KAKO LAKŠE ŽIVETI
SA CELIJAKIJOM?
Impresum:
Copyright 2010 Dr. Schär SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall, Italija
Sva prava zadržana. Štampanje i kopiranje, čak i delimično, kao i deljenje na internetu,
dozvoljeno je samo uz pisano odobrenje kompanije Dr. Schar SP
Tekst: Dr. Schär Professionals, prof.dr Biljana Vuletić , zweiblick // kommunikation
Dizajn: zweiblick // design, München
Štampa: Athesia
Januar 2013
KAKO LAKŠE ŽIVETI
SA CELIJAKIJOM?
UPUTSTVO ZA POČETAK ISHRANE BEZ GLUTENA
1
UVOD
Terapijski pristup celijačnoj bolesti potvrđuje veliku
misao Hipokrata 400. god. pre naše ere: „Neka hrana bude lek“ jer u slučaju ove bolesti ona to zaista i
jeste. Kamen temeljac u lečenju celijakije jeste potpuno i doživotno izbegavanje hrane sa glutenom.
Najšešće postavljeno pitanje naših pacijenata je
„Koliko striktna mora biti dijeta?“. Ona implicira pitanje, koja je doza ispod koje gluten može biti tolerisan? Poznato je da je morfološko oštećenje sluznice
dozno zavisno i da najminimalnija količina glutena
od samo nekoliko miligrama može indukovati kliničko, histološko ili laboratorijsko pogoršanje. Tolerancija je među celijačnim pacijentima varijabilna, individualna je i čini jedinstven slučaj nemogućim. To što
se kod nekih neće ispoljiti klinička manifestacija kao
na početku bolesti u slučaju prekidanja dijete, uopšte ne znači da se nisu stvorile ozbiljne morfološke
promene na sluznici tankog creva i imunološka reakcija, pacijenti se stoga najčešće varaju da dijeta
uopšte i nije bila potrebna. Prekidanje dijete predstavlja najveću grešku kako kod pacijenata kod kojih je inicijalno bolest bila simptomatska a naročito
2
je opasna kod onih asimptomatskih gde je celijakija
dokazana u programu skrininga te se njima treba
baviti sa posebnom pažnjom. Ova je baza na kojoj
se zasniva jedina razborita preporuka da NEMA tolerancije ili je to tzv. „nulta tolerancija“.
Dijeta bez glutena danas ne treba da bude problem i ne smeju postojati nedoumice, jer postoje
jasno definisani razlozi zbog kojih se sprovodi, vrlo
dostupni i široko rasprostranjeni izvori informacija
za pacijenta i roditelje, postoje knjige recepata, časopisi udruženja, sastanci unutar udruženja, radionice za razmenu iskustava o pripremi hrane a i liste
dozvoljenih namirnica se neprekidno obnavljaju.
Bliskom koordinacijom između porodice s jedne i
doktora i nutricioniste s druge strane se postiže
najveći uspeh u kontroli bolesti. Ostaje period adolescencije kao najosetljiviji po pitanju pridržavanja
dijete koji zahteva poseban nadzor i kontrolu.
Prof.dr Biljana Vuletić, pedijatar gastroenterolog
Pedijatrijska klinika, KC Kragujevac
Zmaj Jovina br. 30, Kragujevac
3
SADRŽAJ
1. CELIJAKIJA
1.1
Celijakija – pa šta onda?
1.2 Šta je celijakija?
1.3 Koji se simptomi pojavljuju?
7
8
10
1.4 Koji klinički oblici celijakije postoje?
11
1.5 Koliko je celijakija česta bolest?
14
1.6 Šta učiniti ako sumnjate na celijakiju?
17
1.7 Dermatitis herpetiformis Duhring (DH)
20
1.8 Nepodnošljivost laktoze
21
1.9 Kako se leči celijakija?
22
2. ISHRANA BEZ GLUTENA
4
2.1 Šta znači ishrana bez glutena?
25
2.2 Koji su pozitivni efekti ishrane bez glutena?
28
2.3 Žitarice bez glutena
30
2.4 Žitarice koje sadrže gluten
32
2.5 Šta je dozvoljeno jesti?
34
2.6 Zdrava, uravnotežena ishrana bez glutena
46
2.7 Kupovina proizvoda kao izazov
52
2.8 Proizvodi bez glutena
56
2.9. Saveti za kuvanje
58
SADRŽAJ
3. DR. SCHÄR
3.1 Dr. Schär kompanija
63
3.2 Schär već 30 godina brine za obolele od celijakije
66
3.3 Glutenfreeroads
68
4. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije
71
5
CELIJAKIJA
1
1.1
CELIJAKIJA –
PA ŠTA ONDA?
DIJAGNOZA KOJA OTVARA BROJNA PITANJA.
S postavljanjem dijagnoze celijakije, otvaraju se
brojna pitanja, naročito zbog potrebe za promenom u svakodnevnoj ishrani pa iz straha od
promene kvaliteta života. Strah je neopravdan jer
oboleli od celijakije mogu voditi bezbrižan život.
Pritom se moraju pridržavati pravila, koja je lako
savladati. Stoga, život s celijakijom može biti život
bez kompromisa.
7
1.2
ŠTA JE CELIJAKIJA?
CELIJAKIJA JE TRAJNA NEPODNOŠLJIVOST GLUTENA.
Celijakija je trajna nepodnošljivost imunog sistema na gluten koji se nalazi u žitaricama, kao
što su pšenica, raž, ječam, pir, kamut. Oboleli od
celijakije ne smeju jesti proizvode na bazi žitarica
koje sadrže gluten. Kod dece i odraslih s odgoU tankom crevu se
nalaze resice koje
služe za apsorbciju
hranljivih sastojaka.
varajućim genetskim predispozicijama unos namirnica koje sadrže gluten ili namirnica koje ga
sadrže samo u tragovima može dovesti do reakcije imunog sistema u crevu. U tom slučaju dolazi
do hronične upale i atrofije crevnih resica. U sluznici tankog creva nalaze se resice i fini izdanci,
mikrovili, koji povećavaju površinu preko koje se
vrši apsorpcija sastojaka. Kod obolelih od celijakije crevne resice i mikrovili gotovo su u potpunosti
atrofirali, pri čemu je oštećena sluznica.
