UDRUŽENJE SUDSKIH VJEŠTAKA
REPUBLIKE SRPSKE
BANJA LUKA
CENTAR ZA VJEŠTAČENJE „ZENIT“ d.o.o.
BANJA LUKA
Z A J E D N O;
ORGANIZUJU JEDNODNEVNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR POVODOM JAVNOG
POZIVA, MINISTARSTVA PRAVDE ZA POLAGANJE ISPITA I IMENOVANJE VJEŠTAKA
IZ SVIH OBLASTI VJEŠTAČENJA; (PODRUČJE REPUBLIKE SRPSKE, FEDERACIJE bih I
DISTRIKT BRČKO BIH)
Dana 10.11.2013. godine (NEDELJA) u 10,00 h ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET (sala
I-sprat), BANJA LUKA, ul. PATRE br.5.
POZIV
POZIVAMO
ZAINTERESOVANE
KANDIDATE
ZA
STICANJE
OVOG
PROFESIONALNOG ZVANJA DA SVOJU PRIJAVU POPUNE I DOSTAVE POŠTOM NA
ADRESU:
ul. VLADIKE PLATONA br.3
78 000 BANJA LUKA
ili putem FAXA na brojeve; 051/303-170; 051/310-420 i 051/218-005
ili e-mail; [email protected]
ZA VIŠE DETALJNIH INFORMACIJA, MOŽETE SE OBRATITI NA KONTAKT TELEFON;
065/512-187.
KRAJNJI ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA JE 09.11.2013.GODINE (SUBOTA) do
20,00 časova.
SPECIJALISTIČKI SEMINAR PORED ZAINTERESOVANIH KANDIDATA – VJEŠTAKA,
NAMIJENJEN JE I ZA;
- RANIJE IMENOVANE VJEŠTAKE-EKSPERTE (IZ SVIH OBLASTI)
- ADVOKATE,
- SUDIJE,
- TUŽIOCE,
- PRAVOBRANIOCE,
- PREDSTAVNIKE OSIGURAVAJUĆIH ORGANIZACIJA I
- DRUGE ZAINTERESOVANE IZ OBLASTI VJEŠTAČENJA.
PREDAVAČI I UVODNIČARI NA OVOM JEDNODNEVNOM SPECIJALISTIČKOM
SEMINARU SU VRHUNSKI STRUČNJACI – PROFESORI I EKSPERTI – VJEŠTACI IZ SVIH
OBLASTI VJEŠTAČENJA:
- prof. dr MIODRAG SIMOVIĆ, PODPRESJEDNIK USTAVNOG SUDA BiH,
PROFESOR – PRAVNI FAKULTET BANJALUKA;
- Dr. MILADIN KNEŽEVIĆ, direktor UDRUŽENJA SUDSKIH VJEŠTAKA D.O.O.
BEOGRAD
- NIKOLA KOVAČEVIĆ, savjetnik MINISTARSTVA PRAVDE REPUBLIKE SRPSKE,
- Prof. dr DUŠKO ŠNJEGOTA, GLAVNI REVIZOR REPUBLIKE SRPSKE,
- Prof. dr DUŠKO MEDIĆ, SUDIJA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE,
- Prof. dr SLOBODAN STANIŠIĆ, ADVOKAT.
KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA OVOM SPECIJALISTIČKOM SEMINARU IZNOSI;
100,00KM, PO JEDNOM (1) UČESNIKU.
UPLATU MOŽETE IZVRŠITI NA ŽIRO-RAČUN
CENTRA ZA VJEŠTAČENJE,
BANJALUKA, A ŽIRO-RAČUNI SU:
555-007-00226031-97 NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA
568-163-11000420-64 BIB A.D. BANJA LUKA
UPLATA SE VRŠI UNAPRIJED NA NAPRIJED NAVEDENE ŽIRO-RAČUNE, PUTEM
BANAKA, A DOKAZ O IZVRŠENOJ UPLATI, TREBA POKAZATI PRILIKOM ULASKA U
SALU (PETI PRIMJERAK).
SVI UČESNICI SPECIJALISTIČKOG SEMINARA DOBIĆE SERTIFIKAT O UČEŠĆU, A
POSEBNO ZAINTERESOVANI KANDIDATI ZA POLAGANJE ISPITA, ODNOSNO
IMENOVANJE ZA NOVE VJEŠTAKE DOBIĆE SERTIFIKAT O UČEŠĆU, ODNOSNO
TRAŽENU PREPORUKU – MIŠLJENJE O STRUČNOM USAVRŠAVANJU – EDUKACIJI
OD ORGANIZATORA SEMINARA, (KOJE SE TRAŽI PO JAVNOM POZIVU ZA
IMENOVANJE VJEŠTAKA, OD MINISTARSTVA PRAVDE).
UČESNICI NA SEMINARU MOGU POSTAVLJATI PITANJA IZ SVIH OBLASTI
VJEŠTAČENJA, A EKSPERTI ĆE DAVATI; STRUČNE, PRECIZNE, PROFESIONALNE I
TAČNE ODGOVORE IZ VLASTITOG ISKUSTVA I STRUČNE PRAKSE, BEZ
OGRANIČENJA, (KAO I VLASTITA ISKUSTVASA POLAGANJA OPŠTEG I POSEBNOG
DIJELA – ISPITA ZA VJEŠTAKE).
ŠTAMPANI MATERIJAL SA ODRŽANOG SPECIJALNOG SEMINARA –
DOSTAVIĆEMO SVIM UČESNICIMA, NA OSTAVLJENE ADRESE ILI LIČNIM
PREUZIMANJEM U SJEDIŠTU ORGANIZATORA SAVJETOVANJA.
ZNANJE I VJEŠTINE,
NAJPRIJE MOŽETE UNOVČITI ...
PRIJAVITE SE NA VRIJEME,
NEMOJTE ZAKASNITI...
PLANIRANA KAFE PAUZA (KAFA, VODA...)
DOBRODOŠLI
POSEBNO OBAVJEŠTENJE I POZIV:
SVIM ZAINTERESOVANIM SADAŠNJIM I BUDUĆIM VJEŠTACIMA I SVIM DRUGIM
ZAINTERESOVANIM (SUDIJAMA, TUŽIOCA, ADVOKATIMA, STUDENTIMA...), DA
OBNOVLJENI BROJ ČASOPISA „VJEŠTAK“ IZLAZI U JANUARU MJESECU 2014
godine, PA VAS MOLIMO DA SVOJE RADOVE I PRILOGE POŠALJETE NA VRIJEME.
Banja Luka, 25.10.2013.
ORGANIZACIONI ODBOR
SEMINARA
EDUKATORI - EKSPERTI VJEŠTACI PO OBLASTIMA VJESTAČENJA:
I – EKONOMSKO FINANSIJSKA OBLAST
Dr DUŠKO ŠNJEGOTA, EKSPERT – VJEŠTAK, BANJA LUKA
II- POLJOPRIVREDNA OBLAST
Dr MIHAJLO MARKOVIĆ, EKSPERT – VJEŠTAK, BANJA LUKA
III- KRIMINALISTIKA I POLICIJSKA OBLAST
Dr MILE MATIJEVIĆ, EKSPERT – VJEŠTAK, BANJA LUKA
IV- OBLAST PROCJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I KAPITALA I INDUSTRIJSKE SVOJINE
Dr MILADIN KNEŽEVIĆ, EKSPERT – VJEŠTAK, BEOGRAD
V- HEMISKO - TEHNOLOŠKA OBLAST
Dr RADENKO ĐURICA, EKSPERT – VJESTAK, BANJA LUKA
VI- MEDICINSKA OBLAST
Dr VLADO ĐAJIĆ, EKSPERT – VJEŠTAK, BANJA LUKA
Dr SIMO BILBIJA , EKSPERT – VJEŠTAK, BANJA LUKA
VII- FARMACEUTSKA OBLAST
Mr ALEKSANDAR KALINIĆ, EKSPERT – VJEŠTAK, BANJA LUKA
VIII- VETERINARSKA OBLAST
Dr DRAGUTIN MATARUGIĆ, EKSPERT – VJEŠTAK, BANJA LUKA
IX- OBLAST PSIHIJATRIJE
Dr RATKO KOVAČEVIĆ, EKSPERT – VJEŠTAK, BEOGRAD
X- OBLAST PSIHOLOGIJE
Dr ALEKSANDAR MILIĆ, EKSPERT VJEŠTAK, BANJA LUKA
XI- STOMATOLOŠKA OBLAST
Mr ALEKSANDAR STAJČIĆ, EKSPERT – VJEŠTAK, BANJA LUKA
XII- OBLAST AKTUARSTVA
RADOMIR KONDIĆ, EKSPERT – VJEŠTAK, NOVI SAD
XIII- MAŠINSKA OBLAST
ZORAN KNEŽEVIĆ, EKSPERT – VJEŠTAK, BANJA LUKA
XIV- GRAĐEVINSKO – ARHITEKTONSKA OBLAST
PETAR KURIDŽA, EKSPERT – VJEŠTAK, BANJA LUKA
XV- SAOBRAĆAJNA OBLAST
DUŠKO RAĐENOVIĆ, EKSPERT – VJEŠTAK, BANJA LUKA
XVI- RUDARSKO GEOLOŠKA OBLAST
Mr PETAR BEGOVIĆ, EKSPERT – VJEŠTAK, BANJA LUKA
XVII- ZAŠTITA NA RADU, PROTIV POŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
NENAD STANIŠIĆ, EKSPERT – VJEŠTAK, BANJA LUKA
XVIII- ELEKTRO TEHNIČKA I OBLAST TELEKOMUNIKACIJE
ĐURO ZMIJANJAC, EKSPERT – VJEŠTAK, BANJA LUKA,
ČEDOMIR MARKOVIĆ, EKSPERT VJEŠTAK, BANJA LUKA
XIX- INFORMATIČKO – RAČUNARSKA OBLAST
GORAN BABIĆ, EKSPERT – VJEŠTAK, BANJA LUKA
XX- GEODETSKA OBLAST
ZORAN GAVRIĆ, EKSPERT – VJEŠTAK, BANJA LUKA
XXI- ŠUMARSKA OBLAST
MIHAJLO JAMEDŽIĆ, EKSPERT VJEŠTAK, BANJA LUKA
XXII- OBLAST UMJETNIČKIH DJELA I ZAŠTITA KULTURNO – ISORISKOG NASLEĐA
DANKA DAMJANOVIĆ, EKSPERT – VJEŠTAK, BANJA LUKA
XXIII- GRAFIČKO – GRAFOSKOPSKA OBLAST
Prof. DANE BRANKOVIĆ, EKSPERT - VJEŠTAK
PRIJAVA
ZA
JEDNODNEVNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR U
VEZI POLAGANJA ISPITA I IMENOVANJE ZA
ZVANJE – VJEŠTAK
PREZIME I IME;
___________________________________________________
ULICA I BROJ;
___________________________________________________
GRAD;
