РАНГ ЛИСТА са Општинскпг такмичеоа из БИОЛОГИЈЕ ученика 8. разреда
пдржанпг 14.03.2015.гпд. у ОШ“Доситеј Обрадовић“ Крушевац
Такмичар
Ментор
Школа
Место
Анђела Деспотовић
Драгана Бркић
ОШ "Драгомир Марковић"
Крушевац
Мина Кокот
Милутиновић Невена
Драгана Ђукић
Драгана Ђукић
Марија Костић
Невенка Раденковић
ОШ "Владислав Савић Јан"
ОШ "Нада Поповић"
ОШ "Нада Поповић"
ОШ „Бранко Радичевић“
ОШ "Кнез Лазар"
Паруновац
Крушевац
Крушевац
Крушевац
Велики Купци
Драгана Бркић
Весна Живковић
Весна Макрагић
Весна Макрагић
Весна Макрагић
ОШ "Драгомир Марковић"
OШ "Доситеј Обрадовић"
ОШ "Вук Караџић"
ОШ "Вук Караџић"
ОШ "Вук Караџић"
Крушевац
Крушевац
Крушевац
Крушевац
Крушевац
Милутиновић Невена
ОШ "Владислав Савић Јан"
Паруновац
Милутиновић Невена
Драгана Бркић
Драгана Ђукић
Јелена Цветковић
Марија Костић
Весна Макрагић
ОШ "Владислав Савић Јан"
ОШ "Драгомир Марковић"
ОШ "Нада Поповић"
ОШ "Драгомир Марковић"
ОШ „Бранко Радичевић“
ОШ "Вук Караџић"
Паруновац
Крушевац
Крушевац
Крушевац
Крушевац
Крушевац
Тијана Јовановић
Весна Живковић
Драгана Ђукић
Данијела Давидовић
Данијела Стефановић
Евица Антић
Марија Костић
OШ "Доситеј Обрадовић"
ОШ "Нада Поповић"
ОШ "Велизар Станковић Корчагин"
ОШ "Васа Пелагић"
ОШ "Јован Јовановић Змај"
ОШ „Бранко Радичевић“
Крушевац
Крушевац
Велики Шиљеговац
Падеж
Крушевац
Крушевац
Милан Миљковић
Мирела Лазић
Никола Мијатовић
Софија Ђурђевић
Урош Канић
Вељко Стојковић
Данијела Давидовић
Јелена Цветковић
Драгана Ђукић
Ивица Грујић
Данијела Давидовић
Вилма Станић
ОШ "Велизар Станковић Корчагин"
ОШ "Велизар Станковић Корчагин"
ОШ "Нада Поповић"
ОШ "Јован Поповић"
ОШ "Велизар Станковић Корчагин"
ОШ "Станислав Бинички"
Велики Шиљеговац
Велики Шиљеговац
Крушевац
Крушевац
Велики Шиљеговац
Јасика
Иван Богосављевић
Данијела Давидовић
ОШ "Велизар Станковић Корчагин"
Велики Шиљеговац
Анастасија Крстић
Андрија Симић
Лазар Обрадовић
Никола Петровић
Катарина Јевтић
Невена Ристић
Марта Пижула
Милица Милошевић
Никола Јовановић
Јован Китановић
Лазар Алилковић
Милица Антић
Александра Здравковић
Андрија Трифуновић
Маријана Даниловић
Ђурђина Здравковић
Милица Вукојевић
Елена Милутиновић
Петар Ружић
Слађан Грујић
Михаило Сретеновић
Бр.бодова
95
93
92
88
88
88
87
86
86
86
86
85
83
82
80
79
79
78
78
76
74
73
72
72
71
71
71
71
68
67
66
Место
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Василије Милановић
Вељко Милојевић
Ивона Ивковић
Ивица Грујић
Драгана Ђукић
Весна Живковић
ОШ "Јован Поповић"
ОШ "Нада Поповић"
OШ "Доситеј Обрадовић"
Крушевац
Крушевац
Крушевац
Саоа Вујић
Биљана Јовановић Поповић
Вилма Станић
Ивица Грујић
Ивица Грујић
Марија Костић
Данијела Стефановић
ОШ "Жабаре"
ОШ "Станислав Бинички"
ОШ "Јован Поповић"
ОШ "Јован Поповић"
ОШ "Брана Павловић"
ОШ "Васа Пелагић"
