Upitnik za roditelje
Pilot projekat vaspitni standarda u 4. razredu osnovne škole
Matematika
Škola
Razred
Učenica
Dragi roditelji, dragi staratelji,
razred Vašeg deteta odabran je za učestvovanje u pilot projektu u vezi s vaspitnim standardima
iz matematike.
Počevši od školske godine 2012./2013., sve učenice i svi učenici 4. razreda osnovne škole
redovno će učestovati u standardnim proverama iz matematike i nemačkog jezika. Tim će se
proverama ustanoviti koje su kompetencije učenici/učenice stekli/le do kraja 4. razreda osnovne
škole. Prva standardna provera organizuje se u maju 2013. iz matematike. Dugoročno bi
vaspitni standardi trebali dati informacije o uspehu nastave i razvojnim mogućnostima u
austrijskom školskom sistemu.
Pilot projekat, u kojem učestvuje i Vaše dete, namenjeno je za ispitivanje instrumenata testiranja
i istraživanja. Pri tome će se ustanoviti koje su zadaće podesne za testiranje u 2013., a koje
treba da se dorade.
Mnogi faktori mogu uticati na učeničke rezultate, npr. broj godina koje je dete pohađalo
obdanište, pol deteta ili vrsta nastave. Upitnici se koriste kako bi se mogli ustanoviti opšti uslovi
učenja. Informacije dobivene na taj način omogućuju pravilno poređenje rezultata testiranja.
I Vaše smo dete zamolili da ispuni upitnik. No, kako dete te dobi ne bismo previše opteretili,
upitnikom nisu pokrivene sve informacije koje su nam potrebne. Stoga i Vas kroz ovaj upitnik za
roditelje i staratelje molimo za nekoliko podataka o okruženju u kojem Vaše dete uči.
Molimo Vas da odvojite nekoliko minuta i da odgovorite na sledeća pitanja koja se odnose na
-
porodično okruženje u kojem Vaše dete uči,
vaspitni put vašeg deteta i
razinu informisanosti i Vaše mišljenje o vaspitnim standardima.
S Vašim odgovorima postupaće se poverljivo. To znači: Vaše ime ili ime Vašeg deteta neće se
pojaviti na upitniku. Niko u školi Vašeg deteta ne zna koje ste odgovore dali.
Molimo Vas da nakon toga ispunjeni upitnik stavite u kovertu u kojoj ste ga dobili. Zatvorenu
kovertu s upitnikom za roditelje pošaljite po detetu u roku od nedelju dana ponovno u školu. U
školi će se upitnici za roditelje prikupiti i zatvoreni ponovno poslati nama.
Zahvaljujemo Vam na pomoći i saradnji.
Srdačan pozdrav,
mr. Simone Breit
Voditeljka sektora za vaspitne standarde
5020 Salzburg, Alpenstraße 121
www.bifie.at
mr.dr. Claudia Schreiner
Voditeljka instituta BIFIE Salzburg
5020 Salzburg, Alpenstraße 121
www.bifie.at
NAPOMENE ZA POPUNJAVANJE
Kod redovnih standardnih provera prikuplja se velika količina informacija. Kako bi se Vaši podaci
mogli automatski evidentirati, molimo Vas da prilikom odgovaranja na pitanja uvažite sledeće
napomene o popunjavanju upitnika.
Način označavanja odgovora:
0
1
2
3 ili više
Kućicu sa nevažećim odgovorom precrtajte, a krstićem označite
željeni odgovor.
0
1
2
3 ili više
2
3 ili više
1.
Koliko braće i sestara imate?
Način označavanja odgovora:
1.
Koliko braće i sestara imate?
Ovde je najpre odabran odgovor "1" koji je potom promenjen na "2".
Način odabira već precrtanog odgovora:
Kućicu sa nevažećim odgovorom precrtajte, a željenu precrtanu kućicu
zaokružite.
0
1
1.
Koliko braće i sestara imate?
Odgovor "1" ovde je najpre precrtan, a potom ponovno odabran.
Ako više izjava stoje jedna ispod druge:
Molimo Vas da kod tih pitanja u svakom redu krstićem označite odgovarajuću kućicu.
u
potpunost
i odgovara
a)
Puno se bavim sportom.
b)
Interesuje me umetnost.
