KONTAKT CZŠ
Ročník 16
6
Vážení rodiče a učitelé, milí žáci,
únor bílý… tak jsme se toho sněhu dočkali – hned
po návratu z lyžařského kurzu.
A dočkali jsme se taky budoucích prvňáčků –
k zápisu jich přišlo 44. Máme z takového zájmu
radost. Všichni v září sice nenastoupí, ale i tak jich
asi bude na dvě třídy. Proto bude třeba nalézt ve
škole další prostor pro učebnu. Takový vhodný
prostor máme v družině, kterou budeme nuceni asi
přesunout do tříd, jako je to běžné v mnoha
školách.
Tímto chci za pomoc při zápisu všem
dobrovolníkům kolem Červené Karkulky poděkovat.
A také za uplynulé pololetí všem dobrovolníkům za
akce pro spolužáky, reprezentantům školy
v soutěžích a všem kolegům za naplňování smyslu
církevních škol.
Doufám, že po prodlouženém víkendu zahájíme
v pondělí s novým elánem druhé pololetí. Těším se
také na setkání na našem školním plese, který se
opět uskuteční v sále Salesiánského klubu
mládeže v pátek 6. února.
Miroslav Škarka
Haló.. Člověče!.. Slyšíte mě?
Nenávist na internet nepatří
I tímto způsobem lze začít záchranu života, o které jsme se
dozvěděli více v zásadách první pomoci dne 12. ledna.
Celé dvě hodiny jsme byli žáky tak trochu v jiném
předmětu. Kateřina Mizerová, která k nám přijela
z Oblastního spolku Českého červeného kříže Zlín, nás
poučila o správném jednání při bezvědomí člověka,
a i o naší
bezpečnosti
při
záchraně
postiženého.
Nezapomněla ani na správná vytáčení čísel při volání
záchranné služby a IZS. Ukázala nám krok po kroku přístup
k raněnému, který krvácí, omdlel anebo má zapadnutý
jazyk.
Ovšem nejzábavnější částí dle mého byla masáž srdce, tzv.
resuscitace. Tu lze provádět dvěma rukama ovšem
u novorozenců pouze dvěma prsty. Rytmus musí být
přesný, aby srdce stihlo napumpovat krev, takže si můžete
pomoci rytmem písně Rolničky anebo skladbou od Bee
Gees – Stayin´ alive. Vtip je v tom, že se to nezdá, ale je to
velmi fyzicky náročné, a myslím si, že v praxi potom
i psychicky. Nesmím zapomenout ani na naše šampiony při
masáži srdce, kdy nejvytrvalejším zachráncem byla Gabča
Macháčková s časem 6 min a 30 s!
Děkujeme za tuhle poučnou besedu, která byla velmi
zajímavá. A pokud tohle neumíte, neotálejte, pocit ze
záchrany člověka je největší dar.
Internetové možnosti nám mohou zprostředkovat
spoustu nových a zajímavých informací, ale je zde
i mnoho nebezpečí. Jestliže o těchto nástrahách
víme, můžeme se jich lépe vyvarovat. Proto jsme
se také zapojili do projektu „Nenávist na internet
nepatří", kdy žáci 2. stupně (tento rok to budou žáci
8. třídy) se interaktivní formou seznámí s touto
problematikou a následně budou moci své nové
vědomosti předávat dalším žákům naší školy.
Magda Talašová, Klára Kociánová
Dějepisná olympiáda
Gabriela Macháčková, žákyně 8. třídy, která naši školu
reprezentuje snad ve všech soutěžích, postoupila
v okresním kole Dějepisné olympiády ve Zlíně do krajského
kola, které se bude konat v pátek 20. března v Kroměříži.
Letošní téma je spíše pro kluky - boje, války a zbraně
v historii. Téma krajského kola bude 1. světová válka (Velká
válka) v souvislostech.
David Chrastina
Zdeňka Polínková
Paměť národa
Naše škola se zapojila do projektu Paměť národa
společnosti Post Bellum, který se zabývá sbíráním
příběhů lidí pronásledovaných v období totalitních
režimů v bývalém Československu.
Setkali jsme se v sobotu 10. ledna odpoledne na
zastávce Slovenská a šli k paní Janě Davidové.
S ní a její sestrou Viktorií Nekorancovou jsme
natočili rozhovor. Tedy Terezka Mücková, Eliška
Davidova, Ondra Dubín a jako pedagog paní
učitelka Pavla Davidova. Točili jsme vyprávění
o jejich tatínkovi – demokratickém novináři Josefu
Vaňharovi, který byl v 50. letech protiprávně
vězněn v táboře nucených prací.
Nahrávku nyní zpracováváme do dokumentu, který
budeme na jaře prezentovat veřejnosti a který se
stane součástí archivu společnosti Paměti národa
a Českého rozhlasu.
