OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
- SOLARNA ENERGIJA KONVERZIJA U ELEKTRIČNU ENERGIJU
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
Najčešće dostupni obnovljivi izvori energije na zemlji su:
Solarna energija,
Energija vetra,
Hidro energija,
Energija biomase.
Privredno društvo AZIMUTH-DPS je fokusirano na primenu korišćenja
solarne energije i energije vetra, te vršimo projektovanje, kompletiranje i
montažu:
 Energetskih solarnih sistema za dobijanje električne energije
koriđćenjem fotonaponskih panela,
 Toplotnh solarnih sistema za dobijanje toplotne energije korišćenjem
toplotnih kolektora .
 Vetrogeneratora male snage za dobijanje električne energije.
ENERGETSKI SOLARNI SISTEM
Komponente energetskog solarnog sistema su:
SOLARNI PANELI
KONTROLER
INVERTOR
AKUMULATOR
SOLARNI PANELI
Solarni paneli (skup solarnih ćelija) kada se izlože svetlosti, na
svojim krajevima daju određeni napon, najčešće 12V i 24V, koji se
koristi za punjenje akumulatorskih baterija i kasnije za namensku
upotrebu.
U većini slučajeva to je idealno a ponekad i jedino rešenje za mesta
i objekte gde je veoma teško obezbediti električnu energiju putem
distributivne mreže.
Dodatna automatika za kontrolu punjenja i pražnjenja, obezbeđuje
maksimalan radni vek jednog akumulatora.
Solarni paneli se proizvode sa naponom od 12V i 24V i snage od
2W do 280W. U zavisnosti od tehnologije izrade mogu biti od
amorfnog silicijuma, monokristalni, polikristalni i dr.
Solarni paneli
Polikristalni panel
Monokristalni panel
Panel od amorfnog silicijuma
KONTROLER PUNJENJA
Kontroler punjenja je elektronski uređaj kojim se reguliše
napon punjenja akumulatora.
Kada napon dostigne 14,4V isključuje se punjenje, a kada usled
potrošnje opadne na 13,4V opet uključuje punjenje.
U slucaju velike potrošnje, kada napon akumulatora dodje do
kritične tacke od 10,5V (ispod koje bi došlo do nepovratne
hemijske reakcije i do velikog smanjenja kapaciteta), uloga
kontrolera je da isključi potrosače.
Kontroleri punjenja
INVERTOR
Pretvarač napona (invertor) je uređaj koji 12V ili 24V jednosmernog napona akumulatora pretvara u 220V naizmeničnog
napona.
Napon koji se dobija tom prilikom je ili kvadratnog oblika ili je
modifikovana sinusoida.
Svi ponudjeni pretvaraci su sa velikim stepenom zastite od:
kratkog spoja,
pogresnog prikljucenja,
preopterecenja,
pregrevanja i
sa velikom stabilnoscu kod maksimalnog opterecenja.
Invertor
i
REALIZOVANI
FOTONAPONSKI SISTEMI
Vikend kuće
Porodične kuće
REALIZOVANI
FOTONAPONSKI SISTEMI
Solarna centrala
Solarna centrala
AZIMUTH-DPS Show Room
AZIMUTH-DPS Solar Shop
Solarna svetiljka „Würfel“
Solarna svetiljka „Kapri“
Solarna svetiljka „Sunny PIR“
Solarni
helikopter
Solarna pčelica
Solarna svetiljka
Solarna svetiljka kućni broj
Solarni termometar
KONTAKTIRAJTE NAS
Privredno društvo za projektovanje, proizvodnju i usluge AZIMUTH doo,
Republika Srbija, Beograd, 11460 Baćevac, Pavlovačka 3
Tel.:+381 11 8340 707, Fax: +381 11 8340 707
E-mail:[email protected]
www.azimuth-dps.rs
Download

Energetski solarni sistemi (Preuzmite PDF dokument) - azimuth-dps