BIBLIOGRAFIJA
МАРИЈА ОРБОВИЋ
Градска библиотека
„Владислав Петковић Дис”, Чачак
UDK: 015(497.11 ^a~ak)"2010"
016:655.4/.5(497.11)"2010"
ПРИЛОЗИ ЗА ЧАЧАНСКУ БИБЛИОГРАФИЈУ
Издавачко-штампарска продукција 2010.
1. АЛБУМ старог Чачка : 1870-1941. / приредили Делфина Рајић, Радивоје Бојовић
и Милош Тимотијевић. - Чачак : Народни музеј, 2010 (Чачак : Тригон). - 335 стр.
: илустр. ; 21 cm. - (Изложбени каталози / Народни музеј, Чачак ; 14)
2. АЛЕКСАНДЕР, Мишел
Microsoft Office Excel 2010 : kao od šale / Michael Alexander ; [prevod 1. izd.
Petar Marinković]. - Beograd : CET : PortaLibris, 2010 (Čačak : Svetlost). - XI, 190
str. : ilustr. ; 24 cm
3. АЛЕКСИЋ, Јасмина
Jasmina Aleksić, Ilija Kostov : paralele : Likovni salon Doma kulture Čačak,
maj 2010 / [urednik Vesna Petrović]. - Čačak : Dom kulture, 2010 (Čačak : Grafički
centar). - 1 leporelo (8 str.) : ilustr. ; 23 cm
4. AUTOCAD 2010 : 3D modeliranje / [prevod Ivana Tuđja, Rajna Strinić]. - 1. izd. Beograd : Kompjuter Biblioteka, 2010 (Čačak : Svetlost). - XVIII, 489 str. : ilustr. ;
24 cm. - (Kompjuter biblioteka ; br. knj. 447)
5. AUTOCAD 2010 : 3D osnove / [prevod Slavica Prudkov]. - 1. izd. - Beograd : Kompjuter Biblioteka, 2010 (Čačak : Svetlost). - XVIII, 490 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Kompjuter biblioteka ; br. knj. 431)
6. AUTOCAD 2010 [i] AutoCAD LT 2010 : crtanje u ravnini / [prevod Ivana Tuđja,
Rajna Strinić]. - 1. izd. - Beograd : Kompjuter Biblioteka, 2010 (Čačak : Svetlost). XX, 822 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Kompjuter biblioteka ; br. knj. 434)
7. БАЈОВИЋ, Ивана
Саобраћајна почетница / [Ивана Бајовић и Катарина Дмитрић ; илустрације Мијат Мијатовић]. - Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). - 26 стр. : илустр. ; 21 cm
GLAS BIBLIOTEKE 17/2010.
213
BIBLIOGRAFIJA
MARIJA ORBOVI]
8. БАЛТЕЗАРЕВИЋ, Славка
Жена која воли : песме / Славка Балтезаревић. - Београд : Савез књижевника у отаџбини и расејању - СКОР, 2010 (Земун : Горапрес). - 110 стр. ; 21 cm
9. БАЋИГАЛУПИ, Паоло
Механичка девојка / Паоло Баћигалупи ; [преводилац Слободан
Шећеровски]. - 1. изд. - Београд : Компјутер библиотека, 2010 (Чачак : Светлост).
- II, 426 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Зоин врт. Будућност данас ; 439)
10. БАШИЋ, Братислав
Братислав Башић : цртежи : Ликовни салон Дома културе Чачак, [март,
2010.] / [уредник Весна Петровић]. - Чачак : Дом културе, 2010. - 1 пресавијен
лист (4 стр.) : илустр. ; 23 cm
11. BIBLIOTEKA - otvorena knjiga Balkana : zemlja, knjiga, mape = Library - Open
Book of the Balkans : earth, book, maps / [urednik Božidar Plazinić ; prevodilac Vesna
Kovačević]. - Čačak : Centar za vizuelna istraživanja Krug, 2010 (Čačak : Trigon). 124 str. : ilustr. ; 21 cm
12. БЈЕКИЋ, Драгана
Методе истраживања и научне комуникације / Драгана Бјекић. - Чачак : Технички факултет, 2010 (Чачак : Светлост). - 382 стр. : илустр. ; 21 cm
13. БЛАГОЈЕВИЋ, Даница
Није лако бити мали : изабране песме за децу / Даница Благојевић ; [илустрације Мијат Мијатовић]. - Чачак : Штампарија “Бајић”, 2010 (Чачак : Бајић).
- 103 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Осмех ; књ. бр. 1)
14. БЛАГОЈЕВИЋ, Добривоје
Увреде, свађе, клетве међу нама / Добривоје Благојевић Блажо. - 1. изд. Чачак : Јел-Мил, Штампарија Бајић, 2010 (Чачак : Штампарија Бајић). - 81 стр.
; 21 cm. - (Едиција Источник / [Јел-Мил, Штампарија Бајић] ; књ. 18)
15. БЛАГОЈЕВИЋ-Јанковић, Милица
Obeležena : roman / Milica Blagojević-Janković. - 4. izd. - Čačak : Legenda, 2010
(Užice : Grafoplast plus). - 198 str. : autorova slika ; 21 cm. - (Biblioteka Specijalna
izdanja / [Legenda] ; knj. br. 34)
16. БОГДАНОВИЋ, Ненад
Очи без боје : роман / Ненад Богдановић. - Чачак : Легенда, 2010 (Краљево :
Кварк). - 230 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Специјална издања / [Легенда] ; књ. бр. 84)
17. БРЗАКОВИЋ, Данијела
Географски приказ Љубића / Данијела Брзаковић, Катарина Чутовић. Чачак : Регионални центар за професионални развој запослених у образовању :
Основна школа “Танаско Рајић”, 2010 (Чачак : Бајић). - 86 стр. : илустр. ; 21 cm
18. БУНЗЕЛ, Том
Microsoft Office 2010 / Tom Bunzel ; [prevod 1. izdanja Anđelija Čašić]. - Beograd
: CET : Portalibris, 2010 (Čačak : Svetlost). - XI, 296 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Kao od šale)
214
GLAS BIBLIOTEKE 17/2010.
19. ВЕЉОВИЋ, Алемпије В.
Poslovne računarske aplikacije / Alempije Veljović, Radislav Vulović. - Čačak :
Tehnički fakultet, 2010 (Čačak : Svetlost). - 220 str. : ilustr. ; 25 cm
20. ВЕНАЦ моравских повеља / приредили Луне Левајац и Радован М. Маринковић.
- 2. изд. - Мрчајевци : Књижевно друштво Мрчајевци, 2010 (Мрчајевци : Тимопринт). - 186 стр. : слике аутора ; 21 cm. - (Библиотека Сусрети)
21. ВАРТ Лександ
Vårt Leksand : landskap med hjärta / [redaktör Jovica Marceta]. - Laksand :
Vägskäl produktion, 2010 (Čačak : Majstorović). - 160 str. : ilustr. ; 24 cm
22. ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај
Медоточиви извори мудрости владике Николаја / [приредила] Милица Весковић. - Чачак : М. Весковић, 2010 (Београд : Манастир Градац). - 406 стр. ; 20
cm
23. ВЕЛИЧКОВИЋ, Владе
Исхрана и кувар за дијабетичаре. 1, Комплетан јеловник са начином
припреме за јесен и зиму : променом стила живота уз правилан начин исхране
држаћете под контролом шећерну болест / Владе Величковић. - 1. изд. - Чачак :
Медицинска књига, 2010 (Београд : Cicero). - 65 стр. : илустр. ; 24 cm
24. ВЕЛИЧКОВИЋ, Владе
Кувар за дијабетичаре. 2, Исхрана у посту : промените повремено начин исхране : пост ће вам просветлити душу и олакшати тело / Владе Величковић. - 1.
изд. - Чачак : Медицинска књига, 2010 (Београд : Cicero). - 65 стр. : илустр. ; 24
cm
25. ВЕРМУТ, Ферена
Забрањена жена : истинита прича о љубави Швајцаркиње и шеика из
Дубаија / Ферена Вермут ; [преводилац Слободан Ђорђевић]. - 1. изд. - Београд
: Компјутер библиотека, 2010 (Чачак : Светлост). - V, 282 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Зоин врт. Женско перо)
26. ВЕРН, Жил
Пут око света за 80 дана / Жил Верн ; превео Радован Завишић. - Чачак :
Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). - 259 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Времеплов /
[Пчелица, Чачак] ; књ. бр. 2)
27. ВУДХЕД, Патрик
Творац облака / Патрик Вудхед ; [преводилац Тања Калинић]. - 1. изд. Београд : Компјутер библиотека, 2010 (Чачак : Светлост). - V, 300 стр. ; 21 cm. (Библиотека Зоин врт. Авантура ; 441)
28. ВУЈОВИЋ, Славољуб
Menadžment / Slavoljub Vujović, Milana Mrkalj. - 2. izd. - Čačak : Visoka
poslovna škola strukovnih studija, 2010 (Aranđelovac : Grafopak). - 368 str. : graf.
prikazi, tabele ; 24 cm
GLAS BIBLIOTEKE 17/2010.
215
BIBLIOGRAFIJA
PRILOZI ZA ^A^ANSKU BIBLIOGRAFIJU
BIBLIOGRAFIJA
MARIJA ORBOVI]
29. ВУКАШИНОВИЋ, Желимир
Bivstvovanje, hermeneutika, subjekt : ka granicama ontološke neutralizacije tubivstvovanja / Želimir Vukašinović. - Čačak : Legenda, 2010 (Kraljevo : Kvark). - 169
str. ; 17 cm. - (Mala filozofska biblioteka / [Legenda, Čačak] ; knj. br. 5)
30. ВУКОСАВЉЕВИЋ, Бојана
Droga stop hoću da živim / Bojana Vukosavljević. - 2. izd. - Čačak : Legenda,
2010 (Užice : Grafoplast-plus). - 135 str. : tabele ; 21 cm. - (Biblioteka Specijalna izdanja / [Legenda, Čačak] ; knj. br. 38)
31. ВУЛИЋЕВИЋ, Љубомир
Видовите очи : дневник привида / Љубомир Вулићевић. - 1. изд. - Чачак : Љ.
