KONTAKT CZŠ
Ročník 16
3
Vážení rodiče a učitelé, milí žáci,
naše škola odebírá časopis - týdeník pro učitele
a přátele školy Učitelské noviny. V poslední době
se na jejich stránkách objevují články, ve kterých
autoři porovnávají výhody a nevýhody používaní
tabletů ve výuce. Zaujal mne článek - Zvítězí
knížka nebo tablet?
Průzkum Českého národního panelu, který proběhl
v červenci tohoto roku konstatoval, že téměř 30 %
dětí ve věku 3-6 let používá mobilní telefon, 75 %
osobní počítač. I když je možné tuto informaci
vnímat jako pozitivní, lékaři zdvihají varovný prst.
(UN č. 32/2014)
„Je prokázáno, že lidé, kteří čtou informace
z monitoru, si pamatují až o třetinu méně, než když
si totéž přečtou z papíru. Papír komunikuje
s našimi emocemi a přirozenou cestou pomáhá
mozku učit se lépe než počítač,“ vysvětluje MUDr.
Martin J. Stránský, ředitel Polikliniky na Národní,
profesor neurologie.
Jestli nemáte čtení na dlouhé podzimní večery
nebo Vás články o školství zajímají, rád Vám je
zapůjčím.
Mgr. Miroslav Škarka
DIS Fryšták
Orientační běh
V pondělí v 8:00 jsme měli sraz na autobusovém nádraží.
Nasedli jsme na autobus a jeli jsme do Fryštáku, kde nás
přivítal náčelník kmene Oštěpán a Rybana a ti nás naučili,
jak se zdraví bledé tváře. Po přivítání do kmene jsme si
zavázali oči a vedli nás tajnou cestou do indiánské vesnice.
Kratší, ale těžší cestou jsme se do ní vyškrábali a stezka
zvědů nám ukázala, kde se co nachází. Když to všichni
dodělali, sešli jsme se v zelené klubovně, sedli si na
matračky a netrpělivě jsme čekali na vyhodnocení. Potom
jsme si vzali papír a nakreslili batoh, do 1. kapsy jsme
napsali 3 věci o sobě, 2 pravdivé a 1 nepravdivou, nalepili
jsme si ho na záda a měli jsme jiným udělat čárku tam, kde
jsme si mysleli, že je to špatně. Do zbylých 2 kapes jsme
měli napsat, co očekáváme a čeho se bojíme. Po obědě
jsme se vydali do místního lesa, kde jsme hráli hry na
indiána a kradení koní. Když jsme se vrátili, v ateliéru jsme
si vyrobili týpý, které nás mělo co nejlépe charakterizovat.
Po večeři k nám přišli Karkulka a Široký a společně jsme
zachraňovali pohádky tím, že jsme je měli nakreslit
a ostatní uhodnout. Pak bylo horké křeslo pro paní učitelky,
zakončení dne a večerka.
Druhý den jsme se vzbudili do krásného dne, který jsme
začali snídaní. V klubovně jsme si zahráli rozcvičku
s ponožkami a šli ven hrát hry na spolupráci (minové pole,
lyže, klávesnice). Po obědě jsme v klubovně stavěli
ořechovod. Následovala hra rodina Majerova na výletě
v zoo. Odpoledne jsme si mohli vybrat, jestli půjdeme na
horolezeckou stěnu, do ateliéru nebo tančit či skládat
bedny. Po večeři jsme se setkali v klubovně, kde jsme
vydělávali peníze plněním úkolů, za které jsme si koupili
dobroty, zakončili jsme den a šli spát.
Poslední den jsme se sbalili a po snídani si dali rozcvičku
s padákem. Venku jsme si zahráli na indiány a při cestě
zpátky jsme se museli dostat do domu, přes krokodýlí řeku,
pomocí koberečků. Vrátili jsme se do klubovny, proběhlo
zhodnocení DISu a my odjeli domů. Na stránkách školy se
můžete podívat na naše video o DISu.
Další kola orientačního běhu budou zase až na
jaře. Ale podzimní část Zlínské olympiády škol
v orientačním běhu pro nás skončila ztrátou
pouhých 10 bodů na první místo. První místo ve
své kategorii získal Matěj Mechl! Snad se nám
v dalších dvou kolech, které proběhnou v dubnu
a květnu, podaří vybojovat tolik bodů, aby stačily na
celkové vítězství a ten největší dort!
Magdalena Uhlíková, Klára Bartková, Václav Chovanec,
Matěj Mechl, Jan Pavelec
Iva Musilová
Přijímací řízení na SŠ
Přijímací řízení se týká žáků:
5. ročníku (zájemci o osmiletá gymnázia
a konzervatoře),
7. ročníku (šestiletá gymnázia),
9. ročníku, kteří letos ukončí povinnou školní
docházku.
Nejvyšší čas na podání přihlášky mají zájemci
o studium
oborů
s talentovou
zkouškou
(potvrzené přihlášky musí být na příslušné škole
odevzdány do 30. 11. 2014).
Aktuální informace o přijímacím řízení na SŠ
naleznete na www stránkách: www.zkola.cz
(výborně zpracované informace, přímý odkaz:
http://www.zkola.cz/rodice/vybirameskolu/volbyskoly/Stranky/Přijímací-řízení-na-střední-školy-avyšší-odborné-školy.aspx),
www.atlasskolstvi.cz
a www.infoabsolvent.cz.
Ostatní uchazeči o studium na SŠ mají
s odevzdáním přihlášky čas do 15. 3. 2015.
