NOVO: CI-sistem svetlosne kupole F100
Tehnologija i dizajn za budućnost građevinarstva
Novi LAMILUX CI-sistem svetlosnih kupola F100
LAMILUX CI-sistem svetlosnih kupola F100 predstavlja našu kompletnu
inovaciju klasične konstrukcijske komponente ravnih krovova što je pravi korak
napred u budućnosti građevinarstva sa inovativnim tehnologijama. Funkcija i
dizajn pojedinačnih konstrukcijskih elemenata i sistemskih komponenata se
kombinuju kako bi se kreirala kompaktna jedinica koja obezbeđuje najveći
stepen energetske efikasnosti i stabilnosti. To nam omogućava da redefinišemo
održivost u savremenim industrijskim i administrativnim objektima.
Joachim Hesse mer, dipl.ing.,
Tehnički direktor
LAMILUX elementi Svetlosni elementi
Filozofija LAMILUX CI
Kreiranje vrednosti za klijenta je razlog našeg postojanja i žiža naših aktivnosti. Ona zahteva jedinstvo,
prepoznatljiv identitet i usaglašavanje vrednosti za klijenta i predstavlja misiju naše kompanije.
Mi u LAMILUX-u opisujemo ovaj glavni podsticaj našem poslovanju i dnevnim odnosima sa klijentima u filozofiji
naše kompanije:
Posebno skrojeni inteligentni koncept u službi našem klijentu predstavlja našu misiju:
To znači vrhunske performanse i liderstvo u svim oblastima relevantnim za klijente, a naročito:
•
•
•
•
•
Lider u kvalitetu – najveće prednosti za klijenta
Lider u inovacijama – korak ispred u tehnologiji
Lider u uslugama – brz, jednostavan, pouzdan i spreman za saradnju
Lider u stručnosti – najbolji tehnički i poslovni konsultanti
Lider u rešavanju problema – pojedinačna, posebno konstruisana rešenja
2
Usluga klijentu je naš fokus
Tehnologija i dizajn za budućnost građevinarstva
Energetska efikasnost
Stabilnost
LAMILUX CI-sistem svetlosne kupole F100 je već usaglašen sa
Optimalna nosivost kao rezultat
svim zahtevima iz Direktive o energetskim svojstvima objekata iz
• Novog,
2010. godine. Izvanredne osobine termoizolacije su rezultat:
• Unutrašnjeg višeslojnog sistema sa dvostrukim zaptivanjem
• Višeslojni gornji delovi kupole
modularnog
sistema
ramova
delimično
ojačanih staklenim vlaknima
• Nasadnog venca ojačanog staklenim vlaknima sa sa
više načina pričvršćivanje
• Inovativnih, pravilno dimenzionisanih ramova
• nasadnih venaca ojačanih staklenim vlaknima sa
izolacijom preko cele površine
• Opciono: nasadni venac sa termoizolovanim osloncem
Međunarodni standardi
Odobrenja za primenu u Evropi u skaldu sa
• EN 1873 – na primer, opterećenje vetrom i snegom
sertifikovano u skladu sa prvim evropskim standardom
proizvoda za svetlosne kupole
• EN 12101-2 – sistem odvodjenja dima i toplote sertifikovan u
skladu sa evropskim standardom proizvoda za sisteme
odvodjenja dima i toplote
SADRŽAJ
• ISO 21927-2 – sistem odvodjenja dima i toplote sertifikovan u
skladu sa svetskim standardom proizvoda za sisteme
odvodjenja dima i toplote (električni i pneumatski)
3
Tipovi kupola
Strana 8
Ram kupole
Strana 10
Nasadni venac
Strana 12
Ventilacioni sistemi
Strana 14
TIP-Totalno izolovan proizvod
Strana 16
Opciona oprema
Strana 18
Svetlosna kupola F100
Novi LAMILUX CI-sistem svetlosne kupole F100
Usluga klijentu je naš fokus
4
Napredna konstrukcija – mi nudimo više!
NOVO: sistem ostaklenja visoke energetske efinasnosti za idealno
iskorišćenje dnevnog svetlai
NOVO: unapređeni profili rama kupole za prvoklasnu stabilnost i torzionu čvrstinu
NOVO: kompozitni nosač ostaklenja sa koekstrudiranim zaptivnim elementima za obezbeđivanje idealno oblikovanog i
čvrstog prenosa opterećenja
NOVO: namenski žlebovi za obezbeđivanje pouzdane nosivosti u zoni šarki
NOVO: višeslojni sistem sa dvostrukim zatvaranjem za optimalnu nepropustljivost sistema, kao i zvučnu i
toplotnu izolaciju
5
Svetlosna kupola F100
Novi LAMILUX CI-sistem svetlosne kupole F100
Troslojna svetlosna kupola sa ventilacijom i bravom
Koekstrudirana, laminirana traka
Trajno - elastična zaptivka
Kompozitni distancirajući profil
ventilaciona poluga za
priključak pogona
Koekstrudirani zaptivna traka
Brava od nerđajućeg čelika
Termoizolovani nasadni venac
Nosač brave od nerđajućeg čelika
Nagibni ugao
Nasdni venac 150 mm visine = 55° / Nasadni venac 300 mm visine = 72° /
Nasadni venac 400 mm visine = 77° / Nasadni venac 500 mm visine = 79°
160 mm
6
Usluga klijentu je naš fokus
Šarke,razdvojive, od nerđajućeg čelika
150 mm
300 / 400 / 500 mm
Dimenzije svetlosne kupole
građevinska mera otvora -18cm
Unutrašnji otvor na tavanici
Gradjevinska mera otvora= dimenzija za narudžninu
7
160 mm
Svetlosna kupola F100
Energetska efikasnost primenom dnevnog svetla – tipovi
ostaklenja
Izbor odgovarajućih ostaklenja kupole za potrebe objekta je najvažniji
• Unos dnevne svetlosti – transparentnost, pravac i difuzija svetlosti
faktor u određivanju količine dnevne svetlosti koje prodire u eneterijer
• Solarna zaštita / toplotna zaštita
objekta i pruža prijatno, prirodno osvetljenje, a time i štedi električnu
• Termoizolacija
energiju za osvetljenje. Naš širok spektar tipova ostaklenja
• Zvučna izolacija
omogućava razmatranje sledećih aspekata:
• Samočišćenje
• Bezbednost –sistem zaštite od obrušavanja i provala
LAMILUX CI-sistem svetlosnih kupola F100 je dostupan u verziji sa ventilacijom i bravom u svim dimenzijama (vidi tabelu dimenzija).
Svetlosna kupola može biti izrađena od akrilnog stakla (PMMA), polietilena (PETG) otpornog na udarce, polikarbonata (PC) ili
kompozitnog fiberglasa (GRP).
Napomena: PMMA i GRP svetlosne kupole su klasifikovane kao komponente koje ne gore i ne kaplju. GRP kupole su takođe
testirane u skladu sa DIN 4102-7 na izloženost krovova spoljnem požaru. PETG je otporan na požar i klasifikovan je kao
materijal koji ne gori i ne kaplje.
Dobrobit zaposlenih...
... je uveliko povećana zahvaljujući optimalnom unosu dnevnog svetla kroz LAMILUX svetlosne kupole. Naši
zaposleni imaju velike koristi od homogenog, jednako raspoređenog prirodnog osvetljenja u našim objektima i sve
su više motivisani da obavljaju poslove. Istovremeno, time štedimo i električnu energiju za veštačko osvetljenje i
značajno doprinosimo očuvanju životne sredine.
Thomas Hoermann,
Direktor građevinskog sektora u Dachser GmbH & Co. KG, Kempten, Nemačka
8
Usluga klijentu je naš fokus
DETAIL
LAMILUX CI-sistem svetlosne kupole F100 Dvoslojni
DETAIL
Ug vrednost:
Nivo zvučne izolacije:
Transparentnost:
PP. klasa EN13501:
ukupan unos energije:
PMMA transp./transp.
cca. 2,7 W/(m²K)
cca. 24 dB
cca l. 85 %
E (d0)
cca. 85 %
PETG opal/transparent
cca. 2,6 W/(m²K)
cca. 24 dB
cca. 62 %
B-s2,d0
cca. 62 %
GRP netretiran/netretir
cca. 2,7 W/(m²K)
cca. 24 dB
cca. 66 %
E (d0)
cca. 66 %
PETG opal/trans./opal
cca. 1,8 W/(m²K)
cca. 24 dB
cca. 44 %
B-s2,d0
cca. 44 %
GRP netretiran/net./ne
cca. 1,8 W/(m²K)
cca. 24 dB
cca. 55 %
E (d0)
cca. 58 %
LAMILUX CI -sistem svetlosne kupole F100 Troslojni
Ug vrednost:
Nivo zvučne izolacije:
Transparentnost:
PP. klasa EN13501:
ukupan unos energije:
DETAIL
PMMA opal/opal
cca. 2,7 W/(m²K)
cca. 24 dB
cca . 73 %
E (d0)
cca. 73 %
PMMA opal/opal/opal
cca. 1,8 W/(m²K)
cca. 24 dB
pribl. 64 %
E (d0)
cca. 64 %
PM M A trans./trans./trans.
