1
Test opšte kulture
Ime, srednje ime, i prezime kandidata: ____________________________________________________
Datum polaganja prijemnog ispita:
____________________________________________________
Poštovane koleginice i kolege,
Pred vama se nalazi niz tvrdnji i pitanja. Pažljivo pročitajte sve tvrdnje/pitanja i ponuđene odgovore. Sva
pitanja i tvrdnje imaju samo JEDAN tačan odgovor. Zaokružite hemijskom olovkom slovo ispred
odgovora koji smatrate tačnim. Ukoliko pogrešite, precrtajte slovo ispred netačnog odgovora i
zaokružite slovo ispred drugog izabranog odgovora. Ne zaokružujte više odgovora jer automatski nećete
dobiti poene za to pitanje. Svaki tačan odgovor nosi po jedan poen. Ukupno možete steći najviše 30
poena.
Primer:
1. Službeni jezik u Brazilu je:
a. španski;
b. portugalski;
c. brazilski;
d. italijanski;
e. nemački.
Tačan odogovor je pod b, pa ćete zaokružiti slovo b ispred odgovora.
Imate li pitanja? Za vreme testa ne možemo da odgovaramo na vaša pitanja.
Imate 30 minuta da odgovorite na postavljene tvrdnje i pitanja. Možete početi sad.
2
Test opšte kulture
1. Josif Pančić je bio čuveni srpski:
a. matematičar;
b. slikar;
c. pevač;
d. botaničar;
e. novinar.
2. Kultni britanski komičari se ove godine ponovo okupljaju i snimaju novi film. Oni se zovu:
a. Neustrašivi;
b. Leteći cirkus Monti Pajtona;
c. Nedodirljivi;
d. Indeksovci;
e. Guniz.
3. Jedna od navedenih zemlja nije bila ugrožena velikim cunamijem iz 2004. godine koji je odneo
preko 200.000 žrtava?
a. Indija;
b. Maldivi;
c. Šri Lanka;
d. Tajland;
e. Argentina.
4. Sledeće godine se održavaju 22. zimske olimpijske igre u:
a. Sočiju;
b. Moskvi;
c. Sarajevu;
d. Beogradu;
e. Skoplju.
5. Najpopularnija društvena mreža među tinejdžerima je:
a. Facebook;
b. Twitter;
c. Myspace;
d. LinkedIn;
e. Google +.
3
Test opšte kulture
6. Britanski kralj, koga je Šekspir opisao u istoimenoj drami i pripisao mu rečenicu „Kraljevstvo za
konja“, a čiji su ostaci nedavno nađeni i identifikovani, zvao se:
a. Ričard lavlje srce;
b. Ričard III;
c. Princ Čarls;
d. Edvard VII;
e. Vilijam.
7. Nedavno preminuli srpski glumac, poznat po ulogama u predstavi „Šovinistička farsa“, serijama
„Bolji život“ i „Grlom u jagode“, kao i brojnim filmskim ulogama, je:
a. Josif Tatić;
b. Miodrag Petrović Čkalja;
c. Mija Aleksić;
d. Predrag Ejdus;
e. Rade Marković.
8. Početkom februara ove godine, Rimski papa je iznenadio svet, najavivši svoje povlačenje, potez
koji je gotovo bez presedana u modernoj istoriji. Koji je to papa?
a. Papa Jovan Pavle II;
b. Papa Benedikt XVI;
c. Papa Grgur XII;
d. Papa Jovan XXIII;
e. Papa Pije XII.
9. Prvi ministar prosvete u Srbiji bio je:
a. Joakim Vujić;
b. Vuk Stefanović Karadžić;
c. Žarko Obradović;
d. Dositej Obradović;
e. Lukijan Mušicki.
10. Za preduzeće koje ne može da plati dospele obaveze, odnosno nije platežno, kaže se:
a. da je kurentno;
b. da je kreditorsko;
c. da je kreditirano;
d. da nije solventno;
e. da nije akreditovano.
4
Test opšte kulture
11. Kako se zvao prvi srpski srednjevekovni kralj, koje godine i gde je krunisan?
a. Stefan Prvovenčani, 1217, Manastir Žiča;
b. Stefan Dušan, 1331, Svrčin;
c. Stefan Uroš Milutin, 1282,Manastir Banjska;
d. Vukan Nemanjić, 1217, Manastir Žiča;
e. Rastko Nemanjić, 1217, Manastir Žiča.