Veškeré informace o přijímacím řízení na SŠ pro
školní rok 2015/2016 budou rodičům sděleny na
dalších třídních schůzkách dne 13. 1. 2015.
Martin Vávra
Co nás čeká v listopadu
3. listopadu 2014
10:00 – 11:40 – Zamilovanost, láska, vzájemná
úcta (6. třída)
4. listopadu 2014
8:30 – F–dur Jazzband – výchovný koncert (6. – 9.
třída)
6. listopadu 2014
8:00 – 11:40 – Testování SCIO (9. třída dívky)
7. listopadu 2014
8:00 – 8:45 – Přednáška lektora neslyšících
(5. třída)
8:55 – 9:40 – Přednáška lektora neslyšících
(6. třída)
8:00 – Florbalový turnaj v Otrokovicích (vybraní
žáci 2. stupně)
Krajské kolo Logické olympiády (vybraní žáci)
Recyklohraní – v průběhu celého dne (celá škola)
9. listopadu 2014
16:00 – Jsme děti Tvé – přehlídka schol (kostel
PMPK)
11. listopadu 2014
Dětská vědecká konference v Uherském
Hradišti (vybraní žáci)
9:45 – Zasedání školního parlamentu
14:00 – Pedagogická rada (1. čtvrtletí)
12. listopadu 2014
8:55 – 11:40 – Dental prevention – preventivní
program o čištění zoubků (1. ročník a 2. třída)
13. listopadu 2014
8:00 – Florbalový turnaj v Otrokovicích
(1. stupeň)
8:00 – 11:40 – Testování SCIO (9. třída chlapci)
17. listopadu 2014
Státní svátek
18. listopadu 2014
8:15 – 9:45 – Plavání (2. třída)
10:15 – Peter Black – divadelní představení (9. třída)
14:00 – 17:00 – Sběr starého papíru
15:00 – 18:00 – Pohovory s rodiči
24. – 28. listopadu 2014
Barevný týden – akce školního parlamentu
25. listopadu 2014
8:15 – 9:45 – Plavání (2. třída)
10:30 – Bádání o středověkém Zlíně (4. třída)
28. – 29. listopadu 2014
Přespání ve škole (6. a 9. třída organizuje program pro
1. ročník)
Zprávy ze školního parlamentu
Živá voda Modrá
Věřím, že příjemnou formou výuky náboženství,
tělocviku, přírodopisu, dějepisu i hudební výchovy
byla pro sedmáky návštěva Modré a Velehradu ve
středu 15. října. Do Starého Města jsme jeli vlakem
a odtamtud poutní cestou na Velehrad. Po ztišení
v katedrále jsme se vydali do expozice Živá voda
v Modré, která završila naše měsíční studium ryb
v hodinách přírodopisu. Viděli jsme celou řadu
druhů našich původních i nepůvodních obyvatel
vod, prošli si tamní bylinkovou zahrádku i smočili
své údy v koupacím rybníku. Plni dojmů
a vědomostí jsme přešli kolem modranského
kostelíka do příjemné velehradské cukrárny.
Závěrečné čekání na autobus nám zkrátila Vojtova
hudební produkce a kankán děvčat :).
Pavla Davidova
Zástupci jednotlivých tříd se sešli na dvou schůzích a zvolili
si předsedu, naplánovali akce jako Podzimní fotografickou
soutěž, Barevný týden, připravují druhý ročník Turnaje ve
stolním tenise a přespání druháků ve škole, organizují také
zeměpisnou soutěž Eurorebus. Přeji jim, ať se jim jejich
práce pro ostatní daří a mají z ní radost organizátoři
i účastníci.
Miroslav Škarka
Florbalové soutěže
Našim florbalistům začínají soutěže. Již v pátek 7. 11. se
reprezentanti z 8. a 9. třídy zúčastní od 8:00 florbalového
turnaje na Střední průmyslové škole v Otrokovicích. Mladší
žáky I. stupně čeká Think Blue Cup, kdy okresní kolo se
koná 13. 11. na ZŠ Mánesova v Otrokovicích (více
informací najdete na http://www.mladeznickyflorbal.cz/
thinkbluecup/). A již 1. 11. začíná pro členy Orla letošní
Orelská florbalová liga. První kolo sehrajeme v Hranicích
a 2. kolo 17. 11. v Uherském Brodě. Všem držíme palce!
Miroslav Škarka
Deváťáci na DISu
Ve dnech 6. - 8.10. se žáci deváté třídy zúčastnili
orientačních dnů ve Fryštáku v Domě Ignáce
Stuchlého (DIS). Po příjezdu nás uvítali instruktoři
převlečení za výzkumné pracovníky, kteří
připomínali utečence z psychiatrické léčebny,
a odvedli nás do DISu. Nachystali nám bohatý
program, který jsme si pořádně užili. Prožili jsme
plno všedních i nevšedních zážitků, které nás
rozesmály i rozplakaly. Hry byly zaměřeny na
týmovou spolupráci. Naučili jsme se vzájemně si
pomáhat a společně zdolávat překážky.
Někteří z nás překonali svůj strach z výšek
a vyzkoušeli slaňování. Kromě her, které našim
tělům daly pořádně zabrat, jsme se zamýšleli, co je
pro nás důležité a jaké máme priority.
Celý pobyt se nám velmi líbil. Moc děkujeme
instruktorům a paní učitelce za příjemně strávené
tři dny.
Karolína Nosálková
Download

Kontakt (listopad 2014)