www.ifo.cz
www.msunion.cz
Pozvánka
15. ročník mezinárodní konference
8. ríjna 2014
Mamaison Hotel Imperial Ostrava
Záštita:
Předseda vlády České republiky
Ministryně pro místní rozvoj
Ministr průmyslu a obchodu
Vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj
Hejtman Moravskoslezského kraje
Primátor statutárního města Ostrava
Konference je zaměřená na prezentaci investičního prostředí v Moravskoslezském kraji,
na aktuální formy podpory exportu a na diskusi o problematice výroby a služeb
s vyšší přidanou hodnotou
Hlavní marketingový partner:
PROGRAM:
Podpora investic a tvorby nových pracovních příležitostí z pohledu veřejné správy
9:00–9:10
9:10–9:30
9:30–9:40
9:40–9:50
9:50–10:00
10:00–10:20 10:20–10:40 Slavnostní zahájení
Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj MS kraje
Jiří Cienciala, vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj
Investiční příležitosti pro regiony v novém programovacím období
Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj
Hospodářská situace v Moravskoslezském kraji
Miroslav Novák, hejtman, Moravskoslezský kraj
Hospodářská situace v Ústeckém kraji
Oldřich Bubeníček, hejtman, Ústecký kraj
Ostrava – centrum nejrychleji rostoucího regionu České republiky
Petr Kajnar, primátor, statutární město Ostrava
Diskuse
Přestávka, tisková konference
Vzdělávání a požadavky výrobních podniků na lidské zdroje
10:40–10:50
10:50–11:00
11:00–11:10
11:10–11:20
11:20–11:30
11:30–11:40
11:40–11:50
11:50–12:30 12:30–13:30 Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací se prohlubuje
Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka, ManpowerGroup
Trendy a perspektivy v průmyslu, nároky na zaměstnance
Jan Rafaj, viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
Trendy a perspektivy v metalurgii, nároky na zaměstnance
Ivo Žižka, ředitel pro personalistiku, Třinecké železárny
Trendy a perspektivy automobilového průmyslu
Ladislav Glogar, ředitel, Moravskoslezský automobilový klastr
Projekt BIORETT – nová příležitost pro kraj
Jiří Močkoř, rektor, Ostravská univerzita
Výzkumné infrastruktury pro rozvoj regionu
Ivo Vondrák, rektor, VŠB – TU Ostrava
Aplikovaný výzkum a spolupráce s průmyslem
Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, energetika, suroviny a materiály
Diskuse
Přestávka – oběd
Organizátor: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s.
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, tel.: 595 693 884, [email protected]
www.ifo.cz
www.msunion.cz
Podnikatelské prostředí, podpora investic a exportu
13:30–13:50
Investice v ČR a ve střední Evropě – očekávaný vývoj
Michal Mejstřík, předseda, Mezinárodní obchodní komora v ČR
13:50–14:00
Atraktivnější investiční pobídky od r. 2015
Ondřej Votruba, pověřen řízením agentury CzechInvest
14:00–14:10
Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled
Jiří Rusnok, člen bankovní rady, Česká národní banka
14:10–14:20
Rozšířená zahraniční síť CzechTrade – brána k novým trhům
Radomil Doležal, generální ředitel, CzechTrade
14:20–14:30
Malé podnikání ve 21.století jako základ udržitelnosti regionů
Karel Havlíček, předseda, Asociace malých a středních podniků ČR
14:30–14:40
Případová studie: Continental – příběh úspěšného investora v MS kraji
Mojmír Šustala, manažer vývojového centra Ostrava, Continental
14:40–15:25
Diskuse za účasti firemních zástupců (zástupci vrcholového managementu
významných investorů v MS kraji)
15:25–15:30
Závěry a ukončení konference
Celým programem provází a diskuse řídí Jolana Voldánová
16:30
Pohoštění s kulturním programem
Doprovodný program s nutností samostatné registrace:
7. 10. 2014
Zlín
Business day Kazachstánu
E-mail: [email protected]
7. 10. 2014
Ostrava
Kulatý stůl Moravskoslezského a Ústeckého kraje
Jen pro zvané hosty
8. 10. 2014
Ostrava
Česko-Ruské setkání podnikatelů
E-mail: [email protected]
8. 10. 2014
Ostrava
Exportní konzultace se zástupci agentury CzechTrade pro sektory: strojírenství
a investiční celky; energetika; automobilový průmysl; elektro a ICT
Bez nutnosti registrace
www.ifo.cz
www.msunion.cz
Německo
Polsko
Praha
Česká republika
Ostrava
Brno
Moravskoslezský kraj
Slovensko
rakousko
Přihláška k účasti:
Vyplněnou přiloženou přihlášku zašlete nejpozději do 30. září 2014 na sekretariát konference.
Přihlásit se je možné také elektronicky na adrese www.ifo.cz v sekci Registrace.
V případě neúčasti se uhrazený poplatek nevrací.
Sekretariát konference:
Sdružení pro rozvoj MS kraje
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava
tel.: +420 595 693 880
e-mail: [email protected]
Ubytování je možné v místě konání za zvýhodněnou cenu (heslo: Investment Forum),
účastníci konference si je zajišťují a hradí sami.
Adresa hotelu:
Mamaison Hotel Imperial Ostrava
Tyršova 6
701 38 Ostrava, Czech Republic
tel.: +420 599 099 779
e-mail: [email protected]
www.mamaison.com/cz/ostrava-hotel-imperial.html
Marketingový partner:
Mediální partner:
Download

Pozvánka - Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje