Резултати, остварени на такмичењима у школској 2013/2014. години
Ранг
Такмичење
Предмет
Одржано у школи
Општинско
такмичење
Физика
„Милоје Закић“,
07.02.2015.
Општинско
такмичење
Хемија
„Дринка Павловић“
22.02.2015.
Општинско
такмичење
Страни
језици
„Милоје Закић“
28.02.2015.
Име и презиме
ученика
Јана Драговић
Анђела Вучетић
Милена Тодоровић
Никола Јовановић
Душица Арсић
Марина Јевремовић
Мики Симовић
Александар Пантовић
Јана Симовић
Марина Јевремовић
Никола Јовановић
Урош Роглић
Нина Јаблановић
Анђела Ђорђевић
Димитрије Филиповић
Ивана Влашковић
Нина Филиповић
Разред Освојено
место
VI
I
VI
II
VI
III
VII
I
VII
II
VII
III
VIII
I
VIII
II
VIII
III
VII
I
VII
II
VII
III
VIII
I
VIII
II
VIII
II
VIII
III
VIII
I
Име и презиме
наставника
Милинко Новаковић
Милинко Новаковић
Милинко Новаковић
Милинко Новаковић
Биљана Бановић
Милинко Новаковић
Биљана Бановић
Биљана Бановић
Биљана Бановић
Мирослава Ђуровић
Мирослава Ђуровић
Мирослава Ђуровић
Мирјана Вукашиновић
Мирјана Вукашиновић
Мирјана Вукашиновић
Светлана Нешић
Школа
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Дринка Павловић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Дринка Павловић“
„Дринка Павловић“
„Дринка Павловић“
„Коста Војиновић“
Драгана Анастасијевић
„Дринка Павловић“
Општинско Математика „Дринка Павловић“
такмичење
28.02.2015.
Павле Ловић
Анђела Вукомановић
Катарина Лазић
Марија Спасић
Ђорђе Ристић
Иван Новичић
Душан Арсић
Душица Делић
Ива Симоновић
Јана Драговић
Војин Маринковић
Николета Јовановић
Анђела Младеновић
Алекса Илић
Милан Николић
Алекса Леповић
Катарина Чоловић
Татјана Максимовић
Милан Милутиновић
Сања Поповић
Вељко Милановић
Мики Симић
Анђела Ђорђевић
Јана Симовић
III
III
III
IV
IV
IV
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
III
III
I
II
III
III
III
III
III
I
II
III
Радица Јовић
Катарина Пујовић
Драгана Миленковић
Душан Кеча
Марија Чоловић
Марија Чоловић
Александра Јовановић
Александра Јовановић
Александра Јовановић
Соња Плавшић
Драгана Рајовић
Горан Драговић
Горан Драговић
Горан Драговић
Виолета Новаковић
Александра Јовановић
Драгана Рајовић
Драгана Рајовић
Виолета Новаковић
Драгана Рајовић
Александра Јовановић
Соња Плавшић
Драгољуб Младеновић
Соња Плавшић
„Дринка Павловић“
„Милоје Закић“
„Дринка Павловић“
„Дринка Павловић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Дринка Павловић“
„Дринка Павловић“
„Дринка Павловић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Дринка Павловић“
„Дринка Павловић“
„Дринка Павловић“
„Дринка Павловић“
„Дринка Павловић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Дринка Павловић“
„Милоје Закић“
„Дринка Павловић“
„Милоје Закић“
„Дринка Павловић“
„Милоје Закић“
Резултати, остварени на такмичењима у школској 2013/2014. години
Ранг
Такмичење
Предмет
Одржано у школи
Општинско
такмичење
Српски
језик
„Дринка Павловић“
07.03.2015.
Општинско
такмичење
Историја
„Дринка Павловић“
08.03.2015.
Општинско Биологија
такмичење
„Дринка Павловић“
14.03.2015.
