Adresa: Studentska br.5, Foča
Telefon - centrala: 058/ 222 - 500
Telefaks: 058/ 210 - 417
e-mail: [email protected]
web: www.bolnicafoca.com
UNIVERZITETSKA BOLNICA
F
O Č
A
-T E L E F O N S K I
Centrala
+387-58/222-500
Portirnica
Tehnički sekretar (sekretarica)
Glavna sestra bolnice
Hirurgija
Načelnik odjeljenja
Glavna sestra odjeljenja
Ljekarska soba +387-58/222-501
Ljekarska soba
Hirurgija odeljenje I sprat +387-58/222-514
Hirurgija odeljenje II sprat +387-58/222-518
Operaciona sala
+387-58/222-509
Kabinet za HBO terapiju
Transfuzija
Anestezija i reanimacija
Načelnik odjeljenja
Glavna sestra odjeljenja
Odjeljenje
+387-58/222-517
Ljekarska soba
Ginekologije i akušerstvo
Načelnik odjeljenja
Glavna sestra odjeljenja
Ginekologija odjeljenje +387-58/222-516
Porođajno odjeljenje
+387-58/222-511
Ljekarska soba I
Ljekarska soba II
Pedijatijska služba
Načelnik
Glavna sestra odjeljenja
Odjeljenje
+387-58/222-503
Ljekarska soba
ORL
Načelnik odjeljenja
Glavna sesrtra odjeljenja
Odjeljenje
+387-58/222-512
Ambulanta
0 ili 101
284
201
206
I M E N I K-
Radiologija
Načelnik odjeljenja
Glavni RTG tehničar
Odjeljenje
+387-58/222-502
Prijemno
300
278
305
241
243
278
202
306
250
Ambilanta
Ginekološka ambulanta
Oropedska ambulanta
Urgentni blok
Labaratorija
Rehabilitacija
Odjeljenje
249
212
212
234
Načelnik odjeljenja
Glavna sestra odjeljenja
Prijemna labaratorija
Hematologija
299
266
266
298
236
305
255
322
258
204
270
261
261
270
Nervno
Načelnik odjeljenja
Glavla sestra odjeljenja
Odjeljenje
+387-58/222-510
Ljekarska soba
Psiholog
Ambulanta FEG
Mikrobiologija
Načelnik odjeljenja
Glavna sestra odjeljenja
Odjeljenje
+387-58/222-519
Dermatovenerologija
Načelnik odjeljenja
Glavna sestra odjeljenja
Odjeljenje
+387-58/222-513
Ambulanta
Grudno odjeljenje
Načelnik odjeljenja
Glavna sestra odjeljenja
Odjeljenje
+387-58/222-505
Interno
Načelnik odjeljenja
Glavna sestra odjeljenja
Odjeljenje
+387-58/222-508
Ljekarska soba I
Ljekarska soba II
Gastroenterologija
Intezivna njega
+387-58/222-506
Dijaliza i prijemno
Ambulanta
263
263
285
215
215
268
277
210
210
248
252
207
254
280
262
269
211
229
221
323
244
240
233
286
279
279
233
267
242
223
223
309
256
317
293
293
293
Patologija
Odjeljenje
238
Apoteka
Načelnik
Očno
Načelnik
Odjeljenje
Biohemija
200
239
200
Odjeljenje
+387-58/222-515
Infektivno
237
+387-58/222-507
Kuhinja
235
Sala
Stručna služba
Načelnik finansija
+387-58/213-566
Načelnik pravne službe +387-58/210-132
Pravna služba
Informatičko-ekonomska služba
Radni odnosi
Finansisko knjigovodstvo
Fakturna služba
Materijalno knjigovodstvo
Statistika
Nabavka
Blagajna
Plan i analiza
Obračun plata
Šef tehničke službe
Elektičari
Magacin
253
246
301
307
320
292
205
281
281
275
271
257
203
259
303
308
274
Download

Telefonski imenik