Ako pored pitanja vidite simbol olovke
crtu.
uglavnom
odgovara
uglavnom
ne
odgovara
uopšte ne
odgovara
, molimo Vas da svoj odgovor napišete na zadanu
Zahvaljujemo Vam na pomoći.
I.
O porodičnom okruženju u kojem Vaše dete uči
Neka od sledećih pitanja odnose se na majku i oca deteta ili ona lica koja za dete predstavljaju oca i
majku, npr. očuh i maćeha, udomitelji ili staratelj.
Ako Vaše dete živi u više od jedne porodice (npr. nakon rastave roditelja), molimo Vas da sledeća pitanja
odgovorite za osobe sa kojima dete provodi najviše vremena.
1.
U kojoj je zemlji rođeno Vaše dete?
U kojoj ste zemlji Vi rođeni?
Molimo Vas da u svakom stupcu označite samo jedan odgovor.
Dete
Majka / staratelj
Otac / staratelj
Mađarska
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
U nekoj drugoj zemlji
a
a
a
Austrija
Egipat
Albanija
Bosna i Hercegovina
Nemačka
Indija
Kosovo
Hrvatska
Makedonija
Poljska
Rumunija
Rusija
Srbija / Crna Gora
Republika Slovačka
Slovenija
Republika Češka
Turska
(molimo napisati)
4
BiStP-M4-2012-EFB
2.
Ako niste rođeni u Austriji: Kada ste došli u Austriju?
Godine...
Majka / starateljka
Otac / staratelj
3.
pre 1999.
između 1999.
i 2001.
a
a
a
a
između
između
2002. i 2004. 2005. i 2007.
a
a
a
a
posle 2007.
a
a
Kojim je jezikom progovorilo Vaše dete?
Ako je Vaše dete istovremeno progovorilo dva ili više jezika, možete označiti više odgovora.
Mađarski
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Neki drugi jezik:
a
Nemački
Albanski
Arapski
Bošnjački
Engleski
Hrvatski
Kurdski
Poljski
Romski
Rumunski
Ruski
Srpski
Slovački
Slovenski
Češki
Turski
4.
Kojim jezikom / kojim jezicima govorite sa svojim detetom kod kuće?
uvek
gotovo uvek
Nemački
a
a
a
a
Neki drugi jezik:
a
a
a
a
Neki drugi jezik:
a
a
a
a
BiStP-M4-2012-EFB
ponekad
nikada
5
5.
Koje ste škole završili?
Za majku / starateljku i oca / staratelja označite sve odgovarajuće odgovore.
Majka /
starateljka
a
6.
Otac /
staratelj
Obavezna škola
(4 ili 8 razreda osnovne škole, politehnička škola)
a
Strukovna škola (obrt) ili srednja strukovna škola
(npr. trgovačka škola, stručna škola...)
a
a
Škola s maturom (npr. gimnazija, trgovačka
akademija / HAK, Više tehničko učilište /
HTL,...)
a
a
Obrtnička škola / majstorski ispit
a
a
Škola za negu zdravlja i bolesnika (medicinska
sestra) ili Škola za stručno medicinskotehničko
osoblje
a
a
Pedagoška akademija,
Socijalna akademija ili neka druga akademija ili
semenište
a
a
Studij na sveučilištu, višoj strukovnoj školi ili
Višoj pedagoškoj školi (npr. dr., dipl.-ing.,
magistar / master, dodiplomski studij /
bachelor,..)
a
a
nisam pohađao tj. završio nikakvu školu
a
a
neko drugo vaspitanje
a
Gde ste pohađali najvišu izobrazbu?
Majka /
starateljka
6
a
Otac/
staratelj
a
u Austriji
a
a
u nekoj drugoj zemlji
a
BiStP-M4-2012-EFB
7.
Majka / starateljka: Šta ste po zanimanju?
(npr. prodavačica, samostalna preduzetnica, učiteljica na gimnaziji, frizerka)
Ako momentalno niste zaposleni, navedite koji Vam je posao bio zadnji.
Zanimanje:
8.
Majka / starateljka: Šta radite na poslu?
(npr. prodajem odeću u trgovini, vodim
gimnaziji, šišam kosu)
turističku
agenciju
(5
zaposlenih),
predajem
u
Molimo Vas da delatnosti opišete u nekoliko reči. Ako momentalno niste zaposleni, molimo Vas da navedete
što ste radili kada ste zadnji puta bili zaposleni.
9.
