné vypĺňať.
Na záložke Hlavička vyplníte údaje o odberateľovi, druh vstupnej ceny a dátum vystavenia. Môžete
zadať aj ďalšie údaje a popis.
Na záložke Položky budete zadávať tovar na doklad. Pre zjednodušenie si ukážeme jeden z možných
spôsobov, ako zadať položky do dokladu. V miestnej ponuke potvrdíte voľbu Zadávanie položiek.
Otvorí sa vám okno, kde môžete zadať parametre na hľadanie položiek. Stačí vyplniť napr. iba skupinu
tovaru a potvrdiť tlačidlo Nájsť. Potom sa v spodnej časti okna zobrazia položky vybrané podľa
zadaného kritéria. Nastavíte sa kurzorovým riadkom na položku, ktorú zaradíte do dokladu a zadáte
počet kusov a cenu, za ktorú chcete tovar predať. Tlačidlom potvrdíte a týmto spôsobom zadáte
všetky položky. Po skončení zadávania potvrdíte tlačidlo Zatvoriť a prenesiete sa späť na záložku
Položky, kde vidíte ten tovar, ktorý bol zaradený do dokladu. Keby by ste chceli niektorú kartu opraviť,
stlačíte na nej kláves <Enter>.
Môžete zadať ďalšie informatívne údaje, napríklad nákladové stredisko alebo zákazku na záložke Dodatky.
Doklad zapíšete tlačidlom OK. Po zapísaní je doklad ešte prístupný na opravy a neprejavil sa v stave
skladu (tzn. že sa neznížil stav skladu). Ak je teda doklad vystavený správne a už do neho nebudete
zapisovať žiadne zmeny, vykonáte jeho realizáciu. V miestnej ponuke potvrdíte voľbu Realizácia. Až
po tom, čo prebehne realizácia, sa zníži stav skladu o množstvo zadané na doklade. Po realizácii je
doklad uzatvorený a už s ním nie je možné vykonávať zmeny.
Helios Orange
Užívateľská príručka
63
Príklad vystavenia rezervačného dokladu.
Rezervácie vám môžu slúžiť predovšetkým ako evidencia odberateľských objednávok. Vzhľadom na
to, že stav k dispozícii je možné znížiť aj do mínusu (stav skladu nie je možné znížiť na zápornú
hodnotu), môžete teda evidovať aj objednávky na tovar, ktorý na sklad nemáte. Rezerváciu je možné
použiť ako podklad na vystavenie akéhokoľvek dokladu obehu tovaru.
V hlavnej ponuke potvrdíte modul Obeh tovaru a ponuku Rezervácie. Po stlačení tlačidla Nový na
paneli nástrojov sa vám najskôr ponúkne prehľad druhov dokladov pohybu tovaru. Tu vyberiete
doklad, ktorý budete vystavovať (Rezervácia) a nastavíte na neho kurzorový riadok, po stlačení
tlačidla Prenos sa otvorí nový doklad (Rezervácia).
Formulár sa skladá z niekoľkých záložiek, nie všetky je nutné vypĺňať. Na záložke Hlavička vyplníte
údaje o odberateľovi, druh vstupnej ceny a dátum vystavenia. Môžete zadať aj ďalšie údaje a popis.
Tovar do dokladu zadávate rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcich dvoch prípadoch (rovnako
ako pri príjme či výdaji). Môžete teda na záložke Položky využiť funkciu miestnej ponuky Zadávanie
položiek alebo zadať položky priamo zo skladu.
Môžete zadať ešte ďalšie informatívne údaje, napríklad nákladové stredisko alebo zákazku na záložke
Dodatky.
Doklad zapíšete tlačidlom OK.
Príklad vystavenia pohybového dokladu - výdaje na základe rezervácie
V hlavnej ponuke potvrdíte modul Obeh tovaru a ponuku Výdajky. Po stlačení tlačidla Nový na paneli
nástrojov sa vám najskôr ponúkne prehľad druhov dokladov pohybu tovaru. Tu vyberiete doklad, ktorý
budete vystavovať (výdajka) a nastavte naň kurzorový riadok, po stlačení tlačidla na prenos sa otvorí
nový doklad (Výdajka) na zvýšenie stavu skladu.
Formulár sa skladá z niekoľkých záložiek, v našom prípade sa rovno prepnete na záložku Doklad.