Zbog toga se hranljivi sastojci kao što su belančevine, masti, ugljeni hidrati, vitamini i minerali manje
ili uopšte ne apsorbuju. Posledica je malnutricija
ili pothranjenost obolelih. Tvrdnju da su i genetski
faktori odgovorni za nastanak celijakije potvrđuje
8
raž
ječam
pšenica
činjenica da je kod rodbine u prvom kolenu primećena desetostruko veća učestalost celijakije
u odnosu na opštu populaciju. Međutim, brojni
geni koji upravljaju naslednim sklonostima nisu
još istraženi.
9
1.3
KOJI SE SIMPTOMI
POJAVLJUJU?
RAZLIČITI SIMPTOMI MOGU UPUĆIVATI NA CELIJAKIJU.
Tipični simptomi celijakije su proliv, gubitak težine, slabost, nadutost, bolovi u stomaku, mučnina, a kod dece smetnje u razvoju. U pojedinim
slučajevima pojavljuju se i simptomi izvan crevnog trakta npr. anemija zbog nedostatka gvožđa,
osteoporoza (gubitak koštane mase), amenoreja
(izostanak menstruacije), nedostatak vitamina ili
minerala. Stanja koja su posledica poremećaja
funkcionisanja imunog sistema, kao što su dijabetes tipa 1 i bolesti štitne žležde ili neurološke
bolesti, kao na primer epilepsija, ataksija i neuropatija, mogu ukazivati na celijakiju. Simptomi
celijakije su toliko raznoliki da se bolest deli u
različite kliničke oblike koje je potrebno uzeti u
obzir prilikom postavljanja dijagnoze.
10
1.4
KOJI KLINIČKI
OBLICI CELIJAKIJE
POSTOJE?
KRATAK OPIS KLINIČKIH OBLIKA CELIJAKIJE.
Tipična celijakija
Tipična ili simptomatična celijakija razvija se već
u najranijoj dobi, uobičajno nekoliko meseci nakon uvođenja ishrane koja sadrži žitarice, a pokazuje tipične simptome nedostatka nedostatka
hranjivih sastojaka: hronični proliv, smetnje u razvoju, gubitak apetita, mučnina i nadutost.
Atipična celijakija
Atipična celijakija nastupa tek kasnije sa simptomima koji se većinom pojavljuju izvan crevnog
trakta, kao što su anemija zbog nedostatka gvožđja, intolerancija laktoze, hronični bolovi u stomaku, oštećenja zubne gleđji, problemi s plodnošću, Dermatitis Herpetiformis Duhring i smetnje
u razvoju dece u školskog uzrasta.
11
Tiha celijakija
Tiha celijakija nema vidljivih simptoma, a dijagnoza se postavlja najčešće slučajno prilikom analize
krvi na temelju postojanja pozitivnih antitela. Iako
se kod ovog oblika celijakije ne pojavljuju vidljive
smetnje, oboleli postaju psihički i fizički sposobniji
čim započnu s ishranom bez glutena.
Potencijalna celijakija
Potencijalnom celijakijom smatraju se slučajevi
u kojima su pronađena odgovarajuća antitela u
krvi, ali nije potrebno uraditi biopsiju creva. Kod
osoba s ovim oblikom celijakije postoji mogućnost da se tokom vremena razviju vidljiva oštećenja tankog creva. Potencijalna celijakija često se
Celijakija znim
dolazi u ra
oblicima
može dijagnostikovati i kod osoba obolelih od nekog oblika autoimune bolesti, naročito dijabetesa
tipa 1 i bolesti štitne žlezde, odnosno osoba koje
pate od genetskih sindroma, kao što su Downov,
Turnerov i Williamsov sindrom ili nedostatak antitela klase IgA.
12
LEDENI BREG CELIJAKIJE
TIHA CELIJAKIJA
Vidljivo oštećenje
mukoze
TIPIČNA I ATIPIČNA
CELIJAKIJA
Normalna
mukoza
POTENCIJALNA
CELIJAKIJA
13
1.5
KOLIKO JE CELIJAKIJA
ČESTA BOLEST?
BOLEŠĆU JE POGOĐENO DO 1% POPULACIJE.
Proteklih godina se pokazalo da je celijakija puno
češća nego što se mislilo. U različitim državama
opisana prevalencija celijakije od približno 1:100
do 1:500. To znači da je oko 1% populacije obolelo
od celijakije, pri čemu se uglavnom radi o asimptomatskim slučajevima, dakle slučajevima u kojima
ne dolazi do tipičnog oblika celijakije i stoga nisu
dijagnostikovani. Celijakija često nije dijagnostikovana ni u mnogim zemljama Istočne Europe pa
tamna brojka dostiže visoke vrednosti.
t
Ucˇestaloes je
celijakij o visoka!
izuzetn
14
Koliko je česta
celijakija? Obolela
je 1 od 100 osoba
15
16
1.6
ŠTA UČINITI
AKO SUMNJATE NA
CELIJAKIJU?
RAZLIČITA ISPITIVANJA I ANALIZE VODE KA JEDINSTVENOJ
DIJAGNOZI.
U slučaju simptoma koji ukazuju na celijakiju, za
prvu dijagnozu je najčešće dovoljno uraditi analizu krvi. Konačnu dijagnozu je moguće postaviti
samo biopsijom creva. Prilikom biopsije uzimaju
se i ispituju delovi tkiva kako bi se utvrdilo moguće oštećenje tankog creva.
NEMOJT
započeti isEh
bez glutena ranu
dijagnoze! pre
17
Serološke analize
Analize iz krvi mogu potvrditi sumnju na celijakiju.
Pritom se u prvom redu ispituju antitela na tkivnu
transglutaminazu (Anti tTG) klase IgA. Ove analize
krvi su rutinske i krajnje pouzdane. I utvrđivanje
antiendomizijalnih antitela (EMA) takođe je pouzdano, ali se ne radi često. Antiglijadinska antitela
(AGA) klase IgA i IgG naročito su pouzdana kod
dece ispod 3 godine starosti jer daju tačniji rezultat nego druga antitela. Samo promena AGAIgG nije odlučujuća za dijagnostikovanje, osim
kod dece s nedostatkom IgA.
18
Biopsija tankog creva
U slučaju pozitivnih rezultata iz analize krvi, potrebno je uraditi biopsiju tankog creva pomoću
gastroduodenoskopije kako bi bilo moguće
postaviti jedinstvenu dijagnozu. Ako su analize
krvi pozitivne, a utvrđene su i tipične promene u
području tankog creva, može se definitivno potvrditi dijagnoza celijakije.
19
1.7
DERMATITIS
HERPETIFORMIS
DUHRING (DH)
DH JE KOŽNA MANIFESTACIJA CELIJAKIJE.