cca. 1,8 W/(m²K)
cca. 24 dB
cca. 80 %
E (d0)
cca. 80 %
LAMILUX CI -sistem svetlosne kupole F100 Četvoroslojni
DETAIL
PMMA opal/trans./trans./opal PMMA trans./trans./trans./trans.
cca. 1,6 W/(m²K)
cca. 1,6 W/(m²K)
cca. 24 dB
cca. 24 dB
cca. 63 %
cca. 73 %
E (d0)
E (d0)
cca. 63 %
cca l. 73 %
LAMILUX CI -sistem svetlosne kupole F100 PMMA dvoslojni + PC16
D E T AI L
Ug vrednost:
Nivo zvučne izolacije:
Transparentnost:
PP. klasa EN13501:
ukupan unos energije:
LAMILUX CI -sistem svetlosne kupole F100 izolaciona svetlosna ploča (na zahtev)
Ug vrednost:
Nivo zvučne izolacije:
Transparentnost:
PP. klasa EN13501:
ukupan unos energije:
Ug vrednost:
Nivo zvučne izolacije:
Transparentnost:
PP. klasa EN13501:
ukupan unos energije:
PETG opal/trans./trans./opal GRP netretiran/net./net./
cca. 1,6 W/(m²K)
cca. 1,6 W/(m²K)
cca. 24 dB
cca. 24 dB
cca. 39 %
cca. 44 %
B-s2,d0
E (d0)
cca. 39 %
cca. 44 %
cca. 1,3 W/(m²K)
cca. 24 dB
cca. 40%
E (d0)
cca. 39%
cca. 1,1 W/(m²K)
cca. 37 dB
cca. 77 %
A1
cca. 63 %
Specijalni tipovi svetlosnih kupola (na zahtev):
Zatamnjena sa termoizolovanim sendvič panelima, neprozirna PMMA ili GRP kupola, Heatstop kupola, kupola sa PC
(polikarbonatnim) slojem.
9
Svetlosna kupola F100
Ram svetlosne kupole: stabilnost i dizajn
Novi izgled, moderan dizajn i optimalna stabilnost su obeležja
Novi, usavršeni ram svetlosne kupole je rezultat:
novorazvijenog izgleda rama sa novim materijalima.Novi
raspored zaptivki koji spajaju ram sa nasadnim vencem
•
igra važnu ulogu u termoizolaciji a time i u energetskoj efikasnosti
Inovativnog ojačanja rama primenom dugih
staklenih vlakana
svetlosne kupole. Zahvaljujući prostornoj konfiguraciji,
zaptivke formiraju četiri zasebne izolacione komore.
• Nosač ostaklenja sa zaštitnim osloncem protiv loma i
funkcionalnim žljebom koji se prostire duž čitavog
obima rama za fiksiranje dodatnih komponenti
•
Višeslojni sistem sa dvostrukim zaptivanjem
• Kanali za zavrtnje koji omogućuju sigurno fiksiranje
komponenti za prenos opterećenja
• Slobodan prostor u profilu za dodatno ojačanje
• Šarka kupole sa prirubnicama koje omogućuju brzu i
sigurnu montažu
Moderan dizajn…
je razlog zbog koga su LAMILUX svetlosne kupole veoma moderna klasika u savremenom građevinarstvu. LAMILUX već
duže vreme razvija inovativne i termički izvanredne sisteme dnevnog osvetljenja sa aspekta energetske efikasnosti čime
se iznova pokazuje inovativna snaga.
Dipl. ing. Joachim Vogel, Thies Consult GmbH, Hof
Customized
Intelligence
Usluga klijentu je naš fokus
10
DETAIL
Ram svetlosne kupole sa patentiranim ojačanjem od staklenih vlakana
Proizveden patentiranim procesom, ovaj sistem nam omogućava izuzetnu stabilnost rama.
Ojačanje dugim vlaknima je delimično integrisano u gornji i donji deo profila (gornja prirubnica i donja
prirubnica). Ovaj sistem je osvojio nagradu za inovaciju JEC Paris 2009.
JEC Paris 2009
DETAIL
nagrada za inovaciju
Prednosti:
• Velika izloženost vetru ima za rezultat zanemarljivu deformaciju rama.
Time se obezbeđuje stabilnost spoja svetlosne kupole i nasadnog venca.
• Profil rama je izuzetno otporan na savijanje, iz razloga što staklena vlakna apsorbuju sve napone u
materijalu.
Nosač kalote
Profilisan, kompozitni nosač kalote obezbeđuje odlično prijanjanje i raspored sila u elementu.
DETAIL
Pednosti:
• Kalota ravnomerno naleže u ram.
• Funkcionalni žljeb koji se prostire duž čitavog obima rama obezbeđuje lako postavljanje
dodatnih komponenata.