Z miestnej ponuky vyberiete funkciu Prevod dokladov a vyberiete z akého dokladu chcete položky
prenášať. Otvorí sa prehľad a z neho vyberiete konkrétny doklad. Po stlačení tlačidla Prenos z panelu
nástrojov sa všetky položky prenesú na výdajku bez možnosti opravy. Na doklad je takto možné
preniesť aj viacej dokladov. Ich zoznam je na záložke Doklady. Jednotlivé prenášané doklady musia
mať zadanú rovnakú organizáciu.
Na záložke Položky si môžete prezrieť tovar, ktorý je zaradený na výdajke.
Ďalšou možnosťou, ako preniesť položky z vybraného dokladu, je vybrať na záložke Položky v menu
miestnej ponuky (pravé tlačidlo myši) voľbu prenos položiek. Zobrazí sa prehľad typov dokladov,
vyberiete si typ dokladu a z prehľadu konkrétny doklad. Jednotlivé položky sa vám budú ponúkať na
editovanie a máte možnosť meniť údaje.
Doklad zapíšete tlačidlom OK. Po zapísaní je doklad ešte prístupný na opravy a neprejavil sa v stave
skladu (tzn. že sa neznížil stav skladu). Pokiaľ je teda doklad vystavený správne a už do neho
nebudete zapisovať žiadne zmeny, vykonáte jeho realizáciu. V miestnej ponuke potvrdíte voľbu
Realizácia. Až potom, čo prebehne realizácia, sa zníži stav skladu o množstvo zadané na doklade.
Po realizácii je doklad uzatvorený a už nie je možné vykonávať zmeny.
7.1 Výstupy
Tlač jednotlivých dokladov vykonávate potvrdením tlačidla Tlač na paneli nástrojov alebo stlačením
klávesu <F8>. Vytlačí sa doklad, na ktorom ste nastavení kurzorovým riadkom. Otvorí sa prehľad
definovaných formulárov a vy si vyberiete formulár na tlač dokladu.
Zoznam dokladov vytlačíte príkazom opis prehľadu. Obsah opisu si volíte sami za pomoci funkcie
Nastav a Povoliť zoskupovanie v menu miestnej ponuky (pravé tlačidlo myši). Toto nastavenie si
môžete uložiť na neskoršie použitie pri ďalšej tlači. Nastavenie prehľadu vykonávate pred tlačou.
64
Užívateľská príručka
Helios Orange
V stave skladu si môžete po potvrdení voľby Prehľady, v menu miestnej ponuky, prezerať a tlačiť
nasledovné prehľady:
Stavy aktuálneho tovaru
Stavy všetkých skladov
Pohybové doklady aktuálneho skladu
Pohybové doklady všetkých skladov
Stav skladu
Pohyb zásob
Pohyby aktuálneho tovaru
Pohyby vybraného tovaru
Pohyby aktuálneho skladu
Pohyby všetkých skladov
Ďalšia z volieb miestnej ponuky je Ponukový cenník tovaru a služieb. Po potvrdení tejto ponuky sa
zobrazí prehľad všetkých ponukových cien, ktoré ste zadefinovali. Tu si môžete ceny prezerať a tlačiť
cenník. Ponukové ceny na tomto mieste nie je možné zadávať, zadávajú sa priamo pri tovare po
potvrdení voľby miestnej ponuky (pravé tlačidlo myši) Ponukové ceny. V konštantách definujete, či
platia pre každý sklad samostatne (ceny zadávate v ponuke stav skladu) alebo pre všetky sklady
(ceny sa zadávajú v ponuke Tovar a služby).
8. Fakturácia
Modul Fakturácia slúži na vystavovanie, účtovanie a evidenciu vydaných faktúr. V prípade potreby si
môžete vytvoriť viacej číselných radov faktúr.
Faktúry vystavujete zaradením fakturačných položiek, jednoduchým vypísaním textu alebo môžete na
vystavenie faktúry použiť doklad z iného modulu.
Fakturačné položky zadávate do jednotného "katalógu" Tovaru a služieb.
Ako podklad na vystavenie faktúry využijete napríklad doklady Rezervácie alebo Výdajky modulu
Obeh tovaru. Na vydanú faktúru je možné tiež preniesť doklady Fakturačné príkazy modulu
Doprava.