Име и презиме ученика Разред Освојено
место
Милена Тодоровић
VI
I
Анастасија Митровић
V
II
Миљан Васић
V
II
Јана Драговић
VI
II
Марина Јевремовић
VII
II
Анђела Ђорђевић
VIII
II
Андријана Ђокић
V
III
Јован Чоловић
V
III
Анђела Јеремић
VI
III
Сања Марковић
VI
III
Марина Јаћовић
VIII
III
Милица Ђорђевић
VIII
II
Јован Чоловић
V
III
Јана Милисављевић
V
III
Марко Богдановић
VI
III
Милош Милић
VII
III
Страхиња Илић
VIII
III
Тамара Величковић
V
I
Дијана Вићентијевић
V
I
Душица Делић
V
I
Сена Милисављевић
V
I
Марко Мићуновић
VI
I
Марина Јевремовић
VII
I
Матија Радисављевић
VII
I
Никола Јовановић
VII
I
Александар Пантовић
VIII
I
Немања Челић
VIII
I
Кристина Војиновић
VIII
I
Кристина Милановић
VIII
I
Име и презиме
наставника
Биљана Манић
Горица Митровић
Горица Митровић
Биљана Манић
Биљана Манић
Горица Миљковић
Горица Митровић
Горица Митровић
Биљана Манић
Биљана Манић
Горица Миљковић
Снежана Симић
Дејан Ракић
Мила Павловић
Снежана Симић
Снежана Симић
Мила Павловић
Наташа Милисављевић
Наташа Милисављевић
Наташа Милисављевић
Наташа Милисављевић
Биљана Мартиновић
Лела Ристић
Лела Ристић
Лела Ристић
Лела Ристић
Лела Ристић
Лела Ристић
Лела Ристић
Школа
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Дринка Павловић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Дринка Павловић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Дринка Павловић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Дринка Павловић“
„Дринка Павловић“
„Дринка Павловић“
„Дринка Павловић“
„Дринка Павловић“
„Дринка Павловић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
Резултати, остварени на такмичењима у школској 2013/2014. години
Ранг
Општинско
такмичење
Такмичење
Предмет
Одржано у школи
Биологија
„Дринка
Павловић“
14.03.2015.
Име и презиме ученика
Петар Ловић
Душан Арсић
Јана Милисављевић
Миљан Васић
Михајло Милосављевић
Јована Недељковић
Анастасија Митровић
Наташа Јовић
Јана Драговић
Марко Богдановић
Милош Миленковић
Анђелија Смиљковић
Катарина Дељанин
Урош Мијајловић
Војин Ћосић
Јелена Вићентијевић
Ивона Минић
Анђела Ђорђевић
Јован Чоловић
Андријана Ђокић
Анђела Ритер
Ивана Дошовић
Јована Папић
Исидора Петровић
Илија Вучковић
Јана Миладиновић
Јована Брајковић
Разред Освојено
место
V
II
V
II
V
II
V
II
V
II
V
II
V
II
VI
II
VI
II
VI
II
VI
II
VI
II
VII
II
VII
II
VII
II
VIII
II
VIII
II
VIII
II
V
III
V
III
V
III
V
III
VI
III
VI
III
VII
III
VIII
III
VIII
III
Име и презиме
наставника
Наташа Милисављевић
Наташа Милисављевић
Наташа Милисављевић
Ивана Сабо Костић
Наташа Милисављевић
Ивана Сабо Костић
Ивана Сабо Костић
Биљана Мартиновић
Ивана Сабо Костић
Ивана Сабо Костић
Биљана Мартиновић
Биљана Мартиновић
Лела Ристић
Наташа Милисављевић
Наташа Милисављевић
Биљана Мартиновић
Лела Ристић
Биљана Мартиновић
Ивана Сабо Костић
Ивана Сабо Костић
Ивана Сабо Костић
Ивана Сабо Костић
Ивана Сабо Костић
Ивана Сабо Костић
Лела Ристић
Биљана Мартиновић
Биљана Мартиновић
Школа
„Дринка Павловић“
„Дринка Павловић“
„Дринка Павловић“
„Милоје Закић“
„Дринка Павловић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Дринка Павловић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Дринка Павловић“
„Дринка Павловић“
„Милоје Закић“
„Дринка Павловић“
„Дринка Павловић“
„Дринка Павловић“
„Милоје Закић“
„Дринка Павловић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Милоје Закић“
„Дринка Павловић“
„Дринка Павловић“
Резултати, остварени на такмичењима у школској 2013/2014. години
Ранг
Такмичење
Предмет
Одржано у школи
„Милоје Закић “
Општинско Техничко и
15.03.2015.
такмичење информатичко
образовање
Општинско
такмичење
Географија
„Дринка
Павловић“
22.03.2015.
Име и презиме
ученика
Петра Радивојевић
Вељко Вељовић
Милан Николић
Анђела Ђорђевић
Николина Нешовић
Лука Николић
Јана Миладиновић
Ива Милетић
Јелена Вићентијевић
Разред Освојено
место
V
I
VI
I
VII
I
VIII
I
V
II
VII
II
VIII
II
V
III
VIII
III
Име и презиме
наставника
Снежана Радоичић
Радмила Јовановић
Александар Милис.
