Výzkum, vývoj a inovace
– mezinárodní spolupráce (HORIZONT 2020, COSME)
TERMÍN KONÁNÍ: 2. 9. 2014
8:30-11:00
SEMINÁŘ k programům HORIZONT 2020 a COSME
12:00-18:00
DVOUSTRANNÁ JEDNÁNÍ s potenciálními partnery
Tato akce je určena zájemcům o účast na projektech v rámci programů Horizont 2020 a COSME.
Máte jedinečnou příležitost získat užitečné informace a nalézt budoucího partnera
pro spolupráci v mezinárodních projektech.
Seminář bude probíhat v českém jazyce, komunikačním jazykem dvoustranných jednání je
angličtina. Účast je bezplatná.
MÍSTO KONÁNÍ:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Nová aula
ul. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba; GPS - 49°49'50.43"N, 18°9'46.835"E
REGISTRACE PŘIHLÁŠEK:
1. na dopolední seminář: www.khkmsk-registrace.cz
2. na odpolední dvoustranná jednání: https://b2bharmo.com/Ostrava_H2020
Uzávěrka přihlášek:
20. 8. 2014
KONTAKT: Eva Šimečková / Natálie Šitavancová, tel: +420 597 479 335, e-mail: [email protected]
ORGANIZÁTOŘI A PARTNEŘI:
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (Enterprise Europe Network ČR)
BIC Ostrava s.r.o. (Enterprise Europe Network ČR)
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Technologické centrum Akademie věd České republiky (koordinátor sítě Enterprise Europe
Network v České republice a Národní informační centrum pro evropský výzkum)
Ostravská univerzita
Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
BIC Bratislava (Enterprise Europe Network Slovenská republika)
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) – NCP Horizontu 2020 na Slovensku
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Enterprise Europe Network Polsko)
saarland.innovation&standort e. V. (Enterprise Europe Network Německo)
PROGRAM 2. 9. 2014
8:30-9:00
9:00-11:00
9:00
9:05
10:00
10:15
10:30
Prezence
SEMINÁŘ – registrace na webu www.khkmsk-registrace.cz
Úvod
HORIZONT 2020
Představení H2020 se zaměřením na možnosti zapojení do projektů zejména z oblastí
ICT, energetika, bezpečnost, doprava, nanotechnologie
Možnosti pro malé a střední podniky
Veronika Korittová, Martin Škarka, Technologické centrum AV ČR
Finanční aspekty účasti v H2020
Martin Škarka, Technologické centrum AV ČR
COSME – program na podporu konkurenceschopnosti malých a středních podniků
Anna Macounová, Technologické centrum AV ČR
Praktické zkušenosti z účasti v mezinárodním projektu výzkumu a vývoje
Luděk Dluhoš, Timplant, s.r.o. – dentální implantáty, praxe 7. RP a příprava v H2020
Petr Šilhan, PURITY CONTROL spol. s r. o. – úprava technologické a pitné vody
Jiří Štěpán, Agentura pro regionální rozvoj, a.s., zkušenost projektového koordinátora
11:00-12:00 Přestávka
12:00-18:00 DVOUSTRANNÁ JEDNÁNÍ
Máte možnost absolvovat až 15 bilaterálních jednání!
Registrujte se na webu https://b2bharmo.com/Ostrava_H2020. Po uzávěrce
registrací si zarezervujete schůzky s Vámi zvolenými partnery. Zároveň budete i Vy
oslovováni zájemci o setkání s Vámi. V okamžiku, kdy účast potvrdí obě strany, bude
schůzka zanesena do Vašeho časového harmonogramu.
Maximální délka jednoho jednání je 20 min. Jednání budou probíhat v místnosti NA2.
REGISTRACE NA SEMINÁŘ: www.khkmsk-registrace.cz
REGISTRACE NA DVOUSTRANNÁ JEDNÁNÍ: https://b2bharmo.com/Ostrava_H2020
ORGANIZÁTOŘI A PARTNEŘI
Česká republika:
Německo:
Polsko:
Slovensko:
Download

Pozvánka s programem 2.9.2014 Ostrava