DH je oblik celijakije koji se manifestuje kao upalna
bolest kože. Stoga se ovaj oblik naziva i kožnom celijakijom. Kod pacijenta kod koga se dijagnostikuje
DH, to se automatski smatra celijakijom, međutim
ne i obrnuto. Za DH su karakteristične papule na
koži koje jako svrbe i obično su crvene boje. Kod
DH je kožnaija
manifestac
celijakije
90% obolelih ovaj kožni osip se pojavljuje na laktovima i podlakticama. Jedino uzročno i efikasno
lečenje DH jeste strogo pridržavanje ishrane bez
glutena. Kod većine obolelih potrebno je dugo vremena (nekoliko meseci ili godina) dok se ishranom
bez glutena ne eliminišu simptomi bolesti. Stoga
je u međuvremenu potrebno sprovoditi i dodatni
tretman lekovima. Ishrana bez glutena smanjuje
opasnost od dugoročnih zdravstvenih problema i
potvrđuje optimalno zdravstveno stanje.
20
1.8
NEPODNOŠLJIVOST
LAKTOZE
INTOLERANCIJA NA LAKTOZU ČESTO
JE POVEZANA S CELIJAKIJOM.
Pre dijagnoze, a takođe i neposredno nakon nje,
Intoleran
na laktozucijcˇae
je povezana s sto
celijakijom
kod obolelih od celijakije može doći do intolerancije na laktozu uzrokovanu oštećenjem sluznice
tankog creva. U tim slučajevima unos namirnica
koje sadrže laktozu može prouzrokovati simptome
kao što su bolovi u stomaku i nadutost. Za lečenje
intolerancije na laktozu potrebno je izbegavati namirnice s visokim procentom laktoze (punomasno
mleko, sladoled proizveden od mleka, sveži sir i sl.).
Umesto punomasnog mleka može se upotrebljavati mleko s malo laktoze ili sojino mleko koje se
može naći u gotovo svim supermarketima. U nekim slučajevima intolerancija laktoze može ostati i
nakon početka ishrane bez glutena i normalizacije
sluznice tankog creva. Razlog tome je manjak enzima koji je naročito karakterističan za populaciju
južne Europe, a celijakija nije uzrok.
21
1.9
KAKO SE LEČI
CELIJAKIJA?
ŽIVOT BEZ TEGOBA ZAHVALJUJUĆI ISHRANI
BEZ GLUTENA.
Strogim pridržavanjem ishrane bez glutena dolazi do potpunog nestanka simptoma bolesti bez
upotrebe lekova. Ishrana bez glutena obezbeđuje
obolelom optimalno zdravstveno stanje, pacijent
se oseća bolje, tegobe nestaju, a telesno i duševno stanje se poboljšava.
Dijagnoza celijakije i potrebna promena ishrane
otvaraju brojna pitanja za pacijenta. Stoga je preporuka da se pacijenti posavetuju s nutricionistom
i to odmah po postavljanju dijagnoze, ali i kasnije u
slučaju problema s ishranom bez glutena.
22
Budućnost terapije celijakije
Trenutno su u toku različita zdravstvena istraživanja radi otkrivanja drugih mogućnosti terapije. Na
primer, ispituje se mogućnost razvoja delotvorne
pilule ili tablete protiv celijakije. To je doduše još
uvek u ranoj fazi istraživanja. Izjave istraživača su
usaglašene: Ishrana bez glutena je još uvek najbolja i najdelotvornija terapija celijakije, koju će
u budućnosti biti eventualno moguće “zameniti”
lekovima.
23
ISHRANA
BEZ GLUTENA
24
2
2.1
ŠTA ZNAČI ISHRANA
BEZ GLUTENA?
ISHRANA BEZ GLUTENA JE JEDINA TERAPIJA
ZA CELIJAKIJU
Danas je jedina poznata terapija kod celijakije
ishrana bez glutena. Pritom treba obratiti pažnju
na to da se izbegavaju sve namirnice proizvedene od žitarica koje sadrže gluten. I najmanje količine glutena mogu prouzrokovati oštećenja, mada
ne dolazi uvek i kod svih obolelih do trenutnih reakcija i tegoba. Dugoročno gledano, može doći
do ponovnog opterećenja sluznice creva bez vidljivih simptoma.
25
Zbog toga je izuzetno važno biti oprezan prilikom
odabira namirnica. Prelaskom na bezglutensku
ishranu dolazi do brojnih pozitivnih promena i
osigurano je optimalno zdravstveno stanje bez
uzimanja lekova.
Nije jednostavno odreći se hleba i testenine, bitnih sastojaka ishrane. Uvođenje ishrane bez glutena lakše je zahvaljujući brojnim namirnicama
koje prirodno ne sadrže gluten (pirinač, krompir,
meso, riba, voće, povrće...), kao i dijetetskim proizvodima bez glutena (hleb, testenine, kolači, testa za picu, brašno, keksovi, slatkiši, gotova jela).
Dijetetski proizvodi namenjeni bezglutenskoj
ishrani označeni su natpisom “bez glutena” i/ili
simbolom precrtanog klasa pšenice, a mogu se
nabaviti u apotekama, boljim supermarketima,
megamarketima što olakšava odabir prilikom
kupovine.
26
27
2.2
KOJE SU POZITIVNE
STRANE BEZGLUTENSKE
ISHRANE?
SIMPTOMI NESTAJU, VREDNOSTI SE NORMALIZUJU.
Prelaskom na bezgutensku ishranu simptomi
nestaju, normalizuju se vrednosti utvrđene analizom krvi i normalizuje se sluznica tankog creva.
Kod obolelih od celijakije s tipičnim simptomima,
naročito kod dece, dejstva ishrane bez glutena
su brzo vidljiva. Nakon samo nekoliko dana dolazi do poboljšanja apetita i opšteg zdravstvenog stanja, proliv prestaje, razvoj dece se normalizuje. Prestaju i mogući nedostaci, kao što je
smanjena mineralizacija kostiju ili anemija zbog
nedostatka gvožđa. Ishrana bez glutena, naročito ako je uvedena odmah nakon postavljanja
dijagnoze, smanjuje opasnost od dugoročnih
zdravstvenih problema.
28
DOBRO JE ZNATI
dolazi do normalizacije sluznice tankog creva;
telo apsorbuje i iskorišćava hranljive sastojke;
normalizuje se telesna težina;
poboljšava se opšte zdravstveno stanje.
29
2.3
ŽITARICE
BEZ GLUTENA
PONUDA ŽITARICA BEZ GLUTENA VEĆA JE
NEGO ŠTO SE MISLILO.
Postoje vrste žitarica koje prirodno ne sadrže
gluten i mogu se koristiti umesto onih koje ga
sadrže. U žitarice koje prirodno ne sadrže gluten spadaju: pirinač, proso, heljda, amarant, tef
i kvinoja.
Priprema hleba, slatkiša i drugih proizvoda od žitarica bez glutena razlikuje se od pripreme istih
proizvoda od žitarica koje ga sadrže, jer je gluten
lepljiva belančevina koja olakšava postupak pečenja. Kod žitarica koje prirodno ne sadrže gluten
obratite pažnju da nisu kontaminirane žitaricama
koje ga sadrže (npr. prilikom mlevenja, transporta ili
skladištenja). Kako biste bili sigurni, upotrebljavajte
žitarice i brašno s oznakom “bez glutena” ili koje
preporučuju društva za celijakiju.
30
kukuruz
pirinac
proso
plodovi mahunarki
amarant
kvinoa
heljda
krompir
Nadalje, krompir i plodovi mahunarki, kao što su
grašak i sočiva, takođe ne sadrže gluten i važan
su sastavni deo uravnotežene ishrane bez glutena.
Najbolje je upotrebljavati celu paletu žitarica bez
glutena, kao i krompir i različite plodove mahunarki,
te na taj način planirati raznolik jelovnik. To je temelj
uravnotežene i zdrave ishrane.
31
2.4
ŽITARICE KOJE
SADRŽE GLUTEN
VAŽNO JE TAČNO ZNATI U KOJIM SE NAMIRNICAMA
NALAZI GLUTEN.
Lepljiva belančevina gluten se nalazi u sledećim
vrstama žitarica: pšenici, ječmu, raži, ovasu.
Oboleli od celijakije treba da budu dobro upoznati
sa ovim vrstama žitarica kako bi izbegli gluten u
svojoj ishrani.
32
pšenica
ječam
raž
pir
kamut
ozimi pir
tritikale
zob
33
2.5
ŠTA MOZETE
JESTI?
SVE NAMIRNICE DELIMO U TRI GRUPE
PREMA FAKTORU RIZIKA.
SIGURNE NAMIRNICE
Postoje brojni proizvodi koji prirodno ne sadrže gluten i sigurni
su za upotrebu: prethodno navedene vrste žitarica bez glutena,
krompir, plodovi mahunarki, tapioka, kesten, mleko i mlečni
proizvodi, meso, riba, jaja, biljna ulja, voće i povrće. Osim toga,
postoje brojni dijetetski proizvodi bez glutena (hleb, testenina,
kolači, testo za picu, brašno, keksići, slatkiši pa čak i različita
gotova jela). Ovi su proizvodi označeni oznakom “bez glutena”,
odnosno simbolom precrtanog klasa pšenice. Ta oznaka
osigurava da proizvod ne sadrzi gluten i da je usaglašen sa
važećim zakonskim odredbama.
34
Na sledećim stranicama možete naći
pregledne tabele sa sigurnim, rizičnim
i zabranjenim namirnicama. Imajte na
umu da ovi popisi nisu sveobuhvatni
i dodatno se informišite u Udruženju
Srbije za Celijakiju*
RIZIČNE NAMIRNICE
Rizične su sve namirnice koje mogu sadržati gluten kao sastojak
ili dodatak. Na primer, gotova jela, suvomesnati proizvodi, sojini
umaci, sladoled. Naročito je važno pročitati spisak sastojaka na
ovim namirnicamaa, budući da gluten mora biti naveden u sastojcima proizvoda. U rizičnu grupu spadaju i namirnice za koje postoji
mogućnost da su prilikom proizvodnje kontaminirane glutenom.
U ovom slučaju treba pročitati spisak namirnica koje ne sadrže
gluten kod lokalnih društva za celijakiju.
ZABRANJENE NAMIRNICE
Zabranjene su sve vrste žitarica i namirnice koje sadrže gluten,
pšenicu, raž, ječam, pir, kamut, ozimi pir i tritikale, na primer,
hleb, pica, testenina, keksovi, kolači, krekeri… Zob je takođe
potrebno izbegavati jer je često kontaminirana glutenom.
35
ŽITARICE
SIGURNO BEZ GLUTENA
Krompir, pirinač, tef, heljda, kvinoa, amarant, brašno od semenki
rogača, tapioka, manioka, kesten.
Obratite pažnju na opasnost od kontaminacije žitarica – prednost dajte dijetetskim proizvodima s odgovarajućom oznakom.
RIZIČNO
(potrebno je detaljno proučiti spisak sastojaka!)
Gotovi proizvodi (npr. pire od krompira), čips od krompira,
ekspandirani pirinač.
ZABRANJENO, SADRŽI GLUTEN
Pšenica, zob, ječam, raž, pir, tritikale, emmer, kamut, zelena pira,
jednozrna pšenica, bulgur, kus-kus.
Sve testenine, pekarski proizvodi, pahuljice, musli i drugi proizvodi,
koji se proizvode od ovih vrsta žitarica.
36
VOĆE
SIGURNO BEZ GLUTENA
Svo voće i orašasti plodovi.
RIZIČNO (potrebno je detaljno proučiti deklaraciju i spisak sastojaka!)
Suvo voće.
37
MLEČNI PROIZVODI
SIGURNO BEZ GLUTENA
Mleko, prirodni jogurt, pavlaka, svež sir, kao što je quark,
mascarpone, mozzarella, prirodni sir, kao što je edamer, gauda,
ementaler, parmezan.
RIZIČNO
(potrebno je detaljno proučiti spisak sastojaka!)
Kreme i pudinzi, gotovi mlečni napitci, topljeni sir, roquefort,
proizvodi od sira.
ZABRANJENO, SADRŽI GLUTEN
Mlečni proizvodi sa žitaricama, npr. jogurt s muslijem.
38
39
POVRĆE
SIGURNO BEZ GLUTENA
Sve vrste povrća i plodova mahunarki.
RIZIČNO
(potrebno je detaljno proučiti spisak sastojaka!)
Gotova jela od povrća.
ZABRANJENO, SADRŽI GLUTEN
Jela sa paniranim ili u brašnu pripremljenim povrćem i
žitaricama.
40
MESO, RIBA I JAJA
SIGURNO BEZ GLUTENA
Sve vrste mesa, ribe i jaja.
RIZIČNO
(potrebno je detaljno proučiti spisak sastojaka!)
Gotovi proizvodi i umaci s mesom ili ribom, suvomesnati proizvodi.
ZABRANJENO, SADRŽI GLUTEN
Riba ili meso panirani, pripremljeni sa brašnom i/ili s umacima
koji sadrže gluten.
41
42
SLATKIŠI I ZASLAĐIVAČI
SIGURNO BEZ GLUTENA
Sve vrste šećera, med, marmelada.
RIZIČNO
(potrebno je detaljno proučiti popis sastojaka!)
Čokolada, bombone, kakao, sladoled, žvakaće gume.
ZABRANJENO, SADRŽI GLUTEN
Čokolada sa žitaricama.
43
MASTI, ZAČINI, UMACI I
DODACI ZA PEČENJE
SIGURNO BEZ GLUTENA
Sva ulja, maslac, margarin, mast, sirovi začini, so, biber.
RIZIČNO
(potrebno je detaljno proučiti spisak sastojaka!)
Gotovi umaci, umaci od soje, začini, kocke za supu, dodaci za
pečenje npr. prašak za pecivo.
ZABRANJENO, SADRŽI GLUTEN
Svi umaci sa sastojcima koji sadrže gluten.
44
NAPITCI
SIGURNO BEZ GLUTENA
Osvežavajući napitci, kao što su koka-kola, limunada, kafa, čaj,
voćni sokovi, voćni nektar, različita alkoholna pića osim piva i
slatkog viskija.
RIZIČNO
(potrebno je detaljno proučiti spisak sastojaka)
Gotove mešavine za frape, kakao.
ZABRANJENO, SADRŽI GLUTEN
Pivo, zamena za kafu koja sadrži ječam ili slad, napitci s
balastnim sastojcima koje sadrže gluten, napitci koji sadrže zob.
45
2.6
ZDRAVA,
URAVNOTEŽENA
ISHRANA BEZ
GLUTENA
VAŽNA JE RAZNOLIKOST!
Kako biste ostali zdravi i fizički sposobni, pazite
na raznolikost ishrane, pijte puno tečnosti, budite
umereni sa solju i redovno se krećite. Zdrava i uravnotežena ishrana može se predstaviti piramidom
koja se sastoji od različitih sastojaka. Svaki deo
obuhvata jednu grupu namirnica.
SAVET!
Raznovnrasnost
Promenje
Kreta
46
Namirnice na dnu piramide (povrće i voće) potrebno je konzumirati u većim, a one na vrhu (masti, slatkiši) u manjim količinama.
Masti, ulja,
slatkiši
Meso, riba, jaja, mleko
i mlečni proizvodi
Žitarice, krompir,
plodovi mahunarki
Voće i
povrće
Kretanje i
tečnost
47
Voće i povrće:
Uz svaki glavni obrok
Voće i povrće sadrže vlakna, vitamine, minerale,
elemente u tragovima i antioksidanse. Dnevno bi
trebalo jesti 3 obroka povrća i 2 voća, po mogućnosti različitih boja (1 obrok = najmanje 120 g = jedna
puna šaka).
Proizvodi od žitarica, krompir
i plodovi mahunarki:
Svakodnevno
Proizvodi od žitarica, kao što su hleb i testenina
bez glutena, krompir, pirinač, heljda, amarant i
kvinoja, ali i plodovi mahunarki, kao što je grašak,
boranija, sočivo ili slanutak, sadrže brojne ugljene
hidrate, uz to i belančevine, vitamine B kompleksa,
i minerale. Jačaju telo energijom koju ono može
lako da iskoristi. Uz svaki glavni obrok potrebno je
pojesti jednu namirnicu iz ove grupe, dakle 3 puta
dnevno. Jedan obrok = pribl. 80–100 g hleba bez
glutena, pribl. 200 g krompira, pribl. 100 g testenine
bez glutena, 60–100 g plodova mahunarki.
48
Mleko i mlečni proizvodi:
Svakodnevno
Mleko i mlečni proizvodi, kao što su jogurt, sveži
sir. Sadrže belančevine, masti, kalcijum i vitamine.
Jedite 2–3 obroka, po mogućnosti sa smanjenim
udelom masti. Jedan obrok = pribl. 200 ml mleka,
150–180 g jogurta ili svežeg sira, 30 g sira.
Meso, riba, jaja:
Svakodnevno u dovoljnim količinama
Meso, riba i jaja sadrže belančevine, masti, minerale i vitamin B. Biljni izvori belančevina, kao što
je tofu, a delimično i plodovi mahunarki, mogu se
ubrojiti u ovu grupu. Dnevno bi obavezno trebalo
konzumirati 1 obrok mesa ili ribe (pribl. 100–120 g)
ili alternativno 2 puta nedeljno mahunarke (pribl.
60 g) ili ipak alternativne izvore belančevina. Najzdravije su krta govedina, perad i riba. Jaja bi trebalo jesti najviše 2 puta nedeljno.
49
Masti, ulja, slatkiši:
Svakodnevno umereno
Masti i ulja sadrže esencijalne masne kiseline i vitamine rastvorljive u mastima (A, D, E, K). Najzdravija
su biljna ulja, kao što su hladno ceđeno maslinovo ulje i ulja semenki. Dnevno unosite najviše 3
obroka po 10 g. Životinjske masti, npr.maslac, treba
konzumirati umereno. Slatkiše, slane grickalice i zaslađena pića konzumirajte samo povremeno i ne
preterujte sa šećerom.
MALE NAPOMENE
• dnevno je potrebno popiti najmanje 1,5–2 litra tečnosti.
Preporučuju se obična ili mineralna voda, razredjeni voćni ili povrćni
sokovi, nezaslađeni biljni i voćni čajevi;
• jela je potrebno pripremati pažljivo i bez masti (pečenje, kuvanje
na pari);
• jedite polako, dobro sažvaćite hranu i uživajte u jelu;
• upotrebljavajte više svežih biljaka i začina umesto soli;
• pazite na raznolikost ishrane;
• alkohol pijte samo umereno;
• prilikom pripreme upotrebljavate proizvode koji sigurno ne sadrže gluten;
• izbegavajte kontaminaciju namirnicama koje sadrže gluten;
• redovno se bavite fizičkom aktivnošću.
50
51
2.7
KUPOVINA PROIZVODA
KAO IZAZOV
NEKOLIKO PRAVILA I SAVETA OLAKŠAVA
ODLUKU PRI KUPOVINI.
Svakodnevna kupovina namirnica bez glutena u
početku nije tako jednostavna za obolele od celijakije. Paleta proizvoda čini se širokom, ali pri svakoj kupovini postavlja se pitanje: Da li smem to da
jedem? Ako se pridržavamo određenih informacija, kupovina proizvoda bez glutena ubrzo postaje
rutina.
52
SAVETI ZA BEZBEDNU KUPOVINU PROIZVODA
BEZ GLUTENA
pažljivo pročitajte spisak sastojaka na pakovanju: gluten
može biti prisutan u brojnim proizvodima;
brojne namirnice prirodno ne sadrže gluten: meso, riba,
voće, povrće, mleko, mnogi mlečni proizvodi, pirinač,
krompir, mahunarke;
brojni proizvođači, kao na primer Schär, proizvode posebne proizvode bez glutena, kao što su hleb, testenina,
kolači, keksovi, grickalice i drugi gotovi proizvodi;
Pri izboru proizvoda obratite pažnju i prednost dajte
proizvodima s naznakom “bez glutena” ili simbolom
precrtanog klasa pšenice.
53
Prepoznavanje glutena u proizvodima
Gluten nije uvek lako prepoznati u proizvodima.
Pri kupovini nemojte žuriti i detaljno proverite
spisak sastojaka pojedinih proizvoda kako biste bili sigurni da proizvod ne sadrži gluten. Kod
proizvoda koje kupujete svakodnevno takođe
povremeno pročitajte spisak sastojaka, jer često
dolazi do promene sastava. Ako vam je neki sastojak na deklaraciji nepoznat, radije ne kupujte
proizvod. Može se dogoditi da proizvod ne sadrži gluten iako je naveden na spisku: na primer,
biljno ulje nikad ne sadrži gluten, čak i ako se
radi o uljima proizvedenima od žitarica koje sadrže gluten. Skrob koji sadrži gluten mora biti
na odgovarajući način označen u državama EU.
Ako je navedeno samo “skrob” ili “modifikovani
skrob”, on mora biti bez glutena.
54
Pomoć pri kupovini proizvoda bez glutena mogu
biti i informacije lokalnog društva za celijakiju.
Pojedina društva za celijakiju nude i detaljne spiskove namirnica za svakodnevnu kupovinu. Učlanite se u društvo za celijakiju kako biste dobili
spiskove namirnica i druge savete i važne informacije o načinu postupanja kod celijakije kao i o
ishrani bez glutena.
www.celijakija.rs
55
2.8
PROIZVODI
BEZ GLUTENA
VELIKA PONUDA PROIZVODA OLAKŠAVA ŽIVOT
S CELIJAKIJOM.
Kompanija Schar nudi najveću sigurnost prilikom
kupovine proizvoda namenjenih obolelima od celijakije. Uravnoteženi jelovnik mora da sadrži i proizvode od žitarica koje daju visokovredne ugljene
hidrate, balastne sastojke i minerale. Tu spadaju
brašno, musli, hleb, testenina i pica i dr. Za obolele
od celijakije u ovoj grupi namirnica postoji veliki
broj dijetetskih proizvoda prilagođenih njihovim
potrebama, koji imaju jednako dobar ukus kao i
proizvodi koji sadrže gluten, a omogućavaju život
=
Bez glutenapm
ispod 20 p g)
(2 mg/100
56
bez teškoća i ograničenja.
ŠTA ZNAČI “BEZ GLUTENA”?
Kada je dozvoljeno označiti proizvod oznakom “bez glutena”?
Definicija izraza “bez glutena” razlikuje se u različitim državama..
Komisija Codex alimentarius na svom je 31. zasedanju u junu
2008. prihvatila kodeks pod nazivom “Codex Standard for Foods
for Special Dietary Use for Persons Intolerant to gluten”. 20. januara
2009. ove su smernice donesene izvan EU u uredbi Komisije (EZ)
br. 41/2009 za sastavljanje i označavanje namirnica prikladnih za
osobe koje su intolerantne na gluten. Prema novim odredbama
EU-a, proizvod s maks. 20 ppm (2 mg/100 g) glutena smatra se
proizvodom BEZ GLUTENA.
Namirnice sa 21-100 ppm glutena moraju imati oznaku “vrlo mali
sadržaj glutena”. Prelazni rok za ovu odredbu je 1. januar 2012.
Proizvodima, odnosno proizvođačima, koji zahvaljujući odgovarajućem zakonu upravljanja kvalitetom i odgovarajućim proverama
mogu tražiti da u proizvodima nema glutena, društvo za celijakiju
određene države daje simbol precrtanog klasa pšenice koji simboliše “bez glutena”.
57
2.9
SAVETI ZA KUVANJE
KAKO UČINITI KUHINJU “BEZGLUTENSKOM”.
Osim opreznosti prilikom odabira namirnica bez
glutena, u kuhinji je potrebno obratiti pažnju da
iste nisu kontaminirane glutenom prilikom čuvanja i/ili pripremanja.
Pomoću nekoliko jednostavnih saveta bez problema ćete izbeći kontaminaciju glutenom u svojoj kuhinji.
58
59
SAVETI ZA “BEZGLUTENSKU” KUHINJU
Potrebno je na novi način organizovati sadržaj u kuhinjskim ormarićima i ostavama. Strogo odvojite proizvode
koji sadrže gluten od onih koji ga ne sadrže i stvorite svoj
“kutak bez glutena”.
Bilo bi dobro upotrebljavati dva tostera, jedan koristite isključivo za hleb bez glutena, a isto primenite i na korpe
za hleb.
Jela bez glutena nemojte dodirivati rukama na kojima se
nalaze ostaci brašna ili kuhinjskim uređajima koji su bili u
kontaktu s jelima koja sadrže gluten.
Jela bez glutena postavljajte isključivo na čiste površine
(radne ploče, lim za pečenje itd.), a radne ploče i kuhinjske uređaje (oklagija, sito i sl.) temeljno očistite pre kuvanja ili pečenja.
60
SAVETI ZA “BEZGLUTENSKU” KUHINJU
Za površine koje su možda kontaminirane upotrebljavajte
papir za pečenje ili aluminijsku foliju kao podlogu.
Ako upotrebljavate mlin za žitarice, pazite da ga upotrebljavate samo za žitarice bez glutena.
Drveni pribor treba upotrebljavati samo za pripremu
hrane bez glutena jer se u urezima mogu nalaziti ostaci
brašna.
Nemojte upotrebljavati ulje ili vodu koje ste prethodno
upotrebili za prženje ili kuvanje paniranih jela koja sadrže gluten.
