DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI
Model No. DM-901
TR TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU
ÜRETICI FIRMA:
OLYMPUS EUROPA Co SE KG, Wendenstrasse 1 4-1 8, 20097 Hamburg, Germany, Tel:+49 40 – 23 77 3-0/
Fax:+49 40 – 23 07 61
İTHALATÇI FIRMA:
Zoom Ithalat Hobyar Mahallesi. Yalıköşkü Caddesi. No:22 Kat:1 3411 2. Sirkeci/İstanbul Telefon:0 (21 2) 269 76
76 Faks:0 (21 2) 281 96 66
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
Kullanım Ömrü 1 0 Yıldır
O LYM P U S D İ J İ TAL S E S KAYI T Cİ H AZI TAN I TI M VE KU LLAN I M KI LAVU ZU
* Olympus dijital ses kayıt cihazı satın aldığınız
için teşekkür ederiz. Lütfen ürünü kullanmadan
bu kullanma kılavuzunu inceleyiniz.
-- GİRİŞ -- (Şekil 1 )
Parça İsimleri:
1 Dahili stereo mikrofon (Sol)
2 MIC (mikrofon) girişi
3 Dahili stereo mikrofon (Sağ)
4 SCENE (senaryo) düğmesi
5 Ses (+) düğmesi
6 Ses (-) düğmesi
7 USB bağlantısı
8 POWER/HOLD (Güç/Kilit) düğmesi
9 LED ışığı
1 0 Ekran
11 F1 /F2/F3 düğmes
1 2 Yukarı düğmesi
1 3 REC (Kayıt) düğmesi
1 4 >>I düğmesi
1 5 MENU düğmesi
1 6 ERASE (silme) düğmesi
1 7 Aşağı düğmesi
1 8 > OK düğmesi
1 9 HOME (Ana menü) düğmesi
20 I<< düğmesi
21 STOP (Durdur) düğmesi
22 Pil kapağı
23 Pil kapağı kilit kolu
24 Dahili hoparlör
25 Kulaklık giriş
26 Uzaktan kumanda girişi
27 Kart kapağı
28 Wi-Fi Açık/Kapalı Düğmesi
29 El kayışı yuvası
-- SES KAYDI YAPMA -Bu cihaz A'dan E'ye kadar 5 adet kayıt
yapılabilecek dizin içerir. Bu dizinler
kayıtları özel kategorilere ayırmanıza
yarar.
* Kayıt Prosedürü
1 ) Ana ekranda, yön tuşları ile [Recorder]
seçeneğini seçin, ve >OK tuşuna basın.
2) Yukarı ve aşağı yön tuşları ile istediğiniz
kayıt dizinini seçin.
Yeni kaydedilen ses bu dizinde yer
alacaktır.
3) Dahili mikrofonu ses kaynağına doğru
yöneltin.
4) REC tuşuna basarak kaydı başlatın.
(d) Düzey ölçer (kayıt völümüne ve kayıt
ayarlarına göre değişir)
5) STOP düğmesine basarak kaydı
durdurabilirsiniz.
Not: Kayıt sırasında REC tuşuna
basarsanız dosya bitirilmeden kayıt
dondurulacaktır. Eğer 1 20 dakika sonra
devam etmezseniz kayıt bitirilir.
Yeniden REC tuşuna basrak kaydı kaldığı
yerden devam ettirebilirsiniz.
-- KAYIT SENARYOSU SEÇME -Bu kayıt cihazında çeşitli ortamlar için özel
hazırlanmış ön ayarlar mevcuttur.
(a) Kayıt modu
(b) Geçen kayıt süresi
(c) Kalan kayıt süresi
O LYM P U S D İ J İ TAL S E S KAYI T Cİ H AZI TAN I TI M VE KU LLAN I M KI LAVU ZU
ŞEKİL 1
1 ) Cihaz durdurma modunda iken, SCENE
tuşuna basınız.
2) Yukarı ve aşağı tuşları ile istenen kayıt
senaryosunu seçin.
F3 (DETAILS) tuşuna bastığınızda seçilen
senaryo için ön ayarları görebilirsiniz. F1 tuşu ile
geri dönebilirsiniz.
3) >OK tuşu ile ayarı sonlandırın.
Ayara göre senaryonun ismi ekran belirir.
O LYM P U S D İ J İ TAL S E S KAYI T Cİ H AZI TAN I TI M VE KU LLAN I M KI LAVU ZU
3) +/- tuşları istediğiniz ses düzeyini
ayarlayınız.
* Ses [00] ila [30] arasında
ayarlanabilir, değer yükseldikçe ses
yüksekliği artacaktır.
Wi-Fi Fonksiyonun Kullanılması
Bu özelliğin kullanılması için Olympus
Audio Controller uygulamasının akıllı
telefonunuzda kurulu olması
gerekmektedir.
4) STOP düğmesi ile dinlemeyi sona
erdirebilirsiniz.
Android ve iOS için "OLYMPUS Audio
Controller" yazılımını ücretsiz olarak
edinin. Bu yazılımı akıllı telefonunuza
ekleyerek:
* QR kodu kullanarak akıllı telefon ile DM901 arasında güvenli Wi-Fi bağlantısı
yapabilirsiniz. Bu şekilde şifre girme
zorunda kalmazsınız.
-- SES DİNLEME -Ses kayıt cihazı tarafından kaydedilen
dosyalar yanında PC'den aktarılan MP3 ve
WMA, WAV formatında dosyaları da
dinleyebilirsiniz.
Basit dinleme prosedürü
1 ) Dinleyeceğiniz dosyayı ilgili klasöre giderek
seçiniz.
2) OK tuşu ile dinlemeye başlayınız.
(a) Dosya ismi ve dizin simgesi
(b) Geçen süre/dosya uzunluğu
(c) Çalma konum çubuk simgesi
(d) Dosya uzunluğu
(e) Dinleme konum çubuğu simgesi
(f) Dizin simge, kayıt süresi zamanı
ekranda görüntülenir
Dosyaların Silinmesi
* Wi-Fi fonksiyonu uzaktan ses kayıt
cihazını kayıt veya dinleme için
başlatabilirsiniz.
1 ) Silmek istediğiniz dosyayı seçin.
2) Cihaz bekleme modunda iken ERASE * Ses ve görsellerin senkronize olarak
sıralandığı içerik dosyaları yaratabilirsiniz.
(SİLME) tuşuna basın.
3)+/- tuşu ile [All in Folder (Dizindeki bütün
dosyalar)] veya [One File(Tek Dosya)]
seçin.
4) OK tuşuna basın.
5) + tuşu ile [Start] seçin.
6) OK tuşuna basın.
* Silme işlemi başladığında ekranda
[Erasing!] simgesi görünür. İşlem bittiğinde
[Erased] simgesi çıkar.
O LYM P U S D İ J İ TAL S E S KAYI T Cİ H AZI TAN I TI M VE KU LLAN I M KI LAVU ZU
G ü ve n l i ve d oğ ru ku l l a n ı m
Genel önlemler
• Kayıt cihazını, direk güneş ışığına maruz
kalan kapalı otomobil veya yaz aylarında
deniz kenarı, sahil gibi sıcak ve nemli yerlerde
bırakmayın.
• Kayıt cihazını aşırı nemli veya tozlu ortamlara
maruz kalan yerlerde saklamayın.
• Cihazı temizlemek için alkol ve tiner gibi
organik çözücüler kullanmayın.
• Kayıt cihazını TV veya buzdolabı gibi
elektrikli cihazların yanına ya da üstlerine
koymayın.
• Parazit ve gürültüye sebep olabileceğinden
cep telefonu ya da kablosuz cihazların
yanında kayıt yapmaktan ya da cihazı
çalıştırmaktan kaçının. Herhangi bir gürültü
oluşması durumunda başka bir yere geçin
veya kayıt cihazını bu tarz bir cihazdan
uzağa yerleştirin.
• Kum ve kirden uzak tutun. Bunlar onarımı
mümkün olmayan hasarlara yol açabilir.
• Cihazın güçlü titreşimlere veya darbeye
maruz kalmasından kaçının.
• Cihazı kendi başınıza parçalarına ayırmayın,
tamir veya modifiye etmeyin.
• Bir taşıt (bisiklet, motosiklet ya da go-cart
gibi) kullanırken cihazı çalıştırmayın.
• Cihazı çocukların ulaşabileceği yerlere
koymayın.
< Ve ri ka yb ı i l e i l g i l i u ya rı >
Belleğe kaydedilmiş içerik çalıştırma
hatasından veya cihazın hatalı
çalışmasından dolayı veya
onarım işlemleri esnasında yok olabilir
veya silinebilir. Önemli verileri
bilgisayarınızın sabit diski gibi farklı
ortamlara kaydetmeniz ve yedeklemeniz
önerilir. Ürün kusuru sonucunda oluşan
pasif hasarlar veya Olympus veya
Olympus tarafından yetkilendirilmiş bir
servis istasyonu haricindeki bir üçüncü
şahıs tarafından yapılan onarım
veya farklı diğer sebeplerden kaynaklanan
veri kaybı sonucunda ortaya çıkabilecek
herhangi bir hasar Olympus’un
yükümlülükleri kapsamında değildir.
Pi l l er
• Piller hiçbir zaman ateşe maruz
bırakılmamalı, ısıtılmamalı, kısa devre
yaptırılmamalı veya parçalarına
ayrılmamalıdır.
• Pilleri hiçbir zaman doğrudan güneş
ışığına ya da sıcak bir araç içi, bir ısı
kaynağının yakını gibi yüksek sıcaklıklara
maruz kalacağı bir yerde saklamayın.
U ya rı :
• Giriş kablolarını ya da bağlantı uçlarını
doğrudan bir pile lehimlemeyin ya da pil
üzerinde değişiklik yapmayın.
• = ve - kutupları birbirine bağlamayın. Bu
yangına, aşırı ısınmaya ya da elektrik
çarpmasına neden olabilir.
• Pilleri taşırken ya da saklarken,
kutuplarını korumak amacıyla verilen kılıfa
koyduğunuzdan emin olun. Pilleri herhangi
bir metal nesne (anahtarlık gibi)
ile birlikte taşımayın ya da saklamayın.
Bu uyarıya uyulmaması durumunda
yangın, aşırı ısınma ya da elektrik
çarpması oluşabilir.
• Pilleri doğrudan bir elektrik prizine ya da
bir otomobilin sigara çakmağına
bağlamayın.
• Pillerin = ve - kutuplarını ters takmayın.
• Bir pilden sızan herhangi bir sıvı
gözlerinize temas ederse, hemen temiz su
ile yıkayın ve derhal doktorunuza danışın.
• Alkalin, lityum ya da diğer şarj
edilemeyen pilleri şarj etmeye çalışmayın.
• Dış kaplaması yırtılmış ya da çatlamış
pilleri hiçbir zaman kullanmayın.
• Pilleri çocukların ulaşabileceği yerlere
koymayın.
O LYM P U S D İ J İ TAL S E S KAYI T Cİ H AZI TAN I TI M VE KU LLAN I M KI LAVU ZU
• Bu cihazı kullanırken anormal bir gürültü, ısı,
duman veya yanık kokusu gibi
herhangi normal olmayan bir durum fark
ederseniz:
1 kendinizi yakmamaya dikkat ederek derhal
pilleri çıkartın ve;
2 satıcınızla veya yerel Olympus temsilcinizle
servis için irtibata geçin.
• Pilleri suya maruz bırakmayın. Suyun
terminaller ile temas etmsine izin vermeyin.
• Pillerin yalıtım tabakasını çıkarmayın ya da
zarar vermeyin.
• Sızıntı, renk değişimi ya da deformasyon gibi
yanlış bir şeyler fark ettiğinizde
pilleri kullanmayın.