Príklad vystavenia faktúry na tovar po položkách
V hlavnej ponuke potvrdíte modul Fakturácia a ponuku Vydané faktúry. Po stlačení tlačidla Nový na
paneli nástrojov sa vám najskôr ponúkne prehľad druhov dokladov pohybu tovaru (prefiltrované iba
faktúry a dobropisy). Tu vyberiete typ faktúry, ktorú budete vystavovať a nastavíte na ňu kurzorový
riadok, po stlačení tlačidla prenos sa otvorí nový doklad (Faktúra).
Formulár sa skladá z niekoľkých záložiek, ktoré z nich budete vypĺňať záleží len na tom, akú faktúru
budete vystavovať.
Na záložke Hlavička vyberiete z číselníka organizácií odberateľa, prípadne miesto určenia a príjemcu,
ak sa odlišuje od odberateľa, vyberiete druh vstupnej ceny, máte tiež možnosť zmeniť dátumy.
Na záložke Položky budete zadávať tovar a doklad. Je niekoľko možností, ako zadávať položky do
dokladu.
1. V miestnej ponuke potvrdíte voľbu Zadávanie položiek. Otvorí sa vám okno, kde môžete zadávať
parametre na hľadanie položiek. Stačí vyplniť napríklad iba skupinu tovaru a potvrdiť tlačidlo Nájsť.
Potom sa v spodnej časti okna zobrazia položky vybrané podľa zadaného kritéria. Nastavíte sa
Helios Orange
Užívateľská príručka
65
kurzorovým riadkom na položku, ktorú zaradíte do dokladu a zadáte počet kusov a cenu, za ktorú
chcete tovar predať. Tlačidlom potvrdíte a týmto spôsobom zadáte všetky položky. Po skončení
zadávania potvrdíte tlačidlo Zatvoriť a prenesiete sa späť na záložku Položky, kde vidíte ten tovar,
ktorý bol zaradený do dokladu. Ak by ste chceli niektorú kartu opraviť, stlačíte na nej kláves <Enter>.
2. Prepnete sa na záložku Sklad a kurzorovým riadkom sa nastavíte na vybraný tovar. V miestnej
ponuke potvrdíte voľbu Výber tovaru (prípadne stlačíte kombináciu klávesov <Ctrl><Enter>) a otvorí
sa karta tovaru, kde zadáte množstvo tovaru a jeho cenu. Po potvrdení OK sa tovar zapíše. Týmto
spôsobom zadáte na doklad všetky položky. Na záložke Položky potom vidíte ten tovar, ktorý bol
zaradený do dokladu.
3. Prenesiete položky z dokladu. Pri tomto variante sú opäť dve možnosti.
Môžete preniesť na faktúru celý doklad - na záložke Doklady z miestnej ponuky zvolíte funkciu Prenos
dokladu a vyberiete, aký typ dokladu chcete prenášať. Otvorí sa prehľad a z neho vyberiete konkrétny
doklad. Po stlačení tlačidla Prenos z panela nástrojov sa všetky položky prenesú na faktúru bez
možnosti opravy. Do dokladu je takto možné preniesť viac dokladov. Ich zoznam je na záložke
Doklady. Jednotlivé prenášané doklady musia mať zadanú rovnakú organizáciu.
Môžete preniesť na faktúru položky z vybraného dokladu. Na záložke Položky vyberiete v menu
miestnej ponuky (pravé tlačidlo myši) voľbu prenos položiek. Zobrazí sa prehľad typov dokladov,
vyberiete si typ dokladu a z prehľadu konkrétny doklad. Po stlačení tlačidla Prenos na paneli nástrojov
sa prenesú jednotlivé položky a vy máte možnosť zmeniť množstvo a cenu a voliť, ktoré položky
zaradíte a ktoré nie.
Na záložke Dodatky môžete zadať ďalšie údaje pre účtovanie - nákladové stredisko, nákladový okruh,
účtovný kód. Ďalej tu môžete zmeniť vaše bankové spojenie, ktoré sa bude tlačiť na faktúre, zadať
číslo zálohovej faktúry, dobropisu a objednávky.
Faktúru uložíte stlačením tlačidla OK.
Príklad vystavenia faktúry bez položiek (textová faktúra)
V hlavnej ponuke potvrdíte modul Fakturácia a ponuku Vydané faktúry. Po stlačení tlačidla Nový na
paneli nástrojov sa vám najskôr ponúkne prehľad druhov dokladov pohybu tovaru (prefiltrované iba
faktúry a dobropisy). Tu vyberiete typ faktúry, ktorú budete vystavovať a nastavíte na ňu kurzorový
riadok, po stlačení tlačidla prenos sa otvorí nový doklad (Faktúra).