Otac / staratelj: Šta ste po zanimanju?
(npr. prodavač, samostalni preduzetnik, učitelj na gimnaziji, frizer)
Ako momentalno niste zaposleni, navedite koji Vam je posao bio zadnji.
Zanimanje:
10.
Otac / staratelj: Šta radite na poslu?
(npr. prodajem odeću u trgovini,
gimnaziji, šišam kosu)
vodim
turističku
agenciju
(5
zaposlenih),
predajem
Molimo Vas da delatnosti opišete u nekoliko reči. Ako momentalno niste zaposleni, molimo Vas da navedete
šta ste radili kada ste zadnji puta bili zaposleni.
BiStP-M4-2012-EFB
7
u
11.
Kako biste opisali svoju poslovnu situaciju?
Odgovorite nezavisno o samostalnoj ili nesamostalnoj delatnosti.
Molimo Vas da u svakom stupcu označite odgovarajući odgovor.
Majka
/starateljka
a
a
a
a
12.
Otac /
staratelj
a
a
a
puno radno vreme (ili samostalna delatnost)
skraćeno radno vreme (manje od 30 sati nedeljno)
momentalno nemam posao, ali ga tražim
nemam plaćeni posao
(npr. žena/muškarac koji vodi domaćinstvo, penzioner/-ka,
student/-ica).
a
Koliko knjiga otprilike imate kod kuće?
Ne računajući časopise, novine, knjige za decu ili školske knjige.
0–10 knjiga
11- 25 knjiga
26- 100 knjiga
101- 200 knjiga
više od 200 knjiga
13.
a
a
a
a
a
Koliko knjiga za decu imate otprilike kod kuće?
Ne računajući časopise za decu ili školske knjige.
0- 10 knjiga
11- 25 knjiga
26–50 knjiga
51- 100 knjiga
više od 100 knjiga
14.
8
a
a
a
a
a
Da li su te knjige pretežno na nemačkom jeziku?
da
a
ne
a
BiStP-M4-2012-EFB
15.
Koliko je često Vaše dete u tekućoj školskoj godini sa nekim iz porodice učestvovalo u sledećim
aktivnostima?
Molimo Vas da u svakom redu označite
odgovarajući odgovor.
više od
2 puta
nikada
Bili smo u muzeju ili na umetničkoj izložbi.
a
a
a
Išli smo u pozorište, na mjuzikl, balet ili
koncert klasične muzike.
a
a
a
Bili smo na koncertu rok ili pop muzike.
Bili smo u javnoj biblioteci.
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Išli smo zajedno na izlet
(npr. biciklističku turu, pešačenje).
a
a
a
Bavili smo se zajedničkim hobijem
(npr. trčanje, sviranje muzike).
a
a
a
Razgovarali smo o zajedničkim
dogodovštinama.
a
a
a
Bili smo u kinu.
16.
1-2
puta
Tko je i kako često Vašem detetu ove školske godine pomagao u učenju matematike?
Molimo Vas da u svakom redu označite odgovarajući odgovor.
svake
školske
sedmice
ponekada
samo pre
testova
nikada
Pomoć roditelja ili bake i dedova u
učenju
a
a
a
a
Pomoć braće i sestara u učenju
a
a
a
a
Pomoć drugih lica u učenju
(npr. rodbina,
druge osobe koje čuvaju decu)
a
a
a
a
Kontrola domaćih zadaća/zadaća od
strane roditelja ili bake i deda
a
a
a
a
Zajedničko učenje sa prijateljicama i
prijateljima iz razreda
a
a
a
a
Plaćena poduka izvan škole
a
a
a
a
BiStP-M4-2012-EFB
9
II.
Vaspitni put Vašeg deteta
17.
Koliko ste često Vi ili neko drugo lice kod kuće sa detetom učestvovali u sledećim aktivnostima
pre nego što je dete krenulo u osnovnu školu?
Molimo Vas da u svakom redu označite odgovarajući odgovor.
često
18.
ponekad
nikada
recitovanje pesmica sa rimom, brojalica
a
a
a
igre sa brojevnim igračkama
(npr. drvene kockice sa brojevima)
a
a
a
brojanje različitih stvari
a
a
a
igranje igara sa oblicima
(npr. razvrstavanje oblika, puzzle)
a
a
a
igranje kockicama ili igračkama na slaganje
a
a
a
igranje društvenih igara na tabli ili igara sa
kartama
a
a
a
Da li je Vaše dete vladalo sledećim znanjima kada je krenulo u osnovnu školu?
