Pojďme Zručí žít!
www.nezavisli-zruc.cz
www.facebook.com/nezavisli.zruc
[email protected]
S
D
R
U
Ž
E
N
Í
K
A N D I D Á T Ů
NEZÁVISLÝCH
VE ZRUČI NAD SÁZAVOU
ROZDĚLENÍ KANDIDÁTŮ PODLE LOKALIT
MARTIN HUJER
JAROMÍR BLAŽEK
NOVÁ ZRUČ
JITKA TROJANOVÁ
EVA KOVANDOVÁ
ROZDĚLENÍ KANDIDÁTŮ PODLE ZÁJMOVÝCH SKUPIN
ROMAN VÝBORNÝ
ZDENĚK JELÍNEK
PAVEL VRZÁČEK
VLADIMÍR MENŠÍK
PRO VŠECHNY
MARTIN HUJER
PODNIKATELÉ A ŽIVNOSTNÍCI
ROMAN VÝBORNÝ
ALENA HAJSKÁ
ZDENĚK LOUDA
STARÁ ZRUČ
IVANA STARÁ
DUBINA, ŽELIVEC, NESMĚŘICE
ŠÁRKA KAŇKOVSKÁ
ZDEŇKA KUŽELKOVÁ
JAROSLAV BĚLINA
ALENA HAJSKÁ
ZDENĚK LOUDA
MOTORISTÉ
IVO ŠIMEK
VLADIMÍR MENŠÍK
NAŠE SPOLKY
IVO ŠIMEK
JAROSLAV BĚLINA
IVANA STARÁ
SENIOŘI
ZDENĚK JELÍNEK
EVA KOVANDOVÁ
DOBROVOLNÍ HASIČI
JITKA TROJANOVÁ
SPORTOVCI
PAVEL VRZÁČEK
JAROMÍR BLAŽEK
RODINY S DĚTMI
ZDEŇKA KUŽELKOVÁ
ŠÁRKA KAŇKOVSKÁ
Jdeme dál. Blíže k Vám.
Pojďme více komunikovat. Více spolupracovat.
Sdělujte nám své podněty a názory.
Pro přímou komunikaci s každým z Vás
uvádíme u všech našich kandidátů jejich
telefonní číslo a e-mailovou adresu.
Jednejme napřímo.
KOMUNALNÍ VOLBY / 10. - 11. RÍJNA 2014
Každý náš kandidát má přiřazenu lokalitu,
které bude prospěšný. Stejně tak má přiřazenu
věkovou či zájmovou skupinu. Pro jednotlivé
lokality, věkové a zájmové skupiny máme
připraveny konkrétní projekty,
které Vám představíme.
Pojďme Zručí žít!
KANDIDÁTKA DLE PŘIŘAZENÝCH LOKALIT
Mgr. Vladimír MENŠÍK
Bc. Pavel VRZÁČEK
10 let praxe v logistice a mezinárodní dopravě,
obchodní ředitel
15 let manažer
kandidát na zastupitele
Ing. Roman VÝBORNÝ
37 let zubní lékařka, 4 roky zastupitelka
20 let ředitel a podnikatel
12 let radní
kandidátka na zastupitelku
odpovědnost za lokalitu:
odpovědnost za lokalitu:
ul. Dvouletky
ul. Pardidubská
a Vyhlídková
737 214 754
[email protected]
777 670 324
[email protected]
odpovědnost za lokalitu:
MUDr. Eva KOVANDOVÁ
kandidát na zastupitele
Slunný vrch, Spojovací,
Průběžná
odpovědnost za lokalitu:
327 311 204
[email protected]
602 335 577
[email protected]
kandidát na radního
kandidát na zastupitele
26 let agronom,
14 let předseda představenstva,
4 roky zastupitel
10 let technik, 24 let manažer, 4 roky zastupitel
odpovědnost za lokalitu:
odpovědnost za lokalitu:
ul. Okružní, Revoluční, Poštovní
čtvrť u staré lékárny, řadovky
602 159 741
[email protected]
602 377 687
[email protected]
JUDr. Alena HAJSKÁ
Mgr. Jitka TROJANOVÁ
kandidátka na místostarostku
kandidátka na zastupitelku
39 let obchodní a občanské právo
4 roky zastupitelka a místostarostka
3 roky úřednice,
7 let projektová manažerka a jednatelka
odpovědnost za lokalitu:
odpovědnost za lokalitu:
podzámčí a Zručský dvůr
Sad Míru, Na výsluní
732 144 474
[email protected]
723 580 312
[email protected]
Zdeňka KUŽELKOVÁ
Zdeněk JELÍNEK
kandidátka na zastupitelku
kandidát na zastupitele
odpovědnost za lokalitu:
Baťova kolonka
602 235 375
[email protected]
KOORDINÁTOR
Mgr. Martin HUJER
kandidát na starostu
10 let pedagog, 12 let starosta
odpovědnost za:
koordinace projektů,
informovanost,
průmyslové zóny
725 021 532
[email protected]
Na Pohoří a Na farském
Ing. Jaroslav BĚLINA
Jaromír BLAŽEK
20 let v sociálních službách, předseda
občanského sdružení, 4 roky zastupitel
kandidát na radního
35 let pedagogické praxe
26 let ředitelka Mateřské školy
Mgr. Šárka KAŇKOVSKÁ
kandidátka na zastupitelku
odpovědnost za lokalitu:
15 let pedagog
ul. Malostranská a okolí
odpovědnost za lokalitu:
731 323 608
[email protected]
u stadionu
724 036 968
[email protected]
Mgr. Ivana STARÁ
kandidátka na zastupitelku
20 let pedagog, 9 let ředitelka ZŠ
8 let zastupitelka
odpovědnost za lokalitu:
ul. Vlašimská a okolí
776 082 405
[email protected]
DUBINA, ŽELIVEC, NESMĚŘICE
Zdeněk LOUDA
Ing. Ivo ŠIMEK, CSc.
autoklempíř a podnikatel s praxí 25 let
3 roky pedagog, 5 let statik,
14let ředitel, 12 let radní
odpovědnost za lokalitu:
odpovědnost za lokalitu:
kandidát na zastupitele
za benzínkou
603 720 868
[email protected]
kandidát na radního
Dubina, Želivec, Nesměřice
602 715 194
[email protected]
Download

Pojďme Zručí žít!