DNEVNI PLAN RADA
datum:
21.07.2012.
vreme:
18:00-19:30
mesto:
Yubac-Kopaonik
vreme trajanja treninga: 90`
broj
treninga
1
cilj treninga: selektivni trening
sadržaj: testiranje individualne tehnike, obim: srednji, intezitet: nizak
uvodni deo treninga
trajanje: 35`
~individualno zagrevanje sa loptom
(dribling, prodor, šut)
~dribling, prednja promena, prodor
(dijagram 1 levo)
~autopas, zaustavljanje u dva
kontakta, ukršteni polazak, prodor
(dijagram 1 desno)
~dribling, zadnja promena, šut iz
driblinga (dijagram 2 levo)
~autopas, zaustavljanje u dva
kontakta, ukršteni polazak, šut iz
dijagram 1
dijagram 2
driblinga (dijagram 2 desno)
~razgibavanje i “ballhandling“
glavni deo treninga
trajanje: 50`
~direktno grudno dodavanje sa dve
ruke, dodavanje spoljnom rukom,
zaustavljanje u dva kontakta,
ukršteni polazak, prodor
(dijagram 3)
dijagram 3
dijagram 4
~dodavanje spoljnom rukom iz
driblinga, demarkiranje ka lopti na
čeonu poziciju, zaustavljanje u dva
kontakta; a) šut, b) ukršteni polazak
u dribling, šut posle driblinga
(dijagram 4)
~slobodna bacanja 3X5 šutnutih
~rade parovi kao akcionu celinu;
demarkiranje na spoljnu krilnu
poziciju, dodavanje spoljnom
rukom iz driblinga, pravljenje
dubine driblingom, demarkiranje od
lopte na krilnu poziciju, extra pas,
šut za tri poena
(dijagram 5)
dijagram 5
završni deo treninga
~naizmenični šut u parovima;
a)šut po prijemu lopte
b)odmah u dribling, šut iz driblinga
c)finta šuta, dribling, šut iz driblinga
~ slobodna bacanja 3X5 šutnutih
trajanje: 5`
~istezanje
ukupno
90`
Download

DNEVNI PLAN RADA