61
DR. SCHÄR
62
3
3.1
DR. SCHÄR
KOMPANIJA
NAMIRNICE BEZ GLUTENA: SIGURNE, UKUSNE I INOVATIVNE.
Stvaranje inovativnih rešenja za ljude kojima je potrebna ishrana bez glutena: to je već 30 godina
misija preduzeća Dr. Schär. Kao vodeći evropski
proizvođač na tržištu bezglutenskih proizvoda, preduzeće sa šest brandova – Schär, DS, Beiker, Glutano, Glutafin i Trufree – izgradilo je širok asortiman
konvencionalnih i smrznutih proizvoda bez glutena
koji osim što su visokokvalitetni, potpuno sigurni i
inovativni, takođe su i izvanrednog ukusa. Ovi se
proizvodi prodaju širom sveta.
Kako bi uskladili stvaranje zdrave ishrane za obolele od celijakije i ukusne hrane s najvećom mogućom sigurnošću i kvalitetom, u preduzeću dr.
Schär vrlo smo rano izgradili deo za istraživanje
i razvoj te započeli s ulaganjima u ista. Saznanja
koja stručnjaci tu steknu primenjuju se u razvoju proizvoda – zajedno s rezultatima istraživanja
63
tržišta i stalnim dijalogom s klijentima i kupcima.
Samo na taj način moguće je ići u korak s vremenom i nuditi obolelima od celijakije atraktivne
i inovativne proizvode kao najbolje moguće rešenje njihovih problema s ishranom.
64
65
3.2
VEĆ 30 GODINA GARANTUJE ZA OBOLELE
OD CELIJAKIJE
Već više od četvrt veka preduzeće Schär omogućava ljudima sa nepodnošljivošću glutena da vode
bezbrižan i lep život: s najvećom ponudom visokokvalitetnih proizvoda, koji prirodno ne sadrže gluten
i kontrolisanim sastojcima za najveću moguću sigurnost i kvalitet ukusa. Proizvodi kompanije Schär
mogu se kupiti u megamarketima, prodavnicama
zdrave hrane, i supermarketima.
Stručnost kompanije Schär po pitanju celijakije
seže dalje od palete proizvoda: Schär podržava
lekare i nutricioniste širom Evrope pri dijagnostii bez
Namirnice sa
Sigurno
bez glutena
ječam, raž, pir,
pšenica, zob,
kamut, zelena
tritikale, emmer,
pšenica, bulgur,
pira, jednozrna
kus-kus
(npr. pire od
gotovi proizvodi
od krumpira,
krumpira), čips
riža
ekspandirana
sve voće i orašasti
Povrće
Mliječni proizvodi
Meso, riba i jaja
umaci i
Masti, začini,
dodaci za pečenje
Slatkiši i sladila
sve vrste povrća
mahunarki
plodovi
i plodova
jogurt, vrhnje,
mlijeko, prirodni
što je Quark,
svježi sir, kao
Mozzarella, prirodni
Mascarpone,
edamer, gauda,
sir, kao što je
ementaler, parmezan
ribe i jaja
sve vrste mesa,
margarin, mast,
sva ulja, maslac,
sol, papar
ocat, sirovi začini,
sve vrste šećera,
med,
pruža obolelima pomoć u vidu brojnih in-
pekarski proizvodi,
sve tjestenine,
i dr., kojij se proipahuljice, müsli
vrsta žitarica
zvode od ovih
od
na opasnost
Obratiti pažnju
brašna
kontaminacije
Voće
kovanju i savetovanju obolelih od celijakije. Schär
Zabranjeno,
sadrži gluten
potrebno je
popis sastojaka!
divlju
krumpir, riža (uključujućiamarant,
kvinoa,
rižu), tef, heljda,
rogača,
brašno od sjemenki
kesten
tapioka, manioka,
Žitarice
glutena
Rizičnodetaljno proučiti
suho voće
gotova jela od
ili u brašnu
jela sa paniranim
povrćem i žitaripripremljenim
cama
povrća
ovi mliječni
gotovi
kreme i pudinzi,
oquefort,
sir, roquefort,
napitci, topljeni
sira
proizvodi od
maci s
i umaci
gotovi proizvodi
uhomesnati
suhomesnati
mesom ili ribom,
proizvodi
aci od soje,
umaci
gotovi umaci,
ke, dodaci za
začini, buillon-kocke,
šak za pecivo
prašak
pečenje npr.
oni, kakao,
čokolada, bomboni,
će gume
sladoled, žvakaće
formacija i usluga.
sa žitaricama,
mliječni proizvodi
npr. jogurt s müslijem
Celijakija – što je
to?
Celijakija
ili meso ili pripreje trajna nepodnošljivost
panirani riba
i/ili umacima
mljeni sa brašnom
vrstama žitarica:
pšenici, raži,
koji sadrže gluten
glutena, bjelančevine
koja je prisutna
u sljedećim
ječmu, zobi i piru.
Konzumiranjem žitarica
do upale crijeva,
ili namirnica koje
atrofije crijevnih resica
i oštećenja sluznice
– ili se apsorbiraju
tankog
samo djelomično
– hranjive tvari,
masti, ugljikohidrati,
vitamini i minerali.
Posljedica toga
svega kod mladih
je
pacijenata.
sadrže gluten, dolazi
crijeva.
Zatokojise ne apsorbiraju
sastojcima
svi umaci sa
kao što su bjelančevine,
sadrže gluten
malapsorpcija, prije
čokolada sa žitaricama
5 SAVJETA ZA CELIJAKIJU
SHR06
marmelada
SIMPTOMI
za kavu koja
pivo, zamjena
s
DIJAGNOZA
ili slad, napitci
ne za frape,
ječamsimptomi
Različiti
sadrži
gotove mješavine
mogu
su
tvarima koje sadržeupućivati na celinapitci, kao što
Celijakija se može
jakiju. Tipični
balastnim
kakao
simptomi su: proljev,
osvježavajući
dokazati u krvi odrekoji sadrže zob
gubitak
napitci
kava, čaj, voćni
đivanjem određenih
težine
gluten,
i slabost, napuhnutost
Cola, limunada,
antitijela (antiglijadintrbuha, bonektar, različita
ska protutijela tTg,
lovi u trbuhu, mučnina
sokovi, voćni
endomizijska protui smetnje u rastu,
osim piva i slatkog
tijela EMA, a kod
osobito kod djece.
alkoholna pića
djece ispod 3 godine
Kod odraslih osoba
starosti također
može doći i do simptoma
viskija
AGA, razreda IgA
izvan područja
i IgG).