Вулићевић, 2010 (Чачак : Impressum). - 64 стр. ; 18 cm
32. ГАЉАК, Илија
Poslovno pravo / Ilija Galjak ; Zoran Radulović. - 2. izd. - Čačak : Visoka poslovna škola strukovnih studija, 2010 (Valjevo : Valjevo print). - XII, 272 str. ; 25 cm
33. ГВЕРОВИЋ, Тина
Neuporedivosti - nastajanje sumnjivog stanja = The Uncomparables - Forming a
Suspicious State / [autori; authors Tina Gverović i Siniša Ilić]. - Čačak : Umetnička galerija “Nadežda Petrović”, 2010 (Čačak : Trigon dizajn studio). - 32 str. : ilustr. ; 24 cm
34. ГИМНАЗИЈА (Чачак)
Годишњи извештај Гимназије у Чачку / [одговорни уредник Ана Ранђић]. Чачак : Гимназија, 2010 (Чачак : Графика Јуреш). - 255 стр. : илустр ; 21 cm
35. ГОРДОН, Родерик
Blizine / Roderik Gordon i Brajan Vilijams ; prevod Vesna Stamenković. - Beograd : PortaLibris : CET, 2010 (Čačak : Svetlost). - 451 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Zemlja čuda ; knj. br. 32)
36. ГУЧА : пола века сабора трубача у Гучи : (1961-2010) : монографија / Адам Тадић
... [и др.]. - Гуча : Центар за културу, спорт и туризам општине Лучани „Драгачево“ ; Београд : Принцип прес, 2010 (Београд : Портал). - 447 стр. : илустр. ; 31 cm
37. ДАМЊАНОВИЋ, Предраг
Маркетинг и односи с јавношћу / Предраг Дамњановић. - Београд : Висока
пословна школа струковних студија, 2010 (Аранђеловац : Графопак). - 290 стр. :
граф. прикази, табеле ; 25 cm
38. ДАНИ Андрије Б. К. Стојковића (2010 ; Чачак)
Зборник радова научно-културне манифестације „Дани Андрије Б. К.
Стојковића“ у Чачку / [уређивачки одбор Јелена Ковачевић... и др.]. - Чачак :
Скупштина града Чачка, 2010 (Чачак : Светлост). - 320 стр., [8 стр.] с таблама :
илустр. ; 24 cm
39. ДАНИ доктора Драгише Мишовића (2010 ; Чачак)
Akutna stanja u medicini : zbornik sažetaka / Dani doktora Dragiše Mišovića,
Čačak, 29. oktobar 2010. god. ; [[organizatori] Okružna podružnica Srpskog lekarskog
216
GLAS BIBLIOTEKE 17/2010.
društva Čačak ... [et al.] ; urednik Nada Lazović]. - Čačak : Okružna podružnica Srpskog lekarskog društva, 2010 (Čačak : Grafički centar). - 39 str. ; 24 cm
40. ДАРИЈЕВИЋ, Мирослав
Najlepši osmeh čačanskog leta 2010. / Miroslav Darijević. - Čačak : Studio D2,
2010 ([Čačak : s. n.]). - 9 str. : fotogr. ; 22 cm
41. ДЕЛИЋ, Блага
English for Business Studies / Blaga Delić. - Čačak : Visoka poslovna škola strukovnih studija, 2010 (Aranđelovac : Grafopak). - 129 str. : ilustr. ; 24 cm
42. ДИКЕНС, Чарлс
Велика очекивања / Чарлс Дикенс ; превео Живојин Симић. - 1. изд. - Чачак
: Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). - 525 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Библиотека Класици за младе ; књ. бр. 5)
43. ДОДЕ, Алфонс
Писма из моје ветрењаче / Алфонс Доде ; превео са француског Живојин Живојновић. - Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). - 170 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Времеплов / [Пчелица, Чачак] ; књ. бр. 1)
44. ДОЈЛ, Артур Конан
Авантуре Шерлока Холмса / Артур Конан Дојл ; превео Бранко Вучићевић.
- 2. изд. - Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). - 278 стр. : ауторова слика ;
21 cm. - (Библиотека Класици за младе ; књ. бр. 1)
45. ДОЈЛ, Артур Конан
Ишчезли свет / Артур Конан Дојл ; превела Радмила Тодоровић. - 1. изд. Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). - 245 стр. : ауторова слика ; 21 cm. (Библиотека Времеплов ; књ. бр. 3)
46. ДРАГИЋЕВИЋ, Снежана
Sistemi grejanja / Snežana Dragićević. - Beograd : Tehnički fakultet, 2010 (Beograd : Tehnički fakultet). - 131 str. : ilustr. ; 24 cm
47. ДРАШКОВИЋ, Милан Н.
Kvantitativni modeli biznisa / Milan N. Drašković. - Čačak : Visoka poslovna
škola strukovnih studija, 2010 (Aranđelovac : Grafopak). - 315 str. : graf. prikazi,
tabele ; 25 cm
48. ДРУШТВО ликовних уметника „Рисим“
Годишња изложба Друштва ликовних уметника „Рисим“ 2010. : Ликовни
салон Дома културе Чачак, 5-19. јануар 2010. / [организатори Божидар Плазинић, Весна Петровић]. - Чачак : Друштво ликовних уметника „Рисим“, 2010
(Чачак : Дизајн студио Тригон). - 1 пресавијен лист (4 стр.) : илустр. ; 26 cm
49. ДУЧИЋ, Јован
Благо цара Радована : књига о судбини / Јован Дучић ; [илустрације Гистав
Доре]. - 5. изд. - Чачак : Легенда, 2010 (Чачак : АЂ-комерц). - 422 стр. : илустр. ;
17 cm. - (Мала класична библиотека ; књ. бр. 1)
GLAS BIBLIOTEKE 17/2010.
217
BIBLIOGRAFIJA
PRILOZI ZA ^A^ANSKU BIBLIOGRAFIJU
BIBLIOGRAFIJA
MARIJA ORBOVI]
50. ЂАПИЋ, Катарина
Zadnji let iz Ankare : roman / Katarina Đapić. - Čačak : Legenda, 2010 (Kraljevo : Kvark). - 126 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Specijalna izdanja / [Legenda] ; knj. br.
86)
51. ЂОКОВИЋ, Радојица Д.
Endokrini status mlečnih krava u peripartalnom periodu / Radojica D. Đoković.
- 1. izd. - Čačak : Agronomski fakultet, 2010 (Kraljevo : 3M copy). - 105 str. : ilustr.
; 25 cm
52. ЂОРЂЕВИЋ, Славиша Р.
Gambit / Slaviša R. Djordjević-Copak. - Čačak : N. Djordjević, 2010 (Čačak : Sito
print). - 107 str. : autorova slika ; 21 cm
53. ЂОШИЋ, Мирјана
Мирјана Ђошић : слике и колажи : Ликовни салон Дома културе Чачак,
[јануар 2010.] / [уредник Весна Петровић]. - Чачак : Дом културе, 2010 (Чачак :
Графички центар). - 1 пресавијен лист (4 стр.) : илустр. ; 23 cm
54. ЂУКИЋ, Драгутин А.
Воском записано / Драгутин А. Ђукић. - Чачак : Огранак Вукове задужбине
; Гуча : Центар за културу, спорт и туризам „Драгачево”, 2010 (Нови Сад : Будућност). - 140 стр. ; 20 cm. - (Едиција Огранка Вукове задужбине у Чачку ; књ. 21)
55. ЂУКИЋ, Ђорђе
Centralna banka / Đorđe Đukić. - 3. izd. - Čačak : Litopapir, 2010 (Čačak : Litopapir). - 349 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
56. ЂУКИЋ, Радисав Д.
Organizacija proizvodnje / Radisav D. Đukić, Jelena R. Jovanović. - 1. izd. Čačak : Visoka škola tehničkih strukovnih studija, 2010 (Čačak : Visoka škola
tehničkih strukovnih studija). - 232 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Edicija
Akademija / Visoka škola tehničkih strukovnih studija ; knj. 25)
57. ЂУКИЋ, Радисав Д.
Organizacija proizvodnje : praktikum / Radisav D. Đukić, Jelena R. Jovanović.
- 1. izd. - Čačak : Visoka škola tehničkih strukovnih studija, 2010 (Čačak : Visoka
škola tehničkih strukovnih studija). - 90 str. : graf. prikazi, tabele ; 29 cm. - (Edicija
Akademija / Visoka škola tehničkih strukovnih studija ; knj. 26)
58. ЂУЛИЈАНО, Миреј
Francuskinje, karijera i umetnost življenja : razum i osećajnost na poslu / Mirej
Đulijano ; prevod Emina Pavlović. - Beograd : PortaLibris : CET, 2010 (Čačak : Svetlost). - VII, 260 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Lica i naličja ; knj. br. 15)
59. ЂУРИЧИЋ, Маша
Маша Ђуричић : слике : Ликовни салон Дома културе Чачак, [март, 2010.]
/ [уредник Весна Петровић]. - Чачак : Дом културе, 2010 (Чачак : Графички
центар). - 1 пресавијен лист (4 стр.) : илустр. ; 23 cm
218
GLAS BIBLIOTEKE 17/2010.