12. Koliko litara tečnosti najviše može stati u sud zapremine jednog kubnog metra?
a. 10;
b. 100;
c. 1000;
d. 10000;
e. 100000;
13. Petra, stari grad Nabatejaca, koji je pod zaštitom Organizacije Ujedinjenih nacija za zaštitu
svetske baštine – UNESCO, nalazi se u:
a. Siriji;
b. Jordanu;
c. Grčkoj;
d. Srbiji;
e. Italiji.
14. Vuk Jeremić, prethodni ministar spoljnih poslova Republike Srbije, trenutno se nalazi na poziciji:
a. Premijer Srbije;
b. Predsednik Srbije;
c. Predsedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija;
d. Predsedavajući Evropskog saveta;
e. Generalni sekretar NATO.
15. Nemački vojni napad na SSSR 1941. godine pripreman je pod nazivom:
a. Barbarosa;
b. Overlord;
c. Baklja;
d. Oluja;
e. Sneg.
5
Test opšte kulture
16. Koagulacija je:
a. saradnja;
b. kretanje;
c. razređivanje,
d. zgrušavanje;
e. nerazumevanje.
17. Otomansko carstvo je isto što i:
a. Rusko carstvo;
b. Persijsko carstvo;
c. Rimsko carstvo;
d. Tursko carstvo;
e. Nemačko carstvo.
18. Najpoznatiji roman Meše Selimovića je:
a. Rat i mir;
b. Na Drini ćuprija;
c. Derviš i smrt;
d. Buka i bes;
e. Aska i vuk.
19. Svrhu svog postojanja jedno preduzeće izražava kroz:
a. misiju;
b. organizacionu kulturu;
c. organizacionu strukturu;
d. plan proizvodnje;
e. plan marketinga.
20. Ako se nečiji stan ili kuća nalaze pod hipotekom, to znači:
a. da su planirani za rušenje;
b. da nisu građeni sa dozvolom za gradnju,
c. da se prodaju zbog dugova;
d. da su planirani za rekonstrukciju;
e. da se nalaze kao zalog za pozajmljeni novac.
6
Test opšte kulture
21. Nebesko telo koje se sa Zemlje vidi svakih 76 godina zove se:
a. Zvezda Danica;
b. Jupiter;
c. Halejeva kometa;
d. Pluton,
e. Mesec.
22. „Otac istorije“ je:
a. Homer;
b. Gaj Julije Cezar;
c. Isus Hrist;
d. Herodot;
e. Karl Marks.
23. Osteoporoza je bolest:
a. srca;
b. bubrega;
c. kostiju;
d. jetre;
e. kože.
24. Pulicerovu nagradu za autobiografiju „Od pašnjaka do naučenjaka“, 1924. godine dobio je
naučnik srpskog porekla:
a. Mihajlo Pupin;
b. Bulat Stanković;
c. Nikola Tesla;
d. Vladimir Ajdačić;
e. Miodrag Stojković.
25. Sve kruške spadaju u voće. Svo voće raste na drvetu. Prema tome, kruške rastu na drvetu.
Ovakvo zaključivanje je primer za:
a. indukciju;
b. tautologiju;
c. dedukciju;
d. redukciju.
e. traktat.
7
Test opšte kulture
26. Koji od navedenih programa služi za obradu teksta?
a. MS Project;
b. Adobe Photoshop;
c. MS Word;
d. MS Excel;
e. ACDSee.
27. 22. novembra ove godine navršava se 50 godina od atentata na jednog američkog predsednika.
Koji je to predsednik?
a. Lindon Džonson;
b. Ronald Regan;
c. Bil Klinton;
d. Franklin Delano Ruzvelt;
e. Džon Ficdžerald Kenedi.
28. Svoj ulaz na srpsko tržište najavio je poznati švedski trgovinski lanac:
a. Cora;
b. Primark;
c. H&M;
d. Lidl;
e. Tesco.
29. Ako ste nekom promptno odgovorili na poziv, šta to znači?
a. da ste odgovorili brzo;
b. da ste odgovorili pismom;
c. da ste odgovorili kasno;
d. da ste odgovorili detaljno;
e. da ste odgovorili neprijatnim tonom.
30. Akvizicija je:
a. osnivanje preduzeća;
b. gašenje preduzeća;
c. prodaja preduzeća;
d. preuzimanje preduzeća;
e. reorganizovanje preduzeća.
- KRAJ TESTA -
8
Test opšte kulture
Obrada podataka (Popunjava Komisija)
Ukupan broj poena: ______________________
Potpis članova Komisije:
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________
Download

Test opste kulture 2013 – Set B