Molimo Vas da u svakom redu označite odgovarajući odgovor.
do 100
ili iznad
do 10
uopšte ne
ne znam
a
a
a
a
a
više od 4
oblika
3-4
oblika
1-2
oblika
ništa
ne znam
a
a
a
a
a
svih 10
brojeva
5-9
brojeva
1-4
broja
ništa
ne znam
prepoznavanje pisanih brojeva od
1-10
a
a
a
a
a
pisanje brojeva od 1-10
a
a
a
a
a
da
ne
ne znam
jednostavno zbrajanje (npr. 2 + 5)
a
a
a
jednostavno oduzimanje
(npr. 5 – 2)
a
a
a
samostalno brojanje
prepoznavanje različitih oblika
(npr. kvadrat, trougao, krug)
10
do
20
BiStP-M4-2012-EFB
19.
Da li je Vaše dete pohađalo obdanište ili jaslice?
Molimo Vas da označite odgovarajući
odgovor.
Ne
a
a
a
a
da, 1 godinu ili manje
da, 2 godine
da, 3 godine ili duže
20.
Da li je Vaše dete u osnovnoj školi pohađalo malu školu?
Ne
21.
a
da
a
Koju će školu Vaše dete pohađati nakon prva četiri razreda osnovne škole?
Molimo Vas da označite odgovarajući odgovor.
Neku drugu školu:
a
a
a
a
a
Još nije odlučeno
a
Osnovnu školu (4. - 8. razred / HS)
Gimnaziju (AHS)
Srednju školu (NMS)
Kooperativnu srednju školu (KMS)
22.
Koju će najvišu razinu vaspitanja po Vama da stekne Vaše dete?
Molimo Vas da označite odgovarajući odgovor.
Obavezna škola (npr. osnovna škola, politehnička škola)
a
Strukovna škola (obrt) ili srednja strukovna škola (npr. trgovačka škola,
stručna škola,..)
a
Škola sa maturom (npr. gimnazija, trgovačka akademija / HAK, Više
tehničko učilište / HTL,...)
a
Školovanje nakon mature (npr. sveučilište, viša škola, Socijalna
akademija, semenište)
a
Neko drugo vaspitanje:
a
BiStP-M4-2012-EFB
11
III.
Razina informisanosti i mišljenje o vaspitnim standardima
Vaspitni standardi u austrijskom su školskom sistemu propisani 2009. Opisuju željene rezultate učenja.
Na kraju 4. tj. 8. razreda redovno će se sprovoditi standardne provere kojima je cilj ustanoviti koje su
kompetencije učenici/učenice dotad stekli/stekle.
23.
Da li imate već neke informacije o vaspitnim standardima?
Molimo Vas da označite sve odgovarajuće odgovore.
ne
24.
a
Da, dobio sam ih od učiteljica/učitelja.
a
Da, dobio sam ih od udruženja roditelja.
a
Da, iz medija. (npr. novine, televizija).
a
Da, sa veb sajta instituta BIFIE.
a
Da, dobio sam ih od drugih.
a
a
da, malo
a
ne
a
Da li su Vas škola/nastavnici informisali o standardnim proverama koje će se od 2013. redovno
održavati u 4. razredu osnovne škole (npr. o nameni, toku, itd.)?
da, detaljno
26.
a
Da li ste se već informisali o vaspitnim standardima?
da, detaljno
25.
Da, dobio sam ih od rukovodstva škole.
a
da, malo
a
ne
a
Ako pođete od današnjih spoznaja koje imate o vaspitnim standardima:
Kako procenjujete uticaj vaspitnih standarda u sledećim područjima...
raste
(poboljšava se)
jednako
smanjuje se
(pogoršava se)
ne znam
c) jednakost mogućnosti
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
d) jasna slika o tome što
učenici/učenice trebaju znati
a
a
a
a
e) podsticanje učenika sa
slabijim rezultatima
a
a
a
a
f) podsticanje posebno
nadarenih učenika/učenica
a
a
a
a
a) uporedivost ocena
b) generalna razina postignutih
rezultata
Zahvaljujemo Vam na Vašim podacima.
12
BiStP-M4-2012-EFB
Download

Upitnik za roditelje