60. ЂУРИШИЋ, Небојша
Небојша Ђуришић : слике : Ликовни салон Дома културе Чачак, [септембар
2010] / [уредник Весна Петровић]. - Чачак : Дом културе, 2010 (Чачак : Графички
центар). - 1 пресавијен лист (4 стр.) : илустр. ; 23 cm
61. ЕВОЛА, Јулијус
Pobuna protiv modernog sveta / Julijus Evola ; prevela sa italijanskog Dubravka
Rajh. - Čačak ; Beograd : Gradac K, 2010 (Beograd : Zuhra). - 457 str. ; 23 cm. - (Alef
; knj. 72)
62. ЕКОНОМСКА школа (Чачак)
Извештај Економске школе за школску 2009/10. годину / [главни и одговорни
уредник Владан Ницовић]. - Чачак : Еконмоска школа, 2009 (Чачак : Светлост).
- 134 стр. : илустр. ; 21 cm
63. ЕНДЕРЛИ, Доти
Авантуре Хаклберија Фина / Марк Твен ; адаптација Доти Ендерли ; илустрације Хауард МекВилијам ; [преводилац Раденко Милутиновић]. - 1. изд. Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). - 116 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Едиција
Одабрани илустровани класици)
64. ЕНДЕРЛИ, Доти
Франкенштајн / Мери Шели ; адаптација Доти Ендерли ; илустрације Ерик
Скот Фишер ; [преводилац Раденко Милутиновић]. - 1. изд. - Чачак : Пчелица,
2010 (Чачак : Светлост). - 116 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Едиција Одабрани илустровани класици)
65. ЖИВАНИЋ, Јерослав М.
Електричне машине 3 / Јерослав М. Живанић, Владимир Остраћанин, Љубинко Филиповић. - 1. изд. - Чачак : Технички факултет, 2010 (Чачак : Светлост).
- VI, 188 стр. : граф. прикази ; 24 cm
66. ИГО, Виктор
Звонар Богородичине цркве у Паризу / Виктор Иго ; превео Душан Ђокић. Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). - 543 стр. : ауторова слика ; 21 cm. (Библиотека Класици за младе ; књ. бр. 4)
67. ИЗ албума генерала Жданова : поводом 65 година од победе над фашизмом /
[предговор Зоран Маринковић]. - Чачак : Међуопштински историјски архив, 2010
(Чачак : Тригон). - 12 стр. : илустр. ; 23 cm
68. ИЗГАРЕВИЋ, Радомир
Медвед и пчеле : по Езопу / препричали Горан Марковић и Бојана Матијевић ; илустровао Радомир Изгаревић. - 1. изд. - Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак :
Светлост). - 15 стр. : илустр. ; 21 х 21 cm. - (Басне у стрипу)
69. ИЛИЋ, Милован М.
Preduzetništvo : teorija i praksa / Milovan M. Ilić. - Čačak : Visoka poslovna
škola strukovnih studija, 2010 (Aranđelovac : Grafopak). - 165 str. : graf. prikazi,
tabele ; 25 cm
GLAS BIBLIOTEKE 17/2010.
219
BIBLIOGRAFIJA
PRILOZI ZA ^A^ANSKU BIBLIOGRAFIJU
BIBLIOGRAFIJA
MARIJA ORBOVI]
70. ИМЕНА и натписи на иконама : приручник за иконописце / [приредио еп. Јован
(Пурић)]. - Београд : Академија Српске православне цркве за уметности и
конзервацију, 2010 (Чачак : Штампарија „Мајсторовић“). - 278 стр. ; 24 cm
71. ISPOVEST iz harema : istinita priča jedne Beograđanke / priredio Branko Milenković. - 9. izd. - Čačak : Legenda, 2010 (Čačak : AĐ-Komerc). - 270 str. ; 21 cm. - (Biblioteka „Specijalna izdanja“ / [Legenda, Čačak] ; knj. br. 9)
72. ЈАГЛИЧИЋ, Гордана
Posni recepti : i korisni saveti / Gordana Jagličić. - 1. izd. - Čačak : Legenda,
2009 [tj.] 2010 (Čačak : AĐ Komerc). - 71 str. ; 17 cm. - (Biblioteka Kuvarski recepti
; knj. br. 5)
73. ЈАГЛИЧИЋ, Гордана
Torte : i korisni saveti / Gordana Jagličić. - Čačak : Legenda, 2009 [tj.] 2010
(Čačak : AĐ Komerc). - 91 str. ; 17 cm. - (Biblioteka Kuvarski recepti ; knj. br. 4)
74. ЈАРВУД, Алф
Uvod u AutoCAD 2010 : 2D i 3D projektovanje / Alf Yarwood ; [prevod Jasna
Gonda]. - Beograd : CET, 2010 (Kragujevac : Grafostil). - XII, 441 str. : ilustr. ; 24 cm
75. ЈАЋОВИЋ, Ненад В.
Тетка Злата / Ненад В. Јаћовић. - Чачак : А. Бајић, 2010 (Чачак : Бајић). 136 стр. : ауторова слика ; 19 cm
76. ЈАЋОВИЋ, Ненад В.
Други откос стихова / Ненад В. Јаћовић. - 1. изд. - Чачак : Легенда, 2010
(Чачак : Јел-мил Штампарија Бајић). - 83 стр. : ауторова слика ; 17 cm. (Библиотека Вртешка модерне ; књ. бр. 18)
77. ЈЕЛЕНКОВИЋ, Саша
Књига о сумњи / Саша Јеленковић ; [поговор Ненад Шапоња]. - Чачак :
Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, 2010 (Чачак : Светлост). - 116
стр. ; 21 cm. - (Дисово пролеће ; 47) (Библиотека Књига госта ; књ. 36)
78. ЈОВИЋ, Душко
Duško Jović : metamorfoze, 13-23. maj 2010 / [urednik Delfina Rajić ; fotografije
Ivan Arsenijević]. - Čačak : Narodni muzej, 2010 (Kragujevac : Grafostil). - 1 lepoprelo (6 str.) : ilustr. ; 30 cm
79. ЈОВИЧИЋ, Бошко
Не страхуј, веруј и победићеш / Бошко Јовичић. - 1. изд. - Чачак : Легенда,
2010 (Чачак : Бајић). - 147 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Зрно соли ; књ. бр. 14)
80. ЈОНЧИЋ, Душан
Југославија у међународним односима 1918-1992 : каталог изложбе / аутори
изложбе и каталога Душан Јончић, Гојко Маловић ; [увод Милан Ристовић]. - 2.
изд. - Чачак : Међуопштински историјски архив ; Београд : Архив Југославије,
2010 (Чачак : Тригон). - 68 стр. : илустр. ; 21 x 21 cm
220
GLAS BIBLIOTEKE 17/2010.
81. КЕЛЕР, Клаудија
Не тражи ђавола ; [преводилац Слободан Ђорђевић]. - Београд : Компјутер
библиотека, 2010 (Чачак : Светлост). - II, 256 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Зоин врт.
Женско перо / [Компјутер библиотека])
82. КЕЛИ, Карен
Гроф Монте Кристо / Александар Дима ; адаптација Керен Кели ; илустрације Ерик Скот Фишер ; [преводилац Раденко Милутиновић]. - 1. изд. - Чачак :
Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). - 116 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Едиција Одабрани
илустровани класици)
83. КЕРОЛ, Луис
Алиса у земљи чуда / Луис Керол ; превела Јасминка Рибар-Стојиљковић. - Чачак
: Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). - 103 стр. : ауторкина слика ; 21 cm. - (Библиотека Књиге нашег детињства ; књ. бр. 2)
84. КИНКОФ Гунтер, Шери
Microsoft Word 2010 : kao od šale / Sherry Kinkoph Gunter ; [prevod 1. izdanja
Milan Čašić]. - Beograd : CET : Portalibris, 2010 (Čačak : Svetlost). - XI, 243 str. :
ilustr. ; 24 cm
85. КОВАЧЕВИЋ, Јелена
На камену исповедања : записи у стиху и прози / Јелена Ковачевић ; [фотографије Весна Ковачевић]. - Чачак : Графика Јуреш, 2010 (Чачак : Графика
Јуреш). - 129 стр. : фотогр. ; 20 cm
86. КОЛАРИЋ, Иван
Филозофско теолошки лексикон / Иван Коларић. - 1. изд. - Чачак : Легенда,
2009 [тј.] 2010 (Ужице : Графопласт плус). - 451 стр. : илустр. ; 24 cm
87. КОМАД, Владимир
Владимир Комад : скулптуре : Ликовни салон Дома културе Чачак, [октобар,
2010] / [уредник Весна Петровић]. - Чачак : Дом културе, 2010 (Чачак : Графички
центар). - 1 лепорело (6 стр.) : илустр. ; 23 cm
88. КОРАКСИЋ, Маја
Причаоница 2 : радна свеска из српског језика : за други разред основне
школе / Маја Кораксић ; [илустрације Мијат Мијатовић]. - 1. изд. - Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). - 39 стр. : илустр. ; 30 cm
89. Косић-Ковачевић, Јелена
Златиборски записи у стиху и прози / Јелена Косић-Ковачевић ; [фотографије Предраг Прешо Андрић]. - Ужице : Никитовић, 2010 (Ужице : Никитовић).
- 61 стр. : илустр. ; 20 cm
90. КРЖИЋ, Маријо
Snaga je u nama : razotkrivanje tajne uspeha / Marijo Kržić. - Beograd : PortaLibris : CET, 2010 (Čačak : Svetlost). - 142 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Lica i naličja ;
knj. br. 16)
GLAS BIBLIOTEKE 17/2010.