Formulár sa skladá z niekoľkých záložiek. V prípade vystavovania textovej faktúry nebudete do
dokladu zadávať jednotlivé položky zo skladov, ale budete vypĺňať záložku Textové položky.
Na záložke Hlavička vyberiete z číselníka organizácií Odberateľa, prípadne miesto určenia a príjemcu,
ak sa odlišuje od odberateľa, vyberiete druh vstupnej ceny, máte možnosť zmeniť aj dátumy.
Na záložke Textové položky môžete zadať až tri položky, ktoré sa líšia sadzbou DPH. Najväčšie pole
na záložke je na zadanie textu k položke. Nad týmto poľom je číslo položky, ku ktorej sa text vzťahuje
a v zátvorke je percento DPH a cena, ktorú ste zadali v spodnej časti. Vo chvíli, keď zadáte cenu
a opustíte toto pole, zobrazí sa vpravo od položky 1 tlačidlo pre ďalšiu položku.
Na záložke Dodatky môžete zadať ďalšie údaje pre účtovanie - nákladové stredisko, nákladový okruh,
účtovný kód. Ďalej tu môžete zmeniť vaše bankové spojenie, ktoré sa bude tlačiť na faktúre, zadať
číslo zálohovej faktúry, dobropisu aj objednávky.
Faktúru uložíte stlačením tlačidla OK.
UPOZORNENIE:
Nie je možné kombinovať textové položky z prehľadu. Môžete teda vystaviť faktúru iba
s textovými položkami alebo iba s položkami z prehľadu tovaru a služieb.
66
Užívateľská príručka
Helios Orange
8.1 Tlač
Faktúru, na ktorej ste nastavení kurzorovým riadkom vytlačíte po potvrdení tlačidla Tlač na paneli
nástrojov alebo stlačením klávesu <F8>. Otvorí sa prehľad definovaných formulárov a vy si vyberiete
formulár na tlač faktúry.
Zoznam faktúr (zborník) vytlačíte príkazom Opis prehľadu. Obsah opisu si volíte pomocou funkcie
Nastav a Povoliť zoskupovanie v menu miestnej ponuky (pravé tlačidlo myši). Toto nastavenie si
môžete uložiť na neskoršie použitie pri ďalšej tlači. Nastavenie prehľadu vykonávate pred tlačou.
9. Banka
Modul Banka umožňuje vytváranie, evidenciu, tlač a následne exportovanie platobných príkazov do
bankového programu príslušného peňažného ústavu. Existuje automatické previazanie medzi
modulom Banka a agendami, kde je možné platobné príkazy vystavovať. Platobné príkazy, ktoré
vystavíte v iných agendách, napr. v účtovníctve, sa automaticky objaví v prehľadoch platobných
príkazov. Aby bolo možné vykonávať export do bankového programu, je nutné, aby ste vlastnili skript
konkrétnej banky. Samotný modul Banka bez príslušného skriptu neumožňuje export platobných
príkazov, ale umožňuje ich vytváranie, evidenciu a tlač. Komunikácia s bankovým programom je
možná aj opačnom smere. Znamená to, že do modulu Banka je možné importovať bankové výpisy
z bankového programu a ďalej s nimi pracovať, tzn. že je možné ich predovšetkým automaticky
zaúčtovať do modulu Účtovníctvo, poprípade tlačiť. Bankové výpisy je možné vytvárať aj ručne.
UPOZORNENIE:
Pod pojmom Bankový program rozumieme program, ktorý vám dodáva konkrétny bankový
ústav (napríklad program Komerčnej banky). Pojmom modul banka rozumieme modul
programu Helios Orange.
10. Evidencia pošty
Modul Evidencia pošty umožňuje zaznamenávať všetku korešpondenciu organizácie. Môžete využiť
komunikáciu medzi modulom Fakturácia a Evidencia pošty pri evidovaní faktúr a dobropisov.
