Što više svetlosti
..
..
..
.
.
Raznovrsne Lexan* Thermoclear* višeslojne
ploče za zastakljivanje nude:
Slika 1: Upoređenje težina
Debljine
Inches
mm
6
0.236"
8
0.315"
10
0.395"
16
0.629"
Malu težinu
Lakoću montaže
Odličnu energetsku efikasnost
Samogasivost
UV otpornost
Široku garanciju
Širok portfolio - dostupan u asortimanu struktura,
premaza, boja, dimenzija i debljina
Ekološke standarde
Lexan Thermoclear ploča
kg/m2
lbs/ft2
1,3
0,27
1,5
0,31
1,7
0,35
2,7
0,55
Staklo
kg/m2
lbs/ft2
14,7
3,02
19,7
4,03
24,5
5,03
39,3
8,05
Slika 2: Otpornost na udar
Pucanje materijala pri brzini grada
Brzina grada (m/s)
25
>21 m/s
20
7 do 14 m/s
15
10 m/s
10
5
0
Akril višeslojna ploča
Ravno staklo
Lexan Thermoclear ploča
Približna vrednost grada u prirodi = 21 m/s
Slika 3: Svetlosna prorustljivost tokom vremena
16
2,90
16
2,3
55%
LTZUV103TS17
10
1,70
10
2,7
70%
LTZUV103RS19
10
1,90
19
2,7
76%
LTZUV163TS27
16
2,70
20
2,4
74%
6 slojeva
LTZUV256RS35
25
3,50
20
1,5
43%
5 slojeva
LTZUV205RS33
20
3,30
18
1,8
63%
LTZUV205X32
20
3,20
20
1,8
44%
LTZUV255X34
25
3,40
20
1,6
41%
LTZUV325X38
32
3,80
20
1,4
38%
Troslojna
X struktura
5 slojeva
Svetlosna propustljivost% (16mm)
61%
LTZUV163X29
... .
... ...
. .... ..
.. ....
. ....
...
...
.........
......
......
......
......
......
Znakovi
77%
2,5
10
Nameštaj/Pregradni zidovi
3,0
16
Pokrivanje industrijskih objekata
i zastakljivanje
78%
10
2,00
Pokrivanje Aerodromskog/Železničkog/
Autobuskog terminala
3,3
1,70
10
Pokrivanje stadiona
1,50
10
LTZUV103X20
Svetlosne trake
8
LTZUV102RS17
Nadstrešnice
LTZUV82RS15
X struktura troslojna
Pokrivanje bazena
80%
Mali plastenici
Svetlosna propustljivost
providan (112)
80%
3,5
Industrijski plastenici
U vrednost
2
(W/m K)
80%
4,0
6
Razmak između slojeva
(mm)
4,1
6
1,30
Težina
(kg/m2)
6
1,00
6
Debljina
(mm)
0,80
4,5
LTZUV62RS13
Nomenklatura
(Thermoclear Plus)
4
LTZUV452RS10
Strukture
LTZUV42RS800
Dvoslojna
Veliki objekti
76
Izbor tipova Lexan Thermoclear ploča
74
72
Lexan Thermo clear plus
70
Tipičan konkurentski
proizvod rađen
koextruzijom
68
66
Nezaštićena
PC višeslojna ploča
64
62
0
1000
2000
Lexan thermoclear ploča debljine
5 mm
8 mm
10 mm
16 mm (3 sloja)
20 mm
0.236"
0.315"
0.395"
0.629"
0.787"
span
sharing our futures
4000
Slika 4: Savijanje na hladno
radius "R"
B+M RITAM, Ugrinovačka 171, Zemun
tel: 011/ 3777 777, fax: 011/ 377 77 17
3000
Vreme izloženosti atmosferalijama (sati) po Xenon-u 1200 (DIN53387 test)
Min. poluprečnik za hladno savijanje
1050 mm
1400 mm
1750 mm
2800 mm
3500 mm
41"
55"
69"
110"
138"
Download

Lexan Thermoclear