221
BIBLIOGRAFIJA
PRILOZI ZA ^A^ANSKU BIBLIOGRAFIJU
BIBLIOGRAFIJA
MARIJA ORBOVI]
91. КРИСТИЈАНА Ф.
Ми деца са станице Зоо / [испричала] Кристијана Ф. ; према магнетофонским
записима написали Кај Херман и Хорст Рик ; с предговором Хорста Е.[Еберхарда]
Рихтера ; превела Сања Катарић. - 1. изд. - Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак :
Светлост). - 295 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Избор / [Пчелица, Чачак] ; књ. бр. 1)
92. КРНЕТА, Радојка
Napredne tehnike za obradu signala / Radojka Krneta, Žarko Čučej, Milan Baltić. - 1. izd. - Čačak : Tehnički fakultet, 2010 (Čačak : Štamparija Tehničkog fakulteta). - IV, 148 str. : graf. prikazi ; 24 cm
93. КУЖЕТ, Илија
Уљудба племена Кужет / Илија Кужет. - Чачак : Графика Јуреш, 2010 (Чачак
: Графика Јуреш). - 183 стр. : илустр. ; 25 cm
94. ЛАЗАРЕВИЋ, Вера Д.
Инжењерска математика : теорија и задаци / Вера Д. Лазаревић, Марија Р.
Ђукић. - 1. изд. - Чачак : Технички факултет, 2010 (Чачак : Технички факултет).
- 396 стр. : граф. прикази, табеле ; 25 cm
95. ЛЕТИЋ, Душко
Srinivasa Ramanujan, princ brojeva / Duško Letić, Nenad Cakić. - 1. izd. - Beograd : Kompjuter Biblioteka, 2010 (Čačak : Svetlost). - I, 144 str. : ilustr. ; 24 cm. (Kompjuter biblioteka ; br. knj. 432. Edicija Kompjuter u džepu)
96. ЛИ, Морин
Oprosti mi / Morin Li ; s engleskog preveo Aljoša Molnar. - Novi Sad : Kuća dobre
knjige, 2010 (Čačak : Sito print). - 413 str. ; 21 cm
97. ЛИЧИНА, Рефик
Knjigovezačka ulica / Refik Ličina. - Čačak : Gradac K ; Beograd : B. Kukić, 2010
(Beograd : Zuhra). - 59 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Lađa / [Gradac K])
98. ЛИКОВНА колонија (2010 ; Чачак)
Ликовна колонија Чачак 2010 / [уредник Весна Петровић]. - Чачак : Дом
културе, 2010 (Чачак : Сито принт). - [12] стр. : илустр. ; 23 cm
99. ЛИКОВНА колонија „Српска света гора“ ; 14 ; 2010 ; Овчар Бања Ликовна
колонија „Српска света гора“ Овчар Бања 2010 / [уредник Никола Поповић]. [Б. м. : б. и.], 2010 ([б. м. : б. и.]). - 27 стр. : илустр. ; 21 cm
100. ЛОМОВИЋ, Бошко
15 дана ферија / Бошко Ломовић ; [илустрације Милан Милетић]. - Чачак :
Легенда, 2010 (Чачак : Штампарија Бајић). - 101 стр. : илустр. ; 20 cm. (Библиотека Дечји свет / [Легенда, Чачак] ; књ. бр. 15)
101. ЛОМОВИЋ, Бошко
Песме и пјесме / Бошко Ломовић. - 1. изд. - Београд : Свет књиге, 2010 (Чачак
: Јежевица). - 64 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Библиотека Савремена поезија
/ [Свет књиге, Београд])
222
GLAS BIBLIOTEKE 17/2010.
102. ЛОНДОН, Џек
Бели очњак / Џек Лондон ; превео Божидар Марковић. - 1. изд. - Чачак :
Пчелица, 2010 (Чачак : Пчелица). - 258 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Библиотека Времеплов ; књ. бр. 5)
103. ЛОФТИНГ, Хју
Доктор Дулитл / Хју Лофтинг ; превео Живојин Вукадиновић. - 2. изд. Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). - 89 стр. : ауторова слика ; 21 cm. (Библиотеке Књиге нашег детињства ; књ. бр. 7)
104. ЛУКИЋ, Миодраг
Ajduk : roman / Miodrag Lukić. - Čačak : Legenda, 2010 (Kraljevo : Kvark). 215 str. : autorova slika ; 21 cm. - (Biblioteka Specijalna izdanja / [Legenda] ; knj. br.
85)
105. МАРИНКОВИЋ, Радован М.
Лозница под Јелицом : [монографија] / Радован М. Маринковић, Ранко Симовић, Зоран Маринковић ; [фотографије Љубиша Милосављевић]. - 1. изд. Чачак : Међуопштински историјски архив, 2010 (Чачак : Јел-Мил, Штампарија
Бајић). - 804 стр. : илустр. ; 24 cm
106. МАРИНКОВИЋ, Радован М.
Писци из Драгачева : [лексикон] / Радован М. Маринковић, Зоран Маринковић. - 1. изд. - Гуча : Библиотека Општине Лучани, 2010 (Чачак : М-граф). - 288
стр. : илустр. ; 21 cm. - (Завичајна библиотека ; књ. 2)
107. МАРИНКОВИЋ, Радован М.
Чуваркуће : [песме] / М. Маринковић, Ника - Никола Стојић ; [вињете Ника
- Никола Стојић]. - 1. изд. - Чачак : Јел-мил, 2010 (Чачак : Јел-мил). - 71 стр. ; 21
cm
108. МАРКОВИЋ, Горан
Ивица и Марица / обрадио Горан Марковић ; илустровао Радомир Изгаревић. - 1. изд. - Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). - 18 стр. : илустр. ; 23 x
23 cm. - (Бајке у стрипу)
109. МАРКОВИЋ, Горан
Практикум из биологије / Горан С. Марковић, Душко Л. Брковић. - Чачак
: Агрономски факултет, 2010 (Крагујевац : Машинац). - 195 стр. : илустр. ; 30 cm
110. МАРКОВИЋ, Горан
Ружно паче / обрадио Горан Марковић ; илустровао Јован Укропина. - 1.
изд. - Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). - 18 стр. : илустр. ; 23 x 23 cm. (Бајке у стрипу)
111. МАРКОВИЋ, Горан
Три прасета / обрадио Горан Марковић ; илустровао Радомир Изгаревић. 1. изд. - Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). - 18 стр. : илустр. ; 23 x 23 cm.
- (Бајке у стрипу)
GLAS BIBLIOTEKE 17/2010.
223
BIBLIOGRAFIJA
PRILOZI ZA ^A^ANSKU BIBLIOGRAFIJU
BIBLIOGRAFIJA
MARIJA ORBOVI]
112. МАРКОВИЋ, Горан
Успавана лепотица / обрадио Горан Марковић ; илустровао Предраг Гиневски. - 1. изд. - Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). - 18 стр. : илустр. ;
23 x 23 cm. - (Бајке у стрипу)
113. МАРКОВИЋ, Горан
Црвенкапа / обрадио Горан Марковић ; илустровао Јован Укропина. - 1.
изд. - Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). - 18 стр. : илустр. ; 23 x 23 cm. (Бајке у стрипу)
114. МАРКОВИЋ, Светислав Љ.
Mašinski elementi : praktikum za vežbe / Svetislav Lj. Marković. - 1. izd. - Čačak
: Visoka škola tehničkih strukovnih studija, 2010 (Čačak : Štamparija Visoke škole
tehničkih strukovnih studija). - 114 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Edicija Akademija ; knj. 21)
115. МЕЂУНАРОДНИ фестивал анимације Аниманима (2010 ; Чачак) Međunarodni
festival animacije Animanima = International Animation Festival [Animanima], Srbija, Čačak, 17-20. novembar 2010. / [urednik, editor Milen Alempijević]. - Čačak :
Dom kulture = Cacak : Cultural Center, 2010 (Čačak : Grafički centar). - 116 str. :
ilustr. ; 22 x 22 cm
116. МЕКБРАЈД, Питер К.
Internet 50+ : za stariju gardu mladu duhom : (ali i za one mlađe koji su u
trendu) : Microsoft Windows 7 izdanje / P. K. MacBride ; [prevod trećeg izdanja Marija Milijev]. - Beograd : CET, 2010 (Čačak : Svetlost). - XIV, 275 str. : ilustr. ; 24 cm
117. МЕТЈУЗ, Керол
Klub ljubitelja čokolade. Čokoholičarka na dijeti / Kerol Metjuz ; prevod Emina
Pavlović. - Beograd : PortaLibris : CET, 2010 (Čačak : Svetlost). - 336 str. ; 21 cm. (Biblioteka Dame biraju / [PortaLibris] ; knj. br. 22)
118. МИЛИНКОВИЋ, Миомир
Лет у свет / Миомир З. Милинковић. - Чачак : Легенда, 2010 (Краљево :
Кварк). - 90 стр. : илустр. ; 17 cm. - (Библиотека Дечји свет 1 / [Легенда, Чачак]
; књ. бр. 17)
119. МИЛОВАНОВИЋ, Аленка
Виртуелна инструментација / Аленка Миловановић, Мирослав Бјекић,
Бранко Копривица. - 1. изд. - Чачак : Технички факултет, 2010 (Чачак : Светлост).
- IV, 173 стр. : илустр. ; 24 cm + 1 електронски оптички диск (CD-ROM ; 12 cm)
120. МИЛОВАНОВИЋ, Милутин
Молитва за оца Прохора : роман / Мића Миловановић. - 2. изд. - Чачак :
Легенда, 2010 (Чачак : АЂ комерц). - 400 стр. ; 17 cm. - (Мала класична библиотека ; књ. бр. 20)
121. МИЛОВИЋ, Стеван
Сазвучје кабларско-моравског жубора : [збирка песама] / Стеван Миловић.