Жабаре
Јасика
Крушевац
Крушевац
Коњух
Падеж
Вилма Станић
Марија Костић
Весна Живковић
Весна Герић
Весна Макрагић
Весна Герић
ОШ "Станислав Бинички"
ОШ "Брана Павловић"
OШ "Доситеј Обрадовић"
ОШ "Свети Сава"
ОШ "Вук Караџић"
ОШ "Свети Сава"
Јасика
Коњух
Крушевац
Читлук
Крушевац
Читлук
Катарина Јовић
Марко Стојиловић
Весна Живковић
Марија Костић
Невенка Раденковић
Евица Антић
Невенка Раденковић
Невенка Раденковић
OШ "Доситеј Обрадовић"
ОШ "Брана Павловић"
ОШ "Кнез Лазар"
ОШ "Јован Јовановић Змај"
ОШ "Деспот Стефан"
ОШ "Деспот Стефан"
Крушевац
Коњух
Велики Купци
Крушевац
Горњи Степош
Горњи Степош
Миона Савић
Невенка Раденковић
ОШ "Кнез Лазар"
Велики Купци
Анђела Пантић
Лана Бањац
Матија Пејковић
Теодора Миладиновић
Наташа Нешић
Анђела В. Стојановић
Софија Новокмет
Мина Живић
Тамара Шљивић
Кристина Мирковић
Анђела Мијатовић
Јана Петронијевић
Анђела Јосијевић
Ђорђе Јеремић
Јелена Симић
65
65
65
65
64
64
64
63
62
61
60
58
57
55
50
50
36
Директор школе
Борислав Радулац
РАНГ ЛИСТА са Општинскпг такмичеоа из БИОЛОГИЈЕ ученика 6. разреда
пдржанпг 14.03.2015.гпд. у ОШ“Доситеј Обрадовић“ Крушевац
Такмичар
Ментор
Школа
Место
Бр.бодова
Александар Радосављевић
Драгана Ђукић
ОШ "Нада Поповић"
Крушевац
98
1
Вања Миловановић
Весна Живковић
OШ "Доситеј Обрадовић"
Крушевац
95
1
Ива Агатоновић
Весна Живковић
OШ "Доситеј Обрадовић"
Крушевац
95
1
Никола Милосављевић
Ирена Јовановић
ОШ "Нада Поповић"
Крушевац
95
1
Ана Марјановић
Весна Герић
ОШ "Свети Сава"
Читлук
94
1
Анђела Миљковић
Весна Макрагић
ОШ "Вук Караџић"
Крушевац
93
1
Богдан Церовић
Јелена Цветковић
ОШ "Драгомир Марковић"
Крушевац
91
1
Дејан Мојсиловић
Оливера Коларић
ОШ "Јован Поповић"
Крушевац
91
1
Јован Марковић
Ирена Јовановић
ОШ "Нада Поповић"
Крушевац
91
1
Милица Милановић
Милан Булатовић
ОШ „Бранко Радичевић“
Крушевац
91
1
Никола Живковић
Драгана Ђукић
ОШ "Нада Поповић"
Крушевац
91
1
Дијана Милошевић
Милутиновић Невена
ОШ "Владислав Савић Јан"
Паруновац
90
2
Елена Савић
Драгана Бркић
ОШ "Драгомир Марковић"
Крушевац
90
2
Исидора Огаревић
Евица Антић
ОШ "Јован Јовановић Змај"
Крушевац
89
2
Михајло Маринковић
Вилма Станић
ОШ "Станислав Бинички"
Јасика
88
2
Лука Милосављевић
Весна Живковић
OШ "Доситеј Обрадовић"
Крушевац
87
2
Горан Милојевић
Радица Јовчић
ОШ "Драгомир Марковић"
Крушевац
86
2
Дуња Матејић
Драгана Ђукић
ОШ "Нада Поповић"
Крушевац
86
2
Елена Маринковић
Весна Живковић
OШ "Доситеј Обрадовић"
Крушевац
86
2
Јелена Петровић
Невенка Раденковић
ОШ "Кнез Лазар"
Велики Купци
86
2
Лазар Ивановић
Весна Герић
ОШ "Свети Сава"
Читлук
86
2
Огњен Миленковић
Весна Макрагић
ОШ "Вук Караџић"
Крушевац
86
2
Јована Јовац
Оливера Коларић
ОШ "Јован Поповић"
Крушевац
84
2
Мила Раденковић
Данијела Давидовић
ОШ "Велизар Станковић Корчагин"
