DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI
Model No. DS-2500
TR TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU
ÜRETICI FIRMA:
OLYMPUS EUROPA Co SE KG, Wendenstrasse 1 4-1 8, 20097 Hamburg, Germany, Tel:+49 40 – 23 77 3-0/
Fax:+49 40 – 23 07 61
İTHALATÇI FIRMA:
Zoom Ithalat Hobyar Mahallesi. Yalıköşkü Caddesi. No:22 Kat:1 3411 2. Sirkeci/İstanbul Telefon:0 (21 2) 269 76
76 Faks:0 (21 2) 281 96 66
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
Kullanım Ömrü 1 0 Yıldır
O LYM P U S D İ J İ TAL S E S KAYI T Cİ H AZI TAN I TI M VE KU LLAN I M KI LAVU ZU
* Olympus dijital ses kayıt cihazı satın aldığınız -- Ekran Durum Simgesi -- (Şekil 2)
için teşekkür ederiz. Lütfen ürünü kullanmadan
bu kullanma kılavuzunu inceleyiniz.
1 Kayıt modu simgesi
2 Dahili dizin
-- GİRİŞ -- (Şekil 1 )
3 Kalan bellek simgei
4 Kayıt simgesi
Parça İsimleri:
5 Kalan kayıt süresi
1 SD Kart Girişi
6 Düzey metre simgesi
2 Dahili mikrofon
7 Mikrofon hassaslık simgesi
3 NEW (Yeni kayıt) düğmesi
8 Geçerli dosya numarası
4 REC (Kayıt) düğmesi
9 Dizindeki toplam dosya sayısı
5 REW (Geri Sar) düğmesi
1 0 Kayıt geçen süre
6 FF (İleri Sar) düğmesi
11 Çalma konumu çubuğu simgesi
7 STOP (Durdur) düğmesi
1 2 Çalma simgesi
8 POWER/HOLD (Güç/Tuş Kilidi) düğmesi
1 3 Seçilen dosyanın toplam kayıt süresi
9 ERASE (Sile) düğmesi
1 4 Düğme kılavuz görüntüsü
1 0 Kulaklık girişi
1 5 Geçerli çalma süresi
11 Mikrofon girişi
1 2 Kayıt simgesi ışığı
-- YENİ KAYIT -1 3 LCD Ekran
1 4 + (Ses Arttırma) düğmesi
Kayıt yapılacak yeni bir dosya yaratın.
1 5 İleri Sarma (>>|) düğmesi
1 6 PLAY/OK (Çalma/Tamam) düğmesi
1 ) Yeni bir dosya yaratmak için NEW
1 7 Akıllı düğme (F1 , F2, F3)
tuşuna basın.
1 8 Geri Sarma (<<|) düğmesi
a Yazar kimliği
1 9 - (Ses Azaltma) düğmesi
b Yeni dosya numarası
20 Dahili hoparlör
c Kalan kayıt süresi
21 Batarya kapağı
22 PC (USB) terminali
23 Kızak bağlantısı
24 Pil kapağı kapak bırakma düğmesi
2) REC tuşuna basarak yeni bir kayda
başlayın.
* Kayıt ışığı turuncu olarak parlar ve
ekranda kayıt simgesi belirir. Cihazın
mikrofonun ses kaynağına döndürün.
3) STOP düğmesine kaydı sonlandırın.
* Eğer aynı dosyaya kayıt eklemek
istiyorsanız REC tuşuna tekrar
basabilirsiniz.
O LYM P U S D İ J İ TAL S E S KAYI T Cİ H AZI TAN I TI M VE KU LLAN I M KI LAVU ZU
ŞEKİL 1
ŞEKİL 2
O LYM P U S D İ J İ TAL S E S KAYI T Cİ H AZI TAN I TI M VE KU LLAN I M KI LAVU ZU
-- ÜSTÜNE KAYIT --
-- ARAYA KAYIT EKLEME -- (Şekil 3)
Daha önceden yapılmış bir kayıtta dosyanın
istediğiniz bir yerinin üstüne kayıt
yapabilirsiniz. Üstüne kayıt yapılan bölüm
silinecektir.
Daha önceden kaydedilmiş bir dosyanın
içine ekleme yapabilirsiniz.
1 ) Üstüne yazacağınız dosyası seçin ve
çalmaya başlayın.
Üstüne yazacağınız bölüme geldiğinizi
çalmayı durdurun.
2) REC tuşuna basarak üstüne kayıt işlemini
başlatın.
3) STOP tuşuna basarak üstüne kayıt işlemini
bitirebilirsiniz.
Not: Bir önceki kayıttan farklı bir ses kalitesi
seçerseniz, üstüne kayıt işlemini
yapamazsınız.
ŞEKİL 3
1 ) Araya kayıt ekleme yapacağınız dosyayı
seçin ve çalmaya başlayın.