- 1. изд. - Чачак : Јел-мил, Штампарија Бајић, 2010 (Чачак : Штампарија Бајић).
- 78 стр. : ауторова слика ; 21 cm
224
GLAS BIBLIOTEKE 17/2010.
122. МИЛУНОВИЋ, Весна
Весна Милуновић : слике : Ликовни салон Дома културе Чачак, [септембар
2010] / [уредник Весна Петровић]. - Чачак : Дом културе, 2010 (Чачак : Графички
центар). - 1 пресавијен лист (4 стр.) : илустр. ; 23 cm
123. МИЉКОВИЋ, Дубравка
Како бити бољи : приручник из позитивне психологије / Дубравка
Миљковић, Мајда Ријавец. - Чачак : Легенда, 2010 (Чачак : Бајић). - 138 стр. ; 22
cm. - (Библиотека Зрно соли ; књ. бр. 14)
124. МИХАИЛОВИЋ, Павле
На јастуку од свиле / Павле Михаиловић. - Чачак : Штампарија Бајић, 2010
(Београд : Бајић). - 61 стр. ; 21 cm
125. МИЏОВИЋ, Марија
Poludragi / Marija Midžović. - [Beograd] : B. Kukić ; [Čačak] : Gradac K, 2010
(Beograd : Zuhra). - 30 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Lađa)
126. МОГУЋНОСТИ коришћења биомасе и отпадног дрвета од комуналних система
за добијање различитих облика енергије : монографија / Срећко Ћурчић ... [и
др.]. - 1. изд. - Чачак : Технички факултет, 2010 (Vrnjačka Banja : SaTCIP). - 200
стр. : илустр. ; 25 cm
127. МОРАВСКИ сусрети и повеље / [приредила] Зорица Лешовић Станојевић ;
[фотографије Мијо Ђокић и Мирослав Бојовић]. - [Београд] : Удружење
књижевника Србије ; [Мрчајевци] : Књижевно друштво Мрчајевци, 2010 (Чачак
: Папирдол). - 216 стр. : илустр. ; 24 cm
128. МУЛАРКИ, Лиса
Фантом из опере / Гастон Леру ; адаптација Лиса Муларки ; илустрације
Ерик Скот Фишер ; [преводилац Раденко Милутиновић]. - 1. изд. - Чачак :
Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). - 116 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Едиција Одабрани
илустровани класици)
129. НА фарми / Ана Милборн ; илустровала Александра Роберти ; [преводилац
Горан Капетановић]. - Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). - [24] стр. :
илустр. ; 26 x 26 cm
130. НАЈТ, Ерик
Леси се враћа кући / Ерик Најт ; превела с енглеског Даница Живановић.
- 2. изд. - Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). - 187 стр. : ауторова слика ;
21 cm. - (Библиотека Књиге нашег детињства ; књ. бр. 6)
131. НАРОДНЕ бајке Инка / избор, превод и поговор Загорка Лилић ; [илустрације
Радомир Изгаревић]. - Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). - 144 стр. :
илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Бајке древних народа ; књ. бр. 3)
132. НАРОДНЕ бајке Маја и Астека / превод Загорка Лилић и Јованка Секулић ;
избор, обрада и поговор Загорка Лилић ; [илустрације Радомир Изгаревић]. -
GLAS BIBLIOTEKE 17/2010.
225
BIBLIOGRAFIJA
PRILOZI ZA ^A^ANSKU BIBLIOGRAFIJU
BIBLIOGRAFIJA
MARIJA ORBOVI]
Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). - 131 стр. : илустр. ; 21 cm. (Библиотека Бајке древних народа ; књ. бр. 1)
133. НАРОДНЕ бајке са Аљаске / превод и избор Загорка Лилић ; [илустрације
Радомир Изгаревић]. - Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). - 140 стр. :
илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Бајке древних народа ; књ. бр. 2)
134. НАУЧНИ скуп посвећен проф. др Миливоју Урошевићу (2010 ; Чачак) Зборник
радова научног скупа посвећеног проф. др Миливоју Урошевићу првом декану
Техничког факултета у Чачку, књижевнику и публицисти, друштвено-политичком раднику и професору [у оквиру] Научно-културна манифестација „Дани
Андрије Б. К. Стојковића”, [у Чачку], 22. децембар 2010. год. / [уређивачки одбор
Милић Ђекић ... и др.]. - Чачак : Скупштина града : Технички факултет, 2010
(Чачак : Светлост). - 144 стр. : илустр. ; 24 cm
135. НЕДЕЉКОВИЋ, Драгана
Личне vs. хармоничне / Драгана Недељковић. - Београд : Д. Недељковић,
2010 (Чачак : Светлост). - 73 стр. ; 15 cm
136. НЕДОВИЋ, Радисав С.
Чачански крај у НОБ 1941-1945. : жене борци и сарадници / Радисав С.
Недовић. - 1. изд. - Чачак ; Лучани ; Горњи Милановац : Окружни и општински
одбори СУБНОР-а, 2010 (Чачак : Јел-Мил, Штампарија Бајић). - 490 стр. :
илустр. ; 24 cm
137. НЕНАДОВИЋ, Невенка
Moji najlepši recepti / Nevenka Nenadović. - 3. izd. - Čačak : Legenda, 2010
(Čačak : AĐ komerc). - 95 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Kuvarski recepti ; knj. br. 1)
138. НЕШКОВИЋ, Слободан
Социологија : основне категорије и постмодерно друштво / Слободан
Нешковић. - Чачак : Висока пословна школа струковних студија, 2010 (Београд
: Беокњига). - 296 стр. : ауторова слика ; 25 cm
139. НИКОЛИЋ, Вишња
Вишња Николић : графике : Ликовни салон Дома културе Чачак, [фебруар
2010] / [уредник Весна Петровић]. - Чачак : Дом културе, 2010 (Чачак : Графички
центар). - 1 пресавијен лист (4 стр.) : илустр. ; 23 cm
140. НИКОЛИЋ, Добрила
Заборављени корени : [роман] / Добрила Николић. - 1. изд. - Чачак : Јел-Мил,
Штампарија Бајић, 2010 (Чачак : Јел-Мил, Штампарија Бајић). - 129 стр. ; 21 cm
141. НИКОЛИЋ, Михаило Д.
Jagodaste voćke : tehnologija gajenja / Mihailo D. Nikolić, Jasminka M. Milivojević. - Čačak : Naučno voćarsko društvo, 2010 (Čačak : Grafika Jureš). - 592 str. :
ilustr. ; 24 cm
226
GLAS BIBLIOTEKE 17/2010.
142. НИКОЛИЋ, Михаило Д.
Suptropske i tropske voćke / Mihailo D. Nikolić, Momčilo Radulović. - Beograd
: Naučno voćarsko društvo Srbije, 2010 (Čačak : Jureš). - 285 str. : ilustr. ; 25 cm
143. НИКШИЋ, Петар
Tehničko crtanje : skripta / Petar Nikšić. - 1. izd. - Čačak : Visoka škola tehničkih strukovnih studija, 2010 (Čačak : Štamparija Visoke škole tehničkih strukovnih studija). - 173 str. : ilustr. ; 24 cm
144. НИЏОВИЋ, Слободан
Стисак руке за срећу / Слободан Ниџовић. - Чачак : Бајић, 2010 (Чачак :
Бајић). - 173 стр. ; 20 cm
145. НОВАК, Николета
Упознајмо кућне љубимце / Николета Новак ; [илустрације Мијат Мијатовић]. - 1. изд. - Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). - 41 стр. : илустр. ; 30
cm. - (Желимо да научимо)
146. НОВАКОВИЋ, Томислав
Чисто Ја и Атомика Кантове Критике чистог ума ; Начела практичне
логике / Томислав Новаковић. - Београд : Desire, 2010 (Чачак : Светлост). - 997
стр. ; 25 cm
147. НУШИЋ, Бранислав
Аутобиографија / Бранислав Нушић. - Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак :
Светлост). - 239 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Библиотека Одрастање /
[Пчелица] ; књ. бр. 4)
148. ОБРАДОВИЋ, Доситеј
Басне / Доситеј Обрадовић. - 2. [тј.] 3. изд. - Чачак : Легенда, 2010 (Чачак :
АЂ-Комерц). - 131 стр. ; 18 cm. - (Библиотека Дечји свет 2 ; коло 1, књ. бр. 3)
149. ОБРЕНОВИЋ, Раде
Ми смо смешна породица / Раде Обреновић ; [илустрације Милорад
Миленковић]. - 1. изд. - Чачак : Легенда, 2010 (Чачак : Бајић). - 74 стр. : илустр.
; 17 cm. - (Библиотека Дечји свет 1 / [Легенда, Чачак] ; књ. бр. 18)
150. ОБРЕНОВИЋ, Раде
Родитељи на навијање : роман за децу / Раде Обреновић ; [илустрације
Милорад Миленковић]. - Чачак : Легенда, 2010 (Чачак : Бајић). - 172 стр. :
илустр. ; 17 cm. - (Библиотека Дечји свет 1 / [Легенда, Чачак] ; књ. бр. 20)
151. ОБРЕНОВИЋ, Раде
Тата викенд и мама викендица : роман за децу / Раде Обреновић ;
[илустрације Милорад Миленковић]. - Чачак : Легенда, 2010 (Чачак : Бајић). - 152
стр. : илустр. ; 17 cm. - (Библиотека Дечји свет 1 / [Легенда, Чачак] ; књ. бр. 19)
152. ОТАШЕВИЋ, Даница
Изван сваког зла : Влад. Петковић Дис / [приредила Даница Оташевић]. -
GLAS BIBLIOTEKE 17/2010.