Eliška Davidova
Co nás čeká v únoru
3. února 2015
8:55 – 9:40 – Dopravní výchova (3. třída)
10:00 –11:40 – Dopravní výchova (4. třída)
6. února 2015
19:00 – Školní ples – Salesiánský klub mládeže
Zlín
10. února 2015
9:45 – Školní parlament
12. února 2015
8:00 – Beseda v knihovně (4. třída)
8:00 – 10:00 – Hry a klamy – interaktivní výstava
(5. třída)
13. února 2015
16:00 – Přespání pro 1. ročník (1., 6. a 9. třída)
18. února 2015
14:30 – Předplatné nejmenšího diváka (vybraní
žáci 1. stupně)
Školní ples
Lyžařský kurz Velké Karlovice
Sněhuláci pro Afriku
Správná lyžáková nálada započala již při odjezdu
autobusem. Poté co jsme přijeli na ubytovnu a pořádně se
zabydleli, hráli jsme různé seznamovačky a jiné hry. Každý
den ráno si mohli dobrovolníci přivstat a jít na společnou
modlitbu. Pak byla vždy snídaně – nutno podotknout, že ve
Velkých Karlovicích mají výborné rohlíky. Po tříhodinovém
výcviku jsme měli oběd. Mňamka. Vaří tam vážně dobře.
Po obědě byla hodinová pauza, ve které jsme buďto
relaxovali nebo jsme dělali blbosti. Následoval další únavný
výcvik a pak konečně večeře. Večerní program obsahoval
různé hry, přednášky nebo filmy. Ale to si dokážete jistě
představit i beze mě. Takto to bylo každý den kromě středy.
Ve středu bylo odpočinkové odpoledne. Místo výcviku jsme
šli do muzea Velkých Karlovic a poté do obchodu. Večer
byla mše, kde jsme se dozvěděli něco o tom kostele. Bylo
to zajímavé. Nesměla chybět ani schóla, která provázela
celou mši svými zvučnými a odvážnými hlasy.
Ve čtvrtek večer byla bezvadná diskotéka, na které to
většina lidí pořádně rozproudila. Musím podotknout, že nám
bylo všem velmi líto těch, kteří s námi na lyžáku nemohli
být. Modlili jsme se za ně.
Děkuji za celou 7. třídu všem, kdo nám tento týden tak
skvěle připravili a uskutečnili ho kouzelným.
Vážení rodiče, naše škola se zapojuje do
charitativní akce Sněhuláci pro Afriku
(www.snehulaciproafriku.cz) s podtitulem Děti
pomáhají dětem, kterou organizuje obecně
prospěšná společnost Kola pro Afriku ve spolupráci
s Gymnáziem Ostrava pod záštitou Ministerstva
školství.
Cílem je postavit co nejvíce sněhuláků. Forma
pomoci spočívá v tom, že se bude vybírat startovné
za každého sněhuláka ve výši 50 Kč. Pomoc
africkým dětem se uskuteční formou hry a soutěže,
při níž se žáci mohou stmelit pro dobrou věc.
Motivací může být i finanční odměna na vybavení
školy pro vylosované školy v pořadu
veřejnoprávní televize. Sněhuláky stavíme, tvoříme
z různých materiálů, a to až do konce února. Jestli
vás a vaše děti tato nabídka oslovila, prosím
o přihlášení a složení částky 50 Kč u pí
vychovatelky Lenky Slezáčkové. Sněhuláky můžete
stavět i doma a potom zaslat foto.
Kontakt:
[email protected]
Všechny sněhuláky nakonec spočítám a vybranou
částku odešlu organizátorům soutěže.
Děkuji a těším se na pěkné zážitky z této společné
akce.
Za 7. třídu Anna Pešlová
Přípravy na Školní ples vrcholí, je prodáno 105
lístků, a proto bychom Vás rádi informovali, na co
všechno se můžete těšit.
Žáci druhého stupně si vyzkouší a otestují Vaše
znalosti o škole, sálem se rozezní tóny saxofonu
a líbezného zpěvu, uvidíte moderní tanec a můžete
se také zúčastnit krátkého kurzu taneční školy pro
starší a pokročile. Úspěšní soutěžící budou po
zásluze odměněni :).
Hlavním programem bude hudba, kterou zajistí DJ,
tanec, zábava a tombola, jejíž hlavní cenou je
zámecký víkendový pobyt pro dva.
Těšíme se na Vás a společně strávený příjemný
večer.
P.S.: Bylo málo jahodových knedlíků ...
Lenka Slezáčková
Vánoční jarmark - vyúčtování
Vážení rodiče,
konečně Vám přinášíme vyúčtování z Vánočního
jarmarku. Ještě jednou Vám moc děkujeme, že jste
přišli na akci vytvořit příjemnou atmosféru
a pomohli podpořit projekt Adopce na dálku a Misie
v Paraquayi. Celkový výtěžek je 15 128 Kč!
Děkujeme!
Download

Kontakt (únor 2015)