Radno mesto: MANIPULANT
Mesto rada: Beograd
Broj izvršilaca: 5
Opis poslova :
Vrši pretakanje TNG
TNG-a
a iz vagonskih cisterni u stabilne cisterne i autocisterne
Vrši prikopčavanje cevi za pretakanje TNG
TNG-a
a na autocisternu i na cevovod
Vrši uzemljenje cisterne pre početka pretakanja
Vrši otvaranje podnih ventila na vagonskim cisternama
Vrši podešavanje ventila za protok TNG
TNG-a
Vrši hlađenje cisterni koje su napunjene TNG
TNG-om
Proverava dali ima vode u cisternama
Vrši vakumiranje vagonskih cisterni
Vrši vaganje autocisterni i drugih cisterni pre punjenja TNG i posle punjenja
TNG-a
Vrši izdavanje otprmnica za izdati TNG
Vodi evidenciju o izdatom TNG-om
TNG
i evidenciju o punim ipraznim
aznim vagonskim
cisternama
Uređuje krug pretakališta tokom cele godine
Kontroliše kompresor, pumpu i ostale uređaje pre, u toku i po završetku rada
Vrši kontrolu kvaliteta TNG pri utakanju i istakanju vagona i kamiona cisterni
Priržava se pravila i discipline
discipl
rada na skladištu TNG
Uslovi:
-
III/IV stepen srednje stručne
stru
spreme, tehničke struke
Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
Download

Opis poslova : Vrši pretakanje TNG Vrši prikopčavanje