227
BIBLIOGRAFIJA
PRILOZI ZA ^A^ANSKU BIBLIOGRAFIJU
BIBLIOGRAFIJA
MARIJA ORBOVI]
Чачак : Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, 2010 (Чачак : Графика
Јуреш). - 20 стр. : илустр. ; 20 cm
153. ПАВИЋ, Александар
Забрањена истина о Сребреници : приручник заснован искључиво на
страним изворима / Александар Павић. - 3. изд. - Чачак : Легенда, 2010 (Чачак
: Графо-нин). - 95 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Библиотека Специјална издања
/ [Легенда, Чачак] ; књ. бр. 29)
154. ПАЛУРОВИЋ, Лидија
Readings in IT and Computing for Academic Purposes : English Language Course
Book / [priredila, compiled by] Lidija Palurović. - 1. izd. - Čačak : Tehnički fakultet,
2010 (Kraljevo : Riza). - 67 str. ; 25 cm
155. ПАНТЕЛИЋ, Миодраг
Еколошки проблеми у заштити животне средине / Миодраг Пантелић,
Слободан Стефановић, Драган Голубовић. - Чачак : Бајић, 2010 (Чачак : Бајић).
- 325 стр. : илустр. ; 24 cm
156. ПЕПЕРНО, Џоан
Windows 7 : korak po korak / Joan Preppernau i Joyce Cox ; [prevod Marija Milijev].
- Beograd : CET, 2010 (Kragujevac : Grafostil). - XLIX, 490 str. : ilustr. ; 24 cm
157. ПЕТКОВИЋ, Тодор
Menadžment / Petković Todor. - 2. izd. - Čačak : Visoka poslovna škola strukovnih
studija, 2010 (Aranđelovac : Grafopak). - 235 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm
158. ПЕТРОВИЋ, Никола
Makroekonomija / Petrović Nikola, Petrović Dragana. - Čačak : Visoka poslovna
škola strukovnih studija, 2010 (Aranđelovac : Grafopak). - 243 str. : graf. prikazi,
tabele ; 25 cm
159. ПЕТРОВИЋ, Никола
Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje / Petrović Nikola. - Čačak : Visoka poslovna škola strukovnih studija, 2010 (Aranđelovac : Grafopak). - 382 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
160. ПОПОВИЋ, Томислав
Песме под крстом / Томислав Поповић. - Ваљево : Глас цркве, 2010 [тј.] 2011
(Чачак : Светлост). - 72 стр. ; 18 cm
161. ПОТКОЊАК, Симо
Марта и кузол : роман / Симо Поткоњак. - 1. изд. - Чачак : Легенда, 2010
(Чачак : АЂ-комерц). - 225 стр. ; 17 cm. - (Мала класична библиотека ; књ. бр. 19)
162. ПРЕПОЗНАВАЊЕ : Крушевац, Краљево, Чачак, Ниш, Подгорица = Recognition
: Kruševac, Kraljevo, Čačak, Niš, Podgorica / [аутори изложбе [и текста у каталогу],
authors of the exhibition [and text in catalogue] Биљана Грковић ... [и др.] ;
уредник каталога, catalog editor Биљана Грковић ; превод, translation Тања
Грујић ; фотографије, photos Петар Ћеранић]. - Крушевац : Народни музеј = Kru-
228
GLAS BIBLIOTEKE 17/2010.
sevac : The Museum ; Краљево : Народни музеј ; Kraljevo = The Museum ; Чачак
: Уметничка галерија „Надежда Петровић” = Cacak : Art Gallery “Nadezda Petrovic” ; Ниш : Галерија савремене ликовне уметности = Nis : The Gallery of Contemporary Arts, 2010 (Краљево : Дуга). - 48 стр. : илустр. ; 23 cm
163. ПРИБИЋЕВИЋ, Александар
Александар Прибићевић : раскршће : слике : Ликовни салон Дома културе
Чачак, [јул 2010] / [уредник Весна Петровић]. - Чачак : Дом културе, 2010 (Чачак
: Графички центар). - 1 пресавијен лист (4 стр.) : илустр. ; 23 cm
164. ПРОГРАМ за стабилан образовни систем у Србији / [одг. уредник Драган
Матијевић]. - Београд : Унија синдиката просветних радника Србије, 2010
(Чачак : Графика Јуреш). - 166 стр. ; 21 cm
165. ПРОЛЕЋНО анале (14 ; 2010 ; Чачак) XIV пролећни анале : Ликовни салон
Дома културе Чачак, мај 2010. / [организација Ликовни салон Дома културе
Чачак, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ ; аутор текста Сава
Степанов]. - Чачак : Дом културе, 2010 (Чачак : Графички центар). - [32] стр. :
илустр.
166. ПРУДКОВ, Саша
Mac OS X 10.6 Snow Leopard / Saša i Slavica Prudkov. - 1. izd. - Beograd :
Kompjuter biblioteka, 2010 (Čačak : Svetlost). - V, 200 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Kompjuter biblioteka ; br. knj. 435. Edicija Osnove)
167. ПРУДКОВ, Саша
Windows 7 : 140 saveta i trikova / Saša i Slavica Prudkov. - 1. izd. - Beograd : Kompjuter biblioteka, 2010 (Čačak : Svetlost). - VI, 185 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Kompjuter biblioteka ; br. knj. 446. Edicija Kompjuter u džepu)
168. ПРУДКОВ, Славица
Photoshop CS5 : 100 saveta i trikova / Slavica Prudkov. - 1. izd. - Beograd :
Kompjuter biblioteka, 2010 (Čačak : Svetlost). - VI, 189 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Kompjuter biblioteka ; br. knj. 451. Edicija Kompjuter u džepu)
169. ПРУДКОВ, Славица
Facebook : 100 saveta i trikova / Slavica Prudkov. - 1. izd. - Beograd : Kompjuter biblioteka, 2010 (Čačak : Svetlost). - VI, 170 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Kompjuter biblioteka ; br. knj. 449. Edicija Kompjuter u džepu)
170. РАДОВАНОВИЋ, Милорад
Породичне судбине / Милорад Радовановић. - Чачак : Јел-мил, Штампарија
„Бајић“, 2009 [тј.] 2010 (Чачак : Јел-мил, Штампарија “Бајић”). - 317 стр. : илустр.
; 24 cm
171. РАДОВАНОВИЋ, Милорад
Чудни гости / Милорад Радовановић. - Чачак : Штампарија Бајић, 2010
(Чачак : Бајић). - 252 стр. : илустр. ; 21 cm
GLAS BIBLIOTEKE 17/2010.
229
BIBLIOGRAFIJA
PRILOZI ZA ^A^ANSKU BIBLIOGRAFIJU
BIBLIOGRAFIJA
MARIJA ORBOVI]
172. РАДОЈИЧИЋ, Миодраг
Нада Молерка / Миодраг Мијо Радојичић. - 2. допуњено изд. - Чачак : Графика
Јуреш, 2010 (Чачак : Графика Јуреш). - 214 стр. : илустр. ; 19 cm
173. РАДОЈИЧИЋ, Мирослав П.
Uvod u menadžment / Miroslav P. Radojičić. - Čačak : Tehnički fakultet, 2010 (Čačak
: Štamparija Tehničkog fakulteta). - 210 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm
174. РАДОСАВЉЕВИЋ, Миломир
Ana Seta : roman / Milomir Radosavljević Kaludranac. - 1. izd. - Čačak : Legenda, 2010 (Čačak : Štamparija Bajić). - 184 str. : autorova slika ; 21 cm. - (Biblioteka Specijalna izdanja / [Legenda, Čačak] ; knj. br. 81)
175. РАЈКОВИЋ, Матија
Матија Рајковић : слике : Ликовни салон Дома културе Чачак, [15. април 3. мај 2010] / [уредник Весна Петровић]. - Чачак : Дом културе, 2010 (Чачак :
Графички центар). - 1 пресавијен лист (4 стр.) : илустр. ; 23 cm
176. РАКИЋ, Весна
Fizička hemija : za studente prehrambene tehnologije. Deo 1 / Vesna Rakić. Zemun : Poljoprivredni fakultet, 2010 (Čačak : AĐ komerc). - 269 str. : ilustr. ; 24 cm
177. РЕГУЛАЦИЈА електромоторних погона / Мирослав Бјекић ... [и др.]. - 1. изд. Чачак : Технички факултет, 2010 (Чачак : Светлост). - 212 стр. : илустр. ; 24 cm
+ 1 електронски оптички диск (CD-ROM ; 12 cm)
178. РИСТАНОВИЋ, Вид
Финансијска тржишта и берзански менаџмент / Ристановић Вид. - Чачак :
Висока пословна школа струковних студија, 2010 (Аранђеловац : Графопак). 460 стр. : граф. прикази, табеле ; 25 cm
179. РИСТИЋ, Жарко
Ekonomija socijalnog, zdravstvenog i penzionog osiguranja / Žarko Ristić, Miroslav
Dinčić. - 3. izd. - Čačak : Visoka poslovna škola strukovnih studija, 2010 (Aranđelovac : Grafopak). - 199 str. : graf.