___________________________________________________
TELEFONI; MOBILNI: ____________________ FIKSNI: ______________________
E-mail;
___________________________________________________
ZAVRŠEN FAKULTET; _________________________________________________
OBLAST VJEŠTAČENJA; ________________________________________________
DATUM; ____________________________ POTPIS: ________________________
PARTNERI UDRUŽENJA:
-CENTAR ZA VJEŠTAČENJE
-ČASOPIS „VJEŠTAK“
P.S. POTPISOM OVE PRIJAVE, ORGANIZATORU
OVOG SEMINARA, PRIHVATAM USLOVE IZ
PONUDE I IZJAVLJUJEM DA ISTI ŽELIM
POHAĐATI.
Napomena:
Prijavu za SAVJETOVANJE-SEMINAR je potrebno dostaviti najkasnije do 20:00 časova, 09.
Novembra 2013. časova na adresu: Udruženje sudskih vještaka Republike Srpske, Ul: Vladike
Platona 1 (prvi sprat), 78 000 Banja Luka, ili na telefon/faks 051/218-005, 065/512-187, mail:
[email protected]
Министарство правде: Јавни позив за именовање вјештака
31.10.2013
На основу члана 4. Закона о вјештацима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр.16/05 и 65/08),
министар правде Републике Српске објављује
слиједећи
ЈАВНИ ПОЗИВ
за именовање вјештака
I Позивају се кандидати за именовање вјештака, да у року од 30 дана од дана објављивања
јавног позива, поднесу захтјев за именовање Министарству правде Републике Српске, те да
уз захтјев наведу научну област као и ужу специјалност за коју се подноси захтјев.
II Уз захтјев за именовање кадидат је дужан доставити:
а) биографију,
б) увјерење о држављаству,
в) увјерење да није осуђиван на казну затвора за кривична дјела против уређења и
безбједности државе, за кривична дјела против човјчности, међународног права, против
службене или друге одговорне дужности или за друго кривично дјело извршено из
користољубља или других ниских побуда;
г) доказ да има високу стручну спрему и одговарајућа стручна знања и квалификације, те
практичне способности и искуства за одрђену врсту вјештачења (доставити овјерену копију
дипломе, сертификате о додатном стручном усавршавању);
д) доказ да има најмање пет година радног искуства на пословима у областима које је
кандидат навео у захтјеву за именовање;
ђ) овјерену изјаву да не обавља дјелатности које нису спојиве са пословима вјештака;
е) мишљење одговарајућег државног органа, завода или друге стручне институције за
одређене научне области, доказе о учешћу на стручном усавршавању као и доказ да се
вјештак оспособио за специфично вјештачење, а које се обавља само у државним
организацијама или агенцијама.
III Ради утврђивања приједлога листе вјештака, министар правде Републике Српске именује
комисију, коју чине два члана из реда водећих стручњака из одређене области и један члан
комисије у име Министарства правде Републике Српске, која проводи квалификационо
тестирање кандидата.
IV Кандидат који Министарству правде поднесе захтјев за именовање вјештака, сноси
трошкове рада комисије. О висини трошкова кандидати ће накнадно бити обавијештени.
V Јавни позив за именовање вјештака биће објављен на интеренет страници Министарства
правде Републике Српске у “Службеном гласнику Републике Српске”, као и у дневним
новинама “Глас Српске”.
НАПОМЕНА: Крајњи рок кандидатима за достављање наведене документације је 14.11.2013.
године.
Download

poziv sa prijavom-pdf - centar za vještačenje