Višeslojni sistem sa dvostrukim zaptivanjem
I ram i nosač kalote imaju koekstrudirane zaptivne trake za spajanje sa gornjom montažnom površinom
nasadnog venca. Unutrašnji zaptivke se preklapaju u obliku slova T u ugaonim spojevima.
Prednosti:
• Četiri termoizolacione komore su tako raspoređene da unapređuju izolacione karakteristike sistema.
DETAIL
• Dobre karakteristike zvučne izolacije
• Pozdana zaštita od obilnih kiša
Izgled i dizajn
Ram svetlosne kupole je karakterističan po stepeničastoj ivici, bikonveksnoj,
zakrivljenoj spoljnjoj konturi i zavarenim spojevima.
Prednosti:
• Optimalan odvod vode sa efektivnim karakteristikama samočišćenja
• Ram karakteriše superiorna čvrstoća na istezanje
11
Svetlosna kupola F100
DETAIL
Nasadni venac: savršeni spoj sa krovom
Nasadni venac je ključna komponenta kompletnog sistema svetlosne kupole. Nasadni venci su dostupni u GRP (glass-fibre reinforced compositeStalni razvoj iz oblasti stabilnosti i termoizolacionih karakteristika,
ojačanje staklenim vlaknima) ili mogu biti izrađeni od čeličnih profila. Mi
nasadni venac čini osnovu svetlosne kupole.Nasadni venac obezbeđuje
nudimo velike pogodnosti stručnjacima za krovove iz razloga što naše
termički optimalnu vezu sa konstrukcijom objekta.
kupole isporučujemo spremne za montažu. Time se štedi na vremenu
potrbnim za montažu i obezbeđuje da krovni otvori budu brzo zatvoreni.
Nasadni venci proizvedeni u LAMILUX-u,od poliestera ojačanog staklenim vlaknima ne sadrže CFC, potpuno su bele boje sa
termoizolacijom od čvrste poliuretanske pene. Karakteriše ih sistem zaptivanja otporan na vremenske uticaje. Nasadni venci su
klasifikovani kao komponente koje ne gore i ne kaplju.
LAMILUX nasadni venci izrađeni od čeličnih profila
Spoljni kompozitni ram svetlosne kupole eliminiše svaki potencijalni
termički most u nasadnom vencu. Ram svetlosne kupole obezbeđuje
odličnu mehaničku vezu sa različitim tipovima krovnih pokrivača.
Nasadni venaci su dostupni u standardnim visinama od 30, 40 i 50 cm
kao i bojeni (RAL 9010, čisto bela).
LAMILUX GRP nasadni venac sa profilisanim ivicama
bazne prirubnice ili talasastim profilom
Varijanta GRP nasadnog venca je dostupna za primenu na različitim
tipovima profilisanih krovova. Ovu varijantu karakteriše bazni priključak
sa profilisanim ivicama ili sa integrisanim talasastim profilom
kompatibilnim sa profilom 177/51 za dužine lima od 250 ili 310 cm.
12
Usluga klijentu je naš fokus
DETAIL
Stabilnost i bezbednost
LAMILUX nasadni venac karakteriše zatvoreni box sistem. Različiti tipovi metalnih umetaka mogu se
primeniti kod GRP nasadnih venaca.
Prednosti:
• Izuzetna stabilnost i čvrstoća na uvijanje
DETAIL
• Sigurno fiksiranje sklopova montažnih elemenata i lična zaštitna oprema (PSA) u skladu sa EN 795-1996
Termoizolacija i tipovi nasadnih venaca
LAMILUX nasadni venci se proizvode u širokom spektru varijanti visine i ugla nagiba. Nude i širok spektar krovnih
priključaka, koji se mogu prilagoditi zahtevima inestitora i projektanata. Na slici se vidi toplotnoizolovana bazna
prirubnica. Poliesterske konstrukcije ojačane staklenim vlaknima se pune PU penom.
DETAIL
Prednosti:
• Optimalna termoizolacija; različite debljine izolacionog materijala dostupne na zahtev
• Bazna prirubnica prilagođena krovnoj izolaciji
Priključna lajsna od tvrdog PVC
Priključna lajsna od tvrdog PVC je fabrički ugrađena na baznu prirubnicu sa zavarenim uglovima.
DETAIL
Prednosti:
• Krovni pokrivači izrađeni na bazi PVC ili slično,mogu se direktno zavariti na lajsnu
nasadniog venca.
13
Vezna folija
Nasadni venac karakteriše folija koja se fabrički postavlja.
Prednosti:
• Folija se podiže uz nasadni venac i postavlja kao obodni zaptivni element u skladu sa
proizvođačkim instrukcijama.
• Folija se i mehanički pričvršćuje posebnim aluminijumskim elementom.
• Gornji priključak na nasadni venac se takođe zaptiva PU lepilom radi otpornosti na vremenske
uslove.
Svetlosna kupola F100
Mehanizmi za provetravanje i ventilaciju CI-sistema
svetlosne kupole F100
Uređaj za mauelno otvaranje sa ručkom
Tip AK (solo), tip TAK (tandem)
Visina podizanja cca. 28 cm / dostupne dužine šipke: 150,
200; produžetak: 150 - 300 i 200 - 400 cm
Elektromotor 230V
Tip EM (solo ili tandem varijanta)
Napon: 230 V / visina podizanja: 30 ili 50 cm
Klasa zaštite: IP 54 / kontrola krajnjih tačaka i zaštita od toplotnog preopterećenja
Elektromotor 24V
Tip EM (solo ili tandem varijanta)
Napon: 24 V
Visina podizanja: 30, 50, 75 ili 100 cm
Klasa zaštite: IP 54
Uređaj za otvaranje sa pneumatskim cilindrom
Tip PZ (solo ili tandem varijanta)
Potrebni radni pritisak: 8 bar.
Visina podizanja: 30, 50, 70 ili 100 cm
Izlaz na krov
Krovni izlazi pružaju pogodan i bezbedan pristup krovu iz unutrašnjosti objekta i
obratno. Obično ih koriste lica koja vrše radove održavanja na krovu. Ovo je važan
detalj za industrijske objekte u kojima se sistemi za ispust dima i toplote moraju
redovno servisirati. Ovaj pristup je važan i za administrativne objekte i stambene
blokove u slučaju potrebe izvođenja radova na krovu ili čišćenju dimlnjaka.
Prednosti:
CI-sistem svetlosne kupole F100 je dostupan sa ventilacijom i kombinovanim
krovnim ulazom i izlazom.
• Ručno otvaranje (poluga za zaključavanje i teleskopski amortizer) ili elektromotor
• Elektromotorni pogon (24V sa kontrolnom tablom) maks. moguće dimenzije 120 x 240
cm
Usluga klijentu je naš fokus
D i m e n zij e n a r. za
kro vn i u l a z/ i zl a z
60/90
60/120
70/135
80/80
80/150
90/90
90/120
90/145
100/ 10 0
100/ 15 0
100/ 20 0
100/ 24 0
120/ 12 0
120/ 15 0
120/ 18 0
120/ 24 0
125/ 12 5
150/ 15 0
R u čn o
o t va ra n j e
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Moto ni
pogon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14
LAMILUX rešenja – Renoviranje sa adapterima
prilagođenim za CI-sistem svetlosne kupole
F100
CI-sistem svetlosne kupole F100 je pogodan kao sistem dnevnog osvetljenja za
renoviranje objekta.
Modifikovani ram, obeležen crvenim na slici, čini osnovnu komponentu.
Zasebno sklopljen pomoću različitih adaptera omogućava montažu CI-sistema svetlosne kupole
F100 na postojeći nasadni venac.
Fit Adapter 1:
Aluminijumski sigurnosni ram, univerzalno* prilagođen
za izdignute nasadne vence. Može se kombinovati i sa
adapterima Fit 5 i Fit 6.
Fit Adapter 2:
Kompozitni profil, univerzalno* prilagođen za neizdignute
Fit Adapter 8:
Termoizolovan, element za izdizanje kombinovan sa
aluminijumskim ramom za montažu i priključenje sa
krovom. Univerzalno* prilagođen različitim potpornim
konstrukcijama.
nasadne vence. Može se kombinovati i sa adapterom Fit1.
Fit Adapter 3 / Fit Adapter 11:
Kompozitni profil sa aluminijumskim sigurnosnim ramom
(izrađen od komposita u Fit Adapteru 11). Univerzalno*
prilagođen za neizdignute nasadne vence.
Fit Adapter 9:
Termoizolovan, element za izdizanje kombinovan sa
aluminijumskim ramom i okapnicom za montažu i
postavljanje
na
krovu.
Univerzalno*
prilagođen
različitim potpornim konstrukcijama.
Fit Adapter 5:
Termoizolovan element za izdizanje,izrađen od
kompozitnog materijala, pribl. visine 10cm. Može se
koristiti za oba tipa nasadnih venaca. Može se
kombinovati i sa adapterom Fit 1.
Fit Adapter 6:
Termoizolovan, element za izdizanje izrađen od
kompozitnog materijala ojačanog staklenim vlaknima
(GRP), visine pribl. 20cm.