Za potvrdu dijagnoze
crijeva: slabosti,
umora, anemije,
potrebno je izvršiti
ostebiopsiju tankog crijeva.
oporoze, nedostatka
er zdrave hrane.
uter
bute
distrrib
vitamina i minerala
odeći distributer
d.o.o. vodeći
i nepodnošenja
distributer Pretti
laktoze.
g., zastupnik i
www.pretti.hr
prisutan od 2000.
[email protected],
Dr. Schär u Hrvatskoj
TERAPIJA – PREHRANA
732 120, e-mail:
Šapjane, t: 051
BEZ GLUTENA
14.04.2010 09:41:02
Rupa 42, 51214
PREVALENCIJA
Trenutačno je jedina
terapija doživotna
prehrana bez glutena.
Celijakija se pojavljuje
puno češće nego
Dosljednim pridržavanjem prehrane
što mislimo. Od
celijakije obolijeva
bez glutena, brzo
04-14.indd 2
i do 1%
nestaju sve tegobe.
stanovništva. Na
Schaer_Infoblatt_KRO_10jednog dijagnosticiranog
Mnoge namirnice
ne
sadrže gluten, primjerice,
oboljelog od celijakije
u Europi dolazi 7-10
meso, riba, jaja,
voće i povrće, mlijeko
slučajeva gdje oboljenje
i brojni mliječni projoš nije prepoizvodi, riža, kukuruz
znato. Celijakija
se pojavljuje u svakoj
i krumpir. Osim
toga,
žiu trgovinama se
votnoj dobi!
može naći bogati
izbor
proizvoda bez glutena,
kao što su brašno,
kruh, tjestenina,
keksi.
Napitci
1
Stroga doživotna
prehrana bez
glutena jedina je
terapija za celijakiju.
2
Neophodno je konzumirati
samo
proizvode koji su
sigurno bez glutena:
simbol prekriženog
klasa pšenice
jamči da proizvod
ne sadrži gluten.
3
Brojne namirnice
ne sadrže
gluten: krumpir,
kukuruz, riža, jaja,
meso, riba, voće,
povrće, mlijeko
i
brojni mliječni
proizvodi. Svakako
obratite pažnju na
opasnost od kontaminacije prilikom
pripreme proizvoda bez glutena.
4
U pravilu je potrebno
uvijek proučiti deklaraciju
i sastav proizvoda:
gluten se skriva
u brojnim namirnicama.
5
Dr. Schär u Hrvatskoj
prisutan od 2000.
g.,
zastupnik i distributer
Pretti d.o.o. vodeći
distributer zdrave
Rupa 42, 51214 Šapjane,
hrane.
t: 051 732 120, e-mail:
[email protected], www.pretti.hr
Kod proizvođača
se može zatražiti besplatan informativni
materijal
o celijakiji i prehrani
bez glutena, kao
i katalog proizvoda
koji možete proslijediti pacijentima:
www.schaer.com,
[email protected]
Schaer_Infoblatt_KRO_10-04-14.i
ndd 1
14.04.2010 09:40:53
66
SCHÄR PALETA USLUGA
U Schär klubu na internet stranicama www.schaer.com:
brza objava novosti, praktičan RSS sažetak, preko 650
izvrsnih recepata, mogućnost postavljanja pitanja stručnjacima, pretraživač prodavnica širom Evrope, razmena
iskustava s drugima i brojne druge mogućnosti.
Besplatna pretplata na magazin YourLife Journal
Internet stranica za decu www.123milly.com s maskotom Milly koja deci kroz igru objašnjava sve o celijakiji
i ishrani bez glutena. Osim toga tu se nalaze brojne
zanimljive igrice i mogućnosti za crtanje i oblikovanje.
Početni paket za nove obolele koji se može naručiti pomoću pristupnice Taste-it. Pristupnicu možete dobiti u
apoteci ili zatražiti paket u Schär klubu.
67
3.3
SIGURNO I BEZ GLUTENA NA PUTU!
Danas pica u Milanu, sutra lepa večera u Berlinu?
Ambiciozni svetski putnici, turisti i svi koji mnogo
putuju zbog posla često priželjkuju da ne moraju
svaki put, kada su izvan svoja četiri zida, objašnjavati svoje specijalne potrebe.
GlutenfreeRoads.com pruža najveću mrežnu ponudu visokokvalitetnih adresa tokom putovanja.
Ovde ćete naći više od 30 000 adresa širom
sveta: hoteli, restorani, picerije, avionske linije,
prodajna mesta za hranu bez glutena. Baza podataka neprestano raste i uvek se dodaju nova
prodajna mesta ili adrese restorana. Vrlo jednostavno i pametno pretraživanje u kombinaciji s
internetskom tehnologijom olakšava pretragu za
mestima na kojima se poslužuje bezglutenska
hrana. Pritom se konceptom kvaliteta GlutenfreeRoads, ali i na osnovu povratnih informacija,
komentara i ocena korisnika, obezbeđjuje najviša
sigurnost. Na taj način putem najrazličitijih izvora
68
obezbeđujemo neprestano ažuriranje i proveru
mesta koja poslužuju bezglutensku hranu. Zahvaljujući internetskoj stranici GlutenfreeRoads.com,
osobe koje moraju ili žele da jedu bezglutensku
hranu, mogu odmah jednostavno planirati svoje
putovanje i kretati se slobodno i neopterećeno sa
više životne radosti!
www.glutenfreeroads.com
69
DODATNE
INFORMACIJE
70
4
DODATNE INFORMACIJE
DRUŠTVA ZA CELIJAKIJU:
• www.celijakija.rs
• www.prettiorganica.rs
71
www.schaer.com
72
SSR0513
CELIJAKIJA,
PA ŠTA ONDA?
Oboleli od celijakije u početku nailaze na brojna pitanja: “Šta je celijakija?”, “Kako se celijakija leči?”, “Šta oboleli smeju da jedu?” ... U ovoj
brošuri na pregledan i razumljiv način dajemo
odgovore na ta i brojna druga pitanja. Nakon
što pročitate ovu brošuru reći ćete “Celijakija, pa
šta onda!”
JOŠ PITANJA?
Za više informacija obratite se zastupniku za Republiku Srbiju:
Pretti organica doo. Gandijeva 63/29, 11070 Novi Beograd, e-mail: offi[email protected]
ili nas posetite na našoj internet stranici i ili nam pišite na našu Facebook stranicu..
Download

Preuzimanje