• Belirtilen gerekli zaman sonunda şarj hala
tamamlanmamışsa şarj cihazını
prizden çıkarın.
• Herhangi bir pil sıvısının deri ya da giysilerle
temas etmesi durumunda,
hemen temiz su ile yıkayın.
• Pilleri ateşten uzak tutun.
«CE» işareti bu ürünün Avrupa güvenlik,
sağlık, çevre ve müşteri koruma
Q1 : Bir düğmeye basıldığında herhangi bir gerekliliklerine uygun olduğunu gösterir.
şey olmuyor.
Bu sembol [crossed-out wheeled bin
A1 : POWER/HOLD anahtarı [HOLD]
WEEE Annex IV] AB ülkelerindeki elektrikli
konumunda olabilir.
ve elektronik cihazların ayrı şekilde
Piller bitmiş olabilir.
toplandığını gösterir. Lütfen cihazı evsel
Piller yanlış takılmış olabilir.
içinde elden çıkarmayın. Bu ürünü
Q2: Çalarken hoparlörden hiç ses gelmiyor atıklar
elden çıkartmak için ülkenizde mevcut olan
ya da çok az ses duyuluyor.
iade ve toplama sistemlerini kullanın.
A2: Kulaklık fişi kayıt cihazına takılmış
olabilir.
Bu sembol [çarpı işaretli tekerlekli çöp
Ses en az seviyeye ayarlanmış olabilir.
kutusu 2006/66/EC Annex II Direktifi], AB
Q3: Kayıt yapılamıyor.
atık pillerin toplanmasının ayrı
A3: Kayıt cihazı durduğu sırada STOP (4) ülkelerinde
şekilde
yapıldığını
belirtir. Lütfen pilleri
düğmesine ardı ardına basarak ekranın
evsel atıklar içinde elden çıkarmayın.
aşağıdakileri gösterip göstermediğini
Pillerin elden çıkartılmasıyla ilgili olarak
kontrol edin:
ülkenizde
• Seçili klasör içindeki kalan kaydetme
mevcut olan iade ve toplama sistemlerini
süresi [00:00] olmuştur.
kullanın.
REC (s) düğmesine basarak ekranın
[Memory Full] öğesini gösterip
göstermediğini kontrol edin.
REC (s) düğmesine basarak ekranın
[Folder Full] öğesini gösterip
göstermediğini kontrol edin.
Q4: Çalma hızı çok yüksek (düşük).
A4: Kayıt cihazı hızlı (yavaş) Çalma
moduna ayarlanmış olabilir.
S O RU N G İ D E RM E
O LYM P U S D İ J İ TAL S E S KAYI T Cİ H AZI TAN I TI M VE KU LLAN I M KI LAVU ZU
TEKNİK ÖZELLİKLER
* Ağırlık 54gr
* Kayıt formatları:
MP3 ve WMA , PCM Lineer (48 Khz - 1 6bit)
* 0 ila 42 derece arasında çalışabilir.
* Maksimum Çıkış Gücü
1 50 mW (8 ohm hoparlör)
* Maksimum Kulaklık Çıkışı
1 50mV'den az.
* Kayıt ortamı
Dahili 4GB NAND bellek, SD Card
(mak.2GB), SDHC (mak.32GB, SDXC
(mak.64GB).
* Hoparlör
Dahili 20mm çaplı dinamik hoparlör
* Mikrofon
3.5mm Empedans 2.2k Ohm
* Kulaklık
3.5mm, 8 Ohm min. empedans
* Güç Kaynağı
3.7B Lithium-Iyon Batarya, USB bağlantısı
veya A51 4 AC Adaptör
* Harici boyutlar
11 5 x 51 x 1 7,9mm
*OFDM modulasyon (IEEE802.11 g/n)DSSS modulasyon (IEEE802.11 b)
* AP modu ve WPA2-PSK (AES-TKIP)
güvenlik kodu.
NOTLAR:
Download

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI Model No. DM-901 TR