D U A L I N V E S T
Kft
H-9222 Hegyeshalom, Jókai u. 8. sz.
Magyarország, Tel.:+36 96 566 419
E-mail: [email protected]
Web: www.dualinvest.hu
SAMOLEPLJIVA PAPIRNA TRAKA 1100 °C
Samolepljiva papirna traka od keramičkih vlakana Insulfrax
(R) IG izrađuje se od papira, koji na jednoj strani ima lepak
pokriven odstranjivom papirnom trakom. Ekološki, „zeleni“
proizvod na bazi Ca-Mg-silikata. Podjednako je pogodan za
primenu u industriji, i u zaštiti od požara.
OBLAST PRIMENE
-
Materijal za uležištenje staklenih pločakod protivpožarnih vrata, kod zastakljivanje zgrada
Vatrostalna zaptivka za metalne konstrukcije
Visokotemperaturne zaptivke
KARAKTERISTIKE
-
Odlična toplotna postojanost
Mala težina, fleksibilnost
Brzo i lako se montira
Dobro se seče i kroji
TEHNIČKI PODACI
Radna temperatura
Gustina
Toplotna provodnost
1100 °C
200 ... 300 kg/m3
0,06 W/m °K (na 400 °C)
0,14 W/m °K ( na 800 °C)
PAKOVANJE
Smotak
Dužina
Debljina
Širina
10 m
2 – 3 – 4 – 5 – 6 mm
10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 mm
Download

Samolepljiva vatrostalna traka INSULFRAX