Велики Шиљеговац
84
2
Настасија Миљковић
Оливера Коларић
ОШ "Јован Поповић"
Крушевац
84
2
Радован Драшковић
Евица Антић
ОШ "Јован Јовановић Змај"
Крушевац
84
2
Место
Вељко Ђурђевић
Евица Антић
ОШ "Јован Јовановић Змај"
Крушевац
83
2
Софија Милетић
Данијела Стефановић
ОШ "Васа Пелагић"
Падеж
83
2
Лука Илић
Весна Макрагић
ОШ "Вук Караџић"
Крушевац
81
2
Нена Милетић
Драгана Ђукић
ОШ "Нада Поповић"
Крушевац
81
2
Немања Шајкаревић
Радица Јовчић
ОШ "Драгомир Марковић"
Крушевац
80
3
Татјана Динић
Јелена Цветковић
ОШ "Велизар Станковић Корчагин"
Велики Шиљеговац
80
3
Никола Мијајловић
Невенка Раденковић
ОШ "Деспот Стефан"
Горњи Степош
79
3
Стефан Мутавџић
Невенка Раденковић
ОШ "Кнез Лазар"
Велики Купци
79
3
Нађа Вучковић
Радица Јовчић
ОШ "Драгомир Марковић"
Крушевац
78
3
Ања Милутиновић
Оливера Коларић
ОШ "Јован Поповић"
Крушевац
77
3
Ема Раденковић
Весна Макрагић
ОШ "Вук Караџић"
Крушевац
77
3
Невена Васић
Данијела Стефановић
ОШ "Васа Пелагић"
Падеж
74
3
Сара Јевтић
Милутиновић Невена
ОШ "Владислав Савић Јан"
Паруновац
74
3
Михајло Стојановић
Светлана Лабан
ОШ "Страхиња Поповић"
Дворане
73
3
Вељко Вучићевић
Светлана Лабан
ОШ "Страхиња Поповић"
Дворане
72
3
Аница Радуловић
Невенка Раденковић
ОШ "Деспот Стефан"
Горњи Степош
71
3
Лазар Јовановић
Вилма Станић
ОШ "Станислав Бинички"
Јасика
71
3
Мина Шљивић
Весна Живковић
OШ "Доситеј Обрадовић"
Крушевац
71
3
Андреја Шошић
Весна Герић
ОШ "Свети Сава"
Читлук
70
Александар Бркић
Милутиновић Невена
ОШ "Владислав Савић Јан"
Паруновац
69
Роксанда Николић
Јелена Цветковић
ОШ "Велизар Станковић Корчагин"
Велики Шиљеговац
69
Немања Пешић
Данијела Давидовић
ОШ "Велизар Станковић Корчагин"
Велики Шиљеговац
63
Ненад Павловић
Биљана Јовановић Поповић
ОШ "Кнез Лазар"
Велики Купци
63
Мирјана Стефановић
Благица Стевановић
ОШ "Брана Павловић"
Коњух
60
Павле Смиљковић
Драгана Бркић
ОШ "Драгомир Марковић"
Крушевац
60
Стефан Милићевић
Данијела Стефановић
ОШ "Васа Пелагић"
Падеж
60
Сергеј Лукић
Благица Стевановић
ОШ "Јован Јовановић Змај"
Крушевац
59
Сара Агатоновић
Светлана Лабан
ОШ "Страхиња Поповић"
Дворане
58
Марко Вукајловић
Невенка Раденковић
ОШ "Деспот Стефан"
Горњи Степош
57
Јован Цветановић
Вилма Станић
ОШ "Станислав Бинички"
Јасика
56
Вања Ђорђевић
Милан Булатовић
ОШ „Бранко Радичевић“
Крушевац
53
Јована Панић
Милан Булатовић
ОШ „Бранко Радичевић“
Крушевац
52
Андрија Богдановић
Биљана Јовановић Поповић
ОШ "Жабаре"
Жабаре
45
Директор школе
Борислав Радулац
РАНГ ЛИСТА са Општинскпг такмичеоа из БИОЛОГИЈЕ ученика 5. разреда
пдржанпг 14.03.2015.гпд. у ОШ“Доситеј Обрадовић“ Крушевац
Такмичар
Ментор
Школа
Место
Матеја Тамбурић
Александар Ђорђевић
Анђелија Мијајловић
Ана Цветковић
Коста Мандић
Мина Милетић
Миња Матовић
Матија Бојковић
Алекса Христов