180. САВИЧИЋ, Станка
Đavolje kobile : roman / Stanka Savičić ; [ilustracije Milan Čakajac]. - Čačak :
Legenda, 2010 (Užice : Grafoplast-plus). - 162 str. : ilustr. ; 21 cm
181. САС, Ерик
Smešna strana istorije / Erik Sas i Stiv Vigind ; uz pomoć Vil Pirsona i Magneš
Hatikudur ; [prevodioci Dragan Žujović, Slobodan Šećerovski i Dragan Stijelja-Jovanović]. - 1. izd. - Beograd : Kompjuter biblioteka, 2010 (Čačak : Svetlost). - VI, 402
str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zoin vrt. Istorija ; knj. br. 425)
182. СЕВЕРДИА, Рон
Joomla : kreiranje moćnih i efikasnih sajtova : uključuje Joomla 1.6 / Ron Severdia i Kenet Krouder ; predgovor Luis Lendri ; [prevod Goran Janačković]. - 1. izd.
230
GLAS BIBLIOTEKE 17/2010.
- Beograd : Kompjuter biblioteka, 2010 (Čačak : Svetlost). - XXV, 382 str. : ilustr. ;
25 cm. - (Kompjuter biblioteka ; br. knj. 443)
183. СЕНТ-ЕГЗИПЕРИ, Антоан де
Мали принц : са акварелим аутора / Антоан де Сент-Егзипери ; [превела
Мирјана Вукмировић]. - 1. изд. - Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). - 96
стр. : илустр. ; 21 cm
184. СЕРВАНТЕС Сааведра, Мигел де
Дон Кихот / Мигел Сервантес ; превео и обрадио Живојин Вукадиновић. Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). - 111 стр. : ауторова слика ; 21 cm. (Библиотека Класици за младе ; књ. бр. 3)
185. СИ, Лиза
Девојке из Шангаја : новела / Лиза Си ; [преводилац Вера Јовановић]. - 1
изд. - Београд : Компјутер библиотека, 2010 (Чачак : Светлост). - 315 стр. ; 20 cm.
- (Библиотека Зоин врт. Женско перо / [Компјутер библиотека]
186. СИМОНОВИЋ, Саша
Косово једна љубавна прича / Саша Симоновић. - Чачак : Легенда, 2010
(Чачак : Бајић). - 186 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Библиотека Специјална
издања ; књ. 82)
187. СЈЕНКЈЕВИЧ, Хенрик
Кроз пустињу и прашуму / Хенрик Сјекјевич ; превео Ђорђе Живановић. 2. изд. - Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). - 351 стр. : ауторова слика ;
21 cm. - (Библиотека Књиге нашег детињства ; књ. бр. 13)
188. СЛАВКОВИЋ, Јовиша М.
Славом овенчани : мајстори трубе / Јовиша М. Славковић, Ника Никола
Стојић ; [превод на енглески Милена Петровић, Игор Ћећез и Тамара
Милошевић ; фотографије Дојчило Протић ... и др.]. - 1. изд. - Гуча : Центар
закултуру, спорт и туризам Опшине Лучани „Драгачево”, 2010 (Чачак : Јел-Мил
- Андрија Бајић). - 91 стр. : фотогр. ; 23 cm
189. СЛАВКОВИЋ, Јовиша М.
Сто шездесет година основне школе : гучки светионик : (1850-2010) / Јовиша
М. Славковић, Ника-Никола Стојић ; [фотографије Љубица Араповић ... и др.].
- 1. изд. - Чачак : Ј. Славковић : Н. Стојић, 2010 (Чачак : Јел-Мил, Штампарија
Бајић). - 227 стр. : илустр. ; 25 cm
190. СОЛУЈИЋ, Ката
Nešto kao šapat / Kata Solujić ; [ilustracije Mijat Mijatović]. – Čačak : Bajić,
2010 (Čačak : Bajić). - 67 str. : ilustr. ; 21 cm
191. СОПЕР, Марк Едвард
Microsoft Windows 7 / Mark Edward Soper ; [prevod Slađana Lazić]. - Beograd
: CET, 2010 (Kragujevac : Grafostil). - XVII, 384 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Cet) (Kao od
šale)
GLAS BIBLIOTEKE 17/2010.
231
BIBLIOGRAFIJA
PRILOZI ZA ^A^ANSKU BIBLIOGRAFIJU
BIBLIOGRAFIJA
MARIJA ORBOVI]
192. СРЕТЕНОВИЋ, Војимир
Приближавање творцу : [збирка песама] / Војимир-Војо Сретеновић. - 1.
изд. - Чачак : В. Сретеновић, 2010 (Чачак : 31. октобар). - 64 стр. ; 21 cm
193. СТАКИЋ, Мирјана
Hajdučica : roman / Mirjana Stakić. - 3. izd. - Čačak : Legenda, 2010 (Čačak :
AĐ-komerc). - 173 str. : autorova slika ; 21 cm. - (Biblioteka Specijalna izdanja / [Legenda] ; knj. br. 23)
194. СТАНЕК, Вилијам Р.
Windows 7 : definitivni vodič / William R. Stanek ; [prevod Goran Janaćković].
- 1. izd. - Beograd : Kompjuter biblioteka, 2010 (Čačak : Svetlost). - XXI, 960 str. :
ilustr. ; 24 cm. - (Kompjuter biblioteka ; br. knj. 442)
195. СТАНИЧИЋ, Анто
Мали пират / Анто Станичић. - Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). 167 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Библиотека Одрастање ; књ. бр. 10)
196. СТАНКОВИЋ, Данијела
Пролећни лимбо денс / Данијела Станковић. - Чачак : Легенда, 2010 (Чачак
: Штампарија Бајић). - 63 стр. : илустр. ; 17 cm. - (Библиотека Дечји свет /
[Легенда, Чачак] ; књ. бр. 14)
197. СТЕВАНОВИЋ, Милоје
Казивања Богу у славу, прецима у част, потомцима у аманет / Грешни
Милоје. - 3. измењено и допуњено изд. - Горњи Милановац : Лио, 2010 (Горњи
Милановац : Ленарт). - 390 стр. : илустр. ; 20 cm
198. СТИВЕНСОН, Роберт Луис
Црна стрела : приповест о рату двеју ружа / Роберт Луис Стивенсон ;
превела Лепосва Ж. Симић. - 1. изд. - Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост).
- 275 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Библиотека Времеплов ; књ. бр. 6)
199. СТИШОВИЋ, Делимир
Петровићи из Љубића / Делимир Стишовић. - Чачак : Д. Стишовић, 2010
([Чачак] : [б. и.]). - 160 стр. : илустр. ; 21 cm
200. СТОЈИЋ, Никола
Ђачко доба : [песме за децу] / Ника - Никола Стојић ; [вињете Ника - Никола
Стојић]. - 1. изд. - Чачак : Јел-мил, 2010 (Чачак : Јел-мил, Штампарија Бајић).
- 152 стр. : вињете ; 21 cm. - (Огранак Вукове задужбине - Чачак ; књ. 22)
201. СТОЈИЋ, Никола
Камене књиге Радосава Чикириза : [песме] / Ника - Никола Стојић, Радован
М. Маринковић ; [Никола Дудић цртежи, Радојко Николић фотографије]. - 1.
изд. - Гуча : Библиотека Општине Лучани, 2010 (Чачак : М-граф). - 81 стр. :
илустр. ; 21 cm. - (Завичајна библиотека ; књ. 1)
202. СТОЈКОВ, Сава
Сава Стојков : продајна изложба слика : Дом културе Чачак, Горњи хол,
232
GLAS BIBLIOTEKE 17/2010.
[децембар 2010]. - Чачак : Дом културе, 2010 (Чачак : Графички центар). - 1 пресавијен лист (4 стр.) : илустр. ; 23 cm
203. СТОКИЋ, Симо С.
Земљиште за редовну употребу објекта : конверзија, правна празнина / Симо С. Стокић. - 1. изд. - Чачак : С. С. Стокић, 2010 (Чачак : Православна традиција). - 83 стр. ; 20 cm
204. СТОКИЋ, Симо С.
Конверзија права коришћења у право својине : јавни уговор / Симо С.
Стокић. - 1. изд. - Чачак : С. С. Стокић, 2010 (Чачак : Православна традиција). 66 стр. ; 20 cm
205. СТОКИЋ, Симо С.
Поступак конверзије права на грађевинском земљишту: (конкретно решени
предмети и судска пракса) : подобне исправе на земљишту ради легализације,
конверзија права коришћења у право својине, одузимање административним
преносом, враћање земљишта по основу ПЗФ, управни и акти располагања.
самовласна заузећа, експропријација, извршење / Симо С. Стокић. - 1. изд. - Чачак : С. С. Стокић, 2010 (Чачак : Православна традиција). - 175 стр. ; 23 cm
206. СТОКИЋ, Симо С.
Практикум за пореске управе, вештаке проценитеље, имовинско-правне
службе и јавна правобранилаштва / Симо С. Стокић. - 1. изд. - Чачак : С. С. Стокић, 2010 (Чачак : Православна традиција). - 48 стр. ; 20 cm
207. ТАДИЋ, Милан
Савина барка : роман / Милан Тадић. - Чачак : Легенда, 2010 (Краљево : Кварк).
- 498 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Специјална издања / [Легенда] ; књ. бр. 87)
208. ТЕБИ, наша Саша / [аутор и приређивач] Драгослав-Драган Угарчина. - Београд
: Друштво „Др Саша Божовић”, 2010 (Чачак : Светлост). - 232 стр. : фотогр. ; 25 cm
209. ТЕШИЋ, Александар
Косингас. Књ. 3, Смртовање / Александар Тешић ; [илустрације Милан
Мишић]. - Београд : PortaLibris, 2010 (Чачак : Светлост). - 639 стр., [16] стр. са
таблама : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Три мускетара ; књ. бр. 11)
210. ТЕШИЋ, Александар
Косингас. Ред змаја / Александар Тешић ; [илустрације Милош Трајковић].
- 3 изд. - Београд : PortaLibris, 2010 (Чачак : Светлост). - 440 стр. : илустр. : 21 cm.
