Redni broj nastavne jedinice NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa 1. Vodič za putovanje kroz čarobni svijet muzike Uvodni čas 2 Pjesma: „ Đak veseljak ”- Refik Hodžić obrada 3. Prepoznavanje zvukova;
obrada Mjesec septembar Pjesma: „Zvuk i ton“ G. Ilić 4. Pjesma: „Školsko zvono” – Dragutin Basrak obrada 5. Pjesma: „Na kraj sela žuta kuća” obrada 6. Didaktička igra: „Berem, berem grožđe“ obrada 7. Pjesma: „Djeca rastu” – Asim Horozić obrada 8. Pjesma: ,,Jesen” - Z.Vasiljević, ilustracija naučene pjesme obrada 9. Didaktičke igre: „Ko prije do mene“ i „Ide maca oko tebe“ –
obrada oktobar Z.Vasiljević; 10. Pjesma: „Sve je pošlo naopacke“ - M. Ilić-Beli obrada 11. „ Rođendanska pjesma “ obrada 12. Narodna pjesma: „ Ja spremih baba đerdan da mi kupi” -
obrada novembar slušanje i improvizacija pokreta 13. „Kineski ples“ i „Igra svirala“ Čajkovski, improvizacija
obrada pokreta 14. Muzička igra: „Ja se popeh na tarabe” obrada 15. Pjesma: „Čika mrak“ P. Anđelković, različit tempo, ritam
obrada decembar (brz, spor) 16. Pjevanje naučenih pjesama utvrđivanje 17. Pjesma: „Djeda mraze” G. Ilić obrada 18. „Bubanj zove“ - P. Korunović - slušanje, improvizacija
obrada pokreta januar 19. „Pada snježak”, P. Korunović; slušanje muzike obrada 20. Muzička igra: „Mali kauboj” – Refik Hodžić obrada 21. Narodna pjesma: „Sanak me mori“ - igra i improvizacija
obrada februar
pokreta 22. 23. Brojalica: „Išo medo u dućan“ - sviranje na dječijim
Obrada
instrumentima,(štapići, bubnjevi...) Pjesma: „Semafor ” – Asim Horozić obrada 24. Muzika iz filma „Pod morem“ „Mala sirena“ ilustracija nepoznate pjesme 25. obrada Pjesma: „Lete, lete laste” – Nasiha Kapidžić-Hadž, Julio
Marić 27. mart Brojalica: „Golub s krova guče “ - sviranje na dječijim
muzičkim instrumentima 26. obrada obrada Pjevanje i sviranje naučenih brojalica Utvrđivanje 28. Slušanje muzike: „Aska I vuk”- odlomak iz istoimene
obrada opere, Asim Horozić
april Pjesma: „Al je lijep ovaj svijet“ G. Ilić - ilustracija
29. naučene pjesme obrada Slusanje i ilustracija narodne pjesme: „Sjela Hajra kraj
30. bunara“ 31. Pjesma: “Visibaba” A. V. Astradžijeva, ilustracija naučene
obrada pjesme obrada 32. Pjevanje i sviranje pjesama i brojalica po izboru učenika utvrđivanje 33. Narodna igra: “ Ja sam tanka i visoka”- iimprozacija
pokreta obrada 34. Pjesme koje smo učili utvrđivanje 35. Slušal smo, pjevali i igrali utvrđivanje 36. Muzički kviz utvrđivanje maj jun 
Download

Prijedlog plana nastavnih jedinica za predmet Muzička kultura za 1