Univerzalno* prilagođen za izdignute i neizdignute
nasadne venace, pogodan za sisteme odvođenja dima i
toplote (SHEVs) .Može se kombinovati sa Fit
Adapterom 1 ili 10.
Fit Adapter 10:
Kompozitni sigurnosni ram fabrički inmtegrisan(vidi str.
10) za LAMILUX GRP nasadne vence.
Fit Adapter 12:
Kompozitni adapterski ram za krovni priključak
dizajniran od strane korisnika. Univerzalno* prilagođen
na ramove korisnika ili različite potporne konstrukcije.
Fit Adapteri 1, 3, 10, 11 i 12 se mogu kombinovati sa
umetkom za zaštitu spojeva.
* za visno od konstrukcijskih uslova objekta
Pouzdanost LAMILUX-a …
... nas oduvek čuva od neprijatnih iznenađenja kod naših međunarodnih projekata. Zahvaljujući solidnom kvalitetu
materijala i izradi svetlosnih kupola, dosad nismo zabeležili nijedno oštećenje pri transportu na gradilištima u Mađarskoj,
Rumuniji, Bugarskoj i Rusiji.
Projektno upravljanje za istočnu Evropu, Metro AG
15
Svetlosna kupola F100
Novi LAMILUX CI-sistem svetlosne kupole F100
TIP – Totalno Izolovan Proizvod
Usavršene izotermičke karakteristike za zone stalne termoizolacije bez ijedne slabe tačke pružaju
superiornu termoizolaciju u svim delovima konstrukcije – dokaz o optimalnoj energetskoj efikasnosti.
LAMILUX naziva ovaj proizvodni koncept bez toplotnih mostova TIP: Totalno Izolovan Proizvod.
Usluga klijentu je naš fokus
16
Energetska efikasnost – na ravnim krovovima
Detaljni, termo-tehnički proračuni dokazuju izuzetne termoizolacione karakteristike LAMILUX CI-sistema svetlosne kupole
F100. Optimalne Uw vrednosti su obezbeđene energetskim međusobnim delovanjem kroz celokupnu konstrukciju između
pojedinačnih komponenata sistema, kao što je kalota, ram i zaptivni sistem. Ključni faktori u tom smislu su izbor
materijala, geometrija komponenata, celokupni dizajn i izolacija.
Potvrđene, besprekorne izotermičke karakteristike imaju za rezultat
natprosečne karakteristike energetske efikasnosti. One značajno
smanjuju rizik nastajanja kondenzacije u unutrašnjem delu kupole
pri niskim spoljnim temperaturama. Pored toga, ovaj dihtujući sistem
zadržava značajan deo toplotne energije unutar objekta.
-5°C
20°C
Primer: troslojni svetlosna
kupola sa LAMILUX GRP
nasadnim vencem
Linija izoterme vrednosti 10°C ostaje unutar konstrukcije objekta
Linije izoterme predstavljaju niz tačaka sa istom temperaturom
(crvena linija na dijagramu) i vizuelno prikazuju merljive prednosti za
klijenta. Linija izoterme vrednosti 10°C je merljiva i koristi , na primer,
u fizici objekta. Ako je ova linija van konstrukcije, kondenz ili čak inje
se formira upravo u toj tački. Nasuprot tome, optimalna pozicija linije
izoterme vrednosti 10°C vodi do vidljivog smanjenja rizika od
kondenzacije u unutrašnjosti celokupne konstrukcije pri niskim
spoljnim temperaturama.
17
Svetlosna kupola F100
Proizvodi visoke klase…
…i ravnopravno partnerstvo predstavljaju visok prioritet za naše srednje preduzeće orijentisano na kvalitet i inovacije. Iz
tog razloga koristimo LAMILUX svetlosne kupole i SHEV sisteme u našim proizvodnim pogonima već godinama. Glavni
razlozi što smo odabrali baš LAMILUX jesu trajnost, kvalitet i na kraju, ali ne manje važno, usluga.
Dr. Christian Heinrich Sandler, generalni direktor u Sandler AG
Dodatna oprema
Zaštita od sunca sa efektom
lišća
Metalna zavesa sa efektom
lišća za prirodni hlad
u RAL boji po izboru.
Zaštita od insekata
Ova mrežica je integrisana u nasadni
venac .Sprečen je ulaz insekata u
unutrašnjost objekta kada je
kupola otvorena.
Ventilator
Ventilator i njegov poklopac
otporan na vremenske prilike su
integrisani u nasadni venac visine 50
cm za potrebe ventilacije. Protok
Vazduha: 840 m³/h. Klasa zaštite: IP44
PSA
Fikser od nerđajućeg čelika
za postavljanje lične zaštitne opreme
(PSA) sertifikovane u skaldu sa EN
795-1996.
