T.C.
ÖZEL VİLDAN İLKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 4. Sınıflar Bilgi Yarışması Özel Şartnamesi
KONU: 18 Nisan 2015 tarihinde Denizli Özel Vildan İlkokulu bilgi yarışması etkinliği
ETKİNLİĞİN AMACI: Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda;
a)Başarılı öğrenci, öğretmen ve yöneticileri ödüllendirmek ve bu tür etkinliklere katılımını sağlamak.
b)Toplum hizmetleri çerçevesinde öğrencilerin kendine güven duygusunu geliştirmek.
c) Öğrenciler arası iletişimi artırmak
d) Öğrencilerin yarışma zevkini tatmaları ve boşta kalan zamanlarını müsbet yönde
değerlendirmelerini sağlamak.
KAPSAM: Bu şartname Denizli Özel Vildan İlkokulunun düzenlediği “4. Sınıflar arası bilgi
yarışması” kural ve yöntemlerini kapsar.
ETKİNLİĞİN DAYANAĞI: 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
MEB İlk ve Orta Okulu Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
İlk ve Orta Okulu okullarındaki ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkındaki yönetmelik
ÖĞRENCİLERİN KATILIM ŞARTLARI:
Yarışmaya Denizli genelindeki Resmi- Özel tüm İlkokullar da okuyan 4. Sınıf öğrencileri katılabilir.
BAŞVURU:
Yarışmaya başvurular 30 Mart – 15 Nisan 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Son başvuru tarihi
15 Nisan 2015 Çarşamba günüdür.
Başvurular aşağıdaki şekilde yapılacaktır. Öğrenciler başvurularını okulumuzun internet sitesi olan
www.vildankoleji.com adresinden online olarak yapacaklardır. Yarışma kontenjanı sınırlıdır.
SINAV İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Sınav giriş belgesi
Nüfus Cüzdanı
E-okul fotoğraflı ve onaylı öğrenci belgesi
Sınava katılacak öğrencilerin sınav saatinde nüfus cüzdanlarını yanlarında getirmeleri zorunludur.
Kimlik tespiti yapılamayan öğrenci sınava alınmayacaktır.
YARIŞMA YERİ:
Yarışma; Denizli Özel Vildan İlkokulun da yapılacaktır.
YARIŞMANIN ŞEKLİ:
1- Öğrenciler sınava 30 Mart 2014 – 15 Nisan 2015 tarihleri arasında okulumuzun internet
sitesi www.vildankoleji.com adresinden başvuracaklardır.
2- Yarışma komisyonu Denizli Özel Vildan İlkokulundan 4 sınıf öğretmeni ve 1 müdür
yardımcısından oluşmaktadır. Yarışma sonuçlarına itiraz, sonuçların ilanına müteakip
Yarışma Yürütme Kurulu’na yazılı olarak yapılmalıdır. Yarışma komisyonunun verdiği
kararlar kesin olup hiçbir şekilde itiraz edilemez.
3- YARIŞMA KOMİSYONU
Yarışma komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:
Hasan TEMİZKAN
Müdür Yardımcısı
Mürselin ZENGİN
Sınıf Öğretmeni
Nuray BAYRAKÇI
Sınıf Öğretmeni
Merve BAŞGÜN
Sınıf Öğretmeni
Alev BERBER
Sınıf Öğretmeni
4- Yarışmada dereceler net üzerinden belirlenecektir. En yüksek neti yapan öğrenci birinci
kabul edilecektir. Netlerde eşitlik olması durumunda puanlara, puanlarda da eşitlik olması
durumunda doğum tarihine bakılarak dereceler belirlenecektir.
5- Bilgi yarışmasında çoktan seçmeli test kuralları geçerli olup 3 yanlış bir doğruyu
götürmektedir. Netler ve puanlar bu kurala göre hesaplanacaktır.
6- Öğrenciler yarışma salonlarına 20 dakika önceden alınacak, optik formların kodlanması
için ayrıca süre verilecektir. Ancak, yarışmanın başlama saatinden sonra gelen öğrenciler
için ayrıca kodlama süresi verilmeyecek ve o öğrencilerin sınavları da yarışmaya
zamanında başlayan öğrencilerle beraber bitecektir. Yarışmada, hesap makinesi, pergel,
cetvel, kullanılmaz, cep telefonu ile salona girilmesine müsaade edilemez.
7- Özel Vildan İlkokulu sınav tarihine kadar, bu sınavla ilgili şartnameyi değiştirme, sınavı iptal
etme vb. tüm haklarını saklı tutar. Öğrenci, başarısının karşılığının nakdi olarak ödenmesini
talep edemez.
8- Yarışma şartlarına uymadığı tespit edilen öğrenciler ile kopya çekmek yoluyla akademik
dürüstlükten uzaklaşan öğrenciler hakkında ve burada yer almayan hususlar hakkında son
kararı verme yetkisi “Yarışma Yürütme Kurulu’na ait olup alınacak kararlara itiraz yolu
kapalıdır.
Sınavın Değerlendirilmesi
1. Sınavın değerlendirilmesi ve değerlendirme biçimi tamamen sınavı hazırlayan Özel Vildan
İlkokulu müdürlüğünün yetkisi ve takdiri dâhilindedir.
2. Sınav sonuçları, www.vildankoleji.com adresinde 15 gün içerisinde ilan edilecektir. Sınava
katılanlar, ilan edilen sonuçlara itiraz edemezler.
ÖDÜLLER:
ÖĞRENCİLERE:
İlkokul 4. Sınıf birincisine Apple İpad Mini 16 GB wifi modeli Tablet bilgisayar
İlkokul 4. Sınıf ikincisine Piranha Tablet Bilgisayar
İlkokul 4. Sınıf üçüncüne Bisiklet
İlk 25’e giren öğrencilere madalya.
OKULLARA:
Birinci olan öğrencimizin okuluna başarı belgesi verilecektir.
ÖDÜL TÖRENİ:
Ödül töreni okulumuz tarafından belirlenen tarihte okulumuzda yapılacaktır. Okulumuz katılımcılara
ödül töreni tarihi hakkında bilgi verecektir.
İLETİŞİM:
Yarışmamız ile ilgili detaylı bilgiler okulumuz web sitesi www.vildankoleji.com adresinden takip
edilebilecektir.
Telefon : 0 258 263 99 88
: 0 258 263 99 89
Faks
Adres
: Deliktaş Mah. 2008 Sok. No:33 (Emniyet Müdürlüğü Yanı) Denizli
Web Site : www.vildankoleji.com
E-Mail : [email protected]
Download

şartname - Özel Vildan Koleji Bilgi Yarışması Başvuru