• Stručni sastanak za medicinske sestre i
zdravstvene tehničare
održaće se 03.04.2015. godine u
Dom kulture u Smederevu.
Prijava učesnika do 25.03.2015. na fax Udruženja:
011/33-47-354 ili na e-mal: [email protected]
Broj učesnika ograničen na 250.
Prijava obavezno treba da sadrži:
- naziv ustanove
- ime i prezime učesnika
- ID broj upisa u Komoru
- broj licence učesnika
- ime osobe za kontakt i broj mobilnog telefona
Na osnovu prijave UMSTS izdaje potvrdu o učešću.
Kotizacija: Za članove UMSTBS iznosi: 1.000,00 dinara
Za ostale iznosi: 1.500,00 dinara
Kotizaciju uplatiti na žiro račun Udruženja: 205-158443-59
Komercijalna banka, Beograd
PIB: 102593313
Generalni sekretar UMSTBS
Živka Mirčić, vms
T:011/33-47-353
UDRUŽENJE MEDICINSKIH
SESTARA-TEHNIČARA I
BABICA REPUBLIKE SRBIJE
ORGANIZUJE
*
Stručni sastanak – predavanje
* Stručni sastanak – rešavanje testa
Broj odluke: 153 – 02-628/2015 -01
Broj akreditacije:D-1- 411/2015
D-1- 413/2015
Učesnici ostvaruju 12 bodova eksterne edukacije
03 april 2015 godine
Dom kulture u Smederevu
EDUKATIVNI PROGRAM
Vreme održavanja
Petak, 03. april 2015 god.
09:00 – 10:00
• PREDAVAČI
• TEME
Registracija učesnika
• Predavanje Tema:
„Bezbednost hrane – uticaj na
čovečanstvo“
10:00 – 11:00
Predavač:
Biljana Matović, OB „Sveti Luka“
Smederevo
Broj akreditacije:
D-1-411/15
11:00 -11:15
Pauza
11:15 –16:15
• Predavanje - rešavanje testa
Tema:
„Zdrava hrana za zdrav i bezbedan
život“
• Predavanje
• Učenje
• Rešavanje testa
Predavači:
Violeta Conić,Slavica Stepić, Dom
zdravlja Smederevo
Broj akreditacije:
D-1-413/15
16:15 -
Podela potvrda
Download

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde.