Výzkum, vývoj a inovace
– mezinárodní spolupráce (Horizont 2020, COSME)
TERMÍN KONÁNÍ: 2. 9. 2014
8:30-11:00
12:00-18:00
SEMINÁŘ
DVOUSTRANNÁ JEDNÁNÍ (max. 15 schůzek o délce 20 minut)
Cílem akce je pomoci podnikatelům, vysokým školám, výzkumným organizacím
nalézt vhodného projektového partnera v oblasti inovací, výzkumu a vývoje.
Informovat o možnostech podpory z programů HORIZONT 2020 a COSME.
MÍSTO KONÁNÍ:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Nová aula
ul. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba; GPS - 49°49'50.43"N, 18°9'46.835"E
ÚČASTNICKÝ POPLATEK:
Účast na semináři i na dvoustranných jednáních je ZDARMA.
REGISTRACE PŘIHLÁŠEK DO 20. 8. 2014:
1. na dopolední seminář: www.khkmsk-registrace.cz
2. na odpolední dvoustranná jednání: https://b2bharmo.com/Ostrava_H2020
KONTAKT:
Eva Šimečková / Natálie Šitavancová, tel: +420 597 479 335, [email protected]
PROGRAM 2. 9. 2014
8:30-9:00
Prezence
9:00-11:00 SEMINÁŘ – registrace na webu www.khkmsk-registrace.cz
9:00
9:05
10:00
10:15
10:30
Úvod
HORIZONT 2020
Představení H2020 se zaměřením na možnosti zapojení do projektů zejména z oblastí
ICT, energetika, bezpečnost, doprava, nanotechnologie
Možnosti pro malé a střední podniky
Veronika Korittová, Martin Škarka, Technologické centrum AV ČR
Finanční aspekty účasti v H2020
Martin Škarka, Technologické centrum AV ČR
COSME – program na podporu konkurenceschopnosti malých a středních podniků
Anna Macounová, Technologické centrum AV ČR
Praktické zkušenosti z účasti v mezinárodním projektu výzkumu a vývoje
Luděk Dluhoš, Timplant, s.r.o. – dentální implantáty, praxe 7. RP a příprava v H2020
Petr Šilhan, PURITY CONTROL spol. s r. o. – úprava technologické a pitné vody
Jiří Štěpán, Agentura pro regionální rozvoj, a.s., zkušenost projektového koordinátora
11:00-12:00 Přestávka
12:00-18:00 DVOUSTRANNÁ JEDNÁNÍ (max. 15 schůzek o délce 20 minut)
– registrace na webu https://b2bharmo.com/Ostrava_H2020
12:00
13:00-13:15
13:15
14:15-14:30
14:30
15:30-15:45
15:45
16:45-17:00
17:00
1. blok schůzek
Přestávka
2. blok schůzek
Přestávka
3. blok schůzek
Přestávka
4. blok schůzek
Přestávka
5. blok schůzek
ORGANIZÁTOŘI A PARTNEŘI
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (Enterprise Europe Network ČR)
BIC Ostrava s.r.o. (Enterprise Europe Network ČR)
Technologické centrum Akademie věd České republiky (koordinátor sítě Enterprise Europe Network
v České republice a Národní informační centrum pro evropský výzkum)
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Ostravská univerzita
Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Aquitaine Développement Innovation (Enterprise Europe Network France)
BIC Bratislava (Enterprise Europe Network Slovenská republika)
Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (Enterprise Europe Network Bulgaria)
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) – NCP Horizontu 2020 na Slovensku
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Enterprise Europe Network Poland)
European Information Service Centre (Enterprise Europe Network Great Britain)
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości (Enterprise Europe Network Poland)
Chamber of Commerce and Industry of Hajdú-Bihar County (Enterprise Europe Network Hungary)
Chamber of Commerce and Industry of Pécs-Baranya (Enterprise Europe Network Hungary)
Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (Enterprise Europe Network Slovenia)
saarland.innovation&standort e. V. (Enterprise Europe Network Germany)
Swansea University (Enterprise Europe Network Great Britain)
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Enterprise Europe Network Poland)
Česká republika:
Bulharsko:
Francie:
Maďarsko:
Německo:
Polsko:
Slovensko:
Slovinsko:
Velká Británie:
Download

Výzkum, vývoj a inovace – mezinárodní spolupráce