Снежана Радоичић
Снежана Радоичић
Александар Милис.
Снежана Радоичић
Снежана Радоичић
Снежана Радоичић
Школа
„Дринка Павловић“
„Дринка Павловић“
„Дринка Павловић“
„Дринка Павловић“
„Дринка Павловић“
„Дринка Павловић“
„Дринка Павловић“
„Дринка Павловић“
„Дринка Павловић“
ОСНОВНА ШКОЛА
''ДРИНКА ПАВЛОВИЋ''
КУРШУМЛИЈА
OSNOVNA ŠKOLA
“DRINKA PAVLOVIĆ”
KURŠUMLIJA
“DRINKA PAVLOVIC”
ELEMENTARY SCHOOL
KURSUMLIJA
СПИСАК УЧЕНИКА ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“ У КУРШУМЛИЈИ, КОЈИ СУ У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2013/2014. ГОДИНЕ
ОСВОЈИЛИ ЈЕДНО ОД ПРВА ТРИ МЕСТА НА ОКРУЖНИМ ТАКМИЧЕЊИМА
Ранг
Окружно
такмичење
Окружно
такмичење
Такмичење
Предмет
Одржано у школи
Физика
„Светислав
Мирковић Ненад“,
М.Плана, 07.03.2015.
Хемија
Име и презиме
ученика
Разред Освојено
место
Број телефона
ученика
Име и презиме
наставника
21.03.2015.
Окружно
такмичење
Математика
Окружно
такмичење
Страни језик
Окружно
такмичење
Српски
језик и јез.
култура
28.03.2015.
29.03.2015.
У Куршумлији,
22.08.2014. године.
18.04.2015.
Директор школе,
__________________
( Радиша Никић )
ОСНОВНА ШКОЛА
''ДРИНКА ПАВЛОВИЋ''
КУРШУМЛИЈА
OSNOVNA ŠKOLA
“DRINKA PAVLOVIĆ”
KURŠUMLIJA
“DRINKA PAVLOVIC”
ELEMENTARY SCHOOL
KURSUMLIJA
СПИСАК УЧЕНИКА ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“ У КУРШУМЛИЈИ, КОЈИ СУ У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2013/2014. ГОДИНЕ
ОСВОЈИЛИ ЈЕДНО ОД ПРВА ТРИ МЕСТА НА ОКРУЖНИМ ТАКМИЧЕЊИМА
Такмичење
Предмет
Одржано у школи
Ранг
Окружно
такмичење
Историја
18.04.2015.
Окружно
такмичење
Географија
19.04.2015.
Окружно
такмичење
Биологија
Окружно
такмичење
„Шта знаш о
саобраћају“ 10.05.2015.
Име и презиме
ученика
Разред Освојено
место
Број телефона
ученика
Име и презиме
наставника
26.04.2015.
Окружно
такмичење
У Куршумлији,
22.08.2014. године.
Директор школе,
__________________
Освојене награде и једно од прва три места на осталим конкурсима и такмичењима на окружном и републичком нивоу
1. На састанку Организационог одбора дечије књижевне манифестације „Дани дечије поезије и прозе“- Драгинац,2014. године)
Следећи ученици добили су:
А) похвалу за поезију:
Б) похвалу за прозу:
Урош Пешић (III-4), за песму: „Деца су украс света“
Лазар Савић (VII-4), за причу: „Често размишљам о декиним причама из детињства“
2. На кинкурсу литерарне секције наше школе, организованом поводом обележавања Дечије недеље (06.10.2014-10.10.2014),
Награђени су следећи ученици:
Млађи узраст
Проза
1. место - Анђела Јовановић (3. разред)
2. место - Милица Милутиновић (3. разред)
3. место - Маја Шмигић (4. разред)
Поезија
1. место - Маја Симовић (3. разред)
2. место - Елена Миљковић (3. разред)
3. место - Неда Филиповић (4. разред)
Старији узраст
Проза
1. место - Нина Јаблановић (8. разред)
2. место - Милан Милутиновић (7. разред)
3. место - Никола Маричић (8. разред)
Поезија
1. место - Јован Ћосић (7. разред)
2. место - Кристина Митровић (5. разред)
3. место - Ива Милетић (5. разред)
3. На окружном такмичењу, одржаном у Куршумлији 24.11.2014. године,, мушка екипа школе освојила је прво место у кошарци и
пласирала се на такмичење следећег ранга у Нишу.
У Куршумлији,
22.08.2014. године.
Директор школе,
__________________
( Радиша Никић )
Download

Резултати, остварени на такмичењима у школској 2013/2014