Јована Вељић
Катарина Стевановић
Михајло Станковић
Андрија Милановић
Светлана Лабан
Миомирка Лазић
Светлана Лабан
Снежана Радосављевић
Драгана Бркић
Снежана Радосављевић
Снежана Радосављевић
Дубравка Обрадовић
Снежана Радосављевић
Благица Стевановић
Драгана Бркић
Снежана Радосављевић
Данијела Стефановић
Јелена Цветковић
Слађана Стевановић
Благица Стевановић
Радевић Радуле
Благица Стевановић
Милан Булатовић
Миомирка Лазић
Невенка Раденковић
Јелена Цветковић
Дубравка Обрадовић
Драгана Бркић
Драгана Бркић
Милутиновић Невена
Слађана Стевановић
Данијела Стефановић
Слађана Стевановић
Миомирка Лазић
Слађана Стевановић
Благица Стевановић
ОШ "Страхиња Поповић"
OШ "Доситеј Обрадовић"
ОШ "Страхиња Поповић"
ОШ "Јован Поповић"
ОШ "Драгомир Марковић"
ОШ "Јован Поповић"
ОШ "Јован Поповић"
ОШ "Вук Караџић"
ОШ "Јован Поповић"
ОШ "Јован Јовановић Змај"
ОШ "Драгомир Марковић"
ОШ "Јован Поповић"
ОШ "Васа Пелагић"
ОШ "Велизар Станковић Корчагин"
ОШ "Нада Поповић"
ОШ "Јован Јовановић Змај"
ОШ "Владислав Савић Јан"
ОШ "Јован Јовановић Змај"
ОШ „Бранко Радичевић“
OШ "Доситеј Обрадовић"
ОШ "Деспот Стефан"
ОШ "Драгомир Марковић"
ОШ "Вук Караџић"
ОШ "Драгомир Марковић"
ОШ "Драгомир Марковић"
ОШ "Владислав Савић Јан"
ОШ "Нада Поповић"
ОШ "Васа Пелагић"
ОШ "Нада Поповић"
OШ "Доситеј Обрадовић"
ОШ "Нада Поповић"
ОШ "Брана Павловић"
Дворане
Крушевац
Дворане
Крушевац
Крушевац
Крушевац
Крушевац
Крушевац
Крушевац
Крушевац
Крушевац
Крушевац
Падеж
Велики Шиљеговац
Крушевац
Крушевац
Паруновац
Крушевац
Крушевац
Крушевац
Горњи Степош
Крушевац
Крушевац
Крушевац
Крушевац
Паруновац
Крушевац
Падеж
Крушевац
Крушевац
Крушевац
Коњух
Немања Милованчевић
Тијана Тошковић
Константин Петковић
Марко Милошевић
Немања Лозанац
Никола Станковић
Петра Ивановић
Катарина Стојковић
Сремчевић Тијана
Гала Миладиновић
Нађа Јевремовић
Нина Мићић
Стеван Васиљевић
Алекса Милошевић
Никола Васић
Теодора Тодосијевић
Тијана Мишић
Ђорђе Милићевић
Јулијана Јаћовић
Бр.бодова
98
96
95
94
94
94
94
93
92
92
92
90
89
89
89
88
88
88
87
87
85
85
84
84
84
84
83
83
83
82
81
81
Ранг
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Александра Мијајловић
Вања Пеић
Војин Ђиновић
Јована Марковић
Кристина Мићић
Матија Мијатовић
Софија Ивковић
Ђорђе Смиљковић
Теодора Николић
Тања Ракић
Јована Ерић
Дуња Нешић
Филип Ђурђевић
Огњен Бабић
Миљана Ћирић
Исидора Милић
Петар Аврамовић
Павле Видојевић
Богдан Вучковић
Катарина Кнежевић
Милена Благојевић
Стефан Цветановић
Анастасија Милошевић
Илија Милошевић
Павле Ђорђевић
Вук Китановић
Дијана Максимовић
Наталија Савић
Михајло Николић
Ана Лукић
Адам Милошевић
Данијела Стефановић
Вилма Станић
Весна Герић
Благица Стевановић
Невенка Раденковић
Слађана Стевановић
Милутиновић Невена
Благица Стевановић
Данијела Стефановић
Весна Герић
Дубравка Обрадовић
Благица Стевановић
Данијела Давидовић
Милан Булатовић
Миомирка Лазић
Јелена Цветковић
Слађана Стевановић
Данијела Стефановић
Дубравка Обрадовић
Весна Герић
Вилма Станић
Драгана Бркић
Биљана Јовановић Поповић
Вилма Станић
Слађана Стевановић
Милан Булатовић
Биљана Јовановић Поповић
Данијела Стефановић
Биљана Јовановић Поповић
Миомирка Лазић
Данијела Давидовић
ОШ "Кнез Лазар"
ОШ "Станислав Бинички"
ОШ "Свети Сава"
ОШ "Брана Павловић"
ОШ "Деспот Стефан"
ОШ "Нада Поповић"
ОШ "Владислав Савић Јан"
ОШ "Брана Павловић"
ОШ "Кнез Лазар"
ОШ "Свети Сава"
ОШ "Вук Караџић"
ОШ "Јован Јовановић Змај"
ОШ "Велизар Станковић Корчагин"
ОШ „Бранко Радичевић“
OШ "Доситеј Обрадовић"
ОШ "Велизар Станковић Корчагин"
ОШ "Нада Поповић"
ОШ "Васа Пелагић"
ОШ "Вук Караџић"
ОШ "Свети Сава"
ОШ "Станислав Бинички"
ОШ "Драгомир Марковић"
ОШ "Жабаре"
ОШ "Станислав Бинички"
ОШ "Нада Поповић"
ОШ „Бранко Радичевић“
ОШ "Жабаре"
ОШ "Кнез Лазар"
ОШ "Жабаре"
OШ "Доситеј Обрадовић"
ОШ "Велизар Станковић Корчагин"
Велики Купци
Јасика
Читлук
Коњух
Горњи Степош
Крушевац
Паруновац
Коњух
Велики Купци
Читлук
Крушевац
Крушевац
Велики Шиљеговац
Крушевац
Крушевац
Велики Шиљеговац
Крушевац
Падеж
Крушевац
Читлук
Јасика
Крушевац
Жабаре
Јасика
Крушевац
Крушевац
Жабаре
Велики Купци
Жабаре
Крушевац
Велики Шиљеговац
80
80
80
80
80
79
79
78
78
77
76
75
74
73
72
71
71
69
68
67
65
64
63
63
62
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
61
56
52
49
43
Директор школе
Борислав Радулац
РАНГ ЛИСТА са Општинскпг такмичеоа из БИОЛОГИЈЕ ученика 7. разреда
пдржанпг 14.03.2015.гпд. у ОШ“Доситеј Обрадовић“ Крушевац
Такмичар
Ментор
Школа
Место
Маја Пецић
Радица Јовчић
ОШ "Драгомир Марковић"
Крушевац
Драгана Огњановић
Радица Јовчић
ОШ "Драгомир Марковић"
Крушевац
Бојана Здравковић
Милутиновић Невена
ОШ "Владислав Савић Јан"
Паруновац
Лидија Делетић
Радица Јовчић
ОШ "Драгомир Марковић"
Крушевац
Ђорђе Анђелковић
Милутиновић Невена
ОШ "Владислав Савић Јан"
Паруновац
Мила Алексић
Слађана Стевановић
ОШ "Нада Поповић"
Крушевац
Михајло Кљајић
Дубравка Обрадовић
ОШ "Вук Караџић"
Крушевац
Јована Динић
Слађана Стевановић
ОШ "Нада Поповић"
Крушевац
Теодора Јелисијевић
Снежана Радосављевић
ОШ "Јован Поповић"
Крушевац
Анђела Миладиновић
Јелена Цветковић
ОШ "Велизар Станковић Корчагин" Велики Шиљеговац
Давид Денић
Слађана Стевановић
ОШ "Нада Поповић"
Крушевац
Сандра Смиљковић
Дубравка Обрадовић
ОШ "Вук Караџић"
Крушевац
Андреа Милошевић
Немања Ацковић
Снежана Радосављевић
ОШ "Јован Поповић"
Крушевац
Светлана Лабан
ОШ "Жабаре"
Жабаре
Ана Нешић
Благица Стевановић
ОШ "Брана Павловић"
Коњух
Анита Мијајловић
Евица Антић
ОШ "Јован Јовановић Змај"
Крушевац
Ана Николић
Снежана Радосављевић
ОШ "Јован Поповић"
Крушевац