Renoviranje
LAMILUX fit adapteri obezbeđuju
montažu CI-sistema svetlosne
kupole F 100 na gotove sve
postojeće nasadne vence.
Sistem senke sa žaluzinom
Ovaj kontrolisani sistem senke
sadrži žaluzinu.Žaluzina sa
električnim pogonom pričvršćena je
na unutrašnjost nasadnog venca
Rešetka za zaštitu od pada/
Protivprovalne rešetke
Rešetka za zaštitu od pada je
trajan zaštitni sistemi od
pada u skladu sa propisima
Bezbednosti na radu.
Mala ventilaciona jedinica
Ova jedinica je integrisana u nasadni venac
visine 30,40 i 50 cm visine radi ventilaciju.
Protok vazduha: 170 m³/h
Klasa zaštite: IP44
Ventilacija otporna na kišu
Sistem klapni za ventilaciju otpornu na kišu
fiksiran je na bočne zidove elementa
za izdizanje Fit 6.
Senzor za vetar i kišu
Ovo je signalni senzor koji registruje
promene intenziteta vetra i kiše. Šalje
signale kontrolnom sistemu da bi se
osiguralo automatsko otvaranje i
zatvaranje kupole u zavisnosti od
vremenskih uslova
18
Usluga klijentu je naš foku
LAMILUX CI-sistem svetlosne kupole F100
Dimenzija za
narudzbu
Unutrašnji
otvor
tavanice
= Dim. vrha
Osvetljeni Pozicija
2-,
2-,
prostor
strm
nasadni
3- ili
4-slojno
akrilno
staklo
(PMMA)
ili PETG
3- ili
4-slojni
fiber glas
kmpozitni
(GRP)
ventilacionog
uređaja
venac
krova
cm
50/100
50/150
60/60
60/90
60/120
70/135
80/80
80/150
90/90
90/120
90/145
100/100
100/150
100/200
100/240
100/250
100/300
100/400
120/120
120/150
120/180
120/240
120/250
120/270
125/125
125/250
125/470
135/230
140/140
150/150
150/180
150/200
150/210
150/240
150/250
150/270
150/300
180/180
180/240
180/250
180/270
180/320
200/200
200/250
225/225
300/300
m
Nasadni
venac
Nasadni
venac
Nasadni
venac
Nasadni
venac
15 cm
30 cm
40 cm
50 cm
Unutrašnji
otvor
tavanice
= Dim. vrha
krova
19
1
Nasadni
venac
Čel. lim Aluminijum
Nasadni
venac
GRP profil 5 izolovan/
talasast
neizolovan
Nasadni
venac
177/51
2
0,26
0,42
0,18
0,30
0,43
0,61
0,38
0,82
0,52
0,73
0,91/1,083
0,67
1,08
1,49
1,82
1,90
2,31
3,13
1,04
1,35
1,65
2,26
2,37
2,57
1,15
2,48
4,84
2,48
1,49
1,74
2,14
2,40
2,53
2,93
3,06
3,33
4
3,99
2,62
3,60
3,76
4,08
4,89
3,31
4,22
4,28
7,95
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•²
•
•
•
•
•
•
•
•
•²
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•²
•
•
•
•²
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Osvetljeni
prostor
strm
nasadni
venac
cm
60 okruglo
90 okruglo
100 okruglo
120 okruglo
m2
0,14
0,41
0,53
0,82
150 okruglo
1,37
Isporuka samo bez PVC rama /
2
2-,
3- ili
4-slojno
akrilno
staklo
(PMMA)
ili PETG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LAMILUX CI-sistem svetlosne
Dimenzija za
narudzbu
Specijalni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kupole F70 okrugla
Nasadni
venac
Nasadni
venac
30 cm
50 cm
•1
•1
•1
•1
•
•
•
•
•1
•
isporučen bez ventilacije (samo sa zabravljenom ventilacijom) /
•
•
•
•
•
3
Specijalni nasadni venac /
4
strmi nasadni venac
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LAMILUX SHEV(smoke and heat
exhaust ventilators) – mehanizmi za
odvodjenje dima i toplote Tip „smoke
lift“
Širok spektar dimenzija i tipova otvaranja obezbeđuju
optimalno rešenje za vaš projekat.
opcioni vetroodbojnici za
poboljšanje zone
odvođenja
Mehanizmi za odvođenje dima i toplote mogu biti opremljeni
pneumatskim cilindrima ili elektromotorima (24V / 230V) – u skladu
sa evropskim direktivama shodno EN 12101-2 i svetskom
standardu ISO 21927-2.
SHEV mehanizmi mogu biti opciono opremljeni jedinicama
za dnevnu ventilaciju (pneumatske ili električne).
Automatska kontrola koja se aktivira u zavisnosti od
vremenskih uslova olakšava rad.
Dodatna funkcija „zatvaranja“ se može priključiti pneumatskoj
verziji što vam omogućava daljinsko zatvaranje SHEV sistema
bez penjanja na krov. Električna verzija po pravilu uvek sadrži
funkciju zatvaranja.
elektromotor za dnevnu ventilaciju
Customized
Intelligence
20
LAMILUX sistemi za odvodjenje dima i toplote za svetlosne kupole:
• otvaraju se bez uticaja na krov
• nema oštećenja svetlosnih kupola i CO2 boca
pri otvaranju tokom testiranja ili lažnih uzbuna (smanjenje troškova)
• u skladu sa EN 12101-2 (CE oznaka)
• u skladu sa ISO 21927-2
• jednocevni sistem
• Zatvaranje sa krova
LAMILUX ventilatori za dim i toplotu
Tip „smoke lift“ sa
kosom ivicom
Dimenzija
Aerodinamična
slobodna zona
(m2)
100/100
100/150
100/200
100/240
100/250
100/300
120/120
120/150
120/180
120/240
120/300
125/125
125/250
150/150
150/180
150/200
150/210
150/240
150/250
150/300
180/180
180/240
180/250
180/270
180/300
200/200
21
0,60
0,90
1,30
1,56
1,62
1,95
0,93
1,17
1,40
1,87
2,34
1,01
2,03
1,46
1,75
1,95
2,05
2,34
2,44
2,93
2,10
2,81
2,93
3,16
3,51
2,60
Tip „smoke lift“ sa
strmom ivicom i
usmerivačem
Dimenzija
Aerodinamič.
slob. zona
(m2)
100/100
100/150
100/200
100/240
100/250
100/300
120/120
120/150
120/180
120/240
120/300
125/125
125/250
150/150
150/180
150/200
150/210
150/240
150/250
150/300
180/180
180/240
180/250
180/270
180/300
200/200
0,75
1,12
1,50
1,80
1,87
2,25
1,08
1,35
1,62
2,16
2,70
1,17
2,34
1,68
2,02
2,25
2,36
2,70
2,81
3,37
2,43
3,24
3,37
3,65
4,05
3,00
Tip „smoke lift“
DH (električni)
Dimenzija
120/120
120/150
120/180
120/240
125/125
150/150
180/180
Aerodinam.
slob.zona
(m2)
0,94
1,17
1,40
1,87
1,01
1,46
1,76
SVETLOSNA KUPOLA F100
ARHITEKTURA STAKLA F
KONTINUALNI KROVNI SVETLARNICI B
KONTINUALNI KROVNI
SVETLARNICI S
SVETLOSNI PANEL
NADOGRADNJA OBJEKTA
ARHITEKTURA STAKLA KWS 60 / M
VENTILACIONI SISTEMI ZA
DIM I TOPLOTU
TEHNOLOGIJA SHEV KONTROLE
FOTOVOLTAIK SISTEMI
UREĐAJI ZA SNABDEVANJE VAZDUHOM
KOMPOSITNI MATERIJALI
OJAČANI STAKLENIM
VLAKNIMA
Tehnički podaci navedeni u ovoj brošuri su tačni u momentu štampanja brošure i podležu promenama bez prethodnog obaveštenja. Naše tehničke specifikacije su zasnovane
na kalkulacijama, specifikacijama dobavljača ili su određene od strane nezavisnih organa nadležnih za ispitivanja u okviru važećih standarda.
Koeficijenti prenosa toplote za naše plastične panele su izračunati prema „ metodi konačnih elemenata" sa referentnim vrednostima za staklo sa izolacijom u skladu sa DIN EN
673. Temperaturna razlika je utvrđena iz među spoljnih površina materijala, na osnovu empirijiskih i konkretnih karakteristika plastike. Funkcionalne vrednosti se odnose
isključivo na probne uzorke sa dimenzijama primenjenim u testiranju. Nisu uključene bilo koje druge garancije za tehničke vrednosti. Ovo posebno važi u slučaju modifikovanih
montažnih lokacija odnosno u slučaju premeravanja dimenzija na lokaciji.
Batajnički drum 283,11080 Zemun
Tel.: +381 11 37 50 141
11 37 50 142
Fax : +381 11 74 89 119
e-mail: [email protected]
www.armont.biz
Zehstraße 2 · Postfach 1540 · 95111 Rehau/Germany · Tel.: +49/(0)92 83/5 95-0 · Fax: +49/(0)92 83/5 95-29 0
E-Mail: [email protected] · www.lamilux.com
F100-2010EN - 09/2010
ARMONT SP d.o.o Beograd
Download

pdf katalog