2) Dosya çalarken, F1 INSERT tuşuna
basın. Ekran [Insert Rec?] yazısı çıkar.
3) REC tuşuna basarak araya ekleme
kaydına başlayabilirsiniz.
4) STOP düğmesine basarak araya
ekleme kaydını bitirebilirsiniz.
Not: Bir önceki kayıttan farklı bir ses
kalitesi seçerseniz, üstüne kayıt işlemini
yapamazsınız.
-- KAYIT SİLME -1 ) Sileneceğiniz dosyası seçin ve ERASE
tuşuna basın.
1 ) Dosyayı seçin ve PLAY/OK tuşuna
2) + tuşu ile [File Erase] seçin ve PLAY/OK
basarak kaydı dinlemeye başlayın.
tuşuna basın.
3) + tuşu ile [Start] seçin ve PLAY/OK
2) + veya - tuşlarına basarak ses
yüksekliğini ayarlayın. Ses düzeyini [00] ila tuşuna basın.
İşlem bittiğinde [Erase Done] yazısı belirir.
[30] arasında seçebilirsiniz.
-- KAYIT DİNLEME --
3) STOP tuşuna basarak bitirin.
O LYM P U S D İ J İ TAL S E S KAYI T Cİ H AZI TAN I TI M VE KU LLAN I M KI LAVU ZU
G ü ve n l i ve d oğ ru ku l l a n ı m
Genel önlemler
• Kayıt cihazını, direk güneş ışığına maruz
kalan kapalı otomobil veya yaz aylarında
deniz kenarı, sahil gibi sıcak ve nemli yerlerde
bırakmayın.
• Kayıt cihazını aşırı nemli veya tozlu ortamlara
maruz kalan yerlerde saklamayın.
• Cihazı temizlemek için alkol ve tiner gibi
organik çözücüler kullanmayın.
• Kayıt cihazını TV veya buzdolabı gibi
elektrikli cihazların yanına ya da üstlerine
koymayın.
• Parazit ve gürültüye sebep olabileceğinden
cep telefonu ya da kablosuz cihazların
yanında kayıt yapmaktan ya da cihazı
çalıştırmaktan kaçının. Herhangi bir gürültü
oluşması durumunda başka bir yere geçin
veya kayıt cihazını bu tarz bir cihazdan
uzağa yerleştirin.
• Kum ve kirden uzak tutun. Bunlar onarımı
mümkün olmayan hasarlara yol açabilir.
• Cihazın güçlü titreşimlere veya darbeye
maruz kalmasından kaçının.
• Cihazı kendi başınıza parçalarına ayırmayın,
tamir veya modifiye etmeyin.
• Bir taşıt (bisiklet, motosiklet ya da go-cart
gibi) kullanırken cihazı çalıştırmayın.
• Cihazı çocukların ulaşabileceği yerlere
koymayın.
< Ve ri ka yb ı i l e i l g i l i u ya rı >
Belleğe kaydedilmiş içerik çalıştırma
hatasından veya cihazın hatalı
çalışmasından dolayı veya
onarım işlemleri esnasında yok olabilir
veya silinebilir. Önemli verileri
bilgisayarınızın sabit diski gibi farklı
ortamlara kaydetmeniz ve yedeklemeniz
önerilir. Ürün kusuru sonucunda oluşan
pasif hasarlar veya Olympus veya
Olympus tarafından yetkilendirilmiş bir
servis istasyonu haricindeki bir üçüncü
şahıs tarafından yapılan onarım
veya farklı diğer sebeplerden kaynaklanan
veri kaybı sonucunda ortaya çıkabilecek
herhangi bir hasar Olympus’un
yükümlülükleri kapsamında değildir.
Pi l l er
• Piller hiçbir zaman ateşe maruz
bırakılmamalı, ısıtılmamalı, kısa devre
yaptırılmamalı veya parçalarına
ayrılmamalıdır.
• Pilleri hiçbir zaman doğrudan güneş
ışığına ya da sıcak bir araç içi, bir ısı
kaynağının yakını gibi yüksek sıcaklıklara
maruz kalacağı bir yerde saklamayın.
U ya rı :
• Giriş kablolarını ya da bağlantı uçlarını
doğrudan bir pile lehimlemeyin ya da pil
üzerinde değişiklik yapmayın.
• = ve - kutupları birbirine bağlamayın. Bu
yangına, aşırı ısınmaya ya da elektrik
çarpmasına neden olabilir.
• Pilleri taşırken ya da saklarken,
kutuplarını korumak amacıyla verilen kılıfa
koyduğunuzdan emin olun. Pilleri herhangi
bir metal nesne (anahtarlık gibi)
ile birlikte taşımayın ya da saklamayın.
Bu uyarıya uyulmaması durumunda
yangın, aşırı ısınma ya da elektrik
çarpması oluşabilir.
• Pilleri doğrudan bir elektrik prizine ya da
bir otomobilin sigara çakmağına
bağlamayın.