V moduli Evidencia pošty si vytvárate vlastný číselník schránok, teda prehľady zásielok rovnakého
charakteru (prijaté faktúry, obchodné ponuky, časopisy apod.). Pri každej zásielke máte možnosť
sledovať jej pohyb, teda kedy a komu bola odovzdaná, a to od dátumu zaevidovania až po súčasný
dátum. Ku každej zaevidovanej prijatej faktúre máte navyše možnosť zobraziť si jej detaily priamo
z modulu Fakturácia.
Helios Orange
Užívateľská príručka
67
11. Majetok
Modul Majetok umožňuje viesť evidenciu hmotného, nehmotného a drobného majetku a vykonávať
jeho odpisy tak, ako to vyžaduje zákon o dani z príjmu. Za pomoci užívateľského číselníka Typy
majetku si majetok môžete rozdeliť do skupín, ktorým definujete jednotlivé vlastnosti. Majetok vediete
na kartách, ku ktorým vytvárate záznamy o zmenách majetku - pohyby. Tieto pohyby potom môžete
automaticky účtovať do modulu účtovníctvo.
Na začiatku práce v module postupujete:
Skontrolujte nastavenie konštánt.
Zadajte typy majetku do číselníka Typy majetku.
Vytvorte druhy pohybov majetku v číselníku Druhy pohybov.
Zadajte kontácie, pokiaľ chcete účtovať pohyby (odpisy) majetku do modulu Účtovníctvo. Zadáte
voľbu Číselníky, Účtovné kódy - kontácie. V prípade účtovných pohybov zadajte kontáciu, podľa
ktorej chcete pohyb automaticky účtovať. Je dôležité zadať účtovnú kontáciu do definície druhu
pohybu skôr, ako začnete vytvárať karty majetku a účtovné pohyby ku kartám. Pokiaľ zadáte
kontácie na druhy pohybov neskôr, budete musieť vykonať ručné dotiahnutie kontácie na účtovné
pohyby.
Zadajte číselník Lokality (umiestnenie majetku). Podľa potreby zadajte číselníky Organizačná
štruktúra, Zákazky, Nákladový okruh, Číselník zamestnancov.
Zadajte
účtovné skupiny majetku, pokiaľ budete majetok účtovne odpisovať.
Začnite
vytvárať karty majetku a k nim zodpovedajúce pohyby.
Typy majetku
V tomto číselníku rozdeľujete majetok do skupín. Najčastejšie rozdelenie majetku je na hmotný
investičný majetok, nehmotný investičný majetok a drobný investičný majetok. Každému typu
definujete, či ku kartám daného typu majetku budete vytvárať účtovné a daňové pohyby. Ak pri type
nastavíte možnosť vytvárať pohyby, budete môcť takýto majetok odpisovať.
Koeficienty a sadzby
Táto ponuka obsahuje prehľad daňových sadzieb a koeficientov podľa zákona o dani z príjmu. Systém
obsahuje sadzby a koeficienty od roku 1993 do aktuálneho roku. Vy zadávate do daňových pohybov
skupinu odpisov a spôsob odpisovania, systém z tohto prehľadu doplní sadzby a koeficienty.
Protokoly zavedenia
Najrýchlejší spôsob ako zaviesť karty majetku do evidencie je prostredníctvom protokolu zavedenia.
Protokoly zavedenia sú záznamy, ktoré obsahujú všetky údaje potrebné na automatické vytvorenie
karty a automatické vytvorenie účtovných a daňových pohybov a pohybov umiestnenia. Zadanie
údajov vykonávate naraz vo formulári Protokol zavedenia.
68
Užívateľská príručka
Helios Orange
Obr. 13 - Nový protokol zavedenia
Generovanie karty
Táto voľba vygeneruje z protokolu zavedenia kartu majetku a k nej daňové a účtovné pohyby
a pohyby umiestnenia. Karta majetku sa uloží do prehľadu Karty majetku a pohyby sa uložia do
prehľadu Daňové pohyby, Účtovné pohyby a Pohyby umiestnenia k príslušnej karte majetku.
Príklad zadania karty majetku z prehľadu Karty majetku
V hlavnej ponuke potvrdíte modul majetok a voľbu Karty majetku. Najskôr sa vám ponúkne obdobie,
po potvrdení vstúpite do prehľadu kariet majetku. Na paneli nástrojov stlačíte tlačidlo Nový a zobrazí
sa prehľad typov majetku. Po stlačení tlačidla na prenos sa otvorí nová karta majetku.