- (Библиотека Три мускетара ; књ. бр. 4)
211. ТОДОРВИЋ, Војислав
Моја исповест са Голог отока / Војислав Тодоровић. - Чачак : Штампарија
Бајић, 2010 (Чачак : Штампарија Бајић). - 85 стр. : ауторова слика ; 21 cm
212. ТОДОРОВИЋ, Драган М.
Куд се деде Немањића благо / Драган М. Тодоровић. - Чачак : Д. Тодоровић,
2010 (Чачак : Графички центар). - 124 стр. : илустр. ; 21 cm
GLAS BIBLIOTEKE 17/2010.
233
BIBLIOGRAFIJA
PRILOZI ZA ^A^ANSKU BIBLIOGRAFIJU
BIBLIOGRAFIJA
MARIJA ORBOVI]
213. ТОМАШЕВИЋ, Илија
Село моје крај Мораве / Илија Томашевић. - Чачак : Технички факултет ;
Коњевићи : ФК „Јединство“, 2010 (Краљево : Кварк). - 240 стр. : илустр. ; 26 cm
214. ТОМАШЕВИЋ, Лела
Лела Томашевић : слике : Ликовни салон Дома културе Чачак, [октобар
2010] / [уредник Весна Петровић]. - Чачак : Дом културе, 2010 (Чачак : Графички
центар). - 1 пресавијен лист (4 стр.) : илустр. ; 23 cm
215. ТРИФУНОВИЋ, Богдан
Живот под окупацијом : чачански округ 1915-1918 / Богдан Трифуновић. 1. изд. - Чачак : Међуопштински историјски архив : Градска библиотека
„Владислав Петковић Дис“, 2010 (Чачак : Јел-мил, Штампарија Бајић). - 203
стр. : илустр. ; 24 cm
216. ТРУСОНИ, Данијела
Анђеологија / Данијела Трусони [преводилац Драган Жујовић]. - 1. изд.
Београд : Компјутер библиотека, 2010 (Чачак : Светлост). - V, 441 стр. ; 21 cm. (Библиотека Зоин врт. Фантастика ; 440)
217. ТУРКОВИЋ, Емир
Metodička zbirka zadataka iz diferеncijalnog i integralnog računa / Emir
Turković, Milovan Mutavdžić. - Čačak : Visoka škola tehničkih strukovnih studija,
2010 (Čačak : Štamparija Visoke škole tehničkih strukovnih studija). - 401 str. : graf.
prikazi, tabele ; 25 cm. - (Edicija Akademija / Visoka škola tehničkih strukovnih studija, Čačak ; knj. 24)
218. ЋАЛОВИЋ, Милан В.
Господин Безглас / Милан В. Ћаловић. - Чачак : Графика Јуреш, 2010
(Чачак : Графика Јуреш). - 59 стр. ; 20 cm
219. ЋОПИЋ, Бранко
Магареће године / Бранко Ћопић. - Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак :
Светлост). - 157 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Библиотека Одрастање /
[Пчелица] ; књ. бр. 9)
220. У дворцу / Ана Милборн ; илустровао Бенџи Дејвис ; [преводилац Горан
Капетановић]. - Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). - [24] стр. : илустр. ;
26 x 26 cm
221. УГАРЧИНА, Драгослав
Путовање уз степенице : Милорад-Мића Лукић / Драгослав-Драган
Угарчина. - Београд : Друштво „Др Саша Божовић“, 2010 (Чачак : Штампарија
Бајић). - 171 стр. : фотогр. ; 22 cm
222. УГАРЧИНА, Драгослав
Фрула златоусна : песме / [аутор и приређивач] Драгослав - Драган
Угарчина. - 1. изд. - Чачак : Штампарија „Бајић“ : Удружење фрулаша, 2010
(Чачак : Бајић). - 80 стр. : илустр. ; 21 cm
234
GLAS BIBLIOTEKE 17/2010.
223. Upoznavanje domovine : The best of Kišobran 2 / [uredili Bane Dimitrijević, Jovica
Marčeta ; priredili Ana Janković, Jelena Kuckler-Radovanović i Branislav Dimitrijević]. - Leksand : Vägskäl produktion, 2010 (Čačak : Majstorović). - 159 str. : ilustr.
; 21 cm
224. УШАН, Јанез
О n-групама са тачке гледишта неутралних операција / Јанез Ушан. Чачак : Технички факултет, [2010] ([б. м. : б. и.]). - VIII, 122 стр. ; 24 cm
225. ФИЛД, Менди
Диносаурус / илустровала Менди Филд ; [текст] Ана Милборн ; [преводилац
Горан Капетановић]. - Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). - [24] стр. :
илустр. ; 26 x 26 cm
226. ФИЛДС, Џен
Моби Дик / Херман Мелвил ; адаптација Џен Филдс ; илустрације Ерик Скот
Фишер ; [преводилац Раденко Милутиновић]. - 1. изд. - Чачак : Пчелица, 2010
(Чачак : Светлост). - 116 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Едиција Одабрани илустровани
класици)
227. ФИЛДС, Џен
Три мускетара / Александар Дима ; адаптација Џен Филдс ; илустрације Мајк
Лејси ; [преводилац Раденко Милутиновић]. - 1. изд. - Чачак : Пчелица, 2010
(Чачак : Светлост). - 116 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Едиција Одабрани илустровани
класици)
228. ФРАЈЗИНГЕР, Оскар
Maslačak / Oskar Frajzinger ; prevele na srpski Danijela Milošević i Violeta Milićević. - Čačak : Legenda, 2010 (Kraljevo : Kvark). - 102 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Specijalna izdanja / Legenda, Čačak ; knj. br. 84)
229. ФРАНК, Ана
Дневник Ане Франк : од 12. јуна 1942. до 1. августа 1944. / превела Загорка
Лилић. - 2. изд. - Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). - 254 стр. : ауторова
слика ; 21 cm. - (Библиотека Књиге нашег детињства ; књ. бр. 14)
230. ХЕЛСНИНГ фран Лександ
Hälsning fran Leksand / [text Roland Andersson ; redaktör Jovica Marceta]. - Leksand : Vägskäl produktion, 2010 (Čačak : Majstorović). - 192 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm
231. ХОЏСОН Бернет, Френсис
Тајна напуштеног врта / Френсис Хоџсон Бернет ; превела Гордана
Вучићевић. - 1. изд. - Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). - 274 стр. :
ауторкина слика ; 21 cm. - (Библиотека Времеплов ; књ. бр. 4)
232. ЧКОВРИЋ, Вукомир
Marketing / Vukomir Čkovrić. - 1. izd. - Čačak : Visoka škola tehničkih
strukovnih studija, 2010 (Čačak : Visoka škola tehničkih strukovnih studija). - 209
str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm. - (Edicija Akademija / Visoka škola tehničkih strukovnih studija ; knj. 22)
GLAS BIBLIOTEKE 17/2010.
235
BIBLIOGRAFIJA
PRILOZI ZA ^A^ANSKU BIBLIOGRAFIJU
BIBLIOGRAFIJA
MARIJA ORBOVI]
233. ЏОНСОН, Пит
Priručnik za špijune / Pit Džonson ; prevod Dubravka Dragović-Šehović. - Beograd : PortaLibris, 2007 (Čačak : Svetlost). - 174 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka
Zemlja čuda ; knj. br. 30)
234. ЏОНСОН, Пит
TV putnici kroz vreme / Pit Džonson ; prevod Emina Pavlović. - Beograd : PortaLibris, 2010 (Čačak : Svetlost). - 224 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Zemlja čuda ; knj.
br. 31)
235. ШАЛИЋ, Радомир
Monetarna ekonomija i bankarstvo : interna skripta / Radomir Šalić. - Čačak : Visoka
poslovna škola strukovnih studija iz Čačka, 2010 (Aranđelovac : Grafopak). - 286
str. : ilustr. ; 24 cm
236. ШЕВАРЛИЋ, Зоран Д.
Основна школа Прељина : 1870-2010 / Зоран Д. Шеварлић. - Чачак : Јел Мил
Штампарија Бајић, 2010 (Чачак : Бајић). - 352 стр. ; 24 cm
237. ШЕКСПИР, Вилијам
Хамлет : трагедија / Вилијем Шекспир ; превели Живојин Симић, Сима
Пандуровић. - 1. изд. - Чачак : Пчелица, 2010 (Чачак : Светлост). - 196 стр. :
ауторова слика ; 21 cm. - (Библиотека Класици за младе ; књ. бр. 6)
238. ШТО би народ рек’о / [сакупио] Миодраг Ћурчић. - 1. изд. - Гуча : Центар за
културу, спорт и туризам општине Лучани „Драгачево“, 2010 (Чачак : Бајић). 135 стр. : илустр. ; 21 cm
Периодика у Чачку у 2010.
Acta agriculturae serbica, br. 29, br. 30
Art 032, br. 20/21
Voćarstvo, br. 169/170, br. 171/172
Гимназион, бр. 9
Глас библиотеке, бр. 16
Годишњак Техничког факултета, шк. 2009/2010. година
Градац, 173/174
Дисово пролеће, бр. 41
Зборник радова Народног музеја Чачак, бр. 39
Indexpress, br. 4, br. 5
Летопис Високе школе техничких струковних студија, шк. 2009/2010. година
XV Savetovanje o biotehnologiji : zbornik radova, br. 16, br. 17
Serbian Yournal of electrical engineering, br. 1, br. 2
Српски народни календар : за 2011. годину
Тражим реч, бр. 1, бр. 2, бр. 3, бр. 4
Чачани, бр. 6
236
GLAS BIBLIOTEKE 17/2010.
Download

прилози за чачанску библиографију