• Pillerin = ve - kutuplarını ters takmayın.
• Bir pilden sızan herhangi bir sıvı
gözlerinize temas ederse, hemen temiz su
ile yıkayın ve derhal doktorunuza danışın.
• Alkalin, lityum ya da diğer şarj
edilemeyen pilleri şarj etmeye çalışmayın.
• Dış kaplaması yırtılmış ya da çatlamış
pilleri hiçbir zaman kullanmayın.
• Pilleri çocukların ulaşabileceği yerlere
koymayın.
O LYM P U S D İ J İ TAL S E S KAYI T Cİ H AZI TAN I TI M VE KU LLAN I M KI LAVU ZU
• Bu cihazı kullanırken anormal bir gürültü, ısı,
duman veya yanık kokusu gibi
herhangi normal olmayan bir durum fark
ederseniz:
1 kendinizi yakmamaya dikkat ederek derhal
pilleri çıkartın ve;
2 satıcınızla veya yerel Olympus temsilcinizle
servis için irtibata geçin.
• Pilleri suya maruz bırakmayın. Suyun
terminaller ile temas etmsine izin vermeyin.
• Pillerin yalıtım tabakasını çıkarmayın ya da
zarar vermeyin.
• Sızıntı, renk değişimi ya da deformasyon gibi
yanlış bir şeyler fark ettiğinizde
pilleri kullanmayın.
• Belirtilen gerekli zaman sonunda şarj hala
tamamlanmamışsa şarj cihazını
prizden çıkarın.
• Herhangi bir pil sıvısının deri ya da giysilerle
temas etmesi durumunda,
hemen temiz su ile yıkayın.
• Pilleri ateşten uzak tutun.
«CE» işareti bu ürünün Avrupa güvenlik,
sağlık, çevre ve müşteri koruma
Q1 : Bir düğmeye basıldığında herhangi bir gerekliliklerine uygun olduğunu gösterir.
şey olmuyor.
Bu sembol [crossed-out wheeled bin
A1 : POWER/HOLD anahtarı [HOLD]
WEEE Annex IV] AB ülkelerindeki elektrikli
konumunda olabilir.
ve elektronik cihazların ayrı şekilde
Piller bitmiş olabilir.
toplandığını gösterir. Lütfen cihazı evsel
Piller yanlış takılmış olabilir.
içinde elden çıkarmayın. Bu ürünü
Q2: Çalarken hoparlörden hiç ses gelmiyor atıklar
elden çıkartmak için ülkenizde mevcut olan
ya da çok az ses duyuluyor.
iade ve toplama sistemlerini kullanın.
A2: Kulaklık fişi kayıt cihazına takılmış
olabilir.
Bu sembol [çarpı işaretli tekerlekli çöp
Ses en az seviyeye ayarlanmış olabilir.
kutusu 2006/66/EC Annex II Direktifi], AB
Q3: Kayıt yapılamıyor.
atık pillerin toplanmasının ayrı
A3: Kayıt cihazı durduğu sırada STOP (4) ülkelerinde
şekilde
yapıldığını
belirtir. Lütfen pilleri
düğmesine ardı ardına basarak ekranın
evsel atıklar içinde elden çıkarmayın.
aşağıdakileri gösterip göstermediğini
Pillerin elden çıkartılmasıyla ilgili olarak
kontrol edin:
ülkenizde
• Seçili klasör içindeki kalan kaydetme
mevcut olan iade ve toplama sistemlerini
süresi [00:00] olmuştur.
kullanın.
REC (s) düğmesine basarak ekranın
[Memory Full] öğesini gösterip
göstermediğini kontrol edin.
REC (s) düğmesine basarak ekranın
[Folder Full] öğesini gösterip
göstermediğini kontrol edin.
Q4: Çalma hızı çok yüksek (düşük).
A4: Kayıt cihazı hızlı (yavaş) Çalma
moduna ayarlanmış olabilir.
S O RU N G İ D E RM E
O LYM P U S D İ J İ TAL S E S KAYI T Cİ H AZI TAN I TI M VE KU LLAN I M KI LAVU ZU
TEKNİK ÖZELLİKLER
* Kayıt formatları:
DS2 Formatı
* Maksimum Çıkış Gücü
1 50 mW (8 ohm hoparlör)
* Maksimum Kulaklık Çıkışı
1 50mV'den az.
* Kayıt ortamı
2GB SD Card ile gelir. Maksimum 32GB
* Hoparlör
Dahili 23mm çaplı dinamik hoparlör
* Mikrofon
3.5mm Empedans 2.2k Ohm
* Kulaklık
3.5mm, 8 Ohm min. empedans
* Güç Kaynağı
2 adet LR03 AAA Pil veya AC Adaptör
* Harici boyutlar
11 3,5 x 50 x 1 7mm
* Ağırlık 1 05gr
NOTLAR:
Download

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI Model No. DS-2500 TR