Nová karta majetku má tri záložky - Základné údaje, Opis a záložku Poznámka a technický popis. Po
uložení bude obsahovať ďalšie dve záložky - Daňové a účtovné pohyby, Umiestnenie.
Na záložke Základné údaje zadávate číslo majetku, názov, SKP, dátum vytvorenia, dátum zavedenia
a výrobné údaje. Ostatné polia sú neprístupné a dopĺňajú sa na kartu po vykonaní príslušných akcií
(napr. uzávierka).
Na záložke Opis sú neaktívne polia Daňové pohyby a Účtovné pohyby, tieto údaje sa prenášajú
z definície typu majetku. Pole Opis účtovných pohybov zaškrtnete vo chvíli, keď chcete, aby daňové
pohyby kopírovali účtovné pohyby.
Kartu zapíšte po stlačení tlačidla OK.
Nový majetok zavediete do evidencie cez pohyby.
V menu miestnej ponuky (pravé tlačidlo myši) potvrdíte voľbu Daňové pohyby. Otvorí sa prehľad
daňových pohybov majetku, na ktorom ste nastavení kurzorom, po stlačení tlačidla Nový (alebo <F2>)
sa zobrazí prehľad druhov pohybov. Vyberiete pohyb (zavedenie) a po stlačení tlačidla prenos (alebo
<Ctrl><Enter>) sa otvorí karta daňového pohybu.
Helios Orange
Užívateľská príručka
69
Karta obsahuje dve záložky - Daňový pohyb a Poznámka. Na záložke Daňový pohyb zadávate
základné údaje o spôsobe odpisu a cene.
V menu miestnej ponuky (pravé tlačidlo myši) potvrdíte voľbu Účtovné pohyby. Otvorí sa prehľad
daňových pohybov majetku, na ktorom ste nastavení kurzorom, po stlačení tlačidla Nový (alebo <F2>)
sa zobrazí prehľad druhov pohybov. Vyberiete pohyb (zavedenie) a po stlačení tlačidla prenos (alebo
<Ctrl><Enter>) sa otvorí karta účtovného pohybu.
Karta opäť obsahuje dve záložky - Účtovný pohyb a Poznámka. Na záložke Účtovný pohyb zadávate
údaje o sadzbách odpisov a cene.
Po vytvorení a uložení týchto pohybov (Počiatočný stav) systém automaticky vygeneruje pohyby pre
všetky účtovné odpisy až do úplného odpísania.
12. Mzdy
Modul Mzdy je súčasťou integrovaného systému Helios Orange. Je možné ho využívať samostatne
(bez väzby na ďalšie agendy) alebo v nadväznosti na modul Účtovníctvo Helios Orange.
Modul Mzdy umožňuje okrem klasického výpočtu miezd najmä zadávať a udržiavať kmeňový prehľad
zamestnancov s možnosťou evidovať zamestnanca do útvaru, nákladový okruh, zákazku alebo
vozidlo, zaúčtovať mzdy do modulu Účtovníctvo, poprípade do txt tvaru a rozúčtovať na vyššie
uvedené atribúty (útvar, nákladový okruh, zákazku, vozidlo). Môžete vyhodnocovať dáta
prostredníctvom generátora zostáv a tlačiť formuláre, ktoré sú vyžadované úradmi (prihlášky
a odhlášky na zdravotné poistenie, formuláre pre Správu sociálneho zabezpečenia) a ktoré sú
bezpodmienečnou súčasťou ukončenia pracovného pomeru (zápočtový list, potvrdenie o príjme)
vrátane podkladov pre vyplnenie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia. Máte tiež možnosť
tlačiť, prípadne exportovať platobné príkazy do konkrétneho bankového programu (štátne platby,
sporenia pracovníkov, prípadne ďalšie zrážky) tzn. prevádzkovať elektronický styk s bankovým
ústavom a komunikovať prostredníctvom média so Slovenskou sporiteľňou, či vytvárať výstupy pre
štatistické záznamy firmy Trexima (ISCP). Mzdové zložky si definujete na základe vašich poži adaviek,
rovnako si vytvárate pracovné kalendáre na základe vašej potreby z pohľadu dĺžky pracovnej doby
a z hľadiska nepravidelnej pracovnej doby.
70
Užívateľská príručka
Helios Orange
Poznámky:
Helios Orange
Užívateľská príručka
71
72
Užívateľská príručka
Helios Orange
Download

Uživateľská príručka Helios Orange