Нина Јаковљевић
Милутиновић Невена
ОШ "Владислав Савић Јан"
Паруновац
Стефан Шајкаревић
Радица Јовчић
ОШ "Драгомир Марковић"
Крушевац
Анастасија Ракић
Невенка Раденковић
ОШ "Кнез Лазар"
Велики Купци
Стефана Ђурић
Невенка Раденковић
ОШ "Кнез Лазар"
Велики Купци
Анастасија Љубисављевић
Снежана Радосављевић
ОШ "Јован Поповић"
Крушевац
Дарина Стојановић
Радица Јовчић
ОШ "Драгомир Марковић"
Крушевац
Милан Радомировић
Дубравка Обрадовић
ОШ "Вук Караџић"
Крушевац
Милица Станојевић
Евица Антић
ОШ "Јован Јовановић Змај"
Крушевац
Урош Благојевић
Вилма Станић
ОШ "Станислав Бинички"
Јасика
Војкан Пеић
Вилма Станић
ОШ "Станислав Бинички"
Јасика
Анита Здравковић
Слађана Стевановић
ОШ "Нада Поповић"
Крушевац
Данијела Симоновић
Светлана Лабан
ОШ "Страхиња Поповић"
Дворане
Кристина Ивановић
Слађана Стевановић
ОШ "Нада Поповић"
Крушевац
Бр.бодова
Место
98
97
1
1
95
94
1
1
93
93
93
91
91
90
90
90
89
89
88
88
87
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
87
87
86
86
85
85
85
84
84
83
81
81
81
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Лидија Пантић
Невенка Раденковић
ОШ "Кнез Лазар"
Велики Купци
Михаило Трајковић
Радица Јовчић
ОШ "Драгомир Марковић"
Крушевац
Никола Симић
Милан Булатовић
ОШ „Бранко Радичевић“
Крушевац
Јелена Илић
Иван Парезановић
ОШ "Деспот Стефан"
Горњи Степош
Михајло Аранђеловић
Стеван Симић
Слађана Стевановић
ОШ "Нада Поповић"
Крушевац
Светлана Лабан
ОШ "Жабаре"
Жабаре
Алекса Косић
Вилма Станић
ОШ "Станислав Бинички"
Јасика
Никола Мигрић
Данијела Давидовић
ОШ "Велизар Станковић Корчагин"
Велики Шиљеговац
Страхиња Вукадиновић
Миомирка Лазић
OШ "Доситеј Обрадовић"
Крушевац
Славица Николић
Милан Булатовић
ОШ „Бранко Радичевић“
Крушевац
Ана Станисављевић
Благица Стевановић
ОШ "Брана Павловић"
Коњух
Лазар Стојилковић
Миомирка Лазић
OШ "Доситеј Обрадовић"
Крушевац
Војкан Вељковић
Данијела Давидовић
ОШ "Велизар Станковић Корчагин"
Велики Шиљеговац
Александра Санадер
Евица Антић
ОШ "Јован Јовановић Змај"
Крушевац
Теодора Новаковић
Иван Парезановић
ОШ "Деспот Стефан"
Горњи Степош
Анђела Петронијевић
Миомирка Лазић
OШ "Доситеј Обрадовић"
Крушевац
Алекса Ристић
Дубравка Обрадовић
ОШ "Вук Караџић"
Крушевац
Милица Трифуновић
Никола Михајловић
Дубравка Обрадовић
ОШ "Вук Караџић"
Крушевац
Весна Герић
ОШ "Свети Сава"
Читлук
Даница Ћирић
Милан Булатовић
ОШ „Бранко Радичевић“
Крушевац
Ема Сојкић
Миомирка Лазић
OШ "Доситеј Обрадовић"
Крушевац
Стефан Весић
Данијела Давидовић
ОШ "Велизар Станковић Корчагин"
Велики Шиљеговац
Невена Ђурђевић
Миомирка Лазић
OШ "Доситеј Обрадовић"
Крушевац
81
80
80
79
77
77
75
75
73
72
71
71
70
68
68
67
66
60
57
54
50
46
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Директор школе
Борислав Радулац
Download

ОВДЕ - "доситеј обрадовић" крушевац